Page 1

HET

GELOOFSOPBOUWENDE

MAANDBL AD

jaargang 50 JANUARI 2012

Kom tot bloei Begin opnieuw in 2012 Laat je versterken De hoop die God geeft Inspirerend Het leven van Johan Maasbach

201 2 nieuwe start 01-01-nl1111-Cover-def.indd 1

13-12-11 10:13


Gods kracht VOORWOORD

Gods kracht in 2012! Zou u dit nieuwe jaar meer van Gods kracht in uw leven willen hebben? Steeds meer kinderen Gods komen tot het licht van de doop in de Heilige Geest. Er is vandaag grote

4

honger in de harten van Gods kinderen naar Zijn Geest. Er is geen macht sterk genoeg om hen hiervan af te houden. Zij zullen vervuld worden met Gods kracht! In Handelingen 1 lezen we over de belofte van de Heilige Geest. Zodra de discipelen hiermee bekleed waren, zagen zij onmiddellijk de bovennatuurlijke kracht van God. ‘Op een middag omstreeks drie uur gingen Petrus en Johannes naar de tempel. Toen zij daar aankwamen, zagen zij een man die al sinds zijn geboorte verlamd was. Elke dag werd hij naar de Schone Poort gedragen om daar te bedelen. Toen Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om geld. Zij keken hem aandachtig aan en Petrus zei: Kijk ons aan! De man keek hen aan in de verwachting iets van hen te ontvangen. Geld heb ik niet, zei Petrus, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op en loop! Hij pakte hem bij de rechterhand en trok hem overeind. Op hetzelfde moment werden de voeten en enkels van de man stevig en sterk.

24

Hij sprong op, stond even stil en begon te lopen. Daarna ging hij lopend met hen de tempel binnen en danste van blijdschap en loofde God’ (Handelingen 3:1-8). De kracht van God is het begin van een glorieus, bovennatuurlijk leven, waarin geen einde komt aan de hulp aan de mensheid in nood om redding, genezing, bevrijding en steun te vinden in Jezus Christus. God wil dat al Zijn kinderen vervuld zijn met de Heilige Geest en voortgaan in de gaven, kracht en bezieling van Zijn Geest. De geestelijke gaven zijn bijzondere schenkingen van bovennatuurlijke energie! Het zijn buitengewone krachten die christenen onderscheiden. Zodra de eerste christenen de Heilige Geest ontvingen, begon het bovennatuurlijk in hun leven uit te stralen. U hoeft geen prediker, voorganger of oudste te zijn om in de stroom van Gods kracht te komen. Ieder kind van

34

God dient een kanaal te zijn van de bovennatuurlijke energie en de Goddelijke gaven van Gods Geest. Daarom willen wij u aanmoedigen om u dit jaar te begeven in de volle stroom van Gods Goddelijke kracht! Wij wensen al onze vrienden, geloofspartners en lezers van Nieuw Leven een geweldig goed, gezond, gezegend en voorspoedig nieuw jaar toe. Met de bovennatuurlijke stroom van Gods kracht!

2

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

02-03-nl0112-Voorw-Inh-Bemoediging.indd 2

16-12-11 11:40


cht in 2012! BEMOEDIGING

Inhoud januari

4

4 8 10 18 24 26 32 36 42

De boodschap Een nieuwe start

45 47

'NL, God Loves You!' Lees de laatste updates

Gebed, Op de cover Postbusbriefjes, tv-gids Mission Nieuws India & Brazilië Inspiratie Het leven van Gladys Aylward Het Bijbelhuis Familieboekwinkel Special De kracht en zegen van hoop POiNT! Make a POiNT! Autobiografie Johan Maasbach (deel 1) Ommekeer Melanie Roberts: 'De drugs nam controle over mijn leven.'

Vraag & Antwoord 'Hoe maak ik een nieuw begin.'

COLOFON Hoofd- & Eindredactie David Maasbach Vormgeving & Lay-out Melanie Nieuwendam Redactie Daniëlle Bruin, Gerie van der Dussen, Irene van der Heijden, Trudy Wijnhof Uitgeverij Gazon Met dank aan Arthur Arts, Christy van Dalen, Ria

Een nieuwe start Nieuwe dingen gaan vaak gepaard met moeilijke omstandigheden. De Here zegt echter in Zijn Woord dat ‘Hij zo veel van u houdt en Hij u zal beschermen, omdat Hij u kent en u Zijn naam eert. Als u Hem roept, zal Hij u antwoord geven. Als u het moeilijk hebt, zal Hij bij u zijn’ (Psalm 91:14-15). Soms heb je het zelf niet voor het zeggen. U was misschien helemaal niet van plan om een nieuwe start te maken, maar het was God die ingreep, waardoor de verandering in uw leven plaatsvond. Vergeet nooit dat als God ingrijpt, alles, in alle omstandigheden, medewerkt ten goede! Ook al kunt u het misschien zelf niet gelijk zien of begrijpen. God heeft altijd het beste met Zijn kinderen voor, ook al doet het soms pijn en verdriet. Zie altijd op Hem, vertrouw Hem en volg Hem. En terwijl u, hand in hand met God, verder wandelt, zie dan niet achterom, maar kijk vooruit en weet dat Hij u draagt en mooie dingen voor u heeft weggelegd!

Regina

Frensch, Martin Hooglugt, Godelieve Maasbach, Jesselyn Maasbach, John T.L. Maasbach, Regina Maasbach, Melanie Roberts, Bianca Verhoeff-Rodrigues NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

02-03-nl0112-Voorw-Inh-Bemoediging.indd 3

3

16-12-11 16:34


Een

nieuwe

start

DOOR DAVID MAASBACH

We staan aan het begin van een nieuw jaar. 2011 laten we achter ons en 2012 ligt nog onbeschreven voor ons. Een nieuw jaar betekent nieuwe kansen, mogelijkheden en gelegenheden. U kunt vandaag een nieuwe start maken!

04-07-nl0112-DM-Nieuw start.indd 4

16-12-11 14:50


EEN NIEUWE START | DE BOODSCHAP

‘Hij plaatste de staven voor de HERE in het Heilige der Heiligen in de tabernakel en toen hij de volgende dag weer ging kijken, vond hij Aärons staf, die van de stam Levi, met bloesems en rijpe amandelen eraan!’

Numeri 17:7-8.

‘Als u uw leven neerlegt voor Gods aangezicht, kan God Zijn leven in u planten.’ De dorre staf komt tot bloei Toen Mozes de dorre en droge staf van Aäron in het huis van de Heer bracht en neerlegde voor Gods aangezicht, dacht de staf ongetwijfeld: ‘Waarom heeft mijn meester Aäron mij verlaten? En waarom legt hij mij neer op deze plaats waar het zo donker en eenzaam is?’ Dit is echter de plaats – ook in ons leven – waar we gaan begrijpen dat, wanneer onze ambities en dromen sterven, Gods plan voor ons leven kan beginnen. Dit was de plaats waar de levenloze staf van Aäron een nieuwe start maakte. Deze amandelstaf realiseerde zich niet dat hij een amandelboom was, totdat de volgende morgen aanbrak. Zijn originele DNA-cellen die in hem zaten, kwamen in één nacht, op een onverklaarbare wijze, tot leven en tot bloei. Hoewel de amandelstaf totaal afgesneden was van de grondaarde, het zonlicht en het bodemvocht,

voelde hij plotseling een vreemd soort warmte en levensgloed door zijn opgedroogde cellen heen stromen. Dit was anders dan het zonlicht en de grondaarde die hij gewend was. Het was iets groters; iets beters; iets heerlijkers; iets glorieuzers. Zelfs onder de beste omstandigheden duurt het lang voordat een amandelboom tot bloei komt en rijpe vruchten draagt. Dit proces duurde echter slechts van zonsondergang tot zonsopgang. Deze amandelboom werd alles wat hij ooit wilde zijn in nog geen twaalf uur. Wat was het geheim? Het gebeurde allemaal toen hij werd neergelegd in de tegenwoordigheid van God.

De tegenwoordigheid van God De Bijbel zegt in 2 Petrus 3:8: ‘Eén dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.’ Met andere woorden: God kan de zegen van duizend jaar in één dag in uw leven brengen. NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

04-07-nl0112-DM-Nieuw start.indd 5

5

16-12-11 14:50


‘God heeft u lief; Hij vindt u waardevol. U kunt vandaag een nieuwe start maken.’ Misschien begrijpt u niets van de nare dingen waar u doorheen moet gaan in uw leven. Maar weet: God heeft u lief; Hij vindt u waardevol. U kunt vandaag een nieuwe start maken. Jesaja 40:31 zegt: ‘Zij die hun hoop op de HERE hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden; zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden; zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken.’ Wat een mooi geheim is dit! Het leven zal binnen in u opspringen en allerlei dingen zullen op een onverklaarbare wijze in een kort tijdsbestek gaan veranderen. Het gaat zich ontwikkelen en het gaat groeien en bloeien. Het verandert je. Hoe is dit mogelijk? Er is maar één verklaring: de tegenwoordigheid van God. Als u uw leven neerlegt voor Gods aangezicht, net als de staf van Aäron, kan God Zijn leven in u planten en kunt u uw roeping vervullen. Misschien ziet u geen enkele beweging van God in uw leven. Zou het dan niet zo kunnen zijn dat

6

u dezelfde weg gaat als de staf van Aäron? Niet stukje bij beetje, maar in één nacht. Het is niet die geweldige baan waar u naar op zoek bent. Het is niet dat hoge salaris dat u gaat krijgen. Het is niet die knappe partner met wie u gaat trouwen. Nee, het is Gods tegenwoordigheid in uw leven waardoor u in één nacht uit uw droge, dorre en dode toestand komt en vrucht gaat dragen. Gods tegenwoordigheid is de bron van alle leven en de constante kracht, vreugde, blijdschap, vrede, rust en overwinning in uw leven.

De ware bron van kracht en leven ‘Toen Mozes de volgende dag de tent der getuigenis binnenging, zie, de staf van Aäron, voor het huis van Levi, bloeide; hij had bloesem voortgebracht, bloemen gedragen en amandelen doen rijpen’ (Numeri 17:8). Ik kan me goed voorstellen dat die staf eigenlijk liever wilde blijven liggen in de tegenwoordigheid van God. Maar het wonder moest gezien worden. De bloeiende staf werd getoond aan de grote menigte die buiten op Mozes stond

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

04-07-nl0112-DM-Nieuw start.indd 6

16-12-11 11:46


Schrijf mij uw nood Schrijf mij uw nood waar u zo mee zit, of die van een ander, zodat ik met de gebedsgroep dagelijks voor u kan bidden en wonderen van God mag verwachten.

Schrijf mij uw wonder Schrijf mij ook als u een wonder van God hebt ontvangen, zodat wij God daarvoor kunnen danken. Uw brieven en e-mails bemoedigen mij. Ik zal u persoonlijk terugschrijven. Schrijf mij vandaag nog! Ten slotte wil ik graag dat u weet dat ik u liefheb met de liefde van de Heer. In geloof en liefde,

David Maasbach POSTBUS 44, 2501 CA, DEN HAAG, HOLLAND. E-MAIL: INFO@MAASBACH.COM

te wachten. Hoewel de staf nog nooit zo bewonderd werd als nu, voelde hij zich erg ongemakkelijk. De staf had een groot verlangen om achter het gordijn te zijn, in Gods heerlijke tegenwoordigheid, in plaats van in de spotlights te staan. Vervolgens gebeurt er nog iets wonderbaars. Als een blijvend getuigenis voor de twijfelaars, sceptici en ongelovigen, moest Mozes van God de bloeiende staf in de Ark des Verbonds neerleggen. Daar was Gods heilige tegenwoordigheid dag en nacht aanwezig. De tegenwoordigheid van God was de ware bron van kracht en leven, waardoor de staf begon te groeien en bloeien en vrucht te dragen. Zolang die amandelstaf daar verbleef, had hij groene bladeren, bloesems en rijpe amandelvruchten. In Gods tegenwoordigheid stroomt Zijn bovennatuurlijk leven in u en mij. In Gods tegenwoordigheid is genezing, verkwikking voor geest, ziel en lichaam. In Gods tegenwoordigheid begint het wonderbaarlijke veranderingsproces en kunt u vandaag een nieuwe start maken. Laat 2012 voor u een nieuw begin zijn!

