De Maasbever 11, december 2021

Page 1

de maasbeverr

Maasdijks meest gelezen krant Nummer 11 december 2021 32e jaargang www.maasbever.nl

05 Dijkvogels G scoort

08 Voor het eerst surprises

10 Goede Weiden, Slechte Weiden

Gemeente Westland gaat op zoek naar de “mooist versierde kerststraat van Westland” NAALDWIJK – Welke straat in Westland is het mooist versierd in de donkerste dagen van het jaar? De gemeente daagt alle inwoners uit om te zorgen voor zo’n lichtpuntje. Dit kan door mee te doen aan de verkiezing “Mooist versierde Kerststraat van Westland”. De mooist versierde straat wint een buurtbarbecue ter waarde van €450,-. De gemeente is voor deze actie op zoek naar sfeervolle kerststraten. Inwoners kunnen bijvoorbeeld lampjes ophangen, versierde kerstbomen buiten zetten of de ramen volplakken met tekeningen. De jury bezoekt de deelnemende straten voor 18 december. De deelnemers hebben dus nog tot en met komende week om samen met hun

buren de straat mooi en sfeervol aan te kleden.

Burgemeester De jury beoordeelt aan de hand van aantekeningen en foto’s welke straat eruit springt. Burgemeester Bouke Arends komt vlak voor kerst de winnende straat bekijken en neemt dan meteen de cheque voor

de

buurtbarbecue

mee.

Meedoen? Opgeven kan tot uiterlijk 15 december via info@gemeentewestland.nl (onder vermelding van Mooiste Kerststraat). Vermeld ook straat en huisnummers.

De redactie van de Maasbever wenst u en allen die u lief zijn fijne Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2022 toe. Met name het

Actie Kerst voor de Voedselbank 2021-2022 weer hard nodig De laatste tijd laat de Voedselbank in Maassluis weer van zich horen: er zijn hard levensmiddelen nodig voor ruim 230 gezinnen uit Maasdijk, Maasland, Hoek van Holland en Maassluis. De voorraden van afgelopen jaar zijn inmiddels al lang uitgedeeld, en er zijn nog steeds veel mensen van de Voedselbank afhankelijk deze winter. Tijd voor actie dus!

laatste: een Gezond 2022. Wij wensen u tevens veel leesplezier toe met het lezen van Maasdijks meest gelezen krant. Redactieteam Maasbever

De laatste tijd laat de Voedselbank in Maassluis weer van zich horen: er zijn hard levensmiddelen nodig voor ruim 230 gezinnen uit Maasdijk, Maasland, Hoek van Holland en Maassluis. De voorraden van afgelopen jaar zijn inmiddels al lang uitgedeeld, en er zijn nog steeds veel mensen van de Voedselbank afhankelijk deze winter. Tijd voor actie dus! Besloten is dat de actie ‘Kerst voor de Voedselbank’ dit jaar weer georganiseerd wordt, dit keer door een groep betrokken inwoners als kartrekkers. “Het was vorig jaar immers ook een heel succesvolle actie”, volgens de bewoners. Joke Cats van de Stichting Voedselbank Maassluis: “We zijn erg blij dat de actie weer opgestart wordt, en hopen dat we weer net zoveel enthousiasme mogen zien als afgelopen jaar, dat was écht hartverwarmend.” De actie wordt dit jaar gehouden op zaterdag 18 december 2021,

van 9.00 - 16.00 uur, op de inmiddels bekende inleverplekken (bij Station West, MSV’71, diverse supermarkten in Maassluis en natuurlijk de Voedselbank aan de P.J. Troelstraweg). Ook de kerken, Moskee Ibrahim en diverse scholen hebben eigen inzamelingsacties.

De organisatie hoopt u op 18 december bij één van deze punten te mogen zien!

Rick Prik..

.

Toen alles nog 'normaal' was Het is al weer een paar maanden geleden, maar tóch het vermelden in de kolom van Rick Prik waard. Het gaat over het volgende: Het was best een enerverend gesprek op een verjaardag van de familie van Rick Prik, een groot gedeelte van deze familie woont in het oosten van het land, veelal in kleine dorpskernen. De inhoud van het gesprek ging over de duurzaamheid van de gemeentes, mede omdat er ook een aantal beleidsmedewerkers van de gemeente aan het gesprek deelnamen, was het een best zinvol gesprek. Het was bijna een competitie welke gemeente nou het duurzaamst was. Het ging er op lijken dat gemeente B. deze competitie van de duurzaamste gemeente zou gaan winnen, de vertegenwoordiger uit deze gemeente vertelde het volgende verhaal: “Wij zijn zo duurzaam dat onze burgemeester zich verplaatst op een varken en daar zit hij dan vaak achterstevoren op, nou als dát niet duurzaam is weet ik het ook niet meer” en iedereen op deze verjaardag knikte instemmend, dit was een uitstekend voorbeeld van duurzaamheid. Maar, zoals vaker op een familie verjaardag, had Rick Prik ook dit keer weer het laatste woord en dat was: “Bij ons in het dorp worden de vuilniszakken, gevuld en wel, aan de lantaarnpalen opgehangen en soms worden deze zakken dan opgehaald” Een bulderend gelach was de reactie van de aanwezigen………

Bewonersinitiatief ‘Kerst voor de Voedselbank'

RICK PRIK

TE KOOP

Volgend jaar kerst vieren in een ander huis? Houd onze site in de gaten.

