Page 1

ÅKER NR 3 SEPTEMBER 2010 www.k-maatalous.fi

GÅRDSERFARENHETET: TOOLER, TANDUS OCH PROSARO VALLSKÖRDEMASKINERNA PÅ SOMMARENS VISNINGAR CLEARFIELD BEKÄMPAR OGRÄSEN PÅ RYBSÅKERN

E n n y J y r ä C o m b i Star

EN STJÄRNA HAR FÖTTS


FÖR EFFEKTIV BEKÄMPNING AV KVICKROT!

Glyfosat av BIO-typ som är tillverkat genom Envision-teknologi av ny generation.

➥ Pålitligare och effektivare ➥ Förbättrad användartrygghet ➥ Tryggare för vattenorganismer ➥ Lättare att hantera • 25 % mera effektivt ämne (450 g/l) • Inga avståndsbegränsningar till vattendrag eller grundvattenområdesbegränsningar på odlade områden • Skummar inte

Viskositeten för Envision är betydligt lägre än för traditionella glyfosater. Tack vare sina egenskaper varken skummar eller smutsar Envision inte. På bilderna till vänster traditionellt glyfosatpreparat, till höger Envision.

Läs alltid bruksanvisningen och följ den! Använd saklig skyddsutrustning. www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


SAMARBETE GER STYRKA Det stämmer i många fall, att man tillsammans åstadkommer mera än var och en på sitt håll. Ett plus ett är mera än den egentliga summan. I detta nummer finns några bra exempel på detta. Vid utvecklings- och forskningsarbetet av Clearfield-rybsodlingsmetoden har Helsingfors universitet, Försörjningsberedskapscentralen, bekämpningsmedelstillerkaren BASF, MTT, KLantbruk och K-lantbruks försöksgård varit med. Resultatet är en rybsodlingsmetod, som ser ut att vara synnerligen lovande för de finländska förhållandena. I livsmedelsserien presenteras Hästö gård som odlar jordgubbar och grönsaker på friland. Hur många kvalitetsfaktorer som behövs, förrän jordgubbsrivan eller dillknippet är hos konsumenten. Odlarparet poängterar betydelsen av responsen från konsumenterna. Den är en länk i produktionen av kvalitet. Dometal presenterade sin fabriksutvidgning och en ny, stor robotsvetsningsstation för sina kunder på öppna dörrarnas dag. Företaget har ett intimt samarbete såväl med de egna varuleverantörerna, sina kunder samt K-lantbruk. Även robottillverkaren finns i den egna byn. I tidningen finns även artiklar om två intressanta foderskördemaskinsvisningar. Det är viktigt att få se maskinerna i verkligt arbete på åkern. MTT:s forskningsstation i Maaninga och Keskipohjanmaan Maaseutuopisto ordnade goda förhållanden för visningarna. Vädret försökta dock sätta käppar i hjulen. Kone-Forum 2010 kommer att vara en verklig milstolpe för samarbetet. En gemensam ansträngning av fem organisationer arrangerar säkert en verkligt intressant utställning. Vi ses i Tammerfors!

ÅKER NR 3 SEPTEMBER 2010 www.k-maatalous.fi

ODLING Aktuellt om spannmålshandeln Tiril-korn på Juha Wikströms gård Ringsaker-havre på Eero Kaivolas gård Jari Mikkolas erfarenheter av Prosaro Mika Suomis erfarenheter av Tooler Tandus på Jukka Kinnunens gård Clearfield tar ogräsen från rybsåkern Ny Arska ersatte tre gamla torkar Biooljan är framtiden

14 18 20 22 24 27 31 32 35

MASKINER Tumes nya VältCombi Star Multiva TopLine Super på Aarnio-Wihuris gård Hardi Master och Matrix-körguide Lemken utvidgade, nytt måleri Mångsidig Vama-sladd med isbett Claas:s nya Lexion – två modellserier Utvidgning och svetsrobot för Dometal Claas:s och Elhos vallskördemaskinnyheter

36 40 42 45 46 48 51 52

STANDARD TRAKTOR

Steglösa transmissionen avgjorde anskaffningen

4

SERVICE

Vallskördemaskinsservicekarlarna på skolbänken

8

FÖRETAGSHÄLSNINGAR

från Farmos

13

LIVSMEDELSSERIEN

Grönsaksodlarna Krista och Janne Eriksson AKTUELLT NU EVENEMANG NU På kommande: Kone-Forum

Anne Penttilä anne.penttilä@dialogi.fi

28 10 56 59

KÖPMAN

Kari Yrjölä, Kouvola och Villmanstrand

69

FÖRLÄGGARE

Markkinointiviestintä Dialogi Oy PL 410, 00811 Helsinki tel (09) 4242 7330, fax (09) 4242 7333 CHEFREDAKTÖR Anne Penttilä, 044 502 9730 LAYOUT Jessica Leino, Jukka Antikainen REDAKTIONSRÅD Kimmo Vilppula, Antti Ollila, Eero Pajulahti, Jorma Mattinen, Jukka Keltto, Anssi Peltola, Antti Meriläinen, Antti Korpinen, Matti Karlsson, Anne Penttilä, Matti Huttunen, Anneli Myller FÖRSÄLJNING AV MEDIEUTRYMME A-lehdet TRYCKERI PunaMusta Oy ADRESSREGISTER K-maatalous ADRESSÄNDRINGAR kupon på sidan 71 ÅTERFÖRING maatilanpirkka@dialogi.fi 3/2010 • ÅKER BIRKA • 3


På de branta åkrarna på kreatursgården i Punkaharju behövs kraft, speciellt vid inmyllningen av svämgödseln.

4 • ÅKER BIRKA • 3/2010


ANDRA BRA MEN MASSIKKA BEST

MÄRKESBYTE För en som varit märkestrogen i tiotals år är byte av traktormärke ingen liten sak. Kimmo Kaskinen i Punkaharju upplevde detta förra vintern, då han bytte till en ny Massey Ferguson, av serien 8600.

byttes största delen av den förra traktorns sociala omgivning, försäljare och servicekarlar. Till arbetsredskapet bör man dock förhålla sig på ett ekonomiskt och tekniskt sätt och glömma övriga omständigheter. Vi hade även haft det förra märket från början av femtiotalet, konstaterar Kimmo. − Nog funderade vi även länge på den här affären och ibland tänkte jag helt avstå från affären, men till slut beslöt jag mig rätt så snabbt. − UTÖVER TRAKTORN

med den nya traktorn, som kom på våren. Efter drygt 350 timmar känns det bra och problemen har varit små. Som den största orsaken till traktorbytet nämner han den nya MF 8660:s steglösa transmission. Det förra märkets transmission motsvarade inte längre helt behoven. En annan stor faktor i affären var Fergusons panoramahytt. När jag var på väg till Kimmo för att göra artikeln, körde jag ett litet stycke efter honom på vägen. Jag överraskades av hyttens svajande. Kimmo skrattade, han tycker om att hålla hyttens fjädring i det allra lösaste läge och sitsens hela fjädring på. − Nog skulle en känsligare person säkert få symptom på sjösjuka. Hytten är viktig med tanke på hur man skall orka. När man efter en lång arbetsdag kommer ut ur den här hytten, är man ännu i god form, småler Kimmo. KIMMO HAR VARIT NÖJD

− Inställningsområdet för hyttens fjädring är brett och i sitt hårdaste läge är den åtminstone för mig alltför hård. Från hytten har man god sikt år alla håll. Dessutom är traktorn så smidig, att man lätt glömmer dess verkliga storlek. TRANSMISSIONENS OCH MOTORNS

samarbete sköts av DTM-systemet, med vilket motoreffekten optimeras enligt behovet. Man sparar bränsle, när man inte tar onödigt med kraft ur motorn. Ett annat system som sparar på miljö och bränsle är urea-insprutningen d.v.s. SCR-systemet. Kimmo säger att han är villig att tro på det som tillverkaren och försäljaren berättat, nämligen att motorn fungerar med en bättre verkningsgrad. På grund av de strängare utsläppsbestämmelserna är motorns effekt och bränsleekonomi inte alltid den bästa möjliga, emedan man på grund av kvävets oxider är tvungen att ”konstgjort” begränsa motorns förbränningsfas, d.v.s. sänka förbränningstemperaturen. Vid användning av SCR-systemet spjälker man med ureainsprutningen de kväveoxider som finns i avgasen till harmlösa ämnen, vatten och kvävegas. Sålunda kan motorns förbränningsskede optimeras på bästa möjliga sätt med tanke på användningen. Den tunga trafiken använder samma teknik. Även i traktorerna kommer SCR att bli allt allmännare när de följande utsläppsbestämmelserna träder i kraft i början av 2011. 3/2010 • ÅKER BIRKA • 5


HYTTEN ÄR VIKTIG MED TANKE PÅ ORKANDET. Dessa gäller traktorer över 130 kW (ca 174 hk). Kimmo är synnerligen nöjd med sin nya traktors bränsleekonomi. Vid den andra foderskörden blev förbrukningen litet under 16 liter i timmen. Han anser att förbrukningen är låg, med tanke på traktorns storlek och den långa, i medeltal sju kilometer långa körsträckan. Traktorns maximieffekt är hela 295 hk. Han anser inte att förbrukningen och kostnaden för urealösningen är betydande, ty det går litet av denna och den finns lätt tillgänglig på orten. gårdsplan blickar ut över omgivningen, förstår man lätt varför man till gården skaffat en större traktor än normalt. De branta åkrarna kräver redan i sig en minst 50 hk effektivare traktor än jämnare åkrar. Kimmo berättar att han på sommaren använder traktorn i huvudsak för spridning av flytgödsel och skörd av ensilage samt för spridning av gödsel. Under övriga tider utförs jordförflyttningsarbeten och snöarbeten. Det allra tyngsta arbetet har den nya traktorn framför spridarvagnen. Vagnen har en åtta meter bred inmyllare, som belastar avsevärt vid de branta platserna. Av arbetet består en del av entreprenadarbeten. De största bekymren har lyst med sin frånvaro, fastän det vid ibruktagningen av en ny traktor ofta kan förekomma vissa bekymmer. Det enda, som kan räknas som fel har varit bränsletankens mellanslang, som började läcka. Detta kunde man dock själv reparera med egna konster och en bättre reparation görs i samband med följande service. Bytet av service var sist och slutligen den största förändringen i samband med bytet av märke. Den nya servicefirman är dock ett företag som kan sin sak. e NÄR MAN FRÅN GÅRDENS

Text och foton Seppo Nykänen

6 • ÅKER BIRKA • 3/2010

Sommar­arbetaren Elina Pennanen har arbetat på gården med Massikan och är nöjd med traktorn. SCR-systemets funktionsprincip. Urealösningen (AdBlue) sköter kväveoxiderna först efter motorns förbränningsfas.


För direktsådd och minimibearbetning Potila H 0 OH 6 0

,0 0 4 12. ) s 23 % v m . l (ink . kostn + lev.

POTILA HALMHARV

För direktsådd och minimibearbetning - halm och agnar i jämnt skikt på jordytan • Befrämjar en jämnare broddskjutning, befrämjar halmens förmultning • Åkern torkar och varmnar jämnare och snabbare Potila OH 800 H HALMHARV • 6 och 8 m bogserade modeller Begräns.parti. 14.200,- (inkl. mvs 23 %) + lev.kostn. • Öppen konstruktion och exakt justering av arbetsdjup

Farmi Forest CH 260 Flistugg för krävande bruk 260x320 mm inmatningsöppning, sned trädinmatning och flisning i tre steg höjer Farmi i en egen klass

Beställ maskinskjul nu, du får det ännu till hösten! Högklassiga Tuhti -maskinskjul Förmånligt förvaringsutrymme!

KS10 Tuhti 13,5 m x 10,2 m

,0 4 5 . 8 3 %) mvs 2 (inkl. v.kostn. + le

• Tuhti -maskinskjulens förmånlighet i förhållande till mångsidiga bruksändamål och funktionalitet är utmärkt! • Hallarnas och maskinskjulens priser håller på att stiga. Då du beställer KS 6, 8 eller 10 senast 30.9.2010 får du det ännu till ”gammalt pris” Maskinskjulet levereras till kunden senast 30.11.2010. .

Obs! I priset ingår bågar, fästen och tak samt takplåtar. I priset ingår inte grund, resning och dörrar. Erbjudandet gäller till 30.09.2010.

• stokerduglig flis av allt träd • utomordentlig blåseffekt • robust boxkonstruktion, specialrullager med dubbelrullar

Farmi Forest CH 380 flistugg

För entreprenad och bolagsmaskin • effektiv transportör av stål • högklassig flis snabbt med liten bränsleförbrukning, medelkapacitet 1m3/min • inmatningsöppning 380x420 mm

Trestegsflisningens princip: 1. Primärkapning 2. Spånkrossning 3. Riskrossning

K-LANTBRUK


Serviceföretagarna fick på våren extra kunskap i service och reparationer av Claas vallmaskiner, JF Stoll –fullfodervagnar och Bögballe centrifugalspridare. Den moderna arbetsmaskinen är en synnerligen utvecklad anordning.

Tommi Tervo förklarar Claas-rundbalarens teknik, servicekarlarna lyssnar.

VALLMASKINERNAS SERVICESKOLNING innehåller allt mer automatik, som i allmänhet förverkligats med microprocessorstyrning. Den befaller med elektricitet och hydraulik fungerande komponenter. Ofta behövs olika givare, som konstaterar temperatur, läge, hastighet och vridmoment vid givna ställen. Enligt serviceingenjör Henrik Lindström har man hos Rautakesko märkt, att servicepersonalen bör skolas kontinuerligt, för att vara up to date. − Maskinnyheter kommer varje år ut på marknaden, alltid kryddade med något förnyad automatik. Även då det gäller gamla modeller förekommer det med tiden LANTBRUKSMASKINERNA

8 • ÅKER BIRKA • 3/2010

för vissa typer kännspaka omständigheter, om vilka det är bra att informera fältets servicepersonal. VID CENTRALLAGRET I SEINÄJOKI

hölls i mars en två dagar lång skolning för serviceföretagare. Den första dagen deltog nästa alla serviceföretagare som specialiserat sig på Claas-maskinerna, sammanlagt 28 stycken. Den andra dagen var reserverad för JF Stolls fullfodervagnar och Bögballe centrifugalspridare. Ett täckande deltagande berättar, att serviceföretagarna sätter värde på skolningen och anser denna vara nödvändig. Som Rautakeskos kompanjoner verkar sammanlagt 60 servicefö-

retagare som specialiserat sig på arbetsmaskiner. Skolningen berörde en liten del av de vallmaskiner som Claas tillverkar, nämligen Rollant 355 RC, Rollant 355 RC Uniwrap och Rollant 455 RC Uniwrap –rundbalare samt Quantum 4700P-pickupvagn. Serviceingenjör Tommi Tervo skötte om pickupvagnsskolningen, Henrik Lindström hade hand om rundbalarna. Redaktören försökte hopplöst hänga med i skolningens olika skeden. Bakgrunden som maskinman hjälpte något men senast avsnittet med elhydrauliken blev dock för mycket för redaktören. Inställningen av plogen behärskas


RESERVDELAR • SERVICEFÖRETAGARE • SERVICETJÄNSTER

SERVICE

EN ALLT VIKTIGARE SAK ÄR EN LÖPANDE ANVÄNDNING AV MASKINERNA. ännu, men balarna bör man lämna över till fackmän. Det är viktigt att märka, att de moderna maskinerna börjar tekniskt sett vara synnerligen utvecklade. Vem som helst behärskar inte längre dessa. är den bästa servicen. Lindström gav några tips åt användarna, när dessa begärdes. Han underströk vikten av att läsa bruksanvisningen. Denna kan irritera den som lätt blir stressad. Det är dock fortfarande så, att en alltför stor del av problemen uppstår av en felaktig användning. − De olika modellerna används nödvändigtvis inte alltid på samma sätt. Det är viktigt att märka sådana skillnader och sålunda lära sig undvika sådana användningssätt, som lämpar sig för en gammal modell, men inte längre för en ny modell. FÖREBYGGANDE SERVICE

n mme Välkott göra för a iPilke Hakk askin­ m klabb ndel! a h

Inställningen av inplastningens överlappning hör till kombinationsbalarens viktigaste inställningar. Det lönar sig att göra denna med omsorg med de första balarna. Ifall man glömmer inställningen eller annars inte är som den skall, kan resultatet vara en misslyckad inplastning. Enligt Lindström skolas servicemännen inte längre enbart för reparation av maskinerna. En allt viktigare faktor är en löpande och effektiv användning av maskinerna. Kunderna skolas på gården i samband med överlåtningsservicen: K-servicens servicekarl går igenom maskinen med kunden och säkrar dess anpassning till traktorn. Exempelvis matningen av rätt ström och hydraulikeffekt garanterar en bra start för såväl pickupvagn som balare. e

Lindströms servicetips: • Efter säsongens slut lönar det sig att noggrant tvätta bort ensileringsmedlen. Med tryckluft får man bort dammet och vattenslangen sköter resten. • När maskinen smörjas när den ännu är varm, tränger smörjmedlet bäst i på alla platser. Detta avlägsnar även den eventuella fukt som blivit kvar i lagren efter tvätten. • En torr förvaringsplats under tak är den bästa. Monitorerna är det skäl att ta in till vintern. Med dessa åtgärder säkrar man att man på våren har en snygg och driftsäker maskin.

Text och foto n J us s i K n u u t t i l a

VEDKLABBAR LÖNAR SIG ALLTID!

Hakki Pilke 1X

• max. 37 cm:s träd, 6,9 tons klyvcylinder • autom. ventil som försnabbar klyvning • kapning med kedja, 2,2 m:s matningstransportör • grundmodell, Easy och Green Speed (max. 42 cm:s träd)

Också för stora träd!

Hakki Pilke 2X S+

• Hydraulisk rullmatning - hela trädet lätt till klabbar • Kapning med 13” svärd • Klabbklyvning med 2 cylindrar och flyttning med 4 m:s transportör

För lätt och snabbt vedarbete!

Hakki-Pilke 60 OH med kapklinga

• hydr. 5,6 tons cylinder • Snabbjustering av klyvbett • Hopfällbar 3,2 m:s transportör; veden direkt på vagn, i hög eller i lager • Traktor- eller elmotordrivning

Hakki Pilke Eagle klabbmaskin

• kapning med cirkelklinga, klyvning med skruv - förmånligt och traditionellt sätt att göra brännved

K-LANTBRUK


AKTUELLT NU!

BACKEN FATTAS INTE Åsbro Mjölk, i Kronoby skaffade sig Finlands första Claas Xerion-traktor. VC-modellens 180 graders vändbara hytt, kraftiga egna ram till vilken integrerats bak- och frontlyft, samt däckens stora bäryta gör det möjligt att montera arbetsredskap och stora tankar på traktorn. Xerions körhastighet är lika stor i båda riktningar, som maximi 50 km/h. Traktorn har fyrhjulsstyrning som standard och den kan köras i olika hjullägen. Vändradien är endast litet över sex meter. Claas utrustar Xerion-traktorerna i samarbete med arbetsmaskintillverkarna exempelvis för svämgödselkörning, foderskörd, jordbearbetning, sådd, besprutning, flistuggning, användning av släpvagn eller snöplogning. Åsbro Mjölks traktor har SGT:s svämgödselutrustning och Bomechs inmyllare. Xerion-traktorerna importeras av Maskinkesko. Mera i nästa nummer.