Bid het gebed op pagina 8.

MEER HOREN VAN DEZE BOODSCHAP?

➤ Meer horen van deze boodschap? Bestel dan de dvd, met verder ook: • Een bijzonder

gesprek met Bestel dan de dvd, met verder Mattook: Barilov,

• Een gesprek met ooggetuige van Wil ter Velde die de ramp 11 genezen is vanop kanker september.

• Muziek van • Muziek van The The Blessing BESTELNUMMER: DVD170111 Worship BandWorship Blessing Band BESTELNUMMER: DVD210310

Bestelnummer DVD250411

€ 4,95 Verkrijgbaar bij NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

04-07-nl0112-DM-Nieuw start.indd 7

7

16-12-11 14:52


Gebedsdienst Elke laatste donderdag van de maand: Donderdag 26 januari 2012 (11.00-12.30 uur) Apeldoornselaan 2, 2573 LM, Den Haag

Kom voor uw nood !

(Gelegenheid tot aansluitende lunch voor slechts 4,- p.p.)

Opdecover Nieuwjaars

gebed

Bid dit gebed met mij mee:

‘Almachtige God en Vader, ik kom tot U in Jezus’ naam voor dit nieuwe jaar. Vergeef al mijn zonden en tekortkomingen van het afgelopen jaar. Ik heb berouw over alles wat niet naar Uw wil was, maar ik weet dat U een genadige God bent en dat Jezus’ bloed mij reinigt van alle zonden. En nu, o grote God, help mij voor dit nieuwe jaar 2012! Laat Uw

Bianca VerhoeffRodrigues (38) kerk: The Blessing Den Haag getrouwd met: Leendert Verhoeff (40)

bewarende, machtige hand over mij zijn, dag en nacht. Laat Uw genezende, nieuw leven gevende kracht mij doorstromen. Lieve Vader, ik geloof dat ik de overwinning heb over alle macht van de boze door Jezus Christus, mijn Heer en Heiland. Ik weet dat satan geen recht op mij heeft. Dank U dat U al het kwade van mij zult weren en dat U zult voorzien in alles wat ik in het komende jaar nodig heb. U bent de Here, mijn Herder; mij ontbreekt niets. U bent de Here, mijn Heelmeester, mijn kracht en overwinning. Help mij ook in dit nieuwe jaar om anderen te vertellen over Uw liefde en genade en stel mij tot zegen voor velen. Ik bid dit alles door genade, in Jezus’ naam. Amen!’

8

In het dagelijks leven werkt Bianca als financieel medewerkster bij Veolia Transport Haaglanden. Daarnaast is ze make-up artist. In The Blessing Den Haag is ze actief als kwaliteitsmedewerker en stagebegeleidster. Op de vraag of ze zelf wel eens een nieuwe start heeft gemaakt: ‘Eind 2009 had ik geen baan. Mijn wensen waren dat ik zo snel mogelijk aan de slag zou kunnen, dichter bij God zou komen en mij meer zou inzetten voor Zijn Koninkrijk. God is hierin de Regisseur geweest door op Zijn tijd de deuren te openen. Ik heb een nieuwe baan gekregen, volg nu voor het tweede jaar het Zoë Bijbel College en ben sinds een half jaar stagebegeleidster.’ Wie God voor haar is? ‘God is mijn levenskracht; zonder Hem ben ik nergens.’

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

08-09-nl0112-Gebed-OpCover-SBS6post.indd 8

16-12-11 11:51


SBS 6

w

Postbusbriefjes Schrijf ons

- Deze postbusbriefjes zijn met toestemming geplaatst -

De Here Jezus centraal ‘We hebben vanmorgen gekeken naar uw programma. Het was verademend om u het evangelie op deze manier te horen vertellen. De Here Jezus centraal. Dat is wat wij de laatste tijd nog al eens missen. Ook de opmerking dat de gedachte dat men door jarenlang kerkbezoek of de doop behouden zou zijn, niet op waarheid berust, is nodig. Bedankt.’ — Fam. v.M. te Capelle a/d IJssel

Prachtig en inspirerend ‘De musical Een Ander Leven is een prachtig en inspirerend verhaal! Ik ben er geweest en het was de lange rit meer dan waard. Ik ben benieuwd naar de volgende musical!’— Mevr. S.B.

HYVESBERICHT

‘Ik zie u elke zondagochtend op tv en dat doe ik al 9 maanden samen met mijn vriend. Mijn vriend gelooft en put veel kracht uit uw preken. Ik ben altijd al zoekende geweest. Wat u allemaal zegt, raakt mij. Elke zondag wordt de wekker gezet en met een bakkie koffie in de hand hangen we van 9 tot 10 uur aan uw lippen. Bedankt!’

januari

ZONDAG 1 JANUARI THEMA: Kan iemand mij vertellen waar ik God kan vinden? ZONDAG 8 JANUARI THEMA: Spreekt God echt tot ons? ZONDAG 15 JANUARI THEMA: Maar ik ben niet godsdienstig! ZONDAG 22 JANUARI THEMA: Wat is dat ding dat ‘zonde’ heet? ZONDAG 29 JANUARI THEMA: Heeft God een geneesmiddel voor geestelijke ziekte?

Antwoorden op levensvragen!

Clara – zondag, 22:47

Volg David Maasbach ook op Hyves, Twitter en Facebook!

BRIEVEN, E-MAILS, FAXEN, TELEFOONTJES... Bent u dankbaar of hebt u een getuigenis, schrijf ons! Postbus 44, 2501 CA, Den Haag, Holland.

08-09-nl0112-Gebed-OpCover-SBS6post.indd 9

TV-GIDS

Elke zondag 09.00 uur op SBS 6

16-12-11 11:50


MISSION NIEUWS

|

wij gaan do ‘Ik geloof dat de bedieningen van Harvest Time en The Blessing geboren zijn in het hart van God. We zullen hiermee door blijven gaan totdat Jezus komt!’ Jovie Galaraga Coördinator zendingswerk Filipijnen

10

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

10-15-nl1111-Mission Nieuws-2.indd 10

16-12-11 14:08


door

in de Filipijnen

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

10-15-nl1111-Mission Nieuws-2.indd 11

11 16-12-11 14:09


MISSION NIEUWS

|

‘Sinds 2008 hebben we scholen mogen houden in 23 verschillende districten, in 20 verschillende talen, met meer dan 2000 geslaagde studenten.’ Kingsly Lazarus Coördinator zendingswerk India

wij gaan door in India

12

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

10-15-nl1111-Mission Nieuws-2.indd 12

16-12-11 14:09


wij gaan door in Brazilië ‘We hebben de visie om een The Blessing Church te vestigen in elke hoofdstad van de Braziliaanse staten.’ Jeremias Souza Coördinator zendingswerk Brazilië & Oasis Kinderwerk

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

10-15-nl1111-Mission Nieuws-2.indd 13

13 16-12-11 14:10


MISSION NIEUWS

|

wij gaan door in Nederland ‘DOORGAAN! Niet door onze eigen kracht of door geweld, maar alleen door Zijn Geest!’ David Maasbach Johan Maasbach Wereldzending

14

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

10-15-nl1111-Mission Nieuws-2.indd 14

16-12-11 15:15


d

| MISSION NIEUWS

Wij gaan door! Door Gods genade mochten wij in het afgelopen jaar in heel veel landen actief bezig zijn met Missions. In diezelfde genade willen wij doorgaan. Onder Missions verstaan wij: Evangelisatie: Het brengen van Gods boodschap van liefde en redding aan mensen die Hem nog niet kennen. Dit doen wij door middel van grote campagnes, zendingsreizen, een-op-een, conferenties, lectuurverspreiding, musicalvoorstellingen, concerten, enz. Tv- en radio-uitzendingen: In Nederland mogen wij elke week de huiskamers binnenkomen via SBS 6, maar ook in Suriname en andere landen mogen wij via dit effectieve medium mensen bereiken. Training: Het opleiden, bemoedigen en trainen van christenen om ware volgelingen van Christus (discipelen) te zijn in karakter, levensstijl, werk en bediening. Dit doen wij met korte en langere Bijbelscholen. Nieuwe kerkplantingen: Wil je een gemeenschap veranderd zien, dan moet je je ook verbinden voor een langere termijn. Het is geweldig om ergens een nieuwe kerk geboren te zien worden die vol komt met nieuwe kinderen Gods. Kerken te doen herleven: Wij geven ook ondersteuning, hulp en begeleiding aan lokale gemeenten door te investeren met zendingsreizen. Een bezoek van een enthousiaste groep christenen met zang, evangelisatie en prediking kan een gemeente uit het slop halen. God laat zo Zijn vuur overspringen. Kinderwerk: Kindertehuizen in India en Indonesië en het Oasis kinderproject in Brazilië. Wie hoort de roep van de kinderen? Hun leven kan er zo anders uitzien door de juiste opvang.

Nog zo veel meer Het opnoemen van alle geopende deuren die God ons heeft gegeven, zou te veel ruimte in beslag nemen. Ook kan ik niet alle landen noemen waar we actief Missions mogen doen. Bijvoorbeeld: Cuba, Colombia, Israël, Pakistan, India, Brazilië, Zwitserland, Italië enz. Het is NU de tijd om door te gaan, de versnelling te verhogen en gebruik te maken van de door God gegeven gelegenheden. De profeet Haggaï werd door God gezonden om de mensen van zijn tijd aan te moedigen het werk van God niet uit te stellen. Wij mogen ook Gods werk niet laten liggen. De Johan Maasbach Wereldzending heeft als doel: ‘Het grootste aantal mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus, in de kortst mogelijke tijd, met de beste middelen die ons ter beschikking staan.’ Wij hebben ons toegewijd aan deze roeping van God. Het is Zijn bevel en wij willen hieraan gehoorzaam zijn. Anderen rekenen op ons. Zij doen hun deel en wij moeten ons deel blijven doen. Het is geen werk voor een solist, alleen als team kunnen wij het volbrengen. Team met elkaar en als eerste met God, de Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij gaan D.V. door. Gaat u ook dit jaar met ons door om de wereld te zegenen met het evangelie? Uw gebeden en liefdegaven zijn hard nodig. Wij zijn druk bezig met de dingen die God ons heeft gegeven te doen, en zien uit naar nieuwe gelegenheden, mogelijkheden, middelen en kanalen die Hij in 2012 zal geven. John T.L. Maasbach International Missions director NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

10-15-nl1111-Mission Nieuws-2.indd 15

15 16-12-11 14:24


KALENDER 2012

AC T I V I T E I T E N S T I C H T I N G J O H A N M A A S B AC H W E R E L DZ E N D I N G

januari WO DO

FEBRuari

ZO

MA

DI

1

2

3

8

9

10 11 12 13 14

4

5

VR

ZA

6

7

ZO

5

MA

6

DI

WO DO

7

MAART VR

ZA

4

1

2

3

8

9

10 11

ZO

4

MA

5

DI

6

WO DO

7

VR

ZA

1

2

3

8

9

10

15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18

11 12 13 14 15 16 17

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

18 19 20 21 22 23 24

29 30 31

26 27 28 29

25 26 27 28 29 30 31

MEI

APRIL ZO

MA

DI

WO DO

1

2

3

8

9

10 11 12 13 14

4

5

VR

ZA

6

7

ZO

6

MA

7

DI

JUNI

WO DO

VR

ZA

4

5

1

2

3

8

9

10 11 12

ZO

3

MA

4

DI

5

WO DO

6

7

VR

ZA

1

2

8

9

15 16 17 18 19 20 21

13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28

20 21 22 23 24 25 26

17 18 19 20 21 22 23

29 30

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28 29 30

Zondag 8 januari - Zoë Bijbel College - Den Haag Zondag 22 januari - NL, God Loves You! Zondag 29 januari - POiNT! Where Youth Meet - Vlaardingen Zondag 5 februari - NL, God Loves You! Zondag 12 februari - Zoë Bijbel College - Den Haag Zondag 11 maart - Doopvreugdefeest - Den Haag Zondag 11 maart - Zoë Bijbel College - Den Haag Zondag 18 maart - NL, God Loves You! Zaterdag 24 maart - POiNT!Fest - Den Haag Zondag 25 maart - Zomertijd Vrijdag 6 t/m maandag 9 april - Paaswonderweekend Vrijdag 20 april - Diploma-uitreiking Zoë Bijbel College - Den Haag Zondag 22 april - NL, God Loves You! Zaterdag 28 april t/m zaterdag 5 mei - Zendingsreis Zwitserland/Italië Maandag 30 april - Koninginnedag Zondag 13 mei - Moederdag Donderdag 17 mei - Hemelvaartsdag - Conferentie - Utrecht Zondag 27 mei - 1e Pinksterdag - Pinksterfamiliedag - Gouda Maandag 28 mei - 2e Pinksterdag - Pinksterfamiliedag - Gouda Vrijdag 1 juni t/m vrijdag 27 juLi - Oogsttijd Bijbelschool Zondag 10 juni - NL, God Loves You! Maandag 11 t/m vrijdag 15 JUNI - Oogsttijd Plus week Zondag 17 juni - Vaderdag Zondag 24 juni - POiNT! Where Youth Meet - Hoogezand

