Page 58

Hoofdstuk 9

De dochter van Jaïrus ‘Iemand uit het huis van Jaïrus kwam vertellen dat het zieke kind al gestorven was. Het heeft geen zin de Meester nog langer lastig te vallen, zei hij. Jezus hoorde wat er was gebeurd en zei tegen de vader: Wees niet bang! Heb vertrouwen in Mij, want het meisje zal weer helemaal gezond worden. Zij kwamen bij het huis aan en Jezus wilde niet dat iemand met Hem mee naar binnen ging behalve Petrus, Jakobus en Johannes en de ouders van het meisje. Er waren allemaal mensen aan het huilen en jammeren om de dood van het kind. Maak toch niet zoveel lawaai! zei Jezus. Houd op met huilen. Zij is niet dood; ze slaapt alleen maar. De mensen lachten Hem in Zijn gezicht uit, want zij wisten zeker dat het meisje dood was. Jezus ging naar haar toe, nam haar bij de hand en riep: Sta op, meisje! Op dat moment keerde het leven in haar terug en stond zij op. Geef haar wat te eten, zei Hij. De ouders wisten niet wat zij zagen. Jezus wilde niet dat zij iemand zouden vertellen wat er gebeurd was.’ - Lukas 8:49-56 Met het verhaal van de bloedvloeiende vrouw mogen we niet vergeten dat Jezus eigenlijk op weg was naar het huis van Jaïrus, omdat zijn dochter op sterven lag. Maar toen de vrouw Hem had aangeraakt, voelde Jezus dat er kracht van Hem was uitgegaan, en daarom stopte Hij om de vrouw onder de menigte te zoeken. Er ontstond dus een oponthoud. Omdat zijn dochter op sterven na dood was, moet deze onderbreking voor Jaïrus zeer beklemmend 57

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

Advertisement