BEKÄMPA SNÖMÖGLET

FART PÅ JAGUAR-SKOLNINGEN Fem kommande Claas Jaguar-förare samlades på försommaren till skolning i dess användning. Skolningen arrangerades på entreprenör Toni Harjus gård och maskin i Ilmajoki. Som tillverkarens representant deltog områdesexportchef Christian Ludwig, på fotot fjärde från höger. 10 • ÅKER BIRKA • 3/2010

Höstbekämpningen av snömögel är utöver betningen ofta en ”billig livförsäkning” mot övervintringsskador förorsakade av Monographella nivalissvampen. Denna svamp som bl.a förorsakar snömögel är så tillvida besvärlig att den kan angripa växten ännu under växtperioden, förorsakande stråbassjukdomar och axmögel. Nyttan av besprutning med Sportak (1 l/ha) mäts ut ännu långt under följande växtperiod. Utöver minimeringen av övervintringsskador förintar den sjukdomsalstrare och minskar växtperiodens sjukdomstryck. Effekten på stråknäckare är 50-80 % och risken för tidig smittning av DTRsamt höstvetets silverskorv minskar med hälften. Fastän vinterns förhållanden inte ens skulle gynna spridningen av snömögel, uppnår man dock med besprutningen en betydande nytta – en livskraftig gröda på våren är nyckeln till en god skörd!


SOMMARENS LOTTERIER Backningskamera och Mobil Delvac MX 15W-40-oljefat var lotteripris i K-lantbruks sommarevenemang. I lotteriet deltog över 3000 besökare. Den här gången gick huvudvinsterna till västra Finland. Backningskamera-

paketet vanns av Leena Sasi från Kulla och oljefatet av Jaakko Yli-Huhta från Lappi TL. Dragningen sköttes av Kai Helpiö och Juha-Matti Luhtasaari. Tack till deltagarna och gratulationer till vinnarna!

ORITKARI TAR EMOT SPANNMÅL K-lantbruk har inlett mottagning och exportverksamhet av spannmål vid Oritkari hamn i Uleåborg. Med denna verksamhet öppnades en ny möjlighet för traktens odlare att dra nytta av de högre exportpriserna. Här tas emot såväl havre som korn. Hamnens läge bredvid spannmålsområdet kring

Uleåborg gör denna till en lätt åtkomlig leveransplats.. Mottagningen av spannmål är öppen må-fre kl. 7-20 på adressen Herman Andersson Oy:s hall nr. 10, Poikkimaantie 12, 90400 Uleåborg. Med Juha-Pekka Klasila kommer man överens om mottagningen per tel. 0500-281413.

KVICKROTEN BORT FRÅN STUBBÅKERN

ETT FÖRMÅNLIGT LAGER ÄNNU TILL HÖSTEN Tuhti-maskintaket är en ypperlig lösning om du snabbt behöver ett förmånligt och praktiskt lagerutrymme. Maskintakets bredd är 6, 8 och 10 meter, längd ända upp till 31 meter. Takens pris är på stigande. När du beställer Tuhtimaskintaket före 30.9, får du ännu detta till ”gammalt pris”, ex. KS 10: 10,2 x 13,5m 8540 €, inkl moms 23%. I priset ingår ram, fastsättningar och tak- och väggplåtar. Grund, montering, frakt, virke och dörrar ingår inte i priset.

Med en glyfosatbehandling efter tröskningen säkrar du en ren åker för nästa sådd. Kom ihåg, att glyfosat endast verkar via de gröna delarna – låt kvickroten växa efter tröskningen från tre till fyra nya tillväxtblad för att få bästa effekt. Jorden kan bearbetas är effekten syns, i allmänhet ca två veckar efter behandlingen, sent på hösten

efter 3-4 veckor. En säker och effektiv lösning är den starkaste (450g/l) bioformulats glyfosatpreparat Envision. Denna har ej vattendragsavståndsbegränsningar eller grundvattenbegränsningar på odlade områden. Tack vare en enastående tillverkningsteknik är preparatet lätt att hantera, då den inte bildar skum.

4H SAMLAR IGEN STORSÄCKAR Föreningen 4H arrangerar igen mottagningen av använda gödsel- och utsädessäckar. Av dessa små säckar, pallskydd och storsäckar tillverkas återvinningsplast som råvara för plastindustrin. Enligt bestämmelserna bör knappt en fjärdedel av de använda plastförpackningarna återanvändas. I fjol samlade 4H:s unga närmare 600

ton avfallsplast, härstammande från gödsel- och utsädessäckar. För hopsamlingen duger Yaras gödselsäckar och dessa pallskydd samt K-lantbruks, Agrimarkets och Tilasiemens storsäckar. Annan plast tas inte emot vid insamlingen. Odlarna kan föra de tomma säckarna som packade till de lokala insamlingsplatserna. 3/2010 • ÅKER BIRKA • 11


TÄNKMF

TÄNKPÅLITLIGHET VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET STÖD STOLTHET BUNDENHET

TOPPUTRUSTNING FÖR HÖSTENS ARBETEN! Nu räntefri betalningstid för nya MF-traktorer till 15.11.2010! (Enligt K-finansieringens villkor)

MF5400 Dyna-4 Frontlastartraktorernas etta!

HiVis sluttande front, 100 l/min hydraulik, bromsventil, luftkonditionering, luftfjädrad sits, hjälpk. sits, teleskopspeglar.

Pris 500€, paketets värde 3370€, din förmån: 2870€!

MF5400/6400/7400

MF7400 Dyna-VT Mångsidigaste steglösa transmissionen! - Den måste prövas!

50 km/h ECO-växellåda, Quadlink frontfjädring, Datatronic GTA ISOBUS-terminal, SMS-joystick + 2 mekaniska ventilblock

Pris 2000€, paketets värde 7280€, din förmån 5280€!

Alla priser mvs 0 % * Gäller inte MF6455.

www.k-maatalous.fi

MF6400 Dyna-6 Bästa dragkraften i sin klass!

50 km/h ECO-växellåda*, Quadlink frontfjädring, Autodrive-växl.automatik, svängande frontstänkskärmar, mittbelysning fram och bak.

Pris 1500€, paketets värde 5160€, din förmån: 3660€!

www.konekesko.fi

K-LANTBRUK


K-LANTBRUKSKEDJANS VARULEVERANTÖRER PRESENTERAS

FÖRETAGSHÄLSNINGAR

RENA YTOR! - Farmos

tillverkar disk-, rengörings- och hygienprodukter samt industrikemikalier. Farmos produkter används i livsmedels-, metall- och träförädlingsindustrin och i storkök, sjukhus, tvätterier, städföretag, jordbruk och hemhushåll. Många av oss känner igen hårschampot Linna, som har tvättat utan tårar ända sedan 1960-talet. Farmos, som har en omsättning på 43,7 miljoner euro (2009), har sina rötter i ladugårdens mjölkrum. Lääke Oy grundades i Åbo 1953, och dess första produkt var Toro. Enligt en marknadsundersökning av Jyväskylä yrkeshögskola använder största delen av de finländska mjölkgårdarna Farmos’ diskmedel för mjölkningsanläggningar och produkter för personlig hygien. Gårdarna anser att mjölkkvaliteten påverkas mest av renlighet och hygien, och de anser också Farmos vara en pålitlig tillverkare med hög kvalitet. Farmos har tre fabriker i Åbo och en nära Sankt Petersburg. Alla produkter för den finländska marknaden tillverkas i Åbo, där 120 personer arbetar. Försäljningschef Pekka Sinisalo och produktionschef Tapio ­Katajamäki berättar om företaget. INHEMSKA FARMOS OY

VILKA ÄR ERA VIKTIGASTE PRODUKTER? För jordbruket är våra viktigaste produkter diskmedlen för mjölkningsanläggningar. Vi har levererat produkter för K-lantbruk redan tidigare, och under märket K-agro i 1,5 år. I produktfamiljen ingår kombinationsdiskpulver, surt diskpulver och flytande kombinationsdiskmedel. Av special-

Etikettmaskinen fäster etiketterna på förpackningarna för K-agro-kombinationsdiskmedel. Produktionschef Tapio Katajamäki och avdelningsassistent Susanna Jalonen övervakar.

produkterna kan nämnas den lösningsmedelsfria HC 38 Hand Cleaner, som skonsamt löser även svår smuts av händerna, till och med maskinfett. Också Erisan-produkterna för personlig hygien är populära på gårdarna.

VAD ÄR STYRKAN HOS ERA PRODUKTER? Utan vidare vår lokalkännedom och att produktutvecklingen och kvalitetssäkringen sker här bakom väggen. Vårt kvalitetssäkringslaboratorium undersöker alla råvaru- och produktpartier. Vi utvecklar produkterna både enligt kundernas och maskintillverkarnas önskemål. För testerna har vi en mjölkningsmaskin i diskpulverfabriken, och våra samarbetsgårdar testar produkterna i praktiken. Om någon gård har problem i diskningen, kan våra kemister komma till gården om så behövs, och kontrollera att medlet lämpar sig för ändamålet och att det används rätt. Jag själv besöker gårdarna då och då, och ganska många av våra anställda har jordbrukare bland sina bekanta. Den vägen kommer direkt respons, vilket är viktigt. Vi känner diskrutinerna på gårdarna och vattenkvaliteten på olika områden. T.ex. vattnets pH el-

ler järnhalt kan göra att ett diskmedel inte alls fungerar på något område, trots att det fungerar utmärkt på andra områden. Vi samarbetar också med mjölkgårdsrådgivarna.

HUR SER BRANSCHENS FRAMTID UT? Miljövänlighet blir allt viktigare. Förutom ett gott diskresultat är det viktigt att spara vatten. I framtiden blir det allt viktigare också för att besättningsstorlekarna ökar. Gårdarna använder allt större diskmedelsförpackningar, 60–200 liter. När man ritar en ny ladugård, kan man rita in förvaringsplats för en enkubikmeters diskmedelskontainer. Medlen skall lämpa sig för automatdosering. Vi strävar också efter att få vår egen produktion så vattensnål som möjligt. Vi iakttar flera olika certifikat, bl.a. ISO 9001/2008 kvalitetscertifikat och ISO 4001/2004 miljöcertifikat. e Text Anne Penttilä, b i l d A n t t i V e t t e n r a n ta

3/2010 • ÅKER BIRKA • 13


Nordamerikas havrelager har blivit mindre.

Världsproduktionen av oljeväxter ökar speciellt tack vare USA:s goda sojaskörd.

Världens spannmålsproduktion sjunker med undantag av majs. Speciellt Rysslands skördeproblem påverkade snabbt marknaden. Priserna har stigit kraftigt trots rätt goda lager. Finlands spannmålsskörd blir den minsta på tio år. Skördenivån varierar mycket inom de olika områdena.

Efterfrågan på maltkorn överstiger produktionen i Europa.

Beträffande veteskördens kvalitet i Argentina och Australien finns ännu inga uppgifter

FART PÅ SPANNMÅLSMARKNADEN

14 • ÅKER BIRKA • 3/2010


I Österbotten och norra Finland har man fått goda spannmålsskördar.

Torkan och bränderna ledde i Ryssland till exportförbud för spannmål.

Australiens havreproduktion uppskattas växa.

T

otalproduktionen av spannmål i världen sjunker. Minskningen gäller alla spannmålsväxter med undantag av majs. Trots rätt omfattande lager globalt har priserna stigit kraftigt.

Rysslands skördeproblem visade spannmålsmarknadens sårbarhet. Problemen inom ett av världens huvudproduktionsområde kan snabbt förändra marknaderna. Ryssland var under den gångna skördeperioden världens tredje största exportör av vete. Därtill

stärker spekulationerna variationerna då det gäller priset. Den inhemska spannmålsskörden är varierande och blir som helhet den minsta på tio år, den inhemska spannmålsskörden är beträffande kornstorleken mindre än i medeltal och då det gäl3/2010 • ÅKER BIRKA • 15


PRISERNA LEVER KRAFTIGT ler proteinhalten högre än i medeltal. Den områdesvisa variationen är stor. I Österbotten och i Norra Finland har skördarna varit bra, medan man däremot i Södra Finland blir långt under den normala skördenivån.

MALTKORN Europas maltkornsproduktion sjunker under tio miljarder kilo. Förra årets produktion var 14 miljarder kilo. Maltkornets marknadssituation har förändrats snabbt och priserna har ställvis i det närmaste fördubblats jämfört med senaste skördeårs nivå. Maltkornets prisnivå har höjts bland annat av Rysslands eventuella importbehov. Den inhemska odlingsarealen av sorter som anmälts som maltkorn var 78 000 ha. De inhemska mälteriernas årsbehov förutspås ligga kring 150 000 ton. Efterfrågan på den nya skördens maltkorn verkar vara synnerligen god. Marknadssituationen lugnas av industrins goda övergångslager, vilka torde räcka till för några månader.

FODERKORN Kornproduktionen i världen uppskattas sjunka ca 15 procent och den uppskattas bli under 130 miljarder kilo. Europas kornproduktion uppskattas även sjunka med ca 15 procent, till 53 miljarder kilo. Ukrainas skördeproblem och annullerade exportaffärer har höjt Europas prisnivå. Den inhemska foderbalansen visar ett underskott och den samtidiga goda internationella efterfrågan har höjt prisnivån även i hemlandet. EU:s interventionslager gällande korn är tillsammans 5,5 miljarder kilo, av vilket från Finland köpt interventionskorn är ca 0,8 miljarder kilo. Ett eventuellt öppnande av 16 • ÅKER BIRKA • 3/2010

interventionslagren ändrar snabbt kornets marknadssituation.

VETE Världens veteproduktion sjunker enligt nuvarande uppskattningar med ca fem procent från i fjol, under 650 miljarder kilo. EU:S veteskörd är på fjolårsnivå ca 128 miljarder kilo. Den ryska veteskördens delvisa förstöring och det exportförbud som följde på detta har varit huvudfaktorerna bakom ökningen av det internationella vetepriset. Enligt vissa uppskattningar skulle Ryssland vara tvungen att till och med importera vete, men Ryssland förnekar importbehovet. I alla fall har marknadens prisutveckling långt följt utvecklingen av situationen i Ryssland. Under de senaste veckorna har vetefuturernas pris hållits höga, över nivån 200 euro/ton. I södra Sverige och Danmark har det under tröskningstiden regnat kraftigt, vilket försämrat falltalet. Även i Tyskland har man varit bekymrade över att en del av brödveteskörden skulle bli fodervete. Marknaden följer noggrant med den tillräckliga tillgången på kvarnvete av god kvalitet. USA:s skörd uppskattas vara bra både beträffande kvalitet som kvantitet. Även Kanadas skördeprognoser har höjts i någon mån. Då det gäller Australiens och Argentinas vetekvaliteter finns det inte ännu några uppgifter. Världens vetelager är betydligt större än under den förra kraftiga prisstegringen. I början av skördeåret 2008 var vetelagren 120 miljarder kilo. Lagren för tillfället är beroende på uppskattare ca 180 -190 miljarder kilo.

HAVRE Även havrens marknadssituation och balans har förändrats i

takt med minskningen av Nordamerikas stora lager. Världsproduktionen av havre sjunker med fem procent. Statcom uppskattar havrens totalproduktion till ca 21 miljarder kilo. ”De fyra stora” (Finland, Sverige, USA, Kanada) producentländernas lagers förhållande till konsumtionen har sjunkit till 24 procent. Skördeåret 2008/09 var talet 34 %. Produktionen sjunker i nästa alla stora producentländer: Finland, Sverige och Kanada. Australiens produktion uppskattas öka. Havremarknadernas situation klarnar när Kanada har tröskat.

OLJEVÄXTER Världsproduktionen av oljeväxter uppskattas öka speciellt i takt med den stora sojaskörden i USA. Totalproduktionen av världens oljeväxter ( soja + raps ) uppskattas stiga med tio procent, till ca 440 miljarder kilo. EU:s rapsproduktion stiger med fem procent, till ca 20 miljarder kilo. USA:s skördeutsikter för sojan uppskattas fortfarande vara goda. Även Kanadas Canola-skörd uppskattas vara bättre än tidigare prognoser. Oljeväxternas futurpriser började sjunka i slutet av augusti. Oljans prisutveckling har för sin del påverkat utvecklingen av oljeväxternas futurpriser. Efterfrågan på oljeväxter förutspås fortsätta som god. Den inhemska medelskörden av oljeväxter blir mindre än vanligt och importbehovet av protein är fortfarande rätt stort. e T e x t Ta n e l i R y t s ä f oto A n t t i V e t t e n r a n ta

Artikeln är skriven vecka 34.


Effektivaste lösningen mot gnagarproblem! ndiga t ä h e ab sam Nu ny ckningar or för eslåd förpa r! 3 kg sbara bet och råtto öss a, lå trygg ning av m mp bekä

Det effektiva ämnet i Storm och Storm Secure är minst fem gånger effektivare än effektiva ämnen i övriga preparat.

Storm Secure vaxblockets utformning har designats av experter som är specialister på gnagare. Betesblockens runda kanter fascinerar råttor, dessutom är betets kant lätt att gnaga. Storm beten hålls attraktiva för gnagarna ända till slut.

Storm-produkternas nyckelegenskaper

• Effekt redan med engångsbetning; gnagarna hinner inte börja undvika betet • Spannmålskross garanterar smakligheten, vaxet förhindrar fuktupptagning och mögelbildning • Tillverkat genom pressning, inga smaklighetsproblem på grund av smält vax • Snabb effekt på gnagare: inverkar på 3-4 dagar • Oätna beten kan snyggt tas till vara • Inga kända resistenta gnagarstammar • Blå färg och smakämne skyddar människan

Storm -pellets

- För bekämpning av råttor och möss.

Storm Secure -vaxblock - För yrkesmässig bekämpning av råttor!

Mängden Storm som behövs för att döda råttor och möss Art

Kroppsvikt, g

Bete, g

Råtta

250

1,25

Svartråtta

200

5,5

Husmus

20

0,3

Storm -pellets

• Passar för bekämpning av både råttor och möss • Gnagarna uppfattar pelleten som lätt ätbar • 175 g förpackning är behändig i mindre förhållanden och på stugor • Förpackningar 500 g och 3 kg

Storm Secure vaxblock

• 20 g vaxblocken är avsedda speciellt för bekämpning av råttor • Det hålförsedda blocket kan fästas på plats - ingen bortförsel av betet • Utmärkt för yrkesbruk • Förpackningar 500 g, 3 kg och 10 kg

www.k-maatalous.fi

de! n a d Erbju Secure

Storm packning för 3 kg eteslåda +b

120,-

Erbjudandet (inkl. mvs) gäller till slutet av oktober 2010.

K-LANTBRUK


DET SUSAR I KORNÅKERN

SPECIELLT MED SÅDDEN VAR 25 CM RADAVSTÅND.

Det susar lovande i Juha Wikströms kornåker i början av augusti. Utsädesodlingen väntar på tröskning och trots torkan är förväntningarna höga.

sort är Tirilkornet högavkastande och har hög hektolitervikt. – Jag blir besviken om skörden inte börjar på en femma, säger Wikström. Det tidiga kornet hann växa till sig tillräckligt av vårregnen, torkan hann inte minska på antalet kärnor. Kärnstorleken känns heller inte speciellt liten. Så har Wikström också lagt in alla til�FÖR ATT VARA TIDIG

18 • ÅKER BIRKA • 3/2010

låtna insatser, inklusive fullständig sjukdomsbekämpning, fastän sjukdomstrycket inte har varit speciellt stort i år. Kornet har också fått stråstärkare. ligger i tidigare Finby kommun, numera Salo stad. Grannkommun är Bjärnå, där det i maj hällregnade. Regnen slammade till åkrarna illa, men de nådde inte Wikström. – Bjärnågränsen är bara 100 meter bort. Det kom 28 mm regn, men det slammade inte åkrarna. Wikström sådde kornet 20 maj, vilket är sent mot vad han brukar så. Ändå borde han ha väntat en dag till, vilket är efterklokhet. Före midsommar kom en bra skur, men därefter har det varit sex veckor uppehåll. WIKSTRÖMS GÅRD

Speciellt med sådden var 25 centimeters radavstånd. Wikström stängde varannan bill, för han sådde in ängssvingel i kornet. Utsädesmängden var 185 kg/ ha. Trots det har kornet blivit så tätt att jorden inte syns mellan raderna. har varit sockerbeta. Wikström plöjde på hösten och harvade med S-pinnharv två gånger på våren. Såmaskinen är en 26 år gammal Tume med släpbillar och sidhjul. – Såmaskinen har inte körspårsanordningar, men det är också enda bristen. Wikström är en vän av höstplöjning. Efter ärt har han dock bearbetat med tallriksredskap för höstvetet.