16

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2011

16-17-nl0112-ADV Folder.indd 16

16-12-11 13:27


KALENDER 2012

AC T I V I T E I T E N S T I C H T I N G J O H A N M A A S B AC H W E R E L DZ E N D I N G

JULI

AUGUSTUS

ZO

MA

DI

WO DO

1

2

3

8

9

10 11 12 13 14

4

5

VR

ZA

6

7

ZO

5

MA

6

DI

7

WO DO

SEPTEMBER VR

ZA

ZO

MA

DI

3

4

1

2

3

4

2

8

9

10 11

9

WO DO

5

VR

ZA

1

6

7 8 10 11 12 13 14 15

15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18

16 17 18 19 20 21 22

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

23 24 25 26 27 28 29

29 30 31

26 27 28 29 30 31

30

NOVEMBER

OKTOBER

VR

ZA

1

2

3

8

9

10

2

3

14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17

9

10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31

25 26 27 28 29 30

ZO

7

MA

DI

WO DO

1

2

3

8

9

10 11 12 13

4

VR

ZA

5

6

ZO

4

MA

5

DI

6

WO DO

DECEMBER

7

ZO

MA

DI

WO DO

VR

ZA

1 4

23 24 30 31

5

6

7

8

25 26 27 28 29

Zondag 1 juli - NL, God Loves You! Zondag 15 t/m vrijdag 20 juli - POiNT! Zomerkamp Maandag 16 t/m vrijdag 20 juli - Action Kids & Young Teens Zomerkamp Maandag 23 t/m maandag 30 juli - Zendingsreis Genève Zondag 2 september - Doopvreugdefeest - Den Haag Zondag 16 september - Zoë Bijbel College - Den Haag Zondag 16 SEPTEMBER - NL, God Loves You! Zondag 30 september - NL, God Loves You! Woensdag 10 t/m zondag 14 oktober 5 dagen met David Maasbach & friends - Den Haag Zondag 21 oktober - Zoë Bijbel College - Den Haag Zondag 28 oktober - Wintertijd Zondag 28 oktober - NL, God Loves You! Zondag 4 november - NL, God Loves You! Maandag 5 t/m Woensdag 14 november - Israël reis Zondag 18 november - Zoë Bijbel College - Den Haag Donderdag 29 november t/m zondag 2 DECEMBER Musicalvoorstellingen - Den Haag Zondag 16 december - POiNT! Where Youth Meet - Utrecht Maandag 24 december - Kerstnacht - Diensten in The Blessing kerken Dinsdag 25 december - 1e Kerstdag Woensdag 26 december - 2e Kerstdag Maandag 31 december - Oudejaarsdag

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2011

Adres Apeldoornselaan 2 - 2573 LM - Den Haag Telefoon 070-3635929 Website www.maasbach.com

16-17-nl0112-ADV Folder.indd 17

17 16-12-11 13:28


INSPIRATIE | DE VROUW MET HET BOEK

DE VROUW

met

HET BOEK

De moedige Engelse

zendelinge wier leven alle

verwachtingen te boven ging...

Gladys Aylward (1902-1970)

had al op jonge leeftijd een groot verlangen om zendelinge in China te worden. Ondanks de obstakels op haar weg, liet ze haar roeping niet los. Ze spaarde elke cent die ze kon verdienen en vertrok naar China, waar ze meer dan twintig jaar als zendelinge actief zou zijn. 18

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

18-23-nl0112-Inspiratie-Gladys Aylward Folder.indd 18

16-12-11 11:54


DE VROUW MET HET BOEK | INSPIRATIE

K Roeping voor China

Het begin van haar bediening

Gladys May Aylward werd in 1902 als oudste van drie kinderen geboren in Edmonton, Noord-Londen. Al op jonge leeftijd wist ze dat God haar riep om naar China te gaan. Dat leek door onvoldoende scholing en een gebrek aan financiën een onmogelijke zaak. Maar God verhoorde haar gebeden en beloonde haar vasthoudendheid. Ze spaarde elke cent van het karige salaris dat ze als huishoudster verdiende. Ook verkocht ze veel van haar spullen en deed extra werk. Ineens hoorde ze dat er een plaats vrijkwam, omdat de 73-jarige zendelinge Jeannie Lawson haar zendingswerk in China wilde overdragen aan een jonger persoon.

In oktober 1930 brak de dag aan dat Gladys uit Londen vertrok, om met de trein via Nederland, Duitsland, Polen, Rusland en Siberië naar China te reizen. Na een lange en avontuurlijke reis vol verwikkelingen, kwam ze op de zendingspost in Yangcheng aan, een dorpje in Noord-China. De oude maar vitale Lawson kwam op het idee om een herberg te beginnen. Daar zouden de doortrekkende handelaars kunnen eten en overnachten en Gladys en zij zouden dan de gelegenheid hebben het evangelie te delen. Zo kreeg het zendingshuis het uithangbord ‘De herberg van het zesde geluk’, een fraaie Chinese titel. De klanten kregen ze door een-

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

18-23-nl0112-Inspiratie-Gladys Aylward Folder.indd 19

19 16-12-11 11:54


DOOR GONNY MAASBACH

INSPIRATIE | DE VROUW MET HET BOEK

‘Hoe kunnen ze u nu doodmaken? U draagt toch de levende God in u?’ voudigweg hun muilezels naar de herberg te leiden, waarop de rest vanzelf volgde. Omdat Gladys veel tijd nodig had om de Chinese taal te leren, vooral het plaatselijk dialect, had ze een goede collega in Chang, de kok. In haar eerste jaar overleed Jeannie Lawson. Op advies van Chang wilde ze haar opwachting maken bij de mandarijn van Yangcheng, maar die kwam tot haar verbazing zelf op bezoek. Hij kwam haar om raad vragen over de behandeling van de voeten der vrouwen. Het oeroude voetenbinden was afgeschaft, en nu vroeg hij of Gladys de inspectie op zich wilde nemen met betrekking tot het naleven van dit bevel. Dat betekende muilezeltochten naar afgelegen plaatsen, waar zo nodig de voeten van kinderen losgewonden en gemasseerd moesten worden. De mensen moesten zich op last van de burgemeesters verzamelen, waar hun de proclamatie werd voorgelezen en uitgelegd. Dat gaf een hele bedrijvigheid, waarbij Gladys talrijke gezinnen bezocht, maar tevens een unieke kans voor evangelisatie kreeg. In de herberg waar ze logeerde, was het ’s avonds een drukte van belang door de vele mensen die naar haar verhalen over Jezus kwamen luisteren. Van lieverlee groeide zo rond Yangcheng een Chinese christengemeenschap.

Weeskinderen en vondelingen In haar tweede jaar kreeg ze Lu Yung Cheng als helper in haar werk, en hulp kon ze nu wel goed gebruiken. Bovendien haalde Chang, de kok, in

20

zijn vertellingen de personen en gebeurtenissen wel eens zonderling door elkaar, terwijl Lu een goede opleiding had genoten. Toen deze eens met Gladys over het werk zat te praten, kwam er plotseling een boodschapper van de directeur van de gevangenis. Gladys moest direct mee, omdat daar een opstand was uitgebroken. ‘Gelukkig dat u er bent,’ riep de directeur, ‘de gevangenen maken elkaar af en soldaten heb ik niet. U moet naar binnen om er een eind aan te maken!’ Toen ze tegenwerpingen maakte, antwoordde hij: ‘Hoe kunnen ze u nu doodmaken? U draagt toch de levende God in u? Daarom bent u toch hier gekomen? Wanneer uw God u voor onheil bewaart, kunt u ook deze opstand dempen!’ De geluiden die ze hoorde, werden steeds schrikwekkender. Terwijl ze om hulp bad, werd ze rustig. De directeur liet de deuren openen en door een lange tunnel kwam ze op een vierkant plein, waar het wel een bloedig slagveld leek. Een gevangene zwaaide als een bezetene met een reusachtig bebloed hakmes. Toen hij haar naderde, schreeuwde ze ineens: ‘Geef hier dat mes! Onmiddellijk!’ Na haar enkele seconden aangekeken te hebben, gaf hij het mes over. Daardoor werd het meteen stil. Op haar commando gingen de gevangenen in rijen

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

18-23-nl0112-Inspiratie-Gladys Aylward Folder.indd 20

16-12-11 11:54


DE VROUW MET HET BOEK | INSPIRATIE

voor haar staan. Toen sprak zij ze toe, waarop ze het plein gingen schoonmaken en de lijken opbergen. De directeur was haar buitengewoon dankbaar, maar Gladys wees hem op de minderwaardige levensomstandigheden. Zo kreeg ze de bijnaam ‘Ai-Weh-Toh’, ofwel ‘de deugdzame’. Door haar werk om dergelijke verbeteringen aan te brengen, zoals het maken van weeftouwen en graanmolens, konden de gevangenen iets verdienen en hun tijd beter besteden. Ook mochten ze naar de kerk gaan, zij het dan zwaar geketend. Verder werd met Gladys samen een schooltje opgericht voor weeskinderen en vondelingen.

Oorlogsgeruchten In 1936 werd ze Chinees onderdaan, omdat ze zich innig met het volk verbonden voelde. ‘De vrouw met het Boek’, zoals ze ook wel werd genoemd, sloot vriendschap met allen die haar lange tijd als een ‘vreemde duivelin’ beschouwd hadden. In 1938 bleken de oorlogsgeruchten maar al te waar te zijn. Japanse vliegtuigen bombardeerden het dorp, waardoor velen gedood werden of gewond raakten. De herbergbewoners bleven echter ongedeerd en konden meteen hulp gaan

verlenen. Evacuatie bleek echter noodzakelijk, omdat het niet bij deze aanval zou blijven. Zo vertrok Gladys met haar kleine christengemeenschap naar Bei Chai Chuang, een ommuurd plaatsje in de bergen. Daar werd een eenvoudig ziekenhuisje ingericht. Toen de lente van 1939 aanbrak, leek aanvankelijk de rust weer te keren en het verwoeste en leeggeplunderde Yangcheng te herrijzen. Een nieuwe Japanse oorlogsdreiging was echter op handen.

