Page 1

punt van

contact


HOE U uw geloof IN WERKING KUNT STELLEN EN EEN wonder VAN GOD kUNT ONTVANGEN.


Inhoud ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏

Wat is punt van contact?

4

De storm op het meer

8

Het wonder van Jaïrus

18

Stel je geloof in werking

32

Geloof in actie

36

Verwacht een wonder van God

42

PUNT VAN CONTACT

3


➊

Wat is punt va

Een punt van contact is hĂŠt middel om uw geloof tot God te laten stromen, waardoor uw geloof en Gods kracht van genezing, verlossing, bevrijding en redding samenkomen en u wonderen van God kunt ontvangen.

4

PUNT VAN CONTACT


an contact? Een punt van contact doet vier dingen:

Het richt je aandacht en je ogen op Jezus In plaats van je zorgen te maken over de toekomst, focus je je aandacht, je denken en je hart op Jezus Christus, de grote Wonderdoener. Daarmee is je oog niet meer gericht op je ziekte en nood, maar op Hem die een wonder voor je kan doen en je kan genezen, verlossen, bevrijden en redden.

Het stelt de tijd en plaats vast Stel dat ik tegen u zeg: ‘Ik zie u morgen.’ U vraagt: ‘Hoe laat en waar?’

Ik antwoord: ‘Maakt niet uit!’ Dan is de kans klein dat wij elkaar morgen zullen ontmoeten. Maar als ik zeg: ‘Ik zie u aanstaande zondag om 10.30 uur in The Blessing Den Haag’, dan weet ik zeker dat wij elkaar zullen ontmoeten. We hebben immers een tijd en plaats vastgesteld waar we elkaar zullen ontmoeten. Hierdoor schept u ook een verwachting, die belangrijk is om uw wonder te ontvangen.

Het maakt dat je geloof niet dood en passief is Een punt van contact stelt je geloof in ­werking door een handeling van geloof. Het is die handeling die laat zien dat je écht gelooft. Je kunt namelijk ­zeggen dat je geloof hebt, maar er nooit naar ­handelen. Je moet echter tot het punt

PUNT VAN CONTACT

5


➊ Wat is punt van contact?

‘Het is de handeling die laat zien dat je écht gelooft.’ komen dat je geloof uit je hart gaat stromen. Op datzelfde moment zal Gods kracht in je geest, ziel en lichaam stromen.

Het is iets waaraan je je kunt vasthouden Als God gisteren een wonder voor je gedaan heeft, staat de boze vandaag aan je deur te kloppen dat er niets is gebeurd. Bijna iedereen die genezing van God ontvangen heeft, zal hiermee te maken krijgen. De boze is erg goed in het zaaien van twijfel. Hij zegt: ‘Je hebt nog steeds de symptomen. Er is niets gebeurd. Je bent helemaal niet genezen.’ Houd echter vast aan je punt van contact en zeg: ‘Duivel, jij legt die ziekte niet

6

PUNT VAN CONTACT

opnieuw op mij, want Jezus Christus is voor mij aan het kruis gestorven en door Zijn striemen ben ik gezond!’ (zie Jesaja 53:5). Door vast te houden aan je punt van contact, houd je ook je genezing vast.


☛

een punt van contact stelt mijn geloof in werking door een handeling

van geloof.


âž‹

De sto op het

Jezus wilde Zijn discipelen geloof leren. Op een dag stapte Hij met Zijn leerlingen in een boot en zei:


orm t meer ‘‘Kom, wij gaan naar de overkant van het meer.’ Tijdens de overtocht viel Hij in slaap. Plotseling stak een vreselijke storm op. De golven werden zo woest dat het water de boot insloeg. Het werd heel gevaarlijk. De leerlingen maakten Jezus wakker. ‘Meester! Meester,’ schreeuwden zij, ‘wij vergaan!’ Jezus bestrafte de wind en het woeste water en onmiddellijk werd het bladstil. ‘Waar was uw geloof?’ vroeg Hij zijn leerlingen.’ Lucas 8:22-25

PUNT VAN CONTACT

9


WAAR wa

GELO


was UW

OOF


➋ De storm op het meer

‘Het is niet genoeg om alleen maar geloof te bezitten.’ ‘Waar was uw geloof?’ Jezus zei niet dat Zijn discipelen geen geloof hadden. Met deze vraag wilde Hij weten wat ze met hun geloof hadden gedaan. ‘Waar was jullie geloof toen, in die crisis, in die storm, in die moeilijkheden?’ De apostel Paulus zegt:

