Haren de krant april 2016

Page 1

DE KRANT DIE JE LEEST VAN A TOT Z

WWW.HARENDEKRANT.NL

OPLAGE 40.000 HAREN DE KRANT VERSCHIJNT ELKE MAAND IN DE LAATSTE WEEK

Goede melk, da's hard werken

Betaalde mantelzorg Haren kan uitkomst zijn pagina 3

APRIL

2016

Ludwig Becker schoot raak op 18 augustus 1941

pagina 8

pagina 18

Is de strijd van Niels gestreden?

Negentig jaar en volop vrijwilliger Hij heeft al een lange, lange staat van dienst in het leven. Jan Severien (90) was hospik bij het leger, werkte in de jungle op Su-

in schimmige vriendenkringen.

matra, waar hij Jappanners trof

Vanaf zijn zestiende blowde hij

die dachten dat de oorlog nog

doorlopend en pompte zich op door

gaande was. Hij had banen als

xtc. Later snoof hij zelfs thuis op

winkelbediende Albert Heijn en

het toilet cocaïne. “Om aan geld te

werkte als assistent bedrijfsarts bij de spoorwegen. Later als con-

komen heb ik nooit gestolen van mijn ouders, maar ik misleidde

ducteur op de trein. In 1988 ging

ze wel door geld te vragen omdat

Jan Severien met pensioen. Zijn

ik iets moest kopen voor school of

(Indische) echtgenote overleed

zo.”

tien jaar geleden en kort daarop

Mishandelen

keuze: “Ik wilde niet thuis gaan zitten en zocht een nieuwe invul-

maakte Severien een bewuste Grimmig werd het in de tijd dat Niels zijn emoties niet meer onder controle kon houden. “Ik zocht werkelijk met iedereen ruzie, ook op straat”, zegt hij. “Ik ben een paar keer aangehouden wegens mishandeling. Heb in de cel gezeten.” Zelf verklaart Niels deze chronische kwaadheid als wraak op de gewone wereld, waar hij zijn

Jan Severien en zijn vrouw Bertha…

draai niet kon vinden. “Ik zag altijd al vaak de negatieve kant van het leven en dat is erger geworden.”

heb me via een kennis aangemeld

Ook speelde een rol dat hij ver-

in De Dilgt als vrijwilliger en

draaid goed zag dat hij bezig was

sindsdien ben ik daar twee keer

zichzelf

te gronde te richten.

per week. Ik help bij activiteiten,

Een geweten heeft hij altijd ge-

haal mensen op van hun kamers. En bij de bingo lees ik de num-

houden, maar de foute Niels had

Sinds zijn twaalfde was Niels van den Heuvel (24) uit Haren weggegleden naar de donkerste diepten van het leven. Verslaving aan alcohol en drugs hielden hem in een wurggreep. Niels: “Ik leverde een zware strijd met het leven. Ik wist dat ik fout zat, ik sloopte mezelf maar kon niet anders. In 2014 heb ik die strijd opgegeven en hulp aanvaard. God heeft hierbij een rol gespeeld.”

ling van mijn tijd”, zegt hij. “Ik

de macht overgenomen. Op zijn

mers voor. Dankzij dit werk ben

achttiende ging hij op een kamer

ik niet in een gat terechtgeko-

in de stad wonen. “Ik wilde niet

men.” Los hiervan heeft het vrij-

langer thuis met een masker op

willigerswerk Jan Severien nog

leven. Mijn ouders en zusje wisten

iets waardevols opgeleverd. In De Dilgt klikte het erg goed met een

Niels zegt dat hij in een warm

ten, softdrugs en later met cocaïne,

dat het mij niet de baas wordt.

wel dat ik in de knoop zat, maar

nest is opgegroeid. Maar, door wat

2CB, xtc. Hij was nog maar twaalf

Maar toen was dat allang aan de

wisten niet hoe zwaar ik al ver-

andere vrijwilliger, Bertha. Ze is

hij zelf noemt ‘een hersenziekte’,

toen het begon. Slim genoeg om

gang.” Ongewild leefde Niels in

slaafd was.”

veel jonger dan hij, maar liefde

te erkennen dat het niet goed was. gen aan zijn leven. Hij experimen- “Dat besef heb ik altijd gehad”, teerde met drank, seksuele contac- zegt hij. “Ik dacht: goed opletten

twee werelden. Hij vervreemdde

kent geen leeftijdsgrenzen. Ze

van zijn zusje en ouders, begon te

zijn inmiddels getrouwd en een gelukkig stel!

wilde hij extra dimensie toevoe-

liegen en bedriegen en belandde

WELKOM BIJ EEN BIJZONDERE KEUKENSPECIALIST

Lees verder op pagina 7

Molenkamp bestaat 70 jaar De alom bekende schoenenwinkel Molenkamp aan de Rijksstraatweg bestaat dit

• Airco • Badkamer • Centrale verwarming • Dak en zink • Elektra • Gas • Keuken • Riolering • Sanitair • Toilet • Ventilatie • Vloerverwarming • Water

!

ET H T DOE

BETROKKEN, ONAFHANKELIJK & TRANSPARANT

nings uit 1911). Maar Molenkamp behoort wel tot de vaste waarden van dit dorp. Molenkamp staat bekend als de kwaliteitswinkel, waar de bekende merken klinken als een klok. Verschillende generaties kinderen werden en worden door hun ouders meegenomen naar Molenkamp als zij waarde hechten aan verantwoorde

7 JAAR DE BESTE CV-KETEL

schoenen. Edwin Molenkamp (kleinzoon van de oprichter) en zijn vrouw Jacque-

ATAG

Uw duurzame installateur 050-5349902 | WWW.TIB.NL

jaar 70 jaar. De winkel is daarmee niet de oudste winkel (dat zijn Homan en Ko-

line hebben de zaak geschikt gemaakt voor de moderne tijd. Van 20 tot 30 april zijn Grondzijl 9 Groningen (t.o. Kardinge) T (050) 542 42 32 | E info@vison.nl | www.vison.nl

er jubileumacties.


2

APRIL 2016

20 april t/m 26 april

OERSTERK

ko r ti

40%

30% ko r ti

40%

ko r ti

ng

ng

ng

50%

ko r ti

ng

30% ko r ti

ng

30%

kantieplannen? n rk ete o e rst e

recepten om

akkoffers etsendragers n nog veel meer!

ng

250 g 3.99

dagen

s en 21 recepten ijt- en lunchtip de Leth. ekje met ontb Receptenbo van Richard sterke leefstijl voor een OER

ko r ti

21

OERsterk te eten

OP = OP

Max 4 stuks per product per pers.

kies jij

ookOERsvooterkr eeen leefstijl?

24-03-16 17:19

ndd 1

oersterk myrthe.i

Fietsendrager nodig? • • • •

Stationsweg 15c - Tel. 050-4094874

www.autoshopzuidlaren.nl Stationsweg 15c - Tel. 050-4094874

www.autoshopzuidlaren.nl

Thule Pro User Movanext Uebler

Ontvang € 400,-* setvoordeel b ij aanschaf va n een Auping Orig inal boxspringse t!

Stel zelf jouw ideale Auping Original boxspring samen! Kies het type hoofdbord, vlakke of verstelbare boxspring in verschillende uitvoeringen, het type stof en de kleur, matrassen in verschillende hardheden en indien gewenst een topmatras van bijvoorbeeld latex of visco. Jouw ideale Auping is uniek! En daarom kun je hem helemaal zelf samenstellen! Kom langs en laat je adviseren. Wij bezorgen je een frisse morgen! * Vraag voor meer informatie naar de actievoorwaarden in de winkel.

AUPING - AVEK - ERGOSLEEP - HÄSTENS - K U PE R U S - SCHR A MM - V I SPR I NG - M L I N E

Haren

Assen

Rijksstraatweg 167 T 050 - 534 42 35 haren@homanslapen.nl

Zeilmakerstraat 14 T 0592 - 87 03 08 assen@homanslapen.nl

di wo do vr za

09:30 - 17:30 uur 09:30 - 17:30 uur 09:30 - 17:30 uur 09:30 - 17:30 uur 10:00 - 17:00 uur


APRIL 2016

Goede melk, da's hard werken

3

Hein Bloemink

COLUMN

HEIN

Mantelmisbruik Het mantelzorgpaar Henk en Marjan L. uit Haren, dat een dementerende oude dame drie ton aftroggelde, is veroordeeld. Ik was bij de zitting aanwezig en betrapte mezelf op tegenstrijdige gevoelens. Enerzijds weerzin tegen deze mensen die geldbelust en gewetenloos te werk gingen. Anderzijds het gevoel: ‘gelegenheid maakt de dief ’. Als ik uitga van het goede in de mens wil ik best geloven dat dit stel ooit met goede intenties contact onderhield met de oude dame die niemand vertrouwde. De mantelzorg leidde uiteindelijk tot een machtsverhouding: de verwarde dame totaal afhankelijk van haar mantelzorgers. Dat gebeurt vaker, maar de meeste mantelzorgers maken van die macht géén misbruik. In dit geval ging het mis, omdat in 2010 Henk L. overspannen was en op te grote voet had geleefd. Zijn inkomsten droogden op. Als je in die situatie macht hebt over een rijke oude dame en je bent bovendien notarieel gemachtigd haar geldzaken te

Marjan en Freerk Hoving temidden van hun vee…

regelen, tja. En als je je macht handig uitoefent en de dame

Boerderijen worden door veel ontstaat door droogte, stijgt bij genoeg grasland om de mest van mensen vooral gezien als het de- ons de prijs”, zegt Freerk Hoving. zijn eigen veestapel te kunnen cor van een mooi landschap. Ha- Friesland Campina voert strenge uitrijden. Kunstmest kan hij daarren heeft nog maar een handvol controles uit op de aangesloten be- door binnen de perken houden actieve boeren, zoals Freerk en drijven. Het gaat dan uiteindelijk (geen fosfaten). Het drinkwater Marjan Hoving. om de kwaliteit en kwaliteitsbor- van zijn koeien komt uit een ei-

Een rondje over dit bedrijf laat

laat zeggen: ’Mijn geld is jouw

zien dat de boer tegenwoordig een

geld, ik wil je helpen’, tja. Dan

logistiek manager is, die invloed

moet het foutgaan. Dan bied je

heeft op zijn product. Hoving fokt

gelegenheid aan de dief in geld-

zijn eigen vee, produceert groten-

nood. Henk L. loog waarschijn-

deels het eigen voer en pompt het

lijk toen hij zei zeker te weten

ging van de melk en die moet goed

gen bron op zeventig meter diepte.

eigen bronwater op voor zijn die-

dat de oude dame instemde met

zijn.

Schoon drinkwater leidt tot betere

ren. De kinderen werken mee op

Freerk en Marjan Hoving runnen

melk, is zijn overtuiging. Medi-

de boerderij en hun zoon heeft am-

het kwistig pinpasgebruik. Hij loog waarschijnlijk toen hij

Zij melken twee keer per dag 125

Bedrijfsvoering

cijngebruik wordt binnen strakke

bities om het bedrijf na zijn studie

zei van plan te zijn geweest het

koeien, die per etmaal samen on-

Op dit Harense bedrijf wordt jaar-

regels toegepast, omdat medicatie

in Wageningen over te nemen.

later terug te betalen en te ver-

geveer 3.100 liter produceren. Een

lijks 900.000 liter melk geprodu-

uiteindelijk sporen kan nalaten in

goede koe geeft gemiddeld 8500

ceerd. Dat gaat niet vanzelf, inte-

de melk.

