Page 1

Bij ons op Maatjes hebben wij unieke kinderen met vele talenten. Dit boek is hiervan een illustratie en werd samengesteld na onze TALENTENDAG.


Wat kan je in het “Maatjestalentenboek” ontdekken? 1. Chimpie vertelt: zo ontstond het grote “Maatjestalentenboek”… 2. Het “Maatjesgevoel” volgens de kinderen uit de Maatjesklas… 3. Gebruik je talent… toon wie je bent: betekenis van de verschillende “knappen” 4. De “Maatjestalentendag”: overzicht van de workshops 5. Elk Maatje heeft talent… in elke klas… 6. Hoe gaan we als ouders om met de talenten van onze kinderen? 7. Slotwoordje


Chimpie zocht talent op Maatjes… Gevonden!!!

1. Chimpie vertelt: zo ontstond het grote “Maatjestalentenboek”… Vorig schooljaar werkten we in onze school voor de eerste keer met een jaarthema: “De Maatjes voelen zich goed in hun vel!” Na een evaluatie bij de kinderen, ouders en leerkrachten besloten we om gedurende het schooljaar 2018-2019 opnieuw een jaarthema te kiezen. Samen met de Maatjesraad besloten we om te kiezen voor “Ieder Maatje heeft Talent!”. Onze kinderen ontwierpen een logo en de trein was vertrokken… Elke maand hebben we rond talenten gewerkt. We brachten het eerste trimester de talenten van onze kinderen in kaart en gingen hiermee verder aan de slag. We ontdekten heel veel talenten bij onze kinderen! We probeerden in onze schoolse situatie hiermee aan de slag te gaan en zochten naar een evenwicht tussen schoolse vaardigheden, leer-, attitudevaardigheden en de talenten van onze kinderen. Dit alles resulteerde in onze grote “Maatjestalentendag” een zeer mooie dag waarbij de inzet van velen resulteerde in een bijzonder project dat vele van onze Maatjes nog lang zal bij blijven! Elk Maatje kon zich uitleven in workshops gerelateerd aan zijn/haar talent. Mijn bijzondere dank voor het realiseren van deze gigantische onderneming, gaat dan ook uit naar alle leerkrachten, ouders en medewerkers die dankzij hun sublieme en belangeloze inzet onze maatjestalenten in de kijker konden plaatsen. Deze dag gaf ons heel wat inspiratie om dit boek te maken! De opsomming in dit boek is ook zeker niet volledig. Het is het resultaat van een massa materiaal dat ons aangeleverd werd, mede ook weer door onze eigen maatjesreporters tijdens de talentendag. Dit talentenboek is eigenlijk niet af, het kan zeker nog groeien. Net als de talenten van onze kinderen… Op het einde geven we ook nog wat duiding: wat kunnen we nu als ouder met de talenten van onze kinderen doen? Alvast veel plezier!

Chimpie


Talenten op Maatjes… Het Maatjesgevoel…

2. Het “Maatjesgevoel”… beschreven door onze Maatjes in de Maatjesklas bij juf Charisse…

In onze maatjesschool… Zijn we er voor elkaar. Werken we samen. Sluiten we niemand buiten. Hebben we respect voor materiaal en elkaar. Voelen we ons goed in ons vel. Zijn we beleefd en eerlijk. Luisteren we naar elkaar. Zijn we blije maatjes. Voelen we ons warm. Heeft ieder zijn eigen talent . Zijn we niet alleen maar…

… SAMEN ! Hebben we een bijzonder gevoel…

… het MAATJESGEVOEL!!!


3.

Om de talenten van onze kinderen in kaart te brengen, hanteren we 8 verschillende groepen: Hoe ben jij “knap”? Wat zijn jouw “talenten”? Samenknap

gaat over goed kunnen samenwerken, zorgen voor elkaar, omgaat met andere mensen, …

Beweegknap

gaat over het graag bewegen, talent hebben om knap te kunnen bewegen, …

Beeldknap

gaat alles wat te maken heeft met beelden, graag bezig zijn met kleuren en vormen, knutselen, …

Taalknap

gaat over alles wat met taal te maken heeft, goed kunnen lezen, spreken, gedichten maken, …

