Page 1

VOORJOU! JAARGANG 3

KERST 2013

HET WARE KERSTVERHAAL David Maasbach

NIEUWE MUSICAL Een gezellig kerstuitje!

HET VERHAAL VAN DE KERSTZUURSTOK Inspiratie

T H E BLE S S ING FAMILY // GRA TIS VO O R J O U!


VJ

DAVID MAASBACH

Opnieuw staat het kerstfeest voor de deur. Miljoenen mensen over de hele wereld zullen rondom de kerstboom of aan een heerlijke maaltijd zitten. Velen zullen stad en land afreizen om vrienden en familieleden te bezoeken. De kerstperiode is een tijd van vele festiviteiten en de commerciële wereld doet goede zaken. Maar hoeveel mensen zullen daadwerkelijk stilstaan bij de ware betekenis van kerst?

‘DE ENGEL ZEI: ‘MARIA, U ZULT ZWANGER WORDEN EN EEN ZOON KRIJGEN, DIE U DE NAAM JEZUS MOET GEVEN’’

2

VOORJOU! KERST

Hemels bezoek Terwijl Maria in haar slaapkamer tot God bad, straalde er opeens een stroom van licht naar beneden. In dat licht daalde een schitterende engel voor haar neer. Het was de machtige en grote aartsengel Gabriël. Hij zei: ‘Ik wens u vrede toe! U bent een gelukkige vrouw. De Here zij met u!’ Maria hield nederig haar ogen naar de grond van de kamer gericht en vroeg zich af wat de engel bedoelde. Gabriël ging verder en zei: ‘Wees niet bang, Maria, want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen. U zult zwanger worden en een zoon krijgen, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Here, zal hem de troon van zijn voorvader David geven. Hij zal voor altijd over het volk Israël regeren en aan zijn regering zal geen einde komen.’ Verbaasd zei Maria: ‘Maar hoe kan


ik een kind krijgen? Ik ben nog maagd.’ De engel antwoordde: ‘De Heilige Geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God. Daarom zal uw Kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd … Voor God is niets onmogelijk. Wat Hij zegt, gebeurt.’ Maria antwoordde: ‘De Here mag met mij doen wat Hij wil. Ik hoop dat het zo zal gaan als u mij hebt gezegd.’ Een stroom van licht vulde de kamer en de hemel leek open. Dit licht omstraalde Maria zo, dat ze helemaal verlicht leek. Daarop verdween Gabriël en de lichtstroom trok zich terug naar de hemel. Maria bleef achter, terwijl ze helemaal in zichzelf verzonken was. De geboorte van Jezus In de Bijbel, in het Evangelie van Lucas, lezen we het kerstverhaal: ‘Omstreeks deze tijd gaf de Romeinse keizer Augustus bevel dat in zijn hele rijk een volkstelling moest worden gehouden. Quirinius was toen gouverneur van Syrië. Iedereen moest naar de stad of het dorp van zijn voorouders gaan om zich te laten inschrijven. En omdat Jozef van David afstamde, moest hij naar Bethlehem in Judea, want daar had David vroeger gewoond. Samen met Maria, zijn zwangere vrouw, verliet hij Nazareth in Galilea om zich te laten inschrijven. Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, want in de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden. Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders die buiten in het veld overnachtten en op wacht zaten bij hun kudde. Door de

verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust. ‘Wees niet bang,’ zei hij, ‘want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here. Ik zal u vertellen hoe u Hem kunt herkennen: het kind ligt in doeken gewikkeld in een voerbak.’ Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die God loofden. Een hemels leger was het. ‘Ere zij God in de hoge,’ zongen zij. ‘Vrede op aarde bij de mensen die naar zijn wil leven.’ Zodra de engelen naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Kom! We gaan vlug naar Bethlehem. Nu de Here ons dit verteld heeft, moeten wij zien wat daar gebeurd is.’ Zij liepen snel naar het stadje, vonden Maria en Jozef en zagen het kind! Het lag in een voerbak. Nadat zij het

VOORJOU! KERST 3


De ware betekenis van kerst Het ware kerstfeest is een tijd om na te denken over de naam die God aan Zijn Zoon gaf. ‘Zij zal een zoon krijgen die u Jezus moet noemen. Dat betekent ‘God redt’. Want Hij zal Zijn volk redden van de zonden’ (Mattheüs 1:21). Jezus wil ook u vandaag redden van uw zonden, als u uw hart voor Hem opent. Het ware kerstfeest is een tijd om God te danken voor Zijn goedheid, liefde en genade. God gaf Zijn enige Zoon aan deze wereld, uit liefde voor de mens. Johannes 3:16 zegt: ‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ Laat dit het kerstfeest zijn dat u het ware kerstfeest zult vieren en neem Jezus – als u dat nog niet hebt gedaan – vandaag nog aan als uw Redder en Verlosser. Hij zal uw hart vullen met Zijn liefde, blijdschap en vrede.