Vlucht naar de stad Sian In die tijd zag Gladys tot haar vreugde dat de mandarijn van Yangcheng tot geloof was gekomen. Ten overstaan van de vooraanstaanden van de stad verklaarde hij dat hij voortaan de God van de christenen wilde liefhebben en dienen. Later moest ze in een ander dorpje tijdelijk de zendingspost waarnemen, en ook daar verrees weer een hospitaaltje. Het nieuws dat ‘het kleine vrouwtje’, dat een wonderbare God bezat, in het dorpje verbleef, veroorzaakte een stroom van hulpzoekenden. Later was de stad Tsechow voorlopig haar standplaats, waarop de vijandelijke activiteiten zich in het voorjaar van 1940 concentreerden. Gladys wilde haar post daar niet verlaten, omdat er zo veel

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

18-23-nl0112-Inspiratie-Gladys Aylward Folder.indd 21

21 16-12-11 11:55


INSPIRATIE | DE VROUW MET HET BOEK

Gladys Aylward kort voordat ze China verliet na 20 jaar.

op haar schouders rustte, zoals het verzorgen van gewonden en van de vele kinderen die in het zendingsstation gebracht waren. Ze gaf informatie door aan het nationalistische leger onder leiding van Chiang Kai Shek, wiens vrouw een fonds voor oorlogswezen had opgericht. De helft van de ongeveer tweehonderd kinderen werd naar de stad Sian vervoerd. De legerleiding raadde haar met klem aan de stad Tsechow te verlaten. Bij haar ontsnapping liep ze een schampschot op, maar ze bereikte behouden ‘de herberg van het zesde geluk’. Het gebouw was niet veel meer dan een ruïne, met een wirwar van gevluchte kinderen. De Japanners zouden met Gladys en de kinderen geen medelijden hebben, omdat ze haar ervan verdachten in de ondergrondse te werken. Gladys besloot de volgende morgen vroeg met de overige kinderen naar Sian te gaan. Voor dag en dauw waren de jeugdige reizigers al op, een levendige schare van ongeveer honderd kinderen. De twee koelies van de mandarijn trokken mee, voorzien van mandjes rijst. Ieder had zijn beddengoed op de rug gebonden en verder het traditionele kommetje en de eetstokjes. Onderweg mochten ze in een boeddhistische pagode overnachten. De volgende avond sliepen ze in een diepe kloof tussen rotsblokken. Aan het eind van de derde

22

dag verzeilden ze weer in een dorpje, waar een vriendelijke inwoner zijn binnenplaats beschikbaar stelde voor logies. Vervolgens kwamen ze in een gebied dat ook voor Gladys nieuw was. Daar wachtten hun verschrikkingen, want het water en de gierst waren opgeraakt. Er waren alleen maar wilde en kale bergen voor hen. Op de zevende dag ontmoetten ze een afdeling nationalistische soldaten, die hen van het nodige voorzagen. Maar elke volgende dag had iets weg van een nachtmerrie, met toenemende klachten over honger, dorst, pijn en afmatting. Eindelijk bereikten ze na een lange, eentonige reis de stad Sian, waar ze voorlopig onderdak vonden. Later werden ze met de trein naar Fufeng gebracht, het toevluchtsoord waar deze oorlogswezen onder Gods zegen een nieuw leven mochten beginnen.

Terugkeer naar Engeland Na een ernstige ziekte ging Gladys weer aan het werk, al duurde het lang voordat ze helemaal hersteld was. Ze liep weer van de ene zendingspost naar de andere. Op een van haar reizen kreeg ze bericht dat ze naar Engeland mocht terugkeren. Ook daar was haar getuigenis nodig. Inmiddels was het 1947 en het zou nog drie jaar duren voor zij inderdaad de reis kon aanvaarden. In die tussentijd maakte zij

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

18-23-nl0112-Inspiratie-Gladys Aylward Folder.indd 22

16-12-11 11:55


DE VROUW MET HET BOEK | INSPIRATIE

Met dezelfde

Bijbel die haar

gezelschap hield tijdens al haar reizen, predikt Gladys door

heel Engeland.

de overname van de macht mee door de communisten, die niet aarzelden om honderden belijdende christenen te doden. Spoedig na haar aankomst, trok ze Engeland door voor het houden van lezingen en het leiden van diensten en bidstonden. Als Chinese vrouw moest ze zich telkens bij de vreemdelingenpolitie melden, waar ze steeds dezelfde Chinese mannen en vrouwen ontmoette. Dat leidde tot vriendschappen en bijeenkomsten.

Bediening in Taiwan Toch bleef China haar trekken. In 1957 ging Gladys naar het toentertijd door de nationalisten bestuurde eiland Formosa, nu Taiwan. Daar ontmoette ze tot haar blijdschap enkele van haar vroegere kinderen, die zelf ook blij waren om hun ‘Ai-Weh-Toh’ weer te zien. Gladys kon op Taiwan hetzelfde zendingswerk doen als eerder in Noord-China. Ze bezocht de dorpen rondom de stad Taipei en trok later de bergen in. Ze hield diensten in het Chinees en Engels op de Amerikaanse basis bij Taipei. Toen ze op een avond thuiskwam, merkte ze tot haar schrik dat de voordeur open stond. Binnen kwam ze tot de ontdekking dat er een baby te vondeling was gelegd. Dat jongetje ging ze verzorgen. Daarmee begon ze haar tehuis voor weeskin-

Het speciaal opgerichte koor spreekt erg aan.

18-23-nl0112-Inspiratie-Gladys Aylward Folder.indd 23

deren, dat later de naam The Gladys Aylward Children’s Home kreeg. Haar roeping en haar werk hadden zo veel bekendheid gekregen, dat er al enige boeken over haar waren verschenen. In 1958 werd een prachtige speelfilm over haar leven gemaakt, met als titel: The Inn of the Sixth Happiness (De Herberg van het Zesde Geluk). In 1963 werd Gladys uitgenodigd voor een bijeenkomst in Londen van oude zendingsvrienden. Daar mocht ze de lunch gebruiken bij de Britse koningin en prins Philip. Toen ze terugkeerde naar Taiwan, kwam een Engelse dame haar helpen met de administratie, en met haar hulp beleefde Gladys een tijd van vrede en zegen.

Het einde van haar bediening Tegen het eind van 1969 werd ze ziek. Het bleek longontsteking te zijn, maar de medische hulp kwam te laat. Toen het nieuwe jaar 1970 begon, was haar pelgrimsreis ten einde en overleed ze op 67-jarige leeftijd. Gladys mocht haar leven lang Jezus dienen. Haar grote geesteskracht, vastberadenheid en dapperheid had zij echter niet te danken aan haar eigen kracht; het geheim daarvan lag in haar geloof. Daarin was ‘de kleine vrouw’ groot. •

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

23 16-12-11 11:56


Voor de hele familie! Home

Boeken

Kinderboeken

Bijbels

Spaans

Engels

Preken van David Maasbach Nieuw!

per stuk

4,95

Uit de serie: VISIE 20:20 David Maasbach spreekt in deze serie in het bijzonder over redding en wedergeboorte. ➊ Na middernacht Het belangrijkste in het leven van elk mens is: Gods middernacht. DVD130611 ➋ Wat betekent geloven? Drie stappen tot reddend geloof. DVD0409112 ➌ Vijf feiten op een rij Feiten over redding en eeuwig leven. DVD250911

Bestel ook:

per stuk

4,95

Uit de serie Hoe u de moeilijkste uitdagingen in het leven kunt overwinnen: ➊ Relaties & vriendschappen DVD 071110 ➋ Verslavingen & slechte gewoonten DVD 141110 ➌ Negatieve gevoelens & onwetendheid DVD 211110 ➍ Werk & �inanciën DVD 311010

* Prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Het Bijbelhuis Apeldoornselaan 2, 2573 LM Den Haag Tel: 070-3469729 E-mail: info@bijbelhuis.nl Website: www.bijbelhuis.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9.00 - 18.00 u. zaterdag: 9.00 - 17.00 u.

24-25-nl0112-Bijbelhuis.indd 24

16-12-11 12:52


Ga online

!

www.bijbelhuis.nl CD/DVD

David Maasbach

lees tip!

Blu-ray

Diversen

E-books

Koopjeskelder

Van € 17,35 voor € 4,95! Wandelen zoals Hij Door Larry E. McCall

Meer en meer gaan lijken op Jezus. Dat kan door Hem steeds beter te leren kennen: wie Hij was en hoe Hij was. Wandelen zoals Hij bevat zeventien pakkende lessen over het leven van Christus. Elk hoofdstuk vormt een belangrijke les in discipelschap, zodat we meer op Hem zullen gaan lijken. ISBN 9789029718820

2012 een goed begin verder kunt Door Max Lucado

Max Lucado beantwoordt ruim 170 indringende vragen die met geloven te maken hebben. ISBN 9789029796620 € 18,50

Ik bestel:

24-25-nl0112-Bijbelhuis.indd 25

➋ Max Lucado Agenda 2012 Een agenda met een sfeervolle uitstraling voor vrouwen van alle leeftijden. Praktische weekoverzichten en veel notitieruimte. ISBN 9789033877438 € 13,95

➌ Afvallen door goed te eten Door Dr. Gordon S. Tessler

Dit boek biedt een gezonde, veilige en juiste manier om af te vallen zonder dieet. Ontwikkel een gezonde manier van eten! ISBN 9789075226300 € 13,95

Ondergetekende kan, indien niet akkoord met de afschrijving, binnen 30 dagen zijn/haar bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken.

➊ Antwoorden waar je mee

16-12-11 12:52


SPECIAL | DE KRACHT EN ZEGEN VAN HOOP

Hoop

De kracht en zegen van DOOR DANIテ記LE BRUIN-MAASBACH

26

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

26-29-nl0112-Special Danielle.indd 26

16-12-11 12:07


DE KRACHT EN ZEGEN VAN HOOP | SPECIAL

‘Voor al wie tot de levenden behoort, is er HOOP!’ – Prediker 9:4.

Bent u ontmoedigd? Voelt u zich bezwaard? Ervaart u tegenwerking? Hebt u strijd in uw denken? Christenen ervaren steeds meer druk, omdat het kwaad zich steeds brutaler manifesteert. Maar, God is bezig om door de Heilige Geest een geweldig werk te doen! Daarom… geef niet op! Laat u vandaag versterken door de ware hoop die alleen God geeft! Hoop beschaamt niet

Er was eens een vrouw die wakker werd door het rookalarm. Verstijfd van schrik lukte het haar ternauwernood om de brandweer te bellen. Het vuur verspreidde zich snel en de rook nam in razend tempo toe. Ze bedekte haar gezicht en kroop laag

Hoop! Ik vind het persoonlijk een prachtig iets. Ik heb wel eens iemand schampend horen zeggen: ‘Hoop is geen geloof, hoor.’ In de Bijbel lezen we echter buitengewoon bijzondere verhalen over mensen die nieuwe hoop ontvingen toen ze géén hoop meer hadden! Hoop leer je pas echt naar waarde schatten, wanneer je zelf door een hevige levensstorm bent gegaan en wanhopig bent geweest, maar staande bleef door de nieuwe hoop die je ontving. Zonder hoop voel je je uitzichtloos, beroofd van vrede en blijdschap.

op de grond naar het open raam. Haar hoop vervloog met de seconde meer en meer, totdat… ze de brandweersirene hoorde. Ze kreeg weer hoop! Haar adrenaline stroomde. Hoop was de drijfkracht waaraan ze zich vastklampte. Hoewel er niet veel meer van het huis te redden viel, lukte het de brandweer de vrouw op het nippertje uit het brandende huis te redden...

Ik houd ervan om mensen te bemoedigen en hoop te geven. Zelf ben ik ook door meerdere stormen gegaan in mijn leven. Het zegende mij wanneer er dan iemand was die een woord van hoopvolle bemoediging gaf. Zonder twijfel echter, is het Woord van God voor mij de krachtigste en meest effectieve bron van hoop! De Bijbel wijst naar de Gever van Hoop: God, onze Schepper, die ons zó liefheeft dat Hij Zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft, opdat wij niet verloren gaan, maar eeuwig leven zullen hebben. Romeinen 5:5 belooft ons zo mooi: ‘En de hoop beschaamt niet…’ Wat daarna staat, is minstens zo belangrijk: ‘… omdat de liefde van God in

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

26-29-nl0112-Special Danielle.indd 27

27 16-12-11 12:07


'Weinig woorden zijn echter nodig om iemand nieuwe hoop te geven.' onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is.’ Is het niet wonderbaar dat de hoop ons niet teleur zal stellen omdat God Zelf, door de Heilige Geest, Zijn liefde in ons hart heeft uitgestort? Hij heeft ons datgene gegeven wat ons helpt om te kunnen blijven hopen, in wat voor een mate de vijand ons ook aanvalt; hoe groot onze problemen ook zijn; hoe we ons ook voelen: Zijn liefde. Hij houdt van ons! Het is een waar feit waaraan we mogen vasthouden als onze gevoelens en gedachten dit tegenspreken, omdat we door de boze aangevallen worden.