Muziekknap

gaat over gevoel voor ritme, muziek, instrumenten, …

Denkknap

gaat over alles wat te maken heeft met (be-)denken, redeneren, ordenen, verbanden leggen, filosoferen, …

Natuurknap

gaat over interesse in de natuur,zorgen voor de natuur, zorgen voor dieren, …

Fijnknap

gaat over iemand die heel “fijn” kan werken, iemand die heel nauwkeurig, fijne creaties kan maken

Uiteraard zal de ene “knap” al meer voorkomen dan de andere… Elk maatje heeft natuurlijk ook meerdere “knappen”, meerdere talenten die we konden ontdekken in verschillende activiteiten, verschillende workshops.


Kinderen die samenknap zijn, zijn kinderen die sociaal zijn. Deze kinderen zijn zorgzaam, leven zich in de gevoelens en het denken van anderen in. Ze houden rekening met anderen, spelen en werken graag samen en leggen graag iets uit. Talentenkiemen: rollenspel, samen spelen met anderen, groepsopdrachten, zorgen voor anderen.


Kinderen die beweegknap zijn, vinden turnlessen leuk. Op de speelplaats rennen, rollen, springen, klimmen, ‌ ze graag. Deze kinderen tonen een goede beheersing van hun lichaam, al of niet tijdens sportactiviteiten. Talentenkiemen: turnen, sporten, zwemmen, in bomen klimmen, in de speeltuin spelen, ‌


Kinderen die beeldknap zijn, vinden het leuk om beeldend bezig te zijn. Ze zijn graag met verf bezig, tekenen veel en graag, hebben een zekere voeling voor kleur, vorm en compositie. Dit kind vindt het gemakkelijk om zijn gevoelens weer te geven in iets beeldend. Talentenkiemen: tekenen, schilderen, plakken, kleuren, knippen, kleien,‌


Kinderen die taalknap zijn, zijn kinderen die het fijn vinden om met taal bezig te zijn. Het is meer dan alleen maar praten en boeken lezen. Ze zijn ook gevoelig voor rijm, kijken graag naar toneel, vinden poppenspel fijn,‌ Talentenkiemen: lezen, schrijven, praten (bv kringgesprek-ken), luisteren, vragen stellen, verhalen, woordspelletjes, rijmpjes, versjes, toneel, poppenspel,‌


Kinderen die muziekknap zijn, zijn kinderen die het fijn vinden om met muziek bezig te zijn. Ze zijn gevoelig voor ritme, nemen snel een melodie over, bespelen graag een instrument en vinden het leuk om zelf een liedje te componeren. Talentenkiemen: liedjes zingen, dansen, instrumenten bespelen, ritme klappen, optreden, spelen met klanken,‌


Denkknap Kinderen die denkknap zijn, zijn kinderen die het leuk vinden om met cognitieve activiteiten bezig te zijn. Het gaat dan meer over het sorteren of ordenen van voorwerpen, het redenerings- en abstractievermogen en het omgaan met ruimte, tijd en getallen. Talentenkiemen: denkspelletjes, voorwerpen ordenen, sorteren, graag bezig zijn met getallen, wegen, tellen,‌


Kinderen die natuurknap zijn, vinden het leuk om met allerlei zaken te experimenteren. Zoals met zand, water, klei,… Deze kinderen zijn graag in de buitenlucht en houden ook van dieren. Talentenkiemen: interesse voor natuur, dieren, huishoudelijke activiteiten zoals koken/afwassen,… zintuiglijke activiteiten zoals in de zandbak spelen, voelen, eten proeven,… interesse hebben in ruimte…


Fijnknap Kinderen die fijnknap zijn, vinden het fijn heel nauwkeurig te werken. Ze kunnen heel precies en stipt creatief aan de slag gaan! Talentenkiemen: precies werken, problemen stipt oplossen, lang geconcentreerd met een nauwkeurig afgebakende activiteit bezig kunnen zijn,‌


Fijnknap is… een plan goed kunnen uitvoeren!

Fijnknap is… bijzonder nauwkeurig kunnen werken!

Fijnknap is… fijne creaties kunnen maken

Fijnknap is… ordelijk kunnen werken!


