De Maasbever, nummer 9, oktober 2015

Page 1

de maasbever

Maasdijks meest gelezen krant Nummer 9 oktober 2015 26e jaargang www.maasbever.nl

03

09

13

Een mens voor de lens

Houtrook schadelijker

Column: Weet wat je eet!

AGENDA VOOR MAASDIJK 30 oktober 19.30 uur Rad van Avontuur Concordia 30 oktober 19.30 uur Najaars­ concert Slagwerkgroep Westland m.m.v. Harmonie­ orkest Liora Hoeksteen 31 oktober 14.00 uur Prin­ senhof Halloween High Tea

Verkeersveiligheid Maasdijk nog steeds zorgelijk Ondanks alles wat er inmiddels al aan gedaan is door de gemeente, blijft de verkeersveiligheid rond de Oranjesluis zorgelijk. Door het Maasdijkse KOM overleg en door de Maasdijkse Belangen Vereniging worden diverse zaken onder de aandacht gebracht en gehouden bij de betreffende instanties. En dat dit nodig is, blijkt wel uit wat er ter plekke te zien is en uit de incidenten die met regelmaat worden gemeld. Zo zijn er nog steeds automobilisten die kennelijk “de omweg” over de rotonde bij de Lange kruisweg te lang vinden en gewoon schuin-toe gaan over het trottoir en dwars door de berm oversteken naar de hoofdweg. Pylonen en gespannen rood-wit tape worden daarbij genegeerd en tegen de grond gereden, en het tegelpad wordt bovendien

vernield. Het doortrekken van de geluidswal ter plaatse of zelfs een diepe greppel zou dit wellicht doeltreffend verhinderen. Het is op zich een goede zaak dat er op de Pettendijk een nieuwe bushalte is gekomen voor de bewoners van dit deel van Maasdijk, en ook voor mensen uit de richting Staelduinse bos en Heenweg. Tegelijk is het duidelijk dat de weg veel te smal is aangelegd voor een bus en auto’s die elkaar moeten passeren, zeker als er òòk nog fietsers rijden. Al heel wat keren zijn fietsers en brommer-rijders in de tunnels opgeschrikt door tegemoet komende auto’s die bewust of onbewust de route over het fietspad nemen. Zowel op het onderpad vanaf de de Jonghlaan als in de Groeneweg zou met borden toch duidelijke moeten worden aangegeven dat dit niet te bedoeling is. Daarnaast moet er wellicht ook streng worden gehandhaafd. Zeker in de donkere wintermaanden

levert dit voor de fietsers zeer gevaarlijke situaties op. Wat verder niet de bedoeling moet zijn geweest, is dat er heel veel auto’s nog steeds hun dagelijkse route over de Lange Kruisweg blijven rijden in plaats van over de mooie wegen die hiervoor zijn aangelegd. Dit had een tijdelijke situatie moeten zijn, maar blijkt een blijvende. Dit levert gevaarlijke situaties op met overstekende (brom)fietsers en voetgangers ter hoogte van de dorpskern. Het kruispunt bij ons plaatselijke tankstation is een onnodig druk en onoverzichtelijk kruispunt geworden. Zeker voor kinderen is dit gevaarlijk. Verder is het toch ook zeer ongewenst dat nog steeds zoveel zwaar vrachtverkeer vanaf de Maasdijk via de verbindingsweg naar Hoek van Holland gaat vise versa in plaats van over de A20 en via Westerlee. Reeds bij de rotonde Nolweg/Nollaan zou dat toch moeten zijn aangegeven?

3 november 09.30 uur Prinsenhof Koffie op locatie Theeschenkerij “Tuinpad “ 3 en 24 november 14.30 uur Prinsenhof Bingo 5 november 20.00 uur Concordia Cultureel Film Gooise Vrouwen 2 6 november Kindervoorstel­ ling ‘Magische keuken” Interactieve kindershow met Julian 15.30 uur Concordia Jeugd 13 november 20.00 uur Klaverjassen `Kastine` Dijkvogels 21 november 15.00 uur Intocht St. Nicolaas RABO veldje,Tuindersweg

Gepasseerd op Twitter 20 okt. @Maasbever PLUS verbouwing op schema Het zal niemand in de Maasdijk ontgaan zijn dat de... http://fb.me/4lA3EM0IK 20 okt. @Maasbever Voor een leuke filmavond kun je terecht bij Concordia! http://fb.me/5dDWqouHU

de Pietenmarkt staat. De muzikale begeleiding wordt verzorgt door de Maasdijks-Lierse Marchingband van 15.30-16.15 uur. De winkeliersvereniging van Maasdijk heeft de organisatie in handen en hoopt op een geweldige belangstelling. Op de Pietenmarkt natuurlijk weer leuke spelletjes en kraampjes vol lekkernijen. Om ca. 17.15 uur zal Sinterklaas weer vertrekken uit Maasdijk.

.

Eind september was er een bijeenkomst voor bewoners van Maasdijk, in de Prinsenhof. Graag had ook Rick Prik naar deze bijeenkomst gegaan, er zou immers gesproken worden over ” Ons Maasdijk” en dat is een onderwerp waar Rick Prik grote belangstelling voor heeft, maar helaas waren er andere bezig­ heden waardoor deze vergade­ ring niet bezocht kon worden. Naar later is verteld, was er wel veel belangstelling, de Prinsen­ hof was afgeladen, zoals dat wordt genoemd. Uit het verslag in de vorige Maasbever kon opgemaakt worden dat er door de Maasdij­ kers een “top vijf” is gemaakt van wensen die er leven onder de bewoners van ons mooie dorp, een top vijf op het gebied van wonen, werk & inkomen, vrije tijd, leefbaarheid & veiligheid, gezondheid & zorg, voorzieningen, vrijwillige inzet & mantelzorg. Een hele mond vol, waar alle aanwezigen zich over konden buigen. Veelal zaken waarvan gemeente Westland de regie kan voeren, dus u zelf begrijpen dat Rick Prik heel erg benieuwd is of er zo-wie-zo wat gedaan gaat worden om de top vijf wensen van de inwoners van Maasdijk te realiseren. Het zou natuurlijk heel verve­ lend en treurig zijn als deze wensen voor kennisgeving zouden worden aangenomen en er niks mee gedaan wordt, dit onder het motto : “ Ze dronken een glas…… deden een plas….. en alle bleef zoals het was……”

St. Nicolaas komt naar Maasdijk Op zaterdag 21 november a.s. komt St. Nicolaas met zijn knechten een bezoek brengen aan Maasdijk. Om ca. 15.00 uur wordt er gestart met de feestelijke ontvangst van de Goed Heiligman. Dit bezoek gaat gepaard met een rondrit met de kinderen door ons dorp. Het vertrekpunt voor deze rondrit is het bekende Rabo-veldje aan de Tuindersweg en eindigt op het Oranjeplein, waar

Rick Prik..

TERRAS

RICK PRIK

OVERKAPPINGEN

TE KOOP

“Met een verfje en een behangetje kom je er niet” Uitgebreide bouwtechnische keuring aanwezig. Maasdijk 74 € 259.000.- k.k. 0174 52 03 04