‘Bepaal uw eigen waarde naar de mate van het geloof dat u van God ontvangen hebt.’ Romeinen 12:3

12

PUNT VAN CONTACT

Met andere woorden: geloof is een gift van God dat wij allemaal reeds bezitten! Het is echter niet genoeg om alleen maar geloof te bezitten. Als je een wonder van God wilt ontvangen, dan zul je vandaag je geloof in werking moeten stellen. Alleen dan kan het geloof het werk doen waarvoor God het u gegeven heeft. Jezus zegt:

‘Als jullie geloof zoveel kracht heeft als een mosterdzaadje, dan kun je tegen deze berg zeggen: ‘Ga weg’ en dan gaat hij weg. Dan is niets onmogelijk voor je.’ Mattheüs 17:20


Een handeling van geloof Je geloof in werking stellen betekent dat je iets doet met het geloof binnen in je. Je houdt het niet vast en je blijft niet passief. Passief betekent dat je niet handelt, maar afwacht en niets doet. Passief geloof is dood geloof, en dood geloof doet niets. Jakobus zegt:

‘Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof, het is dood en zinloos.’ Jakobus 2:17

Het is nodig dat ons geloof uit ons hart tot God gaat stromen door een handeling van geloof. Uw handeling van geloof zegt: ‘Ik geloof dat God mij kan genezen, verlossen, bevrijden en redden, wat mijn nood ook is!’ God heeft redding voor uw ziel en genezing voor uw lichaam in Zijn hand. De Bijbel zegt dat God een overvloedige voorraad heeft om in al uw noden te voorzien.

‘Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt.’ Filippenzen 4:19

Alles ligt in Zijn hand, maar ú moet uw geloof tot Hem zenden om datgene te ontvangen wat u nodig hebt.

PUNT VAN CONTACT

13


Geloof dat daden b

is geen geloof


at niet uit blijkt, geloof.

(JAKOBUS 2:17)


Je geloof i stellen betek met het geloo


in werking

kent: iets doen oof binnen in je.


Het wo van Jaïr

In de Bijbel vinden we veel voorbeelden hoe we ons geloof kunnen gebruiken als een punt van contact.


onder rus Jaïrus had een punt van contact In Marcus 5 lezen we het verhaal van Jaïrus. Op zekere dag werd zijn dochter vreselijk ziek. Als een liefhebbende vader deed hij er alles aan om zijn dochter beter te maken. Niets hielp echter; het werd alleen maar slechter. Terwijl Jaïrus aan de ene kant dacht aan zijn vreselijk zieke dochter, dacht hij aan de andere kant aan de genezende kracht van Jezus Christus, waarvan hij gehoord had. Jaïrus had voor zichzelf een punt van contact vastgesteld en zei in zijn hart: ‘Als Jezus naast het bed van mijn dochter staat en Zijn hand op haar legt, zal zij gezond worden.’ Met dit punt van contact in zijn hart, ging Jaïrus op zoek naar Jezus. Hij vond Hem tussen een grote menigte van mensen. De Bijbel zegt:

‘Er kwam een man naar Hem toe die voor Hem neerviel. Het was Jaïrus, de leider van een synagoge. Hij smeekte of Jezus wilde meegaan naar zijn huis.’ Lucas 8:41

‘Hij was radeloos omdat zijn dochtertje op sterven lag. ‘Wilt U alstublieft meekomen om uw handen op haar te leggen’, smeekte hij, ‘dan zal ze beter worden en blijven leven.’’ Marcus 5:22-23

Jezus zag de overtuiging in het hart van Jaïrus. Hij zag dat Jaïrus geloof had dat zijn dochter gezond zou worden op het moment dat Jezus Zijn handen op haar zou leggen. Daarom ging Jezus met Jaïrus mee naar zijn huis. PUNT VAN CONTACT

19


Jezus z

overtuigi

hart van

20

PUNT VAN CONTACT


zag de ing in het van Ja誰rus. PUNT VAN CONTACT

21


➌ Het wonder van Jaïrus

Jaïrus stelde de tijd en plaats vast Omdat Jaïrus een punt van contact had, stelde hij daarmee ook de tijd en de plaats vast om van God te ontvangen. Namelijk: bij hem thuis, op het moment dat Jezus Zijn handen op zijn dochter zou leggen. Maar Jezus en Jaïrus waren nog niet eens op weg, of er kwam een boodschapper met slecht nieuws:

