Page 23

Jezus haar opgewekt uit de dood. Op deze bijzondere sabbat toen Jezus voor het eerst Zijn intrede deed in deze synagoge, zat deze vol met mensen. Het gerucht van deze Man, dat Hij de kracht had om te genezen, was al wijd en zijd verspreid. Er is geen twijfel mogelijk dat de genezing van de melaatse man de ronde had gedaan door de hele stad en omgeving. Daarom zat de synagoge al om negen uur ‘s morgens stampvol! Petrus, Andreas en de vrienden van de ZebedeĂźs familie waren er ook. Jezus kwam binnen en nam stilletjes Zijn plaats in, ergens tussen de menigte. De leider van de synagoge stond op en opende in gebed. Een rabbi las uit de boekrollen en Jezus werd uitgenodigd om naar voren te komen. Hij aanvaardde de uitnodiging en liep naar voren. Terwijl ieders oog op Hem gericht was, sprak Hij hen toe als gezaghebbende en niet als schriftgeleerde. Maar plotseling werd Hij midden in Zijn boodschap onderbroken door een man in de menigte die zichzelf niet meer onder controle had en de orde hevig verstoorde. Elke spreker weet hoe vervelend het is als de aandacht wordt weggetrokken en de dienst verstoord wordt. Bij Jezus is dit geen uitzondering! Hij ondervond dezelfde hinder, problemen en overlast als elke spreker. Er was een geschreeuw en iedereen keerde zich van Jezus af en keek verbaasd naar de man die als een gek stond te schreeuwen. Deze persoon was bezeten door demonen en schreeuwde: 22

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

Advertisement