Page 81

aantocht was en ging Hem tegemoet. Zo actief als zij altijd was, kon zij haar intense verdriet niet langer voor zichzelf houden. Eerder had Martha Jezus ook al benaderd, toen zij zo hard werkte en Maria aan Zijn voeten zat. Nu sprak zij weer tot Hem, bijna verwijtend: ‘Here, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ik ben er zeker van dat God U ook nu zal geven wat U Hem vraagt.’ - Johannes 11:21-22 Toch zijn de woorden: ‘Maar ik ben er zeker van...’ erg mooi, omdat dit laat zien dat zij nog niet alle hoop verloren had. Nabestaanden zullen altijd proberen om de laatste strohalm vast te grijpen als die er is. Misschien was daar dan toch een diepe hoop in het hart van Martha, die zij niet durfde uit te spreken, dat Jezus het onmogelijke zou doen door Lazarus uit de dood op te wekken. Jezus antwoordde: ‘Uw broeder zal opstaan.’ - Johannes 11:23 Met deze woorden zonk zij alleen nog maar dieper weg in haar verdriet. Als Jezus nu had gezegd: ‘Uw broeder zal weer levend worden’, dan was haar hoop niet tevergeefs. Maar voor Martha betekenden de woorden: ‘Hij zal opstaan’, dat haar broer zou opstaan op de grote opstandingsdag. Dat was echter nog zo ver, ver, ver weg! Maar dan doet Jezus een van de meest geweldige uitspraken die Hij ooit heeft gedaan:

80

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

Advertisement