Open Boerderijdag

liter per jaar. Die melk wordt op-

gendeel. Om de 125 melkkoeien (en

Op 16 mei van 10-16 uur is iedereen

zorgdiensten á 65,- per uur. Hij fabriceerde sluw een verhaal

gehaald door coöperatie Fries-

110 stuks jongvee) te voeden wordt

Koegeluk

welkom op de Open Boerderijdag

om te maskeren dat hij van

land Campina, die afname ga-

mais verbouwd op 17 hectare en

“Een gelukkige koe levert meer

bij Hoving. Allerlei activiteiten op

fysiotherapeut/mantelzorger

randeert en de melkprijs bepaalt.

wordt daarnaast brok ingekocht.

melk van betere kwaliteit”, zegt

het erf voor jong en oud. En na-

was verworden tot fraudeur en

Op dit moment doet een liter

Het gras op 73 hectare wordt goed

Marjan. Het beleid op de boerde-

tuurlijk rondleidingen om met ei-

dief. Wat mij intrigeert is nu

slechts 27,5 cent. Daardoor komen veel boeren in problemen, omdat

verzorgd, omdat dit grote invloed

rij is dus ook gericht op levensge-

gen ogen te zien dat de melk niet in

de vraag of het graaiende stel

heeft op de kwaliteit van de melk.

luk voor het vee. Loopstallen met

een fabriek wordt gemaakt, maar

nu een boosaardig DNA heeft

zij de rente op hun schuld aan de

De grond wordt geregeld gecon-

goede ventilatie, een computer-

door de gelukkige koeien op de

of door financiële problemen

bank nu moeilijk kunnen opbren-

troleerd en de eigen schapen van

systeem dat zorgt dat iedere koe

boerderij. Adres: Oosterweg 123,

tot dit boosaardig gedrag is af-

gen. De literprijs schommelt en

Hoving grazen de weiden gezond.

op maat wordt bijgevoerd (trans-

Haren.

gegleden. Laat deze zaak een

is afhankelijk van melkoverschot

“Zij zorgen voor een mooie dichte

ponder in halsband). En er is zelfs

een boerderij aan de Oosterweg.

of

rekenen met geleverde mantel-

waarschuwing zijn voor man-

–tekort op de wereldmarkt.

grasmat en eten het onkruid er

een systeem, waardoor koeien zelf

www.campina.nl/

telzorgers: blijf u bewust van

“Als in Nieuw-Zeeland een tekort

tussen weg”, zegt de boer. Hij heeft

hun rug kunnen laten masseren.

boerderijdagen2016

uw macht, misbruik die nooit!

Verbouwingen en onderhoud zonder stress!

Unistee Makelaars Nienke Poppema | Hilja Vredeveld Rijksstraatweg 142 | 9752 BM Haren | Tel. 050 - 535 20 20 www.unistee.nl

Kindervakantie weken 2016 In de zomerperiode vanaf 18 juli worden er weer kampen georganiseerd voor kinderen van de basisschool, die niet op vakantie kunnen. Kijk op onze site of bel met 06 51999785. www.humanitas.nl/afdeling/haren

sunglasses2016.


4

APRIL 2016

Harenaar al drie Fraude jaar Fabuleus internetbankieren: €64.000 weg! IEDER HAAR EIGEN Het Frans Mediterraan restaurant

Fabuleus met de witte pilaren aan

serveert Fabuleus een viergangenverrassingsmenu voor de

de Kerkbrink in Zuidlaren is al

prijs van een driegangenverras-

weer drie jaar geleden geopend.

singsmenu met een gratis glas

Toen

Prosecco van het huis. Daarnaast

chefkok/eigenaar

Harold

Smits uit Haren het karakteris- heeft Restaurant Fabuleus nog SPORTVRIENDIN tieke pand 3 jaar geleden over- verschillende activiteiten in petto (zie Facebook). Het restaurant is nam zijn het interieur en kleurDOE MEE AAN DE stellingen grondig veranderd. te vinden aan de Kerkbrink 2a in DUO TijdensDAGEN! deze feestelijke maand Zuidlaren.

Op 13 november 2013 rond 14.30 uur was Piet Teune bezig met internetbankieren bij de Rabobank. Op zijn scherm zag hij een pop-up waarin werd gevraagd of het goed was dat de bank hem binnen tien minuten zou bellen voor een gesprek. Teune klikt op ‘akkoord’. Dat werd hem fataal, want onbedoeld speelde hij criminelen informatie toe, waarmee zij hem in luttele minuten van 64.000 euro konden beroven. Van dat geld heeft hij door snel handelen 39.000 terug, naar de rest kan hij fluiten.

IEDER HAAR EIGEN

GA JIJSPORTVRIENDIN SAMEN MET JOUWDOE VRIENDIN MEE AAN DE STRALEND ZOMER DUO DE DAGEN! IN? MELD JE SAMEN AAN VOOR DE DUO DAGEN GA JIJ SAMEN MET EN BESPAAR BEIDE €75,JOUW VRIENDIN STRALEND ZOMER (of meld je alleenDEaan en IN? MELD JE SAMEN AAN bespaar €50,-)

“Ik werd inderdaad gebeld door een aardige dame, Chantal Schouten noemde ze zich”, zegt Teune.

VOOR DE DUO DAGEN EN BESPAAR BEIDE €75,(of meld je alleen aan en bespaar €50,-)

“Ik vroeg nog of ze kon bewijzen

van de bank te zijn. 'Ja hoor', zei ze. 'Dit zijn uw rekeningnummers en pasnummers'. Dat klopte, dus

MELD JE AAN OF KIJK VOOR DE VOORWAARDEN OP:

ik geloofde haar.” Teune weet heel goed dat je niemand je pincode moet toevertrouwen. Dat vroeg de

MELD JE AAN OF KIJK VOOR WWW.CURVES.NL/ACTIE

dame ook niet. Ze vroeg alleen of

DE VOORWAARDEN OP:

hij wilde inloggen met zijn pincode en haar slechts de responscode

WWW.CURVES.NL/ACTIE

wilde noemen en op zijn scherm

‘signeren’ aan te klikken. Dat was zijn tweede fatale vergissing, want doordat

deze

dame

inmiddels

had ingebroken in zijn bankaccount kon zij door de responscode directe toegang krijgen tot zijn banktegoeden. Ze kletste nog wat over IBAN en andere bankzaken en rondde het gesprekje af met de mededeling dat Teune de komende uren even niet moest inlog-

30 MINUTEN TOTAL BODY WORKOUT

30 MINUTEN TOTAL VOOR BODY WORKOUT SPECIAAL VROUWEN

SPECIAAL VOOR VROUWEN

OM laat weten de zaak te seponeren…

gen. “Toen het gesprek klaar was

39.000 euro overgemaakt naar een

construeerd, maar de resterende

kreeg ik direct vragen van een col-

autobedrijf in Ijsselstein voor de

26.000 euro is niet meer te traceren.

lega op kantoor”, zegt Teune. “Die

aankoop van een auto. De politie is

Er zit een criminele organisatie

vond het een raar verhaal en ver-

daar direct gaan posten en zag een

achter, denkt de politie, maar het

trouwde de zaak niet. Daarom heb

vrouw komen die de auto kwam

OM heeft aan de onfortuinlijke Ha-

ik even later toch weer ingelogd en

ophalen, die zij reeds per bank had

renaar laten weten de zaak te laten

toen werd duidelijk wat er was ge-

betaald. Met mijn geld!”

Curves Groningen Curves Groningen 050050 5250067 Tel: 5250067 Tel: PC Hooftlaan 2 b PC Hooftlaan Groningen 2 b 9721JM

9721JM Groningen

rusten, omdat er te weinig aankno-

beurd: er was in drie overboekin-

pingspunten zouden zijn. Wat er

gen 64.000 euro van mijn rekening

Sepot, geen bewijs?

technisch is gebeurd blijft duister. In veel gevallen betaalt de bank de

afgeschreven.” Teune verstijfde

De

van schrik. “Ik heb direct de Ra-

en het autobedrijf, dat te goeder

schade terug, maar doordat Teune

bobank gebeld en die zagen al snel

trouw handelde, heeft het geld te-

zelf de responscodes heeft doorge-

vrouw

werd

aangehouden

dat er iets helemaal fout zat”, zegt

rugbetaald aan Piet Teune.

We

geven komt hij voor die coulance

Teune. “Ze hebben direct actie

zijn nu ruim twee jaar verder. De

niet in aanmerking. De lezer zij

ondernomen en de politie ingeschakeld. Er was een bedrag van

gang van zaken is door de bank

gewaarschuwd!

Schoenpoets in meer dan 90 kleuren

PATER

BIJZONDERE VLOEREN EN MEER....

voor betere schoenreparaties

Meerweg 5 - Haren - Telefoon 050-534 37 08

www.vanwindenvloerenstudio.nl

E-mail: info@walterhoogestegerschilders.nl

Onnerweg 69, 9751 VC Haren Tel.(050) 5348268

Adv. 65 xtot 65 in mmdetail 2015_Opmaak 1 03-02-15 11:05 Pagina en de recherche gere-

Felland-Noord 12F Haren • 06 - 24603449

www.walterhoogestegerschilders.nl

AAnbieding! Maak kennis Met tennis! • 4 lessen voor € 10,• Junioren en senioren

Schrijf je nu in op onze site: www.smashing.nl

Tennis- en Squashclub Haren Oosterweg 86, 9751 PK HAREN info@tsharen.nl • www.tsharen.nl

BUREAU STEVENSON Therapie Coaching Training Supervisie

Mindfulness & Stressreductie Basistraining: 31 maart + 10 mei Vervolgtraining: 25 april + 11 mei Mindfulness voor ouderen: 13 april

stevenson.nl 06 - 42741295 mindfulness-haren.nl


APRIL 2016

Namens wie spreekt het Burgercomité? Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité Haren pareert kritiek, als zou zijn club geen achterban hebben in de fusieperikelen.

haaste fusie. Ten slotte zegt hij dat het comité ook knokt tegen fusie met de stad namens de 74% van de stemmers in het referendum van 2014 die ‘nee’zeiden tegen fusie

Hij zegt dat hij 69 actieve Haren-

met de Groningen. Hij noemt het

aars vertegenwoordigt, maar ook

comité een netwerkorganisatie

Jong talent Maartenscollege Voor de vijfde keer vindt dit jaar de uitreiking plaats van de ‘Carmel Award’, een prijs voor jong talent. Het Carmel verbindt VO-scholen verspreid door heel Nederland, waaronder het Maartenscollege in Haren.

