Page 1

ODLING

MASKINER

MASKINER

Tiril-korn och andra nyheter

Med alvluckraren direkt på stubben

Claas Avero effektiv skördetröska

ÅKER

BIRKA nr 4 • november 2012 • www.k-maatalous.fi

r! e m s Lä ka.fi npirk

atila a m . www

5

fakta om betning

KONE-FORUM + Växtskydd: Mer effekt mot ogräsbekämpning


PRoducERandE soRTER

DEMONSTRANT Mycket bra avkastande kvarnvete • Zebrans tidighet och liggsädstålighet • Hög hlv • Bra sjukdomsresistens

MAJONG NYHET!

BETTINA NYHET!

Foder- och livsmedelshavre • Toppavkastande • Utmärkt stråstyvhet • Vitskalig • Stora kärnor och hög hektolitervikt

Hybridvårraps

• Bäst avkastande vårrapsen • Högsta oljehalt • Bra liggsädstålighet

Bli K-lantbrukets utsädesproducent! • Vi grundar nya stråsäds- och vallfröodlingar • Lämna dina kontaktuppgifter per e-mail siemen@kesko.fi och vi kontaktar dig !

SYDLIG VALLFRÖBLANDNING

• Grindstad-timotej 75% - Kasper ängssvingel 25% • Mycket bra och kvalitativ skörd • Passar utmärkt för foderproduktion samt för ensilage-/ torrhöproduktion

nar Det lö tt sig a era c produtetsi l kva de! ut s ä

FRÅN K-LANTBRUKET OCKSÅ ETT TÄCKANDE OCH HÖGKLASSIGT VALLFRÖBLANDNINGSURVAL!

VALLFRÖBLANDNING FÖR BALNING

• 75% timotej av nordlig typ - 25% Kasper ängssvingel • Passar för vallfoderproduktion med två skördar • För hela vallodlingsområdet

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


ÅKER

BIRKA

nr 4 • november 2012

26 På Kone-Forum var det fart på CLAAS AVERO 240

8

Effekt med accelerationscylinder

34 Gårdens fjärde Claas-balare Varför byta något som man tycker att är bra?

48 Brando -hybridvårraps Tero Kulju från Pöytyä testade Brando senaste sommar för första gången.

54 Åkerns smidiga jätte Elho Duet 7300slåtterkrossens smidighet är svår att förstå. Man bör dock lita på sina egna ögon.

ÅKER BIRKA 4•2012

3


62

Red Tractor – den brittiska odlarens hemliga vapen

20 YaraVita Solatrel

52 He-Va sub Tiller

Sköter växternas näringsbrister under växtperioden.

22 CLAAS Disco 9100 C contour Mera tid för en enastående sommar.

Sådd av höstraps direkt på stubben.

58 Fungerande maskin

Maskinservicekarlen Janne Kari från Uurainen.

38 K-lantbruks försöksgård Betningsförsöken startade.

40 Växtskyddet i skick

ÅTERKOMMANDE

Med Mustang Forte, Tooler och Comet Pro

hålls ogräsen och sjukdomarna borta.

7 Ledaren

44 Utsädesodlare Mika Illman

14 Axplock

71

16 Medarbetaren

På åkern växer utöver Jonatan-timotej Tiril och

32

SW Mitja korn.

46 Spannmålsmarknaden

50 Arska torken

Ge respons och vinn en iPhone

70

Experten svarar Det odlades också förr

Torkar automatiskt och spannmålen cirkulerar utan problem.

Åker Birka är K-lantbruks tidning som utkommer fyra gånger om året • Utgivare K-lantbruk • Chefredaktör Maria Munck • Redaktionsråd Antti Ollila, Eero Pajulahti, Kaisa Tiira, Jukka Keltto, Anssi Peltola, Antti Meriläinen, Juho Vallivaara, Matti Karlsson, Jyrki Lehto, Tiina Parikka • Produktion och redigering MCI Press Oy, Mikaelgatan 8 A 8, 00100 Helsingfors, telefon 09 2525 0250, fax 09 2525 0251, info@mcipress.fi, www.mcipress.fi • Pärmbild Vesa Tyni • Tryck Scanweb Oy Kouvola • ISSN 2242-3761 • Copyright: Tidningens innehåll får inte ens delvis kopieras utan redaktionens skriftliga medgivande. Redaktionen ansvarar inte för obeställt material. Skribenternas åsikter, framställda i artiklarna, är deras egna och representerar nödvändigtvis inte utgivarens åsikt. • Adressförändringar k-maatalous.fi.

4

ÅKER BIRKA 4•2012


10v

MF 10 ÅR HOS KESKO Importen av Massey Ferguson traktorer inleddes på initiativ av dåvarande Lantbrukskesko 1.8.2002. En tio års milstolpe har nu uppnåtts. Vi firar i arbetets tecken, välkommen på uppköp!

Jubileumsårets erbjudande:

Jubilee

MF5430

MF5450

Kampanjpris på direktköp från

Kampanjpris på direktköp från

36 950 €

40 950 €

92 hk / 379 Nm däcken 16.9R34 och 13.6R24

moms 0%

Ny lutande motorhuv,, marknadens bästa sikt Perkins 4,4 l motor, Tier 3 Dyna-4 växellåda 16 + 16 växlar utan att behöva röra kopplingen 4 snabbväxlar

107 hk / 416 Nm däcken 16.9R38 och 13.6R28

moms 0%

Hydrauliskt riktningsbyte med justerbar reaktionshastighet Fås även med 100 l/min hydraulik, ypperlig vid användning av lastare Rymlig, tyst och ergonomisk hytt

t Till slute av årets r e leverans

På bilden nya MF 7600-serien

Konekesko Oy, PB 145, Gamla Borgåvägen 245, 01301 Vanda, tel. 010 53 034


Claas är etta i Europa

20

Marknadens modernaste tröskmodellserie

Stor centrifugalkraft – effektiv och skonsam tröskning

ÅR I KESKO

Effektiv APS-primärtröskcylinder – mera effekt och produktivitet

C450 ja C540 delbara bord – lätt universalanvändning

TerraTrack – 3. generationens gummilarvband med fjädring, 40 km/h transp.hastighet

Förhandsköpförmån 2013: Äkta CLAAS C450, tilläggspris för delbart bord endast C540 tilläggspris

11.000 € 11.500 €

Kampanjen i kraft 14.12.2012

mvs 0%!

Förmånlig studieresa till Harsewinkel i Tyskland till Europas ledande tröskfabrik! Bekanta dig på förhand med förhandshandelns nätsidor www.ennakko2013.claas.com Modell

Avero

Tucano 320

Lexion

Tucano Hybrid

Lexion Hybrid

160

240APS

430APS 440APS 450APS 470APS 480APS 620APS 630APS 650APS 670APS 670APS

Arb.bredd, cm

430

430

490

540

540

600

600

660

600

660

660

750

750

Effekt, hk

158

198

238

265

286

306

326

378

305

359

359

449

431

www.konekesko.fi

Claas är etta i Europa – ny teknik i olika effektklasser

750

760

770

750

750

900

466

490

551


LEDAREN

Livlig Kone-Forum 2012

K

one-Forum i oktober lockade många lantbrukare och entreprenörer till Tammerfors. Den kommande säsongen planeras nu och förhandsinköpen intresserade. Under den första dagen fanns det så mycket folk att det blev trängsel bland maskinerna. Det fanns många nyheter på mässan. Till exempel fjärilsslåtterkrossarna Elho Arrow 10500 Delta och Claas Disco 9100 C AS, som väckte uppmärksamhet i entreprenadklassen. Kombisåmaskinen Tume Titan presenterades tillsammans med bearbetningsredskapet CultiPack, eftersom Titan lämpar sig även för direktsåningsmetoden. Massey Fergusons 7600-serie presenterades nu för första gången i Finland i sin helhet. Serien utökades med fyra traktorer på våren 2012, så effektklassen sträcker sig nu från 140 till 280 hästkrafter. Er respons är viktig. Vi får regelbundet respons av flera läsare till adressen www.mcipress.fi/maatilanpirkka. Där går det bland annat att ge poäng till tidningen artikelvis och skicka hälsningar samt önskemål till redaktionen. Vi går igenom era svar noggrant och försöker förverkliga era önskemål i mån av möjlighet. Även i den här tidningen finns det sådant som läsarna har bett om, så som nyheter och gårdsreportage. Brando hybridvårraps odlas i Pöytyä och flera odlare ger praktiska erfarenheter om växtskyddsmedel i Österbotten.

– Kan du mjölka och köra traktor? frågade jordbrukaren gardens nya praktikant. Praktikanten svarade förvånad och med stora ögon. – Traktor kan jag nog köra, men att mjölka den har jag inte ännu lärt mig.

Jag önskar er trevliga lässtunder och en fridfull väntan på julen.

Maria Munck maria.munck@mcipress.fi

ÅKER BIRKA 4•2012

7


Mer effekt med accelerationscylindern TEXT Erkki Holma BILD Vesa Tyni

HHHHH CLAAS AVERO 240

8

Claas Avero 240 är beträffande sitt tröskverk långt lika som Claas Dominator 150. Tröskverkets bredd är densamma d.v.s. 106 centimeter. Beträffande tröskeffekten finns där dock en märkbar skillnad tack vare accelerationscylindern som placerats framför tröskcylindern. Under denna finns en egen slagsko och accelerationscylindern lösgör redan 30 procent av kärnorna. Samtidigt jämnar den ut halmmassans gång till den egentliga tröskcylindern.

ÅKER BIRKA 4•2012


I skördetröskan finns ett 5,4 meter brett skärbord. Tröskmaskineriets effekt räcker väl till även för den bredden, fast rågskörden var 7 ton.

ÅKER BIRKA 4•2012

9


Sållen och och skakarna har spillmätare. Man kan följa med spillet via monitorn i styrhytten.

C

ylindern ”brummar inte längre”. Tröskans effekt stiger till nya höjder. ARI KUOTOLA och TIMO SOUKKIO från Janakkala tröskade med tröskan Avero 240 på hösten 250 hektar och är av samma åsikt som de löften försäljaren gav: en stor effekt med en liten maskin. Hybridrågens skörd var som bäst 7 ton per hektar. – Tröskningen förlöpte lugnt och bra fastän skärbordets bredd var 5,40 meter. När tröskan har två cylindrar och två slagskor, märk10

tes den effektiverade avskiljningsförmågan på detta, att inte ens i ordentlig rågväxt visade spillmätaren på skakarförluster. Körhastigheten var 3,5-4 km i timmen, säger Kuotola. Tröskförlusterna kommer till först vid skakarna, inte på sållen. Tack vare två cylindrar och två slagskor avskiljs kärnorna effektivt redan före skakarna.

Accelerationscylindern är även en tröskcylinder Accelerationscylinderns uppgift är tvådelad: den tröskar löst en del av kärnorna och den höjer tröskmassans hastighet nära tröskcylinderns hastighet. Accelerationscylinderns hastighet är nämligen 80 procent av tröskcylinderns hastighet. När tröskcylinderns hastighet ändras, ändras accelerationscylinderns hastighet i samma förhållande. Även

slagskons spalt ändras på samma gång för de båda cylindrarna. Fast man använder benämningen accelerationscylinder för den första cylindern, är denna även en tröskcylinder. Avero 240 är sålunda en tröska med två tröskcylindrar. Skavplåtarna fås på Claas Avero på plats under accelerationscylindern genom att vända på en spak. – Därför blir det även att använda dessa, säger tröskkumpanerna. Kuotola använde skavplåtarna vid korntröskningen, när agnarna ville bli kvar. Vid rågen använde han dem för att effektivera löströskningen av kärnorna.

Ett brett bord passar till tröskan Man hade skaffat ett 5,40 meter brett skärbord till tröskan. Detta är enligt många ett alltför stort skärbord för den tröskan. Efter höstens erfarenheter skulle Kuotola inte längre ta ett smalare bord. Med ett brett bord behöver körhastigheten inte vara stor, med råg kördes högst 6,5 kilometer i timmen. – Man hinner bättre behärska bordet. När tröskan är försedd med ÅKER BIRKA 4•2012


TEKNISKA DATA

4Såll

Sållytan 3,0 m2

4Skakarna

Skakarna är 4-delade, längden är 3,90 meter, skakarytan 4,8 m2

4Spannmålsbehållare

5,6 m3, påfyllningsalarm.

4Skärbordsbredd

3,70–6,60 m, hopfällbart bord 4,50 m

4Motor

6,6 l Caterpillar commonrail 198 hv

4Bränslebehållare

400 l

4Spillkontroll

Spillmätare standard

4Standarddäck

Framdäck 750 R26, bakdäck 14,5/75–20.

Efter höstens erfarenheter skulle Kuotola inte vilja ha ett smalare skärbord.

3 FAKTA • Accelerationscylinderns hastighet är 80% av tröskcylinderns. • Skakarna fås i användning med en enda spak. • Det finns fyra förvalda lägen för höjdjusteringen.

ÅKER BIRKA 4•2012

sidolutning av bordet och med automatisk höjdinställning, hinner automatiken bättre reagera på åkerns ojämnheter. Under hela hösten gick det inte en enda sten i stenfickan, konstaterar Kuotola. Stubbhöjden styrs av ett fjäderpar i bordets båda ändar. Höjdinställningen kan programmeras i fyra olika höjdlägen, av vilka två är för den egentliga tröskningen och de två övriga för körning i vändtegarna. När man lyfter bordet vid vändtegen genom att trycka på en knapp, sjunker haspelns rotationshastighet samtidigt till minimum. Annars ändras haspelns hastighet under tröskningen i förhållande till körhastigheten. Till Avero kan fås många olika skärbordsbredder. Detta beror på, att samma bordsmodell används även hos andra och större Claas-modeller. Till

3,9 meter är längden på skakarna. Avskiljningsförmågan förbättras av gafflarna utanpå skakarna. 11


Claas Averon har ett tömningsrör av standardmått. Längden är ändå tillräckligt även om tömningen görs direkt i släpvagn i farten. Bordet är 5,4 meter brett.

Den andra kameran visar draganordningen och med denna ser man hur vagnen kopplas. Bordsvagnen går som dragen efter tröskan genom att gena mindre i krökarna än som kopplad till traktorns dragkrok.

Fri sikt från hytten till returelevatorn Skakarna är 4-delade 4-trappiga och längden är 3,90 meter. Skakarytan är 4,80 kvadratmeter. Skakarnas avskiljningsförmåga förbättras av gafflarna utanpå skakarna, vilka luckrar upp halmmassan. Sållytan är i sin helhet 3 kvadratmeter och ytan verkade vara tillräcklig. Spillmätaren visade enligt Kuotola inga sållförluster. När det gäller inställningen av sållen följer han en gammal grundregel:

denna kan även fås ett vikbart skärbord, vilket underlättar transporten av tröskan på smala vägar. Kuotolas och Soukkios skärbord på 5,40 meter bör alltid sättas på en bordsvagn vid transporter på väg. – Men fast bordet skulle vara bara 4,30 meter brett, bör detta även transporteras på vagn, emedan åkervägarna ställvis är smala. Placeringen av bordet på vagnen kändes den första gången som omöjligt, den andra gången gick det bättre och slutligen blev detta ett rutinarbete. Bordet fås kopplat till tröskan på ett överraskande litet utrymme, säger Kuotola. Backningen av tröskan och fastkopplingen av bordsvagnen till draganordningen underlättas av två kameror. Med den ena kameran ser föraren från hytten bordsvagnens dragbom och kan med hjälp av denna backa enligt rätt linje.

Det finns två kameror för att hjälpa till då man backar tröskan. 12

sållen opp och luft så mycket, att det inte ännu blir några sållförluster. Kontrollen av tröskningen underlättas av detta, att från hytten ser man via ett litet glasfönster direkt till returelevatorn, när där börjar röra sig en för stor massa. Avero 240-modellens spannmålstank rymmer 5,6 kubikmeter. Kuotola och Soukkio har skött tömningen för det mesta i farten. Fast tröskan har endast en tömningskruv av standardmått, är denna tillräckligt lång så att man med traktorn bra kan köra bredvid det 5,40 meter breda skärbordet. Med normalt fuktig spannmål töms tanken på ett par minuter. Spannmålstanken är försedd med påfyllningsalarm. Som spår av den gångna hösten är man tvungen att offra mycket tid på rengöringen av tröskan. Kuo-

Kom ihåg tröskans höstservice! TEXT Raine Stenvall

Det lönar sig att göra tröskans höstservice genast efter tröskningssäsongens slut. Fel och brister som uppdagats under säsongen är det skäl att reparera redan under hösten, för annars glöms de lätt och kommer som en överraskning följande höst. Vid servicen lönar det sig att använda en skolad servicemontör som känner till tröskan. Servicekarlens utbildning och erfarenheter är till nytta vid kontrollen av tröskans kritiska punkter. En omsorgsfull rengöring av tröskan är en av de viktigaste serviceåtgärderna. Vatten och trycktvätt kan användas vid tvätt på de yttre ytorna, hjul och axlar. Gnagare som håller till i tröskan kan förorsaka skador på remmar, ledningsserier och packningar, varvid spannmålstank, elevatorer, såll, återföringsplan och hack lönar sig att rengöra omsorgsfullt genom att använda tryckluft, så att det inte blir kvar kärnor och halm i tröskan.

Kylarvätskans köldtålighet bör man komma ihåg att granska. Det lönar sig inte att lämna använd motorolja i motorn. Det från avgasen bildade vatten och övriga föroreningar fräter motorn med tiden, varvid det med tanke på motorns livslängd, är den rätta tiden för oljebytet direkt efter tröskningsperioden. I transmissionen och reducerinsportalerna lönar det sig att byta olja efter varje säsong fastän timantalen inte skulle uppfyllas, detta är allt viktigare i äldre tröskor. I samband med oljebytet upptäcks fel på kuggjul och lager och reparationerna kan utföras i god tid. En iståndsättning som görs i god tid blir märkbart förmånligare och ståtiderna minskar. Även variatorremmarna lönar sig att köras till den andra kanten, så att variatorns fjäder och rem inte blir i kläm under vintern. En förebyggande service sparar reparationskostnader, minskar överraskande ståtider och säkrar en lyckad tröskning vid rätt tidpunkt.

ÅKER BIRKA 4•2012


tola använder för detta till först en traktordriven luftkompressor. – Men utan vattentvätt kan man inte lämna tröskan över vintern. Annars kan den svårputsade kasttransportören tas loss för rengöring. Dock är det bra att ha en kamrat med sig vid löstagandet, säger Kuotola.

250 hektar att tröska Ari Kuotola och Timo Soukkio odlar i Janakkala sammanlagt ca 250 hektar. Höstvete fanns att tröska den här hösten 50 hektar och av detta en del hybridråg. Kuotola har ett 50 procents växttäckesavtal, men jordbearbetningen gör han i huvudsak enligt det långa formuläret; plöja och harva. En del av stubben bearbetar han på våren med ett tallriksredskap, låter ytan

torka ett par dagar och sår. Såningsmaskinen har skivbillar. Marken består till största delen av mjälleror, även lättare jordar finns.

Motorn Motorn på Avero finns bakom spannmålstanken och sålunda kommer man lätt åt dess serviceställen. Caterpillar-motorn på 6,6 liter och 6-cylinders commonrail har en effekt på 146 kW/198 hk. Bränsletanken rymmer 400 liter. Avero har lika hytt som Claas:s större modell Tucano. Den är rymlig, med plats för hjälpförare, automatisk luftkonditionering. Ratten kan kan ställas in i tre olika riktningar. Styrningen av tröskans funktioner görs med ett mångfunktionshandtag. Gasa på och ut på åkern. r

På högra sidan om chauffören i styrhytten finns nu en rad med spakar. Många av skördetröskans inställningar görs nu elektriskt.

Styrhytten i Averon är likadan som i Tucanon, Claas större skördetröska.

Sammandrag

Alla funktioner under tröskandet sköts med en multifunktionsjoystick.

ÅKER BIRKA 4•2012

• Accelerationscylindern framför tröskcylindern och under denna placerade slagskon lösgör och avskiljer 30 % av kärnorna. Samtidigt jämnar accelerationscylindern den massa som går till tröskcylindern. Tröskan går jämnt. Tröskningseffekten stiger med ca tjugo procent. • Jag skulle inte avstå från det 5,40 m breda skärbordet. Tröskningshastigheten kan vara lugnare och skärbordet hinner med hjälp av den automatiska stubbhöjdsinställningen och sidolutningen bättre följa åkerns ojämnheter. Från stenfickan behövde man under hösten inte plocka en enda sten, berättar husbonden Ari Kuotola. • Ett brett bord behöver en skärbordsvagn vid transport på väg, men efter några från- och tillkopplingar av bordet blir detta ett snabbt rutinarbete.

13


axplock

Arskametalli Oy belönades i samband med Kone-Forum i Tammerfors. Arskametallis verkställande direktör Janne Käkönen är tredje från vänster.

Arskametalli K-lantbruks-kedjans årets varuleverantör 2012 K-lantbruk har valt Arskametalli Oy till årets varuleverantör 2012. Företaget från Somero, som tillverkar spannmålstorkar och –anläggningar belönades i samband med utställningen Kone-Forum i Tammerfors. Grunden för valet var den unga företagsledningens kraftiga och målmedvetna satsning på utvecklandet av affärsverksamheten. Detta syns såväl i produktionen, i produktionsutrymmena, i produktutvecklingen som bland personalen. Kvaliteten ses som grund för utvecklingen och detta med nöjda kunder uppmärksammas i all verksamhet. Samarbetet mellan fabrikens representanter och K-lantbruk har varit flexibelt och uppbyggande. JANNE KÄKÖNEN har varit Arskametallis verkställande direktör från år 2010. I företaget som hans farfar Arvo grundade år 1958 har han dock varit med redan från år 1997. − Leveranserna har hållit tidtabellen, och vi har med Klantbruk ett inbördes förtroende. Vi har även målmedvetet utvecklat Arskas bränd och helt förnyat Arskas webbsidor, sade Käkönen. Det har varit bråttom hos Arskametalli på den senaste tiden. − En egen organisation har brundats i Estland och vi är med även med på marknaderna i Vitryssland, Ryssland och Ukraina. Vi har även anställt nya försäljare och planerare. Försäljningsökningen av Arskametallis produkter för detta år har också sedan varit märkbar, K-lantbruks försäljningsökning är ca 120 procent, jämfört med förra året.

− Utan arbetarnas stora satsning skulle detta inte varit möjligt, ett stort tack till dem för detta. På Arskametallis avdelning på Kone-Forum var det ett enda virrvarr. Många frågade om Etu-pannan, som kan kopplas framför den gamla oljeeldade pannan. − Oljans pris och förbrukning är nu så högt att husbönderna vet på vad man bör spara. Efter stormarna senaste år är även knutarna fulla med flis och ved. Arskametallis Etupanna har en cylinderformig eldstad och rökgaserna leds till en värmeväxlare via en rökgassugare. På grund av detta är Etu-pannans verkningsgrad 93 procent. Tillsvidare har man monterat ett tjugotal Etu-pannor.