FÖRFRUKT TILL KORNET


Wikströms gård

Flerradigt Tiril-korn

• Åker 105 ha • Utsädesodling av Tiril korn, bondböna, timotej, ängssvingel och på försök också kinakål för utsäde. • Dessutom odlas höstvete, matärt och sockerbeta • Gården har slaktsvin, men åkrarnas skörd säljs dock huvudsakligen.

Nytt, tidigt, flerradigt korn. Tiril är högavkastande för att vara tidigt, och på sura jordar avkastar det klart bättre än andra korn. Hektolitervikten är mycket hög för att vara tidigt korn. Också proteinhalten är hög. Benägenheten för liggsäd är bland de minsta för tidiga korn.

Tiril-kornet väntade på tröskning första veckan i augusti. Skördeuppskattningen efter tröskningen för detta skifte är ca 5 t/ha, i medeltal 4 t/ha. Torkan begränsade sedan också kornstorleken, kommenterade Juha.

– Om man sår höstvete efter höstvete, måste man absolut plöja för ogräsens skull, speciellt åkerven. Wikström har inte avtal om växttäcke eller lätt bearbetning. Strävan efter hög skörd gick före stödpolitiken.

avkastar Tirilkornet speciellt bra jämfört med andra flerradiga korn. Den egenskapen har Wikström dock inte kunnat testa, för hans åkrar har pH 6,5–7,0 på grund av långvarig sockerbetsodling. Utom på ett litet område där han brett ut sur fyllnadsjord, som hade pH under 5. Där hade även Tiril fått på näsan, inte heller Tiril klarar allt. Fast man söder om Salo odlar mest sena och högavkastande sorter, tycker Wikström att Tiril är ett bra alternativ även i fortsättningen. Tidighet har också sitt värde. e PÅ SURA JORDAR

FÖR HÖSTBEARBETNING U KÖPa N först

betal 0 med 01 15.12.2 % ränta

0

MULTIVA DISCMASTER 4000 • Öppen och stockningsfri konstruktion • Effektiv inmyllning: Tallrikarna har aggressiv bearbetningsvinkel - växtrester blandas effektivt på alla arbetsdjup och på ett brett hastighetsområde • Hjulens placering och konstruktionen av den tredelade välten ger redskapet en jämn gång och ett bra arbetsresultat

K-LANTBRUK


K-lantbruks nya havre Ringsaker fyller jordbrukare Eero Kaivolas krav på en god odlingsväxt: den tunnskaliga sorten torkar snabbt och den är högavkastande, lätt att odla och mognar tidigt.

RINGSAKER INFRIADE FÖRVÄNTNINGARNA

blev bekant med Ringsaker redan i fjol, då han odlade denna sortnyhet från K-lantbruk på 19 hektar på sin gård i Hauho. – Jag provodlade gärna när jag blev erbjuden möjligheten. Jag följer också själv med sortnyheterna, säger Eerola som har odlat utsäde i 24 år. Sådden inleddes i fjol redan i april, och brodden kom upp jämnt. Efter en gynnsam sommar inleddes tröskningen rekordtidigt, 18 augusti. Avkastningen var en positiv överraskning: i medeltal 5700 kg/ha. – Det var ställvis litet liggsäd. Skörden såg bra ut redan vid tröskningen, trots att gödslingen var måttlig. Stallgödselns kväve frigörs småningom så den ersätter kompletteringsgödsling under växtperioden. EERO KAIVOLA

20 • ÅKER BIRKA • 3/2010

Av gårdens utsädesskördar brukar det alltid lämnas något som foder till köttdjuren. Men det var så stor efterfrågan på den nya sorten att Kaivola levererade allt till Kutsädescentralen i Hauho. I ÅR växte arealen till nästan 30 hektar. Sådden började på första maj, men avbröts av regn och fortsatte först 12 maj. Våren var gynnsam: lagom regn, de grova mooch mjäljordarna fick ingen skorpa och det frös inte. Första veckan i augusti avlägsnar Kaivola kärnor ut axen och gnuggar bort skalen. De börjar vara skördemogna. Skiftena är jämnt ljusa. Den värmesumma som sorten kräver, 950 grader, har uppnåtts. Tröskningen inleds tidigare än i fjol. Utom utsäde odlar Kaivola höstoch vårvete samt vall. Vallen håller

ogräsen i schack och Kaivola tycker den är bästa förfrukten för utsäde. använde Kaivola två medel i början av juni, som engångsbesprutning. Sjukdomsbekämpningen hoppade han över på prov. Också stråstärkare avstod han från på havren i år, för bästa tidpunkten för stråstärkarbesprutning sammanfaller inte med ogräsbesprutningen. – Stråstärkaren borde ges litet senare. Det viktigaste är att få bort ogräsen, därför sprutar jag hellre i god tid än senarelägger besprutningen för stråstärkarens skull. Ringsakers stråstyvhet beskrivs som genomsnittlig och sjukdomsresistensen som god. På Kaivolas åkrar är bestånden friska, rena och jämna. Ställvis har vinden orsakat FÖR OGRÄSBEKÄMPNINGEN


1

2

PÅ KAIVOLAS ÅKRAR ÄR BESTÅNDEN FRISKA, RENA OCH JÄMNA.

1) Ringsaker är en högavkastande, tunnskalig foderhavre med god proteinhalt. Eero Kaivola fick i fjol medelskörden 5700 kg/ha. Havren på bilden tröskades 6.8. med 11-12 % vattenhalt. Skörde 4340 kg/ha.

litet liggsäd. Kaivola tror att torkan och hettan är delskyldig. Svår liggsäd syns ändå inte till. Ringsaker har bra stråskjutning, men växtsättet är snävt, och även med färdiga vippor är den fjäderformad. På så sätt utnyttjar den växtutrymmet effektivt på åkern. Kärnorna är små och trubbiga, påminner om avbrutna strumpstickor. I fjol var hektolitervikten 59 kg, vilket vittnar om liten skalhalt. – Tack vare de små kärnorna behöver de inte torkas länge. Det minskar odlingskostnaderna, konstaterar Kaivola nöjt. til�lämpade Kaivola första gången i år. Kaivola bearbetade med tallriksredskap, förutom stubbåkrarLÄTT JORDBEARBETNING

na också både höst- och vårplöjda vallar. – Lätt bearbetning passar för havre på dessa snabbtorkande jordarter. Det finns ingen återvändo till plöjning, om inte kvickroten blir ett problem. Beslutet att ändra bearbetningssättet krävde några bastukvällar, då tre bondekolleger ventilerade saken sinsemellan. Samma gäng brukar också åka runt i trakten och titta på odlingarna, och bedöma det de ser med tummen upp – tummen ner. – När vi ser dåliga grödor brukar vi också bedöma orsakerna, och funderar hur det kunde åtgärdas. Där lär sig alla mycket, säger Eero Kaivola. e Text och bild R a i la A a lto n e n

2) Ringsakers vippa är tät och fjäderformad. Detta bestånd är fotograferat i Janakkala.

Ringsaker-recept Kaivolas gård 2010 • • • • • • • • • •

Odlingsareal ca 30 ha, förfrukt vall och säd Lätt bearbetning med Multiva Discmaster Sådd med Tume Jyräkombi som har skivbillar Utsäde 200 kg/ha, betningsmedel Prelude Gödsling 290 kg salpeter/ha och stallgödsel enligt behov Ogräsbesprutning 8.6: Express 50 T (1piller/ha) + Tandus 180 (0,5 l/ha) + Multiple bladgödsling Hektarskörden blev 4340 kg, hl-vikten 55 kg Ingen sjukdomsbekämpning eller stråstärkare Gårdens hela odlingsareal 77 ha: utom utsäde 15 ha höst- och vårvete samt 25 ha vall 40 dikor, dessutom bl.a. stuguthyrning Tilläggsuppgifter och försöksresultat: www.k-maatalous.fi/tuotteet/kasvinviljely/siemenet/viljat 3/2010 • ÅKER BIRKA • 21


HÖSTVETET HAR FÅTT SJUKDOMSBEKÄMPNING TVÅ GÅNGER.

1

SJUKDOMARNA I SCHACK Jari Mikkola i Sagu tror att det alltid lönar sig att sträva efter god skörd och hög kvalitet, oberoende av sädpriset. Sjukdomsbekämpning säkerställer en god skörd. har Jari Mikkola första gången använt nya Prosaro i sjukdomsbekämpningen. Erfarenheterna är goda och effekten syns klart, även om sjukdomstrycket varit litet i år. Mikkola odlar höst- och vårvete, oljeväxter och ärter. Höstvetet Magnifik såddes efter vårsäd. På grund av stor halmmängd efter vårsäden blev beståndet något luckigt, trots bearbetning med kultivator till 15 cm djup. Ändå bedömer Mikkola att skörden stiger till nästan sex ton/ha, om allt I ÅR

22 • ÅKER BIRKA • 3/2010

klaffar. Sådana skördar är han van att få. Mot liggsäd använder han Cycocel. Höstvetet har fått sjukdomsbekämpning två gånger, andra gången med nya Prosaro. I början av juli var beståndet helt friskt. Salpetergödslingen delar Mikkola i två givor, den senare 100 kg/ ha. Den gav han i år 5 juli. Vårvetet sprutar han med Prosaro två gånger, andra gången när axen börjar komma fram. Vårvetets medelskörd uppskattar han till 4500–5000 kg/ha. Också vårvetet har fått Cycocel mot liggsäd. har Mikkola första gången i år. Det är en hybridsort, och den var helt grön när den kom fram undan snön. – Därefter blev den litet brun, men repade sig. HÖSTRAPS

Beståndet ser i början av juli mycket bastant ut jämfört med vårrybsen. Rapsens stjälkbas är grov som en tumme. Den gamla uppfattningen att höstraps inte klarar sig i Finland får nu vika. Visserligen var vintern gynnsam: snön skyddade beståndet länge, och efter snösmältningen kom ingen hård frost. Höstrapsen såddes 4 augusti på traditionellt sätt, utan drillar. Förfrukten var ärt. Utsädesmängden var bara tre kilo per hektar. – På våren kom det baldersbrå i beståndet. Den bekämpade jag med Galera, som hade mycket bra effekt. Att fortsätta med höstraps intresserar. Skördeprognosen i juli på Mikkolas gård var över tre ton per hektar. Enda besvärligheten är att höstrapsen skall sås tidigt.


2

INHEMSK TUHTI SLÄPVAGN FÖR UNIVERSALANVÄNDNING

Sena vårsädssorter går inte som förfrukt. har tydligt gynnats av den varma sommaren, men har lidit av torkan. Vid behov bekämpar Mikkola bomullsmögel med Prosaro. För rybsen plöjer eller kultiverar Mikkola på hösten. På våren sladdharvar han grunt före sådden. Gårdens jordar är mest gyttjelera, litet molera finns också. – På gyttjelera är plöjning enda alternativet, på molera kultiverar jag på hösten. VÅRRYBSEN

Mikkola har också provat direktsådd, men den har han övergett på grund av erfarenheterna. e

TUHTI WS-120D2 DUMPERVAGN

TUHTI WS 100 SLÄPVAGN

Flak av äkta Hardox - bättre flakkonstruktion: bottenplåt 6 mm och balkar 4 mm av slitstål

• Tippvagn med boggieaxel, bärförmåga 10 ton • Sänkmålad, stark rörbalksram • Pulverlackerade balkar • 400 - 15,5/14” däck

• Vikt (520/50-17 ELS däck) 2750 kg • Bärförmåga 12.000 kg • 2-hjulsbromsar • Också större model WS-160D2

Spannmåls- och förhöjningsbalkar till extra pris.

Text och bild Matti K a lli o

1) Skördeprognosen för höstvete är ännu i början av juli nära sex ton/ha. Vetet har fått all medicin: mot ogräs, liggsäd och sjukdomar. 2) Typiskt för höstrapsen är stark förgrening och robust stjälkbas. Baldersbrå kom i beståndet på våren, men Galera kväste den. Vid kanten syns en smal obesprutad remsa, utan besprutning vore hela åkern som den.

Mikkolas gård • Jari Mikkola brukar 120 ha åker i Sagu • I år odlar han 45 ha vårvete, 20 ha höstvete och 10 ha höstraps. Resten är vårrybs och ärt. • Makan arbetar utanför gården.

TUHTI WS 80 400-15,5/14

Prosaro Prosaro är en ny kombination av två verksamma substanser, protiokonazol och tebukonazol. Prosaro kan användas ensamt eller med strobiluriner. Prosaro har inga begränsningar för upprepad användning, och får användas också på grundvattenområden. Det har god effekt mot bladfläcksjukdomar på säd, och på höstvete också mot septoria, mjöldagg och rost. Det ger också skydd mot rödmögel (fusarium). I oljeväxter skyddar det mot bomullsmögel. Prosaro är på det hela taget ett sällsynt mångsidigt bekämpningsmedel mot sjukdomar. Tilläggsuppgifter: www.k-maatalous.fi, sök: Prosaro.

• bärförmåga 8.000 kg • volym med spannm. balkar 9,2 m3

Tuhti WS 120

Extra utrustning för Tuhti-vagnar:

TUHTI-gångjärnsbalkar • Öppnas år sidan

• bärförmåga 12.000 kg • volym med spannm. balkar 13,3 m3

TUHTI-foderutrustning

Tuhti WS 140

TUHTI-rundbalsstativ

• bärförmåga 14.000 kg • volym med spannmålsbalkar 14,9 m3 • 2-hjulsbromsar som standard

• För WS 100 - WS 170 vagn

• Hållbar konstruktion

Tuhti WS 170 • bärförmåga 17.000 kg • volym med spannm.balkar 17,8 m3 • 2-hjulsbromsar, dragbomsfjädring

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


OM OGRÄSBEKÄMPNINGEN HAR LYCKATS, ÄR OCKSÅ KÖRSPÅREN RENA.

24 • ÅKER BIRKA • 3/2010


1

Mika Suomis vårveteåker i Askais i Egentliga Finland är vacker att se på. Trots torkan ser den ut att avkasta hyggligt, och vetet är sällsynt rent från ogräs.

TOOLER KVÄSTE OGRÄSEN 2

1) Tooler har bitit, det syns inga ogräs ens i körspåren. Axen i Mika Suomis vårvete lovar god skörd och beståndet är friskt och rent. Det har fått Cycocel-stråstärkare mot liggsäd. 2) Mika Suomi

Mika Suomi ogräsmedlet Tooler första gången, och resultatet är ”ofattbart bra”. Tooler har mycket bred effekt. –Grödorna har inte fått vatten på sex veckor. Före midsommar regnade det 24 mm och efter det har det bara varit uppehåll och hetta, säger Mika Suomi. Utom midsommarregnet har åkrarna bara fått en regnskur efter sådden. Gyttjeleran har stora sprickor som plånboken går ner i. Sprutningarna har Suomi ändå kunnat utföra, och det syns inga brännskador. På skiften med tistlar använde Mika Suomi en liten mängd MCPA tillsammans med Tooler. –Om bekämpningen har lyckats, är också de permanenta körspåren rena. Så är det på Mikas åker. Den tidigare begränsningen för upprepad användning har avlägsnats. Begränsningen på grundvattenområden gäller dock fortfarande, men det gäller inte Mika Suomis åkrar. Dessutom är Toolers goda sida att det kan blandas med medel mot flyghavre. I ÅR ANVÄNDE

FÖR SJUKDOMSBEKÄMPNINGEN

använde Mika första gången Prosaro, och det använde han enligt försäljarens rekommendation tillsammans med Comet. Sjukdomar-

na bekämpades med en besprutning. I slutet av juli syns inga sjukdomar i bestånden. Visserligen har sjukdomstrycket till följd av torkan varit mindre än normalt i år. har Mika Suomi sökt rätta linjen genom försök och misstag. – Jag försökte övertyga mig att jorden inte behöver plöjning. Jag sålde plogen och köpte ett tallriksredskap. Följden var att toppskördarna uteblev trots att de borde ha kommit, för åkern var på alla sätt i topptrim. För ett par år sedan köpte jag plog på nytt, och i fjol fick jag de skörderesultat jag väntat. Plöjningen fortsätter. Gården har avtal om 50 procents växttäcke, men på de andra skiftena plöjer han maximalt. Vinterstubben bearbetar Mika på våren med tallriksredskapet, låter torka en dag och kör en gång med Spinnharv. Gården odlar hybridråg för andra året. Den har avkastat mycket bra. Också i år ser den bra ut. –Den skall sås tillräckligt tidigt, så den hinner bestocka sig. Utsädet är ju kostsamt, det kommer varje år från förädlaren. Och för råg skall det absolut plöjas, säger Mika. För höstvete är bästa förfrukten rybs. Efter rybs behöver man inte plöja. I JORDBEARBETNINGEN

–En lätt bearbetning före sådden räcker. gör Suomi med svinflytgödsel. Han har eget svinhus och tar dessutom emot flytgödsel från andra svinhus. Vårvetet fick förutom flytgödseln bara ammoniumsulfat i samband med sådden, och i mitten av juli 20 l/ha kvävelösning. Han skulle ha gett mer, men då gick det inte att få mer lösning. Med ammoniumsulfaten fick beståndet också svavel. Det får man inte längre ur luften. Flytgödselspridningen utförs av en entreprenör, men med gårdens flytgödselutrustning. e GÖDSLAR

Suomis gård • I år odlar jag hybridråg, vårrybs, vårvete, höstvete och sockerbetor. Vi har också en liten areal hästhö, samt naturvårdsåkrar. • Mikas hemgård är i Vehmaa och hustruns i Askais. Avståndet emellan är drygt 20 km, vilket medger att man använder samma maskiner.

Tooler Toolers verksamma substans är tritosulforon. Brukstiden är mycket lång, från 3-bladsstadiet till flaggbladsstadiet. Rekommenderad brukstid är i slutet av bestockningen, men om det finns tistlar, är det bra att flytta sprutningen till början av stråskjutningen. Då får man också tistlarna kvästa med en liters tillsats av MCPA. Tooler har bred effekt. Den biter mycket bra på baldersbrå, måra, dån, svinmålla, våtarv och korsblommiga växter. De har också effekt mot nässla och gråbo. Tooler lämpar sig för både höst- och vårsäd. Tooler behöver fästmedel.

3/2010 • ÅKER BIRKA • 25


TEBBE - LEDANDE TYSK SPRIDARVAGN

DLG-testad precision och kvalitet!

Tebbe spridarvagnar avsedda för hård användning • Robust svetsad flakkonstruktion med Hardox bottenplåt • Starka, vågräta rivarvalsar sönderdelar materialet effektivt • Separata spridartallrikar med fyra kastvingar garanterar en jämn och exakt spridning

Tebbe vagnarna är lätta att dra och spridningen är effektiv och ekonomisk!

KÄNDA KVALITETSPRODUKTER

Livakka svämgödselspridare med pumplastare, gödselpumpar och inmyllare

• Tankvolymer 12,5 m3 - 20 m3 • Livakka låginmyllare med dubbeltallrikar och Harsö -fördelare - utnyttjar gödselns näringsämnen noggrant • Super -ytspridare eller slangspridare

Livakka 8 m tallriksinmyllare • hydraulisk fjädring för billar - passar för olika underlag och växlande förhållanden

www.k-maatalous.fi

Välj en säker, inhemsk LIVAKKAvagn och -pump.

