Page 90

VERKOOPSVOORWAARDEN EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ARTIKEL 1: VVR EN VERZEKERING FINANCIEEL ONVERMOGEN Nordic Info bvba (hierna: Nordic) is een erkend en verzekerd reiskantoor werkende onder vergunning 7039 van Toerisme Vlaanderen. We zijn verzekerd tegen insolvabiliteit ter bescherming van de consument bij het Garantiefonds. Tevens zijn we lid van de beroepsvereniging VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus). Nordic Info erkent ook de bevoegdheid en de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen. ARTIKEL 2: HOTELS & ACCOMMODATIE Wanneer de genoemde hotels niet meer beschikbaar zijn, zullen alternatieven voorgesteld worden, de route zelf zal niet of minimaal wijzigen. Bij prijswijziging wordt dit eerst aan de klant voorgelegd. Onze prijzen zijn niet geldig tijdens beurzen en congressen. ARTIKEL 3: TRIPLE KAMERS Hou er rekening mee dat in het hoge noorden een triple kamer nagenoeg altijd een dubbel kamer met een extra bed inhoudt. We weten uit ervaring dat 3 volwassen personen in 1 kamer soms krap is. Wenst u voldoende ruimte in uw kamer dan raden we 3 samen reizende personen een dubbel + single kamer aan. ARTIKEL 4: AANDACHT VOOR DETAILS Aan milieu, hygiëne, veiligheid en welzijn wordt veel belang gehecht. Bij twijfelachtige weersomstandigheden gaan onze partners in Scandinavië dan ook elk risico uit de weg en wordt er soms noodgedwongen een excursie geannuleerd. ARTIKEL 5: BELANGRIJKE NOTA VOOR ALLE VLIEGTUIGTICKETS (1) De meeste reizen in deze brochure worden exclusief vlucht aangeboden. Op moment van boeking zoeken wij voor u de voordeligste verbinding en prijs uit. De vliegtuigtickets moeten meteen na boeking betaald en uitgeschreven worden. Vanaf dan gelden de annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en zijn onze algemene voorwaarden niet meer van toepassing. De reizen naar IJsland worden inclusief vlucht aangeboden. Deze vliegtuigtickets worden 1 maand voor afreis uitgeschreven. Een eventuele verhoging van de luchthaventaks en/ of een brandstoftoeslag zal automatisch aangerekend worden. U kunt dit vermijden door bij boeking onmiddellijk de volledige reissom te betalen en de vliegtuigtickets te laten uitschrijven. Vanaf dan gelden voor het vliegtuigticket de annuleringsvoorwaarden van

90

de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en zijn onze algemene voorwaarden niet meer van toepassing. Gelieve bij boeking te vermelden indien u voor deze optie kiest. ARTIKEL 6: BELANGRIJKE NOTA VOOR ALLE VLIEGTUIGTICKETS (2) Doorgifte gegevens aan Happy Flights: Om rechten van de reiziger ten aanzien van de luchtvaartmaatschappij conform de Passagiersverordening 261/2004 adequaat te kunnen uitwinnen, werkt de reisorganisator samen met Happy Flights bvba (www.happyflights. eu). Daarvoor worden de gegevens van de reiziger (uitsluitend de relevante persoons- en vluchtgegevens) op een systematische wijze aan Happy Flights doorgestuurd. Dit geschiedt geheel in lijn met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen, in het bijzonder de Wet van 8 december 1992, en de uitvoeringsbesluiten van deze wet, en zullen voor geen andere doelstelling dan het vrijwaren van de rechten van de reiziger in het kader van de Passagiersverordening worden gebruikt of opgeslagen. ARTIKEL 7: VÓÓR BOEKING Zorg dat u zich vóór het boeken van een reis ervan bewust bent dat Nordic geen risicovrije excursies of pakketreizen aanbiedt langs platbelopen paden. Het betreft vaak expedities in landen die zeer extreme seizoenen kennen en die daarom altijd avontuurlijk zijn. Wij maken bewust gebruik van het woord “expedities” om enkele van onze ervaringen te benoemen. Dit is een bewuste keuze, aangezien een expeditie vaak een ontdekkings- en/of onderzoeksreis is die naar vreemde en afgelegen gebieden leidt. Dit is dan ook geenszins te vergelijken met een klassieke pakketreis. U wil bij ons een reis boeken omdat wij een ervaren en kwaliteitsvol reiskantoor zijn. U moet zich echter ook realiseren dat voor het soort reizen dat wij aanbieden er ook enige ervaring wordt verwacht van de reizigers. U moeten zich op voorhand bezinnen over uw eigen capaciteiten, alsook de risico’s van de expedities afwegen. U dient ook te begrijpen dat deze ontdekkingsreizen naar afgelegen gebieden met eigen risico’s komen, aangezien ze soms plaatsvinden in extreme omstandigheden. Zelfs de meest ervaren Scandinavië-, IJsland- en Antarctica-kenners kunnen nog verrast worden door de extreme omstandigheden die eigen zijn aan de regio’s. Nordic kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van deze on-

voorziene gebeurtenissen en omstandigheden (o.a. lawines, sneeuwstormen etc.). ARTIKEL 8: VÓÓR VERTREK Zorg dat u in het bezit bent van de juiste identiteitspapieren. Reizigers met de Belgische nationaliteit (ook kinderen) moeten in het bezit zijn van een eigen identiteitskaart met foto. Uw identiteitskaart dient nog minstens 3 maanden geldig te zijn na terugkeer in België. Toeristen met een andere nationaliteit winnen best informatie in bij de respectievelijke ambassades. Voor eventuele complicaties wijst Nordic Info alle verantwoordelijkheid af. ARTIKEL 9: BETALING De betaling van uw voorschot en saldo dient te gebeuren voor de opgegeven vervaldag die vermeld staat op uw bevestiging (bestelbon) of factuur. OPGELET: betalen met American Express is NIET mogelijk. ARTIKEL 10: NIET-TIJDIGE BETALING FACTUUR/BESTELBON 1) Elke factuur/bestelbon waartegen binnen de 8 dagen na de ontvangst geen aangetekend protestschrijven wordt ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd. 2) Alle facturen/bestelbonnen zijn contant betaalbaar, uiterlijk tegen de op de factuur/bestelbon vermelde vervaldatum. Het toezenden van de factuur/bestelbon geldt als aanmaning tot betaling. 3) In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn. Daarenboven zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning vermeerderd worden met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 15% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 50. 4) In geval van betwisting is de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel en het vredegerecht te Meise bevoegd. ARTIKEL 11: PRIJZEN 1) De aangeduide prijzen vermelden uitdrukkelijk de aard en specificaties van de dienst. 2) Niet-inbegrepen zijn: kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen, alle persoonlijke uitgaven, fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen,aangeduid staan. 3) Prijzen die telefonisch door Nordic Info wor-

Hurtigruten brochure 2018-2019  

Hurtigruten, de mooiste zeereis ter wereld. Nordic, exclusief agent in België.

Advertisement