BID HET SPECIALE KERSTGEBED hadden gezien, gingen de herders overal vertellen wat er was gebeurd en wat de engel over het kind had gezegd. Ieder die hun verhaal hoorde, was verbaasd. Maria nam deze dingen stil in zich op en dacht er veel over na. Later gingen de herders weer terug naar hun kudde in het veld. Zij prezen God voor wat zij hadden gehoord en gezien. Het was precies zoals de engel had verteld.’ – Lucas 2:1-20 4

VOORJOU! KERST

‘Vader in de hemel, ik dank U voor deze kersttijd, waarin wij gedenken dat Jezus werd geboren. Ik wil vandaag stilstaan bij de ware betekenis van het kerstfeest. Ik geloof dat Jezus ook voor mij naar deze aarde is gekomen. Ik open mijn hart voor U en wil U toelaten in mijn leven. Vergeef mij al mijn zonden en maak mij tot Uw kind. Dank U dat ik nu Uw vrede en blijdschap in mijn hart en leven zal ervaren. Amen!’


‘JEZUS WIL OOK U VANDAAG REDEEN VAN UW ZONDEN, ALS U UW HART VOOR HEM OPENT.’ KIJK IEDERE ZONDAGMORGEN NAAR DAVID MAASBACH VANAF 09.00 UUR OP SBS6

SCHRIJF MIJ Schrijf mij uw nood waar u zo mee zit, of die van een ander, zodat ik met de gebedsgroep dagelijks voor u kan bidden en wonderen van God mag verwachten.

POSTBUS 44, 2501 CA, DEN HAAG, HOLLAND // INFO@MAASBACH.NL FA M I L I E D AV I D M A A S B A C H

David Maasbach

De Stichting Johan Maasbach Wereldzending staat onder leiding van David & Regina Maasbach, tevens voorganger van The Blessing Den Haag (Capitol Evangelie Centrum) en auteur van vele boeken, waaronder de bestseller Iedere dag met God. Hij is de eerste Nederlandse predikant die wekelijkse zendtijd verkreeg op een van Nederlands grootste commerciële televisiezenders, SBS6. David bedient met zijn uitzendingen wekelijks tienduizenden mensen vanuit de televisiekerk van Nederland.

COLOFON Hoofdredactie: John T.L. Maasbach Eindredactie: David Maasbach Vormgeving & Lay-out: Alissa Hathie-Maasbach Redactie: Irene van der Heijden Uitgeverij: Gazon Met dank aan: Melanie Nieuwendam

CONTACT Hoofdkantoor Stg. Johan Maasbach Wereldzending: Apeldoornselaan 2 , 2573 LM, Den Haag, Holland

Telefoon:

+3170-3635929 /Fax: +3170-3107111 ING betaalrekening nr.: 4420 t.n.v. Stichting Johan Maasbach Wereldzending Het Bijbelhuis: +3170-3469729 / Fax: +3170-3107111 E-mail: info@maasbach.nl Website: www.maasbach.nl Telehulp: +3170-3642833

VOORJOU! KERST 5


VJ

NIEUWE MUSICAL

KERSTUITJE met de hele familie! Het mooie aan het winterseizoen is de romantische sfeer die het met zich meebrengt en de evenementen die deze sfeer enkel versterken. Onmisbaar tijdens de feestdagen is dan ook de splinternieuwe musical Verboden Liefde, waar u gezellig met het hele gezin van kunt genieten. In het sfeervolle Capitol Theater in Den Haag wordt u meegenomen naar het tijdloze liefdesverhaal van David & Batseba.

