Page 1

Duurzame Terugkeer op Maat Brede samenwerking voor optimale ondersteuning bij terugkeer en re-integratie in het land van herkomst


Duurzame Terugkeer op Maat Terugkeer naar het land van herkomst moet voor uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerde migranten een perspectiefvolle optie zijn, waarvoor zij zelfstandig en weloverwogen kunnen kiezen. Dat vinden Maatwerk bij Terugkeer, Beyond Borders, VluchtelingenWerk Nederland, het UAF, Pharos, IntEnt en HealthNet TPO. In het project ‘Duurzame Terugkeer op Maat’ bundelen deze non-gouvernementele organisaties hun expertise om de informatievoorziening over en ondersteuning bij terugkeer en duurzame re-integratie te optimaliseren. Maatwerk bij Terugkeer coördineert het project.


Werkwijze In Nederland De samenwerkende organisaties bieden de doelgroep voorlichting over het land van herkomst, begeleiding bij oriëntatie op vertrek en technische assistentie bij ondernemingsplannen: • VluchtelingenWerk Nederland geeft voorlichting over terugkeer in alle asielzoekerscentra en begeleidt (ex-)asielzoekers bij hun oriëntatie op terugkeer. • Het UAF geeft voorlichting over terugkeer aan hoger opgeleide vluchtelingen en asielzoekers. • Pharos traint begeleiders van VluchtelingenWerk en het UAF in het toepassen van de methodiek ‘Bewogen Terugkeer’ voor psychosociale begeleiding van (ex-)asielzoekers en migranten zonder verblijfspapieren. •

Maatwerk bij Terugkeer geeft begeleiders van (ex-)asielzoekers en ongedocumenteerde migranten informatie over de herkomstlanden en de ondersteuningsmogelijkheden bij terugkeer. Ook behandelt het de aanvragen voor ondersteuning bij terugkeer.

• Beyond Borders geeft voorlichting en training aan (ex-)AMA’s om hen bewust te maken van hun toekomstmogelijkheden. • IntEnt geeft informatie, ondernemingstraining en bedrijfsadvies aan terugkeerders die in hun herkomstland een eigen bedrijf willen starten.


In land van herkomst Terugkeerders krijgen in het project begeleiding en opvang tot maximaal een jaar na aankomst: •

De lokale partnerorganisaties van Maatwerk bij Terugkeer in de herkomstlanden ondersteunen de terugkeerders bij hun re-integratie, bijvoorbeeld bij het vinden van huisvesting, medische (na)zorg en werk. Verder geven zij lokale autoriteiten en gemeenschappen voorlichting over de leefsituatie van illegale migranten in Europa.

• HealthNet TPO verzorgt in Sierra Leone en Burundi psychosociale begeleiding en organiseert daar activiteiten om negatieve beeldvorming over terugkeerders tegen te gaan. • Beyond Borders biedt jonge (ex-)asielzoekers toegang tot jongeren netwerken in Afghanistan, Angola, Guinee en Sierra Leone. •

IntEnt en zijn lokale partners vervolgen de ondersteuning van terugkeerders bij het opzetten van een eigen onderneming in onder andere Afghanistan, Angola, Burundi, Ethiopië, Ghana, Liberia en Sierra Leone.


Re-integratiebijdrage Volwassenen kunnen maximaal 1.500 euro en minderjarigen 1.000 euro besteden aan zaken die hun re-integratie bevorderen, zoals vakgerichte training, medicatie of materialen voor een onderneming. Deze bijdrage wordt in het land van herkomst in natura (‘in-kind’) verstrekt door de lokale partnerorganisatie van Maatwerk bij Terugkeer. Terugkeerders kunnen deze bijdrage combineren met de Herintegratie Regeling Terugkeer (HRT) van het IOM, maar niet met in-kindondersteuning in het kader van andere projecten.

Landen Het project biedt re-integratie-ondersteuning aan terugkeerders naar onder andere: Afghanistan, Algerije, Angola, Armenië, Azerbeidzjan, Benin, Bolivia, Brazilië, Burundi, Colombia, Democratische Republiek Congo, Ecuador, Ghana, Guinee, Irak, Indonesië, Kameroen, Kosovo, Mongolië, Nepal, Nigeria, Oekraïne, Rwanda, Senegal, Servië-Montenegro, Sierra Leone, Suriname en Togo. Voor informatie over mogelijkheden in andere landen kunt u contact opnemen met Maatwerk bij Terugkeer.


Samenwerkende organisaties Maatwerk bij Terugkeer Maatwerk bij Terugkeer bevordert een menswaardige en duurzame terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en migranten zonder verblijfspapieren door middel van voorlichting en ondersteuning op maat. Het heeft een wereldwijd netwerk van partnerorganisaties die terugkeerders ter plaatse opvangen en begeleiden. Meer informatie: www.maatwerkbijterugkeer.nl. Beyond Borders Beyond Borders is een programma van Maatwerk bij Terugkeer dat (ex-)AMA’s ondersteunt bij het ontwikkelen van een toekomstperspectief door middel van voorlichting, training en begeleiding. Meer informatie: www.beyondborders.nu. VluchtelingenWerk Nederland VluchtelingenWerk behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Het biedt persoonlijke steun en belangenbehartiging bij de toelating, opvang, integratie en eventuele terugkeer. Meer informatie: www.vluchtelingenwerk.nl. UAF Het UAF stelt zich ten doel hoger opgeleide vluchtelingen te ondersteunen bij het verwerven van een passende maatschappelijke positie. Het UAF treedt daarbij tevens op als belangenbehartiger. Meer informatie: www.uaf.nl.


Pharos Pharos is het landelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van migranten, vluchtelingen en gezondheid. Het ondersteunt organisaties en overheden bij het verbeteren van hun zorgaanbod voor migranten en vluchtelingen. Meer informatie: www.pharos.nl. IntEnt IntEnt geeft training en advies aan migranten die een eigen bedrijf willen starten in hun land van herkomst. Dit vindt zowel plaats in Nederland als in het herkomstland. IntEnt zet daarbij zijn brede kennis in over internationale marktkansen en voorwaarden voor starters. Meer informatie: www.intent.eu. HealthNet TPO HealthNet TPO werkt aan de (weder)opbouw van gezondheidszorg in gebieden die getroffen zijn door oorlog en/of rampen. Het heeft onder meer duurzame hulpprogramma’s die zijn gericht op het omgaan met psychosociale en geestelijke problemen. Meer informatie: www.healthnettpo.org.


Voor vragen of meer informatie over het project ‘Duurzame Terugkeer op Maat’ kunt u contact opnemen met Maatwerk bij Terugkeer.

Bezoekadres:

Goeman Borgesiuslaan 77 3515 ET Utrecht

Postadres:

Postbus 9769 3506 GT Utrecht T: +31 (0) 30-7551580 F: +31 (0) 30-7551582 info@maatwerkbijterugkeer.nl www.maatwerkbijterugkeer.nl

Het project ‘Duurzame Terugkeer op Maat’ wordt gefinancierd door het Europees Terugkeerfonds, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Deze folder is een uitgave van Maatwerk bij Terugkeer. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

Duurzame Terugkeer op Maat  
Duurzame Terugkeer op Maat  

Brede samenwerking voor optimale ondersteuning bij terugkeer en re-integratie in het land van herkomt

Advertisement