Page 1

Zorgpark De Maasheide

Waar zorg, ontspanning en natuur elkaar ontmoeten


Waar zorg, ontspanning en natuur elkaar ontmoeten Concept Onder het moto “Ontzorgen in de Brabantse Natuur” biedt zorgpark De Maasheide haar gasten een verzorgd verblijf aan. Haar gasten kunnen hier terecht voor een (herstel)verblijf, vakantie of dagrecreatief programma. De Maasheide biedt hoogwaardige zorgfaciliteiten, afgestemde recreatiemogelijkheden en professionele begeleiding en zorg.

Doelgroepen Doelgroepen waar De Maasheide zich op richt: • Vakantie: gezelschappen waarvan één of meerdere leden tot de zorgdoelgroep behoren vinden hier een verzorgd verblijf. De doelgroepen zijn: senioren, senioren met een zorgvraag , die door hun beperking afhankelijk zijn van de zorgfaciliteiten in de huisjes dat met een flexibel concept wordt ingevuld, en afgestemd op de specifieke vraag van de gast • Herstel: gasten kunnen in een prettige ambiance herstellen, onder deskundige begeleiding van verpleegkundigen en fysiotherapeuten. De samenwerking vindt hiermee plaats met ziekenhuizen in de omgeving. • Dagrecreatie: ouderen en zorgbehoevenden uit de omgeving of verblijvend op het park vinden op De Maasheide een afgestemd dagrecreatief programma. De Brabantse Natuur wordt ingezet als een healing environment.

Voorzieningen Het aanbod bestaat uit ongeveer honderd woningen en appartementen in verschillende kwaliteitsniveaus, bijvoorbeeld een eigen sauna, vrijstaand of geheel gelijkvloers. Zo kunnen verschillende doelgroepen worden gefaciliteerd (groepen, gezinnen, ouderen). De zorgfaciliteiten in de huisjes worden met een flexibel concept ingevuld, afgestemd op de specifieke vraag.

Duurzaamheid staat bij de inrichting van het terrein en de woningen centraal. Het zorgpark (oppervlakte ongeveer vijf hectare) is gelegen in een natuurrijke omgeving. Ook op het terrein is veel aandacht voor groen en natuurschoon. De hoogwaardige, centrale voorzieningen op het park omvatten een restaurant, recreatieruimtes en zorgfaciliteiten zoals fysiotherapie, kapper, beautysalon en behandelingsruimte. In het park en de directe omgeving zijn de voorzieningen en het gastheerschap afgestemd op de wensen en eisen van de doelgroep. De Maasheide werkt volledig vraaggericht. Zij biedt 24 uur per dag gekwalificeerde zorg aan haar gasten door alle huisjes te voorzien van het beeldbellen systeem. Door het vast beeldbelcontact met de huisarts of specialist, kan ook op afstand de zorg geborgen worden zonder dat er sprake hoeft te zijn van kwaliteitsvermindering. Zorgpark De Maasheide biedt een dagrecreatief programma aan waar zowel bezoekers als omwonenden aan deel kunnen nemen. Dat doet zij onder de titel ‘Vitaliteitstuinen’: tuinieren en actief bezig onder deskundige begeleiding in een vertrouwde en gezonde omgeving.

Ambitie Maasheide en De Maashorst; brug tussen economie, natuur en zorg Provinciaal Landschap De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant en ligt in de gemeenten Bernheze, Uden, Landerd en Oss. De Maashorst ontwikkelt voor haar bewoners, ondernemers en toeristen een vitale en leefbare omgeving, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De verschillende gebiedspartijen zijn verenigd in Stuurgroep De Maashorst, die zich inzet om economie en ecologie duurzaam te verbinden. Met natuur, water en landschap als kernwaarden manifesteert De Maashorst zich nadrukkelijk en met recht als Landschap van Allure. Zorgpark De Maasheide ontwikkelt zo’n brug tussen natuur en economie en levert een bijdrage aan de ‘healing environment’. In Noord-Brabant kunnen meerdere zorgparken worden ontwikkeld, waarbij steeds weer de “couleur locale” op een eigen wijze wordt ingevuld. De Maashorst omarmt het idee van Zorgpark De Maasheide en ondersteunt samen met andere nauw betrokken lokaal, regionaal en landelijk opererende partijen in de zorg- en recreatiesector.

Zorgpark De Maasheide - p.a. Wezelstraat 28 - 5408 XZ Volkel - 06 30816565 - info@maasheide.nl - www.maasheide.nl

Brochure De Maasheide  

Brochure De Maasheide

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you