Arskametalli Oy • Bransch: tillverkning och försäljning av spannmålstorkar och övriga i lantbruket använda maskiner och anordningar • Verkställande direktör Janne Käkönen • Ort: Somero • Grundat 1958 • Familjeföretag • 30 anställda

Weidemann Hofftrac-modellerna nu hos Maskinkesko De tysktillverkade Hofftrac kompletterar nu Maskinkeskos Weidemann-hjullastarmodeller. Weidemann lastarmodellerna har fortsättningen sammanlagt 8 storleksklasser, arbetsvikter 1500-6000 kg. Speciellt 1140-modellens minilastare CX30 lämpar sig för lantbrukets olika uppgifter tack vare sin höga lyfthöjd. Likaså lämpar sig den kompaktstora teleskoplastaren T4512 för lantbrukets mångsidiga uppgifter. Den kan lyfta 1200 kilo upp till 4,5 meter. Ur Weidemann-sortimentet finns även en större teleskoplastarmodell för lantbruket T6025 cc 70 med vilken man kommer till en lyfthöjd på 5,7 meter. www.konekesko.fi/weidemann

14

ÅKER BIRKA 4•2012


Art de´ Cow idé- och planeringstävlingens seger till Nina Prusila

Sommarens och höstens lottdragningar utförda Lottdragningen från K-lantbruks sommar- och höstevenemang har utförts. Vid utlottningarna vid de olika evenemangen deltog över 10 000 besökare. Lotterivinsten i hästevenemangen, en Olli 950 elvallare gick till MARIA JOULTERI i Limingo.OKRA lantbruksutställningens pris ett fat Mobil Delvax reser till EERO TENHO i Lassila. Odlingsprogramdagens Wile 78 Crusher:s vinnare MIKKO MUSTILA hittades i Lempäälä. Utlottningen av Lepaas trädgårdsutställnings Signum 2,5 kg:s förpackning vanns av TUULIKKI VÄHÄ-KREULA från Ulfsby. Kone-Forum 2012 Teboil 1000 liter motorbrännolja vanns av VESA VALKONEN i Heinäkylä. TIMO KUIKKA från Hausjärvi vann ett utsädes/växtskyddspaket vid utlottningen av Kone-Forums Odlingsprograms utlottning. Vinnarna gratuleras. K-lantbruks sommarevenemang vara aktiva och livliga. Tack till besökarna.

Vinterhandske Tegera 9132

Tramptraktor MF + släpvagn • Längd 134 cm, åldersrekommendation 2,5 - 5 år

Mikrothan/polyester, akrylfoder Kromfri Förstärkta sömmar Vattensavstötande hinna +40°C maskintvätt Reflekterande Flera olika storlekar

DECEMBER

Led-ficklampa 16 + 1 led Liten och effektiv lampa • • • • •

16 + 1 led-ljus Magnet Längd 21,5 cm 40 lm, 5 m belyst område Batteri 3 x AAA

9

Vinnarna gratuleras och ett tack till röstarna!

Vattenavstötande skyddshandske med foder för vinterns arbeten • • • • • • •

TOPPERBJUDANDE

Art de´ Cow tävlingens final avgjordes vid Kone-Forum 2012 -utställningen i Tammerfors. De tre bästa placeringarna kom alla till samma läroanstalt, Hämeen ammattikorkeakoulu Mustiala. Till finalen hade nio arbeten lämnats in. De tävlande berättade om sina arbeten vid Art de´ Cow ståndet och domarna bedömde arbetena på platsen. • Som vinnare utsågs NINA PRUSILAS bildserie + videoclip, Näin ennen vanhaan. • På andra plats kom Facebook-profilen Lehmänhenkäys. • Tredje blev ANNA AAVAHARJUS tavla och novell, Kerran notkossa. Publiken valde sin favorit på Kone-Forum Facebooksidan. Som överlägsen vinnare blev MooMooStep-musikvideå, som samlade inom utsatt tid sammanlagt 407 tyckare. Även två andra arbeten skiljde sig vid röstningen från de övriga. Av dessa samlade kons matsmältning 297 tyckare och Rakas laidun 253 tyckare. De vid utställningen presenterade övriga tävlingsbidrag, lehmäpuku och Elmeri-vasikka samt Rakas laidun fick även positiva kommentarer av utställningens besökare, fast de inte den här gången nådde prispallen. En del av utställningsbesökarna sägs till och med gått för att försöka om man kunde mjölka kokostymen.

Gåvotips!

1690 /par

Huggarhjälmpaket 3M Peltor

Yrkeshuggarens hjälm med visir och nackskydd samt radiohörselskydd • Ansl.sladd för MP3-spelare medföljer

Gåvotips!

/förp.

Mugg med hästmotiv i presentförpackning

Rejält stor mugg med hästmotiv är varje hästmänniskas önskepresent! • Flera olika figurer

Gåvotips!

90

690

/st

Förmån -23 % Pris utan K-Plussa-kort 12,90

9900

99

/st

00

/förp.

Erbjudanden (inkl. moms) är i kraft till slutet av december 2012 eller så länge reserverat varuparti räcker till.

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


MEDARBETAREN

I försäljningsarbetet avgör inställningen TEXT Maria Munck BILD Vesa Tyni

D

en glada och talföre ILKKA JOKITALO är försäljare av arbetsmaskiner vid Ylivieskan K- maatalous. Han är hemma från ett lantbruk och bor på sin hemgård. Dagens arbetsmaskinhandel är enligt Ilkka både intressant och utmanande och jordbrukarna vet verkligen mycket om maskinerna. − Om man inte vet så lönar det sig inte att tro att man vet, utan ta reda på det. Vi representerar prima maskiner på arbetsmaskinsidan, när man själv känner maskinen och litar på denna är det lättare att få även kunden att lita på denna, säger Ilkka. En bra försäljares tankesätt utgår enligt Ilkka från kunden. Försäljaren bör stå för vad han säger och vara ärlig. − Man presenterar rätta och kostnadseffektiva lösningar för kunden, när det går bra för kunden, kan det även gå bättre för oss. Jag tänker på helheten och detta att båda skall klara sig. Köpesummorna är speciellt vid investeringsmaskiner stora och många faktorer inverkar på köpbeslutet. Pålitligheten bör förtjänas, den bör vara ömsesidig och man bör hålla fast vid denna. Affä-

16

rerna görs enbart vid god stämning. I dagen läge söker man långa kundförhållanden och Ilkka konstaterar även att kundförhållanden upp till över flera generationer är en av lantbrukshandelns grundstenar och utmaningar. − Vi har inga engångskunder.

Energin smittar En positiv inställning till kunderna och sitt eget arbete är utgångsläget för framgång som försäljare. − Oberoende av yrke bör man vara stolt över sitt arbete. Om man inte själv sätter värde på det, så gör heller ingen annan det. Alla gör fel. Man bör bara lära sig av dessa och vända dessa till seger. Detta, med vilken inställning du kommer på jobbet på morgonen avgör mycket. Bestäm dig genast på morgonen att i dag är det en bra dag! Ilkka berömmer Petri Kivioja, som arbetar som Maskinkeskos traktorförsäljare i samma affär. − Petri är en energisk och inspirerande ar����� betskamrat. När man har en sådan försäljare bredvid sig, så tänds man även själv automatiskt. r

ILKKA JOKITALO ARBETSPLATS: Ylivieskan K-maatalous UTBILDNING: Lantbrukets grundutbildning, merkonom FAMILJ: Fru och två vuxna barn HOBBY: Motion i alla former BÄSTA PLATSEN: Hemmet

ÅKER BIRKA 4•2012


18 CX / 8 S HD innar v t s e T tvätt! 2012 KV12/

Konekeskos verkställande direktör Aatos Kivelä.

Konekesko Eesti 15 år Konekesko Eestis 15 -årsjubileum firades i Tarto 18.10. Till platsen hade anlänt över 400 personer för att njuta av kvällen och minnas den 15-åriga etappen. Med fanns utöver Maskinkeskos personal kunder, huvudmän och övriga långvariga samarbetspartners. − Nu för tiden förändras saker och situationer snabbt. Så även den teknologiska utvecklingen och innovationerna bör hållas med i den snabba förändringstakten, sade Konekesko Eestis verkställande direktör ELA LILLEMAA. − Förmågan att skapa en synergi mellan teknologin och människorna är en stor utmaning för vår verksamhet. Konekesko Eesti har haft möjlighet att föra denna dialog tillsammans med kunderna och övriga samarbetspartners redan i 15 års tid. Konekeskos verkställande direktör AATOS KIVELÄ berättade att det 15-åriga gränsröset är en mäktig prestation. − Under de senaste 15 åren har affärsverksamheten och affärsverksamhetskulturen i Estland utvecklats märkbart. Estland var det första av de baltiska länderna till vilket Konekesko (dåvarande Kesko Agro) gick år 1997. I själva verket var detta början för hela Keskos internationella affärsverksamhet. Under kvällen belönades en av Konekesko Eestis långvarigaste kunder med ”Best of the Best” hedersomnämnandet. Priset överräcktes av Konekesko Eestis lantbruksmaskinenhetens direktör TIIT KIHULANE från HANS KRUUSAMÄGILLE Simuna Ivax-företaget. Konekeskos långvariga huvudman Massey Ferguson ville även lyckönska det 15-åriga Konekesko Eesti. CAMPELL SCOTT, MF Brand Development Manager samt SVANTE FLODEN, MF Regional Sales Manager Nordic, tackade Konekesko Konekesko för det framgångsrika samarbetet och Eestis verkställande överräckte som ett tecken på detta direktö Ela Lillemaa. en tacktallrik till Tiit Kihulane samt till lantbruksmaskinernas linjedirektör JUKKA KELTO.

ÅKER BIRKA 4•2012

Bästa yrkestvättar för krävande tvättuppgifter. KÄRCHER HDS 8/18-4CX

Hetvattentvätt • Arbetstryck 30 - 180 bar • Vattenmängd 300 - 800 l/h • 6 kW anslutningseffekt • Vattenuppvärmning till max. 155°C • 15 m slang på vinda, effekt- och ångmunstycke som standard 500888372

2.890,200 bars arbetstryck 1000 L kapacitet! KÄRCHER HDS 10/20 M

Robust hetvattentvätt för krävande yrkesbruk. • 7,8 kW anslutningseffekt • 10 m:s tvättslang • Automatiskt avkalkningssystem skyddar värmeslingan

3.490,• Servo Control = Steglös justering av tryck och vattenmängd från handtaget. • Axialpump med 3 keramiska kolvar • 3 års Premiumgaranti!

180 bars arbetstryck, 1200 L kapacitet! KÄRCHER HDS 12/18 S

3.999,-

SUPER-SERIENS maximala tvätteffekt - Bästa val för lantbrukets och industrins tvättuppgifter i den tyngre klassen. • 8,4 kW anslutningseffekt, 10 m:s tvättslang • SDS-vibrationsdämpning, torrkörningsstopp, beredskap för parallellanv. av 2 tvättutrustningar., 2 tvättmedelsbehållare Priserna (inkl. mvs 23%) gäller till 31.12.2012. En del av produkterna som leveransförsäljning.

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


TILL NETTOPRIS VID DIREKT KÖP - BESTÄLL GENAST!

POTILA Master 700 H JH eller VJ • För styva jordar, pinnar på 8 axlar • Frontplanka med 10 x 80 mm:s pinnar • Mycket omfattande standardutrustning

NETTOPRIS!

17.900,(22017,- mvs 23%)

NETTOPRIS!

15.490,(19053,- mvs 23%)

MULTIVA Optima T600 med efterharv

• Lång och öppen ramkonstruktion, 250/60-14.5 däck. • Robusta 80 mm:s pinnar i frontplankan samt effektivt bearbetande och hållbara TerraFlex -pinnar

1 meter breddningsserie

1.580,-

(1942,- mvs 23%). Förpackad på pall.

Breddningsserie endast för nya Optima T600 efterharv.

POTILA Herkules 800 ytharv • Hydraulisk arb.djupjustering och fjädrande, ställbar bakplanka • 80 mm:s klor på 4 axlar, 250/65-14.5 -däck

NETTOPRIS!

11.900,(14637,- mvs 23%)

MASCHIO Nina 300 • För direkt- och kompletteringssådd av vall • För sådd av ärt / stråsäd på bearbetade marker • Universalmaskin på kreaturs- och ekogårdar

TUME Nova Combi 4000 • Unik billkonstruktion, maskin för alla såmetoder • Behållarvolym 4500 L • Mångdubbel testvinnare

NETTOPRIS!

NETTOPRIS!

41.700,-

8.400,-

(51291,- mvs 23%)

(10332,- mvs 23%)

Sub-Tiller 3M • Alvluckrare med 3 pinnar • Med ribbvält, hydraulisk utlösning och hydr. arb. djupreglering

Seed-Weeder 6M • Effektiv ogräsharv med MultiSeeder såenhet för småfrön • För sådd och komplettering av vallar • Såenhet med markhjul

NETTOPRIS!

NETTOPRIS!

7.440,-

8.370,-

(9151,- mvs 23%)

HARDI Master 1200 EVC 5/15 VHH • Topputrustad 3-punktsspruta • Rampen har ensidig uppfällning som standard

NETTOPRIS!

12.500,(15375,- mvs 23%)

(10295,- mvs 23%)

HARDI Ranger 2500 11,2 x 48 • Besprutningseffekt och precision otroligt förmånligt - 11,2 x 38 EVC 7/21 SPB/Y

NETTOPRIS!

21.900,(26937,- mvs 23%)

Nettopriserbjudandena (mvs 0%) vid direkt köp gäller till 31.12.2012 eller så länge reserverade varupartier räcker till. I priserna ingår inte leveranskostnader.

www.k-maatalous.fi


BÄSTA MÄRKEN I K-LANTBRUK

Spannmåls- och förhöjningslämmar till extra pris

TUHTI WS 120 släpvagn

NETTOPRIS!

6.500,-

• Inhemsk tippvagn med 12 tons bärförmåga • Pulverlackerade lämmar, 520/50-17” däck (inga bromsar), sänkmålad, stark rörbalksram

(7995,- alv 23%)

ELHO V-Twin 750 Bogserad strängläggare • Unik teknik med snedställd rotor, garanterat rent foder • Arbetsbredd 4,5 - 8,0 m, transportbredd endast 2,5 m och strängbredd 1 - 1,5 m

CLAAS Disco bogserad slåtterkross • Slåtterkapacitet och kvalitet till förnuftigt pris • Snillrik Active Float hydr. avfjädring av slåtterbalk • Bra bärande, stora 380/55-17 däck

NETTOPRIS!

17.990,(22130,- mvs 23%)

NETTOPRIS!

23.500,(28905,- mvs 23%)

WS 14 Stålhallar • Längder 16,4 - 57,6 m • Stålbågsram av sänkmålad profilbalk • fritt utrymme ända till åsen

T.ex. 14 x 22 m NETTOPRIS!

NETTOPRIS!

16.990,-

I priset ingår tak- och väggplåtar samt stomme. I priset ingår inte frakt, resning eller grund. Extra pris för dörrar. (Snöområde 1,8-2)

12.990,-

(20898,- mvs 23%)

(15978,- mvs 23%)

MULTIVA TRM 150 Farmer 3567 HR Hydro och MV 921 • Färdigt övervägt paket för krävande virkestransport med lastarens hydrau-liska pilotstyrning

• Inhemsk dumpervagn, 550/45-22,5 däck • Flaket helt av Optim-specialstål från Ruukki

Förhöjning 70 cm

1.800,-

Foderförhöjning

(2214,- mvs 23%) Förpackad på pall.

4.200,-

(5166,- mvs 23%) Monterad.

NETTOPRIS!

17.370,(21365,- mvs 23%)

Förhöjningskasett-kampanj endast för nya TRM150 F dumpervagn.

Expert 25

300/JH2 schaktblad

• Original inhemsk - mycket snabb • Klyvning med 2 cylindrar • 4 m:s klabbtransportör

• Hydr. svängning av blad och ram

NETTOPRIS!

3.500,(4305,- alv 23%)

NETTOPRIS!

5.330,(6555,- alv 23%)

L1 10-16 m / 1425 l

• Inneh. presenning, normal och vändtegsspridning utan verktyg - enbart byte av rotationsriktning • För två storsäckar

NETTOPRIS!

3.150,(3875,- alv 23%)

Maskinerna på bilderna eventuellt utrustade med extra utrustning som inte hör till nettopriserbjudandet.

K-MAATALOUS K-LANTBRUK


SPANNMÅLSODLING

Extra skörd med YaraVita Solatrel Med YaraVita-produkter kan man på ett behändigt sätt sköta växternas näringsbrister under växtperioden. Produkterna med många näringsämnen är skräddarsydda för en viss växt, och de Yara produkter som innehåller ett näringsämne är planerade för en effektiv gödsling med ett näringsämne. Produkterna är lätta att använda, blandar sig lätt i vatten, och har en synnerligen bred användning i blandningar tillsammans med växtskyddsmedel. TEXT Anne Kerminen och Aleksi Simula

Y

araVita Solatrel är ett mångsidigt bladgödselmedel, från vilket växten får de viktigaste näringsämnena snabbt, då när växtperiodens förhållanden stör upptagningen av näringsämnen. Tillväxtförhållandena kan variera under försommaren. Före midsommar växer spannmålen snabbt och den behöver mycket med näringsämnen. När växtförhållandena ändrar kan det tillfälligt bli brist på näringsämnen som upptas vis rotsystemet, och då ger bladgödslingen ett speciellt bra resultat. En bladgödsling utförd vid rätt tidpunkt förbättrar rötternas och skottens tillväxt samt ökar växtens näringsupptagning från marken. Vid Kotkaniemi forskningsstations försök sprutades senaste sommar YaraVita Solatrel 5 liter per hektar på nio vårvetesorter efter midsommar, d.v.s. när vetet var i slutet av stråtillväxten. Vårgödslingen var 444 kilogram YaraMila pellon Y1 gödsel (120 kilogram kväve per hektar). I medeltal fick man med YaraVita Solatrel en mer-

YaraVita Solatrel säkrar, att växten har tillräckligt fosfor och kalium i ett kritiskt utvecklingsskede. 20

skörd om 450 kilogram per hektar, vilket är en synnerligen bra merskörd med bladgödsel. En del sorters merskörd var betydligt över medeltalet, vilket av bilden synes. Med 160 kilograms kvävenivå var merskördarna ännu bättre. Med den här höstens vetepris (227 euro per ton) räknat blev den extra intäkten av behandlingen 77 euro per hektar, när kostnaden för YaraVita Solatrel på ca 25 euro dragits bort. Behandlingen kan göras i ett tidigare skede tillsammans med ogräsbesprutningen, varvid det inte blir någon extra sprutningskostnad. YaraVita Solatrel innehåller såväl fosfor som kalium, vilka är centrala huvudämnen i detta utvecklingsskede. Fosfor är växtens energi och kalium en central faktor vid uppehållet av grödans vätskebalans. Mangan och zink är viktiga spårämnen och deras inverkan på skörden är betydande även i detta fall. Användningen av spårämnen vid bristsituationer på spårämnen ökar växtens assimileringsförmåga. Via denna ökar energiproduktionen, växtens vattenupptagning och sålunda även upptagningen av näringsämnen ökar. YaraVita Solatrel innehåller även magnesium och kalcium som kompletterar vårgödslingen. Genom bladgödsling på grödan får man endast små mängder näringsämnen, varvid YaraVita Solatrel inte ersätter, utan kompletterar NPKS-kombigödslingen. Denna säkrar, att växten har tillräckligt fos-

for och kalium samt vissa spårämnen i ett kritiskt utvecklingsskede.

YaraVita Solatrel på potatis YaraVita Solatrels nytta för potatisskörden beror på dess förmåga att öka antalet knölar samt knölstorlek. När YaraVita Solatrel används i början av knölbildningen, när knölbörjanet finns i rotsystemet, får man med YaraVita Solatrels fosfor, flera knölbörjan. Speciellt i kalla förhållanden kan inverkan vara betydande, ty fosfortillskottet förbättrar rotsystemets utveckling och hjälper sålunda ökningen av antalet knölar. Den rätta användningstidpunkten bör klargöras genom att följa med och lyfta upp rotsystemet så man ser. Tidsperioden för ökandet av antalet knölar är ca två veckor. I praktiken när det första knölbörjandet kan observeras, är det rätt tid för åtgärden. Rekommenderad bruksmängd är 10 l/ha. I Mtt.s försök har antalet knölar ökat med 1–5 knölar, beroende på sort. Senare under växtperioden given YaraVitaSolatrel hjälper till vid assimileringsprocessen och ökar knölstorleken. Speciellt för den potatis som går till matindustrin är knölstorleken av betydelse. Ju större potatis desto mera fås råvara av denna. Även i en senare behandling är den rekommenderade bruksmängden 10 l/ha. De spårämnen som YaraVita Solatrel innehåller har satts till proÅKER BIRKA 4•2012


dukten med tanke på potatisens näringsbehov. Magnesium ökar utnyttjandet av fosfor. Det är ofta även brist på Magnesium på grova potatisjordar. Manganbrist förekommer även allmänt på potatisskiften. Blandningsmöjligheten är en av YaraVita produkternas mest centrala egenskaper. Produkterna går brett att använda i tankblandningar. Möjligheten att blanda med enskilda växtskyddspreparat kan lätt kollas på www.tankmix.com internettjänsten. Det är bäst att kontrollera de flesta preparatens tankblandningar på förhand i ett kärl. De flesta YaraVita produkterna kan nu blandas sinsemellan, så att man vid behov kan göra en blandning efter ens eget behov. I tabellen intill ser du hur du kan blanda YaraVita produkterna sinsemellan. Vattenmängdsrekommendationen vid användningen av YaraVita produkterna är minst 200 liter. Om man går under detta ökar risken för fällning, fastän man i en del fall klarar sig med mindre vattenmängd.r

Merskörden för en del sorter var tydligt över medeltalet 8000 +770 7500

7000

+485

6500

+637

6000

5500

5000 Demonstrant

Ingen tilläggsgödsel

Puntari

Zebra

YaraVita Solatrel 5l /ha

Fokus på detaljerna!