5

Emile Koopmans architect

RUBRIEK

HET OOG WIL OOK WAT

Vorige columns zijn terug te lezen op

www.team4.nl/nieuws/column

Benauwd Ik kan het niet helpen. Iedere

tussen je vriendjes op die lange

keer als ik er langs rij kijk ik er

zitbank. Het voelt alsof je met

naar. En elke keer denk ik: het

beide vlakke handen tegen je

klopt niet. Ik geef geen waar-

wangen aandrukt, waardoor je

deoordeel hoor. Want dit huis is

mond een tuitje vormt. Hoe zal

prima, maar toch blijf ik er naar

het binnen zijn? Steile trappen en hele smalle bedden? Ik word

de 2400 mensen die in 2013 een

die mensen betrekt bij de strijd

Tijdens het examenjaar verdiepen

kijken. Is dit beroepsdeformatie?

petitie ondertekenden tegen over-

voor zelfstandigheid.

middelbare scholieren zich in een

Of heeft u dat ook? Het huis staat

er een beetje benauwd van. Als

onderwerp naar keuze waarvan

langs de Kerklaan, in de eerste

ik het zie wil ik mijn armen hori-

zij verslag leggen in een ‘profiel-

fase van Haren Noord. Een aan-

zontaal strekken, de ruimte zoe-

werkstuk’. Uitmuntende stukken

tal woningen uit één koker, maar

ken en even schreeuwen. Bekijk

genomineerd

dan allemaal een beetje anders.

je de foto, dan is het misschien

voor de Carmel Award. Dit jaar

In een eerdere column (april

nog minder erg dan in het echt.

valt het Maartenscollege maar

2015) noemde ik deze aanpak al

Want dan zie je ook de zijkanten.

worden

landelijk

liefst 2 maal deze eer te beurt:

eens snoeptrommelarchitectuur.

En daarvoor geldt hetzelfde. Het

Daphne Meins (The International

Baccalaureate (IB) Diploma Pro-

rijtjes en ook als vrijstaande ty-

huis is te smal. Of liever: te hoog in verhouding met de breedte.

Deze huizen komen voor in

gramme (DP)) en Lars Veening

pes, zoals op de eerste foto. Maar

Hoe kan ik het beter uitleggen?

(HAVO 5) mochten op 15 april voor

er gebeurde iets vreemds: dit

Daarvoor heb ik de werkelijk-

een landelijke jury beargumente-

huis is te smal. Het is net of het

heid gemanipuleerd en het huis

ren waarom juist hun onderzoek

klem is gezet in de werkbank. En

breder gemaakt. Net zo breed tot

relevant is voor de ontwikkeling

dat de bankschroef langzaam

het weer goed is: de tweede foto.

van de Nederlandse wetenschap.

een beetje is aangedraaid. Het

Met excuses richting de bewo-

Daphne stortte zich op haar

is hetzelfde gevoel dat je vroe-

ners en de architect. Ik kon het

eindexamenwerkstuk met de in-

ger had in het gymnastieklokaal,

niet laten. Maar het geeft mij

drukwekkende

toen je als kind werd fijn geperst

weer adem.

titel:

‘Investiga-

ting the synthesis and activity of the molecule MJR29, a potential inhibitor of the GFT-180 glucansucrase enzyme that is involved in the formation of dental plaque.’ Dit idealistisch uitgangsprincipe geldt ook voor Lars. Gedurende zijn middelbare school periode, waarin veel aandacht werd besteed aan duurzame ontwikkelingsprojecten, ontpopte zich het idee zich te gaan verdiepen in de mogelijkheid olie te persen uit algen als alternatief voor benzine. Zijn onderzoek naar ‘Algen als biobrandstof in de huidige maatschappij’

klinkt politiek bewust

en groen. Inderdaad vindt Lars dat

TE KOOP Maarwold Service Appartementen: Zelfstandig wonen met zoveel mogelijk service op maat en zo weinig mogelijk zorgen!

het anders moet, beter. Hij maakt zich zorgen over de vervuiling van de aarde en wil zijn bijdrage leveren aan verbetering.

Ook de jury blijkt onder de in-

druk: Lars wint de Carmel Award voor de HAVO. De jury is met name vol lof over zijn transitiemodel, zijn presentatie en de diepgaande antwoorden op de vragen. Daphne

Riant, zelfstandig wonen, voorzien van alle gemakken. Zeer comfortabel en volledige privacy. Beschikking over permanente thuiszorg wanneer nodig! Dit zijn de sleutelbegrippen voor het wonen in de Service Appartementen van Maarwold. Bij Maarwold maakt u gebruik van collectieve service. Desgewenst kunt u deze aanvullen met individuele service zoals u dat wilt. Naast koop en huur bestaat ook de mogelijkheid tot verhuren en investeren. Nesciolaan 32, 9752 HM Haren T 050–5346422 W www.maarwold.nl E info@maarwold.nl

wint niet de eerste prijs, maar haar diepgaande wetenschappelijke inzichten roepen veel bewondering op en de uitspraak ‘dat het behoorlijk ingewikkelde materie is die voor een breder publiek toegankelijk zou moeten worden.’

Voor mooie exclusieve Woondecoraties karpetten tapijt parket en laminaat gordijnen

kijk op scholmawoonflair.nl tel: 050-5344819

RITMONIO, DE TOP IN RVS- KRANEN. NU TE ZIEN BIJ BADEXCLUSIEF TE GRONINGEN

Voor luxe en kwaliteit in elke stijl

www.badexclusief.nl

Nu mét winkel! Laan Corpus den Hoorn 1, Groningen Tel. 050 520 79 10, info@broekemanielsen.nl

www.broekemanielsen.nl

Harde vloeren (alle soorten), vloerbedekking, gordijnen, binnenzonwering. Advies van de man die het ook installeren kan. Roede Interieur | Rijksstraatweg 134, Haren | T 050-5340973 E info@roedevloeren.nl | www.roedevloeren.nl


6

APRIL 2016

Verzekerd fietsen, dat kán! Vraag naar Fiets Zeker. Een handige verzekering voor service en onderhoud, tegen diefstal en schade. Voorkomt (financiële) tegenvallers.

Gonda laat kinderen zingen als lijsters

Dat is pas onbezorgd fietsen!

Meerweg 15-17 9752 JA Haren Gn. Tel: 050 534 46 57 info@fietsshopharen.nl

IMPRESSIVE ULTRA. THE NEW GENERATION OF LAMINATE FLOORS. LAMINAAT QUICKSTEP

Actie april en mei: Nu met GRATIS plinten Vraag naar de voorwaarden!

IMPRESSIVE ULTRA | IMU1862

Zelf zingt ze professioneel, stond weken leiden tot een optreden voor al een keer in de televisieshow publiek. Ze zegt dat mooi zingen Una Voce Particulare en ze treedt geen voorwaarde is, als kinderen op: Gonda Jonker uit Haren. En dan maar op een natuurlijke manier laten we vele andere creatieve ac- zingen. “Een kunstje vertonen tiviteiten nog maar even buiten het vind ik niks”, zegt ze. “Dat zie ik verhaal. kinderen vaak op TV doen bij The Voice Kids. Ik sta voor eerlijk zin-

IMPRESSIVE ULTRA | IMU 1847

IMPRESSIVE ULTRA | IMU1860

YOUR LOGO + ADDRESS

Herken de plek en win een waardebon

Gonda is in een kleine doch sfeer-

gen. Het wordt vanzelf mooi als

volle ruimte achter haar huis aan

het uit jezelf komt.” Tijdens haar

openingen of andere gelegenhe-

nl) stelt een waardebon van 100,00

den nog sfeervoller.

beschikbaar voor de fotoquiz. Te besteden in 2016 bij het huren van

Waar in Haren is deze foto ge-

artikelen die uw feestje stijlvol

maakt? De straatnaam is vol-

compleet maken. Bij Vier Verhuur kunt u terecht voor mooie

z.s.m.

doende.

Mail naar

uw

antwoord

quiz@harende-

stoelen, tafels, statafels, servies,

krant.nl. De tiende inzender

decoratie, verlichting (o.a. prikka-

met een juist antwoord krijgt

bels) en stretch tenten. Daarmee

direct bericht terug en wint de

worden

prijs.

tuinfeesten,

bruiloften,

tuigd dat zingen niet alleen leuk is,

maar ook gezond voor lijf en leden. De workshops duren elf weken en kosten 150,00 euro. Meer informatie: www.gondajonker.nl Op 20 april start een nieuwe

de Berkenlaan in Haren gestart als

solo-lessen leert zij kinderen stap

serie solo-lessen á 25 minuten.

zangcoach. Ze biedt ook

kinder-

voor stap zingen. Het gaat dan niet

Aanmelden kan via info@gon-

workshops aan die na een aantal

alleen om de stem, maar vooral

dajonker.nl

Op 1 juni duidelijkheid over fusie met stad

De afgelopen maand was hectisch in Haren. Debatten in de raad, duimschroeven aangedraaid door de provincie. Dan weer niet. Haren wil zelfstandig blijven en ziet daartoe volop mogelijkheden. Zelfs na het kritische rapport van B&A. Of misschien wel: dankzij dat rapport. Wethouder Michiel Verbeek denkt

In een brief eind maart legde

bewijzen dat Haren het zelf kan.

vóór 1 juni te kunnen bewijzen

Brouns Haren op om te gaan pra-

De oppositie vond altijd al dat Ha-

dat Haren zelfstandigheid aankan.

ten over fusie. Die brief sloeg in

ren parallel aan dit spoor ook met

De provincie vindt bij monde van

als een bom.

Groningen moest gaan praten. Nu

Haren alvast moet aanhaken bij

30 mei besluit

voltallige raad op één lijn te zitten.

de fusiebesprekingen van Gro-

Burgemeester Pieter van Veen

ningen en Ten Boer. Hij zegt dat

liet onze krant aangeslagen weten

Men stemde in met het plan van aanpak Haren Beterr in combi-

Haren maar beter kan fuseren na

dat ‘Haren zijn zelfstandigheid

natie met fusiebesprekingen met

het kritische rapport, maar staat

nu echt kwijt was’. Dat werd hem

Groningen/Ten Boer. Het wachten

nog steeds open voor een goed ver-

kwalijk genomen door D66, die

is nu op de raadsvergadering van 30 mei. Dan worden beide opties

dat dus gaat gebeuren kwam de

gedeputeerde Patrick Brouns dat

haal van de gemeente Haren. “Als

ook de provincie beschuldigde van

Haren mij kan overtuigen dat ze

onbehoorlijk bestuur. In een ex-

gewogen en beoordeeld en zal de

zelfstandig kan blijven zal ik dat

tra raadsvergadering van 7 april

raad voor de laatste keer kiezen

accepteren. Zo niet, dan zal ik de

bood Van Veen excuses aan en

minister adviseren aan te sturen

pleitte wethouder Verbeek vurig

wat het wordt: fusie of zelfstandig blijven.

op fusie met Groningen/Ten Boer.” voor zijn plan van aanpak om te

Vier Verhuur (www.vierverhuur.

om de ademhaling, houding en

presentatie. Gonda is ervan over-

Voor meer: www.harendekrant.nl


APRIL 2016

Huub van 't Hek

RUBRIEK

HUUB - WWW.HECTIC.NL

Wijnschandalen!

Trots op Olympische kleinzoon!

