Page 11

deze melaatse man door Jezus openbaart ons een paar belangrijke lessen aangaande genezing. De ziekte die deze man tergde, was de verschrikkelijkste ziekte van die tijd: melaatsheid. Het was een beangstigende ziekte, want buiten Jezus om was er geen enkele mogelijkheid op overleving. De melaatsheid uit de dagen van de Bijbel tastte je hele wezen aan. Er was geen kuur en geen behandeling mogelijk; je was gedoemd te sterven. De melaatse die tot Jezus kwam, vertegenwoordigt de ellendige, miserabele, wanhopige toestand van de ziel, vervloekt door de ziekte die zonde heet. De ziel is ziek en verlaten zonder God, waarbij er geen hoop is op overleving. De situatie van die melaatse was beklagenswaardig! Hij moet ongetwijfeld in zijn zorgeloze jeugd hebben uitgezien naar de vele gelukkige jaren die voor hem lagen. Maar op zekere dag bemerkte hij een klein rood vlekje op zijn huid. De angst sloeg hem om het hart toen hij de daarop volgende dagen de infectie op zijn huid in rap tempo zag verspreiden. Anderen begonnen het nu ook op te merken, waarop de man genoodzaakt was om voor inspectie naar de priesters te gaan. Daar werd zijn angst bewaarheid: hij was melaats! Ogenblikkelijk moest hij huis en haard verlaten om zijn dagen te slijten als een levende dode. Nooit zou zijn hand ooit nog een van zijn geliefden aanraken. Als iemand hem zou naderen, moest hij uitroepen: ‘Onrein! Onrein!’ Melaatsen waren gedoemd om rond te zwerven en verworpen te worden door de maatschappij tot de dag van hun dood. 10

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

De vergeten wonderen uit de bijbel  

De vergeten wonderen van Christus

Advertisement