Wat is hoop? Ons leven kan onverwacht en plotseling een wending nemen, waardoor we in een soort groeve komen, waar alles wat altijd gewoon en vertrouwd was, in het donker komt te staan. Och, hoe dankbaar ben ik voor de Psalmen! Wat een verschrikkelijk moeilijke dingen maakte David mee! Wat ben ik blij dat hij zijn gevoelens verwoord heeft in de Psalmen. Zij geven ons in de meest moeilijke dalen van ons leven herken-

28

ning en HOOP! David riep het uit in Psalm 39:8: ‘Wat verwacht ik, Here? Mijn hoop, die is op U’ ‘…die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend’ (Psalm 103:3-5) Wat is hoop eigenlijk? Het Van Dale woordenboek zegt onder andere over hoop: ‘wensende verwachting dat iets goeds, dat nog onzeker is en in de toekomst ligt, werkelijkheid wordt.’ Hoop is wel degelijk een bepaalde verwachting. De verwachting dat niet iets slechts, maar iets goeds – dat weliswaar onzeker is en in de toekomst ligt – werkelijkheid zal worden. Romeinen 8:24-25 zegt: ‘Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.’ In hetzelfde gedeelte staat ook dat de Geest onze zwakheden te hulp komt en voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Daarbij komt nog het feit dat onze hoop als gelovigen – als

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

26-29-nl0112-Special Danielle.indd 28

16-12-11 12:07


DE KRACHT EN ZEGEN VAN HOOP | SPECIAL

heeft u 'm al overgemaakt? wij deze baseren op Gods beloften – vast aanwaaien. Hoe kunnen we, als we geen of en zeker is! Ik klem mij, wanneer ik in diepe weinig hoop hebben, weer nieuwe hoop ontbenauwdheid ben, vast aan bijvoorbeeld Psalm vangen? Hoe komen we uit die donkere, diepe Als u dankbaar bent voor de liefde van God die ons Jezus heeft het gegeven, danenkunt u hieraan uiting 50:15: ‘Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; put waarin zo koud donker is? Paulus geven uwhelpen speciale geven, zodat wij door gaan met de wekelijkse Ik zal door u eruit en kerstgift u zult Mijte eren.’ Ik hoop zegtkunnen in Romeinen 15:4 dat wij door detelevisieweg van op dit woord, en onzeker ik mijandere zendingsprojecten. volharding – niet opgeven dus! – en vertroosting itzendingen op hoe SBSbenauwd 6, maar ook met de vele Wees een geloofspartner ook voel. Ik wéét namelijk dat God niet liegt en door de Schriften de hoop niet kwijtraken. De metons door uw gebed en financiële steun en beëindig dit jaar beslist niet zonder zeker te weten dat u Hij dit Woord aan mij zal waarmaken. Wellicht Bijbel is dus een baken van hoop waaraan wij alles gedaan hebt wat in uw vermogen lag om ons te helpen het evangelie moeten te verkondigen. op een totaal andere manier dan ik gedacht stevig en volhardend vasthouden, ook had, maar hoe lang het ook duurt, HIJ ZAL het in dit nieuwe jaar! Hebreeën 10:23 zegt dat wij doen! Net als David is dit wat ik dan doe: ‘Ik de belijdenis van de hoop onwrikbaar moeten Maak uw kerstgift over op: ING rekeningnummer 4420 of Deutsche Bank rekeningnummer verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en vasthouden. Waarom? Omdat Hij, staat er, Die 51.37.24.273, ten Woord’ name van: Stichting Johanu,Maasbach Den Haag, ik hoop op Zijn (Psalm 130:5). Weet ik hetWereldzending beloofd heeft, te getrouw is! onder vermelding van: Hartelijk dank!Hij heeft in kanKerstgift met volle2011. overtuiging zeggen: mijn leven vele malen wonderen van uitredding Elk mens heeft hoop nodig. Hoop doet immers gegeven! Halleluja! PS: Mocht u uw kerstgift al hebben overgemaakt, dan hierbij natuurlijk onze hartelijke dank! leven. Hoop is er niet om alleen voor jezelf te houden. Hoe kun je hoop doorgeven? Lees De apostel Paulus spreekt veel over het hebben opnieuw en opnieuw het leven van Jezus in In geloof en liefde, van hoop. Als er één iemand is die wéét wat de Evangeliën. Leer van Hem. Volg Zijn voorhet is om verdrukt te zijn en te lijden, dan is het beeld. Eén eenvoudige manier om hoop door Paulus! Is het niet wonderbaar dat juist hij zegt: te geven is bemoediging. Als iemand zonder ‘Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in verdrukhoop is – zoals die reiziger van wie we lezen in king. Volhard in het gebed’ (Romeinen 12:12)? Lucas 10:25-37, die beroofd was en voor dood U hebt misschien ontdekt dat hoop niet komt achtergelaten was – kun je net doen alsof je hem

Het doorgeven van hoop

Hoe ontvangen wij hoop?

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

26-29-nl0112-Special Danielle.indd 29

29 16-12-11 12:08


SPECIAL | DE KRACHT EN ZEGEN VAN HOOP

'Er is immers maar één Hoop die zeker is: Jezus Christus.' niet ziet, zoals die priester en Leviet deden. Of… je kunt als die barmhartige Samaritaan de helpende hand toereiken, de wonden verbinden en de mens zonder hoop naar een veilige plek brengen. Misschien zouden sommigen gedacht hebben: ‘Eigen schuld! Wie neemt er dan ook zo’n gevaarlijke weg naar Jericho?!’ Verwijten houden hoop en bemoediging tegen. Weinig woorden zijn echter nodig om iemand nieuwe hoop te geven. Hoop doorgeven wordt dus óók uitgedrukt in daden. Miljoenen wanhopige zielen in deze wereld smachten naar ware hoop. Wij weten Wie zij nodig hebben: Jezus, de Redder van de zonden, de Geneesheer van de zieken, de Heler van gebroken harten. De boze komt ook opdagen en dringt valse hoop op aan de mensen. Zijn doel is om de mens te beroven en te vernietigen. Maar Jezus zegt: ‘Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben’ (Johannes 10:10). Zij die een waar, rein, geheiligd vat van Christus zijn, waardoor de Heilige Geest kan werken om anderen hoop te geven, zullen aangevallen worden door de boze, die niet wil dat zielen gered worden. Wees dus niet bevreesd, want met Christus zijn we méér dan overwinnaars!

Ware, vaste hoop Er zijn vandaag helaas velen – ook christenen – die hun hoop gesteld hebben in mensen of in hun huis, in studie, carrière, relaties, pleziertjes en ga zo maar door. Anderen zoeken hun heil in vreemde religies, meditatie, afgodsbeeldjes,

30

godsdienstrituelen enz. Deze vormen van hoop zullen als een zeepbel uit elkaar spatten. Er is immers maar één Hoop die zeker is: Jezus Christus, die de hoop op de heerlijkheid is (Kolossenzen 1:27)! Daarom voel ik mij zo ontzettend dankbaar om in een gemeente te komen en aan een zendingswerk verbonden te zijn die als doel heeft om mensen wereldwijd met alle middelen die tot de beschikking staan, HOOP te geven! Beste lezer(es), wanneer wij ons leven, onze problemen en noden in het licht van de eeuwigheid kunnen zien, zuchten we misschien wel eens even, maar we kunnen zeggen: ‘Ach, nog eventjes volhouden; nog even volharden en dan zijn we straks bij Jezus, die de tranen van onze ogen zal afvegen en ons brengt waar Hij is op de plaats weer geen tranen, geen ziekte, geen ellende en geen dood meer zal zijn.’ Ik hoop dat u met mij de woorden van de profeet Jeremia kunt beamen. Deze profeet wordt ook wel ‘de wenende profeet’ genoemd. Wat een moeilijk leven had hij! Toch zegt hij: ‘Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw! Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de HEERE’ (Klaagliederen 3:22-26). Moge God u, nu we voor een nieuw jaar staan, zegenen met nieuwe, frisse hoop! •

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

26-29-nl0112-Special Danielle.indd 30

16-12-11 12:08


Een zeer belangrijke oproep aan allen die God liefhebben

www.deheldenvandavid.nl

Wordt u gezegend door de boodschap? Steun dan de televisiekerk van Nederland.

Zo wordt u lid U kunt de Johan Maasbach Wereldzending machtigen om het gewenste bedrag maandelijks van uw giro- of bankrekening te laten afschrijven (alleen mogelijk als u in Nederland woont). Naam: Johan Maasbach Wereldzending, Adres: Apeldoornselaan 2, 2573 LM, Den Haag, Giro: ING betaalrekening Nr. 4420, Bank: Rek. Nr. 51.37.24.273. Onder vermelding van: ‘Vrienden van Maasbach’. Of ga naar de website en volg de instructies: (Kijkwww.vriendenvanmaasbach.nl voor meer aanbiedingen op pag. 28 en 29)

26-29-nl0112-Special Danielle.indd 31

‘Word nu lid en ontvang geheel gratis mijn dagboek Iedere dag met God, persoonlijk gesigneerd!' Deze aanbieding geldt vanaf een periodieke overboeking van € 10,00 per maand, minimaal een jaar lang.

16-12-11 12:08


POINT! | MAKE A POINT!

20 JIJ

WAT GA DIT JAAR DOEN? DE ‘KERK’ VAN NU kan niet uitstellen en mag niet opgeven wat zij moet doen. Er is een hele nieuwe generatie van kinderen van God en er ligt een geweldige uitdaging voor hen. Wat ga jij daar dit jaar mee doen? Er zijn in de geschiedenis tijden dat je met alles wat in je is geen fut of zin hebt om door te gaan. Je bent moe, ziek, beschadigd, ontmoedigd enz. Of je hebt het te druk met de dingen van het leven. Misschien heb je de visie voor de toekomst verloren vanwege de drukte, het verdriet en de zorgen.

32

IK MOET DENKEN AAN de toestand net na de Tweede Wereldoorlog. Het is 1945 en de Duitsers hebben zich net overgegeven. Natuurlijk zijn de mensen heel blij: ze juichen, zingen, fluiten en het is feest. Maar de ellende is groot, heel groot! De laatste maanden van de oorlog zijn verschrikkelijk geweest. Veel mensen zijn lichamelijk helemaal ingestort vanwege de strenge winter. Er was geen brandstof meer voor de kachels en het eten was overal op. Enkele steden waren gebombardeerd en lagen in puin. Het denken van de mensen was door de vijand gevuld met deprimerende en ontmoedigende gedachten. IN DE BIJBEL lezen we ook over zulke tijden. Je kunt op die momenten niet stil blijven staan. Het land moet opnieuw opgebouwd worden. De mensen moeten ergens kracht vandaan halen en sterk zijn. Sterker dan de omstandigheden; sterker dan de ontmoedigende gevoelens; sterker dan de verloren jaren; sterker dan de angst voor wat zou kunnen gebeuren in de toekomst. Waar haal je die kracht vandaan? In 1945 zaten de kerken vol! De nood trok veel mensen naar God toe. Ze baden en riepen God aan: ‘Geef ons kracht, geef ons wijsheid. Leid ons hoe wij het land moeten opbouwen!’ En zij werkten hard. God heeft met hen meegewerkt en grote welvaart gegeven in dit land.

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

30-33-nl0112-POiNT! Folder.indd 32

16-12-11 13:16


012 ER IS NU OPNIEUW een grote nood in Nederland, de wereld en de Kerk. Wat ga jij daar aan doen? De profeet Haggaï werd door God gestuurd in zo’n zelfde tijd met Gods Woord. Hij bracht op 29 augustus 520 voor Christus een bijzondere boodschap. Zijn eerste preek pakte het eerste probleem aan: uitstel. Het volk van God bleef het werken aan Gods Huis maar uitstellen. Iedere keer als God hen aan het werk wilde zetten om Zijn huis opnieuw op te bouwen, zeiden zij: ‘Nee, het is nu niet de tijd om aan Gods huis te werken.’ Is dit ook jouw gedachte en mentaliteit? Stel jij ook de roeping, wil en het werk van God voor jouw leven uit naar morgen?