7

seconden kan afleggen (gemiddeld ruim 60 km/u). “Ik herinner me nog hoe mijn dochter hem als

kind meenam naar de atletiekbaan, maar daar speelde hij niet veel klaar”, lacht Spoelman. “In 2010, toen hij zestien was, stapte

hij voor het eerst op een racefiets. En dat ging heel goed. Langs de

Wijnschandalen, wie is er niet

kant zeiden mensen: dat wordt

groot mee geworden? Wie is er

een hele goeie.” Ze kregen gelijk.

geen slachtoffer van geweest?

Johan Spoelman herinnert zich

En waarom wordt het telkens

nog dat hij zijn kleinzoon zat te

weer geprobeerd? Waarom wordt

jennen: ‘Het wordt niks met jou

de gegoede wijndrinker steeds weer ontkent? Waarom wordt

op die fiets’. Maar Nils zette door. Hij werd gevraagd voor de na-

hij verondersteld geen verstand

tionale sprintploeg en in 2011 ging

van wijn te hebben? Waarom

hij fulltime trainen op Papendal.

mag hij alleen wijn drinken en

Dit jaar een zilveren medaille op

er zwaar voor betalen? Vraag

WK London en goud op het EK in

het de Spanjaarden en hun dui-

Zwitserland. Hij studeerde aan

zenden wijndoden. Vraag het de

de Johan Cruijff Academie. Eind

Fransen die u zullen verwijzen

juli vertrekt kleinzoon Nils naar

naar Eric Albada Jelgersma en

Johan Spoelman raakt niet uitgepraat over kleinzoon Nils…

Rio. Op 11 augustus rijdt hij daar de teamsprint. Zijn opa gaat dat

zijn Chateau Giscours. Vraag het de Oostenrijkers die antivries hebben gedronken in plaats van wijn. Vraag het de Duitsers die miljoenen overtollige liters ZuidAmerikaanse wijn onlangs in

Wie is er niet groot mee geworden? heel Europa voor heel veel geld

Johan Spoelman (81) uit Haren… zelf was hij een verdienstelijk atleet in 1954 (100 meter in 10,7 seconden). Zijn naam prijkt in veel inmiddels vergeelde krantenknipsels.

Zijn sporthart bloeit nu op want de

gustus). Hij is wielrenner met

avontuur niet aan en zegt: “De reis

naam van zijn kleinzoon Nils van

een explosieve start in zijn be-

is me te lang. En thuis op TV kan

’t Hoenderdaal (1993) komt voor

nen. Hij is geselecteerd voor de

ik hem veel beter zien.” In Haren

in zeer recente krantenberichten.

teamsprintploeg en zal telkens als

wordt deze zomer dus meegeleefd

Hij gaat namelijk meedoen aan

eerste de baan ingaan omdat hij

de Olympische Spelen in Rio (au-

de eerste 250 meter in slechts 17,3

met Nils van ’t Hoenderdaal én met zijn opa Johan Spoelman.

Is de strijd van Niels gestreden?

hebben verkocht aan bevriende

Vervolg van pagina 1

grootgrutters. Uw lokale AH deed daar driftig aan mee. Vraag het de Italianen die nog niet over

Vertrouw op vakmanschap

Machteloos

teren. Hij zag zichzelf niet meer

het laatste Brunello schandaal

In de stad ging het snel bergaf-

als slecht mens, maar als een ziek

heen zijn. Politieke schandalen,

waarts. Hij was verworden van

mens. Van die ziekte herstelt hij

wie is er niet groot mee gewor-

sociaal, sportief tot verslaafd en

nu.

den? Wie is er geen slachtoffer

agressief. Ondanks alles zag Niels

van geweest? En waarom wordt

zelf in hoe het zat: “Ik wist dat ik

Via zijn moeder had God al gespro-

het telkens weer geprobeerd?

machteloos was geworden tegen

ken, weet Niels. Maar er kwam

Waarom wordt de gegoede burger

mijn verslaving en negativisme.

een tweede moment. “Ik trof op

steeds weer ontkent? Waarom

Ik moest erkennen dat ik dringend

straat de overbuurvrouw. Ze had

mag hij alleen stemmen en zijn

hulp nodig had, maar vond niet

mij al eens zwaar onder invloed in de berm van de weg aangetroffen

belastingen betalen? Vraag het

de kracht om een stap te zetten.

de Groningers en hun duizenden

Totdat er in 2014 een paar dingen

en vond het fijn om te horen dat ik

herindelings slachtoffers. Vraag

gebeurden die alles zouden veran-

nu hulp zocht. Ik vertelde dat ik op

de inwoners van Haren waarom

deren. Ik kwam op een nacht mijn

zoek was naar een hogere macht voor hulp. Toen zei ze heel spon-

zij opnieuw buiten spel staan.

zusje tegen bij het uitgaan. Ze zag

Waarom zijn alleen B&W van Ha-

hoe ik me agressief gedroeg tegen

taan: die hogere macht die je zoekt

ren geroepenen om de door hen-

haar vrienden en hoe ik steeds

is God. Dat was heel belangrijk,

zelf veroorzaakte problemen op

bietste om geld, ik was in een roes.

opeens wist ik dat ze gelijk had. Ik

te lossen? Waarom alleen onder

Voor haar was de maat vol en ze

begreep dat God mij heeft willen

controle van de lokale ambtena-

heeft mijn ouders ingelicht. Die

redden.” Niels is nu aangesloten

rij? Pieter van Veen heeft uitslui-

nacht, vijf uur, lag ik onder in-

bij de Vrije Baptistengemeente

tend interim visies. Hij bevestigt

vloed te slapen. Ik werd wakker

Groningen en volgt een spiritueel

dat wethouder Paula alles heeft

en daar stond opeens mijn moeder

programma om zijn verslaving

geleverd, behalve de juiste cij-

naast mijn bed. Ik weet nog wat ik

definitief de baas te worden. Daar heeft hij zijn huidige vriendin

fers. Wethouder Mariska hebben

dacht: Nu moet ik alles vertellen.

wij op alles kunnen betrappen,

Als ik dat nu niet doe ben ik ver-

ontmoet, met wie hij inmiddels is

maar nooit op het hebben van

loren.”

verloofd. Zijn ouders en zus heb-

een visie. Laat staan een visie

Altijd paraat voor extra service

Felland Noord 7, Haren | Telefoonnummer 050 – 534 72 88

Doorbreek de gewenning aan ongemak… …met de innovatieve Bausch + Lomb ULTRA contactlens. Pas geïntroduceerd op het Nederlands ooglenscongres en nu al bij ons beschikbaar. • Nieuwe MoistureSeal-technology (voor optimaal vochtgehalte) • Zeer hoge zuurstof-doorlaatbaarheid • Lage modulus = soepele lens • Asferisch ontwerp met abberatiecontrole voor scherp zicht • Mooie randafwerking Een nieuw en verbeterd alternatief binnen het huidige contactlensaanbod. Het is een super aanvulling op ons (toch al) brede assortiment van o.a. Johnson Johnson, Cooper Vision, NKL, Bausch + Lomb, Alcon en Ercon.

ben hem in eindeloze liefde weer

op de toekomst. Wethouder Mi-

God

opgevangen en steunen zijn beke-

chiel lijkt onafhankelijk, maar

Niels greep zijn kans en stortte

ring tot God. Als trainer van een

bezwijkt naar eigen zeggen on-

zijn hart uit. Achteraf ziet hij in

G-elftal bij VV Gorecht voelt hij

der de onmogelijke druk van

deze gebeurtenis de hand van God,

zich als herboren op het voetbal-

de eigen Gedeputeerde. En de

die hem heeft gered. Met zijn moe-

veld. Het leven lacht hem weer toe

Gemeenteraad heeft inmiddels

der als vertolker van Zijn woord.

en dat is volgens hem te danken

ingestemd met een schuld van €

Vrijwel direct daarna is Niels weer

aan God. Of dit nu werkelijk de

100.000.000,00. Honderd miljoen.

bij zijn ouders gaan wonen en

nieuwe Niels is of slechts de oude

Een wijnschandaal is overkome-

meldde zich bij de hulpverlening.

in een andere verpakking? Hij

lijk, omdat het vaak maar om één

Hij onderging een ‘detox’ (ontgif-

denkt lang na en zegt: “Dat zal de

oogst gaat. Politieke schandalen

ten) en leerde dat verslaving een

tijd leren. Maar ik weet wel dat ik

zaaien verderf en oogsten revo-

hersenziekte is. Dat maakte het

nu weer heel dicht bij de Niels ben,

lutie. Waar wachten wij op?

voor hem gemakkelijker te accep-

die ik in de goede tijd was.”

• Een unieke en eigentijdse collectie monturen • Zonnebrillen • Service • Contactlenzen • Accessoires • Oogmeting


8

APRIL 2016

Betaalde UIT! mantelzorg in Haren kan anastacia uitkomst zijn is goed voor u...

+ support

de oosterpoort GroninGen do 12 mei de-oosterpoort.nl

stadsschouwburg groningen vr 29 april

Dansen met de vijand Onwaarschijnlijk, waargebeurd oorlogsverhaal

ssbg.nl

de oosterpoort groningen za 7 mei

Herman van Veen

Onder vier ogen

Atti Donker begint haar eigen eenmanszaak…

Een uitgestoken hand en een wil Atti met haar nieuwe bedrijfje sistente begon zij het directe conbrede lach: daar staat Atti Donker Pom Ontzorgt een uitkomst zijn. tact met mensen te missen. Ze ging (35), moeder van drie kinderen en “Ik word betaald, 25,00 per uur. daarom vrijwilligerswerk doen bij sinds kort ondernemer. Ze gaat in Maar men kan dan ook altijd een ouderen in Leek. “Ik zocht naar Haren hand-en-span-diensten le- beroep op mij doen. Het is geen werk met maatschappelijk belang veren aan ouderen die zelfstandig gunst, maar mijn vak. Ik verwacht voor een kwetsbare doelgroep, die blijven wonen. “Hele praktische cliënten in Haren, maar ook hun me na aan het hart ligt. Ik heb hulp, klusjes. Maar ook meegaan familieleden, die niet altijd in met veel mensen over mijn plan met boodschappen doen, naar de staat zijn om te helpen.” Atti is gepraat en op mijn manier heb ik dokter, ziekenhuis. Sociale dingen opgeleid tot doktersassistente en een klein marktonderzoekje geondernemen”, zegt Atti. Je zou het heeft jaren in die functie gewerkt. daan. Ik kwam er achter dat ik niet ‘betaalde mantelzorg’ kunnen noe- “Die ervaring kan ik goed gebrui- de eerste ben, maar dat is niet erg. men. “Hierdoor kunnen mensen de ken”, zegt ze. “Ik kan mensen on- Ik merk dat mijn verhaal positief eigen regie houden over het zelf- dersteunen bij medische vragen wordt ontvangen en dat mensen standig wonen.” en signaleer eventuele toenemen- zich heel goed kunnen voorstellen

de-oosterpoort.nl

le COnCert spirituel o.a Corelli, baCh & purCell

een reis door de europese barokmuziek

De OOsterpOOrt GrOninGen donderdag 28 april De-OOsterpOOrt.nl

de-oosterpoort.nl

de behoefte aan hulp. Ik kan ook

SOUTHSIDE JOHNNY & THE ASBURY JUKES BETTYE LAVETTE ALLEN STONE JULIAN SAS SOUTHERN CULTURE ON THE SKIDS PHIL COOK & THE GUITAR HEELS DAVID CORLEY EN VELE ANDEREN

Een feit: Ouderen wonen langer zelfstandig, want daar is over-

men met de huisarts of apotheek.

gen. Of de tijd rijp is voor betaalde

Ik denk dat ik van toegevoegde

mantelzorg (die niet wordt vergoed) zal blijken. Met haar 25,00

is hulp van mantelzorgers nodig.

waarde kan zijn voor ouderen. Ik

Atti zegt: “Maar voor veel mensen

ben geen onderdeel van een groot

euro per uur is ze niet duur. Haar

is er een drempel. Je moet fami-

bedrijf.”

dienst is betaalbaar, vindt ze, en

Positief

zeker aantrekkelijk als mensen een PGB hebben.

lie en kennissen immers om een

zaterdag 30 april

gunst vragen. ‘Dank je wel’ zeg-

rhythmbluesnight.nl

last van jeukende ogen, loopneus, hooikoorts?

gen. Ze willen anderen liever niet

De start van haar bedrijf past bij

belasten.” Juist voor die mensen

Atti. In haar baan als doktersas-

GRATIS HAAL EN BRENG

SERVICE IN HAREN

Stress? Overbelast? 8-weekse Mindfulness Training in Glimmen

Kleine groepen, mooie locatie

Officieel servicepunt voor Volkswagen en Seat.