Het bewonersteam staat weer klaar voor de actie! (foto: Victor Kappelhof)

0174 52 03 04


02

december 2021 // demaasbever

AGENDA VOOR MAASDIJK Als gevolg van het heersende Corona virus, zijn er de komende weken geen activiteiten bekend welke op de agenda vermeld kunnen worden. Wij hopen in de volgende Maasbever weer een agenda te kunnen publiceren. Redactie team Maasbever

Kerkdiensten Protestantse Gemeente Maasdijk Zondag 19 december 2021 09.30 uur 4e advent, Ds. Floris den Oudsten Vrijdag 24 december 2021 18.30 uur Kinderkerstfeest, Ds. Floris den Oudsten. Onder voorbehoud Zaterdag 25 december 2021 09.30 uur Kerstmorgen, Ds. Floris den Oudsten. Onder voorbehoud worden er 2 diensten gehouden

Vrijdag 31 december 2021 19.00 uur Oudejaarsavond, Ds. Floris den Oudsten

De Maasbever is een uitgave van de Maasdijkse Belangen Vereniging.

Apotheken

Houd de website, nieuwsbrief en het kerkblad Samen in de gaten of diensten wel of niet doorgaan en welke veranderingen er eventueel zijn.

Zondag 26 december 2021 09.30 uur Ds. H. Mas

Colofon

INFORMATIE

Zondag 9 januari 2022 09.30 uur Ds. H. Mas 19.00 uur Zangdienst, Ds. B. Schoone Zondag 16 januari 2022 09.30 uur Ds. Floris den Oudsten 19.00 uur Worship of themadienst, Ds. Floris den Oudsten Zondag 23 januari 2022 09.30 uur Oecumenische dienst, Week van de Eenheid, Ds. Floris den Oudsten 19.00 uur Ds. J.C. v. Westenbrugge Zondag 16 januari 2022 09.30 uur Ds. A. Noordam

Bankrelatie: Rabobank Westland IBAN: NL39 RABO 0340 3336 50 Website: www.maasbever.nl

Zondag 2 januari 2022 09.30 uur Ds. Floris den Oudsten 19.00 uur Ds. Floris den Oudsten, Jong-volwassen samenkomst

Postadres: De Maasbever p/a Callenburghstraat 31 2676 VV Maasdijk

Vereniging van Vrijzinnig Protestanten

Advertenties: E-mail: advertentie@maas­bever.nl Redactie: Rien Mostert Tel: 0174-513306 06-13678449 E-mail: redactie@maasbever.nl Jan O. Voogt Tel: 0174-516367 E-mail: info@maasbever.nl

Fotograaf: Jan O. Voogt Tel: 0174-516367 E-mail: fotografie@maasbever.nl Opmaak en druk: Stdesign Concept + Creatie

Buurtzorg Voor verpleging en verzorging thuis Waldeck Pyrmontstraat 4, 2676 AR Maasdijk Tel: 06-53552626, 24 uur bereikbaar. E: maasdijk@buurtzorgnederland.com

Dierenbescherming Tel: 0174-630863

Zondag 23 januari Dienst in Honselersdijk, aanvang 10.00 uur Pastor W. Hoefman

Zondag 16 januari Dienst in Maasdijk, aanvang 10.00 uur Pastro Maria Opgelder

Zondag 30 januari Dienst in Maasdijk, aanvang 10.00 uur Ds. N. Verburg

Maatregelen jaarwisseling in Maasdijk aan te brengen. Ook zullen politie en boa’s deze locatie extra in de gaten houden. Vanaf 27 december worden daarnaast particuliere beveiligers ingezet. Zij zullen rond rijden in de buurt en personen die zich misdragen aanspreken.

tieteams. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de jaarwisseling 2021/2022 voor iedereen gezellig wordt.

Een veilige jaarwisseling is alleen mogelijk als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt; inwoners, de politie, de gemeente, het openbaar ministerie en de buurtpreven-

Fijne feestdagen!

Fysiotherapie Maasdijk Waldeck Pyrmontstraat 4, Tel: 0174-516598 Fysio-en manuele therapie Sporthal Maasdijk, Tel: 06-51527563 GGD Tel: 079-3430888 Huisarts, dr. A.A. Aziz Pr. Mauritsstraat 2, 2676 BC Maasdijk Tel: 0174-512420 Alarmnr. op werkdagen (overdag) Tel: 0174-518283 www.huisartspraktijkmaasdijk.nl Huisartsenpraktijk dr. Bruin Spreekuur elke werkdag behalve woensdag 10.30 uur tot 12.00 uur. Voor afspraken Tel: 0174-627778 www.dedijk.praktijkinfo.nl Peuterspeelzaal / verlengde peuteropvang KrisKras Kinderdagverblijf / buitenschoolse opvang Cont.pers. mevr. Piny Fiers, Tel: 0174-517614 Aanwezig op: Dinsdag van 07.30 tot 16.00 uur Woensdag van 7.30 tot 16.00 uur Donderdag van 7.30 tot 16.00 uur Maasdijkse Belangen Vereniging E: maasdijksebelangenvereniging@gmail.com Meldpunt Bezorgd Tel: 0900-0400405 of www.meldpuntbezorgd.nl Meld Misdaad Anoniem Tel: 0800-7000 Prinsenhof Wijkcentrum Spreekuur trombosedienst elke dinsdagmorgen 8.30 - 8.45 uur. Openingstijden Prinsenhof ma t/m vr 08.30 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur Cont.pers. Renée Goppel. Tel: 06-11896337 Stankoverlast Meldkamer Rijnmond, Tel: 010-4733333

