Page 19

Vihermassasta biokaasua

N

ouseva Rannikkoseutu Leaderin hankealueella on mahdollisuuksia ja tarvetta kehittää bioenergian tuotantoa, jossa monivaikutteinen biokaasu on tärkeä vaihtoehto. ProAgria Oulun, Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ja Jahotec Oy:n hakema NorsuBiomassa-hanke kartoittaa yhdessä alueen toimijoiden kanssa biokaasuksi soveltuvia vihermassakohteita, keruun ja ympäristönhoidon yhdistämistä ja siihen liittyviä seikkoja sekä biokaasun tuotannosta kiinnostuneita maatiloja. Esimerkkejä ympäristönhoidollisesta kerättävästä biomassasta ovat erilaiset niittymäiset alueet, ranta-alueet, vesistöstä poistettava kasvusto, tienvarret, kuntien viherja ulkoilualueet, kylämaiseman hoidettavat joutoalueet ja maatalouden tukijärjestelmiin liittyvät ympäristönhoidolliset alueet. NorsuBiomassa-hanke selvittää ja hankkii tietoa yritysten ja ympäristönhoidon käyttöön. Näkökulmana ovat hankealueen tarpeet ja mahdollisuudet. Hanketyön tuloksena syntyy tietoa olemassa olevien ja mahdollisten tulevien biokaasulaitosten käyttöön. Selvityksen tulok-

Taimi Mahosenaho

Biokaasun raaka-aineena voi olla biomassa eli kaikki kasvavasta vihreästä kasvillisuudesta peräisin oleva aines. Vihermassalle on tarvetta, sillä karjanlanta ei yksinään tuo tarpeeksi volyymia biokaasun tuotantoon. sista raportoidaan hankkeen kotisivuilla www.proagriaoulu.fi > NorsuBiomassa sitä mukaa kun hanke etenee. Yhteydenottoja toivotaan niiltä kohdealueen asukkailta, jotka haluavat ilmoittaa hoidettavan niittokohdealueen ja niiltä, jotka ovat itse kiinnostuneita tila-

tason biokaasulaitoksen rakentamisesta. Nouseva Rannikkoseutu Leaderin alueeseen kuuluvat Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Siikajoki, Hailuoto, Raahe, Pyhäjoki. Hankkeen päätoiminta-aika on vuosi 2017. Rahoituksen on myöntänyt Nouseva Rannikko-

seutu Leader ja Euroopan maaseuturahasto. Lisätietoa: ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, maarit.satomaa@maajakotitalous naiset.fi, 040 566 7924 taimi.mahosenaho@ maajakotitalousnaiset.fi, 040 551 7807

Vesien- ja ympäristöhoitoa pilottikohteissa Miten voin osallistua ja vaikuttaa lähiympäristöni vesienhoitoon? Millä tavoin valuma-alueen eri tekijät vaikuttavat vesistöjen tilaan?

K

oko valuma-alueen huomioiva pilottialuesuunnittelu Pohjois-Pohjanmaan alueella on yksi VYYHTI II -hankkeen osa-alueista. Kesän 2016 aikana on pilottialuesuunnittelua aloitet-

tu Lamujoella, Kärsämäenjoella ja Pirnesjärvellä. Työ alkoi yhteydenotolla paikallisiin aktiiveihin, joiden kanssa sovittiin ensimmäisiä maastokäyntejä ja aloitustilaisuuksia. Kesäkuun aikana ehdittiin aloitustilaisuudet pitää Temmeksellä, Haapavedellä, Lamujoella ja Kärsämäenjoella. Tilaisuuksissa tiedotettiin hankkeen ja pilottialuesuunnittelun alkamisesta sekä

kerättiin kartoille vesien- ja ympäristönhoitoon liittyviä toiveita ja tarpeita. Työ pilottialueilla on alkanut hyvässä yhteistyössä ja aktiivisella otteella paikallistoimijoiden kanssa. Hankkeen asiantuntijat ovat opastaneet myös muita pilottialuehakemuksen jättäneitä tahoja ympäristön- ja vesienhoitoon liittyvistä teemoista. Tervetuloa mukaan vesien- ja

MAARIT SATOMAA

ympäristönhoitotyöhön. Käy myös tykkäämässä VYYHTI II -hankkeen Facebook-sivuista. Maarit Satomaa on Oulun Maa- ja kotitalousnaisten, ProAgria Oulun ja VYYHTI II -hankkeen maisema- ja ympäristöasiantuntija. Lisätiedot: maarit.satomaa@ maajakotitalousnaiset.fi, 040 566 7924. 3/2016 maaviesti 19

Profile for ProAgria Oulu

Maaviesti 3/2016  

ProAgria Oulun, Kainuun ja Lapin asiakaslehti

Maaviesti 3/2016  

ProAgria Oulun, Kainuun ja Lapin asiakaslehti

Profile for maaviesti
Advertisement