K-LANTBRUK


En gul maskrosäng är för många ett sommartecken. För bonden orsakar maskrosen emellertid stora skördeförluster i kvantitet och kvalitet.

AJÖSS TILL MASKROSEN MED DEN ÖKADE ­VALLODLINGEN

har maskrosen vunnit terräng, och på försomrarna ser man mycket gula åkrar. Maskrosen har oläglig blomningstid för vallodlingen. Vid första skörden är dess frön färdiga. Vid skörden sprids fröna över åkern, och med skördemaskinerna sprids den också till rena åkrar. Enda bekämpningssättet är i praktiken besprutning. Jukka Kinnunen från Rääkkylä har använt växtskyddsmedel på vallarna redan i åratal. – I år använde vi första gången Tandus 180 och jag är nöjd med effekten. Vi har förhållandevis kort liggtid för vallarna, så vi måste utnyttja åkrarna så mycket som möjligt, konstaterar Jukka. – Maskrosen är en näringsrik växt, men den förstör ensilaget och sänker skörden. Ensilaget blir en sörja, och den höga kaliumhalten ger risk för kalvningsförlamning.

duktiva hela liggtiden. Jag försöker också minska maskrosens spridning med att rengöra slåtterkrossen när jag flyttar mellan åkrarna. Tandus verkar fungera väl för våra behov, konstaterar Jukka till sist. e Text och bild S e ppo N y k ä n e n

Tandus 180 Tandus 180 är ett fluroxipyrpreparat, som har utmärkt effekt på typiska ogräs i vallar under skördeåren. Maskrosen är mycket smaklig på ett tidigt utvecklingsstadium, men den ger smakfel i mjölken och dess kaliumhalt är mycket hög. Den verksamma substansen fluroxipyr 180 g/l verkar systemiskt via bladen. Bästa bekämpningstiden är på våren eller ett par veckor efter första skörden, när maskrosen är stadd i kraftig tillväxt på bladrosettstadiet. Medlet kan också användas i tankblandning mot måra i säd. Tandus 180 passar också i blandningar mot flyghavre. Observera: bästa effekten mot ogräs får man vid nära +20 C temperatur. Effekten börjar vid +12 C. Får inte användas i säd och vall med klöverinslag. Halmen av besprutad säd får inte komposteras eller användas som växtunderlag i växthus. Vattenmängden är 200–400 l/ha, regntåligheten en timme och karenstiden 10 dygn.

En liten fläck av åkern blev obesprutad, så maskrosen frodas där.

biter Tandus 180 också på andra vanliga vallogräs, som gårdssyra, groblad, bergssyra och nässla. Kinnunen har ca 40 hektar vall, av vilket årligen besprutas 10–15 hektar enligt behov. Vi vandrade över en åker som besprutats på våren, och just inga främmande arter syntes. En god uppfattning om effekten syntes på en fläck som blivit obesprutad. Där växte rikligt med maskros. Gränsen var skarp, bredvid växte inga maskrosor eller ogräs alls. – Bekämpningen kostar förstås, men lägre skörd och för tidig vallförnyelse kostar ännu mer. Vi gödslar vallarna med flytgödsel, vilket ökar ogräsmängden. Den ökade flytgödselspridningen har klart ökat behovet av bekämpning. – Besprutning är i praktiken det bästa sättet att hålla vallarna proFÖRUTOM PÅ MASKROS

3/2010 • ÅKER BIRKA • 27


LIVSMEDEL

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR DE FINSKA LIVSMEDLEN

i solen på Hästö gård, som ligger vid Finska vikens kust, söderut från Salo. Gården har drygt tio procent av Finlands alla dillhektar, d.v.s. 1012 hektar. Man odlar jordgubbar, ärter, blad- och krondill, spenat, bönor, sockerärter, broccoli, persilja och gräslök. − Det börjar nu finnas tillräckligt med växtslag i förhållande till resurserna, säger Eriksons. Jannes föräldrar började på 90-talet med grönsaksodling på friland. Av gårdens areal på 150 hektar finns 75 hektar åker, av vilket 45 hektar odlas med specialväxter. En dikobesättning bestående av 40 djur sköter om strandbetena och miljön på gården. KRONDILLSÅKERN DOFTAR

Det skulle gå att öka odlingen av specialväxter på friland i Finland. I produktionen är det viktigt att kunna hålla en hög kvalitet och leveranssäkerhet, säger finbyborna Janne och Krista Eriksson.

SPECIALVÄXTERNA HAR EFTERFRÅGAN

i april. Varje vecka är såningsvecka. Exempelvis spenat sår man varje vecka 20-30 ar, så att man får en jämn skörd under hela växtperioden. Man strävar att få den första dillskörden till konsumtionstoppen vid midsommar. Växtperioden slutar i allmänhet i slutet av september. − Leveranssäkerheten är viktig, ty handeln litar på att få sina varor vid överenskommen tidpunkt. Man bör har en tillräckligt stor odlingsareal så att varan räcker till även vid svagare skördar, säger Janne. Användningen av väv påskyndar såväl tillväxten på våren som skyddar även mot skadeinsekter. Den årliga arealen under väv är 10-14 hektar. På gården finns flera såningsmaskiner, så att man inte

behöver putsa maskinerna så ofta när man byter såslag. − För odlingen används en traditionell maskinpark, som vid behov ändrats om något. För odling i denna storleksklass finns det just inte specialmaskiner, och man kan inte ens mekanisera alla arbetsskeden. Med undantag av spenat finns det lämpliga växtskyddsmedel att få för alla de växter som odlas på gården. Man använder bekämpningsmedel vid behov, men ogräsbekämpning sker även mekaniskt genom hackning. Odlingen har helt hållits i egna händer. Krista sår, besprutar, sköter bokföringen och lönerna. Janne ansvarar för personalen, arbetsledningen och marknadsföringen.

SÅNINGSPERIODEN INLEDS

över 70 säsongarbetare. − En viktig del av kvaliteten uppstår vid skördeskedet. Plockarna är skolade så, att kvalitetsbegreppet finns med vid skörden av varje ärtskida eller dillknippe. Den sålda produkten kan senare spåras ända fram till plockaren. Varan kyls ned och packas snabbt och transporteras med gårdens distributionsbil till partiaffären samma kväll. − Vi har velat hålla distributionen i egna händer, så att vi kan garantera att kvaliteten håller och att leveransen till kunden sker med en timmes noggrannhet. Rautakesko är den största kunden. Bl.a. Hästö gårds ärter, dill och persilja säljs under produktmärket Pirkka. GÅRDEN SYSSELSÄTTER

Specialväxtodlarna Janne och Krista Eriksson upplever inte exporten som ett hot: − Den finländska köparen är rätt trogen då det gäller de inhemska produkterna, om vi bara sköter om kvaliteten och leveranssäkerheten.

28 • ÅKER BIRKA • 3/2010


har sitt eget kvalitetskrav. De produkter som säljs under produktmärket Pirkka har noggranna kvalitetskrav och man använder även Kotimaiset kasvikset ry:s handelsnormer. I partiaffären granskas den inkomna varan och bl.a. temperaturen mäts. − Vi tycker om att produkterna har tydliga kvalitetskriterier. Detta är rättvist mot alla producenter. Vi har investerat i kylnings- och förpackningsanordningar, så att vi säkert kan uppfylla normerna. Evira testar produkterna från två till tre gånger per år genom att ta prov endera från partiaffären, handelns disk eller från åkern. Det är bra med klara spelregler och övervakning. Det harmar att det på senaste tiden förekommit fusk med utländska bär. Man skulle önska att det för denna sektor skulle finnas mera resurser, säger Janne. − Ett tidigt jordgubbsår ringde man från Evira och frågade om våra jordgubbar redan fanns till försäljning. Så var fallet, men bra att de granskade, tillägger Krista. VARJE VÄXTSLAG

är sommartid i Finland över hundra procent, så länge frilandssäsongen varar. Efter denna tillfredsställer import och växthusproduktion konsumenternas behov av färska grönsaker. Eriksons var nyligen med i handelns närmatskampanj. − Det var skönt att konstatera att den inhemska produktionen värdesätts. Människorna var intresserade, frågade och köpte. Det borde komma impulser från alla håll. Man kan aldrig för mycket ta reda på såväl konsumenternas som handelns köpares behov: vilka produkter de vill ha och hur de skall vara förpackade. Packeriet får i höst en ny schweizisk förpackningsmaskin. − Man har på känn att vi är på väg i den här riktningen. Det bör på gårdarna finnas en allt större beredskap till att göra produkten färdig i konsumentförpackning. SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRADEN

för nya producenter i branschen? − Det finns möjligheter i varje växtslag, i det ena mera än i det FINNS DET RUM

andra, formar sig Janne Eriksson försiktigt. −Handeln är nog mycket intresserad av närmatsproduktionen. Deras reusrser räcker dock inte för verksamhet med alltför många kontakter, när det samtidigt uppstår risk för kvalitetsvariationer. Krista har märkt, att konsumenterna allt mer vill ha specialprodukter. − Inte exempelvis enbart bönor, utan gula eller röda bönor. Volymen är dock ett problem, kan man odla en viss produkt i tillräcklig mängd så att man fyller efterfrågan. Eriksons har funderat på lokal koncentration, genom vilken handeln skulle kunna skaffa produkter från flera producenter. − Vi funderar hela tiden på utvecklandet av vår egen verksamhet och investeringen i packeriet skulle kunna leda i denna riktning. I trakten finns nog kunnande i odlingen av specialväxter och odlarna har ett allt större intresse för samarbete. e Text Anne Penttilä, f oto A n t t i V e t t e n r a n ta

Se bl.a. recept på spenatpesto: www.hastonmaatila.fi 3/2010 • ÅKER BIRKA • 29


Claas Etta i Europa

Marknadens modernaste tröskmodellserie

Effektiv APS - primärtröskcylinder ger effekt och produktivitet

Ny hytt - design och hinderfri sikt

Allt på sin plats - förarens dröm

AVERO - NY TRÖSKKOMFORT OCH 20 % STÖRRE TRÖSKEFFEKT

Averos hjärta ligger i det av Claas patenterade systemet med APSprimärtröskcylinder som ökar tröskcylinderns effekt med 20 %. För första gången tillgänglig också i den här storleksklassen. Modell Skärvidd, cm Effekt, hk

Dominator

• Nya Lexion-seriens skärbord, kan fås också med hopfällbart bord • CAT 6.6 Tier3 -motor med högt vridmoment • Allt bekvämare, rymligare och tystare VISTA 2-hytt

Avero

Tucano

130

140H

150HS

240APS

320

330

360 132

390 132

420 152

430 198

490 204

490 258

• Spannmålstanken rymmer upp till 5600 liter och tömningen sker på under 2 minuter, balanserad viktfördelning också med full tank • Stora sidoplåtar, servicevänlig konstruktion

Tucano Hybrid

Lexion

430APS 440APS 450APS 470APS 480APS 620APS 670APS 750Hybr

540 258

540 279

600 299

600 299

660 355

600 279

En effektiv baströska Claas Dominator 140 Hydro till förhandspris

81.220 € (mvs 0%) + lev.kostn.

www.konekesko.fi

Claas Etta i Europa - ny teknik i olika effektklasser.

750 431

750 466


På K-lantbruks Odlingsprogramdagar presenterades en ny, lovande odlingsmetod för rybs. Clearfield kombinerar ogräsmedlet IMI och en sort som tål det.

OGRÄSFRI ÅKER FÖR RYBSEN tål normalt inte imidazolinon-bekämpningsmedel. Helsingfors universitets institution för tillämpad biologi har sedan 2002 förädlat rybs- och rapssorter som tål IMI. Man har använt traditionell korsningsförädling. I naturliga mutationer har man hittat egenskapen att tåla imidazolinon. Motsvarande metod har använts t.ex. i Kanada redan i tio år, bl.a. med solros och andra oljeväxter samt vete och majs. I södra och östra Europa används den bl.a. med solros, raps och ris. Beträffande rybs har Finland varit föregångare i Europa. I år godkändes den första IMItåliga rybssorten som lämpar sig för Finlands förhållanden med på sortlistan, Aurea CL. Sorten är tidig och proteinhaltig. Den ägs av Försörjningsberedskapscentralen. K-lantbruk har varit med och stött utvecklandet av sorten. BASF har utvecklat ett ogräsbekämpningsmedel som lämpar sig för sorten. Medlets verksamma substans är imazamox och metazaklor. Deras verkningsmekanismer kompletterar varandra. Imazamox absorberas närmast genom RYBS OCH RAPS

Metoden är redan omfattande testad i Finland. Forskare Marjo Serenius vid K-lantbruks försöksgård visar en Clearfield-ruta som är ogräsfri.

bladen och metazaklor verkar via marken och ogräsens rötter. Registreringsprocessen pågår. K-lantbruks mål är att lansera Clearfield för praktisk odling 2011. e Text och bild A n n e P e n t t i l ä

MTT:s kommentar om Clearfield-metoden: (försöken 2009), Pentti Ruuttunen: ”Sammanfattningsvis kan konstateras att Clearfield-metoden är en utmärkt möjlighet till effektiv ogräsbekämpning i vårrybs i Finland”.

Sex fördelar:

1. 2.

Ogräsen bekämpas vid bästa tidpunkten efter Aurea Cl-vårrybsens plantskjutning. Rybsen får god start. Bekämpningsmedlet har god effekt också mot tidigare problemogräs i rybs, bl.a. måra, svinmålla, dån, våtarv, åkerspärgel, jordrök, baldersbrå, flyghavre, kvickrot samt lomme, som är värdväxt för t.ex. klumprot och vitrost. Vidare verkar den mot korsblommiga växter och rybs- och rapsplantor som lämnat efter andra sorter. Metoden minskar fröbanken i marken. Oberoende av odlingstekniken: man kan plöja, vårbearbeta eller direktså. Bekämpningseffekten är tillförlitlig också på klimpiga, steniga och humushaltiga jordar. Skörden blir större och renare. Tröskningen är lät�tare, torknings- och rensningskostnaden mindre. Enkel och fungerande ogräsbekämpningsmetod.

3. 4. 5. 6.

3/2010 • ÅKER BIRKA • 31


1

Tuomo och Marjo Raunios gårdshelhet består av de bådas hemgårdar. Gårdarna ligger några kilometer från varandra. Tidigare fanns det tre torkar och det var ett väldigt springande.

NY TORK ERSATTE TRE GAMLA

var det ett evigt nattspringande med tre torkar. När man bytt färdigt i en tork, fick man skynda till följande. Ett evigt springande för husmor som skötte om torkningen. Det var helt förståeligt att man ville ha en enda och då en stor tork och investeringsbidraget utlöste byggnadsbeslutet. När man hunnit leva en torksäsong med den nya torken, har även husmor fått nattsömn. Bytet av sats fick vänta till morgonen. Den nya torken på 490 hektoliter hinner torka den spannmål som tröskas på dagen. Detta, att anskaffningsbeslutet UNDER TORKNINGSPERIODEN

32 • ÅKER BIRKA • 3/2010

riktades mot Arska-torken, berodde på att två av de tre gamla torkarna var av detta märke och erfarenheterna var goda. Och inte har heller den nya torken förorsakat några som helst bekymmer, tvärtom. sköttes av två monteringsgrupper. Den första gruppens uppgift bestod av att bygga sockeln av betongelement. Den andra gruppen började med att montera stålbalkarna under torken och silorna och fortsatte med hopmonteringen av torkmaskineriet och rören. Hopmonteringen av Arska-torken underlättas av att torksektioner som UPPFÖRANDET AV TORKEN

silobottnar är färdigt hopmonterade på fabriken. Torken blev färdig i tid till säsongen 2009. Torken rymmer 490 hl. Torkpannans effekt är 490 kW. Lagringssilorna rymmer sammanlagt 920 m³. Om lagerutrymmet hotar med att ta slut, fungerar de gamla torkarna som reservlagerutrymmen. Lastningssilorna rymmer 60 m³, d.v.s. en full rekka. Torken placerades på humors hemgård, ett par kilometer från det nuvarande gårdscentrumet. Anmälningar om störningar eller att kylningen är slut kommer till mobilen. Om husmor nu skulle få välja anmälning om torkningens slut,


2

skulle hon hellre ta uppgiften om kylningens börjande. Enligt tillverkaren kan denna ändring även göras senare. Orsaken till att torken placerades längre bort var en krokig och backig vägförbindelse från gårdscentrum. Under vinterhalkan är den en mardröm för rekkaförarna. en tillräckligt stor tömningsficka. När man i de gamla torkarna fick kippa lasset försiktigt, kan man nu utan bekymmer kippa två 20 kubiks lass. I elevatorns övre ända monterades en extra sugare, som tar bort det övertryck som åstadkoms av elevatorn när den fyller på torr spannmål i silorna. Detta minskar dammandet i övre våningen. Torken är en undertryckstork, d.v.s. luften går genom torken genom sugning. Även detta minskar dammandet. Beträffande torkningssektionerna har Arska sin egen lösning: sektionerna har höga jämnbreda kanaler. Den vägg, varifrån luften kommer är av ögonlocksplåt och på utblåsningssidan finns ett nät med bra luftgenomsläppRAUNIOS VILLE HA

1) I Tuomo och Marjo Raunios nya Arska tork finns siloutrymme för sammanlagt 920 m³ och torken rymmer 490 hl. 2) Den nya torken är för Marjo Raunio, som sköter om torken, en betydande lättnad, Varje lastningssilo rymmer 60 m³.

lighet. Den fuktiga luften avlägsnas effektivt från spannmålen. Oljetankarna placerades under pannrummet i den del med betongväggar. Dock så, att dessa vid behov fås bort utan att riva pannrummet. Tömningsfickan är med en vägg isolerad från den övriga torken, vilket Raunios anser vara en bra lösning. Det värsta dammet kommer nämligen just vid kippningsskedet. Nu kommer detta inte in på torksidan. Styrningscentralen är placerad på den andra våningen. Man måsta även klättra upp till den övre våningen, emedan husbondefolket ansåg det vara säkrare att stanna för det traditionella ”dra i snöretsystemet” då det gäller vändningen av fördelarna. e

Bästa transportteknik för yrkesfolk!

Förnyade Multiva TRM dumpervagnar Multiva TRM Pro • Bärförmåga 16, 18 och 22 ton • Trafikutrustning, stenbrottsflak och fjädring är standard, fullbred bottenplåt • Dragbomsfjädringen är dubbelverkande och alla slangar är dubbelmantlade • Axelfjädringen ökar konstruktionens hållbarhet och förbättrar landsvägsegenskaper i höga hastigheter. • Roterande dragögla, dubbelverkande bomfjädring med bultfästen. • Den 3-axlade vagnen har friktionsstyrning på bakersta axeln.

Multiva TRM HD

• För krävande gårdsbruksanvändning och entreprenörer, • Bärförmåga 12, 15 och 18 ton • Mångsidigt utrustningsurval bl.a. lagstadgad trafikutrustning

Text och foto Matti K a lli o

Raunios gård • Tuomo och Marja Raunios gård är belägen i Kisko, åkerarealen är knappt 250 ha. Vårvete finns i år 70 ha, maltkorn 60 ha och havre 20 ha. Därtill odlas på gården vårrybs och vårraps • Raunios sår i huvudsak direkt på stubben. Förra hösten var ett undantag, då plöjde man 30 ha. Denna vår störde den långsamma upptorkningen direktsådden. • Familjen sköter om arbetet på gården. Den äldsta av pojkarna, Jussi börjar andra året i Vik med lantbruksteknologi som huvudämne.

Multiva TRM Farmer

Fördelaktigt pris utan att pruta på kvaliteten

• Bärförmåga 10, 15 och 18 ton • Flaken är helt av slitstål, Bromsar som standardutrustning

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


Hösten är en viktig tid för biobränslen. EU-länderna överväger att öka andelen biobränslen. För trafikbränslen är målet 10 procent om 10 år.

