Page 29

daarmee de fundamentele wetten van het leven overtreedt. Het is op z’n zachtst gezegd vreemd dat sommige mensen genezing willen ontvangen, waar Christus Zijn leven voor moest geven, om vervolgens geen enkele acht te slaan op de nood van anderen, maar enkel en alleen denken aan hun eigen, zelfzuchtige verlangens. Het is triest dat velen dit doen. Op hetzelfde moment ontstond er in Kapernaüm een groeiend enthousiasme. De gebeurtenis in de synagoge ging als een lopend vuurtje door de stad heen. Er waren vele andere zieken die ook genezing nodig hadden. Daarom ontstond er een hype onder het leger van zieke mensen die door het nieuws van de genezing van de bezeten man ook hoop kregen om genezen te worden. Maar het was sabbat en de regels zeggen dat je dan niet mag reizen. Toen de zon echter eenmaal onderging, vergaderde zich een menigte voor de deur van Petrus’ huis, en zij hadden alle zieken meegenomen die naar genezing verlangden. Moet u zich eens voorstellen: al die zieken samen voor de deur van het huis van Petrus! De aanblik alleen al moet het hart van ieder mens doen smelten. Hoeveel leed, somberheid, bedroefdheid en smart kan ziekte wel niet brengen in een gezin. De hoeveelheid zieken in ons eigen land is vandaag ook ontelbaar. Grote ziekenhuizen en klinieken zijn gebouwd om humanitaire hulp te verlenen aan de vele zieken met hun krankheden. Velen stappen door de deur van zo’n ziekenhuis of kliniek, om niet meer met de adem des levens in hun binnenste terug te keren. 28

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

Advertisement