‘Jaïrus, uw dochter is al gestorven. Het heeft nu geen zin meer dat de Meester met u meegaat.’ Marcus 5:35


‘Als je vasthoudt aan je punt van contact, houd je ook vast aan Jezus.’ Kunt u zich de schok voorstellen die door Jaïrus heen moet zijn gegaan toen hij dit slechte nieuws hoorde? Hij had al zijn hoop op Jezus gesteld, die met dit nieuws in één keer de grond werd ingeboord. Maar weet u wat zo mooi is? De Bijbel vertelt: ‘Jezus hoorde het.’ Jezus hoorde het slechte nieuws en bemoedigde Jaïrus met de woorden:

‘Wees niet ongerust, blijf geloven.’ vers 36

Dit is wat Jezus vandaag ook tegen u zegt, in welke omstandigheden u ook zit: ‘Wees niet ongerust. Wees niet bang. Laat geen angst en vrees toe in je hart. Nee, houd je daarentegen vast aan het punt van contact dat je in je hart hebt gemaakt.’ Als je vasthoudt aan je punt van contact, houd je ook vast aan Jezus. En een hart dat vol van Jezus is, heeft geen plaats voor angst en vrees.

PUNT VAN CONTACT

23


Wees niet

blijf gel

24

PUNT VAN CONTACT


ongerust,

loven!

(MaRCUS 5:36)

PUNT VAN CONTACT

25


26

PUNT VAN CONTACT


VREES ANGS VREES VREES

PUNT VAN CONTACT

27


➌ Het wonder van Jaïrus

‘Het punt van contact gaf hem moed toen de situatie hopeloos leek.’ Jaïrus ontvangt zijn wonder Toen Jezus en Jaïrus bij het huis aankwamen, klonk er gehuil en gejammer. Jezus zei:

‘Waarom maakt u zo’n lawaai? Waar is dat gehuil voor nodig? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ vers 39-40

Wat bedoelde Jezus hiermee? De boodschapper had toch echt gezegd dat het kind gestorven was. Jezus bedoelde dat het kind nog niet voorbij het punt van geloof was. Met andere woorden: ‘Of het kind nu ziek of dood is, als je geloof in Mij hebt, dan zal het kind gezond worden.’ De mensen lachten Hem in Zijn gezicht uit. De Bijbel zegt 28

PUNT VAN CONTACT

dat Jezus al die spotters en ongelovigen de deur wees. Vergeet niet dat dit hoogstwaarschijnlijk wel de vrienden en familieleden van Jaïrus en zijn vrouw waren. Maar Jaïrus hield vast aan zijn punt van contact en liet Jezus Zijn gang gaan. Jezus ging samen met Jaïrus en zijn vrouw, en Zijn drie leerlingen, de kamer van het kind binnen. Eindelijk brak het grote moment aan. Dit was hét moment dat Jaïrus had vastgesteld voor de genezing van zijn dochter. Plotseling gebeurde alles snel achter elkaar. Jaïrus zag dat Jezus het kind aanraakte. Hij hoorde Hem zeggen: ‘Kind, sta op!’ Op datzelfde moment voelde Jaïrus zijn geloof uit hem stromen om contact te maken met de genezende kracht van Jezus. En op het moment dat het geloof van Jaïrus en de kracht van Jezus samenkwamen en elkaar raakten, vertelt de Bijbel ons:


‘Het meisje, dat twaalf jaar was, sprong uit haar bed en kon meteen weer lopen!’ vers 42

Wat een wonder! Het kind leefde en was volkomen genezen! Het gebeurde precies zoals Jaïrus in zijn hart had vastgesteld. Het punt van contact gaf hem moed en kracht toen de situatie hopeloos leek en alles uit elkaar dreigde te vallen. PUNT VAN CONTACT

29


Een pu contact is h uw geloof tot stromen en u te ontvan 30

PUNT VAN CONTACT


unt van

hĂŠt middel om tot God te laten

uw wonder

ontvangen.

PUNT VAN CONTACT

31


âž?