Osloweg 127 9723 BK Groningen

dat ik cliënten ga vinden.” Aan haar uitstraling zal het niet lig-

heidsbeleid op gericht. Hierbij

Autoservice Pruijs BV Voorjaar!

namens mijn cliënt contact opne-

050 - 544 50 90 www.autopruijs.nl

Zie: www.pomontzorgt.nl

Ruime collectie lederen broekriemen

Vrijblijvend voorgesprek met Annetje Brunner 06-450 851 57 / info@dewerkschuur.nl

PATER

www.dewerkschuur.nl

Meerweg 5 - Haren - Telefoon 050-534 37 08

voor betere schoenreparaties


APRIL 2016

RUBRIEK

9

HENK ZEGT:

DA’S PAS LEUK

Op de zeepkist

WAT IS UW BETOOG? UW OPINIE? MAIL NAAR: ZEEPKIST@HARENDEKRANT.NL

SVH duur Haren

te vergeten: een website. Hoera!

gratis bezorgd. Een lidmaatschap

(SVH) brengt nog steeds de ANBO

De

Seniorenvereniging

Voortaan kunnen de leden het

van de ANBO is zelfs goedkoper. Ik ben jarenlang lid geweest van

te Woerden in de negatieve publi-

informatieblad De Binding op

citeit. Laat dat nu maar eens los.

internet lezen. Wat doen we met

de ANBO, woon nu in Gronin-

Hierover zijn leden van de vroe-

de ouderen die geen internet heb-

gen. Ik ga terug naar de ANBO te

gere ANBO te Haren voldoende

ben? Gevolg: portokosten betalen!

Woerden.

ingelicht.

profiteert

Voor de duidelijkheid: 20 euro

hiervan en vervolgens heeft zij

per jaar. Lidmaatschap: 25 euro

Ex-lid, mevrouw Vos,

op dit moment al 835 leden. Niet

per jaar. In Haren wordt het blad

Groningen

De

SVH

Tip: een boekenliefhebber geef je een boekenbon. Een theaterliefhebber geef je een theaterbon. Dus waarom zou je een fietsliefhebber geen cadeaubon geven van Bike Totaal? Het is een pas met een tegoed, dat te besteden is in onze winkel én in onze webshop. Een origineel cadeau voor vele kilometers fietsplezier. U kunt onze cadeaupas aanschaffen met tegoeden van 10,- tot 150,-. Dus voor ieder budget geldt: Da’s pas leuk!

Parkeren op/bij de begraafplaats Harener Hof wat is het beleid ? Vrijdag en zaterdagochtend was

begrafenis, uitgezonderd bezoe-

de toegang naar de begraafplaats

kers kerkhof. Hiermee wil men

het algemeen- en op dergelijke da-

Haren Hof voor de helft met een

kennelijk bereiken dat, op een dag

gen in elkaar steekt. Wellicht dat

parkeerbeleid er in dat gebied in

hek afgesloten terwijl er aan het

met veel voetbalbelangstelling bij

hierover in de media tekst en uit-

hek een verbodsbord bevestigd

De Koepel, het kerkhof vrij blijft

leg kan worden gegeven.

was. Dit bord was voorzien van

van voetbalparkeerders. Heel be-

een tekst met de oproep om op za-

grijpelijk, maar het roept bij al-

terdag niet te parkeren i.v.m. een

lerlei mensen de vraag op hoe het

H. Werners, Haren

Jonge meid traint seniorenteam Haren Elke maandag en vrijdag traint het seniorenteam van Indoor Sportgroep Haren. Onder begeleiding van Anniek Hendriks (24) uit Onnen wordt er fanatiek gebasketbald.

conditie. Dit heb ik niet direct de

Sporten met veel plezier

eerste training omgegooid, maar

De Indoor Sportgroep Haren be-

geleidelijk geprobeerd te verande-

staat momenteel uit 12 heren, va-

ren. Elke training hebben we een

riërend in de leeftijd tussen de 40

andere warming-up, waarbij ie-

en 80 jaar. Anniek ziet het feit dat

dereen mee kan doen op zijn eigen

iedereen op zijn eigen niveau mee

niveau.”

kan doen, als grootste uitdaging in

Door Désirée Boerema.

Stationsweg 9 Zuidlaren • 050 409 53 79 Overwinningsplein 119 • Groningen • 050 526 11 21 www.steenbergenfietsen.nl

Hier was het! Plekjes met een verhaal…

de trainingen. Dit is o.a. waarom

Anniek rondde in 2014 met succes

Bert Lanting (69), één van de le-

de warming-up aangepast is. An-

de opleiding Sportmanagement af.

den, is enthousiast over de nieuwe

niek: “Ik vind het belangrijk dat

In haar zoektocht naar een baan

trainster: “We hebben het getrof-

iedereen een goed gevoel over-

kwam de vacature als basketbaltrainer op haar pad. Anniek: “Ik

fen met Anniek. Haar trainingen

houdt na een training. Eventueel

zijn elke keer weer een verrassing

splits ik de groep op, zodat diegene

zou graag een leuke baan vinden

en daarbij heel afwisselend. Ze le-

die wat meer uitdaging nodig heeft

als sportmanager. Dat is me tot

vert maatwerk voor iedereen. Dat

ook na afloop met een voldaan ge-

Op 13 maart 1940 heeft zich aan

op heden nog niet gelukt. Met het

is geweldig.” Anniek haar enthou-

voel naar huis gaat.” Een andere

de Kromme Elleboog in Haren

gen mislukten, het kind overleed.

geven van de trainingen kan ik de

siasme werkt motiverend op inzet

uitdaging is het ‘onder de duim’

een tragisch ongeval voorgedaan.

opgedane kennis en ervaring in- de heren. Ze vertelt enthousiast: zetten, zo blijf ik actief in het vak “Het geven van de trainingen vind en het is ook nog eens hartstikke ik echt fantastisch. De klik met het

houden van de groep. Soms zijn de

Rond 17.00 uur die dag viel een

Waar precies dit ongeval gebeurde wordt uit de berichtgeving van

leuk!”

Kromme Elleboog, Haren

kind te reanimeren. Die pogin-

heren overenthousiast en moeten

zevenjarig zoontje van de familie

destijds niet duidelijk. Het zou ge-

ze worden teruggefloten.

Kits uit Haren (Terborgsteeg 21)

beurd kunnen zijn op een destijds

in een diepe kuil waar water in

braakliggend terrein, ver van de

team is er en ik kan helemaal mezelf zijn. Ze accepteren mij vanaf

Elke maandag en vrijdagavond

stond. Het kind zonk. Buurtgeno-

straat, waar sinds 1938 plannen

Verbeteren van de conditie

de eerste training en dat voelt

wordt er in de Buut (Hemster-

ten die van het ongeval hoorden

Na het meekijken bij een trai-

fijn.” Bert vult aan: “Anniek heeft

huislaan) getraind van 19.00

spoedden zich naar de kuil, maar

bestonden voor de bouw van een gymnastieklokaal. In 1954 werd

ning bedacht ze hoe zij het wilde

een natuurlijke overwicht over

tot 20.00 uur. De groep staat

konden het kind niet vinden. De

dit inderdaad gebouwd, het staat

aanpakken. Ze zag het als uitda-

de groep. Ze is heel geschikt voor

open voor nieuwe leden. Voor

politie arriveerde met een dreg

nog steeds aan de huidige Oude Brinkweg in Haren.

ging om nog meer uit de groep te

het geven van trainingen. Ze heeft

een proefles kan contact opge-

en haalde het jongetje naar boven.

halen. Anniek: “Ik wilde de trai-

gevoel voor de groep, een fijne

nomen worden met via Jaap

Dokter R. Vink (die woonde op de

ning pittiger maken door meer te

aanpak en brengt het op de juiste

Moedt (indoor@ziggo.nl ).

hoek van de Julianalaan) kwam

Kent u een plek met een verhaal?

richten op het verbeteren van de

toon.”

snel ter plaatse en probeerde het

Mail: redactie@harendekrant.nl


10

APRIL 2016

FINANCIEEL ADVISEURS


APRIL 2016

Vaar mee met VWDTP!

Sportief

1 MEI OPEN DAG + ORANJE REGATTA Ook voor niet leden

www.vwdtp.nl Gezellig Onze gezellige bar en het terras zijn gedurende het zeilseizoen bijna dagelijks geopend!

2 EN 3 JULI 105 JAAR VWDTP!

27 EN 28 AUGUSTUS

RABENHAUPT EVENEMENT

ADVERTORIAL

De luxe van een prachtig verlicht plafond

BEKEND VAN TV!

In één dag aangebracht Maatwerk van de vakman Elk plafond wordt op maat gemaakt – scheur- en schilfervrij – en volgens afspraak in één dag als een strak geheel gemonteerd. Zonder hak- en breekwerk, want het wordt vlak onder het bestaande plafond gemonteerd.

voor akoestische optimalisatie, zodat u geen last meer heeft van galm of echo’s. Wat betreft kleur, structuur, randafwerkingen en ornamenten is er ook keus uit onnoemelijk veel mogelijkheden.

