Page 23

Lappilainen maaseutu nousi Euroopan kartalle ProAgria Lapin johtama Arktinen Älykäs Maaseutuverkosto -klusteri on saanut Euroopan Cluster Observatorion myöntämän pronssisen merkin modernina maaseutualueiden klusteritoimijana. Klusterimerkit ovat osa Euroopan komission Cluster excellence -ohjelmaa.

M

erkin myöntäminen osoittaa, että klusteria kehitetään systemaattisesti ja elinkeinoelämän näkökulmasta. Ainutlaatuiseksi merkin myöntämisen maaseutuklusterille tekee puhtaasti maaseutulähtöinen ja monialainen lähestymistapa. Tulevaisuudessa sillä on merkitystä kansainvälisissä maaseudun kehittämistoimissa. Arktisen älykkään maaseutuklusterin tavoitteena on katkaista maaseudun pääomien pako. Lapissa on tällä hetkellä noin 300 elävää kylää, joiden määrä vähenee sitä mukaa kun elämisen edellytykset kyläalueilta vähenevät. Kyetäkseen asumaan maaseu-

JOHANNES VALLIVAARA

Hankerahat Lapin elinkeinojen tueksi

dulla ihmiset tarvitsevat energiaa ja elintarvikkeita, joita varten täytyy olla työtä, yhteisöllisyyttä ja peruspalvelut. Luken ja ProAgrian tutkimusten mukaan kylissä asuvien ihmisten tuloista hieman yli puolet menee elintarvikkeisiin ja energiaan. Näiden ostojen rahavirrat vievät lähes poikkeuksetta ulos kyläalueelta, Lapista ja jopa Suomesta. Jos pakenevista rahavirroista saataisiin edes osia pidettyä kyläalueella, se voisi luoda uudenlaista liiketoimintaa. Esimerkiksi Sallan Saijan kylässä 156 henkilöä käyttää vuosittain energiaan yli miljoona euroa, vaikka he asuvat keskellä raaka-aineita, joista tämä energia voidaan kestävästi tuottaa. Lapin kylät kuluttavat vuosittain energiaa 250 miljoonalla eurolla. Jotta hajautetusta energiasta saadaan kannattavaa, tarvitaan

sen tueksi monimuotoista maataloutta.

Kohti monipuolista asiakaskenttää

Maatalous ymmärrettynä raaka-aineen tuotantona suurteollisuudelle on tullut tiensä päähän hajanaisella tuottajaverkostolla epäedullisissa kasvuoloissa. Tämän takia maataloudenkin tulee siirtyä pala kerrallaan kohti monipuolisempaa asiakaskenttää. Järjestelmiä tulee kehittää yhteistyössä suurten toimijoiden kanssa, sillä hajautetut järjestelmät eivät toimi ilman keskitettyjä. Ruoka on maailman suurimpia toimialoja ja uudet liiketoimintamallit haastavat nykyiset rakenteet. Toimialan on valmistauduttava uusiin haasteisiin ja muutoksiin. Pysyminen puolustusasemissa ei ole kenenkään etu.

Maaseutuklusteri on moderni aluekehittämisen malli, joka lähtee kokonaisvaltaisesti luomaan uudenlaisia arvoverkostoja maaseudun elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Klusteri keskittyy tekemiseen ja pyrkii kaikilla toimilla tukemaan kannattavan liiketoiminnan kehittymistä. Klusterin keskeinen tehtävä on löytää tavat, joilla Lapin vielä runsaat kehittämishankerahat saataisiin suunnattua elinkeinojen tueksi. Se keskittyy hajautettujen energiantuotantomuotojen käynnistämiseen kyläläisten omistuksessa ja elintarvikejärjestelmän uudelleen organisointiin. Klusteri lähtee luomaan ennakkoluulottomasti uutta ajattelutapaa, jonka mukaan maaseutu on monipuolinen ja elävä liiketoiminnallinen kokonaisuus, jossa ihmisellä on hyvä olla. Lisätietoja: ProAgria Lappi, klusterijohtaja ja yritysasiantuntija Johannes Vallivaara, johannes. vallivaara@proagria.fi

Sähköiset palvelut hyödyksi Kainuussa

M

iten maaseutuyrityksen arkea voidaan helpottaa uusilla sähköisillä ratkaisuilla, uudenlaisella mittaustekniikalla tai mobiilia tiedonsiirtoa hyödyntäen? Miten olemassa olevien sovellusten avulla saadaan tehtyä asioita entistä vaivattomammin ja kustannustehokkaammin? ProAgria Kainuu on aloittanut yhteistyössä ProAgria Keskusten Liiton kanssa hankkeen,

jossa yhdessä kehittäjäasiakkaiden kanssa kokeillaan toimintaa uudistavia sähköisiä ratkaisuja maatilan arkeen ja neuvontaan. Hanke tarjoaa koulutusta sähköisten palvelujen käyttöön. Esimerkiksi Minun maatilani -sovellukseen on tulossa koulutus ke 23.11. klo 10–14.30 Seppälässä. Otamme vastaan käytännön ideoita ja sovellusmahdollisuuksia, joita voitaisiin ko-

keilla vuoden 2017 loppuun asti jatkuvassa RuralDigiServ-hankkeessa kokeilla. Lisätiedot: ProAgria Keskusten liitto, pentti.merilainen@proagria.fi, 040 589 8860 ProAgria Kainuu, marjatta.pikkarainen@maajakotitalousnaiset.fi, 044 320 1585

ARVOISAT LIHANTUOTTAJAT Rahtiteurastus ja paloittelupalvelut. Hankimme nautaa ja hevosia koko Pohjois-Suomen alueelta. Paakkonen Yrjö Siikajokilaakso ymp. 040 724 6213, 08 272 413 Oulun Hankintakeskus, Haataja Sakari 0400 171 611

Oulunseudun teurastamopalvelut Oy, Krouvintie 6, 90400 Oulu Savo-Karjalan Liha Oy, www.savokarjalanliha.fi 3/2016 maaviesti 23

Profile for ProAgria Oulu

Maaviesti 3/2016  

ProAgria Oulun, Kainuun ja Lapin asiakaslehti

Maaviesti 3/2016  

ProAgria Oulun, Kainuun ja Lapin asiakaslehti

Profile for maaviesti
Advertisement