Page 41

Ultieme reis

12-daagse Bergen – Kirkenes – Bergen

Prijs vanaf POLAR BINNENKAJUIT

CATEGORIE VAN KAJUIT Dagelijks vertrek van/tot

01.04 - 14.04.18

15.04 - 30.04.18

01.05 - 14.05.18

15.05 - 31.05.18

01.06 - 30.06.18

01.07 - 31.07.18

01.08 - 14.08.18

15.08 - 31.08.18

01.09 - 14.09.18

15.09 - 30.09.18

01.10 - 14.10.18

15.10 - 31.10.18

01.11 - 14.12.18

15.12 - 31.12.18

01.01 - 31.01.19

01.02 - 14.03.19

15.03 - 31.03.19

Prijzengamma BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM BASIC SELECT PLATINUM

Dubbel kamer

Vanaf Tot Vanaf Tot Vanaf Tot Vanaf Tot Vanaf Tot Vanaf Tot Vanaf Tot Vanaf Tot Vanaf Tot Vanaf Tot Vanaf Tot Vanaf Tot Vanaf Tot Vanaf Tot Vanaf Tot Vanaf Tot Vanaf Tot

I

POLAR BUITENKAJUIT

K

1 404 1 733 1 872 – 1 872 2 311 2 496 – 1 583 1 954 2 111 – 2 111 2 606 2 814 – 1 867 2 305 2 490 – 2 490 3 074 3 320 – 2 304 2 618 2 827 – 3 071 3 490 3 770 – 2 552 2 900 3 132 – 3 402 3 866 4 175 – 2 382 2 707 2 924 – 3 176 3 610 3 899 – 2 254 2 562 2 767 – 3 006 3 416 3 689 – 2 195 2 495 2 642 – 2 927 3 327 3 522 – 1 938 2 202 2 378 – 2 584 2 936 3 171 – 1 601 1 977 2 135 – 2 135 2 636 2 847 – 1 403 1 732 1 871 – 1 871 2 310 2 495 – 1 300 1 605 1 733 – 1 733 2 140 2 311 – 1 172 1 447 1 563 – 1 563 1 930 2 084 – 1 601 1 977 2 135 – 2 135 2 636 2 847 – 1 230 1 519 1 641 – 1 641 2 025 2 187 – 1 412 1 743 1 882 – 1 882 2 324 2 510 – 1 412 1 743 1 882 – 1 882 2 324 2 510 –