YaraVita™ Solatrel är framtaget för fosforgödsling under växtperioden och komplettering med spårämnen. Produkten passar förutom för potatis och grönsaker också utmärkt för spannmål. En kompletterande bladgödsling vid rätt tidpunkt förbättrar rötternas och skottens tillväxt samt ökar växtens upptag av näring från marken, och ökar härigenom bl.a. potatisens knölbildning. Läs mera om YaraVita-produkterna på adressen www.yaravita.fi


En effektivare foderkedja ger tid för familjen Den nya Claas Disco 9100 C contour fjärilsslåtterkrossen har gett effekt åt Janne och Paula Kokkonens mjölkgårds foderberedning i Siilinjärvi, Kolmisopi. De timmar som sparats in i åkerarbetet är denna sommar speciellt värdefulla, emedan det unga odlarparets förstfödde, Lauri föddes i maj. TEXT Leena Pakarinen BILD Topi Pakarinen

följdes den våta våren av en rekordblöt sommar. Vid Halola forskningsstations grannkommun Maaninka mättes i juni-juli 303,5 millimeter regn, vilket är den högsta nederbörden på 50 år. Kokkonens Claas Disco 9100 fjärilsslåtterkross hamnade således att visa sina egenskaper i mycket utmanande förhållanden. Den första skörden lyckades Kokkonens få i sina silon under fint väder vid midsommartiden. – Allt hann lägga sig, men genom att reglera yttrycket fick man ett jämnare slåtterresultat än tidigare. Och en bättre krossningseffekt gjorde foderberedningen snabbare, jämför JANNE KOKKONEN. Murtomäki gård är nu tredje året i Janne och PAULA KOKKONENS namn. Före detta odlade Janne gården som en lantbrukssammanslutning tillsammans med sina föräldrar Eeva och MATTI KOKKONEN. Nu arbetar Eeva på gården som en anställd arbetskraft. Janne och Paula är båda agrologer från Savonia AMK, dock från skilda årskurser. På gården märks en kraftig utvecklingsvilja. Som förlängning av lösdriften för 40 kor, som Jannes föräldrar byggde, uppfördes en robotlösdriftsladugård för 90 kor år 2005 och mycket annat har byggts under de I NORRA SAVOLAX

22

senaste åren. Emedan Kokkonens föder upp såväl tjurkalvarna som förnyelsekvigorna själv, stiger gårdens djurantal till ca 250 st.

Målet är kortare åkerdagar På Murtomäki finns 130 hektar åker inklusive arrendejordar. Av dessa är hundra hektar i vall. Dessutom finns avtal om köp på rot för några skiften. Av ca tjugo hektar vall gör Kokkonens torrhö som fibertilläg åt ungdjurens fullfoder. Vallskörden skördar Janne med en hackande pickupvagn och ensileringsmedlet AIV2+. Strängläggningen effektiverar hopsamlingen av fodret. För utspridningen och tillpackningen i silorna svarar Matti Kokkonen och i sommar har en praktikant varit med i foderarbetet. Plansiloutrymme finns 3600 kubik, men man har meningen att förstora med en silo på 1500 kubik. Med den förra kombinationen frontmaskin/bogserad kross fick man en sex meters arbetsbredd. Janne började söka mera effekt i kedjan, emedan under fodersäsongen gick nätterna åt till slåtterarbeten och dagarna till hopsamlingen av fodret. Kokkonens har inte använt sig av utomstående entreprenörer. ÅKER BIRKA 4•2012


MJÖLKGÅRDEN

Claas 9100 fjärilsslåtterkrossen har gett effekt åt skörden av hundra hektar vall. Detta är en välkommen tidsbesparing för mjölkgårdens sommar.

ÅKER BIRKA 4•2012

23


Ett omsorgsfullt grepp under alla arbetsskeden har höjt medelproduktionen över 11 000 kg.

– Man var tvungen att fundera på hur man kunde minska på den tid som tillbringas på åkern. Jag fäster vid valet av maskin mycket uppmärksamhet vid kvaliteten och funderar på helheten. Jag tar reda på kamraternas erfarenheter och besöker mässor. Agritechnika är en garanterat säker plats att se maskinutbudet, berättar Janne. Första gången han kom åt att granska Claas Disco 9100-slåtterkrossen var på Keskos maskinutställning för en tid sedan i Maaninka och senaste höst på Agritechnika granskade han den ännu noggrannare. – På slutrakan jämförde jag Claas och Pöttinger –krosssarna men vid valet av Claas var det arbetsbredden som avgjorde. Den är nio meter. Även de nya egenskaperna, såsom den hydrauliska avfjädringen verkade vara bra, berättar Janne.

Janne har med Claasen slagit en åker på 1,7 hektar på 13 minuter. 24

Ingen tid för entreprenadarbeten Det var lätt att lära sig användningen av den nya krossen tycker Janne. Han har programmerat traktorns vändtegsautomatik, som lyfter vid vändtegen först upp fram- och sedan bakmaskinen. – Yttrycket kan bestämmas under arbetet balkvis eller tillsammans. Vid kilar lyfts med styrningsenheten endera vingen upp. Effekten har motsvarat förväntningarna. När slåtterarbetet kan utföras på morgonen, har man tid på kvällen att samla ihop skörden. Janne har med Claas slagit exempelvis en åker på 1,7 hektar på 13 minuter. – Detta var nog ett skifte med optimal form. Men om det i dragaren finns tillräckligt med effekt, går det nog tio hektar i timmen på ett bra skifte. Medeltalet kan vara kring sju hektar per timme, uppskattar han. Skiftena på Murtomäki är av rätt storlek och –modell, vilket för sin del försvarade anskaffningen av en effektiv maskin. Med en stor och effektiv fjärilsslåtterkross skulle man nog även kunna utföra entreprenadkörningar, men dessa hör inte till Jannes planer.

Den kraftiga Claas P-Cut knivbalken.

En hög mjölkproduktion kräver ett ensilage av utmärkt kvalitet.

ÅKER BIRKA 4•2012


Claas Disco 9100 C

contour • • • • • •

Korna har ypperliga förhållanden i den år 2005 byggda robotlösdriften. Renhet och strö är viktiga faktorer för ljuverhälsan.

– Normal grannhjälp ges nog, om någon kör sönder sina maskiner, men i övrigt gör jag inga entreprenader. Detta, som från en mjölkgård görs utanför gården, är allt bort från det egna arbetet. Och speciellt nu är det en enastående sommar, säger Janne.

Omsorgsfullhet lönar sig Emedan den första Lely Astronaut-roboten mjölkade till sin bristningsgräns, skaffade för ett år sedan Janne och Paula ytterligare en till som begagnad. De har fungerat bra.

Kornas medelproduktion på Murtomäki gård är över 11 000 kilogram.

Utfodringen av besättningen sker med Mullerup Mix Feeder –utfodringsvagn, som gör på två påfyllningsbord sina egna fullfoderblandningar för kor, kvigor, tjurar och kalvar. Från mjölkningsrobotarna får korna därtill Mainio Kross och sinkorna får grovfoder med en Weidemann. Per dag går det åt ca 6000 kg ensilage d.v.s. per år ca 2,5 miljoner kilogram. Besättningens medelproduktion är nu över 11 000 kg mjölk. Senaste sommar fick Murtomäki gård sin första hundratonnare av kon Mimmi. Enligt Janne har den ökade produktionen kommit litet i misstag. – Vi har naturligtvis långtidsplaner, men vi har inte ställt upp några tidsmål för en viss produktion. Vi har försökt göra de olika delområdena omsorgsfullt, såsom åkrar, utfodring och ladugårdsförhållanden. Kornas hälsa är mycket viktig, säger Janne. r

Claas Disco 9100 C contour Man kan inte pruta på ensilagekvaliteten ens under svåra skördeförhållanden. Disco 9100 har på den bakre delen en ny hydropneumatisk Active Float –avfjädring, som under körningen möjliggör en steglös inställning enligt åkerns form och på blöta platser. Avfjädringen minskar bränsleförbrukningen och fodrets föroreningar. Den nya balkkonstruktionen är lätt och vridstyv. Hållbarhetsmålet märks i många

ÅKER BIRKA 4•2012

lösningar. Avstånden mellan fötterna är av slitstål och bettbärarnas framkant skyddas av en volfram-karbidbeläggning. Tallriksbalkens konstruktion hålls bra ren och säkrar ett jämnt slåtterresultat. Ett snabbyte av betten går på ett ögonblick. Även tallrikshjulets Safety Link –modul är lätt att byta. Detta skyddar balken och minskar på övriga skador, om till exempel tallriken träffar illa på en sten.

Arbetsbredd 8,90/9,10 m Transportbredd 2,95 m Active Float –avfjädring Snabbyte av bett Slåttertallrikar 2 x 8 st Krossens rotationshastighet 910 r/min • Vikt 2280 kg • Som extra utrustning spridning av bred sträng • Fås även som smalare 8400 – modell samt 9100 C AS (Auto Swather) eller försedd med strängförflyttare.

Hittills har det funnits

2 910

Hundratonnare i Finland 25


Livligt tionde

Kone-Forum

I år var det redan den tionde Kone-Forum-utställningen. Under tre dagar var mässbesökarna sammanlagt 25300. Även lördagen var en livlig mässdag, då speciellt landsbygdens barnfamiljer gick omkring och beundrade nyheterna. TEXT Maria Munck BILD Vesa Tyni

U

nder Kone-Forums första dag hade folk strömmat till Tampereen Messu- ja Urheilukeskus så att en viss trängsel uppstod. Temat för årets Kone-Forum var vallen, varvid speciellt vallmaskinerna och övriga maskiner för kreatursgården var väl representerade. Två stora maskinnyheter var Elhos och Claas:s fjärilsslåtterkrossar som är ämnade för stora gårdar eller entreprenörer.

26

Elho Arrow 10500 Delta är Europas bredaste hydraulburna slåtterkross. Arbetsbredden är ställbar ända upp till 10,5 meter. Med hjälp av GPS får man fina resultat både på rakor och i kurvor. De slåtterenheter som kommer bakom följer automatiskt frontmaskinens slåtterkant i kurvorna, varvid det inte uppstår körningar på varandra eller oslagna platser. Front- och bakenheternas lyft och sänkningar vid vändtegarna sker med en knapptryckning. Ar-

row slåtterkrossens Headland Automatics ger takt åt de bakom varande slåtterenheternas lyftningar och sänkningar just på det rätta stället, så att föraren helt kan koncentrera sig på att styra traktorn vid vändningarna på vändtegen. Elho Arrow 10500 fås även som slåttermaskinversion. Claas Disco 9100 C AS (Autoswather) är en fjärilsslåtterkross, som samlar det slagna materialet från nio meters sträcka till en sträng med hjälp av en mattranÅKER BIRKA 4•2012


KONEFORUM

Tume Titan och CultiPack -kombination Tume Titan -kombisåmaskinen är en ny maskin med stor såningseffekt för såväl traditionell bearbetning som för reducerad bearbetning. Hos Titan sås gödsel och utsäde via samma bill. I de dubbla skivbillarna styrs gödseln till framsidan av lagringen, och så här fås utsädets matningsrör så långt fram som möjligt och utsädet kommer säkert på såbottnet. Tack vare billösningen är dragkraftsbehovet speciellt litet. Titan har stor behållare, och med en påfyllning kan man beroende på arbetsbredd och utsädesmängd så 5–7 hektar. Arbets- och transportbredderna är hos maskinen tre och fyra meter. På mässan presenterades Tume Titan tillsammans med CultiPack 4000 DD-bearbetningsredskapet, ty Titan lämpar sig ypperligt även för direktsåningsmetoden.

sportör. Mattransportörerna kan även lyftas upp en och en, om man vill ha en bred slåtter. Claas:s nyaste Active Float- avfjädringssystem gör det möjligt att steglöst reglera slåtterenheternas vikt fast under körningen direkt från den symbolbaserade Communicator ISO Bus försedd med display. Som par för Disco 9100 C AS framför traktorn kan man montera endera Claas FC 3100 eller den nya 3500 frontslåtterkrossen. Bakslåtterenheten finns även som egen modell utan strängförflyttare.

Aurea CL har haft framgång I Clearfield-produktionsmetoden förenas en tidig och rikt givande vårrybssort Aurea CL och ÅKER BIRKA 4•2012

för denna skräddarsydda brett verkande växtskyddsmedlet Clamox, mot ogräs. Den gångna växtperioden var beträffande väderleksförhållandena utmanande, och rybsens odlingsareal blev liten. KARI PUUKKO, BASF:s representant berättade att många odlare på mässan kom och berättade, att Aurea-odlingarna hade lyckats. Odlingen fick bra start, och skördenivån hade varit upp till över 2 000 kilo per hektar. Dessutom var många överraskade över de ogräsfria åkrarna. Även på K-lantbruks försöksgård i Hauho har Aurea klarat sig bra.

HakkiPilke Easy 38 Utanför mässhallarna fanns bl.a. brännvedsklyvaren HakkiPilke Easy 38:s arbetsuppvisning. Klabbarna flög säkert och snabbt på transportflaken. HakkiPilke Easy 38 kapar och klyver i enlighet med sin modellbeteckning virke upp till 38 cm:s diameter. Den nya, med eldrift förverkligade klyvningsstyrningen och tack vare den hydrauliskt drivna sågen har även det klenare virkets kapnings-/och klyvningstid märkbart förkortats. I klyvningsmaskineriet finns inga mekaniska delar som slits. Maskinen levereras endera som traktoreller traktor-/elmotordriven.

RaniWrap hade efterfrågan på Kone-Forum.

Produktuppgifter, stor rulle • • • •

tjocklek 0,15 mikroner bredd 8 - 16 m längd 300 m färg svartvit

27


He-Va ogräsharv SeedWeeder HD SeedWeeder HD lämpar sig för sådd av alla slags småfrön. Som ett speciellt användningsändamål kan nämnas anläggningen av vallar och kompletteringssådd av dessa. SeedSeeder HD såningsharven är försedd med MultiSeeder- småfrö såningsenhet, -AC-manöverorgan och robusta 9 x 600 millimeters pinnar. Om man önskar enbart få bort ogräsen, kan på HD såningsharven monteras alternativt även 7 millimeters pinnar, ty ramen är förberedd för båda. Pinnarna fästes med sprintar, varvid man lätt kan ta bort eller flytta dessa efter behov. Beroende på harvningens tidpunkt kan pinnarna ställas in mekaniskt i fem olika bearbetningsvinklar. Som extra utrustning fås även hydraulisk inställning av bearbetningsvinkeln. Arbetsbredd upp till 12 meter, men transportbredden är alltid tre meter.

ELHO SuperLuoko DC 2100 Den nya effektklassen ökar skördeeffekten med nästan 50 procent jämfört med befintliga dubbelhackar. Enligt väderleksförhållandena kan man med SuperLuoko skörda direkt från grödan eller göra förtorkat ensilage. Dubbelhacken lämpar sig även för skörd av helsädsensilage samt för daglig utfodring med gräs. Hacken har två bettalternativ, fyra eller åtta stycken. Enligt undersökningar får man med dubbelhack ett optimalt långt foder vilket är bra för nötboskapens våmfunktion. Maskinens arbetsbredd är 2,1 meter. Kommer till salu inom snar framtid, följ med våra reklamer.

Claas Disco 9100 C ASfjärilsslåtterkrossen samlar det slagna materialet från ett nio meters område till en sträng.

28

Tuhti WS 170 K Från den inhemska Weckman Steel Oy har kommit den första tippvagnen med fasta lämmar.. Detta är ingen liten vagn, ty den har 17 tons bärförmåga och flakvolymen är 21,2 kubik. Ram- och underredskonstruktionen är lika som i den tidigare Tuhti-modellseriens större WS 170 vagnen med lösa lämmar. Vagnsramen består av rörbalkar som bra tål vridningar. Flaken är slät innanför. Flakens nedre kan har en sneddning och övre lämmens stadiga kantbalk håller lämmen stadig. Den hydrauliskt öppnande baklämmen är försedd med en spannmålslucka och lämmen låses automatiskt hindrande lassets tryck att öppna baklämmen. För ett tilläggspris finns LEDbakljus samt av komposit och aluminium tillverkad verktygslåda.

ÅKER BIRKA 4•2012


SPANNMÅLSNYHETER 2012 BETTINA-havre • Bettina är en havre från SW-Seed i Sverige och den lämpar sig för våra förhållanden. Bettina är på basen av sortförsöken en dag tidigare än Belinda. Beträffande skörd är Bettina sortlistans bästa. Bettina lämpar sig för odling inom zonerna I – II. Bettinas stråstyvhet, hektolitervikt och skörd är bättre än Belindas. Bettina har kommit med i Finlands växtsortslista år 2010.

BRAGE -flerradigt korn • Brage har tio procent bättre skörd än Vilde och är ett foder- och stärkelsekorn. Brages proteinskörd har i officiella försök varit högst av alla. Dess växttid är i Vildes klass. Brage lämpar sig för odling på alla jordarter i odlingszonerna I-IV. Brage klarar sig även på sura jordar. • Brages strå hör beträffande sin styrka till de flerradiga kornens bästa. Brage är en sort som tål sjukdomar, speciellt är dess resistens mot bladfläcksjukdomar bra. Brages kvävegödsling kan placeras bland de mera rikt givande sorterna.

SW MITJA -2-radigt stärkelse- och foderkorn • SW Mitja höjer de tidiga tvåradiga kornsorternas skördenivå. Mitjas växttid är ett par dagar senare än Saana d.v.s. hör till de tidigare av 2-radiga korn, men är mera givande än den sena NFC Tipple. Mitja har stora kärnor och hög hektolitervikt. Protein- och stärkelsehalten är bra. • Mitjas stråstyvhet hör till de bästa bland tvåradiga korn. På grund av dess stora och tunga ax rekommenderas liggsädsbekämpning. Mitjas resistens mot fläcksjuka och flygsot är bra. För att dra nytta av dess höga skördepotential rekommenderas bekämpning av bladfläcksjuka.

ÅKER BIRKA 4•2012

29


Lemken Juwel 7 Juwel 7 är den nyaste medlemmen i Lemkens Juwel-växelplogsfamilj. Lemken Juwel är skyddad med Hydromatic utlösningsanordning. Den hydrauliskt fungerande utlösningen väjer för hinder både uppåt och åt sidorna. Beroende på förhållandena kan utlösningskraften lätt regleras från traktors hytt mellan 50 och 140 bar. Juwel-plogarna har Dura Maxx-vändskivor som standard. Deras konstruktion gör det möjligt att byta ut slitdelarna snabbt utan verktyg. Bröstbiten lösgörs med hjälp av en sprint. Med denna lösning har man sluppit hål och fastsättningsskruvar, vilka försvagar materialet. DuraMaxxdelarna kan slitas helt till slut utan att detta påverkar bettets stadighet. Juwel 7 -växelplogen fås som 4- och 4+1 skärig stålspaltsvändskivor eller av plast för jordarter som lätt fastnar fast. Juwel 7 –växelplogen lämpar sig för traktorer upp till 130 kilowatt.

Nokka HK 1042 -skogslastare Nokka Oy har utvecklat en ny skogslastarmodell för mindre dragmaskiner som kan finnas exempelvis hos stugägare. Lastarens baskonstruktioner, såsom t.ex. kuggstångsvändning, vidvinkelled och roterande gripsvängare, är bekanta från lastarmodellens större lastare. Med hjälp av olika tilläggsutrustningar kan den flänskopplade lastaren kopplas till traktorns lyftanordning eller fast till olika terrängfordons släpvagnar. Lastarens räckvidd med hydraulförlängning är 4,2 meter och lyftförmåga på två meter är 400 kg. För lastarens hydraulik bör traktorn vara försedd med 1-verkande och returkoppling. Som extra utrustning fås ett separat hydraulikaggregat, som omfattar förbränningsmotor, pump och oljebehållare.

30

ÅKER BIRKA 4•2012


Maschio Lara 8.5 -bomkross Maschio Lara -bomkrossen är tänkt för entreprenörer som behöver räckvidd, och ett bra resultat i utmanande och lutande förhållanden. Den kross som fanns på Kone-Forum var försedd med ett 1,5 meters skärhuvud och hammarbett. Den hade varit i användning en sommar hos en entreprenör. Räckvidden från traktorns mittlinje är 8,3 meter med 1,5 meters skärhuvud, vilket är märkbart mera än tidigare. Lara har som standard eldriven joystickstyrare, värmeväxlare, monteringsdelar för traktorfastsättning, skärhuvud med hammarbett, kraftöverföringsaxel samt egen hydraulenhet inklusive motor. Med Lara kan man lätt krossa branta bullervallar, diken samt olika slänter. Lara bomkrossen lämpar sig för traktorer över 4 900 kg.

Djurutrymmen av presenning M&T farms -presenningshallar erbjuder ett mångsidigt lagerutrymme för lantbrukets behov. Presenningshallarna är tillverkade i Finland och de lämpar sig för de finländska väderleksförhållandena. Uppförandet, flyttningen och nedmonteringen är snabb och lätt. Som grund för hallen räcker ett jämnt jordbotten. Presenningshallarna fås som sex och nio meter breda och längderna med två meters delning upp till 50 meter. Priset för exempelvis en 6 x 14 meters presenningshall är 9 300 euro. Presenningshallarna lämpar sig bl.a. som utrymme för djur eller som tak för plansilos eller gödselstad.

ÅKER BIRKA 4•2012

Ekofoder för nöt från Kinnunens kvarn. Under märket Luomu-Tähti finner man såväl kraftfoder, allfoder som proteinfoder.

31


Experten svarar Lågkolhydratdiet för korna? Kauko Kauppinen Biofarm Oy

Lågkolhydratdiet sänker blodsockerhalten och får kroppen att utnyttja fettreserverna i kroppen. Vid mycket lågt kolhydratintag blir följden att ketonkropparna ökar i blodet, det vill säga det leder till ketos eller acetonemi. I utfodringen av mjölkkor försöker man med alla medel undvika ketos.

Lågkolhydratdiet har fått stor popularitet bland bantare. I denna undviker man kolhydrater, vilket sänker blodsockerhalten och får kroppen att utnyttja fettreserverna i kroppen. Vid mycket lågt kolhydratintag blir följden att ketonkropparna ökar i blodet, det vill säga individen får ketos och naturligtvis viktminskning. I utfodringen av mjölkkor försöker man med alla medel undvika ketos, för den betraktas i veterinärmedicinen som ett sjukdomstillstånd som kräver vård. Glukosen (druvsockret) i blodet är en central faktor i däggdjurens energihushållning. Glukosen kan användas snabbt, och kan relativt lätt fyllas på. Hos människan använder hjärnan största delen av blodets glukos. Jag har själv träffat en person vars tal blev betydligt långsammare till följd av långvarig Atkinsdiet, som är en form av lågkolhydratdiet. När personen började äta kolhydrater, korrigerades situationen relativt snabbt. En ko som producerar 34 kg mjölk per dag använder all glukos i fodret till mjölkproduktionen. Det är naturligt att kon behöver glukos också till andra kroppsfunktioner, vilket den tar ur fria fettsyror, och då bildas ketoskroppar i blodet. Mjölkproduktionen når sin topp 4–6 veckor efter kalvningen, men konsumtionsförmågan av torrsubstans först 8–10 veckor efter kalvningen. Kon är alltså i negativ energibalans en lång tid efter kalvningen, då blodets glukoshalt är låg och halterna av fria fettsyror, aceton, acetoacetat och ßhydroxismörsyra är höga. Alla kor insjuknar ändå inte i ketos det vill säga acetonemi. Förädlingen av mjölkkor har lyckats få fram kor vilkas genetiskt reglerade hormonproduktion efter kalvningen upprätthåller en hög mjölkproduktion trots negativ energibalans. Kon är inte sjuk trots att blodet innehåller rikligt med ketonkroppar. Kon liksom ”glider” in i sjukdomen ketos. Ketos det vill säga acetonemi har sitt namn efter ketonkropparna i det sjuka djurets blod. En av ketonkropparna är aceton. Om blodets glukoshalt sjunker under det fysiologiska gränsvärdet, mobiliserar kroppen sin fettreserv, och halten oförestrade fria fettsyror kan stiga till den femdubbla från den normala.

kunnat visa varför en ko med stor energibrist förlorar aptiten. Logiskt tänkt borde hungern tillta när blodets sockerhalt sjunker. Tydligen åstadkommer blodets ökade halter av ketonkroppar, aceton, acetoacetat och ß-hydroxismörsyra eller fria fettsyror aptitförlusten. De flesta människor kan märka acetonlukt redan av ganska små halter, så de kan märka acetonemin på kons mjölk, andedräkt och till och med urin. Också latent (dold) acetonemi kan konstateras via acetonhalten i ett mjölkprov, antingen i laboratorium eller med snabbtest som finns på marknaden (Ketolac-BHB.remsor, Pink-lösning).

