Page 75

‘U bent zelf een zondaar! U moet niet denken dat u ons de les kunt lezen!’ - Johannes 9:34 En zij gooiden hem uit de synagoge. Hun laatste woorden waren precies hetgeen waarvan Jezus had gezegd dat dat niet waar was, namelijk: dat zijn blindheid voortkwam uit zijn zonde. Toen Jezus hoorde dat de man uit de synagoge was gegooid en hem vond, vroeg Hij: ‘Gelooft u in de Zoon van God?’ - Johannes 9:35 De man die genezen was, geloofde de woorden van Jezus onvoorwaardelijk en zei: ‘Ik weet niet wie dat is, Here. Anders zou ik in Hem geloven.’ - Johannes 9:36 Jezus, die Zijn openbaring aan de hoogmoedigen, de trotsen en de arroganten onthoudt, openbaart Zich nu aan de voormalige bedelaar en zegt: ‘Ik ben het.’ - Johannes 9:37 Slechts twee keer maakte Jezus Zijn identiteit zo spontaan openbaar: aan de verschoppeling van Samaria (Johannes 4:26) en deze gelegenheid aan de verschoppeling van de synagoge. De man antwoordde: ‘Ja, Here, ik geloof in U.’ - Johannes 9:38 En hij aanbad Jezus! 74

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

Advertisement