Issuu on Google+

dinsdag, 29 november 2011

Achter de schermen bij prijswinnaar Xilloc Medical

‘Dankzij jullie heb ik mijn uiterlijk weer terug’ Door drs. Corinne Aquarius

Maastricht • De 3D-printtechnologie bestaat al sinds de jaren ‘60, maar pas in 2006 publiceerde student medische technologie Maikel Beerens in zijn scriptie over de eerste medische toepassing ervan. Als stagiair droeg hij bij aan een precies op maat gemaakt schedelimplantaat voor een patiënt die in het Academisch Ziekenhuis Maastricht een hersenoperatie had ondergaan. Een wereldprimeur. In 2011 richtte Beerens het bedrijf Xilloc Medical op om deze technologie onder te brengen. Luttele maanden na de start won hij de MKB Limburg Innovatieprijs. En op 14 december strijdt hij in Den Haag in de finale om de prestigieuze Shell LifeWire Award.

Goed IDEE Na de middelbare school kwamen er drie voorkeuren uit Maikels beroepskeuzetest: techniek, biologie en geneeskunde. Hij ging werktuigbouwkunde aan de Fontys Hogeschool studeren en koos daarbinnen de ideale specialisatie, medische technologie. Niet geheel toevallig belandde hij voor zijn stage bij Maastricht Instruments, dat samen met IDEE - het ingenieursbureau van de universiteit - high tech medische instrumenten ontwikkelt en vermarkt. Daar lag een onderzoeksvraag naar een methodiek voor implantaten op maat. In de conventionele methode plaatst de chirurg het verwijderde deel van bijvoorbeeld de schedel tijdens een tweede, reconstructieve, operatie terug in de hoop dat het weer hecht. Maar in de praktijk breekt het lichaam het bot in zeventig procent van de gevallen af, omdat het niet vitaal meer is. Dan resteren alleen opties zoals het zelf boetseren van een zo goed mogelijk passend implantaat van kunststof klei, waarmee de opengevallen plek in het skelet weer kan worden gesloten. Een tijdrovend proces, met maar zelden een bevredigend esthetisch resultaat. Meerdere hersteloperaties zijn eerder regel dan uitzondering.

Het printproces

Waar wetenschappers, ingenieurs en praktische denkers samenzitten, gaat op enig moment vanzelf het

■ Voor lampje branden. Twee chirurgen, Jules Poukens en René van der Hulst, hadden het spoor naar 3D al gelegd. Beerens mocht zich als ambitieuze student buigen over de softwarekant en het optimaliseren van het productieproces.

Waar wetenschappers, ingenieurs en praktische denkers samenzitten, gaat op enig moment vanzelf het lampje branden. Het werkt als volgt; de CT-scanner maakt in plakjes dwarsdoorsnedes van het hoofd van de patiënt. De computer vertaalt deze scans naar een 3D-model van alleen de schedel. De arts geeft aan van welk materiaal het implantaat moet worden gemaakt en waar de bevestigingspunten moeten komen. Met deze gegevens gaat vervolgens een CAD-designer aan de slag om een implantaat te ontwerpen dat precies in de open plek past. Daarna wordt de printer geprogrammeerd en die begint laagjes titanium of polymeer op elkaar te printen. Door de laagjes met elkaar te versmelten, ontstaat een egaal implantaat dat klaar is om te worden geplaatst. De impact van een geslaagde reconstructie is enorm. ‘’Ik ben dan wel geen medicus geworden”, vertelt Beerens, “maar kan zo evengoed

■ Na direct bijdragen aan het welzijn. Een patiënt omhelsde me en zei geëmotioneerd: ‘dankzij jullie heb ik mijn uiterlijk weer terug’.”

De perfecte pitch

Na zijn stage nam Maastricht Instruments Beerens in dienst en gaf hem de ruimte de markt te verkennen. Hij schreef zich in voor de New Venture Creation training bij het Maastricht Centre for Entrepreneurship, MC4E. “Ik had mijn jas nog niet uit toen ik daar binnenkwam, of ik moest al meteen in één minuut vertellen waarom een financier in mijn bedrijf zou moeten investeren. Dat is het moeilijkste wat er is en lukt pas echt goed nadat de MC4E-professionals je zes maanden continu

uitgedaagd hebben om zowel jezelf als je businessplan strak uitgelijnd te krijgen.” Die aanpak heeft zijn effect gehad bij het promoten van Xilloc in de diverse competities. ‘’In de finale van de Shell Live WireAward moet ik opnieuw mijn bedrijf pitchen, maar nu voor de kopstukken van het Nederlandse zakenleven op het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Mijn doelstelling is vooral om zowel bij patiënten als medici te beantwoorden aan de vraag naar dit product. De chirurgen die het hebben toegepast, hebben voorgoed afscheid genomen van de oude methode.” Er ligt dus een grote markt in het verschiet. Over drie jaar wil Beerens een solide basis gecreëerd hebben in Europa om van daaruit voet aan de grond te zetten op meerdere continenten.


20111129 DDL Xilloc Maastricht Health Campus