Hur kan jag förebygga acetonemi? Väsentligt för att förebygga acetonemi är att iaktta kor som nyligen har kalvat. Strävan är att upptäcka djur som har latent (dold) acetonemi. Djurskötare med känslig näsa för aceton upptäcker acetonemi även utan hjälpmedel. Men också de djurskötarna, för att inte tala om andra durskötare, bör förvissa sig om saken genom att snabbtesta mjölken. Att undersöka mjölkprov 3–6 veckor efter kalvningen 2–3 gånger säkerställer att man upptäcker kor med latent acetonemi. Speciellt lönar det sig att följa med kor som efter tidigare kalvningar har haft latent eller tydlig acetonemi. Kor med latent acetonemi lönar det sig att bota med tillsatsmedel i fodret som innehåller propylenglykol, natriumpropionat, glyserol och melass, antingen flera av dessa tillsammans eller en ensamt. På det här sättet kan man undvika stora förluster i mjölkproduktionen. Produktionsförlusterna beräknas kunna vara 6–9 procent vid latent acetonemi. Vid klinisk acetonemi är förlusterna 20–25 procent. Kor med latent eller klinisk acetonemi producerar under hela laktationen ändå mer mjölk än kor som inte har det. Topproduktionen kräver sitt pris. Korna äter inte lågkolhydratdiet frivilligt.

Hur konstaterar jag ketos? Symptomen för klinisk ketos är tydliga: Stark viktminskning och ändå en fullständig förlust av aptiten, stark minskning av mjölkproduktionen, mycket torr och hård avföring och ibland symptom i nervsystemet. Hittills har man inte säkert

32

ÅKER BIRKA 4•2012


SideChopper TPM 520 Pro bomförsedd kross

LARA 8,5 T bomförsedd kross NYHET!

• För mycket krävande användare, som entreprenörer, vägunderh.distrikt, ... • Krossar tät sly, hög arbetshöjd, når vattenytan i diken • Räckvidd 5,2 m från trakt. centr.linje • Arbetsbredd 210 cm

• Rejäl räckvidd från traktorns mittlinje 8,3 m, 1,5 m arbetsbredd • Exakt och jämn krossning i lutande och ojämna förhållanden • Lättmanövrerad eljoystick, värmeväxlare och mont.delar som standard

Hinderkörningsskydd förverkligat med tre fjädrar.

NETTOPRIS!

GIRAFFONA 260 dikesrenkross • Robust, arbetsbredd 257 cm, räckvidd 365 cm • Vikt 1150 kg, hammar- och 2x motbett samt vidvinkelaxel som standard

BISONTE 300

• Arbetsbredd 310 cm • Hammar- och motbett som standard • Kan kopplas till frontlyften

7.690,(9459,- mvs 23%)

NETTOPRIS!

5.550,(6827,- mvs 23%)

NETTOPRIS!

GIRAFFA 210 dikesrenkross • Dikesrenarnas lilla jätte, arbetsbredd 212 cm • Hammar- och motbett som standard

Tri-Wing 6000 horisontalkross

5.490,(6753,- mvs 23%)

NETTOPRIS!

21.200,-

• För rensning av beten och krossning av 3. (26076,- mvs 23%) skörd samt underhåll av grönområden • Arbetsbredd 6 m, hydr. justering av arb.höjd med 8 hjul

Side Chopper 330 Tornado • Inhemsk kedjekross för vägrenar och slybekämpning • Räckvidd 3,3 m

NETTOPRIS!

5.680,-

(6985,- mvs 23%)

ELHO Arrow NK 2400 slåttermaskin

• Inhemsk slåttermaskin med slåtterkrossens tallriksbalk NETTOPRIS! • Mångsidig användning - hö- och trädesslåtter samt för grönom- (6580,- mvs 23%) rådesvård

5.350,-

Kedjekross M150 + sidoförflyttning S120 • För effektiv röjning av sly på vägrenar • Krosseffekt upp till 10 cm diam. NETTOPRIS! • Räckvidd 4 m från mittlinjen med sidoförflyttning (9090,- mvs 23%)

7.390,-

Nettopriserbjudandena (mvs 0%) vid direkt köp gäller till 31.12.2012 eller så länge reserverade varupartier räcker till. I priserna ingår inte leveranskostnader. Maskinerna på bilderna eventuellt utrustade med extra utrustning som inte hör till nettopriserbjudandet.

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


1.

Den fjärde Claas-balaren till gården Juha Roni beslöt sig för ännu en Claas-balare. Han anser att det inte fanns någon anledning att byta märke.

I

TEXT OCH BILD Seppo Nykänen

närheten av Villmanstrand i Partala by odlar JUHA RONI gården Huttu tillsammans med sin fru MINNA. Gårdens produktionsinriktning är uppfödning av köttdjur och spannmålsodling. På gården Huttu saknas inte tron på framtiden, en utvidgning av köttdjurslösdriften är på gång och på våren har man investerat i en ny

34

foderskördemaskin, Claas Rollant 375 Uniwrap med balinplastare. De tjurar som föds upp på gården kommer från mellanuppfödare. För tillfället finns utrymme för 90 djur och när den nya strölösdriften blir klar på hösten, finns det utrymme för 150 djur. Gården har åker med egna och arrendejordar medräknat totalt 170 hektar, varav ett fyrtiotal i vall och resten i spannmål. Gården är helt

självförsörjande på foder och i alla fall med nuvarande djurmängd har spannmålen räckt till försäljning. Åkrarna är förhållandevis nära gårdscentrum, de längst bort belägna ligger på 6 kilometers avstånd. Kalvarna kommer till gården som 5 månader gamla och far till slakt vid ca 18 månaders ålder. Enligt Juha är största delen av djuren av mjölkras, tidigare fanns mera köttdjurskorsningar. ÅKER BIRKA 4•2012


KÖTTPRODUK TION 4.

3.

1. Gårdens produktionsinriktning är uppfödning av köttdjur och spannmålsodling. 2. Alla balarens funktioner manövreras från Communicator anordningen. 3. Kraftöverföringen har förstärkts, balaren hålls överraskande ren i användningen, efter 500 balar har det inte samlats mycket material. 4. Betten är 16, alla är skyddade mot stenar, inmatarens botten sänks vid behov automatiskt.

2.

Minna arbetar utnför gården och deltar på sidan om i djurskötseln. Dock har de senaste åtta månaderna gått till dottern Sannas moderskapsledighet, varvid det funnits mera tid för skötseln av djuren.

Fodret balas Fodret skördas till rundbalar och den årliga balmängden stiger till ca 1.600 balar av vilka en del är halm. Juha stannade för en ny Claas redan av principiella skäl. – Jag är något av en märkes karl, min far skaffade den första rundbalaren, en Claas 46, de fungerade bra och efter detta har man hållit sig till märket, berättar Juha. Den fjärde balaren är nu på gång. Den andra var av modellen 250. Efter denna kom en kombinationsbalare Uniwrap 255 och nu är det den nyaste versionen 375 Uniwrap. Även tröskan är av samma märke. – Kvalitetsmaskiner, varför skulle man satsa på något annat, skrattar Juha.

och öppningsbara inmatarbottnen, samt förstärkt kraftöverföring. Kammarens valsar och lager är förstärkta, vilket tillsammans möjliggör tillverkningen av tätare balar. I överbelastningssituationer ger kammarens botten efter, vilket i allmänhet räcker till för att hindra stockning. Ifall stockningen är större kopplas kraftuttaget bort tack vare överbelastningsskyddet. Det är lätt att ta bort stockningen, genom att trycka på Communicatorns knapp sänks bottnen ned, balaren startas på nytt och arbetet

Rikligt med tekniska förbättringar Den viktigaste orsaken till anskaffningen av en ny maskin, var dess märkbart stora tekniska förbättringar jämfört med den föregående modellen 255. Det fjädrande ÅKER BIRKA 4•2012

Familjeporträtt Minna, Sanna och Juha Roni.

fortsätter. Bottnen stiger upp automatiskt, när rotorn når en tillräcklig rotationshastighet. Som skydd mot stenar är dessutom varje bett skyddat. Maskinen fås att fungera helt automatiskt, eller en del av funktionerna kan skötas manuellt. Vanligen fälles balen med manuell styrning, varvid balarna kan fällas på önskade platser för att underlätta bortkörningen. Balaren och inplastaren manövreras från ISOBUS Communicator anordningen, varifrån balarens alla funktioner styrs. Balningens och inplastarens skeden syns i displayen. På balaren har man lyckats förena den fasta balningskammarens och den variabla kammarens egenskaper med MPS valssegment. I kammarens övre del finns tre rörliga rullar, som trycks in i kammaren och börjar tillpackningen av balen redan i dess begynnelseskede. Tidigare har tumregeln i en balare med fast balningskammare varit, att balen är lös i mitten och tät på ytan, i en balare med variabel kammare är det tvärtom. Tack vare MPS är Claas-balarna täta redan från kärnan. I den nya modellen har valssegmenten förstärkts och dess maxpressningskraft har ökats. Pressningen kan regleras enligt det material som skall balas, exempelvis med torrt hö kan balens mitt 35


5. 6.

lämnas lös, varvid den lätt kan torkas i tork. Balens förflyttning till inplastaren sker snabbt, balen kommer från kammaren till lastningsanordningen, som lyfter denna med en rörelse till inplastningsbordet. Lastningsanordningens gavel bildas av en tvärgående valsrulle, vilken är varsam mot balnätet, den rullar balen till inplastningsbordet. Inplastararmarna drivs av en hydraulmotor, en vinkelväxel som är i oljebad. De konkurrerande märkenas kraftöverföring är i allmänhet endera öppet kugghjul eller kedjedrivning. En vinkelväxel i oljebad töjs inte i användningen, varvid inplastningen fungerar störningsfritt efter många års användning. Inplastningen är snabb och noggrann, överlappningen hålls noggrant inom de värden man ställt in för maskinen. Undertecknad hade senaste sommar tillfälle att köra med en likadan maskin och balarna har hållit bra. Med inplastaren är det möjligt att

plasta in även med en rulle om den andra plasten brister eller den andra rullen tar tidigare slut.

Detaljer Maskinen har några små detaljer, som den lönar sig att nämna, en är pickupens funktion, ty den har ingen separat hydraulkoppling, lyftning och sänkning görs på communicatorn med en knapptryckning. Hos de flesta konkurrenter fungerar pickupen avskillt från balarens hydraulik och om traktorns hydraulik inte har tillräckligt flöde, är man tvungen att bryta den fortgående strömningen för att röra pickupen. I balningsarbetet är egenskapen bra med tanke på fodrets kvalitet, i besvärliga situationer kan pickupen lätt lyftas och sänkas efter behov, varvid det inte kommer mull så lätt bland fodret. I den bakre delen finns en separat anordning, med vilken maskinens funktioner kan användas vid behov. Den bakre anordningen

Tekniska data Rollant 375 RC Uniwrap

Pickupens bredd,m 2,1 Pickupens stödhjul pendlande Inplastare automatinplastare med två armar Manöverorgan Communicator Antal bett 16 Balningskammarens diam,m 1,25 Balningskammarens bredd, m 1,20 Däckstorlek 560/45–22,5” Effektbehov min n., hk/kW 120/88 Till Uniwrap balare-inplastarkombinationen fås en balvändare.

36

sparar många steg. Om det är problem med plasten, kan inplastaren startas direkt från denna utan att stiga in i hytten. Med dålig tur kan plasten brista direkt på nytt, varvid man kan fästa denna på nytt. De med kombinationsmaskinen skadade eller annars svaga plastrullarna är de värsta faktorerna som gör arbetet långsammare. På plastspännarna finns skyddsplåtar, som skyddar plasten under inplastningen mot kvistar längs åker- och dikeskanter.

5. Balens fallhöjd är låg. 6. Valssegmenten är även förstärkta.

Lätt att använda Vid besöket på gården i juli var den första foderskörden avklarad. Man hade fått ca femhundra balar. Jämfört med den förra balaren är det nu skillnad på balarna, de är nu mycket tätare. – Man lär sig snabbt att använda balaren. Den stockade sig inte en enda gång, ett par gånger hördes en ljudsignal som meddelade att bottnen hade öppnats, berättar Juha. Även servicen är enligt Juha lätt, då automatsmörjningen och kedjesmörjningen minskar på arbetet. Påfyllningen av smörjanordningen har han gjort med en ackudriven fettpress. – Och det finns inget att klaga på balarens funktion, den har varit sådan som den skulle vara. Med denna klarar man sig även ensam, det behövs inga andra maskiner på åkern och arbetet går undan. Med den här maskinen klarar man sig länge, konstaterar Juha till slut. r ÅKER BIRKA 4•2012


EFFEKTIV

Fodrets ensilering

KÖP MEDEL S G N I R E ENSIL HAND! R Ö F Å P NU Foderensileringen baserar sig alltid på syrefrihet och surhet. • Då D-värdet är 67-70 innehåller fodret rikligt med protein och socker som förhindrar förskämning. • pH skall snabbt sänkas - ensileringsmedel skall doseras tillräckligt och fodret skall packas och belastas omsorgsfullt, • Då man bärgar vallfoder i rätt tid i goda förhållanden kan man ensilera fodret med biologiska ensileringsmedel - dåliga förhållanden kräver syra-användning.

Biologisk ensileringsmästare • Josilac har varit i användning på finska gårdar redan över 10 år. • Sänker snabbt pH på optimal nivå • Passar för ensilering av färskt och förtorkat foder samt också för ensilering av krosspannmål (godkänd av KTTK) • Fräter inte och är tryggt att använda • Godkänd för ekologisk produktion.

Foderensileringens alternativ

• Färskt vallensilage (torrsubstanshalt under 30 %) • Förtorkat vallensilage (ts-halt över 30 %) inneh. rikligt med socker. Man bör beakta risken för mögelbildning Då man exempelvis ensilerar i stuka lönar det sig att behandla ytskiktet med ämne som ensilerar foder med ts-halter >40 %. • Vid skördetidpunkten förhelsädesensilering håller axet på att bli gult och kärnan kan pressas till deg mellan fingrarna. Det bärgade fodrets ts-halt 35-45 %. • Krosspannmålen bärgas då kärnans fukthalt är 25 - 40 %. Krossad spannmål kan lagras i silos, plansilos eller i plasttub.

Urvalstabell för ensileringsmedel Rekomm. torrsubstans %

Förtorkat (ts >30 %)

Färsk (ts >30 %)

Josilac

20-45 %

2-4 L /ton

2-4 L /ton

Josilac Combi

30-45 %

1-4 L /ton

Josilac D25

30-45 %

2-4 L /ton

Mestarin Vahva Pro

20-35 %

5 L /ton

5 L /ton

AIV 2 Plus

20-35 %

5 L /ton

AIV Ässä

25-45 %

5 L /ton

AIV NOVA

30-45 %

5 L /ton

Slåtterutfodring

KrossFuktiga Ekol. ensilerad kärnor odl. / hö spannmål

x

3-4 L /ton

3-5 L /ton

x

5 L /ton

3 L /ton 3-5 L /ton

x

5 L /ton

3-5 L /ton

x

Propcorn Plus

8-13L /ton

x

Propcorn NC

8-13 L /ton

x

www.k-maatalous.fi

Ensileringsmetod Innehåller 2 mjölksyrabakteriestammar + entsym Innehåller L. buchneri -mjölksyrabakteriestamma Innehåller 2 mjölksyrabakteriestammar

Att beakta Smakligt, bra smältande och fördelaktigt foder i goda skördeförhållanden. Fräter inte.

Myrsyra 80 %, Propionsyra 2 %

Säker syra i svåra förhållanden

Myrsyra 76 %, ammoniumformiat 5,5 % Myrsyra 59 %, ammoniumformiat 4%, propionsyra 20 %, benzoesyra/ sorbiat 2,5% Myrsyra 44 %, natriumformiat 20%, propionsyra 12%, benzoesyra/sorbiat1,5% propionsyra 94 %, ammoniumpropionat 5 % propionsyra 72,6 %, ammoniumpropionat 21,4 %

Produkt för förtorkat vallensilage Produkt för förtorkat vallensilage

Säker syra i svåra förhållanden Brett bruksområde också för förhållanden där förtorkning inte lyckas Innehåller natrium (i fodret max 16 % av kons dagliga behov). Ökar smakligheten. Fräter inte. Fodret behöver inte lagras lufttätt, bibehåller spannmålens fodervärde i 15-30 % fukthalt Specialprodukt för ensilering av hästhö, det behandlade höet behöver inte lagras lufttätt då fukthalten är 15 - 25 %. Fräter inte.

K-LANTBRUK


FÖRSÖKSGÅRDEN

• Stråbassjuka i korn orsakad av fusariumsvampar.

Skillnaden mellan obetat (vänster) och betat (höger) i mognadsfasen.

Betningsundersökningar på K-lantbruks försöksgård På K-lantbruks försöksgård inleddes i somras igen betningsförsök efter en lång paus. Syftet är att uppdatera kunskapen om effekten av produkterna som redan finns på marknaden, och undersöka om några nya medel har bättre effekt än dessa äldre. Undersökningarna görs i samarbete med Bayer CropScience Finland. TEXT Paavo Ahvenniemi

E

ftersom man med betning kan bekämpa flera utsädesburna sjukdomar på en gång, är betningen en av växtodlingens stödje-

Planta med strimsjuka.

38

pelare. Andra viktiga åtgärder för sjukdomsbekämpningen är tillräcklig växtföljd, rätt förfrukt och jordbearbetningsmetod, hållbara sorter och besprutning enligt behov. Flera sjukdomar i säd, t.ex. alla sotsjukdomar och strimsjuka på korn, får varje år sin början från utsädet, så det enda sättet att hålla dem i schack är att använda friskt utsäde och att utsädet därtill är betat. Man bedömer att dessa sjukdomar skulle öka kraftigt om man avstod från betning. Enbart betning räcker inte för att bekämpa sjukdomar som bladfläcksjukor på säd och stråbassjukdomar, som också angriper via jorden. Betningen renar ändå utsädet effektivt från dessa sjukdomsalstrare, och fördröjer sjukdomens start och framfart. För att helt eliminera sjukdomen behövs även an-

dra åtgärder, som håller jordsmittan i schack.

Stråbassjuka och bladfläcksjuka K-försöksgårdens betningsförsök utfördes på en lätt bearbetad åker med korn som förfrukt. Sjukdomsbesprutningar utfördes inte. Ogräsen bekämpades kemiskt och rutorna behandlades med tillväxtreglerare. Som utsäde användes ett parti som antogs vara smittat. Sex olika betningsbehandlingar användes. Fusariumsvamparna (rödmögel) gör stråbasarna bruna i broddstadiet och kan under torra somrar döda plantorna helt. Samma svampar orsakar senare rödmögel i axen som producerar skadliga mögelgifter. Vid en räkning i början av ÅKER BIRKA 4•2012


5 FAKTA om betning • Flera av sjukdomarna i säd kan bekämpas bara genom betning • Att beta utsädet håller tillbaka också sjukdomar som sprids via marken • Betningen höjer skörden och förbättrar skördens kvalitet • Betning är en billig livförsäkring • Allt certifierat kornutsäde från K-lantbruk är beta

juni hade ungefär en fjärdedel av de plantor som såtts med obetat utsäde åtminstone en del bruna stråbasar. Alla betningsbehandlingar minskade tydligt mängden bruna stråbasar, i bästa fall till en fjärdedel av motsvarande mängd på rutorna med obetat utsäde. Sommarens fuktiga väder gynnade bladfläckssjuka. Ännu den 11:e juli, då bladfläckssjukan redan delvis hade förstört de understa bladen på de obetade rutorna, förekom klart mindre bladfläckssjuka på alla betade rutor, för de flesta betningsmedlen bara cirka en liten bladfläck per planta. Senare tilltog bladfläckssjukan kraftigt också på de betade rutorna, och i början av augusti fanns bara litet av flaggbladen kvar. Ännu då syntes en liten skillnad mellan betat och obetat, vilket också avspeglades i ett snabbare förfall av de obetade bestånden i mognadens slutskede. Alla betningsbehandlingar gav större skörd än obetat utsäde. Som bäst var skillnaden 7,6 procent. Skillnaden i skörd torde huvudsakligen förklaras av betningens effekt mot bladfläckssjuka och stråbassjukdomar. Trots att bladfläckssjukan genom den kraftiga marksmittan på den lätt bearbetade marken krossade betningens effekt mot slutet av växtperioden, fördröjde betningen ändå sjukdomarnas framfart så mycket att den gav en klar skördeökning. Andra sjukdomar än de nämnda förekom just inte i försöket. På de obetade rutorna hittades bara en planta med strimsjuka, och inte alls sotsjukdomar. Såtillvida var utsädet alltså friskare än väntat. Inte heller hittades några andra av kornets bladfläckssjukdomar, såsom sköldfläcksjuka, stråknäckare eller Ramularia-bladfläckssjuka, men dessa kan i viss mån ha blivit osynliga i det kraftiga angreppet av bladfläckssjuka.