WAT GA JIJ DOEN DIT JAAR? Ga je aan het werk met God? Ga je meewerken om de Kerk in Nederland en de wereld weer op te bouwen? Zal jij actief evangeliseren, meewerken in de gemeente, bidden voor Gods kracht en leiding in de wederopbouw van de Kerk? POiNT! zal door Gods genade doorgaan met het bouwen aan het jeugd- en jongerenwerk in Nederland en de wereld. Wij werken volgens het voorbeeld in het boek Handelingen. Wij investeren in de nieuwe generatie om hen te bereiken met het evangelie, hen te helpen echte volgelingen van Jezus te worden en te zijn, met hen nieuwe kerken op te richten en te planten. Werk met ons mee en vervul Gods plan voor je leven NU! Stel niet uit naar morgen; doe het NU!!

STEL JIJ OOK DE ROEPING VAN GOD VOOR JOUW LEVEN UIT NAAR MORGEN?

48 JAAR lag er tussen de vernietiging van de tempel en de terugkomst van Ezra met bijna 50.000 mensen naar Jeruzalem. Zij legden het fundament van de tempel, maar stopten met het werk vanwege de dreiging van de vijand en de recessie. Nu is het 18 jaar later en Haggaï komt met het Woord van God. Zo lang stelden de mensen het werk uit! Stel je voor: je begint je huis te bouwen en nadat je de kelder hebt gemaakt, stop je en werk je niet verder om het af te maken! Dat zou toch erg zijn? Zo ging het met het Huis van God. En als God Haggaï niet had gestuurd, was het werk helemaal nooit afgekomen. Zo veel redenen hadden zij om uit te stellen…

John & Godelie ve PS: Volgende maand gaan we verder met de volgende preek van Haggaï!

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

30-33-nl0112-POiNT! Folder.indd 33

33

16-12-11 13:17


POINT! | OOGSTTIJD

REBEKKA VAN LOENEN

GLORIA JACKSON Deed Oogsttijd in 2009

Deed Oogsttijd in 2011

Leeftijd: 18 Opleiding: havo Gemeente: The Blessing Den Haag Woonplaats: Den Haag Lekkerste eten: pizza en toetjes! Hobby’s: muziek maken, dansen Vind leuk: homemade cake/koekjes maken, leuke dingen doen met vrienden Hekel aan: chaos Bediening: kinderwerk bij de Stichting JMWZ, buffet in The Blessing Den Haag Wat voor impact heeft Oogsttijd op je gehad? Oogsttijd was voor mij een super-ervaring! Ik heb heel veel geleerd in de twee maanden. Ik heb God op een andere manier leren kennen. Een van de mooie dingen die ik geleerd heb, is: ‘Vraag God waar Hij aan het werk is en voeg je dan bij Hem, om met Hem samen te werken!’

Leeftijd: 19 Opleiding: pabo Gemeente: The Blessing Vlaardingen Woonplaats: Den Haag Lekkerste eten: saté ku batata (Antilliaanse saté met patat) Hobby’s: pianospelen, haaraccessoires maken Vind leuk: shoppen met girlfriends Hekel aan: chaos Bediening: zondagsschool Wat voor impact heeft Oogsttijd op je gehad? Het heeft mijn leven veranderd. Mijn relatie met Jezus is beter geworden. Waarom Oogsttijd? Omdat je zo veel leert over God en hoe Hij is. Hij verlangt ernaar om een relatie met ons te hebben en Oogsttijd is een middel om dat te bereiken. En het is leuk! Het was een super fijne tijd!

Waarom Oogsttijd? Wil jij je relatie met God verdiepen? Je Bijbelkennis vergroten? Meer over zending leren? Dan is dit je kans! Oogsttijd is levensveranderend! Het is niet alleen voor twee maanden, maar zal voor de rest van je leven zijn!

34

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

30-33-nl0112-POiNT! Folder.indd 34

16-12-11 13:24


MICHAÉLA JACKSON DOET Oogsttijd in 2012

EN JIJ?

Hoe zit het met jou? Wil je God beter leren kennen en Zijn plan voor jouw leven ontdekken? Doe de Oogsttijd Bijbelschool in Den Haag!

Vraag nu de gratis infomap aan!

Nieuw semester: 1 juni t/m 27 juli 2012 Voor meer info

www.oogsttijd.nl

Leeftijd: 17 Opleiding: vwo 6 Gemeente: The Blessing Vlaardingen Woonplaats: Den Haag Lekkerste eten: ovenpasta Hobby’s: muziek maken en zingen Vind leuk: mode en met kinderen werken Hekel aan: opruimen Bediening: host en vrijdagavondclub leiding bij de kids Ik ga naar Oogsttijd omdat: Ik wil me graag verdiepen in het geloof, meer te weten komen over hoe God werkt en een betere relatie met God krijgen. Ik verwacht dat Oogsttijd: Mij en mijn hele leven zal veranderen en dat ik een betere relatie met God zal krijgen en echt veel zal leren.

30-33-nl0112-POiNT! Folder.indd 35

OPLEIDING VOOR * EVANGELISATIE, * GEMEENTE-OPBOUW * ZENDINGSWERK

16-12-11 13:25


AUTOBIOGRAFIE | JOHAN MAASBACH

De autobiografie van Johan Maasbach

1

De bekende evangelist Johan Maasbach (1918-1997) is de oprichter van het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending en heeft wereldwijd miljoenen mensen bereikt met het evangelie. In een aantal delen brengen wij u zijn geloofsopbouwende autobiografie. Deze maand deel 1. 36

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

34-39-n0112-Autobiografie JM.indd 36

16-12-11 12:00


JOHAN MAASBACH | AUTOBIOGRAFIE

➤ Links: Kleine Jantje met zijn zusje Gerda. Rechts: Johan op 19jarige leeftijd.

‘Ik geloofde als jongen van 17 jaar heel zeker dat God een weg zou banen.’ Mijn bekering Toen ik als kleine jongen in het westen van Rotterdam nog in de schoolbanken zat, hoorde ik dat het Leger des Heils een openluchtsamenkomst zou beleggen. Ik was een van degenen die erop uitging om te kijken en te luisteren. Het trof mij tot in het diepst van mijn hart, toen ik tussen al die grote mensen in uniform een kleine jongen met korte broek, maar ook in uniform zag staan, die ook al meespeelde in het muziekkorps. Ik werd jaloers op die jongen. Ik dacht: ‘Wat is het toch fijn om zo jong al in de dienst van de Here te zijn.’ Ook dacht ik dikwijls aan kleine Samuël, over wie wij in de Bijbel lezen. Wij verhuisden naar het centrum van de stad. Op een dag hoorde ik dat er een evangelisatieauto van het team het ‘Visnet’ op de hoek van de straat zou komen. Ik ging kijken en luisterde met aandacht van het begin tot het einde. De liederen uit de bundel van Johannes de Heer waren mij tot grote zegen. Op een klein, opvouwbaar traporgeltje zat een jonge vrouw te spelen; anderen getuigden van Christus, hun Verlosser, en een man bracht een korte boodschap van redding voor zondaren. Het eigenaardige was dat ik al direct een groot verlangen had om later ook zoiets te doen, om te gaan evangeliseren.

De buren die beneden ons woonden, waren mensen uit de Vrije Evangelische Kerk. Ze noemden zich ook wel ‘Maranatha-mensen’. Zij waren in de echte zin des woords ware evangelische christenen. Hun zoontje, Arie, bespeelde het trapharmonium. Hij zat in dezelfde klas als ik. Wij waren schoolkameraden. Graag ging ik bij deze mensen, die zo veel en zo goed uit de bundel van Johannes de Heer zongen, op bezoek. Als mijn vriendje en ik uit school kwamen, gebeurde het dikwijls dat we ‘openluchtsamenkomstje’ gingen spelen. Ik zette dan wat oude houten stoelen neer, die moesten dienen als platform, net als in die evangelisatieauto, en mijn vriend Arie ging op het orgel spelen. Ik liet het publiek (dat er niet was) zingen en ik getuigde en predikte vanaf mijn stoelenplatform met af en toe een luid ‘halleluja’ door mijn prediking heen. Op school ontmoette ik een vriendje dat lid was van het Leger des Heils, en het duurde niet lang of ook ik bezocht de samenkomsten van het Leger des Heils, zowel ’s morgens als ’s avonds. Ik voelde dat ik ook openlijk een beslissing moest nemen om Jezus Christus aan te nemen als mijn persoonlijke Verlosser en Zaligmaker. Nooit zal ik vergeten hoeveel moeite het mij kostte om op uitnodiging van de heilsofficier mijn hand op te steken, toen hij vroeg wie

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

34-39-n0112-Autobiografie JM.indd 37

37 16-12-11 12:01


DOOR GONNY MAASBACH

AUTOBIOGRAFIE | JOHAN MAASBACH

➤ Vader en moeder Maasbach en hun kinderen. De tweede van links is Johan, hun dertiende kind.

zijn of haar hart aan Jezus wilde geven. Ik had gewoon de moed niet om het te doen. Vrees beving mij. Mijn hart klopte sneller dan anders en er kwam een prop in mijn keel. Ik durfde niet en dacht bij mijzelf: ‘Dat kan ik thuis ook doen.’ Toen ik ’s avonds thuiskwam, knielde ik neer bij mijn bed en ik vroeg de Heer om vergeving en smeekte: ‘O, kom in mijn hart, Here Jezus. Er is plaats in mijn hart voor U!’ Maar het was alsof een stille stem zei: ‘Een ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komt in Zijn heerlijkheid’ (Lucas 9:26). Ik kreeg maar geen vrede in mijn verlangend jongenshart. Daarom beloofde ik de Heer dat ik de volgende zondag openlijk mijn hart aan Hem zou geven. Maar de volgende zondag zonk de moed mij weer in de schoenen. Ik durfde gewoon niet openlijk in aanwezigheid van het publiek voor Jezus van Nazareth te kiezen. O, dat uitnodigend zingen voor zondaren om tot Hem te komen deed mijn hart weer sneller kloppen. Dat aanhoudend vragen van die heilsofficier om tot Jezus te komen, gaf mij weer zo’n prop in mijn keel. Ik maakte mijzelf maar weer wijs dat ik thuis ook die beslissing kon nemen en dat ik dit nu heus niet beslist in het Leger des Heils behoefde te doen, waar

38

iedereen bij was. Maar thuis was het weer precies hetzelfde: die zachte, stille stem die zo tot je hart kan spreken, zei me dat ik laf was, dat ik me schaamde voor Hem die Zich niet voor mij geschaamd heeft. Ik zocht vrede, maar vond die niet, totdat ik de zondag daarop voor de zekerheid maar helemaal vooraan ging zitten en de Here God beloofde dat ik me niet zou schamen. Nauwelijks deed de officier de uitnodiging of ik sprong op en liep dadelijk naar voren om bij de zondaarsbank neer te knielen. Wat was dat een overwinning! Wat was ik dankbaar dat ik wist dat God mij, een jongen van negen jaar, had aangenomen als Zijn kind door Jezus Christus. Het duurde niet lang of ik werd ingezegend als heilssoldaat onder de vlag van het Leger des Heils. Ook niet lang daarna stond ik als enige uit ons gezin van veertien kinderen (ik was nummer dertien) op de hoeken van de straten in Rotterdam in uniform, nog met een korte broek aan. Ik sloeg de grote trommel of mocht bij gelegenheid, als we marcheerden, ook wel eens de vlag dragen. Wat was ik er trots op om op de straten die mooie heilsliederen voor Jezus te mogen zingen en spelen.

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

34-39-n0112-Autobiografie JM.indd 38

16-12-11 12:01


JOHAN MAASBACH | AUTOBIOGRAFIE

‘Als het mijn beurt was, kreeg ik weer zo’n prop in mijn keel. Ik kon niet hardop bidden.’

God had een plan met mij

➤ Boven: Johan toen hij 9 was, de leeftijd waarop hij de beslissing nam om Jezus Christus als zijn persoonlijke Verlosser aan te nemen. Beneden: Johan met zijn schoolkameraad Arie.