J*

AJ*

2 083 4 166

2 083 4 166

2 777 5 554

2 777 5 554

2 348 4 696

2 348 4 696

3 130 6 261

3 130 6 261

2 771 5 542

2 771 5 542

3 694 7 389

3 694 7 389

3 146 5 899

3 146 5 899

4 195 7 865

4 195 7 865

3 444 6 027

3 444 6 027

4 592 8 036

4 592 8 036

3 215 5 627

3 215 5 627

4 287 7 503

4 287 7 503

3 042 5 323

3 042 5 323

4 055 7 097

4 055 7 097

2 792 4 887

2 792 4 887

3 723 6 516

3 723 6 516

2 463 4 618

2 463 4 618

3 283 6 157

3 283 6 157

2 184 4 368

2 184 4 368

2 912 5 824

2 912 5 824

1 914 3 829

1 914 3 829

2 553 5 105

2 553 5 105

1 774 3 548

1 774 3 548

2 365 4 730

2 365 4 730

1 600 3 200

1 600 3 200

2 133 4 267

2 133 4 267

2 184 3 822

2 184 3 822

2 912 5 096

2 912 5 096

1 679 3 359

1 679 3 359

2 239 4 478

2 239 4 478

1 926 3 853

1 926 3 853

2 568 5 137

2 568 5 137

1 926 3 853

1 926 3 853

2 568 5 137

2 568 5 137

A

ARCTIC SUPERIOR BUITENKAJUIT

L*

N

1 687 2 083 2 083 4 166 4 166 2 249 2 777 2 777 5 554 5 554 1 902 2 348 2 348 4 696 4 696 2 536 3 130 3 130 6 261 6 261 2 244 2 771 2 771 5 542 5 542 2 992 3 694 3 694 7 389 7 389 2 768 3 146 3 146 5 899 5 899 3 691 4 195 4 195 7 865 7 865 3 030 3 444 3 444 6 027 6 027 4 041 4 592 4 592 8 036 8 036 2 829 3 215 3 215 5 627 5 627 3 773 4 287 4 287 7 503 7 503 2 676 3 042 3 042 5 323 5 323 3 569 4 055 4 055 7 097 7 097 2 457 2 792 2 792 4 887 4 887 3 276 3 723 3 723 6 516 6 516 2 167 2 463 2 463 4 618 4 618 2 889 3 283 3 283 6 157 6 157 1 769 2 184 2 184 4 368 4 368 2 359 2 912 2 912 5 824 5 824 1 551 1 914 1 914 3 829 3 829 2 067 2 553 2 553 5 105 5 105 1 437 1 774 1 774 3 548 3 548 1 915 2 365 2 365 4 730 4 730 1 296 1 600 1 600 3 200 3 200 1 728 2 133 2 133 4 267 4 267 1 769 2 184 2 184 3 822 3 822 2 358 2 912 2 912 5 096 5 096 1 360 1 679 1 679 3 359 3 359 1 813 2 239 2 239 4 478 4 478 1 560 1 926 1 926 3 853 3 853 2 080 2 568 2 568 5 137 5 137 1 560 1 926 1 926 3 853 3 853 2 080 2 568 2 568 5 137 5 137

O

P

2 190 4 380

2 322 4 645

2 459 4 917

2 920 5 840

3 096 6 193

3 278 6 556

2 469 4 939

2 618 5 236

2 772 5 545

3 292 6 585

3 490 6 981

3 696 7 393

2 913 5 826

3 089 6 178

3 270 6 541

3 884 7 768

4 119 8 237

4 360 8 721

3 307 6 201

3 507 6 577

3 713 6 962

4 409 8 268

4 676 8 769

4 951 9 283

3 665 6 413

3 886 6 800

4 114 7 200

4 886 8 551

5 181 9 067

5 486 9 600

3 421 5 988

3 582 6 270

4 026 7 046

4 562 7 984

4 777 8 359

5 368 9 394

3 237 5 664

3 386 5 925

3 802 6 654

4 315 7 552

4 514 7 900

5 069 8 872

2 936 5 138

3 099 5 424

3 400 5 951

3 915 6 851

4 132 7 232

4 534 7 935

2 561 4 802

2 676 5 018

2 891 5 421

3 415 6 403

3 568 6 691

3 855 7 228

2 271 4 543

2 374 4 748

2 564 5 128

3 028 6 057

3 165 6 330

3 418 6 837

1 991 3 983

2 081 4 162

2 247 4 495

2 655 5 310

2 774 5 549

2 996 5 993

1 845 3 690

1 928 3 856

2 105 4 210

2 459 4 919

2 570 5 141

2 807 5 613

1 702 3 405

1 762 3 525

1 970 3 941

2 270 4 540

2 349 4 699

2 627 5 254

2 271 3 975

2 374 4 154

2 564 4 487

3 028 5 300

3 165 5 539

3 418 5 983

1 787 3 574

1 850 3 700

1 972 3 945

2 382 4 765

2 466 4 933

2 629 5 259

2 050 4 100

2 122 4 244

2 220 4 441

2 733 5 466

2 829 5 658

2 960 5 921

2 050 4 100

2 122 4 244

2 220 4 441

2 733 5 466

2 829 5 658

2 960 5 921

U

2 312 2 854 5 708 3 082 3 805 7 611 2 606 3 217 6 434 3 474 4 289 8 579 3 075 3 796 7 593 4 100 5 062 10 124 3 809 4 329 8 116 5 079 5 771 10 822 4 243 4 821 8 438 5 657 6 428 11 250 4 135 4 699 8 223 5 513 6 265 10 964 3 941 4 479 7 838 5 255 5 972 10 451 3 340 3 796 6 643 4 453 5 061 8 857 2 734 3 107 5 826 3 646 4 143 7 768 2 232 2 756 5 512 2 976 3 674 7 349 1 956 2 415 4 831 2 608 3 220 6 441 1 811 2 236 4 471 2 414 2 981 5 962 1 715 2 117 4 235 2 287 2 823 5 647 2 232 2 756 4 823 2 976 3 674 6 430 1 798 2 220 4 441 2 398 2 960 5 921 1 960 2 419 4 839 2 613 3 226 6 452 1 960 2 419 4 839 2 613 3 226 6 452

QJ*

Q

4 184 8 369

4 577 9 155

5 579 11 158

6 103 12 206

5 004 5 612 10 009 11 225 6 672 7 483 13 345 14 967 5 643 6 033 11 286 12 067 7 523 8 044 15 047 16 089 5 813 6 365 10 899 11 935 7 750 8 487 14 532 15 913 6 417 7 372 11 230 12 901 8 556 9 829 14 974 17 202 6 009 6 903 10 516 12 081 8 012 9 204 14 022 16 108 5 609 9 816