‘VERBODEN LIEFDE: REALISTISCH, SPANNEND, ROMANTISCH, LIVE GEZONGEN, MET DANS EN MUZIEK, PRACHTIGE VERLICHTING EN DECORS, EN EEN GEWELDIGE CAST. AL MET AL EEN HEERLIJKE AVOND MET EEN HAPPY END!’ Verboden Liefde gaat over koning David, die verliefd wordt op de mooie en schone Batseba. Dit zou op zichzelf geen probleem zijn geweest, ware het niet dat Batseba de vrouw is van een ander, en niet zomaar een ander, maar van een van zijn beste en trouwste vrienden, Uria genaamd. Dat maakt deze liefde tot een verboden liefde! Het verhaal vertelt ons dat David hierdoor in een web komt van leugen, bedrog, overspel en uiteindelijk geweld en moord. Maar het vertelt ons ook hoe David zich uit deze strik weet te bevrijden!

W W W. M A A S B A C H M U S I C A L S . N L 6

VOORJOU! KERST


C APITOL THE HAGUE VOORJOU! KERST 7


VJ

INSPIRATIE

Wie kent ze niet: de rood-wit gestreepte snoepstokken? Met Kerst worden ze vaak gebruikt als decoratie. Maar wat is eigenlijk het verhaal achter dit bekende snoepje? Een snoepmaker in Amerika wilde graag snoepgoed maken dat het verhaal van Jezus Christus en de liefde van God aan de mensen zou vertellen. Daarom maakte hij een speciaal kerstsnoepje. Hij voegde verschillende symbolen samen van de geboorte, het leven, de dood en de opstanding van Jezus. 8

VOORJOU! KERST

Hij begon met een witte stok van puur, hard snoep. Wit is het symbool van Jezus’ geboorte uit een maagd. ‘Een maagd zal een kind krijgen en zij zal het kind Immanuël noemen (dit betekent God is met ons)’ – Jesaja 7:14. Daarnaast vertelt de witte stok ook dat Jezus zonder fouten was. ‘U weet dat de Zoon van God mens geworden is om onze zonden te kunnen wegnemen. En Hij kon dat omdat Hij nooit gezondigd heeft’ – 1 Johannes 3:5. De hardheid van het snoepje verwijst naar de betrouwbare beloften van God aan alle


HET VERHAAL VAN DE KERSTZUURSTOK

mensen. ‘God is geen man, dat Hij zou liegen, Hij verandert niet van gedachten zoals mensen doen. Heeft Hij ooit iets beloofd zonder zijn belofte na te komen?’ – Numeri 23:19. De snoepmaker maakte het snoepje in de vorm van een J om de mensen te herinneren aan Jezus, die naar de aarde kwam om alle mensen te redden. ‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft’ – Johannes 3:16. Als je de J omdraait, lijkt het op de staf van een herder. Jezus zegt: ‘Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen’ – Johannes 10:11. De snoepmaker dacht dat het snoepje er nog te eenvoudig uit zag. Daarom versierde hij het met smalle rode strepen. Deze strepen beelden de zweepslagen en marteling uit die Jezus kreeg om voor onze genezing te betalen. ‘Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben, Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!’ – Jesaja 53:5.

De brede rode strepen staan voor het bloed van Jezus, waardoor wij gered kunnen worden. ‘Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade!’ – Efeziërs 1:7. Als je met Kerst dit lekkere pepermuntsnoepje in de boom ziet hangen, zul je eraan herinnerd worden wat Jezus uit liefde voor jou gedaan heeft. Gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar! VOORJOU! KERST 9


3 Openen Als je Gods cadeau aanneemt, ontvang je vergeving van je zonde. Open je hart voor Hem.

1 Liefde God houdt van jou!

4 Stemrecht Ieder mens heeft het recht gekregen om in dit leven te kiezen waar hij of zij de eeuwigheid zal doorbrengen.

2 Cadeau

5 Eeuwig

God stuurde Zijn enige Zoon, Jezus, naar de aarde

Als jij een goed leven hier, maar ook een leven in eeuwigheid in de hemel wilt hebben, dan zul je deze keuze moeten maken.