Martine van der Meer Tel: 06-10105530 E-mail: martine@maasbever.nl Joke Middendorp Tel: 0174-512696 E-mail: joke@maasbever.nl

Buurtpreventie E: buurtpreventiemaasdijk@gmail.com

Centrum voor Jeugd en Gezin Tel: 088-0549977

Zondag 9 januari Dienst in Honselersdijk, aanvang 10.00 uur Ds. D. Peters

De afgelopen jaarwisseling zijn er op en rond het grasveld aan de Tuindersweg in Maasdijk helaas incidenten geweest, waaronder vernieling, brandstichting, het afsteken van illegaal vuurwerk en het met vuurwerk bekogelen van hulpverleners. Om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt heeft burgemeester Arends in overleg met de politie besloten cameratoezicht in te zetten en rond het grasveld extra verlichting

Buurtdiensten Maasdijk Voor hulp bij het huishouden als u het niet meer alleen kan, bij (tijdelijke) ziekte of na een ziekenhuisopname. Tel: 06 207 98 898. E: maasdijk@buurtdiensten.nl

Ouder en kindzorg Consultatiebureau Waldeck Pyrmontstraat 4, 2676 AR Maasdijk. Vrijdagmorgen, Tel: 06-22429220. Inloopspreekuur elke Vrijdag 11.15 - 11.45 uur. Afspraak verzetten 9.00 - 13.00 uur via Careyn Contact, ook voor aanvragen spreekuren en advies ma t/m vr 8.30 - 9.30 en 15.30 - 16.30 uur.

Facebook www.facebook.com/maasbever Twitter www.twitter.com/maasbever

Apotheek De Lier Hoofdstraat 80 De Lier. Open ma t/m vr 8.30-17.30 uur za. 11.00 – 12.00 uur Tel: 0174-514411 0f 0174-516600

Careyn Contact Tel: 088-1239988 ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur Diabeteszorg Tel: spreekuur di 9.00 - 9.30 uur 0174-636600 of via Careyn Contact Diëtiek afspraak via Careyn Contact Voedingsinformatielijn: ma, di, do en vr 13.30 - 14.30 uur, Tel: 0174-636600 Ergotherapie via Careyn Contact

Verspreidingsgebied: Maasdijk Oplage: 2100 stuks De volgende verschijnings­ datum is 26 januari 2022 kopij en advertenties insturen uiterlijk: 20 januari.

Service Apotheek Maasdijk Waldeck Pyrmontstraat 1, 2676 AP Maasdijk Open elke werkdag 08.45 - 12.15 uur 13.15 - 17.15 uur Tel: 0174-513841 www.apotheekmaasdijk.nl

Tandarts P.A.J. Stegen Korte Kruisweg 30 Maasdijk, Tel: 0174-517172

DE MAASBEVER VERSCHIJNT IN 2022 OP: 26 januari 23 februari 30 maart 27 april 25 mei 29 juni

In juli verschijnt er geen Maasbever (vakantiemaand) 31 augustus 28 september 26 oktober 30 november 21 december, Kerstnummer

Vitis Welzijn T: 0174-630358, www.vitiswelzijn.nl - Plusbus Tel: 0174-444221 - Sociaal Meldpunt (stoppende ondernemers) Tel: 0174-630358, sociaalmeldpunt@vitiswelzijn.nl - Steunpunt Mantelzorg Tel: 0174-630358, mantelzorg@vitiswelzijn.nl Wijkagent Maasdijk Bereikbaar na afspraak, Tel: 0900-8844 E: teleservice@haaglanden.politie.nl


03

“... en het licht van God straalde om hen heen ...” Lucas 2:9 BGT

De geloofsgemeenschappen van Maasdijk wensen u een zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! Namens: Rooms Katholieke Jacobuskerk

Protestantse Gemeente Maasdijk

25 dec. 11.00u Kerstviering

24 dec. 18.30u Kindermusical (online)

26 dec. 12.00u Kindje wiegen

25 dec. 9.00u Kerstfeest,

Voor informatie zie: rkwestland.nl/maasdijk

11.00 uur Kerstfeest,

Vrijzinnige Protestanten (VVP) Maasdijk

Evangelische Gemeente Maassluis (EGMA)

25 dec. 10.00u Kerstviering

24 dec. 20.00u Kerstavond

Voor informatie zie: concordiamaasdijk.nl

Voor informatie zie: egma.nl

met voornamelijk traditionele Kerstliederen en orgel met kindermoment, mix van Kerstliederen en orgel/YouTube

Voor informatie zie: pgmaasdijk.nl

Bovenstaande kan wijzigen naar aanleiding van de actuele corona-maatregelen. Kijk op de website van de geloofsgemeenschap voor eventuele wijzigingen.