BIOPRODUKTER I TANKEN nästan hälften av oljeprodukterna. Dessutom används oljeprodukter för uppvärmning (10 %), jord- och skogsbruk samt byggbranschen (9 %) samt smörjmedel och råvarutillverkning (20 %), berättar Oljeoch gasbranschens centralförbund. Orsakerna till utvecklandet av förnybara bränslen är strävan att bromsa klimatförändringen och minska användningen av fossila bränslen samt att bli oberoende av importbränslen. Vägtrafikens andel av världens drivhusgasutsläpp är 18 %. Dessutom växer efterfrågan på diesel i framtiden. TRAFIKEN FÖRBRUKAR

föregångare i Europa med att öka bioandelen i eldningsolja. Bioandelen är en del av statens och oljebranschens energieffektivitetsavtal, med vilket man strävar efter att uppfylla EU:s klimatmål. Målet är att öka bioandelen i eldningsolja gradvis till tio procent till år 2016. Bioandelen i eldningsolja i Finland steg i år till tre procent. Bioeldningsoljan innehåller NExBTLbränsle, som Neste Oil har utvecklat ur förnyelsebara råvaror, som FINLAND HAR VARIT

är vätebehandlad växtolja (HVO). Nestes bioeldningsolja lämpar sig för nutida oljeeldningssystem och -anordningar utan justeringar. Den ökar inte oljeförbrukningen eller anläggningens servicebehov. NExBTL-diesel är världens renaste diesel. Den minskar växthusutsläppen 40–80 %, räknat över hela livscykeln, jämfört med fossil diesel och den minskar avgasutsläppen betydligt. –NExBTL-dieseln lämpar sig för nutida bilar, maskiner och eldningssystem. Den har betydligt högre setantal än traditionell biodiesel (FAME), och den fungerar utmärkt i kalla förhållanden, också som 100-procentig, berättar tekniska experten Markku Honkanen vid Neste Oil. kan användas många råvaror, huvudsakligen växtoljor och fettavfall. Neste Oil väljer råvarorna enligt företagets principer för hållbar utveckling. Vid valet inverkar också råvarans hektarskörd, tillgänglighet, ursprung och odlingsförhållanden. För tillfället används palmolja, fettavfall från livsmedelsindustrin FÖR TILLVERKNINGEN

och rybsolja som råvaror för NExBTL. Neste Oil använder allt slaktavfallsfett som är tillgängligt i Finland till NExBTL-tillverkningen. Inhemsk rybs är ett intressant alternativ, men utmaningen är dess högre pris. I huvudstadsregionen pågår ett försök med bussar som kör på 100-procentig NExBTL sedan 2008. Resultaten har varit utmärkta. Den testas också t.ex. i personbilar i trafiken. Konsumenterna kan köpa Neste Green-diesel på Neste Oils mackar i södra och östra Finland. Den innehåller minst 10 % NExBTL. e Text Silja Metsola, Neste Oil, bild Neste Oil

Neste-olja från K-lantbruk K-lantbrukskedjan säljer Neste oils smörjmedel för lantbruket och motorbrännolja. I somras kompletterades sortimentet med Nestes allroundolja, dieselmotoroljor, hydraulik- och kraftöverföringsoljor samt trycktåliga differentialoljor för traktorer och jordbruksmaskiner. Läs mer om Neste Oils bränslen och smörjmedel på www. nesteoil.fi eller www.neste.fi.

3/2010 • ÅKER BIRKA • 35


36 • ÅKER BIRKA • 3/2010


Ossi Hakala-Rahko testade Tume-Agris nyaste JyräCombi senaste vår. Maskinen har verkligen fått många förbättrande faktorer som gäller användningen. Dock är såningsarbetets kvalitet minst på samma nivå som tidigare, i vissa fall till och med förbättrats.

VÄLTKOMBIN I TESTBÄNKEN

JyräCombi 3000 Star

En alldeles ny VältCombi har kommit ut från Tume-Agri. Modellbeteckningen är JC 3000 Star. Endast ett exemplar han med till vårsådden. Maskinen har testats av Ossi Hakala-Rahko. Han är förutom jordbrukare och entreprenör, även maskinförsäljare hos K-Maatalous Risto Kangas Oy. Det är ju bra att försäljarna känner maskinerna även i praktiken.

3/2010 • ÅKER BIRKA • 37


N

är man har 70 sådda hektar bakom sig, säger HakalaRahko att han blivit du med maskinen. Bitarna har

38 • ÅKER BIRKA • 3/2010

fallit på plats. − Tume-Agris Vältkombin har alltid varit bra maskiner. Nu har man även fått maskinen lätt att använda.

Trågen dras ut och innehållet vägs. Efter vägningen skjuts trågen tillbaka på plats i maskinens sida. Resultatet är så exakt som det kan bli. Inte ens maskinens slitage försämrar resultatet. − Man behöver inga nycklar eller tänger när man skall göra vridprovet, bara två händer. Nu kommer man även att göra vridprov för gödselsidan, säger Hakala-Rahko.

MARKHJUL OCH LÄTT VRIDPROV

SMÅFRÖNA EXAKT

Hakala-Rahko tycker speciellt om utmatningsanordningens markhjul. Utmatningsvalsarna börjar rotera, när billarna sänks i marken. De stannar när billarna lyftes upp. Kopplingen sker automatiskt, noggrant och utan extra arbete. . Det blir inga luckor i sådden. Det finns skilda vridprovstråg för gödsel och utsäde. Vridprovet kan påbörjas, när man dragit i en spak.

Det kan verka lite underligt, att inställningshjulen för utmatningen är kullagrade. Kullagringen avlägsnar dock det för alla kända glappet. Inställningen är exakt, och ändras inte efter några meters körning. Det här har betydelse speciellt vid sådd av småfrön. Sådden av småfrön har även preciserats med en fördröjningskasset som monteras på kraftö-

verföringen. Tack vare detta är det inte nödvändigt att skruva utmatningsvalsen helt till den andra sidan, så att den i det närmaste blir osynlig. Gödselaxeln är gjord av rostfritt stål. Körspårsanordningens elinställning fungerar säkert. Den glestandade gödselvalsen håller utmatningen enligt vridprovet, ty valsarna blir inte klibbiga. Sådjupet regleras bakom maskinen med en lång vev. Inställningen görs enkelt på stående fot. Billvikten fås som högst till 25 kilo. I bearbetad mark räcker detta i alla förhållanden. Behållaren är enhetlig och den är försedd med en ställbar mellanvägg. Vid behov kan gödselsidans utrymme i sin helhet användas för utsädet, och tvärtom. Den svetsade behållaren är stadig, så att inga mellanstöd behövs. Detta minskar stänkandet.


1

2

1) Vridprovet är en glädjesak även på gödselsidan. Den glestandade gödselvalsen håller utmatningen i enlighet med vridprovet, emedan valsarna inte blir klibbiga. 2) Sådden av småfrön sköts med en fördröjningskassett. Utmatningsvalsen är till största delen synlig och sådden därför exakt. Inställningen ändras inte efter några meters körning 3) Billtrycket regleras lätt från stående fot. Man har fått en lätt inställning. Maximibilltrycket är 25 kilo.

3

Hakala-Rahko berömmer även välthjulen. Dessa har tillräckligt stora, 16 tums AS-däck - i tre hjuls grupper. Den grupperade konstruktionen avlägsnar den för välthjulsmaskinerna typiska spårbildningen på vändtegarnas yta. Brodden på vändtegarna kommer igång helt på samma sätt som den övriga sådden, inga luckor hittades. Reparationerna av däcken underlättas även. Däcken har innerslangar och ventilskydd.

SÅNINGSMASKINENS UPPGIFT? Hakala-Rahko uppmanar jordbrukarna att fundera på vilken uppgift såningsmaskinen egentligen har. − Utsädet bör fås till ett planerat djup och täckt med ett fint mullager. Man vill ha en rätt utsädes- och gödselmängd, likaså en jämn utmatning av utsädet. Hakala-Rahko bekänner, att i go-

da förhållanden är Tumes släpbillar utan vidare de bästa. Den är direkt legendariskt bra. Släpbillen gör åt utsädet ett idealiskt botten, där det säkert finns tillräcklig groningsfukt. I det praktiska livet och i varierande förhållanden litar han dock på Tumes skivbillar, dessa fungerar ypperligt, stockar inte, och den här skivbillen lyfter inte upp utsädet till ytan. Den dyker inte heller alltför djupt, vilket kan ske med släpbillen. Även efterharven tycks fungera. I praktiken har det kommit upp samma antal plantor i varje sårad.

egenskaper integrerade, är naturligtvis ett stort plus. Hakala-Rahko driver tillsammans med sina föräldrar ett suggstalls centralenhet, den odlade arealen är ca 60 hektar. På sidan om har man vissa entreprenadarbeten såsom sådd, tröskning och växtskyddsbesprutningar. Och arbetet räcker till. Maskinens användningsegenskaper är också enligt Hakala-Rahko en faktor, som till slut avgör arbetsresultatet, när basfaktorerna i övrigt redan är i skick. I Tumes nya JyräCombi Star är alla dess faktorer på plats. e

EN BEKVÄM ANVÄNDNING ÄR VIKTIG

T e x t o c h f oto n J u s s i K n u u t t i l a

− Tumes maskiner har alltid fungerat då det gäller omständigheter som påverkar arbetets kvalitet. Detta, att man till en ny modell fått otroligt många användnings3/2010 • ÅKER BIRKA • 39


1

En S-pinnharv har igen kommit till Jullas gård. Antti Aarnio-Wihuri avgör alltid jordbearbetningen varje åker för sig. Multiva TopLine Super klarar också av vinterstubb.

S-PINNHARV OCKSÅ PÅ STUBB brukar Jullas gård i Sankt Karins nära Åbo. Åkrarna är gyttjeleror som släpper igenom vatten väl. Det finns dock också besvärlig blålera. Genom åren har gården använt många olika jordbearbetningsmetoder, och man avgör alltid bearbetningen var åker för sig. Plöjningen har gården har inte glömt, och även S-pinnharven har återkommit till gården. AarnioWihuri säger om Multivas TopLine Super: - Det bästa vi någonsin haft. Multiva TopLine Super avviker från traditionella S-pinnharvar genom att stommen är åtta centimeter högre och pinnarna sitter ANTTI AARNIO-WIHURI

40 • ÅKER BIRKA • 3/2010

på hela åtta rader. Harven klarar också av vinterstubb utan att sätta igen sig. Jämfört med tallriksredskap blir bearbetningsbottnen jämn, enligt undersökningar lika jämn som med traditionella S-pinnharvar. Pinnarna är 12 x 65 mm, och de är tillräckligt styva för att klara av orörd vinterstubb. Pinnavståndet är 10 cm och bredden på spetsskäret är 6 cm. - Harven är också tillräckligt tung för att få ett jämnt harvningsresultat, säger Aarnio-Wihuri. ATT DET BLEV EN MULTIVAHARV

påverkades av att gården redan

hade en Multivasläpvagn, och den har varit ”synnerligen bra”. Multivas kvalitet var bekant på gården, och harven har inte ändrat den uppfattningen. Om man måste hitta på något dåligt, pekar Aarnio-Wihuri på en visare framtill på harven som visar bearbetningsdjupet. - Den visar inte exakt djup, men det har ingen betydelse för arbetsdjupet ställs in vid mittsektionens cylinder med vändbara justeringsstycken, och det verkliga arbetsdjupet skall man vilket fall som helst stiga av och kontrollera. - Försäljaren rekommenderade ribbvält baktill på harven, och det


SEPTEMBER

TOPPERBJUDANDE

BEARBETNINGSBOTTNEN BLIR JÄMN. var en bra rekommendation. Sladden framtill jämnar ut åkerytan väl. Harvens arbetsbredd är sju meter. Som dragtraktor har gården en 200 hk Massey Ferguson. Orörd vinterstubb ger hårt motstånd, men trots det är det bra att komma upp till en körhastighet på 1214 km/h. Hastigheten får till och med vara något högre än vad man vanligen kör med Spinnharvar. Då fungerar harven bäst. är ett mångsidigt bearbetningsredskap. Den lämpar sig för halmutbredning på hösten. Då kör man vinkelrätt mot tröskningsriktningen, förutsatt att det inte finns djupa körspår. Pinnarna ställs så de bara nuddar marken. Man kan också utföra en grund stubbearbetning, t.ex. för att få ogräsfrön och tröskspill av säd att gro. Dessutom kan man bearbeta stubbåker till färdig såbädd. Topline Super gör ensam detsamma som ett tallriksredskap och en traditionell Spinnharv tillsammans. Topline Supers arbetsdjup är dock högst 5-6 cm, och den är inte TOPLINE SUPER

Plogmärkning 10 st/knippe

Reflex ca. 25 cm från övre kanten. Orange, UV skyddade. Längd 1,5 m, diameter 25 mm. Polyproprenplast som tål köld.

avsedd att ersätta en kultivator. Förstås kan man med den färdigställa såbädd av en åker som bearbetats på hösten. Jullas gård odlar höstvete, vårvete, hybridråg och ärt. Hö odlar man för de egna hästarna. Höstvetet har man sått på åkrar som bearbetats på våren, bearbetningsdjupet var 15 cm. Plöjningen har man inte glömt. Man plöjer i medeltal vart tredje år. - Vi har prövat att så direkt i stubb, men det var inte särskilt lyckat. - Som ung pojke har jag plöjt med häst och Fiskars 10 hästplog, slagit med självavläggare dragen av två hästar och kört gengastraktor. Nu får jag sitta i luftkonditionerad hytt och ha ett redskap efter traktorn som gör ett fint arbete. Jag har fått vara med om hela mekaniseringen av jordbruket, och det kan jag vara lycklig för. e 1) Multiva TopLine Super gör jämn såbädd på både plogtiltor och stubb. Stubb kräver ofta två körningar, men då duger det också för såmaskin med släpbillar. 2) Utifrån erfarenheterna i våras anser Antti Aarnio-Wihuri att Multiva TopLine Super var en bra investering.

1210

/knippe

Abloy 3020 hänglås

Traditionellt hänglås med 35 mm:s bygel. Samma nyckel till alla 3 st hänglås, totalt 6 st nycklar.

3990 /pak

Peltor Alert - hörande radiohörselskydd

Dämpar starkt buller och förstärker svaga ljud utifrån med hjälp av mikrofonerna som finns i hörselskydden. SNR 32 dB. Batterierna håller ca 100 h, 2 st AA batterier. Koppling för att koppla kablar till olika kommunikationsapparater medföljer.

8900 /st

Verktygsvagn Ironside, 178 delar

Metall - hållbar och högklassig. Innehåller bl.a. hylsor, skiftnycklar, bits. Fås även skilt två övrelådor.

89900 /st

ERBJUDANDE med Plussa-kortet Farmos Hand Cleaner 3,8 l

Behaglig doft. Innehåller ämnen som vårdar huden. Pump ingår.

Mycket effektivt handtvättmedel!

Förmån -33 %

1990 /fl

Pris utan Plussa-kort 29,90

5,23 €/l

Led arbetsljus 12/24 V

Storlek 10x10 cm, 9 st 1 W:s Osram ledlampor. Liten strömförbrukning, tät genomfart för kabeln. Stadig pulvermålad aluminiumram. Fastsättning av rostfritt stål. 2

Förmån -14 %

12000 /st

Pris utan Plussa-kort 140,-

Xenon H3 -ljusserie

Till arbetsljus som har en reflekterande yta av glas. Ljusstyrka ca. 2 gånger starkare i jämförelse med vanlig H3 lampa. Serien innehåller 2 st H3 Xenon lampor och transformatorer, kablar och kopplingar, bruksoch installationsanvisningar.

Förmån -20 %

7970

/serie

Pris utan Plussa-kort 99,80

Pomo 27 T15S AVR reservkraftaggregat Elektronisk spänningjustering. Effekt 27 kVA, 21,6 kW, spänning 400/ 230 V-trefas, nominellström 40A, frekvens 50 Hz. Skyddsklass IP23. Huvussäkring 25-35A. 63 A och 16 A 3 V -eluttag, överbelastningsskydd, avbrottsskydd, volt- och frekvensmätare mot traktorn. Obs. Pris innehåller inte frakt.

Pris utan Plussa-

Förmån -25 % kort 3176,-

236900 /st

Erbjudanden (inkl. moms) är i kraft till slutet av september 2010 eller så länge reserverat varuparti räcker till. www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


STOR TANK OCH KÖRGUIDE GÖR ARBETET SNABBARE Kim Tyskas odlar en 100 hektars spannmålsgård i Lappträsk. Han är ”månskensjordbrukare”. Som dagsarbete säljer han traktorer och tröskor i södra Kymmenedalen.

KÖRGUIDEN MÅLAR DET KÖRDA OMRÅDET MED OLIKA FÄRG.

hydraulburna sprutan byttes till en bogserad 2500 liters Hardi Ranger. Nu hinner han ännu efter arbetsdagens slut spruta en tank och när det går som bäst två tankar per kväll. Han sprutar ända upp till 40 hektar under en kväll. Som traktor räcker det med 80 hk, ty traktorn behöver inte bära vattnet. Emedan det inte finns körspår på åkern, använde han tidigare skummarkering som hjälp, men nu har han en Matrix-körguide som hjälp. Denna visar körlinjerna och målar i displayen det hanterade området med olika färg. DEN FÖRRA 800 LITERS

42 • ÅKER BIRKA • 3/2010

Kim Tyskas i två skeden. Regnperioden i maj avbröt såningsarbetet och en del av det sådda slammade till. Han var tvungen att så om sju hektar, emedan det stannade vatten på åkerns yta. − Inte gav den nya sådden heller en bra gröda. Det är bra om man får en skörd kring tre ton. Dessutom förorsakade torken mitt i sommaren detta, att kornstorleken blev liten. De bästa grödorna är på åkerskiften, vilka blivit sådda före regnen, men som inte slammade till. Av åkarna har över hälften traditionellt plöjats. Gården har 30 % växttäckeskontrakt. Detta områVÅRENS SÅDD GJORDE

de bearbetar Tyskas på våren med tallriksredskap och kör en gång med harv. Såningsmaskinen är en gammal släpbillsmaskin. till att sjukdomstrycket var litet. Tyskas besprutade endast korn med sjukdomspreparat. Sålunda sprutades en del av åkrarna endast en gång. Trots detta var det behov av den bogserade sprutans större tank, ty det var ca tjugo kilometer mellan de två gårdarna som odlas. − Sprutan är en positiv överraskning. Rampens alla funktioner sköts från hytten med små elstyrda avbrytare. När kemikalierna har sugts i tanken, behöver man inte TORKAN LEDDE


1

2

Teejet Matrixkörguide • Modeller: Matrix 570G, med 5,7 tums och Matrix 840G med 8,4 tums display. • Styrningsuppgifterna och videostyrningen syns samtidigt. Videovalsmodulen till modell 570 G för fyra kameror och till modellen 840 G med upp till åtta kameror. Kan även användas utan kamera. Kameran med 6,5 meters kabel kan även fås med 20 m förlängningskabel. • Lättanvänd tredimensionell grafik som är noggrann i alla terränger. Den klara displayen syns även i dagsljus. • Kartläggning av besprutningen och överföring av data. • Som standard Cobo strömuttag, vilket är pålitligare än det vanliga cigarettuttaget. • Som extra utrustning FieldPilotassisterande styrning samt BoomPilot automatisk styrning av rampen och kompensering av lutningen. Effektivare RXA-25 antenn med 6,5 m eller 10 m ledning.

längre komma ut ur traktorn. Den till gården anskaffade Hardi Ranger är en bogserad basspruta. Som extra krydda har den hydrauliska elventiler som styr rampen. Traktorn bör ha en enkelriktad ventil och fri retur eller alternativt ett dubbelverkande uttag. Sprutan kopplar Tyskas till traktorns lantbruksdrag. Huvudtankens volym är 2500 liter och när Tyskas använde en vätskemängd om 120-160 l/ha kan han som bäst köra 20 hektar med en påfyllning. Dessutom har sprutan en 250 liters sköljtank för rengöring av sprutan på åkern. Om huvudtankens vatten hotar att ta slut mitt på skiftet kan man suga

sköljningstankens vatten till huvudtanken och man kan ytterligare spruta ett par hektar. Kemikalierna hälls i den nedsänkbara påfyllningsanordningen, varifrån sprutan suger dessa till huvudtanken. I påfyllningsanordningen finns även en sköljningsanordning för kannorna. Sprutans arbetsbredd är 21 meter. Sprutans styrningsenhet, Hardi HC 2500 finns i hytten. Med denna kan man sköta besprutningens alla basfunktioner. Vätskemängden kan ändras under körningen. av skiftet inleder Tyskas genom att köra ett varv runt skiftet. Efter detta börjar han BESPRUTNINGEN

såga skiftet från den raka sidan och får stöd i körguidens display. Anordningen målar det körda området med olika färg, vilket underlättar upptäkten av osprutade områden. Speciellt vid besprutningen av kvickrot och flyghavre är det mycket viktigt att varje del av åkern blir behandlad. Körguiden har en 5,7 tums display och tydlig tredimensionell grafik. Tidigare använde Tyskas skummärkning på sin spruta, men om grödan var hög, försvann skumbollarna bland grödan och avdunstade under den tid som han körde för att fylla på sprutan. e

1) På Hardi Ranger sprutan kan kemikaliernas påfyllningsanordning sänkas ned på en säker arbetshöjd. Under körningen lyftes den upp med fjäderhjälp. Kim Tyskas drar Ranger med en 80 hk:s traktor. 2) Matrix-körguiden har en tydlig tredimensionell grafik. I displayen syns det behandlade området och de ställen som blivit obehandlade.

