Page 62

Hoofdstuk 10

De twee blinde mannen Toen Jezus het huis van Jaïrus verliet, legde Hij geen verantwoording af aan de mensen die buiten aan het wachten waren en wilden weten wat er binnen geschied was. Degenen die Hem hadden uitgelachen toen Hij zei: ‘Het meisje slaapt’, namen Zijn zwijgen op als een teken dat Hij toch tot de ontdekking was gekomen van de stille waarheid en het huis in stilte verliet. Spoedig zouden zij echter tot ontnuchtering komen met het zien van het meisje, levend en wel! Terwijl Jezus Zich naar huis haastte, kwamen er plotseling twee blinde mannen op Zijn pad. Zich realiserende dat als Hij zou stoppen om hen te genezen, er een genezingsrij zou volgen en het nog uren zou duren voordat Hij thuis was, vervolgde Hij haastig Zijn weg. Maar de twee blinde mannen lieten zich niet afwijzen en, waarschijnlijk met hulp van anderen, volgden zij Jezus en riepen met een luide stem: ‘Zoon van David! Heb toch medelijden met ons!’ - Mattheüs 9:27 Hoewel Jezus zonder stoppen naar Zijn huis doorliep, slaagden de blinde mannen erin om het huis te bereiken waar Jezus was binnengegaan. Terwijl zij bij de deur nog altijd bij Hem aandrongen, kon Jezus hen niet langer 61

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

Advertisement