Stel je g in werk

Ik heb zelf ook zo’n punt van contactervaring in mijn leven meegemaakt. Het was in de tijd dat mijn vader, Evangelist Johan Maasbach, 23 jaar lang elke zondagmorgen over Radio Luxemburg de boodschap bracht.


geloof king Mijn punt van contactervaring Aan het einde van de boodschap zei mijn vader altijd: ‘Als ik ga bidden voor u, voor een wonder, leg dan uw hand op de radio, terwijl ik in de studio de microfoon aanraak als punt van contact.’ Ik weet nog goed dat ik als tienerjongen werkelijk panische angst had voor de tandarts. Op een keer, in de nacht van zaterdag op zondag, had ik verschrikkelijke kiespijn. Ik wist dat mijn vader de volgende morgen over de radio zou spreken en zou vragen om in het geloof je hand op de radio te leggen. Ik luisterde altijd naar

zijn boodschappen, zoals zo velen in die tijd. Velen hebben werkelijk een wonder van God ontvangen. Ik stelde de tijd en plaats vast voor mijn genezing en zei: ‘Morgenochtend, als Gods dienstknecht vraagt om je geloof in werking te stellen door je hand op de radio te leggen, dan doe ik dat en geloof ik dat God mij zal aanraken.’ Dat was mijn punt van contact. Ik kon niet wachten tot dit moment zou aanbreken. Het moment dat ik

PUNT VAN CONTACT

33


➍ Stel je geloof in werking

‘Morgenochtend, als Gods dienstknecht vraagt om je geloof in werking te stellen, dan doe ik dat.’ in g ­ ehoorzaamheid mijn hand op de radio legde en het gebed meebad, was het ­moment dat mijn geloof uit mijn hart tot God stroomde. Op datzelfde ­moment voelde ik plotseling Gods kracht door mij heen stromen. Het ­grote wonder was dat niet alleen de kiespijn weg was, maar ook de angst om naar de tandarts te gaan. Tot op de dag van vandaag ben ik hiervan ­bevrijd! Die hand op de radio en die hand op de microfoon bracht Gods kracht en mijn geloof samen. Dat punt van contact was heel belangrijk. Ik moest mijn ­geloof in werking stellen om mijn wonder van God te ontvangen.

34

PUNT VAN CONTACT


☛

IK MOEST MIJN geloof in

werking stellen OM mijn wonder te ontvangen.

PUNT VAN CONTACT

35


➎

Geloof

Het principe van het in werking stellen van het geloof zien we talloze malen in de Bijbel.


f in actie ➊

Mozes stelde zijn geloof in werking door zijn staf over de Rode Zee uit te strekken. Er baande zich een pad door de zee, waardoor God Zijn volk bevrijdde uit de macht van de Egyptenaren.

Kleine David gebruikte een slinger en een steen om zijn geloof in werking te stellen en daarmee de reus Goliath te verslaan.

Naäman, de vijfsterrengeneraal die melaats was, moest zich zeven keer onderdompelen in de vieze Jordaan, en hij werd volkomen gezond.

PUNT VAN CONTACT

37


➎ Geloof in actie

De blinde man moest zijn ogen gaan wassen in het badwater van Siloam. Toen hij dit deed, werd hij volkomen gezond.

38

Een vrouw die twaalf jaar lang ziek was en aan bloedvloeiingen leed, stelde haar geloof in werking toen zij tegen zichzelf zei: ‘Als ik Jezus’ kleren maar kan aanraken, zal ik beter worden.’ En toen zij dit deed, ontving zij haar wonder.

PUNT VAN CONTACT

De lamme man, tegen wie Jezus zei: ‘Neem je bed op en ga lopen’, moest opstaan, zijn matras oppakken en gaan lopen. Hij gehoorzaamde en kon lopen.


De blinde Bartimeüs moest hard schreeuwen om Jezus staande te houden en Zijn vraag te beantwoorden: ‘Wat kan Ik voor je doen?’ Hij antwoordde meteen in geloof: ‘Ik wil zo graag kunnen zien!’

De tien melaatsen moesten aan de priester laten zien dat ze genezen waren, terwijl hun huid nog vol melaatsheid was toen ze op weg gingen. Zij stelden echter hun geloof in werking door te gehoorzamen, en werden volkomen genezen.

De weduwe van Sarefat moest eerst een koek bakken voor Elia, de dienstknecht van God. Toen ze dat in geloof en gehoorzaamheid deed, raakte de meel in de pot niet op en hield de olie niet op met stromen tot de hongersnood voorbij was.