Terwijl de meubels blijven staan. (Foto Plameco)

Zelfs een foto op het plafond Kom naar de Plafondshow te komen nemen aan de De bestaande verlichting kan is mogelijk. Met recht geldt Plameco Groningen nodigt Hoofdweg 220 in PatersDoor het nieuwe plafond oogt de kamer groter. (Foto Plameco) daar prima zijn plek in vin- dat Plameco voor elke smaak u uit om aanstaande vrijdag wolde. De koffie staat klaar! Kent u de befaamde flexibele plafonds van Plameco al? den, maar er kan ook geko- en stijl een plafond heeft. en zaterdag zelf een kijkje Het is de ideale oplossing voor iedereen die vindt dat zen worden voor inbouwverhet huidige plafond niet meer bij het interieur past, of lichting, halogeen of led. Of wat te denken van een ronde te lelijk is geworden door wentelring of vierkant, met vochtplekken of scheuren. kristallen of Swarovski-spots. Het op maat gemaakte Naar wens is alles zelfs op plafond kan eenvoudig Plafonds • Sierlijsten • Verlichting afstand bedienbaar. worden voorzien van een uitgekiend verlichtingsMeer voordelen plan en het geheel wordt terwijl de meubels blijven staan vrijdag 22 en zaterdag 23 april Daarnaast heeft een plafond bovendien zonder al te van 10.00 tot 15.30 uur van Plameco nog veel meer veel overlast in één dag • Schone montage in één dag. • Voor elke interieurstijl. voordelen: het materiaal is aangebracht. • Zonder hakken en breken. • Verlichting naar wens. geschikt voor gebruik in natte • De meubels kunnen blijven • Uit één geheel op maat staan. gemaakt. ruimtes, zoals badkamers of Plameco is een ideale en Hygiënisch en makkelijk schoon te keukens, de plafonds zijn geduurzame oplossing, voor Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig maken. (Foto Plameco) laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke elke ruimte in huis. Natuurmakkelijk schoon te houden en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar! voor elke ruimte lijk voor de woonkamer of rende materiaal maakt dat en zijn goed bestand tegen kantoorruimte, maar het het plafond ook uitstekend droogte, kou en warmte. Een Plameco Groningen, Hoofdweg 220 unieke vochtbestendige en geschikt voor toepassing in Plameco-plafond heeft een 9765 CL Paterswolde of bel: 050-309 00 73 isolerende werking en zorgt bacterie- en schimmelwe- keuken of badkamer.

Een nieuw plafond in 1 dag!

PLAFONDSHOW

11


12

APRIL 2016

Gesprekken op Online boodschappen bankje naast de doen in Haren? dorpskerk Online boodschappen lijkt een echte trend te worden. Geldt dat ook in Haren? Het bedrijf Maaltijdboxen.net deed een onderzoek naar de mogelijkheden voor online boodschappen doen in Haren.

Erik Blokzijl (55), kastelein van Café Middelhorst in Haren

Henk Broekema notaris

COLUMN BROEKEMA De juiste hulpverlener Het vinden van de juiste hulpverlener is vaak een lastige aangelegenheid. Wie is op welk terrein bekwaam. De liberalisering van

In Haren zijn de meeste grote su-

de markt heeft er toe geleid dat

permarkten goed vertegenwoordigd. Momenteel is de Albert

er tegenwoordig veel verschillende hulpverleners zijn. Ieder

Heijn de enige supermarkt die on-

heeft zo zijn/haar eigen deelge-

line boodschappen doen beschik-

bied. Op het juridische terrein

baar maakt in Haren. De concur-

en dan meer specifiek het terrein

werken

van het persoonlijk leed komen

wel met een bezorgservice, maar

rerende

supermarkten

we ook veel aanbieders tegen. Je

echt online shoppen zit er nog niet

zal maar geconfronteerd worden

in. Dankzij de opkomst van het internet kunnen nationale bedrij-

met een verbreking van je relatie, een overlijden in je directe

ven direct concurreren met de su-

omgeving of een ernstige ziekte.

permarkten in Haren. Zo zijn de

Waaraan moet je denken en wie

foodboxen steeds populairder aan

kan je behulpzaam zijn. Wan-

het worden. Hoeveel inwoners uit

neer je de huis-aan-huisbladen

Haren precies gebruik maken van

openslaat of op internet gaat

de foodboxen is nog niet bekend.

zoeken komen we allerlei aanbie-

TIJDELIJK DE NIEUWE SPACE STAR

Waaraan moet je denken en wie kan je behulpzaam zijn

Met gratis navigatie *

airco, achterspoiler en sideskirts • Laag brandstofverbruik • Clarion audio/navigatie met bluetooth en USB • * op geselecteerde voorraadmodellen, ook met CVT leverbaar. op=op!

ders tegen. Onder diverse namen

5 jaar garantie

• Standaard 5-deurs, 5 zitplaatsen,

bieden

slimme

ondernemers

oplossingen voor, veelal onkun-

€ 13.200

VANAF

dige, particulieren. De slimme ondernemers,

rijklaar inclusief metallic lak

vaak

landelijk

opererend, bieden hun dienstverlening aan via in de regio gevestigde contactpersonen. Deze contactpersonen hebben vaak een forse som geld neergelegd om te mogen meedoen in de formule

Hallo Erik, jij hier? Heb jij het leven lief?

Welke eigenschap van mensen waardeer jij?

van de ondernemer. Een groot

Antwoord: “Leuke vraag aan het

Antwoord: “Eerlijk zijn. Ik ga uit

tot het netwerk van de formule,

begin. Ja, ik ken grote levensvreug-

van het goede in de mensen, ook in

zich beziggehouden met geheel

aantal van deze contactpersonen hebben, voordat ze toetraden

de en leef met een glimlach. Plezier

mijn werk. Mijn klanten zijn eer-

andere werkzaamheden. Deze

maken in het leven lukt me wel. Dat

lijk tegen mij, dat weet ik zeker.”

werkzaamheden houden veelal geen enkel verband met de diens-

Haren wordt wel eens een ‘kakdorp’ genoemd. Klopt dat beeld?

tverlening die ze nu aanbieden.

Antwoord: “Dan gaat het over men-

contactpersoon de kennis bijgeb-

vind ik erg belangrijk.” B

Brandstofverbruik: 3,9 tot 4,3 l/100 km 91 tot 100 g/km CO2-uitstoot:

Heb jij het beroep dat het beste bij je past?

Groningen • 050 - 547 11 11 • Zuidlaren • 050 - 409 13 07 • www.vanveldhuizen.nl Prijs incl. BPM/BTW. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties. De Mitsubishi Space Star wordt geleverd met 5 jaar garantie en mobiliteitsservice. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

OERDEGELIJK VAKMANSCHAP GEGARANDDE KWALITEIT

door de ondernemer, heeft de

Antwoord: “Absoluut. Horeca wil-

sen die zich meer voelen dan een an-

racht om te kunnen deelnemen

de ik mijn hele leven al. Verder kan

der en dat laten merken? Vroeger

in het netwerk. Andere aanbie-

ik ook niet veel haha. Het is leuk

kwam dat meer voor denk ik. Het

ders hebben jarenlang gestudeerd en ervaring opgedaan in de

om mensen plezierige momenten te

verhaal van de goede en verkeerde

bezorgen. Luisteren naar hun ver-

kant van het spoor. Maar nu kom ik

praktijk. De particulier ervaart,

halen. Door al die jaren ervaring

dat soort mensen niet meer tegen.”

vaak ten onrechte, een drempel om deze professionals te bena-

denk ik dat ik beter ben geworden in mijn werk. Het is zwaar werk, dus ik let op mijn conditie. Vroeger

Jongeren en softdrugs, een gevaarlijke combinatie?

nieuwbouw, verbouw & onderhoud renovatie & restauratie AL 12 0 V ERTR JAAR kozijnen, ramen & deuren OUW D keuken- badkamer renovatie

Gespecialiseerd in kleine en grote verbouwingen

050 - 55 66 433

www.edv.nl

nu sporadisch.”

Waar ben je bang voor?

pverlener op juridisch terrein

Antwoord: “Ja! Ik heb zelf nooit

in hoeverre de aanbieder kan

drugs gebruikt en ik heb er een he-

bogen op ervaring of is aanges-

kel aan. In mijn café mogen geen

loten bij een organisatie die een

drugs worden gebruikt. Ik zie het

klachtenregeling of tuchtrecht

Antwoord: (lang nadenken) “Ner-

als de opstap naar een ergere ver-

kent. Het is raadzaam het pro-

gens voor. Hoewel….dat mijn kin-

slaving.”

duct van de regionale contact-

Erik, het wordt tijd om op te stappen. Dank je wel en tot ziens.

een professional voordat u een

persoon te laten beoordelen door

deren iets ergs overkomt op hun levenspad. Dat lijkt mij vreselijk. Maar verder zou ik niets kunnen

U.T. Delfiaweg 17 • 9745 EN Hoogkerk - Groningen

deren. Bij het kiezen van de hulis het verstandig om na te gaan

nam ik vaak ook een pilsje, maar

• • • •

Een korte opleiding verzorgd

bedenken.”

handtekening zet. Dit kan veel ellende in de toekomst voorkomen.


APRIL 2016

13

Jantines Gerding 18-8-1921 * 9-12-1954

Begraven in Haren In dit graf op De Eshof in Haren

waarvan zeven de reddingssloep

omgekomen zeeman en hij zag zijn

eindigde de fatale reis voor Janti-

nog konden bereiken. Drie van

hele jeugd het portret van de over-

nes Gerding van de Molenkamp-

hen overleefden het drama. Ger-

leden oom aan de muur hangen.

steeg 41 in Haren. De afbeelding van een schip verwijst naar zijn

ding spoelde twee dagen later aan.

Pas in 1968 kreeg hij het verhaal

Het dramatische nieuws be-

te horen. Hij heeft zich verdiept

beroep, hij was stuurman aan

reikte Haren. Zijn zus lag voor

in het ongeluk, omdat het verhaal

boord van de kustvaarder Ariël.

een operatie in het ziekenhuis en

hem bleef bezighouden. Onlangs

Sinds zijn vijftiende al op zee, hij

haar man, aan zijn hand ernstig

kwam hij er achter dat het wrak

was zeeman in hart en nieren. De

gewond door een rangeerongeval

van de Ariël pas in 2015 is gelo-

zee geeft en de zee neemt. Zo werd

in Onnen, kwam haar de doods-

kaliseerd. En hij weet nu dat een

op 9 december 1954 het leven van

tijding brengen. Zoveel onheil in

constructiefout aan de luiken op het dek de oorzaak was. Daardoor

deze Harense jongeman genomen.

één week. Zij zuchtte na het horen

In zwaar weer voor de kust van

van het bericht: “Dit kan toch niet

liep het schip bij slecht weer snel

Les Sables d’ Olonne (Frankrijk) verging het schip met acht man,

waar zijn?”. Hendrik van Gaans

vol water.

Gespecialiseerd in het maken van (nieuwe) kunstgebitten • • • •

Kunstgebitten Implantaat protheses (klikgebit) Frames & plaatjes Reparaties (klaar terwijl u wacht na telefonisch overleg)

Bel geheel vrijblijvend: 050-2308248 Zorgverzekeraars vergoeden elke 6 - 8 jaar een nieuw kunstgebit

(1958) uit Haren is neef van de

www.kunstgebitgroningen.nl info@kunstgebitgroningen.nl Moddermanlaan 9, 9721 GK Groningen 050 - 2308248

Tevens werkzaam bij: Tandartsenpraktijk Werleman | Schoolpad 41, Haren 050-5345700 | www.tandartsinharen.nl

Graf op de Eshof

Jantines Gerding

Mathilde leert je weer voelen

te geven aan hun gevoel. Ze gaan

VERMIST!

daarbij kijken hoe ze in een omge-

Onze kat Teiger is weg, hij wordt erg gemist. Heeft u hem misschien gezien?

ving functioneren en hoe ze zich voelen. Zo kan het bijvoorbeeld

Het is een witte kat met een donkere vlek op zijn kop. Op zijn rug een paar bruinige vlekken en hij heeft een donkere staart. Hij heeft hele mooie blauwe ogen. Hij is gechipt, draagt geen halsband. Hij is sinds woensdagavond 13/04 weg, omgeving Onnerweg/Hoogveld/ Scharlakenlaan.

gebeuren dat mensen ontdekken dat ze tijdens stresssituaties hun radar voor de omgeving uitzetten.