04

december 2021 // demaasbever

ALTIJD

HOFMAN

Duurzame bouwprojecten voor wie verder denkt

40 DEALER OCCASIONS ONDER DE € 6.000,-

Voor het betere renovatie& onderhoudswerk + Aandacht voor uw wensen en behoeften + Overzichtelijke offerte spoedig in huis + Snel en resultaatgericht werk + Ook voor drielaags glas, zonnepanelen e.a.

AL 8 JAAR EEN BEGRIP IN MAASDIJK

AUTO VAN DER KROGT De Vierde Hoeve 31 2676 CP Maasdijk T 06-24566786 www.autovanderkrogt.nl

Blauwhek 27, Maasdijk T 0174 524000 • F 0174 524001 info@hofmanbouwbedrijf.nl • www.hofmanbouwbedrijf.nl

BOUWBEDRIJF

Dag en nacht bereikbaar

06 - 23 95 11 32

Berna Hanemaayer-van den Enden

Ook adverteren in demaasbever ?

Van den Rijnstraat 21 2676 CZ Maasdijk

Stuur een e-mail naar advertentie@maasbever.nl

berna@uitvaartverzorgingrespect.nl www.uitvaartverzorgingrespect.nl

“Voor een persoonlijk en respectvol afscheid”

l

Uw partner in audiovisuele- en elektrotechniek! Ende Systems B.V. Maasambacht 4, 2676 CW Maasdijk T 0174-51 05 41 E info@endesystems.nl www.endesystems.nl

A new year to celebrate Breate wenst je mooie feestdagen en een creatief nieuwjaar!

Honderdland 324

T 0174 26 10 00

2676 LV Maasdijk

E contact@breate.nl

www.breate.nl


05

Dijkvogels G scoort, zelfs over de grens Inmiddels is het al weer december en hebben we met onze G korfbal groep een aantal sportieve evenementen achter de rug. Allereerst was er op 30 oktober de demonstratiewedstrijd in de Lotto Arena van Antwerpen. De Belgische korfbal bond bestaat 100 jaar en wilden iets extra’s doen tijdens het EK korfbal. Samen met Tempo uit Alphen a/d Rijn hebben we dan ook een mooie wedstrijd laten zien, die werd gewonnen met 7-4. Gelukkig mocht er nog publiek bij zijn, best spannend voor ons, maar

zorgde zeker ook ’s avonds tijdens de EK finale Nederland-Belgie voor een sportieve sfeer. Twee weken erna was het tijd voor de Haagse Korfbaldagen, een jaarlijks terugkerend evenement, waar ook een aantal G korfbal teams voor uitgenodigd worden. Samen met Refleks vormden we een mixteam en werd het toernooi winnend afgesloten. Dit betekende de week erna de finale spelen, tegen wederom Tempo Mix. Helaas zonder publiek dit keer, maar gelukkig was er livestream zodat de sportieve wedstrijd ook thuis gevolgd kon worden. Na 20 spannende minuten werd het dan ook nipt 4-3 in ons voordeel en konden we mooie prijzen in ontvangst nemen.

Kortom een goede voorbereiding voor de start van de zaalcompetitie, helaas hebben we hier nog maar net één competitie zaterdag kunnen spelen, omdat de maatregelen anders beslissen. Als alternatief kunnen we op zaterdag met elkaar trainen en is er vorige week gezellig gedobbeld in het Sinterklaas weekend in de Kastine, kortom we blijven in beweging! Namens heel de G groep van Dijkvogels wensen we iedereen gezellige feestdagen, blijf gezond en geniet juist van de mogelijkheden en denk niet in beperkingen.

WAT LUKT WEL?

Tja, soms zit het mee, soms zit het tegen. Ook al zit het niet helemaal mee, ik probeer altijd mogelijkheden te zoeken om er iets van te maken. Dat geldt voor alles en in elke situatie. Je kan het omdenken, positief denken of in mogelijkheden denken noemen. Maak van een probleem een mogelijkheid. Zo ook in ons dagelijks leven. Ken je dat? Ga je aan het eten beginnen, aardappels schillen, komt de putlucht je al tegemoet. Nee hè, een rotte aardappel in de zak. Als het tegen zit, smaakt de hele zak muf. Dan maar rijst. Wat denk je? Rijst op! Ligt er nog een ondefinieerbaar zakje korrels in mijn voorraadkast. Ooit voor een gerecht gekocht, of in een boodschappenpakket ontvangen, maar wat de boer niet kent, eet hij niet. Dit zakje, wat ik tot nog toe angstvallig heb vermeden, blijkt

mijn redding! Hoe heette het ook alweer? Oh ja, bulgur. Het ziet eruit als rijst, even makkelijk klaar te maken. Op hoop van zegen mieter ik het in de pan. De broccoli prak, wordt broccoli roerbak. Even zoeken in mijn voorraadkast. Ja hoor! Nog wat gevonden! Teriyaki saus zonder toevoegingen. Ik krijg er weer zin in. Een uitje en wat knoflook fruiten, dat komt helemaal goed. Nee hè, stoot ik het potje sesamzaadjes om. De wet van Murphy. Waar heb ik die rommel ooit voor gekocht? De chaos is zo groot, dat de stofzuiger er aan te pas moet komen. Hmm, die sesam kan weleens goed smaken bij de saus en broccoli. Vol goede moed maak ik het gerecht af. Tijdens het eten wacht ik de reacties met klotsende oksels af. Ik hoor niks, ze zeggen niks, maar daar komt het verlossende zinnetje: ’Mam, zo vind ik broccoli niet meer zo vies. Zo mag je het vaker maken.’ Yes! Nu nog het bij elkaar geraapte recept zien te onthouden voor de volgende keer. Zo zie je maar: problemen kunnen mogelijkheden worden.