Starkt stubbearbetningskunnande! Multiva Top Line Super

• Fungerar enligt undersökning också på plöjd åker • En harv för all såbearbetning: stubbearbetning och såbearbetning av på hösten basbearbetad åker • Pinnarna är betydligt högre och robustare Multiva Terra Super (12x65 mm) jämfört med vanliga S-pinnar, 8 pinnrader och 100 mm pinnindelning • Tack vare den robusta pinnen och den breda spetsen lämnar harven en jämn bearbetningsbotten t.o.m. med engångskörning • Frontplanka och ribbvält är standardutrustning och den 2-radiga efterharven är extra utrustning • Arbetsbredder 5 - 15 m

Betning är en billig försäkring Betningen är som en försäkring av växtodlingen, som det lönar sig att ta varje år. Försäkringsavgiften är mycket billig och det är enkelt att ta försäkringen, för man får den automatiskt med certifierat utsäde. Allt certifierat kornutsäde från K-lantbruk är betat. Betningen utförs med modern utrustning, och speciell vikt fästs vid att utföra betningen omsorgsfullt. Betningen är en viktig del av ”paketet” med certifierat utsäde. De andra delarna är ett livskraftigt, välgroende nytt utsäde med jämn kvalitet, och ofta även en ny sort med god avkastningspotential. r ÅKER BIRKA 4•2012

Med samma Multiva TopLine Super -harv kan man såbearbeta och stubbearbeta på våren samt halmharva på hösten.

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


VÄXTSKYDD

Åkertistel och mjölktistel i schack med Mustang Forte Mustang Forte är ett effektivt växtskyddsmedel för att bekämpa ogräs från spannmålsåkern. Det innehåller aminopyralid, som inverkar väl på ogräs med djupa rötter. Florasulam håller särskilt småsnärjmåra och baldersbrå. Gamla 2,4-D hämmar spannmålsåkerns traditionella ogräs. Nedan berättar tre användare sina erfrenheter av Mustang Forte. TEXT och BILD Jussi Knuuttila

V

i Tiistenjoki i Lappo klagar på att såningstiden varit verkligt besvärlig. Det regnade otroligt mycket under den mest känsliga tiden. Vattnet stannade kvar på en del platser upp till två veckor. Förutom att vattenmängden glesnade brodden, försenades även bekämpningsbesprutningarna. På ett skiftes övre ända hade dån och plister klarat sig onödigt bra bland vårvetet På samma skiftes nedre ända är be-

40

ILLE SAARI

kämpningsresultatet fullständigt. Sådden var utförd vid samma tidpunkt, så även växtskyddsbesprutningen. På skiftets övre ända är marken mullrik mo, när nedre ändan däremot är tydligt mindre mullrik. Saari har nu på allt sätt sökt orsaken till den stora skillnaden i bekämpningsresultatet på nämnda skifte. En eventuell förklaring skulle kunna vara just detta, att det mullrika området hade gjort plister och dån just så stora, att den vid sen tidpunkt utförda

bekämpningen med Mustang Forte inte längre gav effekt. Den ställvis glesnade växtligheten är naturligtvis en annat tydlig orsak. Det borde inte finnas något fel i besprutningstekniken. Saari har en Hardi Twin i gott skick i sin användning. Med denna tränger den verksamma substansen garanterat in på ogräsens blad, fastän vätskemängden skulle vara något mindre än rekommenderad. Man hittar just inga andra ogräs, om man inte räknar med ÅKER BIRKA 4•2012


Vilde har vuxit ypperligt, ty det har denna vår funnits tillräckligt med fukt. Grödan är fri fån ogräs. Inga sjukdomstecken märks. Liggsäden kan hota, ty Terpal blev osprutad på grund av de rikliga regnen.

Mjölktistel fick man riktigt leta efter på havreåkern. Jukka Viljanen granskar här en ensam, blek och rädd individ.

vitgröe. Denna ser ut att ha dragit nytta en tioårig plogfri odling. Saari har ersatt plöjningen med tallriksredskap. Den ettåriga vitgröen frodas speciellt på platser som blivit glesare på grund av vattenmängden. Saari anser att Mustang Forte är ett bra preparat, och hittar inte tillsvidare på någon orsak att byta denna. Exempelvis åkertistel och mjölktistel lyser med sin frånvaro, fastän man övergett plöjningen. Årets plister- och dånproblem är rätt litet. Under normala vårar förekommer problemet knappast.

Mustang Forte verkar även vid kall väderlek Mika Saari är en deltids spannmålsodlare i Ylistaro. Växtskyddsbesprutningarna måste många gånger göras på kvällarna efter arbetet. Ifall det är blåsigt på kvällen, är man ibland tvungen att bespruta under den kalla natten. Man lovar att Mustang Forte ännu skall fungera vid +5 graders temperatur. Enligt Saaris iakttagelser håller löftet sträck. Fettistel och åkertistel är de största fienderna på Saaris od-

FAKTA Ville Saaris tolkning av dånens och plisterns tillväxtgrad är enligt Berners produktgruppchef Kyösti Nissi säkert rätt. På ett mullrikt område hade plister och dån vuxit större än annanstans på skiftet. Mustang Fortes effekt på dånoch plister är bra men inte ypperlig. På grund av detta skulle man kunnat använda exempelvis Èxpress SX preparatet, som även verkar ypperligt på stora dån. Med detta skulle man försäkrat sig om ett fullständigt bekämpningsresultat på ifrågavarande mullrika område.

ÅKER BIRKA 4•2012

Åkertistel och mjölktistel skall bekämpas sent, först då spannmålens strå börjar växa. lingar. I och med att man odlar råg förekommer även baldersbrå ställvis. Mustang Fort biter bra på denna. Om man riktigt söker, kan man vid grödans rot hitta en bleknosig dån eller åkerviol. Saari använder i tankblandningarna i allmänhet Roxion eller spårämnen som kelater. I år har han inte gjort tankblandningar med Mustang Forte. Kanske man borde gjort detta, säger Saari. Havren Ringsaker lovar en god skörd, men på några platser syns tydliga spår på manganbrist. Saaris åkrars surhet försöker på många ställen bli basiska. På gården satsas kraftigt på rågodlingen. Av denna orsak odlar man en mycket tidig kronsort. Hybridrågen sås genast efter att kornet tröskats. Man strävar till slutet av augusti, men i början av september är heller inte ännu någon katastrof. En speciellt fuktig vår hindrade ogräsbesprutningarna på rågen. Ställvis störde vattenmängderna övervintringen och den vårliga tillväxten. De 41


Toolers bästa egenskaper är att det är lätt att blanda och det har en lång användningstid. här skiftena visar tydligt vad det är fråga om i ogräsbekämpningen. Baldersbrån har sett sitt tillfälle. Renfanan har invaderat körspåren. Saari använder normala spaltspridare. Vattenmängden är 180 liter per hektar och spruttrycket 3 bar. Körhastigheten är 8 kilometer i timmen. Med detta recept är genomträngningen bra och leder till ett bra besprutningsresultat. Hardi Master tankar sig själv på tio minuter från ett vattenlager som körts till åkerkanten. På den tiden hinner man just och just läggas preparaten i tanken. Mustang Fortes doseringsdirektiv verkar speciellt göra husbonden på gott humör. Detta är 0,75 liter per hektar. Detta är klara direktiv och lämpar sig för en noggrann karl. Mustang Forte lämpar sig inte på grundvattenområden. Saari har dock inga sådana områden på sina odlingar. Saari eftersträvar stora skördar. Han säger sig bli besviken på skördar under 5,5 ton, rågen medräknad.

Åkertistel och mjölktistel i schack Jukka Viljanen i Lappo har ett åkerskifte som angripits av åkertistel. Anfallet startade från ett ood-

lat område på andra sidan vägen. Det egna skiftet såg redan i fjol rätt dåligt ut, varvid man satte in kraftåtgärder. Skiftet plöjades på hösten efter glyfosatbehandlingen. Havrebrodden sprutades med en blandning av Mustang Fort och Cycocel. Efter bestockningen säkrades ännu bekämpningen med Tooler. Åtgärden var inte alls för mycket, säger Viljanen. Några individer har ännu hållit sig vid liv och höjer sig ovanom grödan. Man har dock fått en lyckad bekämpning av åkertisteln. Mjölktistel syns just inte mera. Viljanen litar så pass mycket på Mustang Fortes effekt, att han tänker använda denna även i fortsättningen. 200 liter vatten per hektar med normala spaltmunstycken är Viljanens recept vid besprutningen av korn och havre. En sådan observation har man gjort denna sommar, att effekten på plister och dån skulle fått vara bättre. Detta märks speciellt på mullrika skiften och torvjordar. Det är dock inte fråga om någon katastrof, ty såväl plister som dån har blivit tydligt i skuggan under grödan. På mineraljordar och i välväxt gröda syns dessa just inte alls. r

Tooler tar kål på ogräsen Comet Pro bekämpar sjukdomarna När arealerna växer, behövs för bekämpningen av ogräsen medel, som ger tid för besprutningarna utan att medlen förlorar sin effekt Av den här åsikten är Jani Rinta-Kiikka i Storkyro. Han odlar tillsammans med sin bror Juha en gård på drygt 250 hektar åker. Antalet gödsvinsplatser på gården är ca 3000. Sålunda odlas främst korn. Vårvete finns 42 hektar. Man sätter värde på proteinet och vill tröska stående spannmål. Man har provat med bondböna och rybs för växtföljdens del. Jani är dock inte riktigt nöjd med det ekonomiska resultat som de gett. Åkertistel och måra har varit de största besvären för de bredbladiga ogräsens del. Våtarven har hållits i schack. Jani säger säg ha hört att våtarven skulle ha utvecklat stammar som är resistenta mot bekämpningsmedel. Flyghavren hotar, men har rätt bra fåtts i schack. Tooler har betjänat bra, bevisar Jani. Dess bästa sidor är dess lätthet att blanda och långa brukstid. Denna sommar gjordes de första besprutningarna kring midsommar. De sista slutades nära flaggbladsstadiet. Tooler verkar vara varsamt, speciellt som besprutad ensamt med fästmedlet. Brodden bleknar inte efter denna, säger Jani. Med tankblandningen är det mera noggrant, fram för allt blandat med flyghavremedlen.

Många små droppar Jani säger sig ha provat Low-Drift munstycken, men övergett dessa. Hans bogserade Hardi har för tillfället spaltmunstycken. Enligt Jani ser det ut som om man skulle få det bästa resultatet med många små droppar. Det är naturligtvis klart, att lämpligt sprutväder för dem som kör med spaltmunstycken är allt glesare än den som använder munstycken som ger stora droppar. Lämpliga väder minskas dessutom av detta att Jani inte sprutar efter tio på kvällen. Han sprutar inte heller i morgondaggen. Problemet kompenseras med Hardis 3000 liters behållare och 20 meters arbetsbredd. Med full tank kan han spruta ca 20 hektar på en gång. Dess effektiva brukstid har visat sig vara lång, säger Jani Rinta-Kiikka nöjd.

Lantbrukets mångkampare valde Tooler

Saari använder normala spaltmunstycken. Vattenmängden är 180 liter per hektar och besprutningstrycket är 3 bar. Körhastigheten är 8 kilometer per timme. Med detta recept tränger vätskan bra in och ger ett gott besprutningsresultat.

42

Det börjar vara var glest med lantbrukets mångkampare av samma klass som Antti Nikkola i Ilmajoki. Han driver Luxpork Oy med 2000 svinplatser och en ladugård med 50 mjölkkor. Vall odlas på över 50 hektar. Spannmål odlas på ca 175 hektar, åtminstone enligt växtskyddssprutans mätare. Korn och vårvete odlas flera sorter. Man har inte riktigt tid att lägga sin in i alla faktorer, säger husbonden. Han säger sig behöva pålitliga män, till vilka han kan vända sig, när det finns behov.

ÅKER BIRKA 4•2012


I lantbrukshandeln söker han sakkännedom. Om och när denna hittas, kan kundförhållandet räcka länge. Antti förklarar, att de viktigaste fienderna har bestått av mjölktistel och åkertistel. Även våtarven är uthållig, speciellt på lätta, mullrika jordar. På mineraljordar hålls den bättre i schack. Man bör även komma ihåg anläggandet av nya vallar med skyddssäd. Som ett extra krav ställer han att tankblandningarna bör vara så enkla som möjligt. Med andra ord, med en tankblandning bör man kunna spruta så många hektar som möjligt.

Comet Pro bekämpar sjukdomarna Tillsammans med en ansvarsfull försäljare har man gått in för en tankblandning, där det viktigaste ämnet är Tooler. Vidare sätts till K-Trio. K-Trios fenoxisyror säkrar effekten på mjölktistel och åkertistel. Skyddssädesåkrarna är inget problem för denna tankblandning. För det andra varvet görs en tankblandning med Prosaro och Comet Prosta. Även Terpal tillsättes ifall spannmålen inte hunnit i ax. Prosaros och Comet Pros blandning verkar ypperligt på växtsjukdomarna och verkningstiden är lång. Som bonus får man Comet Pros tillväxtbefrämjande verkan. Denna effektiverar assimileringen och utnyttjandet av kvävet samt minskar eventuell stress. Efter axgången läggs i tankblandningen Kestac i stället för Terpal, Ifall det är fråga om vårvete. För Kestacs del verkar det enligt Antti så, att det bästa resultatet fås, när vetet är ordentligt i ax vid besprutningstidpunkten. Man har den erfarenheten att röd vetemygga kan minska skörden effektivt. Sålunda användes Kestac rutinmässigt på vårvete. Antti Nikkola har tre års erfarenhet av såväl Tooler som Comet Pro. Tillsvidare pekar inget på att man borde byta ämnena. Varje vårvetehektar får båda medlen även i fortsättningen. Med Nikkolas växtskyddsspruta kan man med en tankblandning spruta ca 28 hektar. Som vätskemängd har han använt 100 liter per hektar. Sprutans arbetsbredd är 20 meter. Som läsaren redan har märkt, odlar Antti Nikkola sina åkrar på svinens villkor och även på kornas. Ju mindre köpt spannmål som behövs, desto bättre, funderar husbonden. Spannmålen växer bra, konstaterar lappobon Jukka Viljanen. Hans jordarter är för det mesta bra genomsläpplig mineraljord. Fastän det regnat rikligt, har det inte varit till skada, tvärtom. Comet Pros och Prosaros tankblandning har hållit sjukdomarna på avstånd, fast beträffande vädret finns det säkert ett sjukdomstryck. Mot liggsäden tillsätter Viljanen Terpal bland Comet Pro och Prosaro. Sjukdomarna besvärar nu för tiden alla spannmålsväxter, säger för sin del ylistarobon Mika Saari. Han besprutar varje ar med Comet Pro. Det lönar sig fortfarande att eftersträva stora skördar konstaterar Saari. För att komma till dessa krävs noggrannhet i alla odlingsåtgärder. Saari har valt som sina vapen Hardi Master, Mustang Forte och Comet Pro. Dessa kompletteras vid respektive situation med lämpliga preparat. Spannmålsodlingen har även i Finland kommit till det skedet, där växtskyddssprutan är gårdens viktigaste arbetsmaskin. Dessutom bör man kunna välja de rätta bekämpningsmedel, -mängder och –tidpunkt. r

ÅKER BIRKA 4•2012

ELHO Arrow 3200 och 3700 Nya generationens bogserad slåtterkross! • Patenterad HydroBalance -avfjädring med lätt justering från hytten • Kort, hopfällbar dragbom, transmission ytterom bommen • 8 st. slåttertallrikar, utmärkt slåtter och strängform • Portalram av V-modell - hög markfrigång på vändtegar • Arbetsbredder 3,2 och 3,7 m, transportbredder 3,1 och 3,5 m samt effektbehov ca 100-120 hk • Också SideFlow 3 sidotransportörmodell

ELHO Arrow 10500 Delta fjärilslåtterkross Europas bredaste hydraul- burna slåtterkross • GPS styrda svängar samt vändtegsautomatik - ren slåtter såväl vid rak körning som i svängar • Också som modell utan kross www.k-maatalous.fi

Effektiv slåtterkross i behändigt transportläge.

K-LANTBRUK


UTSÄDESODLING Tirils ax var fylliga – man kunde vänta sig en bra skörd.

Kornåkerns nya invånare Det finns ett tryck på en ökning av användningen av certifierat utsäde, tror utsädesodlare Mika Illman från Tarvasjoki i Egentliga-Finland, där han odlar utsäde ca 150 hektar på sin gård. I utsädesproduktionen har han förutom Jonatan-timotej Tiril och SW Mitja kornsorterna. Utsädeskontrakten på gården har tecknats med K-lantbruk. TEXT och BILD Raimo Nordman

M

har hunnit vara aktiv jordbrukare redan från början av år 1985. Under hela sin odlarkarriär har han odlat utsäde. Utsädesproduktion

Det såg ut att bli en bra skörd av Jonatantimotej, såväl av första årets som äldre vallar.

44

IKA ILLMAN

betyder extra arbete, för vilket man dock får någon form av ersättning, motiverade Mika sitt val av utsädesproducent. Utöver utsädesodlingarna odlas även vårvete och vårrybs och – raps. – Husmor arbetar heldag utanför gården och de unga är i skolåldern. Frun kör vid behov nog tröskan, berättar Mika. De skiften som skall vara i utsädesodling, plöjs på hösten för att säkra sortrenheten. – Från åkrarna tas i markkarteringen spårämnesbestämningar och man använder allt mera gödsel med spårämnesinnehåll och det verkar som om detta även skulle ge resultat, konstaterar han nöjd. I samband med ogräsbesprutningen har man redan rutinartat

SW Mitja-korn • 2-radigt stärkelse- och foderkorn • Ypperlig skörd • Tidig, växttid 94 dagar • Värmesumma 927 grader • Liggsäd i officiella sortförsök i medeltal 15 % • Stor och jämn kärnstorlek • Hög hektolitervikt • Bra resistens mot bladfläcksjuka och flygsot

ÅKER BIRKA 4•2012


Grödan bildade endast ringa liggsäg vid åskregnen i slutet av juli. börja ge Multiple bladgödselmedel. På gårdens åkrar är pH rätt högt och exempelvis manganbristen syns lätt utan gödsling. Kvävenivån för korn, likaså för timotej är 80-100 kilogram per hektar.

SW Mitja-korn Mika har ingen tidigare erfarenhet av SW- Mitja kornet. Mitja verkar vara verkligt bra. – Sorten har ett stort skördepotential, axen är långa och kärnorna stora, säger han på sin Mitja-åker. I de 2-radiga axen finns 10–14 kärnor i sin rad. Mitja odlas på ca 20 hektar. Timotej var förfrukt på nästan alla skiften. Grödan bildade endast ringa liggsäd vid åskregnen i slutet av juli, situationen ser inte alarmerande ut. Mika tror att tröskningen av korn kan inledas kring 20 augusti. Mitja såddes genast i början av maj och Tiril något senare, varvid tröskningstiderna ligger rätt nära varandra.

Mika Illman njöt av sin SW Mitja-gröda – det rätt tidiga 2-radiga kornet lovade en god skörd, åskskurarna hade inte lagt omkull grödan.

Tiril-korn

Tiril-korn • • • • •

Tidig, flerradigt foderkorn Värmesumma 836 grader Hög hektolitervikt och proteinhalt Jämngoda odlings- och kvalitetsegenskaper Bästa skörd på sura jordar i sin tidighetsklass • Styvt och rätt kort strå • Bra resistens mot bladfläcksjuka och virussjukdom

Jonatan-timotej • Rikt givande och vinterhärdig • Speciellt för nordliga odlingsförhållanden • Kvalitativ skörd med systemet med två slåttergånger

ÅKER BIRKA 4•2012

Tiril har på gården visat sig vara en jämn och säker skördeproducent. Man har redan flera års erfarenhet av Tiril. Tiril odlades på 48 hektar. Grödan såg bra ut. Den var ännu i slutet av juli nästan helt utan liggsäd trots kraftiga åskskurar, man hade använt växtregleringsmedel och växtsjukdomarna hade bekämpats. Växtskyddsåtgärderna såg ut att han lyckats väl. Vid bekämpningen av ogräsen användes grammedel som tankblandning med Trio. Samtidigt fick de båda kornen en minimimängd Prosaro-växtskyddsmedel. I flaggbladsstadiet användes för bekämpning av skjukdomar Comet- och Prosaro-växtsjukdomsmedel och för tankblandningen tillsattes ännu Terpal-växtregulator.

Jonatan-timotej Mika hade över 80 hektar med timotej i år. Han anlägger varje år nya odlingar och för tillfället fanns allt från första årets vall till fjärde årets. Även det fjärde årets vall såg bra ut. Timotejns medelskörd har årligen varit 500 -700 kilogram per hektar. Mika berättar att han nuförtiden nästan enbart anlägger sin timotejodling på vårrybs. r 45


MARK NADS LÄGET Vete >> Uppskattningen av världens spannmålsskörd har ändrats under växtperioden, och i de flesta bedömningarna har man sänkt förväntningarna. Europas veteskörd blev 123 miljoner ton, som är drygt fem miljoner ton mindre än förra säsongen. Av EU-vetet anses 70 procent vara av kvarnkvalitet, då motsvarande i fjol var 64 procent. Således finns det fyra miljoner ton mer kvarnvete än förra säsongen, trots den lägre totalskörden. Åtgång på fodervete finns bl.a. i Sydeuropa och Storbritannien, där skörden av alla sädesslag blev svag till kvantitet och kvalitet på grund av den mycket regniga sommaren. Länderna runt Svarta Havet fick upp till en tredjedel mindre skörd än i fjol, vilket minskar deras exportförmåga. Länderna i norra Afrika kommer att köpa säd, bl.a. från EU-länderna.

Korn >> Europa skördade fyra procent mer korn än i fjol, nästan 54 miljoner ton. Speciellt maltkorn finns det mycket av i förhållande till användningen, och prispremien till foderkorn är också exceptionellt låg. Finlands kornskörd kommer enligt beräkningarna att täcka den inhemska användningen.

Havre >> Europas havreproduktion växer från förra säsongen till nästan åtta miljoner ton, trots att bl.a. Spaniens havreproduktion faller, med nästan 400 000 ton. I synnerhet Sveriges havreproduktion har bedömts växa, med 140 000 ton. Likaså bedöms produktionen öka på norra Europas andra huvudsakliga havreproduktionsområden. I Sverige tröskades havren i huvudsak 46

Variation i Europas spannmålsskördar Åren är olika – åtminstone i sädesodlingen! Trots stora variationer i sädens kvalitet finns det efterfrågan både på hemma- och exportmarknaden. Men i år lönar det sig att undersöka sädpartiernas kvalitet noggrannare än vanligt innan man säljer dem. TEXT Ilkka Pekkala

i goda förhållanden, och man bedömer att svensk havre kommer att återta en stor marknadsandel i EU. Finland producerar ungefär 15 procent av EU:s havre, och den finländska havrens mängd och kvalitet har en viktig inverkan på hela områdets havremarknad.

Oljeväxter >> I Sydamerika väntas god sojaskörd, vilket har avspeglat sig på bl.a. Europas rapsmarknad och sänkt terminsnoteringarna från toppnivåerna. Priserna är dock ännu historiskt höga, och de väntas förbli höga genom hela skördeperioden.

