Page 1

maas haven Excuses dat dit niet via het normale formulier gaat, maar ik had net te veel punten voor de aangeboden ruimte. Het gaat mij om de veranderingen rondom de verkeerssituatie van het kruispunt van Maashaven. Een tijd geleden heeft het hele kruispunt een goede make-over gehad en is hier ook zeker op vooruit gegaan. Voetpaden zijn breder, fietspaden zijn prettiger om op te fietsen en het kruispunt zelf is een stuk duidelijker en aantrekkelijker geworden. Helaas zijn er ook een aantal puntjes waar hopelijk nog naar gekeken kan worden. Het gaat hier met name over de voetgangerslichten.

Zo gaan de lichten nu alleen nog maar op groen wanneer er op de knop gedrukt is. Nu klinkt dit natuurlijk heel erg logisch maar voor het stoplicht op de hoek van de Dordtselaan kan dit een groot probleem zijn voor mensen in bijvoorbeeld rolstoelen. Dit stoplicht (de knop) is voor hen erg moeilijk te bereiken. Dit kan er voor zorgen dat er soms erg lang gewacht moet worden.

Dan als laatste punt de wachttijden zelf. Deze zijn erg lang en in mijn ogen vaak ook onnodig. Maar hier mis ik het overzicht van de complete verkeerssituatie dus kan ik alleen maar zeggen dat het vaak voorkomt dat iedereen (auto’s en voetganger) staat de wachten. Vooral ‘s ochtends kan dit erg frustrerend zijn als je bijna drie verschillende metro’s al langs ziet komen.

Een tweede punt heeft te maken met de tijd dat het licht op groen staat. Soms is dit zo kort dat je halverwege al met een knipperend licht zit. Raar, want als hij dan op rood schiet dan schiet hij meteen weer op groen. En dat terwijl er net gerend moest worden om de overkant te halen.

Niet alleen bij de voetgangers kloppen er dus dingen niet. Ook bij de stoplichten van de auto’s komt het voor dat bepaalde partijen eerder groen krijgen, waardoor er geen nette doorstroming komt.

Ik verzoek u dus bij deze om eens een aantal keren te proberen over te steken op het kruispunt bij Maashaven. Hopelijk heeft u dezelfde ervaring en kan er gekeken worden naar een prettigere verkeerservaring.

1


2


Dit is een ontvangstbevestiging van de opmerking of klacht die u via de website www.rotterdam.nl aan ons heeft verzonden. Er wordt naar gestreefd u binnen twee weken een antwoord te geven. Vriendelijke groet, Verkeer & Vervoer Gemeente Rotterdam / dS+V

Geachte heer Van Gent, Uw e-mailbericht is in goede orde ontvangen en ter behandeling doorgestuurd naar dS+V Rotterdam, afdeling Verkeer en Vervoer. Om de voortgang van afhandeling na te vragen, kunt u mailen naar vv@dsv.rotterdam.nl Hopende u hiermee alvast van dienst te zijn geweest, met vriendelijke groet, Maria Neleman

3


4

A-7

A-6

F-4

F-3

V-5

V-4

A-5

A-4

F-2

F-1

V-3

V-2

V-1

A-3

A-2

A-1


5

10 sec

A = AUTOSTOPLICHT V = VOETGANGERSSTOPLICHT F = FIETSSTOPLICHT

X - 00

V - 12

A - 11

F-8

F-7

V-9

V-8

A - 10

A-9

F-6

F-5

V-7

V-6

A-8

mogelijkheid tot

groen licht GO

10 min


V-7 F-6 A - 10

V-6 F-5 A-9 A-8

A -F7-V4 - 5

V - 8F - 7 A-8

A - 11 V - 9F - 8

A - 12

A - 13

realiteit

A-6

A -V1 - 1V - 1

A-5 A - 13

A-5

A-3 F -V3 - 4

A-1 F-1 V-2

Hoe werkt kruispunt Maashaven? Wat zijn de feiten? Zijn er dingen die veranderd moeten worden? Kunnen deze wel veranderen? Is hier ruimte voor? Kan het kruispunt dus efficienter? Voordat er antwoord gegeven kan worden op de vele vragen, zal er eerst goed gekeken moeten worden naar waar het kruispunt op draait: het verkeer. Maashaven is een druk en complex kruispunt. Het is zo gemaakt dat je als automobilist vanuit iedere richting op verschillende andere uitgangen kan komen. Mensen die verkeerd zijn gereden, kunnen op hetzelfde kruispunt hun richting weer bijstellen. 6

A-2 F-2 A V- 4- 3

Het gevolg is een stortvloed van stoplichten en pijlen die een richting opwijzen.

A -4

dromen


realiteit

dromen

Waarom is de metro nu zo moeilijk te bereiken? Hoe kan het anders? Verschillende ideeĂŤn om de bereikbaarheid van het metrostation te vergroten.

7


Geachte heer van Gent, Naar aanleiding van uw e-mailbericht van 9 april 2008, over de verkeerssituatie van het kruispunt Maashaven, kan ik u het volgende mededelen. Een aantal vragen/problemen zijn op te maken uit uw reactie. Ik zal ze proberen per punt te behandelen. Allereerst het feit dat slechts groen wordt gegeven wanneer op de knop wordt gedrukt. Dit is inderdaad waar, het alleen groen geven aan een richting waar ook verkeer (auto’s, fiets of voetganger) aanwezig is wordt op vele punten in Rotterdam reeds toegepast, maar is op deze kruising iets nieuws. 8

De reden van deze manier van regelen is dat wanneer er een keer geen verkeer is, er ook geen groen wordt gegeven, waar ander verkeer onnodig zou moeten wachten. Dit geldt voor autorichtingen, maar ook voor fiets- en voetgangersrichtingen. Ten tweede noemt u de slechte bereikbaarheid drukknop op de hoek Dordtselaan-Putselaan. Deze drukknop is momenteel inderdaad niet goed bereikbaar. Dit is een punt dat nog door de aannemer van de reconstructie wordt opgepakt. Planning van uitvoering is momenteel week 26. Ten derde het te snel gaan knipperen en direct daarna weer groen worden van de voetgangersrichtingen. Voetgangersrichtingen op dit

punt krijgen minimaal 6 seconden groen. Wanneer het licht gaat knipperen, is het voor alle voetgangers die op het start van groen zijn gaan lopen, mogelijk om minimaal de halve oversteek te hebben gemaakt. Groen knipperen betekent “let op: het licht wordt bijna rood”. Vanaf begin rood loopt er nog een bewakingstijd af, zodat het mogelijk is om de gehele oversteek in een rustig tempo te ontruimen. Het feit dat de richtingen direct weer groen worden is een gevolg van een tijdelijke wijziging in de softwareinstellingen, om een andere fout tijdelijk op te lossen. Hier zitten wat nadelen in (o.a. het probleem wat u schetst). We proberen zo snel mogelijk een aanpassing te doen aan de software om deze tekortkomingen er definitief uit te halen.

Tot slot heeft u het over de lange wachttijden bij de kruising. Ik kan mij voorstellen dat het inderdaad soms lijkt alsof alles heel traag gaat. Dit heeft alles te maken met de grootte van de kruising. Het duurt bij een dergelijk kruispunt lang om iedere verkeersstroom over de gehele kruising te leiden. Gezien de ligging van de toeleidende wegen was het echter niet mogelijk om de kruising compacter te maken. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Met vriendelijke groet, N.J. Reinhoud Hoofd Verkeer & Vervoer

Stoplichten Maashaven  

Herontwerp van het tijdschema van het stoplichtensysteem bij kruispunt Maashaven, Rotterdam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you