4. De “Maatjestalentendag”: overzicht van de workshops Hoe zat onze “Maatjestalentendag” organisatorisch in mekaar?

➢ Groep 1: Onze jongste kleutertjes(K1A) van juf Hilde en juf Griet, K1B van juf An en juf Dorien, K2 van juf Marleen en juf Sophie kregen op school een gevarieerd aanbod. Volgende workshops werden georganiseerd voor groep 1: media bouwen met Clickx dans voetbal fietsparcours gezelschapsspelen gezond koken muziek knutselen ➢ Groep2: Vanaf de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar was er een nog uitgebreider aanbod. Zij gingen deels hun talenten tonen ook buiten de schoolmuren. Sommige van deze workshops waren gereserveerd voor onze oudste maatjes. Volgende workshops werden georganiseerd voor groep 2: Clickx + gezelschapsspelen bloemschikken vilten Beautyfarm: jezelf mooi maken dansen tarzanrun-sport samen spelen in het rusthuis toneel spelen gezond koken helpen bij Mini-maatjes koken met receptjes uit verre landen Helpen op de boerderij samen muziek maken met de fanfare schilderen met 't Palet fotografie + reportage maken Helpen in de Spar en bij de bakker filosoferen Italiaans voor beginners zingen leren werken met een mengpaneel & belichting wetenschap en techniek: proefjes doen media en ICT handletteren vissen nestkastjes bouwen crea en sport met mensen met een beperking


Workshops met de jongste kleuterklassen(K1A, K1B en K2) Helaas hebben we niet van alle workshops veel beeldmateriaal.

Al deze kleuters zijn: beeldknap, denkknap, fijnknap!


Al deze kleuters zijn: beeldknap, denkknap, fijnknap, samenknap!


Al deze kleuters zijn: samenknap, beweegknap, muziekknap!


Al deze kleuters zijn: samenknap, beweegknap


Al deze kleuters zijn: beweegknap, fijnknap


Al deze kleuters zijn: samenknap, taalknap, denkknap


Al deze kleuters zijn: samenknap, taalknap, denkknap, natuurknap, fijnknap


Al deze kleuters zijn: samenknap, beweegknap, muziekknap, fijnknap


Al deze kleuters zijn: beeldknap, denkknap, fijnknap


Workshops groep 2: alle Maatjes vanaf de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar Helaas hebben we niet van alle workshops veel beeldmateriaal.

Al deze Maatjes zijn: samenknap, beeldknap, taalknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, beeldknap, natuurknap, fijnknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, beeldknap, taalknap,denkknap, fijnknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, beeldknap, taalknap,denkknap, fijnknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, beweegknap, muziekknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, beweegknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, beweegknap, taalknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, beweegknap, taalknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, denkknap, fijnknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, taalknap, denkknap, fijnknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, taalknap, denkknap, fijnknap, beeldknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, beweegknap, natuurknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, muziekknap


Al deze Maatjes zijn: beeldknap, fijnknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, taalknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, taalknap, denkknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, taalknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, muziekknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, muziekknap, denkknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, fijnknap, denkknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, fijnknap, denkknap


Al deze Maatjes zijn: beeldknap, fijnknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, natuurknap, fijnknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, natuurknap, fijnknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, beweegknap


Al deze Maatjes zijn: samenknap, fijnknap


5. Elk Maatje heeft talent… in elke klas…

In elke maatjesklas zitten massa’s talenten… Wij hebben van elke klas een talentencompositie gemaakt!


6. Hoe gaan we als ouders om met de talenten van onze kinderen?

De rol van ouders bij talentontwikkeling Hans Cohen de Lara (Sardes)

Met alle aandacht voor kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs, zou je bijna vergeten hoe belangrijk ouders zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Het is opvallend dat de meeste publicaties over vroege talentontwikkeling zich richten op de educatieve sector, terwijl het toch de ouders zijn met wie de kinderen de meeste tijd doorbrengen. Zij zijn bij uitstek in de gele-genheid de opbloeiende talenten van hun kinderen te herkennen en te stimuleren. Talentontwikkeling is afhankelijk van drie factoren:de aangeboren potentie, de stimulerende interactie met de omgeving en de eigen motivatie om je talenten te ontwikkelen. Dat aangeboren potentie invloed heeft op de ontwikkeling wisten we natuurlijk allang, maar recente analyses wijzen erop dat vooral de laatste twee factoren van doorslaggevend belang zijn om de talenten ook werkelijk tot bloei te laten komen (Shenk, 2010; Nisbett, 2010; Gladwell, 2009).

