Page 18

y mpäristö

Maksuttomia tapahtumia

TAIMI MAHOSENAHO

bio- ja kiertotaloudesta Taimi Mahosenaho

Maksuttomia tilaisuuksia tai luentoja muun muassa hevostaloudesta ja -lannan hyötykäytöstä, puuenergian ja maisemanhoidon yhdistämisestä sekä lähiruuasta tai yhdistysten lähiretkeilystä on tarjolla Oulun seudun Leaderin alueella.

O

ulun Seudun BiotalousLeader -kiertue välittää alueen yrityksille ja asukkaille tietoa biotaloudesta. Hanke on järjestänyt tämän vuoden aikana jo noin 20 tapahtumaa. Niistä löytyy kuvia ja tietoa BiotalousLeaderin kotisivuilta ja Facebookista. Hankealueen kylät ja toimijat voivat nyt tilata tapahtumia omille kylilleen vuodelle 2017. Lisätietoa on osoitteessa www.proagriaoulu.fi > BiotalousLeader > Tilaa tilaisuus. Tähän mennessä maksuttomia tilaisuuksia on pidetty kyläbiotaloudesta, rahoitusmahdollisuuksista, biokaasusta, lähiruoasta, lähimatkailusta, luonnon keruutuotteista sekä maisemasta ja luonnosta osana biotaloutta. Pidettyjen tapahtumien ohjelmat löytyvät hankkeen kotisivuilta. Hanke etsii ja nostaa esiin myös biotalouden hyviä esimerkkejä ja kerää ehdotuksia biotalouden kärkihankkeen toimenpiteiksi. Hankealueen kunnat – Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi, Utajärvi – ovat suhteellisen lähellä Oulua ja sen maaseutumaisia alueita.. Se antaa mahdollisuuden erityisesti vaihtoehtoisten ruoan jakelukanavien ja lähiluontopalveluiden kehittämisen. Alueen aktiiviset kylät ovat myös oiva mahdollisuus toteuttaa kyläkohtaista yrittäjyys- ja kiertotaloustoimintamallia.

Kotisivuille kootaan myös esimerkkejä biotalouden monipuolisesta yritystoiminnasta, ja myös kohde-ehdotuksia otetaan vastaan. Vuosina 2016–2018 toteutettavaa paikallista tiedonvälityshanketta rahoittavat Euroopan maaseuturahasto ja Oulun Seudun Leader. Hanketta hallinnoivat ja toteuttavat ProAgria Oulu ja Oulun Maa- ja kotitalousnaiset.

Lähiretkeilyyn liittyvä toimijoiden yhteistyö on osa luonnon antimiin perustuvaa biotaloutta. Syötteellä järjestettiin keskustelutilaisuus, jossa yrittäjät, asukkaat ja eri toimijat vaihtoivat mielipiteitä oman alueen vahvuuksista ja toiminnasta. Luontokohteisiin ja yritystoimintaan liittyviä tilaisuuksia on pidetty myös Oulunsalossa ja Muhoksella. Parhaita asiantuntijoita ovat alueen toimijat ja asukkaat.

Lisätietoa: Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Oulu, Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue, taimi.mahosenaho@ maajakotitalousnaiset.fi, 040 551 7807

Työmahdollisuuksia, uutta yrittäjyyttä

Lisätietoa: www.proagriaoulu.fi > BiotalousLeader www.facebook.com/biotalousleader www.biotalous.fi www.valtioneuvosto.fi > Hallitusohjelman toteutus > Kärkihankkeet ja reformit > Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Maatilojen bioenergia ja raakaaineet, lähijalostaminen ja kiertotalous voivat tarjota tulevaisuudessa uusia työllistymismahdollisuuksia maaseudun asukkaille. Aiheesta on noin tunnin mittainen video BiotalousLeaderin ko-

tisivuilla. Jos yritykset löytävät toisensa ja huomaavat yhteistyöstä syntyvää etua, ne voivat hakea rahoitusta yritysryhmähankkeelle Oulun seudun Leaderilta. Tähän antaa yrityskohtaista asiantuntijaapua ProAgria Oulun YritysAgro II -hanke.

Maarit Satomaa

Oulun Kalatalouskeskuksen Jarmo Tuukkanen (vasemmalla) ja Heikki Tahkola sähkökoekalastajina Kärsämäenjoen pilottialueella. 18 maaviesti 3/2016

Profile for ProAgria Oulu

Maaviesti 3/2016  

ProAgria Oulun, Kainuun ja Lapin asiakaslehti

Maaviesti 3/2016  

ProAgria Oulun, Kainuun ja Lapin asiakaslehti

Profile for maaviesti
Advertisement