Utbud och efterfrågan på säd Utbudet och efterfrågan på säd är inte konstant och huggen i sten. Många saker påverkar utbudet, efterfrågan och priserna på säd, bl.a. den övriga ekonomin och råvarupriserna. Därför är det svårt att förutse spannmålspriser. Man kan inte på förhand veta bästa säljtidpunkten under året, utan man måste basera säljbeslutet på att man känner sina egna produktionskostnader.

Artikeln är skriven vecka 44.

Världens spannmålsproduktion och -konsumtionsuppskattning År

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2012/13

Miljoner ton prognos

bedömning

28.9*

25.10*

Produktion

1799

1751

1849

1767

1761

Konsumtion

1769

1784

1846

1806

1805

Lager

402

368

372

332

328

Årsförändring

30

–34

4

371

–44

Källa: Internationella spannmålsrådet IGC, 25.10.2012. *prognos Produktionsprognosen har sänkts i IGC:s senaste prognos, men också konsumtionsprognosen har sänkts. Källa: Internationella Spannmålsrådet IGC, 25.10.2012

ÅKER BIRKA 4•2012


VISA MÖSS OCH RÅTTOR

VEM SOM ÄR HERRE PÅ TÄPPAN

Storm® -pellets

Storm® Secure

Effektivt betespellets för bekämpning av gnagare

Lätt använd och säker råttbekämpning

❱ Effekt redan med en betning ❱ Avsett att passa speciellt för möss, mycket smakligt ❱ Betets åtgång är liten, förmånlig i användning ❱ Förpackning: 0,5 kg eller 3,0 kg

❱ Effekt redan med en betning ❱ Mycket smakligt, vaxblockets utformning lockar ytterligare ❱ Prydlig, behändig och trygg konsistens ❱ Förpackning: 0,5 kg eller 3,0 kg

Roguard Xtra -beteslåda för råttor ❱ Mycket starkt byggd, trygg låsning ❱ Stålfästen för Storm Secure-bitpellets ❱ Kan lätt fästas på olika platser 500776003

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


OLJEVÄXTODLING De stora bladen har gett assimileringseffekt för bildningen av en kraftig gröda.

En hög oljeväxtskörd som mål Brando-hybridvårrapsen är nu första året i odling på Tero Kuljus åkrar i Pöytyä. Trots vårens svårigheter ser grödan bra ut och skördeförväntningarna är goda, bara höstsommarens väder räcker till för mognaden av grödan. Tröskningen sysselsätter även tankarna, borde tröskan vara försedd med ett stående bett för att öppna grödan. TEXT och BILD Raimo Nordman

T

odlar sin hemgård i Vampula i Huittinen och hans frus hemgård i Pöytyä. Förutom den egna på ca 70 hektar odlar han drygt 20 hektar på arrende. På sidan om lantbruket är Tero anställd vid Vihervakka Oy, där han dagligen arbetar med utsädesfrågor. ERO KULJU

Varför raps? Vårrybsens skördenivå tillfredställde inte. Senaste år var skörden med raps god, varför man måste fortsätta med odlingsförsöken. På våren såddes Brando-raps på höstplöjd mark. Som gödsel gavs Biovakkas humusgödsel den 4 maj så, att kvävemängden blev

– Hybridrapsens skördepotential ser ut att räcka till. 48

80 kilogram per hektar. Samma dag harvades åkern. Efter harvningen kom ett litet regn och skiftena harvades på nytt följande dag. Sådden utfördes den 6 maj med en pneumatisk direktsåmaskin. Målet var att så 160 stycken groende utsäden per kvadratmeter, men det gick endast 130 stycken per kvadrat. Efter sådderna kom inom en knapp vecka ca 40 millimeter regn och den leriga jorden bildade skorpa. Som verklig växttäthet blev det ca 60 plantor per kvadrat. I samband med sådden gavs 27 kilogram startkväve per hektar. Den första växtskyddsåtgärden gjordes den 19 maj med att spruta skiftenas kanter med Kestac 59 EC-preparat för bekämpning av loppor. Efter detta bekämpades lopporna ännu med tre besprutningar, vilka utfördes med 4-5 dagars mellanrum på hela arealen. Alla loppbesprutningar gjordes med Kestac. – Det var meningen att byta preparat, bytet blev ogjort och

Fröna var på väg, men ännu i början av augusti alldeles gröna.

ökningen av resistensrisken obeaktad, funderar Tero Kulju. Grödan fick i samband med den sista loppbesprutningen 3 liter per hektar av det för oljeväxter ämnade Yaras Brassitrel FL-spårämnespreparatet. ÅKER BIRKA 4•2012


Odlarens tjänster i nätet Brando-vårrapsgrödan var kraftig och lång på Tero Kuljus odling.

www.facebook.com/ Kmaatalousketju www.twitter.com/ Kmaatalous

Brando – vårraps • Skörderik hybrid • Rekommenderad utsädesmängd 150-190 st/m², en såenhet räcker för 1,1-1,4 hektar • Snabb plantbildning • Stor olje- och proteinskörd • Bra tålighet mot liggsädsbildning • Växttid 112 dagar, samma som för Tamarin och Sheik • Värmesummans behov 1144 grader • Under den här säsongen kommer också nyheten hybridvårraps Majong till försäljning

www.youtube.com/ Kmaatalous

Se videon: www.youtube.com/Kmaatalous Elho Arrow användarerfarenhet

Claas 455 användarerfarenhet

Elho Delta 10500

Tume Titan presentation

OGRÄSBEKÄMPNINGEN LYCKADES

Ogräsbesprutningen gjordes med Galeral och Dassoilfästmedel den 9 juni. Följande dag gjordes den första skalbaggebekämpningen med Dacis-preparatet. Följande skaldjursbekämpning försenades på grund av regnen och gjordes först 21.6. med Mospilan. Man behövde ännu en tredje besprutning den 30 juni med användning av Decis-preparatet igen. Samma dag fick grödan även en svavelgödsling, där det blev 20 kilogram kväve per hektar och 32 kilogram svavel. Den sista växtskyddsåtgärden gjordes den 8 juni med Sportak 1,5 liter per hektar för att bekämpa bomullsmögel. Växtskyddet lyckades, ogräsen stör inte grödan, dån förekom i någon mån, likaså lomme. Litet bomullsmögelfläckar fanns på stjälkarna, men situationen ser inte farlig ut. Tero Kulju trodde i början av augusti, att all satsning har varit lönande. Litande på de växttäthetsförsök som gjordes i Ilmajoki berättade han sig ha vågat göra de här åtgärderna för en gles gröda. Åkern är full och det finns mycket skidor. Blomningen räckte 32 dagar, tröskningen utfördes i slutet av september. – Skördepotentialen med hybridraps ser ut att räcka till om åtgärderna lyckas och planttätheten är tillräcklig, uppskattar Tero Kulju. r ÅKER BIRKA 4•2012

Okra 2012 - Vile 78 krossande mätare

Betning och identifiering av stråbassjukdomar

Försöksgården i Hauho - "Såmaskinstuning" Odlingsprogramdag 2012

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


Torken monterades upp på fyra månader med i medeltal fyra karlars arbetskraft. Silorna rymmer 5500 hektoliter spannmål. Den runda Arska silons volym är 2400 hektoliter.

Arska torkar automatiskt Mikko Hölsö var tvungen att skaffa en ny tork, när den gamla torkens silor säckade ihop. Husbonden bekantade sig omsorgsfullt med olika torkmodeller i praktiskt arbete. Valet föll på modellen Arska Special, vars totalvolym är 343 hektoliter. Kring denna byggdes Arskas pakettork, med tio silon för torr spannmål. Silorna på åtta elementvarv rymmer ca 5 500 hektoliter. TEXT och BILD Jussi Knuuttila

H

andeln avgjordes av Arskas användarvänliga automatik och naturligtvis av det lämpliga priset, säger MIKKO HÖLSÖ, från

Ylistaro. Han har även arbete på sidan om gården, och semestrarna räcker inte till för skötseln av gårdens arbeten. Torken borde således vara så lättskött som möjligt och vara driftsäker.

Husbonden värdesätter Arskas påfyllningsautomatik. Denna startas med en knapp, och användaren kan bege sig fast för att tröska. Automatiken startar elevatorn. Sedan öppnas stängaren mellan kippningsfickan och elevatorn med en motor. Genom att ställa in spjället håller automatiken elevatorns belastning lämplig. Ifall spannmålen slutar rinna, reagerar en givare, och GSMmodemet ringer till husbonden. På-

Tekniskt sammandrag • • • • • • • •

50

Tork Arska Special, 343 hl. Maskineriet placerat på fyra viktcensorer. Elevator 92 ton/h Panna Arska 6500S, maximieffekt 412 kW. Fläkt 11 kW. Brännare Oilon med 2 lågor Byggnad Arska pakettork. 12 silon, av vilka två för färsk spannmål. Volym ca 5500 hl. Yttre silo Arska spannmålssilo 2400 hl, diameter 6,4 m. Automatik Automatisk påfyllning och övervakning av torkning. GSM-alarm vid störningar. Mjukstart av elevator och fläkt. Frekvensomvandlare Styr inmatningen steglöst.

fyllningen av torken övervakas av en mikrokoppling, som reagerar på spjällets läge och som finns i den översta lagersilon. När denna reagerat, stänger automatiken tillförseln av spannmål från tömningsfickan. Sedan startar automatiken fläkten. Till slut står starten av oljebrännaren i tur. Samtidigt börjar cirkulationen av spannmålen. Elevatorns funktion övervakas av en rotationsvakt. Arska har en pånyttstartningsautomatik och minnesautomatik i händelse av elavbrott. Automatiken övervakar även själva torkningsförloppet. Denna styr brännarens andra munstycke på och bort sålunda, att torkningsluftens temperatur hålls inom önskade gränser. När frånluftskanalens hygrostat känner att spannmålen torkat tillräckligt, stannar brännaren och kylningen av torkningspartiet börjar. Kylningstiden regleras med ett tidur. När partiet är färdigt, får husbonden ett meddelande till sin mobiltelefon. Det är viktigt att torken även kan skötas manuellt. Från Arskas styrÅKER BIRKA 4•2012


Fast en del spannmålspartiers fukthalt varit över 30 procent har spannmålen cirkulerat klanderfritt. central lyckas den manuella användningen, fastän det skulle finnas en störning i automattiken. Övre ändans trevägsdelare fungerar med motor. Det torkade partiet kan tömmas från styrningscentralen till önskad silo. Tömningsrören bör naturligtvis vara i rätt läge. Tack vare en effektiv elevator tar tömning och påfyllning av torken ca 40 minuter.

Bra utrustning Arska har tre frånluftssugare. Enligt Hölsö är fläkten i elevatorns övre ända speciellt nyttig. Denna minskar dammbildningen märkbart. Förrensaren är av den traditionella cyklonmodellen. Bottenfläkten suger luft och damm under triangelplåten. Denna håller ett tillräckligt undertryck i bottenkonen, men suger inte korn i sugfläkten. – Sidosektionernas och triangelåsarnas kombination fungerar bra, säger Hölsö. I några av höstens spannmålspartier har fukthalten

varit över 30 procent. Spannmålen har cirkulerat klanderfritt, och inga fuktiga kokor har stört torkningen. Den fyrbladiga korsvalsmataren säkrar spannmålens cirkulation. Byggandet av torken inleddes i maj och man fick den i användningsskick i början av augusti. MARKO HIRVI från Seinäjoki fungerade som mästare för bygget. Han fick hjälp av Mikko Hölsäs far och svärfar, samt en avlönad karl. Husbonden fungerar som chef för Försvarsmaktens anläggning i Ilmajoki, varvid hans arbetsinsats koncentrerades till kvällar, veckoslut och semestertider. Pakettorkens trappor, siloluckor och den övre delens ram gjorde uppförandet mycket snabbare. Även torkrummet skaffades som ett färdigt paket. Arska-silon som rymmer 2400 hektoliter han man även montera. Dess diameter är 6,4 meter. Den 70 centimeter djupa konbottnen underlättar märkbart tömningen. r

Framför Mikko Hölsö syns Arska- torkens styrningscentral. Funktionerna kan även köras manuellt. GSM-modemet är den lilla lådan överst. Till höger elevatorns trevägsdelares bruks- och märklampor.

På Pelto-Huikos gård i Tammela är den äldsta i bruk varande Arska-tork från år 1967 och med denna torkas fortfarande. Dock finns på gården redan en annan och större tork, men även denna är en Arska.

Den äldsta Arska-torken har redan tjänat i 46 höstar TEXT och BILD Erkki Holma PÅ JOUKO SIIKONENS GÅRD i Tammela finns två Arska-tor-

kar, av vilka den äldre torkade första gången hösten -67:s skörd. Den gamla torken har inte tagits ur bruk, den används fortfarande varje höst redan av den orsaken att lagerutrymmena i samband med torken är mycket nödvändiga. Gårdens förra husbonde, MATTI PELTO-HUIKKO köpte torken av Jorma Käkönen, som tillverkade torkar på den tiden i Somerniemi. Då var gårdens årliga spannmålsmängd 40 ton. Nu är den 650 ton och allt kan lagras på gården. Arealen har vuxit och efter det man upphört med kreaturen har vallodlingen fallit bort. Gården är nu för tiden en svingård. Svinhuset har plats för 750 gödsvin. På gården odlas främst korn och vete. Havren används i gårdens värmecentral. Tidvis odlas även ärter som proteinfoder åt svinen. Torken har under åren förnyats. I början av 1970-talet byttes inmatningen på torken. Den gamla inmatningsanordningen var av pendeltyp och speciellt vid torkning av vete matade den mera än elevatorn hann svälja. Inmatningen byttes till en valsutmatning, vilka ännu används i dag. För drygt 20 år sedan monterades en stoppautomatik på torken. Fram till detta var man tvungen att mäta fukthalten innan man slutade torkningen. Automatiken fungerar med hjälp av hygrostaten: den registrerar frånluftens fukthalt och på basen av denna slutas torkningen och kylningen påbörjas. Torkpannan har bytts senast 1986. Förra hösten var man tvungen att svetsa litet på den. I övrigt fungerar den fortfarande bra.

Tekniska data

Silornas skyddstrallar är en nödvändig säkerhetsutrustning. ÅKER BIRKA 4•2012

• • • •

Torkens volym 120 hl Elevatorns effekt 35 ton/h Torkpannan har 5,5 gal munstycke. Hjälpmunstycke finns ej.

51


ARBETSMASKIN

He-Va Sub Tiller är försedd med två behållare: utsädesbehållare och startgödselbehållare. Utsädet och gödseln går med elddrivna fläktar, gödseln i luckrarpinnens fåra efter packern och utsädet i samma fåra genast efter luckrarpinnen före packern.

Sådd av höstraps med alvluckrare

direkt på stubben

Petri Riikonen från Lieto sådde på hösten 2011 höstraps direkt på stubben efter höstvetet. Sådden gick bra. På ca fyra timmar sådde han tio hektar. Tröskningen inledde Riikonen den 15 augusti och skördemängden var 2.500 kg/ha. Riikonen överväger alvarligt att fortsätta med odlingen av höstraps. − Med denhär skördenivån blir det redan något på fickbottnen. Med vårrybs har skörden rört sig kring 1.000 kg och odlaren hamnar i detta fall att stå för betalningen, säger Riikonen. TEXT och BILD Erkki Holma

H

e-Van Sub Tiller är en alvluckrare där pinnarna med en halv meters avstånd från varandra tränger genom alvlagret. Arbetsdjupet kan sträcka sig ned till ett djup på 40 cm. På alvluckraren finns ett såaggregat, som blåser utsädet i den fåra som luckrarens pinnar dragit upp. Packarvälten som finns bakom packar till sådden. Höstrapsens pålrot kommer åt att tränga sig djupt ned i luckrar-

52

pinnens fåra. Fastän radavståndet är en halv meter, täckte rapsgrödan senare på hösten hela markbottnen. Även ytvattnet kommer lätt till täckdikena längs fåran. – Som förfrukt var höstvete och det hade blivit kvar en ordentlig halmmassa på åkern, men detta störde inte sådden, berättar PETRI RIIKONEN. Utsädesmängden var 2 kg/ha och detta var tillräckligt. På alvluckraren fanns även ett startgödslingsaggregat, men detta använde

inte Riikonen. Rapsen fick över lag ingen gödsling på hösten, på våren och på sommaren gavs två gånger 200 kg salpeter.

Man bör vara beredd på snigelbekämpning I början av september fick rapsgrödan en Juventus-besprutning. I detta fall eftersträvade Riikonen att rapsen skulle bilda ett rikligare rotsystem efter behandlingen med Juventus. ÅKER BIRKA 4•2012


GÖR PLOGNING AV GÅNGAR OCH GÅRDPLANER LÄTTARE

Alvluckrarens pinnar är robusta och försedda med hydrauliska stenutlösare.

– Juventus som given på hösten visade sig vara bra för tillväxten av rotsystemet. Rotsystemet utvecklades så betydande, att detta har redan som sådan ett betydande förfruktsvärde. Snigelbekämpningen är på höstrapsen en nödvändig åtgärd. Hösten 2011 var dock lättare. Man behövde inte starta bekämpningen. Vid bekämpningen kan man använda exempelvis Ferramol-gryn. – Denna höst, om man skulle kunnat så höstraps, skulle bekämpningen varit nödvändig. Så pass många var observationerna på sniglar. På våren gav Riikonen en ogräsbekämpning med Galera. – På försommaren var grödan även ren, senare kom där baldersbrå. Vid rapsodlingen bör man alltid vara beredd på bekämpningen av skaldjur, men i år förekom inga skaldjur.

Tröskning före regnperioden Riikonen kunde inleda tröskningen den 15 augusti. I detta sksede var skidorna redan känsliga för att öppna sig. – Grödan skulle inte klarat någon form av regnskurar. Men skörden lyckades. – Utsädet var alldeles som kaviar då den kom in i tröskans tank och skörden var god. Riikonen överväger alvarligt en fortsättning av höstrapsodlingen. Erfarenheterna av He-Va luckraren är så pass goda. – Alvluckraren är dock dyr för en gård, fast nog effektiv. Den lämpar sig som bolagsmaskin. Det går mycket lätt att så: efter tröskan direkt på stubben. När utsädesmängden är endast ett par kg/ha, behövs just inga mellanpåfyllningar. Det är bara att köra och färdigt blir det. r

SNÖSLUNGA MTD ME61 Högklassig 2-stegsslunga • Arbetsbredd 61 cm, 277 cm³ • Effekt 3,9 kW • MTD Snow Thorx 70 vintermotor • Elstart och arbetsljus • Made in EU

895,-

500922032

SNÖSLUNGA MTD ME76K Effektiv 2-stegsslunga • Arbetsbredd 76 cm, 357 cm³, effekt 7,4 kW • MTD Snow Thorx 90 vintermotor för yrkesbruk, växlar: 6+2 • Elstart, arbetsljus och drivhjulens frikoppling • Made in EU 500921716

1.549,-

Teknisk information Arbetsbredden Mängden pinnar Effektbehov Pinnarnas avfyrningsmekanism Transportbredd Såapparatens behållare Vikt

ÅKER BIRKA 4•2012

3,00 m 5 kpl 135–200 hv hydraulisk 3,00 m 410 l 2 025 kg

Priserna (inkl. mvs 23%) gäller till 31.12.2012 eller så länge reserverade varupartier räcker till. En del av produkterna ev. som leveransförsäljning. I priserna ingår inte leveranskostnader.

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


Det går lätt att komma förbi elstolpen.

EN SMIDIG JÄTTE i arbete Det verkade först otroligt att en slåtterkross som är över sju meter bred vänder sig lättare än en tre meters bogserad. Efter det att jag följt med Elho Duett 7300:s rörelser på en ensilageåker i Kiuruvesi var man dock tvungen att tro att det var sant. Åkerskiftet var nog enhetligt, inga diken fanns, men kurvor och hörn samt stenhögar fanns verkligt mycket. Den breda maskinen klarade sig verkligt bra på den oregelbundna åkern. TEXT och BILD Seppo Nykänen

Elho Duett 7300:s hemlighet ligger i dess koppling till lyftanordningen och dess körriktning. Maskinen kräver av traktorn vändbar förarplats: när de styrande är bakom, så vänder sig maskinen smidigt som en skördetröska. Vid slåttern uppstår två strängar, en på varje sida om traktorn. Vid slåttern är nedtrampningen av strängarna minimal och vändtegarna kan lämnas smala, ty till följanda körvarv kan man vända på 54

en gång och endast traktorn lämnar spår. Den för fjärilsmaskinen typiska ”siktningen” på rätt plats kommer bort, ty från hytten ser man bra hela maskinbredden och i synnerhet de båda ”ytterkanterna” noggrant. Vid fotograferingen kördes maskinen av Haka-Ahos unga husbonde PETRI JÄÄSKELÄINEN, som i praktiken sköter arbetsledningen av gårdens maskinarbeten och ackordarbetena jämsides med de prak-

tiska arbetena. Fadern PENTTI JÄÄSKELÄINEN har fått koncentrera sig på pappersarbetena och skötseln av foderfabriken. 17-åriga Petri, som studerar vid lantbruksläroanstalten i Peltosalmi har redan planerna klara, efter studier och värnplikt fortsätter arbetena på hemgården.

Luftiga strängar På grund av krossens konstruktion och styrplåtarna är strängarna höga och luftiga. Den slagna ÅKER BIRKA 4•2012


ARBETSMASKIN

Strängarna är luftiga i krökarna.

grödan stiger via rotorn till krossningskammaren och därifrån vidare till bromsskivan. Bromsskivan minskar gräsets hastighet och fäller detta nästan rakt ned. På grund av materialets optimala strömning hålls strängarna lika hela tiden fast körhastigheten varierar. När man går mellan strängarna och känner på dessa med händerna känns tydligt deras luftiga konstruktion. Man får således två strängar med en körning och mellan strängarna blir ett mellanrum för traktorn. Avståndet mellan de olika slåttervarvens yttersta strängar är sma-

Trollåda med vilken Elho Duett 7300 fås att styra traktorns yttre hydraulik. ÅKER BIRKA 4•2012

lare, ungefär lika breda som en vanlig slåtterkross lämnar. Ett bredare mellanrum mellan strängarna är vid användning av strängläggare en fördel när traktorn ryms mellan strängarna och det lämnas inte alls någon ovänd sträng. På gården strängläggs vid behov höet med Elho Twin 750 V -strängläggare, vilken lämpar sig bra som par åt Duett. Torkningen av höet fortsätter även efter strängläggningen, ty strängläggaren packar inte ihop strängarna. Strängläggarens pinnar gör en ovalformad rörelse, då de lyfter höet samtidigt som de flyttar detta åt sidan. Strängarna vänds om och det underliggande höet kommer upp för att torka. – Alldeles i början hade vi små problem, men dessa sköttes på garantin och efter detta har man bara kört, skrattar han.

Aku Ålander och Petri Jääskeläinen som slagit med AutoBalance-maskinen är nöjda med dess egenskaper.