Op basis van die analyses pleit Shenk er zelfs voor om maar eens af te stappen van het idee dat talent iets is wat je nu eenmaal hebt of niet hebt (‘talent as a gift’). Je bent geneigd om met hem mee te gaan zodra je je verdiept in de levensloop van succes-volle mensen. De goede copywriter, de toponderzoeker en de handige politicus bijvoorbeeld, blijken vaak uitstekende leermeesters te hebben gehad en hebben zich enorm ingespannen om hun werk steeds beter te doen. Dat geldt ook voor uitzonder-lijk grote talenten: de violiste Janine Jansen zou zonder goede leraren en al dat oefenen nooit op de wereldpodia zijn beland. Stimulerende interactie en eigen motivatie zijn dus heel belangrijk en krijgen in dit artikel dan ook veel aandacht. Vooral omdat het nu juist de ouders zijn die op deze factoren grote invloed hebben. Maar allereerst iets over de aangeboren potentie van kinderen. Dat is tenslotte ‘het materiaal’ waar ouders op moeten inspelen.


Potentie

Zowel de genetica als de hersenwetenschap leveren veel informatie over de mogelijkheden die kinderen hebben als zij ter wereld komen. De genetica is voor ouders niet zo relevant. We weten weliswaar sinds kort dat de omgeving invloed heeft op de werking van de genen, maar de jonge wetenschap die daarvan studie maakt, de epigenetica, levert vooralsnog geen gegevens waaruit aanbevelingen voor ouders zijn af te leiden. Anders ligt het bij de hersenwetenschap. De uitkomsten hiervan kunnen wel degelijk richting geven aan de manier waarop ouders de ontwikkeling van hun kinderen kunnen stimuleren. De hersenen maken na de geboorte nog een belangrijke ontwikkeling door en het is vooral de prikkelende, uitdagende interactie met de ouders die ervoor zorgt dat die ontwikkeling voorspoedig verloopt. Dat betekent dat door een proces van ‘snoei en bloei’ nuttige verbindingen tussen zenuwcellen toenemen en minder nuttige verdwijnen (Tayler, Sebastian-Galles & Bharti,2007). Als ouders hun kinderen bijvoorbeeld regelmatig probleempjes voorleggen (bijvoorbeeld door bij het voorlezen vragen te stellen als ‘Wat zal Pim nu gaan doen, denk je?’) stimuleert dat de ontwikkeling van zenuwverbindingen die nodig zijn voor creatief denken en problemen oplossen. Ouders spelen op deze manier in op het vermogen van de kinderhersenen om zich te specialiseren(de plasticiteit van de hersenen).

Stimulerende interactie

Baby’s worden geboren met de aanleg om veel te leren, maar die mogelijkheden komen pas goed tot ontplooiing als ouders hun kinderen in hun jonge jaren stimuleren. Hoe kunnen ouders dit nu het beste aanpakken? In Keien van Kinderen (Cohen de Lara, 2009) staan hiervoor algemene en domeinspecifieke aanwijzingen (gericht op een specifiek talent). Een algemene aanwijzing is: eerst heel goed naar het gedrag van kinderen te kijken. Ouders die dat doen, zullen merken dat kinderen al veel in huis hebben om een voorspoedige talentontwikkeling mogelijk te maken. Jonge kinderen zijn bijvoorbeeld nieuwsgierig, houden van experimenteren, zijn actief, hebben veel energie, zijn niet bang om fouten te maken, zijn origineel en creatief, spelen met taal en zijn trots op wat ze al kunnen. Dit zijn eigenschappen waar ouders op kunnen inspelen.

Belangrijk is dat ouders hun kinderen uitdagen om zelf na te denken!