3/2010 • ÅKER BIRKA • 43


EFFEKTIV

FODERENSILERING

Då D-värdet är 67-70 innehåller fodret rikligt med protein och socker som förhindrar förskämning. Foderensileringen baserar sig alltid på syrefrihet och surhet. pH måste snabbt kunna sänkas. Man skall dosera tillräckligt med ensileringsmedel och fodret skall tätas och belastas omsorgsfullt för att undvika fodrets förskämning och näringsämnesspill. Då man bärgar vallfoder i rätt tid i goda förhållanden kan man ensilera fodret med biologiska ensileringsmedel. I dåliga skördeförhållanden måste man använda syror. • Färskt vallensilage (torrsubstanshalt under 30 %) • I förtorkat vallensilage (torrsubstanshalt över 30 %) finns det rikligt med socker kvar. Man bör beakta risken för mögelbildning. Då man exempelvis ensilerar i stuka lönar det sig att behandla ytskiktet med ämne som ensilerar foder med ts-halter >40 %. • Vid skördetidpunkten för helsädesensilering håller axet på att bli gult och kärnan kan pressas till deg mellan fingrarna. Det bärgade fodrets torrsubstanshalt är 35-45 %. • Krossning av spannmål gör man på gulmognadsstadium då kärnans fukthalt är 25 - 40 %. Krossad spannmål kan lagras i silos, plansilos eller i plasttub.

Urvalstabell för ensileringsmedel Rekomm. torrsubstans %

Förtorkat (ts >30 %)

Färsk (ts >30 %)

NYHET

20-45

5 l/ton

5 l/ton

NYHET

>40

5 l/ton

Agrosil

>25

5 l/ton

Mästarens Vahva Pro

20-35

5 l/ton

5 l/ton

3 l/ton

3-5l /ton

AIV 2 Plus

20-35

5 l/ton

5 l/ton

3 l/ton

3-5l /ton

x

AIV Ässä

25-45

5 l/ton

5 l/ton

3-5 l /ton

x

AIV NOVA

30-45

5 l/ton

Josilac Pro Agrosil Pro

NYHET

Slåtterutfodring

KrossFuktiga ensilerad kärnor Ekol. odl. / hö spannmål

x 5 l/ton

x x

Ensileringsmetod Innehåller 2 mjölksyrabakteriestammar Innehåller 3 mjölksyrabakteriestammar. Buchneri-mjölksyrabakterie Innehåller 2 mjölksyrabakteriestammar Myrsyra 80 %, Propionsyra 2 %

Propcorn Plus

Fuktiga kärnor.

6-14 l ton

Myrsyra 76 %, ammoniumformiat 5,5 % Myrsyra 59 %, ammoniumformiat 4 %, propionsyra 20 %, kaliumsorbiat 2,5% Myrsyra 44 %, natriumformiat 20%, propionsyra 12%, benzoesyra 1,5% propionsyra 94 %, ammoniumpropionat 5,5 %

Propcorn NC

Fuktiga hö.

6-9 l ton

propionsyra 72,6 %, ammoniumpropionat 21,4 %

Att beakta Smakligt, bra smältande och fördelaktigt foder i goda skördeförhållanden. Fräter inte. Sänker snabbt pH på optimal nivå. Fodret värmer sig inte så lätt då det exponeras för luft -> för ytbehandling av stuka, för inplastat hö. Passar bra för spannmålens krossensilering. För ensilering av förtorkat foder. Temperaturoptimerad mjölksyrabakterie medföljer. Säker syra i svåra förhållanden Säker syra i svåra förhållanden Brett bruksområde också för förhållanden där förtorkning inte lyckas Innehåller natrium (i fodret max 16 % av kons dagliga behov). Ökar smakligheten. Fräter inte. Fodret behöver inte lagras lufttätt, bibehåller spannmålens fodervärde i 15-30 % fukthalt Specialprodukt för ensilering av hästhö, det behandlade höet behöver inte lagras lufttätt då fukthalten är 15 - 25 %. Fräter inte.

Läs alltid bruksanvisningen och följ den! Använd saklig skyddsutrustning.

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


Ett parti plogvändskivor på väg till torkning.

BÄTTRE BLÅTT Lemken presenterade sin massiva fabriksutvidgning på en fältdag i våras. En ny lackeringslinje förbättrar maskinernas ytbehandling.

60

m³ är lackbassängen som tar emot en rad plogdelar hängande på transportkälke. Efter en stund kommer de upp blålackerade och går in i en 160 graders ugn. Den nya high-tech lackeringsavdelningen är stor som en fotbollsplan och ger delarna katodlackering.

13

st bassänger ger i tur och ordning sin behandling till delarna. I början av linjen sandblästras delarna. Efter det kommer nio bassänger med olika förbehandlingar, bl.a. zinkfosfatering som förbättrar lackens vidhäftning. Därefter katodlackering, torkugn och kylning. En 800 meter lång transportbana för delarna från fas till fas.

45

μm tjock är lackytan. Den har bättre kvalitet än förr, är hållbarare och ger bättre korrosionsskydd. Delarna lackeras fö-

re monteringen, så lackytan blir mer täckande också på mångformade delar.

8000

m² är lackeringsavdelningen. Lika stor är den nya monteringshallen. Monteringen har förnyats och effektiverats. Varje maskin tillverkas enligt kundernas önskemål. Det nya lackerings- och monteringssystemet förkortar maskinernas tillverkningstid och höjer kvaliteten.

10

miljoner € har investeringen i lackering och montering kostat. Dessutom har fabriken utvidgats med ny avsändningsavdelning och personalbyggnad. Totalt 55 000 m² utvidgning.

ken i bruk ett värmeåtervinningssystem. Förnyelsebara energikällor används för uppvärmningen av fabriken och tillverkningsprocesserna. Överskottsvärmen säljs i fjärrvärmenät. Den moderna lackeringsavdelningen minskar också kemikalie- och vattenförbrukningen.

215

milj. € var Lemkens omsättning i fjol. Trots det svåra marknadsläget var det ändå företagets näst bästa i dess 230-åriga historia. Vinsten på 16 miljoner € överskred sju års medeltal. Detta år ser rätt bra ut och budgeten har dimensionerats på nivån för ”normalåret” 2007.

11 000

st jordbruksmaskiner levererade Lemken till kunderna i fjol. Plogarna står ännu för 30 procent av omsättningen. Kultivatorerna och harvarna har ändå kommit upp i samma nivå. e T e x t A n n e P e n t t i l ä , f oto L e m k e n

500 000

kg koldioxid per år minskas fabrikens utsläpp. Samtidigt med utvidgningen tog Lem3/2010 • ÅKER BIRKA • 45


1

Kristian Järvinen grundade för fem år sedan ett fastighets- och vägskötselföretag i Uurainen. Bilhandlarens arbeten byttes till maskinmannens vardag.

EFFEKT I VÄGSKÖTSELN sig en Vama 3000 P2 –vägsladd för drygt tre år sedan. Den senaste anskaffningen är Vamas skopa som kan göras bredare vid behov. Anläggningarna som skaffades för ett mångsidigt entreprenadarbete har på ett ypperligt sätt fyllt sina uppgifter. Vägsladden är i hård användning sommar och vinter. På sommaren kommer man upp till ca 250 timmar och på vintern till 300 timmar. Bakschaktbladets mångsidighet beskrivs av detta, att man med detta kan ta bort den första snön även från en grusväg. − Inställningen av bettvinkeln till negativ och tack vare inställningen av den hydrauliska belastningen följer inte ytgruset med snön, berättar Kristian. − Med detta kan man lämna ett tunt snölager på gruset. Vamas hemlighet är den hydrauliska belastningen, med vilken man får JÄRVINEN SKAFFADE

46 • ÅKER BIRKA • 3/2010

traktorns vikt överförd till sladdens bett. Utan detta skulle det inte bli till något med hyvlingen av tillpackade vägar. kan man med detta forma vägytan så att vägen får en lämplig lutningsvinkel. Då kopplar man även till en baksladd. Med kombinationen uppnår man vanligen ett bra resultat med en körning. Ett tecken som visar att man noga följer med ekonomin är detta att betten för tillpackade vintervägar körs till de är halvslitna och användes till slut på sommaren. − Då får man det bästa resultatet på de tillpackade vintervägarna och de halvslitna betten fungerar ännu bra på grusvägarna. − Jag provade även tappbetten men för att säkra rotationen bör dessa hållas i rätt vinkel, vilket åter hindrar sladdens inställningsmöjligheter. PÅ SOMMAREN

Sladdens bettvinkel kar regleras i lodrät riktning. Ju mer lodrät den är, desto bättre skär den. Med en mera sluttande vinkel är det lät�tar att hyvla, ty bettet kan belastas bättre utan att för detta tränga in alltför djupt. totalt bildas enbart av Hirvaskankaas ABC:s områden, som skall skötas av företaget. − Vamas vägsladd är ypperlig i dessa trånga platser. Den är nära traktorn, varvid man inte behöver vara så försiktig. Tidigare har gårdsplanerna skötts med tyngre maskiner. När vi började var det den första vintern var det många som tvivlade: hur skulle man med så lätta don få bort den tillpackade snön... Gårdsplanerna var vid intervjutillfället i fint skick, snöbelagda, men det tillpackade lagret var inte tjockt och ytan var jämn. Kristian visade i praktiken hur SEX HEKTAR


2

Mästarens vitaminurval vitaminer som dina djur behöver VAMAS HEMLIGHET LIGGER I DEN HYDRAULISKA VIKTBELASTNINGEN. vägsladden och den breddningsbara skopan fungerar tillsammans. Med sladden hyvlade man ett skickt, som tack vare sidovinkeln flyttades till en sträng. Med följande körning skalades en ny plats på gården och samtidigt skuffade man med skopan det föregående hyvlade skiktet i snöhögen. − Här finns endast två uppsamlingsplatser för snön, dit snön kan sättas. Om man börjar köra bort denna, är det fråga om avfall, som måste föras till avstjälpningsplatsen. Detta blir mycket dyrt. Med skopan kan man som bäst skuffa fem-sex kubik snö på en gång. Snön läggs i hög med snöslunga. Den snö som samlats ihop från gårdsplanen får smälta i fred på stället. Järvinen anser att Vama 3000 P2 –vägsladden samt den breddningsbara skopan är mycket användbara maskiner för hans företag. Han har planer på att skaffa även en Vama sladd till sin andra traktor. Utöver bytet av normala slitdelar har den under hela användningstiden inte haft några fel, ramen är gjord för yrkesbruk. Som en god egenskap håller Järvinen dessutom det ringa kraftbehovet. Den förra traktorn var 160 hk, nu an-

3

Mästarens E-vitamin pellets 20 kg

E-vitamin- och selenblandning för alla husdjur.

• Förhindrar nervsystemets degeneration – ökar djurens stresstålighet • Förhindrar uppkomst av fertilitetsproblem • Ökar immunnivån före födseln f ter • Behövligt E-vitamintillägg Fråga e nda ju tillsammans med ny spannmål pallerb ntla de i K bruket! Mästarens

E-VITAMINLÖSNING 10 l

Vitamin- och selenblandning för husdjur.

• Innehåller rikligt med viktig E-vitamin som kroppen behöver samt selen som kompletterar E-vitaminskyddet. • Ökar immunnivån före födseln • Behövligt E-vitamintillägg tillsammans med ny spannmål • Kan också fås i 30 och 200 liters kärl vänds en 100 hk:s och bra har krafterna räckt till. Från företagarens synpunkt är en mindre traktor förmånligare såväl beträffande inköpspris och driftskostnader. e Text och foton Sepp o N y k ä ne n

Mästarens FLERVITAMINPELLETS • för alla husdjur

Mästarens ADE VITAMIINI PELLETTI • för alla husdjur

1) Med en breddningsbar skopa kan man samla upp till sex kubik på en gång. 2) Vama 3000 P2 biter bra på den tillpackade snön och behöver inte så mycket effekt. 3) Kristian Järvinen blev i januari färdig vägdisponent. Hirvaskankaan kiinteistö- ja tienhoito kan erbjuda väglagen full service allt från snöplogning till grungförbättring av vägarna.

Mästarens MELASS 20 kg

Innehåller sockerbetsmelass

• Används som energifoder eller som smakförbättrare i foderblandningar vid husdjursutfodring Bekanta dig noggrant med förpackningens produktetikett före användning. Tilläggsinformation om produkterna också i K-lantbruket.

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


Claas förnyade sin Lexion-modell och delade den i två nya modellserier. De nya Lexion är ännu effektivare, snabbare än tidigare och bekvämare att använda.

10

NYHETER Bra blev ännu bättre

1

500-modellserien delades i två nya serier: 600-seriens tröskor har APStröskningssystem och skakare. 700-seriens tröskor är Hybridmodeller, med APS-tröskningssystem och rotorer. DEN TIDIGARE

2

har höjts. 700-seriens och 670-modellens maximi transporthastighet är 30 km i timmen. På landsvägen rör sig de nya Lexion-modellerna 20 procent snabbare än exempelvis den tidigare 560-modellen. Höjningen av transporthastigheten har betydelse. Claas ger ett exempel: för tröskningen av ca 728 hektar har det vanligen gått 75 timmars körning på väg. En större transporthastighet minskar vägtimmarna med upp till 15 timmar, d.v.s. tröskningen av samma totalareal sker ca 1,5 arbetsdag KÖRHASTIGHETEN

48 • ÅKER BIRKA • 3/2010

snabbare. Terra Trac 750 –gummilarvbandströskan är världens snabbaste skördetröska. Dess körhastighet är upp till 40 km/h.

den hydrauliskt sänkbara slagskon reagerar snabbare än tidigare vid stockningar.

3

är större, från 8600 liter till 10500 liter beroende på modell. Modellerna 750, 760 och 770 har även större tömningshastighet, 110 liter i sekunden. Modellen 740 tömmer även den med en hundra liters sekundfart, likaså modellerna 640-670. Modellerna 620-630 har tömningshastigheten 90 l/sek.

5

SPANMÅLSTANKARNA

motorer än i de tidigare Lexion. 600-seriens Caterpillar-motorernas effekt är 279-431 hk, när de tidigare 520560 modellernas effekt var 276385 hk. I 700 Hybrid-serien används Caterpillar- och Mercedes Benz-motorer, effekter 431-586 hk. Effekten har ökats på ett ekonomiskt sätt, genom att minimera bränsleförbrukningen. EFFEKTIVARE

4

effekt har höjts. Hydraulpumpens effekt är nu 50 procent större (120 liter i minuten) än hos tidigare Lexion-modeller. En snabbt reagerande hydraulik förbättrar bland annat skärbordets funktion. Även HYDRAULIKENS


Modell motor cylindrar hk st/liter Lexion-skakartröskor 600-serien 670 CAT C13 S6/12,5 431 660 CAT C9 S6/8,8 378 650 CAT C9 S6/8,8 339 640 CAT C6.6 S6/6,6 279 630 CAT C9 S6/8,8 339 620 CAT C6.6 S6/6,6 279 Lexion-rotortröskor 700 Hybrid-serien 770 Mercedes Benz V8/16 586 760 Mercedes Benz V8/16 530 750 CAT C13 S6/12,5 466 740 CAT C13 S6/12,5 431

6

SPRIDAREN AV HALM-OCH AG-

har fått en annan modell. 108 bett hackar vid behov halmen i mycket korta bitar. En ny agnfläkt för agnarna direkt till spridningstallrikarna, varvid agnarna inte belastar halmhacken. Den halmmassa som sprides på åkern kan innehålla upp till 25 % agnar. De effektiva spridningstallrikarna kastar halm och agnar vid behov upp till ett 12 meter brett område. NAR

7

har breddats. Nu finns bl.a. Michelin Cerexbib-framdäck. Jämfört med motsvarande lika stort standarddäck kan däcktrycket vara tydligt lägre. Detta ger 22 procent större beröringsyta med marken och ett mindre yttryck. DÄCKURVALET

8

ännu angenämare än tidigare. Den nya Vista ARBETSMILJÖN

II –hytten är 15 cm större än tidigare i både bredd- och längdriktning. Den fria sikten från hytten är 20 procent större än tidigare. Även spannmålstankens fönster är 50 procent större och kylskåpet i hytten har även större utrymme. Som tilläggsutrustning finns bland annat luftkonditionerad och uppvärmbar sits och xenon-arbetsljus.

9

–manövrerings- och infosystemet har nu en färgad 8,5 tums display. CEBIS II

spannmålstank l 10 500 10 500 9600 8600 8600 8600 12 000 10 500 10 500 9600

ställningskombinationer för tröskans viktigaste inställningar. Alla modeller har en varsam tröskning med APS-cylinder och synnerligen stor slagskoyta. Jämfört med det traditionella tröskverket tröskar detta 20 procent effektivare med samma bränsleförbrukning. Visuell kontroll av returgodset i alla modeller. 600-serien har marknadens största skakaryta. e INGA ÄNDRINGAR:

T e x t A n n e P e n t t i l ä , f oto C l a a s

10

manövreras behändigt med ”Hotkey”-anordningen, med vilken väljs det funktionsområde som skall ställas in: bl.a. skärbordets höjdinställningar, skördemätning, skiftesuppgifter, automatstyrning, egna favoritinställningar. I systemet kan sparas 20 olika favoritinOLIKA FUNKTIONER

Mera på engelska och video: http://app.claas.com/lexion2011/en-eu/ 3/2010 • ÅKER BIRKA • 49


ETTA PÅ NÖTKREATURENS A’ LA CART-LISTA

JF VM VERTIKALBLANDFODERVAGN

! N Y T T en

Den danska JF-Stoll är ledande tillverkare av blandfodervagnar i Skandinavien och Europa. • God slitagetålighet - låg egenvikt • Stort modellurval: Modeller med 1, 2 och 3 vertikalskruvar, nu också smal och lägre S-modell med 2 skruvar. • Impulsblandningen garanterar en jämn blandning och litet effektbehov • Mångsidiga utrustnings- och tömningsalternativ

agn Fyll v bt och snab ack vare t exakt trådlös en splay. vågdi

MIDJESTYRDA WEIDEMANN MINILASTARE

Fråga provkör i K-lantbruk!