Sinds kort is onder de nok van Rijksstraatweg 105 de haptotherapieprak- Het voelend vermogen dat we hebtijk van Mathilde Marsman gevestigd. Ingang via de winkel Kruid & Am- ben kun je ook dan vergroten.” In bacht. de therapie werkt Mathilde met er-

Fam. Hoogesteger, Onnerweg 69 info@walterhoogestegerschilders.nl T: 06-53570316 / 050-5348268

varingsoefeningen, gesprekken en Haptotherapie vraagt om enige

gemaakt. Het zijn patronen die je

ze raakt mensen aan op de behan-

duiding. “Je zou het kunnen sa-

jezelf hebt aangeleerd in het om-

delbank. Ze legt haar handen op

menvatten als voelen in het al-

gaan met situaties” Volgens de

het lichaam en nodigt uit om con-

ledaagse leven”, zegt Mathilde. “Veel mensen zijn het evenwicht

therapeute is dat jammer, want het

tact te maken. Mathilde: “Bij het

gevoel is vaak een goede raadgever

aanraken leer je te voelen hoe je in

tussen verstand en gevoel kwijt.

in het leven. “In mijn therapie le-

je lijf en vel zit. Leren voelen bete-

Als voelers geboren tot denkers

ren mensen woorden en waarde

kent meer facetten van jezelf ont-

situaties uit je dagelijkse leven.

Nieuwe functie kerkboerderij?

Iemand die bijvoorbeeld strak en

De voormalige Kerkboerderij aan

stram reageert op druk kan door

de Oude Middelhorst is in beeld

voelervaringen ontdekken hoe ook

om te gaan fungeren als woonplek

dekken. Bang, boos, verdrietig?” Zo kun je met gevoelservaringen op de behandelbank oefenen met

derij in Haren is een optie. Joyce-

House is een zorgorganisatie in Smilde. Ze biedt een kleinschalige

woonvorm voor kinderen en jonge-

ren met een verstandelijke, licha-

melijke of meervoudige beperking. Jongeren kunnen een apparte-

ment huren. Joyce-House biedt daarbij 24-uurs zorg.

anders kan worden omgegaan met voor jongeren met een lichamelijdruk. Je ervaart dat je meer eigen ke en/of verstandelijke beperking. uit keuze hebt in het omgaan met si- Zorginstelling Joyce-House tuaties dan je denkt. www.hapto- Smilde zegt in Haren een locatie te atelier.nl

openen. De voormalige kerkboer-

Pijnlijke voeten? Voor al uw werkzaamheden op het gebied van: • • • • •

Elektra, gas en waterinstallaties Sanitaire en verwarmingsinstallaties Zink, dakbedekking en riolering Verlichting, ventilatie, netwerkverbindingen Veilig thuis keurwoning

VERBOUW, NIEUWBOUW EN RENOVATIE Rijksstraatweg 64 9756 AH Glimmen T 050 406 1362 F 050 406 2872 smidglimmen.nl

De Thuisadministratie van Humanitas zoekt vrijwilligers Kunt u: * Orde scheppen in financiën? * Belastingformulieren invullen? * Voor enkele uren per maand? * Er is interne opleiding voor u. Bel met: Lucas Huttinga 0505266203 www.humanitas.nl/afdeling/haren

Praktijk Oude Borg helpt!

Úw auto, ónze uitdaging! Felland-Noord 4, Haren 050 - 535 02 81

• Medisch pedicure (ProVoet) • Voetreflexologie

Praktijk Oude Borg

Géke van der Warf Oude Borg 25 9753 BV HAREN Tel: 050 534 61 90 kvk: 02083823


14

APRIL 2016

Plantjesmarkt

l! e e d r o o v s r a a Voorj

Alleen op vrijdag 22 t/m zaterdag 23 april 2016 Perkgoed Klein

Perkgoed Medium

Perkgoed Groot

Perkgoed in hangpot

Petunia, Spaanse Margriet, Geranium en Fuchsia Alle combinaties mogelijk Per stuk 1,49

Begonia, Vlijtig Liesje, Lobelia, Petunia, Tagetes, Calibrachoa, Verbena Alle combinaties mogelijk Per stuk 1,99

Perkgoed balkonbak, Stamroos, Bougainvillea en Mandevillea Alle combinaties mogelijk Per stuk 8,99

Lobelia, Fuchsia, Petunia en Hortensia Alle combinaties mogelijk Per stuk 6,99

4 VOOR

5

00

3 VOOR

5

00

2 VOOR

15

00

2 VOOR

10

00

Jumbo, Haren, Kroonkampweg 10 Jumbo, Haren, Anjerlaan 33

Het goede TUINLEVEN bij u thuis! Een droom wordt werkelijkheid:

FORMIDO HEEFT ÁLLES! Alles voor een heerlijke zomer in uw tuin binnen handbereik. • Tuinhout • Vlonders • Speelhuisjes • Tuinaarde • Tuinmeubelen • Tuinhuisjes • Accessoires En natuurlijk een compleet assortiment tuingereedschap


APRIL 2016

STAPPEN DOOR DE TIJD Molenkamp Schoenmode Haren 70 jaar!

Opruiming bij Molenkamp in Haren! Herenschoen van Greve inclusief riem

Dameslaars van ViaVai

139,95

169,95

Opruiming Nú

bij Molenkamp in Haren!

Molenkamp Schoenmode in 1952

Dameslaars van Maripé

129,95139,95 Dameslaars van ViaVai

Herenschoen van Greve inclusief riem

169,

Herenschoen van Van95 Bommel Nú Van 259,95

189,95

Dameslaars van Maripé

129,95Herenschoen van Giorgio 95 Nú 189, Damesschoen van Paul Green Herenschoen van Van Bommel Van 259,95

We zijn trots op deze mijlpaal. Al 70 jaar een begrip in Haren. Al drie generaties lang!

119,95

139,95

Daarom op 20-30 april extra feestelijke dagen (en Koningsdag gewoon open!). Herenschoen van Giorgio • diverse jubileum aanbiedingen Damesschoen van Paul Green • bij iedere aankoop van schoenen een leuke Nú attentie

95 Nú 119,

139,95

Stap binnen bij de oudste en tóch meest eigentijdse schoenenwinkel van Haren! Of bezoek de webshop voor handig online kopen: www.molenkamp.nl

De grootste collectie in heren-, dames- en kinderschoenen De grootste collectie in heren-, dames- en kinderschoenen RIJKSSTRAATWEG 160 HAREN HAREN RIJKSSTRAATWEG 160 TELEFOON (050) 5350497

TELEFOON (050) 5350497 WWW.MOLENKAMP.NL WWW.MOLENKAMP.NL

15


16

APRIL 2016

Blijf lang thuis wonen! De overheid wil graag dat ouderen langer thuis blijven wonen. Ouderen zélf willen ook liever niet naar een zorginstelling verhuizen. Vroeg of laat ondervinden zij echter problemen met het onderhoud van hun dierbare woning. Hans Joling weet heel goed hoe ouderen kunnen

piekeren over de tuin, de schoonmaak én: het schilderwerk. Als hij ouderen kan helpen om hun huis in prima conditie te houden geeft hem dat extra voldoening in zijn werk. Wilt u ook lang thuis wonen? Bel Hans voor een gesprek en een passend onderhoudsvoorstel. Felland Noord 6 9753 TB Haren T (050) 534 99 90

F (050) 534 39 54 E info@hansjoling.nl www.hansjoling.nl

Hans & Ada Joling

‘Op mijn vierde urenlang in de schuilkelder’ Jaren geleden begon Philippine Traumatisch nis beschrijft en laat zien wat zo’n Lugtigheid uit Haren met schil- Philippine groeide op in een do- heftige gebeurtenis doet met een deren om angst en verdriet te mineesgezin in Deventer. Na het mensenleven. verwerken. Ze werd een gevierd bombardement werd het gezin tijkunstenares. Om het verhaal over delijk ondergebracht in boerderij Broers en zussen haar traumatische ervaring uit de De Pothaar in het nabij gelegen “Een uitgever las het en vertelde oorlog te vertellen, schreef ze een Bathmen. Philippine woonde later me wat hij miste”, zegt ze. “Het boek. ‘Een bom op je kop!’ is vanaf op verschillende plaatsen in het was alleen mijn verhaal, terwijl ik deze maand te koop. land en kwam in 1974 in Haren te- vijf broers en zussen had. Daarna recht. Door Gonneke Bonting Wat ze als kleuter meemaakte, liet

delijk het gevoel had dat ik ook hun

ont-

haar niet los. “Het is een trau-

geschiedenis

ploffende bommen, het huis dat

matische ervaring”, zegt ze. “Er

hun gevoelens had beleefd.” Foto-

instortte, de klamme kilte van de

kwam een moment waarop ik op

graaf Bonno Blaauw uit Haren be-

Razende

vliegtuigmotoren,

n ge in az n gl ke be wer g er in ld erk n hi sc afw t- e nd ou es h ti ra

wa

a ep nr

to be

Buring ontwierpen voor de Synagoge in Appingedam een boeken-

Forget – Synagogue Appingedam.

kast. De prijzen worden op 21 mei

Mulder en zijn compagnon Albert

uitgereikt in Wenen.

meegemaakt,

zoek ging naar mijn diepere zelf.

werkte familiefoto’s. Kunstwerken

moeder met zes jonge kinderen

Creatieve therapie hielp me bij het

van Philippine completeerden het

doet haar best die te troosten. En

verwerken van angst en verdriet.