Geslaagde Flügel Zaalstartdag Op zaterdag 20 november vond het jaarlijks terugkerende evenement van Dijkvogels, de Flügel Zaalstartdag plaats in Sporthal Maasdijk. Ook dit jaar was de regel: per wedstrijd wint het team dat als laatste scoort een schnitt of doos Flügel. Zo was het elke wedstrijd tot aan de laatste minuut spannend wie er nog ging scoren! Zowel Dijkvogels 1 en 2 wist de Flügel te winnen. Ook werd op donderdagavond tussen Dijkvogels 3 en 4 al gestreden om deze mooie prijs, uiteindelijk ging Dijkvogels 4 er met de Flügel vandoor (maar er werd wel eerlijk gedeeld met Dijkvogels 3). Ook bij de jeugdteams was het geslaagd, vele teams hebben na de wedstrijd mogen genieten van de lekkere slagroomschnitt! Nogmaals een bedankje aan Flügel, voor het sponsoren van dit leuke evenement!

Groetjes Annette

Mandarijnen Actie Dijkvogels Donderdag 16 december tussen 19:00 en 20:00 gaan we met behulp van een drive-thru mandarijnen afleveren vanuit de Kastine. Graag hadden we de mandarijnen bij u aan huis bezorgd, maar helaas zit dat er nog even niet in. Daarom verkopen we dit jaar de mandarijnen vooraf online en zijn ze op 16 december tussen 19.00 en 20.00 uur af te halen bij de Kastine.

Dus koop voor € 5,- een kistje sappige, fruitige mandarijntjes via het formulier op onze website! Alvast bedankt! Het bestuur CKV Dijkvogels.


06

december 2021 // demaasbever

o Z & t a t Pa d g r o z e thuis b n e l a h f a f o Vrijdag t/m Zondag 16:00 - 20:00 Vierde Hoeve 37 in Maasdijk


07

Westlandvoorelkaar bedankt alle vrijwilligers met decemberkalender vol cadeautjes 7 december 2021 was het de nationale dag van de vrijwilliger. Om alle vrijwilligers in gemeente Westland te bedanken, deelt vrijwilligersplatform Westlandvoorelkaar uit. Alle vrijwilligers ontvangen een decemberkalender, gevuld met meer dan 20 verschillende cadeautjes. “We vinden het geweldig dat er elk jaar zoveel mensen voor elkaar klaar staan”, vertelt Claudin Knoefmann, projectleider van Westlandvoorelkaar. “Juist met opnieuw een coronajaar, wat voor veel mensen niet makkelijk was. Voor al die duizenden uitgelokte glimlachjes, gedronken kopjes koffie, gesproken woorden, gegeven knuffels, wijze raad en uurtjes inzet, geven we graag wat geluksmomentjes terug. Daarom krijgt iedere vrijwilliger van ons een decemberkalender, vol met kleine cadeautjes. Van winacties tot korting tot online activiteiten, voor ieder wat wils.”

Hulpbereidheid hoog Op Westlandvoorelkaar kunnen inwoners makkelijk iets goeds doen. Voor een ander, de buurt, de gemeente, cultuur of natuur. Het werkt precies zoals die welbekende marktplaats maar dan zonder geld: vraag en aanbod op gebied van vrij-

willigerswerk worden verzameld en gematched. Het platform laat zien hoe bereidwillig Westlandse inwoners zijn om voor elkaar klaar te staan. Sinds de start in 2019 doen er al meer dan 1600 inwoners mee en er zijn ruim 1000 matches gemaakt. Er is in 2021 om en nabij 16.000 uur aan vrijwillige inzet gerealiseerd via dit platform”, zegt Claudin Knoefmann.

Hulp hard nodig De combinatie van een florerende economie en strengere coronamaatregelen zorgen ervoor dat er meer vrijwilligers nodig zijn. “Er staan nog 180 hulpvragen op het platform open. Dat aantal groeit gewoon door, terwijl de instroom van nieuwe vrijwilligers de laatste maanden afneemt. De coronamaatregels hakken er bij kwetsbare Westlanders hard in, maar studie en werk gaan ‘gewoon’ door. Mensen denken geen tijd te hebben voor

vrijwilligerswerk of weten niet hoe of waar ze kunnen bijdragen. Het platform helpt omdat het goed doen makkelijker maakt. En dat kan al in een uurtje! ”

Vrijwilligers bedanken Om alle vrijwilligers in gemeente Westland te bedanken, is er vanaf 7 december voor ieder een digitale decemberkalender met meer dan 20 cadeautjes. “De kalender is er voor iedereen. Maatschappelijke organisaties kunnen deze gratis bij ons aanvragen voor hun vrijwilligers. Naast bedanken, hopen we hiermee iedereen te inspireren om volgend jaar ook weer voor elkaar klaar te staan”, aldus Claudin Knoefmann.

