Page 121

‘Wat kan Ik voor u doen?’ - Markus 10:51 Natuurlijk wist Jezus wat hier nodig was, maar Hij wil dat we leren om precies te zijn in onze gebeden naar Hem. Met een trillende stem van emotie antwoordde Bartimeüs: ‘Och, Here, ik wil zo graag kunnen zien!’- Markus 10:51 Toen raakte Jezus de ogen van Bartimeüs en zijn kompaan aan en zei: ‘Door uw geloof bent u genezen.’ - Lukas 18:42 En terstond werden zij ziende. Zij begonnen God te verheerlijken en volgden Jezus naar Jeruzalem, waar Hij de striemen op Zich zou nemen om allen die geloven, te genezen van hun ziekten.

120

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

Advertisement