Arbetsmaskinen styr traktorn Elho har utvecklat ett helt nytt styrningssystem för Duetten, med namnet AutoBalance. Med denna utnyttjas traktorhydraulikens proportionalventiler i slåtterkrossens avfjädringscentral. Till Duetts HydroBalance avfjädringssystem har man satt till givare, vilka övervakar att slåtterenheterna höjs i förhållande till den fjäderbelastade mellanramen. I praktiken betyder detta, att man försöker hålla avfjädringen lika, fastän traktor och slåttermaskin rörs i lodrät riktning i för55


Från styrhytten ser man maskinens hela bredd.

hållande till varandra. Elho har även utvecklat en metod, med vilken Valtras yttre hydrauliks canfil kopplas med hjälp av en bytesrelé bort från traktorns system. Av säkerhetsskäl rör man enbart den yttre hydrauliken. Sålunda eliminerar man att de elektriska signalerna från arbetsmaskinen att hamna till fel adress i traktorns fil. Detta kunde förorsaka störningar i traktorns elektronik.

Arbetet har räckt till Haka-Ahos gård är belägen i Pielavesis norra delar. På gården finns utöver en stor mjölkbesättning även rikligt med annan verksamhet såsom entreprenader med lantbruksmaskiner och en foderfabrik. Till gården skaffades förra sommaren en Elho Duet t 7300 slåtterkross. Och man kan konstatera att maskinen har haft arbete, den årliga slåtterarealen har stigt till 2500 hektar. Vi besöksögonblicket hade man med maskinen slagit ca 4000 ha. På maskinen monterades på våren Elhos elektriska styrningssystem och detta har nu testats

56

hela sommaren, på gårdens egna och vid entreprenadslåtterarbetena.

Automatavfjädring Maskinen har i huvudsak körts av Petri Jääskeläinen och AKU ÅLANDER. Petri berättar att maskinen fungerat ypperligt redan förra sommaren och den på våren monterade elstyrningen har bara förbättrat funktionen. Det bästa med maskinen är att alla funktioner nu manövreras via styranordningen, säger han och fortsätter: när man kommer till åkern trycker man bara på en knapp och maskinens halvor vänds i arbetsläge. I displayen syns HydraBalance-systemets tryck och detta kan regleras steglöst. Man kunde även nog ställa in detta tidigare, men nu syns avfjädringen i klara siffror. – Det är bra, med hjälp av denna kan man lätt göra inställningen för olika jordarter. Automatinställningen har fungerat verkligt bra. Vi har här i norra Savolax backiga åkrar, på vilka man med maskiner med konventionella avfjädringsfunktioner inte kan hålla

stubbhöjden jämn. Med Duett fungerar avfjädringen synnerligen bra och stubben är jämn.

Smidig Petri säger att det som han först kommer att tänka på när man talar om Duets egenskaper är dess smidighet. Den breda maskinen vänder smidigt i åkerns hörn och det blir inga branta krökar på strängarna. Vid vändtegarna stiger maskinen tillräckligt, varvid den inte stör slagna strängar. Arbetseffekten är beroende på skifte 7–12 ha i timmen, säger Petri. På besöksdagen slogs ett verkligt mångsidigt område, till arealen ca 10 hektar. Tid för slagningen av skiftet åtgick en och en halv timme, när fotograferingen bromsade arbetet. – Som helhet har man varit synnerligen nöjda med maskinen, den har nog fyllt de förväntningar som ställdes på denna, konstaterar Petri till slut. r

ÅKER BIRKA 4•2012


LJUS OCH STRÖM I HÖSTENS OCH VINTERNS OVÄDER LED arbetsljus, 10 LED • 3600 LUM, 50W 500949692

Pomo 27 T15S AVR reservkraftgenerator

/st

Arbetsljus med 9 LED • 1800 LUM, 10-30V, 27W

Elektronisk spänningsreglering

2.950,-

- FATKAMPANJ!

Turbo LXE lar e e s t äl T ill b r b o L X E 10W-40, 200 l av Tu 4 0 fat 10W- lar väts- • Mycket goda ky smörjegenskaper 10 l:s å köpet! p a € ) • Kan användas i kallt k 0 ,9 7 2 e

5500

500899249

• Effekt 27 kVA, 21,6 kW, spänning 400 / 230 V, 3-fas • Nominell ström 40A / 50 Hz, skyddsklass IP23 • Huvudsäkring 25 - 35 A • 63 A och 16 A 3-faskontakter, överbelastningsskydd, felströmbrytare • Volt- och frekvensmätare vända mot traktorn

(värd

9900

Arbetsljus med 8 LED

Priserna (inkl. mvs 23%) gäller 12.11. - 14.12.2012. I priserna ingår inte ev. leveranskostnader.

• 70L31, passar i MF 4200, 4300, 6200, 6400, 7400, 8200-serien

• 1300 LUM, 10-30V, 24W 500899267

59

500682525

00

FAAM TOP POWER S 92 Ah • 92L52, passar i MF 5400-serien

/st

500762920

11000 /st

12600 /st

FAAM TOP HEAVY LINE 130 Ah • 63061 500804181, 63062 500695129 • Passar t.ex. i äldre MF-traktorer

LED arbetsljus, 7 LED • 2200 LUM, 10-32V, 35W

69

00

500899248

29

• Traktorer, arbetsmaskiner • Monteringsredskap ingår

180 st 179,90 100 st 94,90

/st

XENON arbetsljus DB-HID 338 H3

79

Skodubbar 6 mm

• Monteringsredskap ingår

00

20 st 28,50 40 st 47,50

/st

Halmströpellets

• Speciellt för hästboxar • Håller luften frisk och binder lukt • Mindre torrgödsel • Komposteras snabbt • i 20 kg:s säckar eller 500 kg:s storsäck

Suevia 41A Uppvärmbar drickskopp med tunga

• 180 W motstånd, hålls isfri till ca -25°C, max. 20 l/min 500800597

Averde -vårdbås

• Självlåsande/manuell - kan integreras i inredningen eller förses med fotserie. Passar bl.a. för veterinäranvändning och för öronmärkning. • Innerbredd 71 cm • Höjd 152 cm • Dimensioner 125 x 175 cm • Vikt 99 kg 500829458

1.360,-

Fotserie för vårdbås 500829463

600,-

26300

Kan fås 20 kg:s oc ks å i säckar!

/st

Suevia 43A uppvärmbar flottörkopp

• 180 W motstånd, hålls isfri till ca -20°C 500727145

25400 /st

Termorör för uppvärmbara drickskoppar 90 400 mm 500686130

600 mm 500811908

91

/st

10900 /st

800/1100 mm 500682266

/st

BestGrip DUBBAR 9 mm

00

500723191

19500

/st

Arbetsljus med 6 LED

klimat året runt och • 1000 LUM, 10-30V, 18W därmed undvika byten 500899266 av sommar- och vinteroljor.

763,-

FAAM TOP SPECIAL 70 Ah

/st

14300

Hirnu kutterströ 25 kg

• Balstorlek ca 0,39 x 0,37 x 0,8 m • Volym i förpackning ca 116 l, i lösvikt 250 l • 42 balar på lastpallen, ca 10,5 löskubik • Balpallen är inplastad och skyddad mot väder

/st

Priserna (inkl. mvs 23%) gäller till slutet av december 2012 eller så länge reserverade varupartier räcker till. En del av produkterna som leveransförsäljning. I priserna ingår inte leveranskostnader.

K-LANTBRUK


Fungerande maskin

Maskinerna i skick i god tid Janne Kari i Uurainen har drivit sin Konehuolto Jakari i tolv år och den nya hallen har varit i användning i fyra år. K-serviceavtalet gjordes år 2005. TEXT och BILD

Seppo Nykänen

J

berättar att han hållit på med maskiner nästan så länge han kan minnas. Det har gällt alla slags maskiner. I yrkesskolan gick han bilmontörslinjen för tunga fordon. – Efter skolan var jag anställd några år och det började finnas arbeten så pass mycket att jag vågade börja som privatföretagare. Som verksamhetsområde har Jakari i stort sett det forna Mellersta Finlands län. – Här har man sett de här arbetena från båda sidor, som användare av maskiner, samt som reparatör. Man har fått ett rätt bra perspektiv på sakerna. Kundkretsen består rätt långt av kunder från lantbrukssidan, fram för allt på sommaren, då det främst är fodermaskinerna som sysselsätter. På vintern är det sedan mera på traktorsidan, i någon mån även grävmaskiner och skogsmaskiner. Det kommer mest med arbete via ANNE KARI

Keskos avtalsservice, men jag reparerar nog också andra märken.

Bra kontaktnät På frågan varför företaget inte är beläget alldeles invid någon större väg, och inte heller i närheten till en stad, ger Janne ett tömmande svar, att maskinhandlarna nog finns där men husbönderna finns här på landsbygden. Som en extra bonus för placeringen kommer ett närbeläget företag i metallbranschen, där det finns kunskap och prima maskiner, där får man hjälp vid svårare situationer, när man kanske behöver göra en mera invecklad del snabbt. Speciellt då det gäller äldre maskiner är det i många falla förnuftigare att tillverka något enklare delar själv, än att börja jaga dessa runt hela nationen, och man sparar tid. Dessutom finns det i Uurainen även andra företag i branschen som Janne drar nytta av i sin verksamhet.

Maskinkeskos Trainee -program startar på våren Mekaniker till Maskinkeskos servicepunkter samt till kontraktservicenätverket behövs på olika håll i Finland. Utbildningen förverkligas i samarbete med TTS (Arbetseffektivitetsföreningen rf), och hålls i TTS utrymmen i Rajamäki i Nurmijärvi. Utbildningen kräve studier vid en teknisk yrkesskola eller att man har motsvarande kunskaper/erfarenheter.

Läroavtal 18 mån. (lokalt) Inom utbildningen bekantar vi oss med tekniken hos de traktorer, skördetröskor, och maskiner som Kesko representerar. Utbildningen ger grundkunskaper i motorteknik och kraftöverföring, hydraulik, elektricitet och elektronik samt felsökningsdiagnostik.

Rekryteringsutbildning 6 mån. Kursen är på finska. (15.4 – 27.9.2013), möjlighet att få utbildningsstöd från FPA eller från arbetslöshets- Tilläggsuppgifter: kassan. www.konekesko.fi/huoltotrainee

58

Ny teknik Maskinerna har förändrats, fram för allt utvecklingen at traktorernas teknik har under de senaste åren varit otrolig, och man får kontinuerligt uppdatera sina kunskaper, för att hållas med. Man klarar sig inte längre enbart med att dra till muttrarna, man måste även behärska datatekniken och de tillbehör som behövs för detta. – Kesko är en bra kumpan då det gäller att skola servicekarlar på servicekurser, alltid finns den senaste tekniken att tillgå, berömmer Janne. Kundernas inställningar har även förändrats, fram för allt gällande nyare traktorer, dessa servas regelbundet. Tidigare kunde det vara så, att maskinen kom första gången till servicehallen, när den gick sönder på något sätt. Erfarenhet och utbildning har en betydande plats i service- och reparationsverksamheten, fram för allt för de äldre maskinernas del, till vilka det inte alltid finns serviceoch reparationsdirektiv. Det är viktigt att veta vad man gör, att man inte vid isärtagningen gör större skada, än det ursprungliga felet. ÅKER BIRKA 4•2012


www.arskametalli.fi

Fastän datatekniken har kommit till maskinerna, så är grundrenoveringarna fortfarande ett muttervridningsarbete.

Förebyggande service sparar pengar och nerver Janne understryker den förebyggande servicens betydelse, speciellt då det gäller fodermaskiner. På vinterna skulle det finnas god tid att sätta maskinerna i skick, gå igenom punkter som man på förhand vet att är kritiska, exempelvis lönar det sig att byta lager på förhand på rundbalarnas mera utsatta punkter. Som råd ger Janne hömaskinerna en ordentlig rengöring efter användningsperioden och vid bättre tid en ordentlig service samt iståndsättning vid behov. Vid vallskördetiden har man alltid tillräckligt bråttom, men det är även nödvändigt att även då försöka flexa för plötsliga reparationer. Speciellt vid den första skörden är det knappt om tid, man har inte tid att låta maskinen stå långa tider. Fastän man servat maskinen fullständigt, kan man på åkern råka ut för en sten på en överraskande plats. Krockskadorna är i allmänhet stora. – Då försöker man hjälpa på alla möjliga sätt. Man kan fast be en annan kund att flytta fram sin traktorservice. I detta fall kan några extra användningstimmar inte hinna medföra problem. Det viktigaste är att få arbetsmaskinen i skick. Janne fäster speciell uppmärksamhet vid kvaliteten på sitt arbete. Genom en omsorgsfull förberedelse och uppsökande av felet sparar man tid vid det egentliga reparationsarbetet. När man plockar isär maskinen bara så mycket som behövs, gör man inget onödigt arbete. Enligt Janne är kundens fördel även serviceföretagarens fördel. En nöjd kund kommer på nytt. r ÅKER BIRKA 4•2012

GN! FÖRU å Slut p r oljefö en! n i g b r uk n

Arska Förugn för fasta bränslen • Från Arska förugnen leds rökgaserna till värmeväxlaren (via oljebrännaranslutningen) med en rökgassug • Rökgassugen placeras i stället för värmeväxlarens rökrör • Rökgassugaren styrs med en frekvensomvandlare • Ugnen kan i ett ögonblick bytas tillbaka för oljebruk - röret bort från brännaranslutningen och brännaren i stället OR Förugnen passar till alla ugnsmodeller, också övriga märken!

K LVILL het A I C E SP nsen

rug på fö slutet av . t.o.m ruari! . feb tbruk n a l ga K RUNDA ARSKA STÅLPLÅTSILOS Frå Lätt att montera och snabb att resa!

• Robust konstruktion • Diametrar 5,6 m, 6,4 m eller 7,2 m • Volymer 96 - 360 m3 • Levereras som färdigt resningspaket

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


Kone-Forums nyheter Åker Birka bekantade sig med utbudet av nyheter på Kone-Forum i Tammerfors och hittade bra och nyttiga saker. Pomo har en bra och stadig stödstruktur, som saknas hos tävlande produkter.

POMO 50 T15S AVR -traktordriven reservgeneratornyhet Väderförhållandena har blivit allt mer oförutsägbara. Stormarna blir kraftigare och skadorna därefter. Elavbrotten kan räcka en lång stund samtidigt som det är viktigt att få elektricitet så fort som möjligt. Även kortvariga elavbrott kan orsaka stora ekonomiska föruster på gårdar som är beroende av elektricitet. Eftersom det på gårdar finns i alla fall en eller flera traktorer är en traktordriven reservgenerator det naturligaste valet för jordbruk. Pomo 50 T15S AVR, är en nyhetsgenerator försedd med elektronisk spänningsreglering, som producerar jämn ström utan spänningstoppar. Generatorns effekt är 50 kVA, 44 kW.

Nuförtiden är det möjligt att få stöd för djurens välfärd, vars ett kriterium är att man skall garantera eltillförseln vid elavbrott. Till nya byggnader rekommenderas att man tar i beaktande en beredskap för reservgeneratorer redan under byggnadsskedet. I produktionsbyggnader som är i bruk lönar det sig att göra elkopplingarna färdiga för en reservgenerator så att det går snabbt att ta den i bruk vid behov. Förnyad Olli I Olli produktfamiljen byts de gamla 9 volts vallarna ut mot den nya generationens elvallare, av vilka en modell är en förmånligare basvallare och två är försedda med mera täckande teknik. 60

Ollis egenspaper: • 9.07 modellerna fungerar förutom med 9 V batteri även med 12V batteri samt med nätström • 9.07 modellerna fungerar även med solcell • inställningsmöjlighet av snabb och långsam puls • inställningsmöjlighet av liten och stor effekt • nattanvändning • djupurladdningsskydd vid 12V användning • intelligent styrning av laddningen vid användning av solcell • varnar för stängsel i dåligt skick. De nya vallarna kommer till försäljning 2013. Nu Lame svämgödselpump som rostfri Laakson Metalli Oy tillverkar elmotordrivna svämgödselpumpar nu även av rostfritt stål. Den rostfria konstruktionen säkrar en lång livslängd för pumparna. Pumparnas sänkningsdjup är som tidigare, d.v.s. två och tre meter. De båda modellernas effektbehov är 11 kw. Pumparna kan styras manuellt, eller så kan användningen automatiseras med en styrningscentral, som fås som extra utrustning. I pumpens bo finns ett hjul försett med rivningsbett. I nedre ändan finns i ett mässingsskal vulkaniserat, gödselsmörjat gummilager. Som utrustning kan fås ett fastsättningsstycke endera för tank försett med lock eller utan.

Olli-elvallaren

Lamesvämgödselpump

Boskapsborsten är en nyhet hos K-lantbruk. Den monteras lodrätt på väggen.

Borstnyhet för boskap K-lantbruks borstnyhet för boskapen är en blå Provicow-one. Borsten har en anatomisk utformning och hållbar borstdel. Startas när djuret rör borsten. Rotationsriktningen växlar för varje start. Borsten monteras i lodrätt läge. r ÅKER BIRKA 4•2012


INHEMSK KVALITET! POTILA MAXER Pro Robust och effektiv fjäderpinnharv för stubb och bearbetad jord • Potila 12x70 mm pinne, av specialstål, 8 axlar, 10 cm pinnindelning • Hjul med 340/55-16 däck placerade på olika axellinjer garanterar en jämn gång • Vägbelysning och ribbvält som standard, 2-radig efterharv, hydr. hörnhjul och vingskär som extra utrustning

POTILA MASTER

Harvar för styva jordar • 10x80 frontplanka och 10x45 pinnar på 8 axlar • Täckande standardutrustning och omfattande urval extra utrustning

MAXIMAL SÅEFFEKT TUME TITAN Kombimaskin Nyhet för minimibearbetade jordar, traditionell sådd samt för direktsådd utrustad med CultiPack frontredskap • Gödsel och utsäde genom samma dubbelskivbill • Billvikt upp till 60 kg • Verkligt öppen konstruktion och litet dragkraftsbehov • Arbets- och transportbredder 3 och 4 m Mäktig behållarstorlek med flyttbar mellanvägg – i 4 m:s maskin över 5,5 m3

K-LANTBRUK


ODLARE I VÄRLDEN

62

ÅKER BIRKA 4•2012


RÖDA TRAKTORN

– brittiska bondens hemliga vapen Spannmålsbranschens samarbetsgrupp gjorde i april 2012 en studieresa till England för att bekanta sig med HGCA (HomeGrown Cereals Authority). HGCA finansieras huvudsakligen av aktörerna i branschen. HGCA stöder hela spannmålskedjan med forskning, tjänster, marknadsinformation och utbildning. Syftet är att utveckla branschen och skapa mervärde för hela kedjan från gården till industrin. TEXT Päivi Auramo BILD Päivi Auramo , Ilkka Pekkala och iStockphoto

ÅKER BIRKA 4•2012

63


Som ett roligt exempel på Red Tractor-reglernas omfattning kan nämnas att det är förbjudet skjuta lerduvor i synnerhet över åkrar med oljeväxter efter 31 mars eller efter blomningens början. Också att skjuta med luftvapen i sädlager och i deras närhet är förbjudet, för att eliminera risken för blyrester.

D STORBRITANNIEN • Huvudstad London • Grundat 1707 • EU-medlem 1973 (då EEG) • 63 miljoner invånare

e brittiska bönderna har under åren mött allvarliga motgångar som har äventyrat livsmedelssäkerheten. Många minns säkert ännu BSE, dvs. galen ko-sjukan, som ledde till masslakt av nöt i Storbritannien 1996. År 2000 lanserades programmet Red Tractor Assurance i Storbritannien. Dess syfte är att verifiera livsmedlens ursprung, produktionsmetod – medräknat miljöaspekter och djurens välmående – spårbarhet och trygghet, ända från gården till färdig produkt genom hela livsmedelskedjan. I praktiken administreras programmet av en liten centralorganisation utan vinstsyfte, och i styrelsen är hela livsmedelskedjan representerad från producenter till konsumenter. I dag är över 78 000 jordbruks- och livsmedelsföretag med i Red Tractor-kedjan – över 90 procent av de brittiska jordbruken. I Red Tractor-systemet finns egna program för olika produktionsgrenar: nötkött, fårkött, fläsk, mjölk, kyckling och kalkon, spannmål, olje- och proteinväxter samt grönsaker.

Vad förutsätter Red Tractor av en spannmålsgård? Många av kraven för Red Tractor är normal vardag också på finländska spannmålsgårdar. Största skillnaden är att de måste föra bok

64

Representativa prov måste tas ur varje silo vid fyllningen. över utförda åtgärder, så att också en utomstående kontrollant kan verifiera dem. Några av programmets krav är: Eftersom all säd inte torkas i Storbritannien efter tröskningen, måste man följa med sädens vattenhalt och temperatur, och reagera om temperaturen börjar stiga. Anvisningar ges för materialen i sädlagren, speciellt för skydd av lampor och annat, så inte glas skall hamna i säden. Spårbarhetskravet förutsätter att det syns i bokföringen i vilken silo skörden från ett visst skifte är lagrad. Då kan man spåra ett visst sädparti tillbaka till odlingsåtgärderna, bl.a. vilka växtskyddsmedel och mängder som har använts. Representativa prov måste tas ur varje silo vid fyllningen. Skadedjur i sädlagren måste bekämpas: fåglar, gnagare, insekter och sällskapsdjur. Dessutom ställer programmet krav på lagringen av gödsel och växtskyddsmedel, arbetarnas yrkeskunskap och den egna transportutrustningens renhet.

Årlig auditering

nellt trovärdigt, baserar det sig på ett årligt auditerings- dvs. kontrollsystem. Auditeringarna utförs av 450 utomstående godkända kontrollanter, som besöker gårdarna och kontrollerar deras dokument och att de uppfyllt Red Tractorprogrammets krav. För godkänd kontroll får gården en stämpel, med vilken bonden visar att han godkänts i årskontrollen.

Brittisk version av

svanmärket.

För att systemet skall vara nationellt och internatioÅKER BIRKA 4•2012


Spannmålspass I Storbritannien följer ett spannmålspass med varje levererat spannmålslass. Av passet kan man spåra från vilken gård och vilken silo säden kommer, med vilken bil den har transporterats, vilka de tre föregående lasterna har varit som transporterats med fordonet, och hur fordonet har rengjorts efter varje last. I passet skrivs också eventuella växtskyddsbehandlingar som man har gjort efter tröskningen, resul-

.

erna till salu

RED -produkt

tatet av eventuella mögelgiftanalyser, samt huruvida sädpartiet uppfyller odlingskraven i EU:s direktiv om förnybara energikällor (RED). Spannmålspasset skall alltid vara undertecknat av både odlaren och föraren.