ZORGVERZEKERING

Een vraag die aan het einde van het jaar voor veel mensen speelt… overstappen of niet? Verwacht in dit stuk geen inhoudelijke tips en adviezen over aanvullingen en vergoedingen. Zorgverzekering betekent letterlijk, dat je erop kunt vertrouwen dat je zorg krijgt wanneer je die nodig hebt. Voor iedereen in Nederland geldt dat in ieder geval voor de Basis zorg. Maar hoe lang is de situatie nog houdbaar, dat je verzekerd bent van zorg? Het kantelpunt nadert en wachttijden lopen op. Waar ik een pleidooi voor wil houden is hoe mooi het werken in de zorg is. Dan spreek ik vooral uit mijn persoonlijke ervaringen als fysio-/manueel therapeut. Oké, ik weet dat ik misschien minder dan in andere zorgberoepen geconfronteerd word met de gevolgen van onderbezetting en de toegenomen administratieve lasten. Maar in de basis is werken in de zorg erg waardevol. Wat ik het mooiste vind is dat ik me op een betekenisvolle wijze kan inzetten voor een ander. Altijd een luisterend oor, meedenkend en samen werken aan verbetering.

Een beroep waar je met hart, hoofd en handen moet werken, een geweldige combinatie. En omdat de zorg altijd in ontwikkeling is, ben ik dat ook. Eindeloze mogelijkheden om kennis te verbreden en verdiepen, dat houdt het interessant. De waardering wanneer je iemand goed hebt kunnen helpen of begeleiden is natuurlijk de slagroom op de taart (of de piek op de kerstboom). Tot slot, er zijn grote tekorten in de zorg, dus van een zorgbaan ben je verzekerd! Ik wens een ieder fijne feestdagen en een gezond en zorgeloos nieuw jaar! PS: Mocht je toch willen weten bij welke zorgverzekeraar je het beste af bent voor een goede fysiotherapie dekking, kun je eens kijken bij defysiotherapeut.com.

Cora van Zwet-Bijl

Versterking voor Maasdijks meestgelezen krant Wij zijn op zoek naar versterking voor ons team om maandelijks de Maasbever uit te kunnen brengen. Denk aan verschillende taken zoals; artikelen schrijven, redactiewerkzaamheden, fotografie, social media, organisatorische werkzaamheden, werving adverteerders. We hebben echt heel veel leuke werkzaamheden! Al is het maar een uur per maand………

Wat krijg je ervoor terug? Kerst in Maasdijk

Voldoening, ervaring, vergroting van je netwerk, gezelligheid en

natuurlijk veel dankbaarheid vanuit ons mooie ‘dorp, want verbinding tussen mensen is belangrijk. Heb je tijd over en wil je ons helpen? Stuur dan een berichtje naar redactie@maasbever.nl


08

december 2021 // demaasbever

Sinterklaas vieren op het Kompas in groep 3! Afgelopen vrijdag 3 december heeft groep 3 Sinterklaas gevierd op school. Je mocht in pietenpak naar school komen en je deed die dag een keer geen lezen, rekenen en schrijven. 's Morgens hebben we een prentenboek gelezen, daarna kwam de Sint aan op school. We hebben in het speellokaal Sinterklaas bezocht, daar kregen we tollen, een knikkerbaan en deden we een dansoptreden voor de Sint en zijn

Voor het eerst surprises in de klas

Pieten. 's Middags deden we nog een kruidnotenbingo. Na de bingo mochten de kinderen hun kruidnoten op eten. En de winnaars? Die kregen extra veel kruidnoten!

Op vrijdag 3 december hebben wij voor de eerste keer surprises gemaakt op school. Het lijkt moeilijker dan je denkt, maar het is super leuk om te doen. Je weet niet wie jou heeft, dus het blijft een verrassing.

De dag van de Sinterklaasviering is al indrukwekkend genoeg voor groep 3, gelukkig vermaken de kinderen zich in de klas goed met een leuke Sinterklaastekening of een gezelschapsspel. Zo kunnen we even bijkomen van alle druktes. Het was een gezellige dag!

Je maakt bijvoorbeeld een teddybeer of een voetbal. En daar stop je 1 of 2 cadeaus in. Op

Sinterklaasgekte ook in groep 7 De week voor Sinterklaas hebben we ook in groep 7 al heerlijk genoten van de Sint-gekte. Zo stond er iedere dag wel iets op de planning:

konden via Google Meet gezellig met hun klasgenoten meedoen en kregen na schooltijd de gewonnen kruidnoten thuisgebracht.

Maandag begonnen we de dag met een gokspel. Er stond een pot met kruidnoten op het bureau en alle kinderen mochten een schatting maken hoeveel kruidnoten zij dachten dat er in de pot zaten. Sjoerd raadde het precieze aantal en ging er met de hele inhoud van de pot vandoor! ’s Middags deden we een muziekbingo Sinterklaas-style. Dean, Eva en Julia herkenden als eerste alle liedjes op hun kaart en wonnen wat lekkers! De rekenles werd een sinterrekenles in het speellokaal, waarbij de kinderen in tweetallen verhaaltjessommen moesten oplossen. Rennen, rekenen en samenwerken, dat noemen we nog eens win-win-win!