Tysk kvalitet och effektivitet för lyft-, flyttnings- och lastararbeten

• Över 40 000 tillverkade minilastare - ny fabrik i Korbach i Tyskland • Smäcker lastare också för trånga utrymmen - utmärkt brukskomfort och körergonomi • Effektiva och ekonomiska Perkins-dieselmotorer • Stor lyft- och brytkraft med bommens två lyftcylindrar

1140 CX 30 MINILASTARE

• Ekonomisk 18,5 kW Perkins -diesel • Breda 26x12-12 AS däck • Snabb, elektrisk riktningsomkastning • Bom och yttre hydraulik manövreras • Robust, smörjbar ramled!

NYHET TELESKOPLYFT WEIDEMANN T4512 ! • 4-hjulsstyrning • Teleskopbom • Liten till formatet omfattande egenskaper

Inhemska Hakki-redskap för Weidemann minilastare.

K-LANTBRUK


BRANSCHENS STÖRSTA ROBOT? Dometals nya robotsvetsstation kan mycket väl vara lantbruksmaskinbranschens största i Finland. Svetsstationen vänder och svetsar upp till ett 17 meter långt stycke. MULTIVA-LANTBRUKSMASKINER-

tillverkare Dometal Oy tog på sommaren i bruk en fabriksutvidgning på 1 450 m² med behövlig utrustning. Investeringens värde var 1,7 miljoner euro. Denna innehåller även en robotsvetsstation som levererats av Pemamek Oy i Loimaa. I svetsstationen svetsar en robot på två platser. Bytet av styckena äter ingen svetstid. Vid behov kan platserna även slås ihop, varvid man kan svetsa upp till 17 meter långa stycken. Roboten svetsar utan att bli trött varje fog just så som den blivit lärd. Alltid i samma ordning och en viss plats i fogen på samma sätt, varvid även styckena bör noggrant vara lika. De halvfabrikat som går till roboten sätts ihop av stycken med exakta mått och svetsas ihop på traditionellt sätt. För att måtten skall hållas säkras styckena med extra stöd. NAS

Svetsroboten ger en bättre kapacitet åt produktionen av släpvagnar. Exakta mått och kvalitet blir med roboten ännu bättre än tidigare. Som först på robotens arbetslista är jordtransportvagnarna på 15 ton, samt flakar och ramar. Förberedelser har gjorts under sommaren och efter semestrarna börjar den egentliga serieproduktionen. Samarbetet med den på samma ort verkande robotleverantören Pemamek har fungerat bra, berättar verkställande direktör P ­ asi Mäkelä. Släpvagnsmodellerna har just i sin helhet förnyats. Nytt är även som följande på kommande på jordbearbetningssidan och ännu denna höst på kultiveringen. kraftigt, 3035 procent varje vår. En kraftig satsning på produktutvecklingen och marknadsföringssamarbetet med K-lantbruk har gett resultat i hemlandet, dit 80 procent av produktionen går. Exporten drar i Sverige och Baltikum, i Norge håller man just på att börja och på den ryska marknaden knackar man aktivt. Utvidgningen hade man planerat redan en längre tid. Nu var DOMETAL HAR VUXIT

Den del som skall svetsas grundprogrammeras på styrbordet, men varje fog gås igenom även på svetsstationen och man söker det bästa möjliga svetsningssättet. På den andra svetsningsplatsen svetsas en flake till en jordförflyttningsvagn.

det en bra tid att investera, berättar Mäkelä. − Förra årets försäljning sjönk just inte något, vilket vi var rädda för. Kostnaderna hölls låga och tillgången på såväl tillbehör som tjänster var bra. Med tanke på framtiden finns det ännu på tomten reservering för två motsvarande hallar. För kunden betyder utvecklingen av produktionen allt bättre maskiner och säker tillgång. Beträffande produkternas pris-kvalitetsförhållande försöker man ligga före konkurrenterna. Man satsar allt mer på produktutvecklingen och eftermarknadsföringen. − Med våra egna varuleverantörer strävar vi till kompanjonskap och verksamheten är öppen även för kunderna. Vid fabrikens kunddagar på våren besökte över 200 besökare fabriken. Dometals mål är att vara Skandinaviens mest betydande tillverkare av släpvagnar och Finlands mest betydande tillverkare av jordbearbetningsmaskiner. Investeringen i utrymmen och tillverkningsteknik var en förutsättning för en fortgående tillväxt. e T e x t M at t i K a l l i o , f oto Pas i M äk e l ä 3/2010 • ÅKER BIRKA • 51


2 X VALLMASKINSVISNING − Claas-nyheter i Maaninka − Elhos frontsträngläggare i Kannus

De snabbt växande kreatursgårdarna behöver större effekt i sin vallfoderkedja. Som svar på utmaningen presenterade K-Lantbruk på försommaren ett urval av Claas;s fodermaskinnyheter på MTT:s forskningsstation i Maaninga. I Kannus visades två betydande frontsträngläggarnyheter från Elho.

1 52 • ÅKER BIRKA • 3/2010

Pickup- och transportvagn på över 500 personer presenterades i Maaninga för första gången i Finland en Cargos 9600-combivagn samt Disco Contour –slåtterkross. Cargos 9600 är en kombination av pickupvagn och transportvagn, där rotorn är placerad lägre än tidigare. Fodret förflyttas därifrån ca en halv meter uppför en sluttande backe direkt i lastutrymmet, varvid lassen fås tätare med mindre effektbehov. Cargos-vagnen fås i tre olika modeller och med olika axlar. Den största d.v.s. 9600 rymmer tack vare en effektiv packning i bästa fall ända upp till 100 kubik foder (DIN 50 kubik). Den kunde inte provas INFÖR EN PUBLIK

i Maaninga på grund av nattregnet som gjorde marken mjuk. Cargos 9600:s bärförmåga säkras genom ett underrede försett med aktiv stryrning och 800-seriens däck. För transportanvändning kan vagnen göras lättare genom att ta bort lastningsanordningen. Detta går för en yrkesman på femton minuter i hallförhållanden med hjälp av en hjulförsedd kälke som tillverkats av tillverkaren. Vagnen har isobus-kompatibel påfyllningsautomatik. BETRÄFFANDE ­P ICKUPVAGNARNA

visades i Hämeensuo ­Kiuruveden Koneasemas Quantum 5800 P, med vilken Matti och Pekka Kum-

pulainen utför entreprenadarbeten nu den första sommaren. Bröderna Kumpulainen har utfört entreprenadarbeten över tio år och senaste vinter förenade de sina krafter till ett eget företag. Fjärilsslåtterkrossen Disco 9100 C Contour, vars arbetsbredd med frontmaskinen är 8,9 m, gav efterlängtad effekt i slåtterarbetet. Vid arbetsdemonstrationen presenterades även en mittenkopplad bogserad Disco 3500 TC, med 3,4 meters arbetsbredd. Båda är försedda med Active Float –balanseringssystem för knivbalken, som vid behov kan regleras till och med från traktorns hytt. Slåtterkrossarnas leveranser inleds till säsongen 2011.


1

2

STRÄNGENS FORM OCH JÄMNHET ÄR VIKTIGA FÖR ARBETETS FRAMSKRIDANDE.

3

4

ökning med 2,5 meter sparar på en hundra hektars skördeareal 13 körkilometer. Strängens form och jämnhet är viktigt för att arbetet skall löpa smidigt. Ett arbetsprov på detta gav Claas Liner 4000 och 2900-strängläggarna. Nyheten Liner 4000, med fyra rotorer samlar strängen ända upp från en sträcka på 15 meter. Hos Liner 4000 kan arbetsbredd, strängbredd, pinnhöjd, vändtegskörning och separat lyftning av rotorerna ställas in direkt från manöverorganet. Ruttplaneringen till åkern underlättas av att strängläggarens totalhöjd i transportläge blir under fyra meter. STRÄNGLÄGGNINGSBREDDENS

– kombinationsbalare representerade Claas:s förnyade rundbalarmodell i Maaninga. Den har effektiverad inmatning och inplastningseffekten är en tredjedel större än i 355-modellen. Uniwrap inplastningsaggregatet plastar in balen på 23 sekunder. Rollant 455 får balen tät även i balens mitt tack vare det korta materialet och det hydrauliskt manövrerade valssegmentet. Det finns 25 bett. Ökningen av skördeeffekten har man beaktat i konstruktionerna bland annat med kraftig transmission och automatik. Vid eventuell överbelastningssituation sänks inmatningskanaROLLANT 455 RC UNIWRAP

1) Claas:s nyhetsvagn Cargos 9600 är en kombination av pickupvagn och transportvagn. Ramen är formad och planerad för hårt arbete. Det nya EFS-inmatningssystemet hanterar fodret varsamt, men gör täta lass. Bottentransportören flyttar fodret framåt först när fodret har stigit tillräckligt högt upp. 2) Såväl Disco 9100C som Disco 355 TC –slåtterkrossarna har hydropneumatisk balansering, vilket är speciellt nyttigt på sluttande åkrar. Den tallriksvisa Safety Link –säkringen i transmissionen skyddar maskinen och människorna, om krossen stöter mot en sten. Betten är snabbkopplade. Bland Claas:s slåtterkrossar finns modeller från hydraulburna till bogserade och fjärilsslåtterkrossar. 3) Liner 4000 –strängläggaren gör ett bra förarbete för den självgående hacken, pickupvagnen eller en effektiv balare. Hjulen som placerats nära pinnarna garanterar ett rent strängläggningsresultat. Rotorerna kan lyftas individuellt. Liner-modellens hållbarhet ökas av de oljefyllda centrumdelarna i gjutjärn. 4) Claas:s förnyade Rollant 455 –rundbalaren importeras till Finland som en ren balare eller som en inplastningskombination. Maskinen har blivit effektivare och kraftigare. Kombinationsbalarnas valslager har automatiskt smörjningssystem. 3/2010 • ÅKER BIRKA • 53


1

lens botten automatiskt och stiger tillbaka när trycket minskat. Claas Jaguar 950 – självgående hack visade sin effekt tillsammans med Multivas TR 210 –fodervagn. Publiken fick även bekanta sig med Livakas inmyllande svämgödselvagn samt Weidemann T 4512 CC 35 –teleskoplastaren, med storräckvidd i förhållande till storleken. Den har över fyra meter lång teleskopbom och utrustningsmöjligheter, men den ryms bra in i byggnader. e Te xt och foton L eena Paka ri nen

Vallens kvalitet understryks allt mer − Över 50 kors mjölkbesättningar är nu nio procent, men år 2016 är de redan en femtedel av mjölkgårdarna, sade direktör Antti Ollila från Rautakesko beträffande mjölkproduktionens strukturutveckling vid tillfället i Maaninga. Över tusen mjölkgårdar berättade om sina femårsprogram vid en förfrågan som K-lantbruk lät göra på vårvintern hos Elintarviketieto Oy. Enligt denna minskar mjölkgårdarnas antal från nuvarande 11000 till under 8000, men besättningarna växer i medeltal med 1,5 ko per år. Medelproduktionen stiger från 7800 kg till 8100 kg. Av gårdar med över 50 kor ämnar över hälften utfodra sina besättningar med blandfoder år 2016. Eget vallfoder och färskensilerad spannmål kommer att allt kraftigare utgöra utfodringens bas. Riktningen från allfoder till koncentrat och halvkoncentrat märks enligt Ollila redan nu i foderhandeln. De stora besättningarna är även mycket intresserade av vallblandningarnas egenskaper. På K-lantbruks försksgård Hahkiala har man nu gjort en fem års försöksserie för blandvallar. − I blandningarna förändras slagens och sorternas växtrytm jämfört med rena grödor. Antalet slåttergånger ger utmaningar. För timotej skulle det räcka med två gånger, svingeln kräver tre. Därför bör man noga ge akt på de sortvisa skillnaderna i blandningarna, säger produktchef Juha Siltavuori. Som sortnyhet har K-lantbruk en mjukare rörsvingel Swaj, som kan odlas på hela vallodlingsområdet. Som blandning lämpar den sig bra med Grindstad-timotej.

54 • ÅKER BIRKA • 3/2010

2

2

Varsam snedkamsträngläggare frontsträngläggare presenterades vid K-lantbruks och Elhos gemensamma vallskördedag i Kannus. Elhos båda frontsträngläggare har planerats utgående från den populära V-Twin 750 –snedkamsträngläggaren. Ju mera man funderar på idén med snedkamsträngläggare, desto bättre känns det. Den är den enda strängläggare där höet förflyttas till strängen på ett luftigt sätt med hjälp av pinnarna. Höet släpas inte flera meter längs marken innan det hamnar i strängen, vilket är fallet i alla andra strängläggare. Med de båda nyheterna strävar man till en minskning av arTVÅ BETYDELSEFULLA

betsskedena och körgångerna utan att det minsta pruta på skördeeffekten. kan kopplas till frontlyften, men försedd med bomserie (extra utrustning) även till baklyften. Strängläggaren lämpar sig ypperligt fast som par till rundbalaren. Den förenar den dryga tre meter breda slåtterkrossens två strängar till en just innan den kommer in i pickupen. En balares – ja varför inte en pickupvagns pickup försedd med V-Twin 600 Flex lyfter med en körning hö från en bredd över sju meter, utan separat räfsning. Detta betyder i praktiken att ett helt arbetsskede och en körning V-TWIN 600 FLEX


3

1) Elho V-Twin 600 Flex förenar två strängar före pickupen. Igen sparas en separat räfsning. I Tyskland har maskinen godkännts i vägtrafiken för 50 kilometers körhastighet tack vare den smala transportbredden och den stabila konstruktionen. 2) Elho V-Twin 750 är snedkamsträngläggarnas moder. Försedd med bakhjulsstyrning förmår den förena två strängar till en ny plats, fastän strängen även skulle ligga på traktorns mittlinje. Strängen är garanterat luftig, ty höet släpas inte längs marken. 3) Elhos frontslåtterkross dras istället för att skuffas, fastän den är kopplad framför. En kopplingspunkt gör att maskinen synnerligen noga följer åkerns yta. Elho NM 370 F är Europas bredaste frontslåtterkross.

4

4) Frontslåtterkrossen Elho NM370 F och den bogserade slåtterkrossen HNM 370 C är i förhållande till sin effekt en synnerligen förmånlig kombination. Höet slås per gång från ett 7,4 meter brett område i två strängar eller utspritt enligt förarens val. Slåttern lyckas genom att köra fram och tillbaka från en sida, emedan HNM 370 C slår på båda sidorna.

HÖET SLÄPAS INTE METERVIS LÄNGS MARKEN.

kan lämnas bort utan att pruta på arbetseffekten. Frontsträngläggaren viks ihop framför traktorn. Detta sker så utrymmesbesparande, att maskinen exempelvis i Tyskland godkänts för transport i vägtrafik med 50 kilometers timhastighet. Fastsättningen är stadig och vajar inte.

frontkraftuttag, emedan det räcker med hydrauliken som drivkraft. I praktiken förenar Twin 460 Flex två strängar just före exakthackens pickup. Körhastigheten kan motsvarande sänkas. Detta gör arbetet mera exakt och med detta även lättare att utföra. Igen försvinner en separat räfsning.

strävar man även till en minskning av körningarna utan att pruta på arbetsresultatet. Maskinen är planerad speciellt som arbetspar åt exakthacken. Den lämpar sig dock för strängläggning som sådan. Man bör lägga märke till att Twin 460 Flex kan kopplas till frontlyft eller frontlastare. Man behöver inte ens ett

ÄVEN ELHO NM 370 F

MED TWIN 460 FLEX

–frontslåtterkrossen presenteras på arbetsuppvisningen på Keski-Pohjanmaan Maaseutuopistos åkrar. Detta är Europas bredaste frontslåtterkross. Trots sin arbetsbredd på 370 cm är transportbredden endast 350 centimeter. Frontslåtterkrossen dras i stället för att skuffas, fastän den är planerad för frontkoppling. När

fastkopplingen är i en punkt, har man fått maskinen att synnerligen noga följa åkerns former. Elho NM 370 F –frontslåtterkrossen och den bogserade slåtterkrossen Elho HNM 370 C är ett synnerligen effektivt, men dock ett förmånligt arbetspar. Kombinationen är i praktiken det förmånligaste sättet att slå stora vallarealer. Även på uppvisningen i Kannus visades en alldeles ny Claas Cargos –pickupvagn. Det är fråga om en pickupvagn i den verkligt robusta klassen. EFS –effektinmataren är inte rädd för även stränga effektkrav. Vagnen kan förses med tömningsvalsar. e T e x t o c h f oto n J u s s i K n u u t t i l a 3/2010 • ÅKER BIRKA • 55


EVENEMANG NU!

ODLINGSPROGRAMDAG I HAUHO I år bestod Odlingsprogramdagen i huvudsak av expertföreläsningar och av att bekanta sig med försöksrutorna. Klantbruks försöksgård i Hauho besöktes av över 400 besökare. Intresse väckte bl.a. rybsens Clearfield-odlingsmetod, som presenteras i detta nummer på sidan 29 samt rutorna för växtuppföljningen. Försöksgården har årligen ca 2500 försökrutor. De försök som utförs på rutorna baserar sig bl.a. på K-lantbruks odlingsprogram. Direktiven för de olika växtslagens odlingsprogram (ex. foderhavre) säkrar en effektiv tillväxt och minimerar miljöbelastningen. Odlaren kan granska åtgärdsrekommendationerna genom att ta prov från skiftena och använda dessa i mätningskioskerna, som finns i K-lantbruks butiker. En viktig del av försöksgårdens verksamhet utgörs av de officiella sortförsöken samt förädlingslinjernas testning i samarbete med Svalöf Weibull, Graminor, Nordsat samt Wiersum. Därtill görs på försöksrutorna effektivitets, blandnings- och tidpunktsförsök gällande växtskyddsmedel och tillväxtbegränsningsmedel. Växtskyddsförsök görs för spannmål, oljeväxter, bondböna, vall och potatis. Beträffande odlingsteknik och gödsling har försöksgården denna sommar testat bl.a. spårämnen på havre och rybs samt delad kvävegödsling på vete. HeVa bearbetningssådden för vårrybs, som väckte speciell uppmärksamhet under förra säsongen var även med i denna sommars försöksprogram. Av dessa fås resultat senare, när försöken har analyserats. Försöksgården har en mycket mångsidig verksamhet: skolning och rådgivning, och därtill verkar på gården K-lantbruks spannmålslaboratorium samt utsädescentral. På maskinfältet presenterades arbetsmaskiner, Massey Ferguson – traktorer samt Claas –tröskor. Bland arbetsmaskinnyheterna fanns bl.a. Tume Vältkombi Star -kombimaskin och Tume Starmixer -spadrullharv. 56 • ÅKER BIRKA • 3/2010


TILLVÄXTUPPFÖLJNING PÅ WEBBEN K-lantbruks försöksgård följde med växtperiodens framskridning och de olika växtslagens utveckling. Uppgifterna uppdaterades på webben ungefär en gång per vecka direkt från försöksrutorna. Denna sommar bestod sorterna av Demonstrant-vårvete, Vilde-korn, Ringsaker-havre och Petita rybs. Servicen visar värmesumman, regnsumman, grödans utveckling samt växtperiodens odlingsåtgärder. Förra sommarens uppföljningsuppgifter kan fortfarande ses på www.k-maatalous.fi-portaalis Odlingsprogram.