Vad kunde vi lära oss? I Finland följer huvuddelen av spannmålsgårdarna kraven för miljöstöd. Till den delen är våra produktionsmetoder och miljöaspekter för spannmål på samma nivå som i Storbritannien. Att principerna har iakttagits kan mycket väl verifieras utifrån vår odlingsbokföring. Enligt livsmedelslagen (23/2006) borde basproducenterna av livsmedel dvs. gårdarna ha en plan för egenkontroll och en anslutande bokföring över bl.a. renhållningen av utrymmena och anordningarna, tagna prov, bekämpning av skadedjur, avfallshanteringen ÅKER BIRKA 4•2012

och spårbarheten. Här kan det nog finnas brister i praktiken. EU har klara mål för att öka användningen av förnybara energikällor, och de närmaste åren torde andelen säd och oljeväxter som används till biobränsle i hemlandet eller på exportmarknaden öka – beroende på marknads- och prisläget. För närvarande har aktörerna i spannmålshandeln olika sätt att reda ut huruvida ett parti säd eller oljeväxter uppfyller RED-direktivet (att skiftet har varit i odling före år 2008 och att gården följer gårdsstödets tvärvillkor). I fortsättningen vore det bra om denna information finns för all köpt säd. Finlands spannmålsstrategi kan inte bygga på att producera billig bulksäd, på grund av våra höga produktionskostnader och våra i EU-perspektiv låga hektarskördar. Därför borde vi kunna leverera säd till specialändamål. Då är kvalitetskraven ofta högre, både för sädens tekniska kvalitet och t.ex. hygienen (mögelgifter, rester av bekämpningsmedel och tungmetaller mm.). För köparen räcker emellertid inte säljarens ord, utan säljaren måste kunna verifiera anskaffningskedjan och kvaliteten. Därför borde vi fundera ut hur de goda produktionsmetoder som redan finns kunde utnyttjas också i marknadsföringen, så man kunde skapa mervärde för Finlands spannmålsproduktion och öka uppskattningen av den på exportmarknaden. Avtalsodlingen är mycket omfattande i Finland, och när det gäl-

ler avtalsodlad säd har köparna ganska god uppfattning om odlingsmetoderna. Just genom avtalsodling och uppgifterna som dokumenteras i samband med den torde det vara lättast att nå målet ”detta är garanterat finländsk kvalitetsspannmål”. r

Bedömning av mögelgiftrisk Mögelgifter (mykotoxiner) är i Storbritannien ett problem speciellt i vete. På höstarna kontrollerar köparna förekomsten av mögelgifter i alla sädpartier de tar emot. Därefter gör man en riskanalys över hur stor risken är i olika landsdelar. Den som säljer säd måste göra en riskkalkyl för sin egen gård, som baserar sig på gårdens läge, förfrukten, jordbearbetningsmetoden, sorten, sjukdomsbekämpningen samt regnmängden före blomningen och tröskningen. Om risken för någon åker överstiger en viss gräns, måste man låta analysera halten av mögelgift innan man levererar skörden.

65


FÖRSÖKSGÅRDEN I somras på K-försöksgården i Hauho lämnades i enlighet med IPM-principerna en s.k. nollruta vid åkerkanten. Denna obesprutade observationsruta berättar hur effektiva och nödvändiga besprutningarna är.

IPM – behovsanpassat växtskydd TEXT och BILD Elina Seppä och Aino-Maija Alanko

EU-direktivet om hållbar användning av växtskyddsmedel (2009/128/EG) trädde i kraft 25.11.2009. En stor finländsk arbetsgrupp blev år i fjol färdig med en nationell handlingsplan (NAP – National Action Plan) för hållbar användning av växtskyddsmedel som baserar sig på detta direktiv. Målet i direktivet och den nationella planen är att minimera miljö- och hälsoriskerna med växtskyddsmedel och att övergå till integrerat växtskydd. Direktivet ålägger jordbrukarna att från år 2014 börja tillämpa de allmänna principerna för integrerad bekämpning dvs. IPM. Direktivet sattes i kraft i Finland med en ny lag om växtskyddsmedel (1563/2011), som trädde i kraft i början av detta år. 66

ÅKER BIRKA 4•2012


FAKTA

Förebyggande åtgärder är grunden för allt.

Också testningskravet för sprutor utvidgas till alla sprutor i yrkesbruk. Lagen möjliggör vissa undantag från testningen, t.ex. för ryggsprutor och bärbara sprutor. Jord- och skogsbruksministeriet besluter om undantagen utifrån bedömning av miljö- och hälsoriskerna. Sprutorna skall testas vart femte år till år 2020, och därefter vart tredje år. Också i detta fall duger en test som utförts enligt miljöstödet som sådan, och sprutan skall testas sedan när den gamla testen blir föråldrad.

PesticideLife – växtskydd enligt konstaterat behov På fältdagar utbyter man information mellan forskare och jordbrukare, och lär sig tillsammans.

I

ntegrerat växtskydd (IPM – Integrated Pest Management) är enkelt sagt en metod att bekämpa växtskadegörare. De allmänna principerna för integrerat växtskydd är att använda förebyggande metoder, att iaktta växtskadegörarna under växtperioden, att enligt möjlighet använda alternativa bekämpningsmetoder, att använda kemisk bekämpning enligt behov, och att följa upp effekten av växtskyddsåtgärderna. Jord- och skogsbruksministeriet har gett en förordning om de allmänna principerna för integrerat växtskydd (7/2012). Enligt de allmänna principerna för IPM är förebyggande åtgärder grunden för allt. Den viktigaste förebyggande åtgärden är en mångsidig växtföljd, som kan förebygga alla växtskadegörare. Man bör variera växtarterna och växtsorterna. Man kan minska användningen av växtskyddsmedel via jordbearbetningen, med en balanserad gödsling och med att beakta olika växtsorters motståndskraft mot olika växtsjukdomar. Man bör iaktta skiftena under växtperioden innan användningstiden för växtskyddsmedel upphör, och utifrån iakttagelserna vidta behövliga åtgärder, så man måste kunna identifiera olika växtskadegörare. Man bör emellertid köpa växtskyddsmedlen redan på vinÅKER BIRKA 4•2012

PesticideLife är ett projekt som delvis finansieras av EU:s program Life+. Undersökningens avsikt är att minimera miljöriskerna med växtskyddsmedel och att övergå till IPM-metoder. Man producerar kunskap för att kunna göra en nationell handlingsplan (NAP= National Action Plan on the Sustainable Use of Pesticides) enligt EU:s ramdirektiv, och för att kunna ständigt uppdatera planen. Demonstrationer har gjorts åren 2010 – 2012 på 77 spannmålsskiften på gårdar i Södra Österbotten, Tavastland och svenska Nyland. Man har provat både redan använda IPM-metoder och sådana som ännu utvecklas. De tre somrarna hade mycket olika väder, och bjöd på olika utmaningar för växtskyddet. Sommaren 2010 var varm. Också 2011 var varm, men hösten var mycket regnig, vilket försvårade höstsådden. Sommaren 2012 började sval, och på många håll regnade det hela sommaren. Sjukdomarna och ogräsen hade goda förhållanden, och även häggbladlöss (havrebladlöss) måste bekämpas på några skiften i Nyland. Varje gård hade två till tre demonstrationsskiften. Projektet koncentrerade sig bara på spannmål. På demonstrationsskiftena undersöktes växtskyddsmedlens effekt på skörden med hjälp av obehandlade nollrutor. Försöksrutornas skörd jämfördes sinsemellan, och man räknade ut växtskyddsåtgärdernas effekt både i kilogram och i euro. Resultaten från alla tre åren publiceras i mars 2013. Jordbrukaren på varje demonstrationsgård fick bland tio IPM-metoder välja tre metoder, som han förutom i demonstrationen även tillämpar i sina egna odlingsåtgärder. De populäraste metoderna de tre åren var växtföljd, jordbearbetning och undvikande av resistens mot bekämpningsmedel. Vid slutet av varje demonstrationssommar bedömdes de tillämpade åtgärderna tillsammans med jordbrukarna. Utifrån jordbrukarnas respons ändrades de egna attityderna under projektet, fastän inga nya och revolutionerande metoder kom fram. Det sista projektåret koncentrerar sig på IPM-information tillsammans med andra pågående projekt. Vi försöker få med nya jordbrukare att testa IPM-metoderna. Målet är att intensifiera samarbetet mellan jordbrukare, forskning och rådgivning, och att utveckla informationen till att motsvara jordbrukarnas behov, så att de lätt kan hitta informationen de behöver. Blev du intresserad och vill du komma med och testa IPM-metoder 2013? PesticideLife söker nya avtalsjordbrukare. Avtalet är skriftligt, men formellt och vi erbjuder stöd med att testa IPM-metoder före 2014. Vi ordnar en diskussion i Jockis (Jokioinen) i januari, där vi tillsammans funderar på vad IPM riktigt betyder i praktiken, vad nytt man ännu behöver lära sig och vad som känns utmanande i IPM. Efter sommaren ordnar vi en responsdiskussion. Dessutom får man via oss aktuell information om IPM-metoder, och via projektets resultat även information om hur olika IPM-metoder verkar ekonomiskt. Ta kontakt med projektforskare AINO-MAIJA ALANKO (aino-maija.alanko@mtt.fi).

67


Löss förekom ställvis rikligt i Nyland.

tern. Man kan då förutse behovet av växtskyddsmedel till sommaren med hjälp av långvarig bokföring, dvs. bokförda iakttagelser från tidigare somrar. Gällande tröskelvärden och prognosmodeller hjälper i beslutsfattandet. Man kan följa upp effekten av sina åtgärder genom att lämna obesprutade områden, så kallade nollrutor. Efter växtperioden måste man minnas att skriva upp sina iakttagelser och åtgärder och effekten av dem. Iakttagelser och val av preparat är avgörande viktiga, för att kunna hindra uppkomsten av resistens mot växtskyddsmedel. Man bör växla mellan olika verksamma substanser och olika medel med olika verkningssätt, och också minnas att ha en mångsidig växtföljd. Antalet växtskyddsmedel som används är begränsat, så vi har inte råd med att det uppstår nya resistenta växtskadegörare. Syftet med IPM är att minska beroendet av växtskyddsmedel, men ändå så att skördens mängd och kvalitet inte lider, och så att odlingen förblir lönsam. Till tänkesättet i IPM hör också att använda andra än kemiska bekämpningsmetoder, och de ickekemiska metoderna bör man utnyttja i första hand om det bara är ekonomiskt möjligt. Biologisk bekämpning är långt utvecklad i växthus, där den fungerar väl i slutet utrymme. På åkrarna är biologisk bekämpning utmanande och dyr, men nya innovationer görs hela tiden. Mekaniska bekämpningsmetoder används speciellt i trädgårdsodling, och de har undersökts också i spannmålsodling. Integrerat växtskydd är alltså inte bara ett konstigt ord, utan

FAKTA

det är ett mycket bekant tillvägagångssätt för alla som arbetar med växtskydd. Alldeles som en läkare ordinerar en behovsanpassad dos medicin till sin patient, väljer bonden ett växtskyddsmedel som är ändamålsenligt för de aktuella ogräsen, sjukdomarna och skadedjuren i hans gröda. Sitt val gör han utifrån sina observationer på åkern, förlitande sig på sin egen kunskap och en kunnig försäljare. Vid valet uppmärksammar han även doseringen, behandlingstidpunkten och eventuella bruksbegränsningar. Efter växtskyddsåtgärderna är det viktigt att gå och inspektera effekten av dem. En läkare kan ju inte heller låta bli att följa upp sin patient efter vård- och medicineringsåtgärderna, för det kan alltid tillstöta komplikationer. Viktigast är ju att patienten blir vid liv. Med övervägda växtskyddsåtgärder vill man ge grödorna den bästa möjliga tillväxten, så att de ger den bästa möjliga skörden, med förnuftiga odlingsinsatser, med minimerade risker och med beaktande av miljön.r

Miljöriskerna med växtskyddsmedel kan minskas med sprutmunstycken som minskar vindavdriften. I fortsättningen uppmanas det att använda dessa också i samband med skyddszoner för vattendrag. I det nya systemet är skyddsavståndet till vattendrag definierat för varje preparat för sig, enligt dess giftighet för vattenorganismer, bruksmängden och eventuell vindavdrift. Minsta skyddsavståndet blir tre meter. Det största skyddsavståndet blir 20 meter i åkerbruk, för buskar och plantskolor 30 meter och för fruktträdgårdar 50 meter. Olika munstycken kommer att klassificeras enligt hur mycket de minskar vindavdriften, berättar överinspektörerna Leona Mattsoff och Venla Kontiokari vid Tukes. På växtskyddsmedlens förpackningar kommer i fortsättningen att meddelas skyddsavstånden enligt klassificeringen för de avdriftsminskande munstyckena. Exempelvis kommer skyddsavståndet att vara 3 meter för de flesta preparaten för ogräsbekämpning.

FAKTA Växtskyddsutbildning kommer att erbjudas till försäljare, rådgivare och alla som i sitt yrke använder växtskyddsmedel. En examen i växtskydd blir obligatorisk för alla yrkesanvändare och försäljare av växtskyddsmedel från slutet av november 2015. Tukes (Säkerhets- och kemikalieverket) har satt ihop en arbetsgrupp som utarbetar ett utbildnings- och examenssystem för utbildningen, som blir klart inom november nästa år, berättar överinspektör PAULIINA LAITINEN vid Tukes. I gruppen finns också representanter för Rautakesko. Det är viktigt att minnas att jordbrukare som har förbundit sig till miljöstöd inte behöver avlägga någon ny examen innan den utbildning som är bunden till stödet blir föråldrad. Om man alltså går en utbildning i vinter, skall man gå en ny utbildning om fem år, säger Laitinen. I utbildningsprogrammet som definieras i förordningen ingår också integrerat växtskydd.

68

Efter växtskyddsåtgärderna är det viktigt att gå och inspektera effekten av dem. ÅKER BIRKA 4•2012


PROGRESSIVA LÖSNINGAR FÖR VÄXTSKYDD!

Lågdospreparat med bred effekt på ogräs i stråsäd • Mycket skonsamt mot odlingsväxter • Bred effekt, bra effekt på baldersbrå och måra • Flexibel behandlingstidpunkt: Från 3-bladstadium - flaggbladstadiets slutskede • Goda tankblandningsmöjligheter, också med flyghavrepreparat

Topprodukt för sjukdomsbekämpning i stråsäd och oljeväxter • Långvarig effekt vid separat användning och i tankblandningar • Bekämpar bomullsmögel effektivt • Får användas på grundvattenområden och efterföljande år

Comet Pro + Prosaro = Högre skördenivåer = MERA INTÄKTER!!

Ogräsbekämpningens inverkan på kornskörden (kg/ha) K-försöksgårdens försök år 2012 0

...

5000

6000

7000

8000

• Mera effekt för bekämpning av tistel och fettistel med djupa rötter • Nyhet med tre verksamma substanser och bred effekt • Har effekt redan vid +50 C

Foliar Extra Unikt bladgödselmedel som innehåller huvudnäringsämnen • N12 - P8 - K6: Snabb och effektiv komplettering • Goda tankblandningsmöjligheter • Humussyra och lignosulfonat gör Foliar Extra effektivare än traditionella bladgödsel

För sjukdomsbekämpning i stråsäd och oljeväxter

1400

TOOLER + K-TRIO

För bekämpning av bredbladiga ogräs i höst- och vårsäd

• Brett verkande preparat med mycket lång skyddstid • Enda preparatet som befrämjar tillväxt och skördebildning • Progressivt formulat, effektiverar också blandningskumpanens inverkan • Får användas på grundvattenområden och efterföljande år

Skördetillägg kg/ha

Obehandlad

1350

Skördetillägg kg/ha

TOOLER + K-MCPA

Långvarig effekt vid bekämpning av sjukdomar i stråsäd

• Effektivt och mångsidigt sjukdomspreparat i stråsäd • Har effekt också på rödmögel • Bekämpar rybsens och rapsens bomullsmögel • Har växtregulatoreffekt som biverkning i rybs och raps

1300 1250 1200 1150 1100

För snömögelbekämpning i höstsäd Comet Pro + Konkurrerande produkter Prosaro Skördetillägg i medeltal i vete åren 2009-2011 (5 försök) Västankvarn.

Spårämnesbladgödsel för stråsäd och vall • Liten bruksmängd 1 l/ha = 608 g spårämnen - mycket stark blandning! • Innehåller ur stråsädens utvecklingssynpunkt de väsentligaste spårämnena: mangan, koppar, zink samt magnesium • Goda tankblandningsmöjligheter • Passar också för ekologisk produktion

• Förmånligt alternativ • Bra effekt mot fläcksjukor i korn och vete • Passar för bekämpning av bomullsmögel i rybs och raps

Växtregulator för korn, vete, råg och oljelin • Effektivt tack vare två verksamma ämnen • Skonsam mot odlingsväxter • Begränsar inte halmanvändning

Läs alltid bruksanvisningen och följ den!

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


Det odladesokså förr... Internationellt sortutvecklingsarbete under sex decennier Jag minns när jag som sexåring i början av 70-talet i egenskap av en kreatursgårds pojke hade lärt mej känna igen de viktigaste växtslagen, korn, havre och timotej. Sedan berättade far, att på åkern växer nu Tiitus. Efter en liten förklaring förstod jag att det finns havre av olika märken, alldeles som Ferguson och Valmet då det gäller traktorer. På praktikgården 1989 fick jag bekanta mej med utsädesproduktionen alldeles i praktiken. På gården fanns utsädesproduktion av både vallväxter och spannmål. Där kunde jag även tröska Finlands första utsädesförökningar av havresorten Salo. Keskos utsädeshandels historia är säkert lika lång som Keskos historia. År 1963 gjorde Kesko en stor satsning för utsädeshandeln och sortutvecklingsarbetet genom att köpa Länsi-Hahkiala gård i Hauho som undervisnings- och försöksgård. År 1966 undertecknades det första samarbetsavtalet med en svensk växtförädling. Detta samarbete fortsätter fortfarande nu med Lantmännen SW Seed. Det i början nämnda Tiitus var ett resultat av detta samarbete. Även Salo-havren fanns i Keskos försök och produktion från början och övergick till Kesko genom de svenska förädlingsbolagen Svalöfs och Weibulls förbund. Sedan kom – ännu idag

den största av havresorterna – Belinda på listan år 1999. Dagens nyhet är Bettina havren, som jag själv kunnat ge namn åt. Via det nordiska samarbetet på 2000-talet har även de norska Graminors sorter kraftigt kommit med i K-lantbruks sortiment. Allt som allt har till sortlistan i Finland tagits långt över hundra sorter som ett resultat av K-lantbruks försöksgårds arbete. Detta arbete fortsätter och försöksgårdens 50-årsjubileum firas i nästa år. I framtiden är det allt viktigare att hitta för Finland lämpliga sorter, med vilka vi med tanke på kvaliteten klarar oss i de allt mera internationella spannmålsmarknaderna. I Maatila Pirkkas K-lantbruks- och maskinnyheter år 1973 fanns av Keskos kontraktsutsäden i handeln upp till 8 havresorter, 9 kornsorter och 8 vårvetessorter. Ett par saker har från dessa tider ändrat betydligt. Sorterna har under åren blivit betydligt bättre och marknadsekonomin har nu även kommit till lantbruket. Detta understryks av förorden i utgåvan från år 1973, där man konstaterar: ”Ifall de av Social- och hälsovårdsministeriets prisavdelning fastslagna priserna är lägre än i denna utskrift tryckta, betalar vi prisskillnaderna åt Er.” Ari V. -65

Kopio Maatilan Pirkan K maatalous- ja konekuulumisia 1973 -kirjasesta

70

ÅKER BIRKA 4•2012


UPPDATERING AV ABBONENTUPPGIFTER

Portot är redan betalt!

@

E-post: Jag vill beställa Nyhetsbrev (ge E-post!) Adressförändring

Avbeställning GAMMAL UPPGIFT

ÅKER

BIRKA

NY UPPGIFT

Förnamn: Släktnamn:

RAUTAKESKO OY KMAAT TUNNUS 5013119 01003 VASTAUSLÄHETYS

Näradress: Postnummer: Postanstalt: Telefon: Mobiltelefon: TILATIETOJA

Odlar åker:

ha

Hönor / Broiler:

Jag är jordbrukare

Skog:

ha

Hästar:

Jag är maskinentreprenör

Mjölkkor:

kpl

Potatis:

Jag är annan aktiv läsare

Nötkött:

kpl

Bärodling:

Griskött:

kpl

Annan:

Suggor:

kpl

Kontaktuppgifternas uppdatering också på internet: www.k-maatalous.fi ”asiakastiedot” eller via E-post: markkinointi@k-maatalous.fi Mina uppgifter får användas i K-lantbrukskedjans marknadsföring. Underskrift:

Fyll i – klipp ut – posta!

Ge respons om tidningen och vinn en iPhone! Varje nummer av tidningen är en ny möjlighet att delta. MASKINER

en Med alvluckrar en direkt på stubb

ODLING

Tiril-korn och andra nyheter

MASKINER

Claas Avero etröska effektiv skörd

Det går lätt och snabbt att svara!

BIRKA ÅKER nr 4 • november

talous.fi

2012 • www.k-maa

mer! Läsnpirkka.fi atila

a w.m

ww

5

fakta om betning

M KONE-FORU +

1. Logga in dig under adressen www.mcipress.fi /maatilanpirkka. 2. Anteckna nummerserien 224080. 3. Härefter kommer du in på läsarenkäten genom att klicka på Lähetä (Sänd) -knappen. Lycka till vid utlottningen!

äsbekämpning effekt mot ogr Växtskydd: Mer

Man kan svara på läsarenkäten inom två veckor efter att tidningen utkommit. Alla läsare av MCI Press Oy publicerade tidningar kan delta i enkäten. Du kan delta i enkäten för varje utkommet nummer men enbart med ett svar per nummer. Enkäten och utlottningen gäller tidningar som utkommer under hösten 2012. Alla som svarat deltar i utlottningen av priset. Utlottningen sker 2.1.2013. Vinnaren meddelas per e-mail eller brev.

ÅKER BIRKA 4•2012

Priset som utlottas är en iPhone, värd ca 850 euro.

71


Rautakesko Oy, spannmålshandel.

VI KÖPER SPANNMÅL K-lantbruk är en inhemsk och lokal kumpan för skördens marknadsföring. • Vi söker bästa användning för skörden antigen i eget land eller via export • Vi har stadgade kundförhållanden i Finland och på exportmarknaden

Hämta representativa förhandsprover för analysering.

Som K-lantbrukets kontraktskund hålls du ajour med marknadsläget. • Kom i god tid och diskutera med våra spannmålsproffs om kontraktsalternativ för nästa skördeår.

LINGSGÖR OD I TID KT KONTRAst 10 ha:s

För min ntrakt en ko odlings (MP3) som io d a r a! klock aktsgåv r t n o k

Då du uppgör ett odlingskontrakt på minst 10 ha senast 15.03.2013 får du en klockradio (MP3) som gåva.

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK

AkerBirka0412  

Åker Birka 4/2012