Page 1

Brains Unlimited krachtige faciliteiten voor hersenonderzoek


Neurodegeneratieve aandoeningen als de ziektes van Alzheimer en Parkinson en vasculaire dementie zijn ziektebeelden die vanwege de vergrijzende bevolking een steeds grotere persoonlijke en maatschappelijke ziektelast met zich brengen. Behoefte bestaat aan krachtige state-ofthe-art instrumenten voor fundamenteel, translationeel en toegepast hersenonderzoek. Brains Unlimited is een open-innovatiefaciliteit die zich richt op maatschappelijke en economische valorisatie van state-of-the-art kennis en kunde op het vlak van neurogeneratieve aandoeningen. Het initiatief ontstond als vervolg op de eerste, succesvolle fase (2003-2007) van de onderzoeksgroep neurocognitive science binnen de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen (FPN) van Universiteit Maastricht. De groep beschikt over experimentele MRIfaciliteiten en is internationaal leidend op het gebied van signaalanalyse en -verwerking en de bijbehorende softwareengineering voor beeldverwerking, het zogenaamde post-processing deel van MRI experimenten. MRI in hoge magneetvelden belooft veel nieuwe inzichten te genereren in de werking van het brein, tot op moleculair niveau. Brains Unlimited omvat drie onderdelen: • E  en nieuw scannerlab met een 9,4 tesla, een 7,0 tesla en een 3 tesla full body MRI-scanner; • De incubator Neuropartner, waarin spin-offs worden gehuisvest; • Huisvesting voor onderzoekers van de FPN en hun gasten. Brains Unlimited zal 150 tot 200 nieuwe directe arbeidsplaatsen scheppen, inclusief de verwachte economische bedrijvigheid door startende ondernemingen. Brains Unlimited sluit aan bij de speerpunten Geestelijke gezondheid en neurowetenschappen en Volksgezondheid en eerstelijnszorg, maar benut ook de grote deskundigheid van CARIM en het Hart- en vaatcentrum op het vlak van vasculaire dementie. Brains Unlimited sluit aan bij de Nederlandse Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten en de Europese Roadmap (ESFRI, EURO BioImaging).

Nadere informatie: W. www.brainsunlimitedmaastricht.nl Dhr Ross McLennan E. r.mclennan@brainsunlimited.nl

Brochure Brains Unlimited Maastricht Health Campus  

In Maastricht, ontwikkelt zich razendsnel een van de belangrijkste centra voor gezondheid in Europa: Maastricht Health Campus. Klinische zor...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you