Page 56

het alsmaar erger. In haar grote wanhoop kwam ze nu tot Jezus, en geloofde dat als ze Zijn klederen kon aanraken, ze gezond zou worden. Er wordt ons verteld dat op het moment dat ze dit deed: ‘hield het bloeden onmiddellijk op en zij merkte dat ze genezen was. Ze verloor geen bloed meer.’ - Markus 5:29 Voor het eerst sinds al die jaren van lijden, voelde zij weer de glans van een gezond leven. Vol van vreugde begon zij zich stilletjes weg te bewegen van de drukke menigte rondom Jezus. Ze had ontvangen wat zij nodig had en was in haar verwachtingen niet teleurgesteld. Maar haar handeling van geloof bleef niet onopgemerkt! Jezus stopte, want Hij voelde dat er kracht van Hem was uitgegaan. Hij keerde Zich om en vroeg: ‘Wie heeft Mij aangeraakt?’ - Lukas 8:45 Natuurlijk kon Jezus de vrouw ook ontdekken in de menigte, maar Hij koos ervoor dat zij zich bekend zou maken en naar voren zou treden. Iedereen ontkende dat ze hier verantwoordelijk voor waren, en Petrus antwoordde ongeduldig: ‘Maar Meester, de mensen dringen immers van alle kanten tegen U op!’ - Lukas 8:45 Petrus was altijd eenvoudig en recht door zee en kon de vraag van Jezus niet begrijpen. Iedereen zat immers 55

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

Advertisement