Bid dit gebed Lieve God, Ik wil Uw kind worden. Ik weet dat U van mij houdt en ik wil U Vader noemen. Ik geloof dat Jezus voor mij is gekomen. En ik geloof dat Hij aan het kruis is gestorven en na drie dagen weer is opgestaan. Ik vraag vergeving voor wat ik verkeerd heb gezegd, gedacht of gedaan. Wilt u alstublieft doen wat U heeft beloofd en mij een nieuw leven geven? In Jezus’ naam. Amen! 10

VOORJOU! KERST


KLEURWEDSTRIJD

MAAK DE MOOISTE KLEURPLAAT EN WIN EEN LEUKE PRIJS! STUUR JE TEKENING OP NAAR VOORJOU! APELDOORNSELAAN 2, 2573 LM DEN HAAG. VERGEET NIET OM JE NAAM, ADRES EN LEEFTIJD OP DE KLEURPLAAT TE VERMELDEN!

VOORJOU! KERST 11


VJ

UITNODIGING

U bent hartelijk welkom op het

KERSTFEEST IN

THE BLESSING CHURCHES AMSTERDAM Derkinderenstraat 90 Dinsdag 24 december Kerstavonddienst 20.00 uur Woensdag 25 december Familie Kerstfeest 13.00 uur

DORDRECHT Brouwersdijk 36 Dinsdag 24 december Kerstavonddienst 20.00 uur Woensdag 25 december Familie Kerstfeest 11.00 uur

VLAARDINGEN Olmendreef 101 Dinsdag 24 december Kerstavonddienst 20.00 uur Woensdag 25 december Familie Kerstfeest 15.00 uur

BREDA Mgr. de Vetstraat 2 Dinsdag 24 december Kerstzangavond 20.00 uur Woensdag 25 december Familie Kerstfeest 10.15 uur

GOUDA Hoge Gouwe 41 Dinsdag 24 december Kerstavonddienst 20.00 uur Woensdag 25 december Familie Kerstfeest 10.30 uur

ZWOLLE Bachlaan 20 Dinsdag 24 december Kerstavonddienst 20.00 uur Woensdag 25 december Familie Kerstfeest 12.00 uur

DEN HAAG Loosduinsekade 222 Dinsdag 24 december Kerstavonddienst 20.00 uur Woensdag 25 december Familie Kerstfeest 10.30 uur

UTRECHT ’t Goylaan 129 Dinsdag 24 december Kerstavonddienst 20.00 uur Woensdag 25 december Familie Kerstfeest 15.00 uur

12

VOORJOU! KERST

Iedereen is welkom op ons geweldige kerstfeest met zang, muziek en het prachtige kerstverhaal. We zien ernaar uit u te ontmoeten!


Geweldig Kerstcadeau! Nu verkrijgbaar

De Bijbel in begrijpelijke taal! The Blessing Bijbel zal u een rijkdom aan geestelijk begrip en inzicht brengen, doordat het u, vanwege de moderne taal, nog beter laat zien en begrijpen waar het in de Bijbel allemaal om gaat. Deze versie is geen letterlijke vertaling van de Statenvertaling, maar men heeft de tekst grondig gecontroleerd vanuit de grondtekst (het originele Hebreeuws, Aramees en Grieks). Daarmee zegt The Blessing Bijbel precies wat de Schrijver zegt, maar dan vertaald naar de taal van vandaag. Op deze unieke manier vindt Gods Woord ook vandaag zijn weg naar de harten van weer een nieuwe generatie! uw naam hier

Het Boek / Quote-editie | â‚Ź 49,00

Bekijk de Kerstspecials op eerste & tweede kerstdag om 09.00 uur!

Bekijk de herhaling gratis op maasbach.nl

Elke zondag 09.00 uur op SBS6 Antwoorden op levensvragen!

VOORJOU! KERST 13


VJ

MIJN VERHAAL

‘De onvoorwaardelijke

LIEFDE VAN GOD

heeft mij doen beseffen dat ook ik mezelf mag liefhebben en blij mag zijn dat ik besta.’

Bennie Thünker (43) had een moeilijke jeugd en begon al op jonge leeftijd met stelen. Toch had hij ergens een verlangen om God te leren kennen. ‘De onvoorwaardelijke liefde van God heeft mij doen beseffen dat ook ik mezelf mag liefhebben en blij mag zijn dat ik besta.’