NYA SORTER På Odlingsprogramdagen presenterades några intressanta sorter. SW Magnifik är det höstvete som ger den bästa skörden, och övervintrar bra. Den har bra hektolitervikt och rekommenderas för odling på odlingszonerna I-II. SW har kommit ut på marknaden med två nya hybridrågsorter. Ottarp har gett ypperliga skörderesultat i Sverige. Den är kort och stråstyv, med Amilos och Evolos tidighet. Kaskelott har på försöksgården gett en medelskörd på 6,6 ton. Sorten är synnerligen rikt givande och stråstyv, dess falltal och falltalshållbarhet är goda. Hybridhöstrybsen Banjo övervintrade bra i Hauho 2009-2010. SW rekommenderar denna ända upp till mellersta Sverige, inom odlingszonerna D-F.

MASKINNYHETERNAS OKRA

VILJA 2010 K-lantbruk var med även på Vilja 2010 –evenemanget på Yara Finlands forskningsstation Kotkaniemi i juni. Där visades bl.a. Hardi-växtskyddssprutor, Bogballes gödselbredspridare samt Teejet Matrix GPS -körguide. På avdelningen fick man även uppgifter om Odlingsprogrammens senaste resultat.

Lantbruksutställningen Okra har verkligen slagit igenom som ett intressant sommarevenemang för branschens yrkesfolk. Under fyra utställningsdagar besöktes utställningen av över 50 000 personer. På K-lantbruks avdelning presenterades många nyheter. Tumes nya Jyräkombi Star presenterades för första gången. Speciell uppmärksamhet väckte de egenskaper som förbättrar användningen samt den lätta inställningen och servicen av maskinen. Weidemann-teleskoplastaren T4512 CC35 är en smidig och effektiv arbetsmaskin för många arbetsuppgifter. Maskinen har en stabil och smidig fyrhjulsstyrning och teleskopbommen sträcker sig över fyra meter. Arskas spannmålstorkar och spannmålshanteringsanordningar ligger i spetsen för utvecklingen. Besökarna var även intresserade av Multivas maskiner och släpvagnar samt Maaselän Kones Hakki Pilke- arbetsuppvisningar. 3/2010 • ÅKER BIRKA • 57


MASCHIO GIRAFFONA 260 DIKESRENKROSS För mera krävande bruk och entreprenad! ! • räckvidd från traktorns mittlinje 3,6 m med 2,57 m arbetsbredd • dubbelt klipparhölje (2x4 mm) tål påfrestningar och stötar.

Krossenhetens flytegenskap.

Hinderkörningsskydd förverkligat med tre fjädrar.

GIRAFFA 210 SE EVOLUTION

Vinkelväxeln på sidan av krossenheten förbättrar maskinens rörelsemån

Krossar för trädor samt för putsning av väg- och dikesrenar • arbetsbredd 212 cm, räckvidd 3,2 m • säkert fungerande utlösning • skärenhet med flytläge • Tack vare skovelbett och öppningsbar baklucka ett bra krossningsresultat också i växlande förhållanden

ILSBO SLYKROSS

Enkel, ekonomisk och effektiv röjare av skogsbilvägar. • tål stenar och svåra arbetsförhållanden • Förhindrar slyets återväxt • klarar av upp till ø 10 cm träd • Går också som hydrauldriven t.ex. för Bomford bomkross eller till grävmaskin • över 2000 nöjda kunder

INHEMSK ELHO SIDE CHOPPER 420 JA 460 PRO Dikesrenkrossar • Högt framparti - sväljer också buskar bra • Tack vare öppet utlopp och en rymlig krosskammare blir resultatet snyggt • Stor räckvidd - 460 Pro 4,6 m från traktorns mittlinje - ger effektivitet vid entreprenad • 1,3 kg:s hammarbett som standard • Dubbla kastskydd - 460 Pro modellens krossenhet utrustad med hydraulisk utlösning

Kan också fås som TPM 520

• bomkross med större räckvidd för entreprenörer, vägunderh.distrikt och som bolagsmaskin

K-LANTBRUK


ÅRETS MÅNGSIDIGASTE UTSTÄLLNING Välkommen till årets mångsidigaste utställning, till Kone-Forum! – Önskar Jorma Mattinen från Maskinkesko och Matti Karlsson från Järnkesko. Den gemensamma utställningen för fem organisationer arrangeras i Tammerfors 14.–16.10. på en gång alla tröskmärken på den finländska marknaden, så lönar det sig nu att komma till Kone-Forum. Det är utan vidare det rätta utfärdsmålet för den finländska spannmålsodlaren denna höst, säger Mattinen. − Då det gäller vallskördemaskiner har det redan presenterats många nyheter i år. Därtill är Odlingsprogrammen för spannmål, vall- och oljeväxter på hösten synnerligen aktuella, påpekar Karlsson. Årets Kone-Forum har nämnts som jubileumsutställning, fastän utställningen inte ännu fyller jämna år. Detta är den nionde Kone-Forum. Anledningen till festen ges av fem olika organisationers gemensamma satsning på arrangerandet av utställningen, nu för första gången. Utöver de tidigare utställningskompanjonerna K-lantbrukskedjan, Maskinkesko och Agrimarket-kedjan är nu Agritek och Företagarnas Lantbruk med. Det kommer att finnas 500-600 representanter på utställningen − OM DU VILL SE

och hallarna är fulla. K-lantbruk och Agrimarket finns fortfarande i sina hallar. Agritek finns i Ahallen och Företagarnas Lantbruk i C-hallen. De har båda en avdelning på 2200 kvadrat. På uteområdena arrangerar K-lantbruk, Agrimarket och Företagarnas Lantbruk arbetsdemonstrationer. kommer att vara rätt stort. Från K-lantbruks avdelningar kan nämnas den splitternya Claas Lexion 660. Därtill visas även Tucano och Avero. Av arbetsmaskinnyheterna presenteras bl.a. Claas Cargos 9600-kombivagn, bogserade slåtterkrossen Disco 3500 TC, JF GFX 3605 P –frontslåtterkrossen samt Weidemann T4512 CC 35 -teleskoplastare. Massey Ferguson –traktorerna deltar naturligtvis med ett brett sortiment. Tampereen Messu- ja Urheilukeskus (f.d. Pirkkahalli) utrymmen och tjänster har förbättrats. Det finns mera parkeringsutrymme. Extra utrymme finns bakom hallarna och från denna sida har ANTALET NYHETER

öppnats en andra ingång till Ahallen. Det finns åtminstone fem matplatser. − Samarbetet mellan företagen har löpt bra och i god anda. Vi har även fått synnerligen gott stöd av mässcentrumets organisation för byggandet av utställningen, tackar Karlsson. − Det ser ut som om utställningen skulle väcka intresse. Våra egna varuleverantörer och samarbetspartners har varit synnerligen aktiva, redan från början av januari. Även från utomstående företag har det kommit flera förfrågningar än tidigare. Enligt traditionellt mönster arrangerar företagen samtransporter till utställningen. Dagligen anländer 70-90 kundbussar till utställningen. Tidigare har ca en tredjedel av utställningsbesökarna utnyttjat samtransporterna. Målet är sammanlagt 30 000 besökare under tre dagar. Som pris i kundförfrågan lottar man ut en två personers resa till Sima-utställningen i Paris nästa vår. Utställningens webbsidor har redan öppnats på adressen : www. koneforum.com. Utställningen är öppen varje dag kl. 9-17. Fritt inträde och fri parkering. e Text och bild Anne Penttilä

3/2010 • ÅKER BIRKA • 59


(Katso KV 16/2009)

Lemken urval av växelplogar FÖR FINSKA förhållanden!

LEMKEN EUR/VARIOPAL -PLOGAR Omfattande LEMKEN-plogurval • 4 effektklasser 60 - 400 hk • 3 - 12 skär • Lemken Hydrix utlösn. med 2 känsligheter • OptiQuick justering: mycket lätt att justera, minimerar plogens dragmotstånd • Åshöjd 80 cm, kroppsavstånd 90 cm • Spetsar med hårdmetallyta som standard • Kan fås med stål-, plast- eller spaltvinge till samma pris!

OptiQuick justeringssystem

• Mycket lätt att justera • Minimerar plogens dragmotstånd

LEMKEN RUBIN tallriksharvar

LEMKEN SMARAGD kultivatorer

• med arbetsbredder 3 - 6 m, fås även i bogserat utförande • ett bogserat redskap avlastar traktor och ger säkrare transport

• Efterharv som standard • Packningsvält och utjämnartallrikar med samma arbetsdjupreglering

Mekanisk stenutlösning

• skyddar tallrikarna från överbelastning • stenutlösningens fjäderanordning trycker åsen mot ett motstycke för att undvika variationer i arbetsdjup

Hög frigång

• garanterar en störningsfri funktion • två rader med fingerharvspinnar styr flödet av jord och halm för maximal jordbearbetning

LEMKEN KARAT kultivatorer • 5 - 28 c m, spetsmodeller • Underhållsfri mekanisk utlösning • Packningsvältar av olika typer • Hårdmetallspetsar som standard • Arbetsbredder 3 - 6 m

Lemken är marknadsledare i Europa.

K-LANTBRUK


KÖPMANNEN

K-LANTBRUKSKÖPMANNEN PRESENTERAR SIG

Hur blev du köpman? Jag blev magister i livsmedelsvetenskaper 1996. I början var jag produktionschef i ett litet fiskrökeri, och efter det arbetade jag i 3,5 år i processutvecklingen vid Fazer choklad. Jag flyttade till Espe skumplastfabrik där jag var produktionschef i 7,5 år. Efter det började företagarbanan intressera. En kamrat vid Kesko föreslog köpmansbanan. Det kändes som ett lättare alternativ att bli företagare än att starta ensam, eftersom kedjan är bakgrundsstöd. Jag brukar en liten släktgård i Lappträsk, så jordbruket är bekant.

Vilka är dina kunder? De är jordbrukare, entreprenörer och hästföretagare från Kymmenedalen och Villmanstrandsområdet samt södra Karelen. Vi strävar framför allt efter att vara en specialiserad lantbruksaffär som erbjuder professionell service. Vilka utmaningar har du mött? Våren 2008 såg marknaden väldigt bra ut. Säd- och virkespriserna var höga, och även för mjölk betalades hyfsat. Alla mätare visade högt, och det var livligt i lantbrukshandeln. Följande höst stannade handeln. En kort topp följd av krasch. Först i början av detta år blev det livligare. Ändå har vi klarat det, genom att sänka lagervärdet och minska litet personal. Lantbrukshandel är ganska kapitalkrävande. Lyckligtvis har räntan varit låg. Vilka utmaningar ser du i fortsättningen och hur tänker du utveckla handeln? Utmaningen i jordbruksbranschen är sämre förutsägbarhet än tidigare. Både bönderna och handeln måste anpassa sig efter det. Det gäller speciellt priserna på spann-

mål och de viktigaste produktionsförnödenheterna. På den senaste tidens berg-och-dalbana i priserna har man kunnat antingen vinna eller förlora, genom att köpa på rätt eller fel tidpunkt. Här måste handeln kunna erbjuda element som hjälper bönderna. Vi erbjuder t.ex. betalningstid för gödsel till årets slut. Dessutom hoppas jag att vi kan hjälpa bönderna att nå bättre resultat genom att öka kunnandet om t.ex. nya växtskyddsmedel och spårämnesgödselsorter. Det är viktigt att våga pröva nya saker. Vad är du stolt över? För egen del är jag stolt över att jag har vågat lita på personalen. Jag är stolt över personalen, för de är ett initiativrikt gäng med god anda. Speciellt stolt är jag över min fru. Hennes stöd har varit oersättligt. e Text Anne Penttilä, b i l d A n t t i V e t t e n r a n ta

Snart är ”pärlan” äldre än köpmannen.

Kari Yrjölä började som K-lantbruksköpman i Villmanstrand 1.7.2008. En mångsidig karriär och en liten spannmålsgård gav goda förutsättningar för uppdraget.

gt ”Det är vikti a att våga pröv nya saker.” LÄ S MO TT O KA RI YR JÖ

PRODUKTIVA LÖSNINGAR FÖR BÖNDERNA 3/2010 • ÅKER BIRKA • 61


YRKESSÅG Dolmar PS-4605 NYHET!

Dolmar RÖJSÅG MS 4510X

Specialmodell för yrkesanvändning på gårdar i Norden.

Varvtalskänslig motor med tillräckligt moment på brett varvtalsområde i kombination med praktisk design underlättar skogsarbetet. Dessutom effektivare kylning samt MPI (Memory Power Ignition). Innehåller snöserie som förhindrar snöns inträngning i luftfiltret. Kan också fås med värmehandtag. (PS-4605H). 45,6 cm³, 2,6 kW, vikt 5,1 kg.

Yrkeshuggarens röjsåg för krävande skogsröjning

• Stark, mycket bra vibrationsdämpad 2,3 kW:s motor. Vikt endast 7,9 kg. Snillrik, vändbar vinkelväxel. Röjklinga, trådklippare, triangelbett, sele och två bettskydd som standard.

659,-

300072615

300151978

595,-

129,-

ForstSelect+ Huggarblus Tillverkad av hållbart mikrofibertytyg

Motorsåg Dolmar PS-45 Yrkessågarnas släkting, nu till konsumentvänligt pris. Primer-pump och Touch & Stop-kombikoppling gör sågens användning problemfri. 45 cm³, 1,7 kW, svärdlängd 35 cm och vikt 4,7 kg 300129681

195,-

Motorsåg Dolmar PS-420C Kompakt och lättanvänd nyhet.

Som standard bl.a. lättstartmekanism, Touch & Stop -strömavbrytare och ställbar ekopump för kedolja. Lätt kedje- och svärdmontering. Stomme av magnesiumgjute, vikt endast 4,7 kg, motor 42 cm3 / 2,10 kW

369,-

300118801

4-taktsblåsare Dolmar PB-7600.4 • 4-T motor 76 cm3 • Luftmängd 1560 m3/h. • Effektiv och tyst • Lätt att starta

• Cordura -förstärkningen från axel till armbåge, skyddar mot slitage och vatten. • Innerfodret är av mjukt väv och kragen har mjukt sammetsfoder. • Stor ventilationsöppning i ryggen, kan stängas med knäppen.

ForstSelect+ Skyddsbyxor

• Av Cordura Stretch -tyg som andas och är flexibelt. • Starka Cordura -förstärkningar i knän och vristens bakdel. • Lätthet, flexibilitet och bakdel som skyddar korsryggen ökar brukskomforten. • Rikligt med fickor, knädelen försedd med ventilationsöppningar med dragked och nät. • Skyddsklass 1, EN-381-5

T! NYHE

239,-

30011879

495,Priserna gäller till slutet av oktober 2010 eller så länge reserverat varuparti räcker till. Rätt till produkt- och prisförändrindar förbehålles.

K-LANTBRUK


UPPDATERING AV ABBONENTUPPGIFTER

Fyll i - klipp - posta (SKRIV TYDLIGT)

@

E-post :

K-LANTBRUK

❒ Jag vill beställa Nyhetsbrev, 12 gånger/år. (Obs. ge E-post!)

❒ Ny beställning: ❒ Maatilan Pirkka (finskspråkig) ❒ Åker Birka (svenskspråkig) ❒ Adressförändring ❒ Avbeställning Gammal uppgift

K-MAATALOUS

Ny uppgift

Förnamn Släktnamn

VASTAUSLÄHETYS Tunnus 5013119

Näradress Postnummer: Postanstalt

01003 VASTAUSLÄHETYS

Telefon Mobiltelefon ❒ Jag är jordbrukare ❒ Maskinentreprenör ❒ Jag är annan aktiv läsare

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

Odlad åker: _____________ Skog: _________________ Mjölkkor: ______________ Nötkött ________________ Griskött _______________ Suggor ________________

ha ha kpl kpl kpl kpl

❒ ❒ ❒ ❒ ❒

Hönor / Broiler Hästar Potatis Bärodling Annan: _____________________ ____________________________

Kontaktuppgifternas uppdatering också via e-post: markkinointi@k-maatalous.fi ❒ Mina uppgifter får användas i K-lantbrukskedjans marknadsföring. Underskrift:

K-LANTBRUK

www.k-maatalous.fi Fyll i - klipp - posta

NÄSTA ÅKER BIRKA UTKOMMER 4.11. NE N: BL .A . FÖ LJ AN DE ÄM

R LLNINGENS NYHETE AN KONE-FORUM-UTSTÄ ADE SIG TROTS TORK AR KL ET ET -V NT RA DEMONST AAS JAGUAR N SIN ÅTTONDE CL DA RE R HA N RE NÖ ODELLER ENTREPRE RADES MED TVÅ M TE ET PL M KO EN RI SE DEN STEGLÖSA MF3/2010 • ÅKER BIRKA • 63


NOKKA LYFTER DET DEN LOVAR!

Färdiga NOKKA lastar- och vagnpaket från entreprenad till energivedkörning eller skräddarsydda för dina behov! Nokka 25L+MV719 LASTARVAGNPAKET - Förmånlig liten jätte Nokka 3467He + MV819

• Jämn och stark lyftkraft för hela modellserien på hela rörelsebanan med vidvinkelled • Hydraulslangarna är väl skyddade i bomlederna • Ventilbord från mekanisk flerspaksmanövrering till pilotstyrning • Låga arbetstryck: 165 - 175bar

VAMA VÄGSLADDAR

• Stark modell med hydrauliskt utskjut, On/Off elventilbord med två spakar

Nokka 4469HR + MV921

• Stark lastarmodell för krävande virkestransport inom jord- och skogsbruk • Hydrauliskt pilotstyrt HR-ventilbord Nokka 4472HR + MV1124 Vagn av ny modell • Välutrustad ergonomisk modell för mångsidigt och krävande bruk • Hydrauliskt pilotstyrt HR-ventilbord, 500/55-17 figurdäck som standard

NOKKA 25L lastarens lyftkraft kg 3.5 m 3m 2m 1m

734 840 996 970 2m

520 567 647 673 3m

436 456 509 502 4m

390 394 407 348 5m

NOKKA 3467He lastarens lyftkraft kg

En mångsidig universalmaskin för vägunderhåll • Fördelaktigt alternativ för sommarunderhåll av grusvägar och avlägsnande av isskorpa på vintern • Användning antingen separat eller ihop med schaktblad • Kräver inga tilläggsfästen i traktorn • Två arbetsbredder 2,5 och 3,0 m

Vama R schaktblad

• Robusta schaktblad för entreprenad och för tungt bruk • Arbetsbredder 3,0 och 3,8 m

Vama 300/JH2 schaktblad

• Hydr. vändning av ram och blad • Böjt bett i rätt läge - roterar snön på vintern och skär in i jorden på sommaren

Vamas övriga arbetsmaskiner för entreprenad

• Områdesplogar, ledplogar, hyvelbett, övriga snömaskiner, sandare, borstar och frontlastarskopor

3.5 m 3m 2m 1m

1088 1195 1258 1203 2m

760 798 881 844 3m

602 631 663 637 4m

505 510 489 495 5m

411 344 395 339 368 316 350 290 6 m 6.6 m

NOKKA 4469HR lastarens lyftkraft kg 3.5 m 3m 2m 1m

1225 925 1416 1020 1635 1120 1570 1092 2m 3m

750 783 840 841 4m

656 652 666 663 5m

536 476 538 479 546 490 543 498 6 m 6.9 m

NOKKA 4472HR lastarens lyftkraft kg 3.5 m 3m 2m 1m

1247 917 1499 1007 1799 1178 1615 1179 2m 3m

766 802 881 884 4m

670 679 702 713 5m

577 572 562 572 6m

470 460 464 465 7m

K-LANTBRUK

ÅkerBirka0310  

Åker Birka är K-lantbruks tidning som utkommer fyra gånger om året

ÅkerBirka0310  

Åker Birka är K-lantbruks tidning som utkommer fyra gånger om året

Advertisement