Het gaat er vooral om dat ouders het vuurtje van enthousiasme en creativiteit brandende houden door de kinderen interessante ervaringen te laten opdoen, bijvoorbeeld door ze te laten meehelpen bij het plakken van een fietsband of hen te betrekken bij de planning van een uitstapje. In het eerste geval is het reuze spannend om samen het lek op te sporen. Kinderen ontwikkelen zo op een heel vanzelfsprekende manier ‘natuurkundige inzichten’. Het meedenken over een dagje uit prikkelt hun creativiteit en hun kennis van de wereld. Het is in dit soort situaties belangrijk dat ouders hun kinderen uitdagen om zelf na te denken. Ouders stimuleren de ontwikkeling van kinderen niet alleen door uitleg geven en voordoen, maar ook door hen veel gelegenheid te geven om zélf met ideeën en oplossingen te komen. Ouders kunnen zich ook richten op een specifiek talent. Zo zijn verjaardagen bijvoorbeeld een uitstekende gelegenheid om kinderen te stimuleren om hun creatieve kant te laten zien, bijvoorbeeld door samen de stoel van de jarige te versieren, het liefst met een zelfgemaakte versiering, een kaart voor de jarige te maken, lekkere hapjes te verzinnen én zelf te maken, mooie uitnodigingen te tekenen en spelletjes voor het feestje te bedenken. Dit zijn voorbeelden van domeinspecifieke suggesties die in Keien van Kinderen zijn uitgewerkt voor het stimuleren van cognitieve, creatieve, sociale en fysieke talenten. Centrale elementen in al deze suggesties zijn: zorg voor uitdaging, veiligheid en waardering. Vooral dat laatste is belangrijk voor het ontwikkelen van een eigen motivatie.

Eigen motivatie

Kinderen zijn trots op wat ze al kunnen. En als ouders die prestaties ook nog eens bewonderen, krijgen kinderen er steeds meer lol in om het allemaal nóg beter te doen. De zanger Jacques Brel formuleerde dit ooit zo: “Le talent, ça n’existe pas, le talent c’est d’avoir envie de faire quelque chose.” * Als kinderen graag tekenen, verhaaltjes verzinnen, voetballen of raadsels oplossen, zullen ze dat steeds beter gaan doen. Vooral als ouders de gelegenheid geven om dit vaak te doen. Die stimulans van ouders heeft nog een heel ander positief effect. Kinderen die van hun ouders de kans krijgen om zich met volle overgave op hun favoriete bezigheid te storten, zullen zich steeds beter leren concentreren. En een goed ontwikkeld concentratievermogen is weer noodzakelijk om doelgericht te kunnen oefenen, ook een belangrijke succesfactor bij talentontwikkeling (Rikers, 2009). Verstandige ouders laten hun kinderen dan ook helemaal opgaan in hun favoriete bezigheden


WĂĄt kinderen leuk vinden, kunnen ouders hen laten ontdekken in de zogenaamde exploratiefase van talentontwikkeling (Bloom, 1985) door hen met allerlei activiteiten kennis te laten maken. Als kinderen daarna bijvoorbeeld ook nog op een club mogen, laten ouders merken dat ze er vertrouwen in hebben dat hun peuter of kleuter goed kan leren voetballen, muziek maken of tekenen. En sinds het onderzoek van Rosenthal & Jacobson (1968) weten we dat positieve verwachtingen tot hoge prestaties kunnen leiden. Ook via die weg kunnen ouders hun kinderen dus helpen om hun talenten te ontwikkelen. Kortom, er zijn nogal wat mogelijkheden voor ouders om hun kinderen te motiveren en te inspireren. Als ouders die mogelijkheden ook echt benutten, zou Shenk (2010) nog wel eens gelijk kunnen krijgen: hij stelt dat er eerder sprake is van een overvloed aan talent dan van schaarste. Maar je moet de kiemen van al dat talent wĂŠl in een vroeg stadium herkennen om het tot bloei te kunnen brengen. Ouders hebben daar als geen ander de kans voor.

Volgende linken vertellen ook heel wat over talenten van kinderen: https://www.klasse.be/archief/vind-het-talent-vanje-kind/ https://www.klasse.be/33310/speelgoed-verraadttalent-2/


Profile for maatjesmail

Maatjestalentenboek schooljaar 2018-2019  

Maatjestalentenboek schooljaar 2018-2019  

Advertisement