Page 86

Toen de mensen eenmaal waren bijgekomen van de grote shock die zij kregen met het zien van dit grote wonder, kwamen de gewillige handen om de grafdoeken die hem bonden, te verwijderen. En zie, zijn gezicht was als dat van een jongeman, stralend in jeugdige gezondheid. Wie kan het moment beschrijven dat volgde? De verwondering, de verbazing van de menigte, de blije hereniging van de geliefden, de verbijstering van de tegenstanders. Vele Joden die aanwezig waren bij de opwekking van Lazarus, bekeerden zich en namen Jezus aan als hun Messias. Geen enkele demonstratie was meer nodig om te bewijzen dat Jezus inderdaad de Messias was. Enkele Joden begaven zich echter op weg naar de overpriesters in Jeruzalem, om hen te vertellen wat Jezus in BethaniĂŤ gedaan had. Daarop kwam het Sanhedrin bijeen om koortsachtig te brainstormen wat zij hiertegen konden doen. Met boosheid beraadslaagden zij om te zien hoe zijn Jezus konden stoppen. Het wonder was immers niet te ontkennen, en zij zagen duidelijk wat voor groot effect dat had op de mensen. Een man die dood en begraven was, leefde nu gezond en wel, nog geen kilometer van de stad af. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje en er ontstond een grote hype rondom Jezus. Als ze Hem zouden uitroepen tot koning, dan zou alles voor hen verloren zijn. Zij zagen geen ander alternatief dan Jezus te doden. De hogepriester loofde een beloning uit voor degene die de gouden tip had waar Jezus zich bevond, om Hem zodoende te kunnen arresteren. Natuurlijk moest dit plan geheim blijven; anders zou er een opstand onder het volk 85

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

Advertisement