Lange tijd waren de bidstonden mijn grote probleem. Voor een repetitie van het jongeliedenmuziekkorps bijvoorbeeld, gingen wij allemaal eerst op de knieën in gebed en de een na de ander bad dan hardop. Als het mijn beurt was, kreeg ik weer zo’n prop in mijn keel. Ik kon niet hardop bidden. Maar als ze allen gebeden hadden, was het wachten op de laatste en dat was ik. Ik moest wel, of ik wilde of niet, want ze bleven op mij wachten. Wat was ik blij als het gebed eruit was. Het was een hele opluchting voor me! Ik kan me voorstellen dat de discipelen tot Jezus zeiden: ‘Here, leer ons bidden’ (Lucas 11:1). En wat is het heerlijk dat ook wij het mogen leren. Want, ik kan u zeggen: het valt niet mee! Nooit zal ik die heerlijke tijd vergeten, die ik als jongen doorbracht in het Leger des Heils en de gezegende conferenties die wij hadden. Dit was in de jaren twintig en dertig, toen het vuur van Gods Geest nog hevig brandde en er vele zielen tot bekering kwamen.

Nadat ik de lagere school had doorlopen, bezocht ik de Technische School, omdat ik na mijn schooltijd bij mijn vader in de zaak wilde gaan. Mijn vader had een fabriek van zonneschermen en andere zonweringen. Hoewel ik er helemaal in opging, kreeg ik toch een grote drang in mijn hart om te gaan varen. Als Rotterdamse jongen zat ik heel vaak aan een van de havens en kon ik uren naar de schepen kijken. Het fascineerde mij geweldig als ik zo’n oceaanstomer zag binnenkomen of zich losmaken en vertrekken. Ik ontdekte dat er slechts één mogelijkheid voor mij openstond en dat was om als koksmaat op zo’n schip mee te gaan. Dit was zelfs in die tijd niet eens gemakkelijk. Een koksmaat moest onder andere brood kunnen bakken. Daarom ging ik in een bakkerij werken en had een wekelijks loon van 1,50 gulden. Ik was er erg blij mee, want het ging er in hoofdzaak om snel brood te leren bakken en dit duurde gelukkig niet al te lang. Ik moest voor 1,50 gulden per week behoorlijk hard werken. Buiten de duizenden broodblikken die ik met een kwast moest oliën, leerde ik de kunst van het brood bakken. In dezelfde tijd solliciteerde ik bij alle mogelijke maatschappijen. Ik geloofde als jongen van 17 jaar heel zeker dat God een weg zou banen en mij aan een schip zou helpen. Nooit zal ik de dag vergeten dat mijn vader mij tijdens mijn werk kwam opzoeken om me te vertellen dat er een brief van een maatschappij gekomen was. Het was een wonder dat ik nog diezelfde dag ontslag van mijn baas kon krijgen, daar ik ook nog elke dag een bakfiets vol brood moest rondbrengen. Dit alles moest ik doen om in de bakkerij gelegenheid te hebben brood te leren

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

34-39-n0112-Autobiografie JM.indd 39

39 16-12-11 12:02


AUTOBIOGRAFIE | JOHAN MAASBACH

‘Later heb ik duidelijk mogen zien dat die drang, om als koksmaat het zeegat uit te gaan, de machtige hand des Heren was.’ bakken. In diezelfde week al vertrok ik voor mijn eerste reis naar Hamburg. Het deed mijn vader en moeder wel veel verdriet en het was een ontroerend moment toen ik met mijn plunjezak en nieuwe koffer in de gang klaarstond om als koksmaat naar zee te vertrekken. Ik zal nooit vergeten hoe mijn vader mij in de gang de hand drukte en zei: ‘Jongen, ik heb je voor de Here grootgebracht en over je gewaakt. Nu ga je naar een plaats waar ik niet over je kan waken. Ik geef je echter over in de hand van mijn Almachtige God en Hij Zelf zal over je waken, je behoeden en bewaren.’

Als kleine Jozef Er zijn voor ouders vaak momenten in het leven die zij niet begrijpen en die hen soms verdriet doen. Doch wat de ware christen ook zal overkomen, het geloof weet dat God liefde is en blijft en dat alle dingen medewerken ten goede voor degenen die God liefhebben. Dikwijls zien wij pas later de goede hand van de Heer, die over ons was, toen wij door de vallei der schaduwen des doods gingen. Zo was het ook met Jakob en zijn zoon Jozef, in wier leven wij zien dat wat hun ook overkwam, de liefde Gods toch zegevierde. Later heb ik duidelijk mogen zien dat die drang, die ik als jongen reeds in mijn hart had om als koksmaat het zeegat uit te gaan, de machtige hand des Heren was. Ik heb God hiervoor dikwijls gedankt.

40

De goede hand van God was over mij. En na verloop van tijd kreeg ik een zeer bekwame chef-kok, die mij in een vrij kort tijdsbestek het vak goed en grondig leerde. Gedurende lange tijd voer ik op een nieuwe vrachtboot op de wilde vaart, die mij over alle wereldzeeën bracht. Het was geen toeval, maar een wonder van de Heer dat ik een mooie tweepersoonshut helemaal voor mij alleen had. Het was op die reizen dat ik in mijn vrije tijd veel in de Bijbel las, als ik tenminste niet naar mijn moeder of naar mijn meisje, die later mijn verloofde werd, schreef. Verder las ik ook alle geestelijke lectuur die ik maar krijgen kon. Mijn ziel dorstte en verlangde naar de Here mijn God, de Schepper, die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik hield ontzaglijk veel van de wereldzeeën en oceanen. Vooral als er veel wind of storm was, moest ik denken aan de autoriteit en de macht van Jezus, die door Zijn Woord de wind en de zee gebood stil te zijn. In de tropen kon ik, terwijl het schip de baren kliefde, op weg naar zijn bestemming, urenlang opzien naar de sterrenpracht aan de avondhemel, vooral in de tijd dat er zich vele vallende sterren vertoonden, die hun lichtende sporen nalieten. Ik dacht dan aan Abraham en aan Gods belofte, hem toezeggende: ‘Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn’ (Genesis 15:5).

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

34-39-n0112-Autobiografie JM.indd 40

16-12-11 12:02


JOHAN MAASBACH | AUTOBIOGRAFIE

➤ Johan op 21-jarige leeftijd: ‘Een lange tijd voer ik op een nieuwe vrachtboot op de wilde vaart, die mij over alle wereldzeeën bracht.’

De zee, met de walvissen en de springende dolfijnen; de lucht en de wolken; de nachtelijke avondhemel met de miljarden sterren, en het opgaan en ondergaan van de zon in haar fantastische kleurenpracht: dit alles fascineerde mij en het deed me denken aan de verheven grootsheid en almacht van onze hemelse Schepper. Waar ik wel het meest van onder de indruk kwam, was het feit dat deze majestueuze, machtige Regeerder van het oneindige heelal bemoeienis had met mij, een koksmaatje, ergens rondzwervend op de grote wereldzeeën. De natuurlijke (verstandelijke) mens zal zoiets nooit kunnen begrijpen. Ik geloof dat dit komt omdat de natuurlijke mens alleen leeft in de zichtbare wereld en slechts bevatten kan wat zijn natuurlijk verstand (en zijn zintuigen) hem openbaren. Wie kan de grootheid van het heelal bevatten?

Door het geloof blijft men, net als Mozes (in Hebreeën 11:27), standvastig, als ziende de Onzienlijke, de almachtige Majesteit in de hoge, de grote Schepper van hemel en aarde en alles wat daar is, de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, Hem van Wie de profeet zegt: ‘Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat’ (2 Kronieken 16:9).

➤ Wilt u meer lezen over het leven van Evangelist

Johan Maasbach? Koop dan zijn autobiografie, genaamd: ‘Waarom ik Christus predik’. In dit boek neemt hij u mee naar de hoogten en diepten van zijn boeiende, opmerkelijke en toegewijde wandel met God. Verkrijgbaar bij Het Bijbelhuis voor € 7,05.

Volgende maand gaan we verder met deel 2 van de autobiografie van Johan Maasbach.

Het speciaal opgerichte koor spreekt erg aan.

34-39-n0112-Autobiografie JM.indd 41

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

41 16-12-11 12:02


‘De drugs begonnen controle te nemen over mijn leven. Ik was niet dezelfde Melanie die ik daarvoor was.’ 40-43-nl0112-Ommekeer.indd 42

16-12-11 12:15


MELANIE ROBERTS | OMMEKEER

Melanie Roberts (31)

probeerde in haar tienerjaren de leegte in haar hart te vullen met drugs. Dit gaf haar echter geen voldoening. Wat zorgde voor een ommekeer in haar leven? Verkeerde vrienden Melanie groeide op in een christelijk gezin. Als jong meisje ging ze met haar ouders mee naar de kerk. Maar toen ze naar de middelbare school ging, raakte ze bevriend met de verkeerde vrienden. Zij hielden zich onder andere bezig met roken, drinken en het roken van marihuana. Melanie begon dezelfde dingen te doen. Melanie: ‘Ik wilde graag geaccepteerd worden en erbij horen.’ Tegelijkertijd ging ze nog steeds naar de kerk. ‘Ik had mijn leventje buiten de kerk en een ander leven binnen de kerk.’

Zoektocht naar liefde Op haar veertiende kwam ze via een vriendin in aanraking met de harddrug amfetamine (speed). Dit was het begin van een vijf jaar durende drugsverslaving. Het werd erger en erger en ze begon steeds meer drugs te gebruiken. ‘Ik had geen voldoening. Mijn hart was als een puzzel. Ik had een leegte in mijn hart en kon het missende puzzelstukje niet vinden om die leegte te vullen. Ik zocht overal. Ik zocht het in seks, want ik

‘Ik had een leegte in mijn hart en kon het missende puzzelstukje niet vinden.’ verlangde naar liefde. Ik zocht het in drugs, want ik wilde de realiteit niet onder ogen zien en weigerde te accepteren wie ik was geworden.’ Op school ging het niet goed. Ze spijbelde veel en ging in haar examenjaar van school af. Ze begon met bendes om te gaan, omdat zij degenen waren die de drugs bezaten. ‘Ik heb echt de duisternis en het afschuwelijke van zonde gezien. Ik ging om met moordenaars en drugsdealers.’

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

40-43-nl0112-Ommekeer.indd 43

43 16-12-11 12:16


OMMEKEER | MELANIE ROBERTS

Uiteindelijk begon ze zelf ook drugs te verkopen. ‘De drugs begonnen controle te nemen over mijn leven en over mij als persoon. Ik was niet dezelfde Melanie die ik daarvoor was.’

44

De ommekeer

Sindsdien...

Toen Melanie negentien jaar was, stal ze de gehuurde auto van haar ouders en ging ervandoor. Ze voelde zich erg schuldig, want ze wist dat haar moeder de hele nacht voor haar tot God zou bidden. ‘Ik keek naar mijn leven en voelde me heel slecht. Een schuldgevoel kwam over mij.’ Verschillende gedachten spookten door haar hoofd: ‘Rij gewoon deze auto van de klif. Dan ben je van alles af; dan hoef je nergens mee te dealen.’ Melanie stopte de auto en was in shock: wat was er aan de hand? Plotseling werden haar ogen geopend. ‘Ik herinnerde mij de Bijbeltekst die ik in de kerk geleerd had, namelijk dat de duivel komt om te stelen, te slachten en te verdelgen (Johannes 10:10). Dit was precies wat de duivel aan het doen was in mijn leven. Ik dacht: geen sprake van! Dit is niet mijn leven; het is genoeg!’ Ze keerde de auto en reed rechtstreeks naar huis. Ze stormde het huis binnen en ging, zonder iets tegen haar moeder te zeggen, meteen naar haar kamer. Melanie: ‘Ik sloot de deur achter me, viel op mijn knieën en begon het uit te roepen tot God. ‘God, vergeef me. Vergeef me, Heer. Het spijt me zo erg.’’ Dit deed ze een uur lang. Op het moment dat ze het uitriep tot God, brak haar hart. Toen ze opstond, vulde de vrede van God, die ze nooit eerder in haar leven had gevoeld, de leegte in haar hart en maakte de puzzel compleet. ‘Voor de eerste keer voelde ik mij vergeven, ik voelde mij vrij en licht. Ik wist dat ik vergeven was. En het geweldige is dat ik het niet allemaal voor elkaar hoefde te hebben om tot God te gaan. Ik kwam gewoon zoals ik was. Ik was een wrak, maar Hij accepteerde mij.’