Woensdag werden er ook nog 6 korte, grappige spelletjes gedaan met kruidnoten. Wat hebben we

Op dinsdag deden we Sinterwerkwoordspelling en het pi pa pepernoten spel (of wat wij ervan gemaakt hadden: het kri kra kruidnoten spel). In teams speelden we 4 rondes van 8 vragen, waarbij de kinderen per goed antwoord kruidnoten konden verdienen. Ook de kinderen die deze dag thuis zaten

gelachen: de hoogste kruidnotentoren was 5 kruidnoten hoog en een kruidnoot van je voorhoofd naar je mond toe krijgen is eigenlijk niet te doen! We hebben het sintfeest afgesloten met de surprises en duiken nu vol goede moed de kerstperiode in!

2 december moest je je surprise meenemen naar school en op 3 december mochten wij de surprises in de klas openmaken. Er stonden cadeaus op het digibord en dan tik je er een aan welke naam er dan uit komt die mag een surprise pakken. Diegene moest dan eerst het gedicht voorlezen en dan uitpakken maar! Groeten groep 5


09

Danse

Danse

Oranjeplein 1 | Maasdijk | Ook adverteren in Danse Danse Oranjeplein 1 | Maasdijk | demaasbever ? Oranjeplein 1 | Maasdij

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00

12d0e879-9630-4a01-b09b-c4d1d682d065.indd 1

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | v

Openingstijden: ma - vr 8.00 - 20.00 | za 8.00 - 18.00

12d0e879-9630-4a01-b09b-c4d1d682d065.indd 1

12d0e879-9630-4a01-b09b-c4d1d682d065.indd 1

18-11-2016 14:57:49

Stuur een e-mail naar

| Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21. advertentie@maasbever.nl

auto gevel interieur VACATURE

JUNIOR SIGNMAKER Wij vragen:

Word jij onze nieuwe topper in

- Technisch inzicht

printen, lamineren, plotten en

- Een nauwkeurige en accurate werkwijze

monteren? Pak je kans, eventueel

- Zelfstandigheid

leiden we je intern op!

- MBO werk- en denkniveau - Ervaring in de signbranche is een pré

Bel ons of stuur een mail met je

- In bezit van rijbewijs B

motivatie en cv.

Honderdland 324

T 0174 26 10 00

2676 LV Maasdijk

E contact@breate.nl

www.breate.nl


10

december 2021 // demaasbever

Goede Weiden, Slechte Weiden In deze rubriek, ofwel de Soapserie GWSW, informeren wij u regelmatig over het lief en leed van de dieren en de mensen in het Maasdijks Kleindieren Verblijf. Gaandeweg waaien en regenen we met z’n allen de winter in. De donkere dagen voor Kerst zijn letterlijk ingegaan. Gelukkig herinnert een flauw zonnetje ons af en toe aan de zomer en wekt de blijde verwachting dat het ook weer voorjaar zal worden. Intussen hebben we de eerste natte sneeuw gehad en moesten we het eerste aangevroren ijs van de voorruit krabben. Sommige weerprofeten voorspellen ons een strenge winter, en enkele deinzen er niet voor terug om de schaatsliefhebbers een Elfstedentocht in het vooruitzicht te stellen. Gelukkig hebben onze dieren daar allemaal weinig notie en last van. ’s Nachts staan ze in de warme stal en als het weer het toelaat gaan ze even naar buiten voor een frisse neus en een plukje gras. Door de bank genomen gaat alles dus z’n gangetje. Oja, toch zeker wel vermeldenswaard is dat alle dieren een tijdje geleden op advies van de dierenarts op dieet gezet zijn; ze hadden het te goed en werden gewoon te zwaar en te dik. En dat dieet heeft succes gehad. Zoveel succes, dat Annie en Spekkie zelfs moeten oppassen dat de juiste balans tussen obesitas en te weinig winterspek niet uit het oog verloren wordt. En inderdaad zijn de dieren niet alleen slanker, maar ook actiever, kwieker en levendiger geworden. Moge dit een aansporing en bemoediging zijn voor alle Maasdijkers die deze maand opnieuw de strijd willen aangaan met de overtollige kilo’s. Een gezonde levensstijl werkt echt! Heel goed nieuws is ook dat ons vrijwilligersteam in de afgelopen tijd behoorlijk is uitgebreid met nieuwe krachten. We mochten welkom heten, in willekeurige volgorde: Monica, Chantal, Pieter, Susanne, Elizabeth, Teun, en Marloes. Daardoor komt de werklast voor de “oude garde” weer op normale

proporties en verloopt de organisatie een stuk soepeler. In de komende afleveringen kunt u met alle vrijwilligers (opnieuw) kennismaken. Deze keer stelt Marloes zichzelf voor, omdat zij vanaf januari uw vaste verslaggever wordt voor GWSW: “Ik ben Marloes van Heijningen, 31 jaar, afkomstig uit Poeldijk en sinds januari 2020 wonend in Maasdijk. En ik ben ook niet van plan om hier ooit weg te gaan. Want ik vind Maasdijk een heerlijk dorp. Sinds een klein jaartje ben ik actief als vrijwilligster bij het Klein Dierenverblijf. De diertjes maken mij heel blij, en ik geniet oprecht telkens weer als ik de weide bezig ben. Eén van mijn hobby’s is fotografie en

natuurlijk zijn de beesten een dankbaar onderwerp en staan ze vaak als fotomodel voor mijn lens. Verder kijk ik er naar uit om de lezers van GWSW elke maand bij te praten over wat er speelt op de dierenweide! Op de bijgaande foto’s ziet u mij op een selfie met Alpaca Jan, en houd ik samen met Lydia de geit Frits in bedwang tijdens het manicuren (kappen) van haar hoefjes”. Rest ons om namens het hele team en bestuur alle trouwe bezoekers en sponsors van de Dierenweide te danken voor de belangstelling en de steun in het afgelopen jaar en plezierige feestdagen en jaarwisseling te wensen, en het allerbeste voor 2022!