6 522 11 413

7 479 8 695 13 088 15 217 5 238 9 167

5 549 9 712

6 984 7 399 12 222 12 949 4 295 8 054

€ 1.172

pp

EXPEDITION SUITE

4 760 8 925

5 727 6 346 10 738 11 900 3 456 6 913

3 739 7 479

4 609 9 217

4 986 9 971

3 030 6 059

3 278 6 556

4 039 8 079

4 370 8 741

2 803 5 606

3 032 6 065

3 737 7 474

4 043 8 087

2 655 5 311

2 839 5 678

3 541 7 081

3 785 7 571

3 456 6 049

3 739 6 544

4 608 8 065

4 986 8 725

2 783 5 567

2 976 5 952

3 711 7 422

3 967 7 935

2 965 5 931

3 170 6 340

3 954 7 908

4 227 8 454

2 965 5 931

3 170 6 340

3 954 7 908

4 227 8 454

M

MG

5 235 6 151 10 470 12 303 – 6 979 8 202 13 959 16 404 – 6 418 7 542 12 836 15 084 – 8 557 10 056 17 115 20 112 – 7 217 8 481 14 434 16 962 – 9 623 11 308 19 246 22 616 – 7 663 9 164 14 368 17 183 – 10 217 12 219 19 157 22 911 – 9 015 10 652 15 776 18 642 – 12 020 14 203 21 035 24 856 – 8 316 9 945 14 554 17 405 – 11 088 13 260 19 404 23 206 – 7 869 9 297 13 770 16 270 – 10 491 12 395 18 360 21 692 – 7 071 8 355 12 375 14 622 – 9 428 11 140 16 500 19 496 – 5 704 6 700 10 695 12 562 – 7 605 8 933 14 260 16 750 – 4 488 5 335 8 976 10 670 – 5 983 7 113 11 967 14 226 – 3 934 4 733 7 868 9 466 – 5 245 6 310 10 490 12 621 – 3 638 4 378 7 277 8 756 – 4 851 5 837 9 703 11 675 – 3 448 4 099 6 897 8 198 – 4 598 5 465 9 196 10 931 – 4 488 5 335 7 854 9 336 – 5 983 7 113 10 471 12 448 – 3 613 4 296 7 227 8 593 – 4 818 5 728 9 636 11 457 – 3 782 4 577 7 564 9 155 – 5 043 6 103 10 085 12 207 – 3 782 4 577 7 564 9 155 – 5 043 6 103 10 085 12 207

MX

7 940 15 880 10 587 21 174 8 953 17 906 11 937 23 875 10 068 20 136 13 424 26 848 11 858 22 234 15 811 29 646 14 393 25 189 19 191 33 585 13 358 23 377 17 811 31 169 12 676 22 183 16 901 29 577 11 317 19 805 15 089 26 406 8 967 16 813 11 956 22 418 8 050 16 101 10 733 21 467 7 055 14 110 9 407 18 814 6 526 13 052 8 701 17 403 6 110 12 221 8 147 16 295 8 050 14 088 10 734 18 784 6 404 12 809 8 539 17 079 6 823 13 647 9 098 18 196 6 823 13 647 9 098 18 196

INCLUSIEF

NIET INCLUSIEF

OPMERKINGEN

• De zeereis volgens reisroute en kajuitcategorie, volpension • Engels sprekende reisleider aan boord • Deze tarieven zijn ook geldig voor reizen Bergen-Kirkenes-Trondheim

• • • •

• Prijs per persoon in een dubbele kajuit en in € (taksen inbegrepen) • *De categoriën AJ, J, L en QJ hebben een beperkt zicht • De beste prijs (vanaf) is voor elke prijzenoptie van toepassing op een beperkt aantal kajuiten. De prijzen variëren elk moment, de prijs van uw reis hangt af van de vertrekdatum die u reserveert en de opvulling van het schip. Het komt overeen met het tarief “vanaf” of met het tarief “brochureprijs”, of met een tussenliggend tarief.

Vluchten en transfers Annulerings- en bijstandsverzekering Optionele excursies Single supplementen: neem hiervoor contact met ons op of zie www.nordic.be

41

Hurtigruten brochure 2018-2019  

Hurtigruten, de mooiste zeereis ter wereld. Nordic, exclusief agent in België.

Hurtigruten brochure 2018-2019  

Hurtigruten, de mooiste zeereis ter wereld. Nordic, exclusief agent in België.

Advertisement