Vervolgens ging Melanie voor een jaar naar de Bijbelschool van haar oom in Engeland. ‘Dit was een geweldige ervaring. Ik heb herstel mogen ontvangen en heb de compleetheid gevonden waarnaar mijn ziel op zoek was. Eindelijk had ik voldoening.’ Sindsdien is ze nooit meer teruggegaan naar haar oude leven. God heeft alles nieuw gemaakt. Haar sleuteltekst is 2 Korinthiërs 5:17, waar staat: ‘Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.’ •

Inmiddels...

Melanie is bijna tien jaar getrouwd met Phillip (32). Ze hebben twee prachtige kinderen: Ariana (6) en Mikah (3). Samen met haar man gaat ze voor in de gemeente Hope Christian Church in Northbridge, California. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol in de gospel hiphop-industrie.

NIEUW LEVEN | JANUARI 2012

40-43-nl0112-Ommekeer.indd 44

16-12-11 12:16


Het hele land door!

nieuws Kunnen wij u ontmoeten? In het nieuwe jaar 2012 zullen we maar liefst 10 plaatsen in ons Nederland bezoeken voor een fijne NL, God Loves You!-middag. We zullen van start gaan in Breda op zondag 22 januari. Houd dit blad en de website in de gaten om te zien welke plaatsen we binnenkort zullen bezoeken. Misschien komen we wel bij u in de buurt. We zien ernaar uit om u te ontmoeten. Vergeet het niet: GOD LOVES YOU! — David & Regina

Deze maand

Tot in Breda!

Zondag 22 januari Breda | 15.00 u. Een middag met David Maasbach U bent deze maand van harte welkom in Breda voor Een middag met David Maasbach. Met veel zang en muziek en een bemoedigende boodschap. Maak plannen om erbij te zijn. De toegang is vrij. Locatie: Christus Triumfatorkerk, Zandberglaan 31

Bezoek ook www.nlgodlovesyou.nl voor meer info 40-43-nl0112-Ommekeer.indd 45

16-12-11 12:17


H

|

l a l emaal! o l l a Een nieuw jaar is begonnen: 2012! Wat is het jaar snel voorbij gegaan! We hebben heel veel leuke dingen gedaan. Was je bij de 7 dagen met David Maasbach in Den Haag? Hopelijk wel, want het was een feest!

Weten jullie nog welke workshops we hebben gehad? Gebarentaal, musical, Engeland, Australië en nog veel meer!

’s Middags zaten we ineens midden in de Spektakelkrant. Anna, Roy, Appie, Roxy en Babette maakten elke dag wel iets mee! Natuurlijk waren onze professors en chef Mi-Mi er ook bij! Elke dag deden we een experiment en maakten we onze eigen snack.

z

Bij de Kidsclub gingen we figuurzagen, lampionnen maken en koken! Wat een goede kokken en kokkinnen waren jullie!

WAS JIJ OOK BIJ HET SPEKTAKEL VAN DE 7 DAGEN MET DAVID MAASBACH? VERTEL ONS WAT JE ERVAN VOND! allkids1st@maasbach.com

de k oe

5 verschillen!

Weten jullie nog dat we het hadden over Timotheüs? Timotheüs deed veel voor de Here Jezus, ook al was hij nog best wel jong! Heb je wel eens het gevoel gehad dat je te jong was om iets voor God te doen? In de Bijbel staat dat je daar nooit te jong voor bent! Weet je de tekst nog? ‘Wees een voorbeeld

voor de gelovigen in woord, wandel, liefde, geloof en reinheid!’ (1 Timotheüs 4:12). Ook in dit nieuwe jaar, 2012, moeten we een voorbeeld zijn. In wat we zeggen en wat we doen. Probeer elke dag iets liefs te doen voor iemand om je heen. Als iemand verdrietig is, probeer diegene dan weer blij te maken. Er zijn heel veel manieren om een voorbeeld voor een ander te zijn. Laten we van 2012 een geweldig jaar maken!

Christy

?

?

Ken jij de Bijbelteksten nog uit je hoofd?

Maak een filmpje waarin je de teksten uit je hoofd opzegt en win een prijs!

1 2 3

46

NIEUW LEVEN | SEPTEMBER 2011

46-47-nl0112-Ak1st-VraagAntw-Info Folder.indd 46

1 Timotheüs 4:12 (NBG) Psalm 32:8 (HSV)

Johannes 13:15 (GNB)

4 5 6

Romeinen 8:28 (NBG)

Spreuken 3:5 (HSV)

Mattheüs 26:28 (HSV)

➜ Mail je fil,mpje naar: allkids1st@maasbach.com

16-12-11 12:45


n!

| VRAAG & ANTWOORD KIDS

KIDS

‘Hoe maak ik een nieuw begin?’ Br. Maasbach, Met de start van het nieuwe jaar wil ik graag een nieuwe start met God maken. Hoe kan ik opnieuw beginnen?

Het Antwoord In de Bijbel lezen we vele voorbeelden van mensen die een nieuw begin maakten in hun leven. Ik denk aan het verhaal van de verloren zoon in Lucas 15. Toen de jongeman al zijn geld er doorheen had gejaagd, belandde hij bij de varkens. Hij verlangde zelfs zijn buik te vullen met het varkensvoer. Gelukkig drong zijn ellendige toestand goed tot hem door en kwam hij tot zichzelf. Hij was nederig en voegde actie bij zijn geloof: hij stond op en ging terug naar zijn vader. Hij maakte een nieuw begin. En… toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem al. Deze haastte zich en liep hem snel tegemoet, omhelsde hem en was met innerlijke ontferming bewogen over zijn zoon.

AMSTERDAM: Calvariekerk, Derkinderenstr. 90 (hoek Postjesweg). Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. BREDA: Christus Triumfatorkerk, Zandberglaan 31. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Vrijdag: Evangelisatiedienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. DEN HAAG: Capitol Evangelie Centrum, Loosduinsekade 222. Zondag: Eredienst 10.30 u. *Woensdag: Gebedsdienst 19.50 u. *Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. (*Apeldoornselaan 2). DORDRECHT: Torenschoolkerk, Brouwersdijk 36. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. GOUDA: Gouwekerk, Hoge Gouwe 41. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u. UTRECHT: Evangeliecentrum Immanuelkerk, ‘t Goylaan 129, (wijk Hoograven) Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u. VLAARDINGEN: Vredeskerk, Olmendreef 101-103. Zondag: Eredienst 10.30 u. Vrijdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u. ZWOLLE: Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20. Zondag: Eredienst 10.30 u., POiNT! Youth meeting 10.30 u. (elke 3e zondag van de maand). Donderdag: Gebedsdienst 20.00 u. In iedere dienst is er gelegenheid voor een gebed of gesprek. Vraag ook om inlichtingen omtrent overige samenkomsten, bidstonden, etc. Kinderdiensten voor verschillende leeftijdsgroepen en crèche tijdens alle zondagmorgendiensten.

NIEUW LEVEN MAANDBLAD 50e jaargang no. 01, januari 2012 Uitgave: Stichting Johan Maasbach Wereld Zending • ISSN: 0167-3602 Abonnementsprijs: €10,- per jaar. (Alleen Nederland en België) ! Voor abonnees buitenland: Kijk op www.maasbach.com Losse nummers: € 0,65 per ex. Bij afname van 50 ex. of meer: 0,50 per ex.

Doelstelling van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending:

CONTACT: Hoofdkantoor Stg. Johan Maasbach Wereldzending: Apeldoornselaan 2 , 2573 LM, Den Haag, Holland • Telefoon: +31703635929 / Fax: +3170-3107111• ING betaalrekening nr. 4420 t.n.v. Stichting Johan Maasbach Wereldzending • Bank: Deutsche Bank, Den Haag, Rek. 51.37.24.273 • Het Bijbelhuis +3170-3469729 / Fax: +3170-3107111 • Capitol World Travel - +3170-3469473 • E-mail: info@maasbach.com • Website: www.maasbach.com • Telehulp - +3170-3642833 • GPN Gebedslijn - +3170-3107777 / Fax: +3170-3463757 • GPN E-mail: info@

U kunt vandaag hetzelfde doen als de verloren zoon. De hemelse Vader wacht op u en ziet naar u uit. Wie u ook bent, wat u ook gedaan hebt, waar u zich ook bevindt: u kunt vandaag een nieuwe start maken. God is genadig en barmhartig en vergeeft u graag. Stel het niet uit, maar maak vandaag een nieuw begin met God. Hij houdt van u!

gpnetwork.com • GPN Internet: www.gpnetwork.com * Voor allen die het Nieuw Leven magazine vrijwillig verspreiden: het is absoluut niet toegestaan om het Nieuw Leven magazine in een brievenbus met een ‘Nee’sticker te deponeren!

KANTOREN: België: Johan Maasbach Wereldzending • p/a P. de Meester P.O.Box 50, 2490, Balen • Kredietbank Rek. 419304491112 - Balen, België Engeland: Johan Maasbach World Mission • P.O.Box 164, Folkestone, Kent CT 202YS. Bank: National Westminster Bank PLC Folkestone, Acc.nr.09563059 U.S.A.: Johan Maasbach World Mission • P.O.Box 315, Endicott N.Y. 13761 India: Social Welfare Centre,

05Yayasan ‘Jati 05 Johan Maasbach World Mission • 10 Arcot Road, 600093 Madras (Chennai) Indonesië: Margo’ • P.O. Box 1067, Semarang 50010 Brazilië: Rua Elisio, Gabardo nº 100 • Bairro Xaxim Cep. 81710-130 Curitiba • PR Brazil Caixa Postal nr. 21002 Filippijnen: 3rd Floor Philcomspec Center 155 Road 3, Project 6 • 1100 Quezon City - Metro Manilla •

Heeft u gebed nodig?

Telehulp

• 24 uur per dag

(31) 070 - 3642833

voor een korte bemoediging en gebed

GPN Gebedslijn • werkdagen 09.00-17.00 u.

(31) 070 - 3107777

voor een persoonlijk gesprek of gebed

46-47-nl0112-Ak1st-VraagAntw-Info Folder.indd 47

Wie kunnen er gebed aanvragen? (On)gelovigen, kerken, zendingsorganisaties, voorgangers, kortom: iedereen! Hoe kunnen ze worden aangemeld? 1. Per post: GPN, Postbus 44, 2501 CA, Den Haag 2. Per fax: 070-3463757 3. Per telefoon: bel de Gebedslijn of Telehulp 4. Per e-mail: info@gpnetwork.com 5. Internet: http://www.gpnetwork.com

16-12-11 12:45


Iedere dag met God III Dagboek door David Maasbach

voor €18,95

Te bestellen bij

Word nu abonnee!

€10 € 10

voor maar

per jaar!

MET GRATIS BOEK!

Ook via www.maasbach.com Vul de bon in en stuur deze op naar: Stichting Johan Maasbach Wereldzending - Apeldoornselaan 2 - 2573 LM - Den Haag

JA,

ik neem een jaarabonnement op NIEUW LEVEN en ontvang 12 nummers voor €10,-

*Schrijf in blokletters s.v.p.

Dhr/Mevr. Voorletters + voornaam: *Schrijf in blokletters s.v.p.

Achternaam:

ACTIE!

Ik ontvang gratis als welkomstcadeau het boek ‘Gebed: de geestelijke ademhaling van de christen’ van David Maasbach (t.w.v. 4,95)

Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail:

Hierbij verleent ondergetekende een eenmalige machtiging aan de Stichting Johan Maasbach Wereldzending te Den Haag om het bedrag voor dit abonnement van zijn/haar rekening af te schrijven.

ING Betaalrekening:

Voor mensen niet woonachtig in Nederland of België is deze actie ongeldig. E-mail ons hierover.

Bankrekening:

Ondergetekende kan, indien niet akkoord met de afschrijving, binnen 30 dagen zijn/haar bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken.

Handtekening:

48-48-nl0112-Abonnee-ADV.indd 48

16-12-11 12:57

Nieuw Leven Magazine - januari 2012  
Nieuw Leven Magazine - januari 2012  

nieuwe start nieuwe start HET GELOOFSOPBOUWENDE MAANDBLAD Kom tot bloei Begin opnieuw in 2012 Laat je versterken De hoop die God geeft Inspi...