Moeilijke kinder- en tienerjaren Toen Bennie vijf jaar was, verliet zijn moeder zijn vader voor een andere man. Hij woonde vervolgens bij zijn vader en werd overdag opgevoed door een gezinsverzorgster. Op zijn zevende hertrouwde zijn vader met een alleenstaande moeder van een zoon en dochter. Bennie had er moeite mee. Bennie: ‘Ik was anders dan haar andere kinderen en viel zo buiten de boot. Ik werd door haar niet geaccepteerd voor wie ik was.’ Zijn wereldje werd steeds kleiner; hij leefde meer en meer in zichzelf en werd een denker. Op school raakte hij totaal zijn zelfvertrouwen kwijt en hij begon te stotte14

VOORJOU! KERST

ren. In zijn tienerjaren zag hij er verwilderd uit. Volgens zijn stiefmoeder deed hij niets meer goed. Hij kreeg te weinig brood mee naar school en moest bedelen om koffie te kunnen halen tijdens de pauze. Stelen vanwege de trek De periode die hierop volgde, was de moeilijkste periode uit zijn leven. Hij begon met stelen om zijn enorme trek te stillen, te beginnen bij zijn oma. Bennie: ‘Nu ik eraan terugdenk, voel ik me nog steeds een gigantisch grote lafaard.’ Later bestond zijn steelgebied uit drie verschillende supermarkten, waar hij voornamelijk snoepgoed


en repen chocola stal. Na ongeveer een half jaar werd hij voor het eerst betrapt, en twee maanden later weer. Zijn stiefmoeder voorspelde dat hij later in de gevangenis terecht zou komen en in het criminele circuit zou belanden. Verder zei ze dat zodra hij 18 jaar zou worden, hij direct het huis uit moest en voor zichzelf moest gaan zorgen. Dit was de druppel voor zijn vader. Een paar weken later woonde hij weer samen met zijn vader. Hoewel hij zijn vrijheid terug had, had hij nog geen rust in zijn leven. ’s Nachts had hij regelmatig nachtmerries waarin hij zichzelf terugvond in de oude situatie. Zijn verleden sleepte hij nog steeds met zich mee.

ik besta.’ Ineens kreeg hij het gevoel dat hij zijn stiefmoeder kon vergeven. Op een avond is hij spontaan naar haar toegegaan. Hij werd hartelijk ontvangen en vertelde haar dat hij haar vergeven had. Na deze vergeving kreeg hij ‘een cadeautje van de Heer’, want sinds die avond heeft hij nooit meer last gehad van nachtmerries. ‘Een echt hemels geschenk!’ aldus Bennie. Sindsdien… Na zijn bekering heeft hij een tijdje in een gospelband gespeeld als gitarist. Hij vindt het erg leuk om nummers te schrijven en te spelen. Hij is inmiddels getrouwd en heeft drie zonen. Bennie: ‘Al met al voel ik me rijk gezegend!’

Weekendje op de camping Een paar jaar later ging hij met een kameraad en zijn ouders een weekendje mee naar de camping. Hij leerde die ouders kennen en merkte al gauw op dat ze nogal eens over het geloof spraken. Bennie wist daar eigenlijk niets van en had bij voorbaat al een negatief beeld bij het woord ‘kerk’. Maar tijdens het weekend gebeurde er iets vreemds met hem. Op een avond keek hij naar de heldere lucht en zag een vallende ster. Hij hoefde er niet lang over na te denken en sprak de wens uit om God te leren kennen. Vervolgens kreeg hij een Bijbel van de vader van zijn kameraad. ‘Door nieuwsgierigheid gedreven begon ik te lezen. Ik begreep niet alles, maar wat ik wel begreep, geloofde ik.’ De kracht van vergeving Bennie leerde dat God liefde is en dat Hij zijn zonden vergeven had door Zijn Zoon Jezus Christus. ‘Als God al mijn narigheid kon vergeven, dan moet Hij mij wel erg liefhebben. De onvoorwaardelijke liefde van God heeft mij doen beseffen dat ook ik mezelf mag liefhebben en blij mag zijn dat VOORJOU! KERST 15


MAASBACHRADIO.COM

n o i t a st o i d a r uw onlineet kerstmuziek! nu ook m L U I S T E R O O K N A A R T H E B L E S S I N G F A M I LY M E S S A G E S T A T I O N

VOORJOU! - kerst 2013  

Jouw nieuwe glossy | life & mindstyle magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you