Telkens lezen we in de Bijbel dat Jezus zei: ‘Door uw geloof bent u gered.’ ‘Door uw geloof bent u genezen.’ ‘Het gebeurt zoals u gelooft.’ Er was dus steeds een handeling van geloof nodig, voordat het wonder kon gebeuren. PUNT VAN CONTACT

39


hande geloof is D Een

DIe LAAT Z

echt ge

40

PUNT VAN CONTACT


eling van

DE HANDELING ZIEN DAT JE

elooft.

PUNT VAN CONTACT

41


âž?

Verwach wonder

God houdt van u en wil een wonder voor u doen. Of het nu een wonder van genezing, verlossing, bevrijding of redding is.


ht een van God God respecteert altijd datgene wat wij in ons hart als punt van contact gebruiken om ons geloof in werking te stellen. Jezus reageert altijd, ook vandaag, op de nood van mensen, als wij tot Hem komen in geloof en in gebed. Wat God toen deed voor anderen, wil Hij nu ook voor u doen. Zijn kracht om wonderen te doen is niet veranderd. De Bijbel zegt:

‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.’ Hebreeën 13:8

Hoe staat het vandaag met u? Hebt u een wonder van God nodig? Waar u zich ook bevindt, Gods wonderwerkende kracht is heel dicht bij u. Laat mijn hand uw punt van contact zijn, waarin uw geloof en Gods kracht samenkomen. Geloof dat als onze handen elkaar raken en we samen tot God zullen bidden, de genezende, verlossende en bevrijdende kracht van Jezus Christus door mijn hand in u zal stromen en het wonder zal doen. Uw geloof stroomt tot Hem, en Zijn kracht stroomt tot u. Dit is het punt van contact om uw wonder te ontvangen!

PUNT VAN CONTACT

43


Here Jezus, ALS PUNT VAN CONTACT RAAK IK U AAN zoals die vrouw, die in geloof de zoom van uw kleed aanraakte en volkomen gezond werd. Ik vraag U, Here Jezus, DAT als ik mijn hand op die van uw dienstknecht leg, U MIJ volkomen geneEST EN MIJ tegemoet KOMT IN alle noden die IK HEB. Ik vraag dit in de naam van Jezus Christus. IK geloof het en ik neem het aan. Amen! 44

PUNT VAN CONTACT


Laten we samen bidden. Hier is mijn hand als punt van contact om u te helpen uw geloof in werking te stellen. Laat mijn hand dienen als een verlengstuk van de helende handen van Jezus.

Stel hier uw geloof g in werkin PUNT VAN CONTACT

45


Jezus Ch

was, is e

voor altijd (HEBREEテ起 13:8)

46

PUNT VAN CONTACT


hristus

en blijft

d Dezelfde. PUNT VAN CONTACT

47


GELOOF IS EEN GIFT VAN GOD DAT U ALLEMAAL BEZIT. DE BIJBEL LEERT ONS DAT ALS JE EEN WONDER VAN GOD WILT ONTVANGEN, JE JE GELOOF IN WERKING MOET STELLEN. ALLEEN DAN KAN HET GELOOF ZIJN WERK DOEN WAARVOOR U HET VAN GOD ONTVANGEN HEBT. OP DE EEN OF ANDERE MANIER MOET JE IN GELOOF JEZUS AANRAKEN, ZODAT ZIJN KRACHT EN UW GELOOF EEN PUNT VAN CONTACT MAKEN. MAAR HOE DOE JE DAT? LEER VANDAAG HOE U UW GELOOF IN WERKING KUNT STELLEN EN EEN WONDER VAN GOD KUNT ONTVANGEN DOOR EEN PUNT VAN CONTACT.

David & Regina Maasbach

punt van

contact

WWW.PUNTVANCONTACT.NL JOHAN MAASBACH WERELDZENDING | APELDOORNSELAAN 2, 2573 LM DEN HAAG T +3170 363 59 29 | E INFO@MAASBACH.NL | WWW.MAASBACH.NL ING REKENING NR. 4420 | DEUTSCHE BANK DEN HAAG REKENING NR. 51.37.24.273 DE STICHTING JOHAN MAASBACH WERELDZENDING HEEFT DE ANBI STATUS, WAARDOOR UW GIFTEN AFTREKBAAR ZIJN VAN DE BELASTING.

Punt van contact  
Punt van contact  

Hoe u uw geloof in werking kunt stellen en een wonder van God kunt ontvangen.