onze sponsors WE DOEN HET NIET ALLEEN De Maasbever, is met recht de meest gelezen krant van Maasdijk, omdat het lezerspercentage hoger ligt dan bij regionale bladen. Als redactie, die bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers, hebben wij als missie om de verbinding tussen alle mensen in dit mooie dorp te versterken. Wij richten ons daarom primair op plaatselijke nieuws, de activiteiten van onze verenigingen en basisscholen, het delen van lief en leed, en andere zaken die voor Maasdijkers van alle leeftijden interessant zijn. Dat doen we al bijna 30 jaar in een maandelijkse uitgave die huis aan huis gratis bezorgd wordt. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven en organisaties die door het plaatsen van advertenties en/of door een periodieke bijdrage ons hierbij helpen. Daarmee geven zij invulling aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zij hebben aandacht voor, en beseffen het belang van het sociale karakter van Maasdijk en willen daar op deze manier aan bijdragen.

van Lenteren

Kringloop Maasdijk zoekt Maasdijkers om ons gezellige team aan vrijwilligers te versterken. Lijkt het je leuk om onderdeel van ons grote succes te worden, loop dan eens binnen! Alles is bespreekbaar, van een paar uurtjes tot dagen. Iets doen voor de samenleving, geeft je zoveel terug.

Openingstijden winkel Maandag

gesloten

Dinsdag

12:00 – 17:00 uur

Woensdag

12:00 – 17:00 uur

– 17:00 uur Donderdag Uw 12:00 voeten in goede handen! Vrijdag 10:00 – 20:00 uur Zaterdag

Wilt u ook de Maasbever steunen? Neem dan contact op met de redactie voor de mogelijkheden. Dit kan al vanaf 100 euro per jaar (!) met maandelijks uw logo in de Maasbever als maatschappelijk betrokken bedrijf of organisatie.

10:00 – 16:00 uur

Parkeren voor de deur is gratis en de koffie staat klaar. Kom je ook gezellig langs? Stichting Kringloop Maasdijk - Maasambacht 8 - 2676 CW Maasdijk info@kringloopmaasdijk.nl - www.kringloopmaasdijk.nl - 06-48153297

Steun

ons ook!

Oproep voor Happy Valley Aanstaande mei gaat er een tentoonstelling plaatsvinden in het Westlands Museum over jeugdcultuur. Hierbij gaat er specifiek aandacht uit naar non-commerciële instellingen zoals hokken en sociëteiten. Om de tentoonstelling aan te kleden, ben ik op zoek naar foto’s van de soos en van de vroege edities van

het Happy Valley Zomerspektakel. Het mooiste zou zijn als er nog voorwerpen terug te vinden zijn uit de soos. Een paalzitpaal, een fierljepstok of andere aankleding die typisch doen herinneren aan Happy Valley of het spektakel. Suggesties, ideeën en vondsten neem contact op met mij. Matthijs van der Meulen Contact: matthijs@westlandsmuseum.nl


11

FIJNE FE�STDAGEN EN E�N VO�RSPOEDIG 2022! Geen spervuur aan advertenties, geen valse verwachtingen, geen halve waarheden. LPF Westland is open, eerlijk en direct ook voor Maasdijk. In 2022 staan wij weer voor u klaar want we zeggen wat we denken en doen wat we zeggen. Dank voor het vertrouwen. Een gezond en voorspoedig nieuwjaar gewenst! Bestuur en fractie LPF Westland.

lpfwestland.nl

Drie werkgebieden, drie expertises, drie bedrijven, die gezamenlijk hun krachten bundelen. Dat is de Beekenkamp Group. Een familiebedrijf bestaande uit Beekenkamp Plants, Beekenkamp Verpakkingen en Deliflor Chrysanten. Sinds de oprichting in 1951 is de groep uitgegroeid tot een bedrijf met 2.900 medewerkers wereldwijd, een productie van 2 miljard uitgangsmateriaal per jaar en een totaal areaal aan kassen van meer dan 90 hectare.

Wat je kwaliteiten ook zijn, we gaan SAMEN VOOR HET BESTE RESULTAAT!

WWW.WERKENBIJBEEKENKAMP.NL


12

december 2021 // demaasbever

Bedankt

s r e v e g k r e w voor jullie

vrijwilligers!

Onze brandweervrijwilligers hebben ook het afgelopen jaar weer paraat mogen staan onder jullie werktijd: vanuit de thuiswerkomgeving of vanaf het bedrijf. Hiermee leveren jullie een belangrijke bijdrage aan de (brand)veiligheid in Westland en Midden-Delfland, bedankt! Esther Lieben, Commandant Brandweer Haaglanden

Zoek jij meer uitdaging naast je job en wil je brandweervrijwilliger worden? Scan dan de QR-code of ga naar www.brandweer.nl/haaglanden/word-vrijwilliger.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.