64 pagina’s dikke boek.

dat vier uur lang. Dit zijn de oud-

Bovendien bleek ik goed te kun-

ste herinneringen van Philippine

nen schilderen en nu ben ik vele

Lugtigheid. “Het was in 1944. Ik

exposities verder.” Na verloop van

was vier”, zegt ze. “We woonden

tijd ontstond de behoefte om de ge-

vlakbij de IJssel. De geallieerden

schiedenis op papier te zetten en

vlogen over en bombardeerden de

Philippine logeerde een week op

bruggen. Een bom viel op ons huis

boerderij De Pothaar in Bathmen.

en dat van de buren. Wij overleef-

Ze sprak met veel mensen en kreeg

den het bombardement maar in de

informatie en adviezen, waarmee

kelder van de buren stierven een

ze aan de slag ging. Het resultaat:

vrouw en kinderen.”

een boek waarin ze de geschiede-

Het reclamebureau 212 Fahrenheit, waarvan Harenaar Paul Mulder mede-eigenaar is, is voor het 2e jaar op rij genomineerd voor een European Design Award. Dit jaar met het project 'Verhalen om nooit te vergeten’ voor de opdrachtgever Stichting Oude Groninger Kerken. 212 is als enige Nederlandse bureau genomineerd in de categorie Exhibition Design.

mineerd is heet Stories Never To

had

kelder en de geur van angst. Een

Harenaar genomineerd Het project waar 212 mee geno-

heb ik met hen erover gesproken. Dat voegde zoveel toe dat ik uitein-

De schrijfster…

IETS DEF ECT? U vindt bij ons een uitgebreide sortering met o.a:

• • • • • •

Forelfilet • Kabeljauwhaasjes Tonijn • Wilde en gekweekte zalm Scholfilet • Diverse Stoof- & wokschotels Panga Rode poon Filet

Titel: Een bom op je kop! Auteur: Philippine Lugtigheid Uitgever: Geldermalsen Publications Bv Prijs: 24,95 www.philippinelugtigheid.nl


APRIL 2016

Agenda Bloemlezing uit actief Haren. Zie ook: www.deagendavanharen.nl

17

Ageeth Vanderveen

RUBRIEK

GEZINNEN IN DE KNEL

Stationsweg 9a en 9b, 9471 GJ Zuidlaren, 050 - 4093608, Info@streetlife-fashion.nl

Kledingadvies? Wij adviseren u graag!

Ageeth werkt in de hulpverlening o.a. in Haren

'Ze'

veld 3, Onnen:

De autistische zoon van mijn vriendin heeft sinds 1 januari 2015 geen probleem, maar een kans.

www.oranjeverenigingharen.nl

‘Ze hebben namelijk een enor-

30 april

van het UWV uit aan mijn

Verzamelen in de hal van het

Nicolai Ensemble speelt

Raadhuis.

Locatie: Dorpskerk 20.00 uur

vriendin. ‘Als je ze maar in een prikkelarme omgeving laat

Kaarten á 12,50 bij Boomker

werken, kunnen ze veel meer

23 t/m 27 april 2016: kermis op het Haderaplein

ker, mevr. Kooi, Middelhorsterweg 42 Haren en mevr. Ter Maat, Zuid-

27 april Koningsdag programma

• 08.00 uur: Start viswedstrijd Boeremapark.

• 09.30 uur:

• 09.45-10.00 uur: Klokgelui toren Dorpskerk.

me focus’, legde de mevrouw

dan je denkt.’ Het was of ze re-

Boeken

• 10.00 uur:

clame maakte voor de labrador

Opening Koningsdag op het

3 mei

als

Raadshuisplein (Koningsplein).

Dodenherdenking aprilstaking

Wij lagen dubbel, omdat het zo

Toespraken door de burgemees-

Appèlbergen (paviljoen)

erg was. Laatst was ik op huis-

ter van de gemeente Haren, de

Aanvang: 14.00 uur

heer P. van Veen en door de

Info: 050 5263429.

voorzitter van de Algemene Oranjevereniging “Oranje

2, 3 en 4 mei

Nassau” te Haren, de heer H.

Parkeerplaats zwembad Scharla-

WWW.STREETLIFE-FASHION.NL Dealer van: Sandwich, Expresso, Geisha, Simclan & Ca’Shott

blindengeleidehond.

‘Ze’.

bezoek bij een gezin: vader was moeder aangevlogen in bijzijn van hun kinderen. Hij vertelde dat hij zijn baan bij de sociale werkplaats kwijt was geraakt, in de bijstand kwam en moest

Heikema van de Kloet. Hijsen

kenhof

van de vlaggen. Zingen van de

Huttenbouw t.b.v. decor project

coupletten 1 en 6 van het Wil-

‘Zwembadverhalen’

nen. Maar dat kan hij helemaal

Toegang gratis

niet aan. Door de druk was hij

helmus • 10.25 uur: Oplaten van de ballonnen

• 10.30 uur:

5 juni Cabrio-rit voor vrouwen

Jurering bakwedstrijd door

Voorwaarde: witte kleding aan

Sarena Solari, de beste thuis-

Vertrek: 10.00 uur

bakster van Nederland van 2015 • 11.00 uur: Muzikale optredens in diverse

Kosten 60,- p.p. inclusief lunch en diner. Aanmelden tot 1 mei: a.krikken-dijk@hotmail.com

senioren- en zorgcentra: 10.30 – 12.00 uur : Huize Maarwold

2 juli

en Zonnehof: Koor Vrouwen

Wandelroute ‘Loop mee langs

van Nu, afd. Haren. 10.30 – 12.00

privé’.

uur: Avondlicht en Dilgtoord:

Route langs particuliere makers

“Tempus Fugit” 10.30 – 12.00 uur:

van creatieve producten in eigen

Huize Westerholm: Duo Cobien

Nieuwpoort • 12.00-17.00 uur: Kindervrijmarkt. Verschil-

huis of tuin. Aanmelden kunstenaars die thuis opendeurharen@gmail.com

nostalgische scheersalon, hout-

4 mei dodenherdenking in Haren

bewerking en een presentatie

• 14.00 uur Bij monument Anda

Oranje-bridgedrive in het Gorechthuis (organisatie: Goede Doelen Groep van de Gorechtkerk) Inschrijfgeld: 15 Euro per

paar • 19.00 uur: Oranjeconcert in de Gorecht-

NIEUW! Nu bij ons verkrijgbaar en snel leverbaar DUTCH ID Shimano steps met DI2 en Bosch middenmotoren

Parkweg 89 - 9725 ED Groningen - Telefoon 050-5253731

willen exposeren tot 20 mei bij

lende oude ambachten: een

van het schaatsmuseum. • 13.00 uur:

U kunt gratis parkeren!

Kerkhoven, Oosterbroekseweg Glimmen • 14.30 uur Bij Paviljoen Appèlbergen en monument • 15.15 uur Bij begraafplaats Kerkstraat, Haren • 18.30 uur Bij begraafplaats Eshof, Haren (toespraken en

Winkels en weemoed Slagerij Groefsema, Rijksstraatweg 171, Haren, 1917-1951

solliciteren op reguliere ba-

depressief en aan de drank geraakt en zodoende vliegt hij nu regelmatig zijn vrouw aan, die zich namelijk helemaal dood ergert aan zijn constante en negatieve aanwezigheid. Nu is hij gek verklaard omdat hij

Het was of ze reclame maakte voor de labradoor als blindengeleidehond de kans moest krijgen om mee te doen en moet hij het maatschappelijk werk dagelijks over de vloer dulden, omdat anders zijn kinderen worden afgepakt. Ingewikkeld. Ik ben blij dat ik niet bij ‘ze’ hoor. Dan weer word je de bossen ingerold en na 4 jaar moet je weer partici-

gedichten)

kerk (organisatie: Goede Doelen

• 20.00 uur Monument dorpskerk

peren, ik zou het niet bij kun-

Groep van de Gorechtkerk i.s.m.

Haren, Wilhelmus en kransleg-

nen houden. Hoe zou het voelen

de Oranjevereniging). Medewer-

gingen

wanneer iemand je vertelt hoe

ps “Juliana” uit Hoogezand o.l.v.

6 en 7 mei

Bauke Burghgraef Koor van

24-uurs voetbaltoernooi

wat goed is voor jou? En dat uit volle overtuiging, omdat

“Eigen-Wijs” Vrouwen van Nu

Sportpark de Koepel

diegene net een training heeft

king verlenen: Chr. Fanfarekor-

je in elkaar steekt en beslist

afd. Haren o.l.v. Hans Eijsink,

T.b.v. kankerbestrijding

Hendrik Groefsema startte in 1917

zonder bonnen, om de bezetter een

gevolgd waar enthousiast is uit-

Anco Ezinga, organist

Tijd: 6 mei vanaf 19.00 uur tot 7

op dit adres een slagerij. Boven de

hak te zetten. Omdat hij weigerde

gelegd dat uit recent onderzoek

mei 19.00 uur

winkel woonde zijn gezin met ze-

vlees te leveren aan de Wehrmacht

is gebleken...Terwijl het vaak

Presentatie: de heer A. van Hal. Toegangsprijs: 10 Euro p.p., waar-

Deelnemers sponsoren met 10,00

ven kinderen. Achter was nog een

moest hij de zaak een jaar sluiten.

gewoon verdrietig is om te moe-

Opgeven t/m 25 april voetba-

slaapkamer en op zolder sliepen de

van 7 Euro naar goede doelen gaat:

l24uur@hotmail.com

knechten. In de vroege ochtend van

In 1951 zette hij de zaak te koop.

om een zorgenkind te hebben.

de zaterdagen (2.00 uur) stonden ze

Albert Heijn had interesse, maar

Beleid is richtinggevend, maar

16 mei

al bestellingen klaar te maken, die

bood een schijntje. Later meldde

door het te implementeren als collectief ideaal wordt het pa-

Ronald McDonald Kinderhuis Groningen en twee onderwijsprojecten

ten leven met een beperking, of

Open Boerderijdag bij familie

later per slagersfietsen werden uit-

zich de familie Warners, die de

Hoving

gereden. De slager had weinig tijd

zaak succesvol voortzette tot de

ternalistisch en betuttelend. En

Kaarten zijn te verkrijgen bij het

Locatie: Oosterweg 123, Haren

voor zijn gezin, behalve op feestda-

sluiting in 2007. Nu is kledingzaak

dat veroorzaakt een hoop indi-

Gorechthuis, Boekhandel Boom-

Tijd: 10-17 uur

gen. In de oorlog bezorgde hij vlees

Poggibonsi hier gevestigd.

vidueel leed.

in Afrika.


18

APRIL 2016

Zet alvast in je agenda!

Gezellige meimarkt op de Mikkelhorst Veel vertier, kramen, muziek en lekkers voor jong en oud!

Woensdag 18 mei 13.00 tot 18.00 uur

Klaverlaan 37 | 9753 BZ Haren www.mikkelhorst.nl | info@mikkelhorst.nl

Comfortabel wonen bij dorp en natuur • 2-, 3- en 4-kamerappartementen vanaf 75m2, koop of huur • Comfortabel en riant wonen • Zelfstandig met privacy • Service- en dienstenpakket • Welzijn en activiteiten • (Thuis)Zorg aanwezig 24 uur per dag Vraag naar het actuele aanbod bij de receptie Nesciolaan 32, 9752 HM Haren T 050–5346422 W www.maarwold.nl E info@maarwold.nl

Dodelijke slachtoffers Paterswoldsemeer…

Ludwig Becker schoot raak op 18 augustus 1941 In de nacht van zondag 17 op maan- die. Tuinman en zijn vrouw gaven dag 18 augustus 1941 voerde de de man eten en warm drinken en Engelse RAF een afleidingsbom- overwogen of ze hem konden verbardement uit op de Duitse stad bergen voor zoekende Duitsers. Bremen. Een Handley Page Hamp- Na overleg met een ‘goede’ poliden AE185 bommenwerper was om tieagent in de politiepost in Help22:55 uur opgestegen van de basis man werd besloten om de piloot Swinderby in Lincolnshire om naar op te laten halen door de politie, Bremen te vliegen. De vlucht ein- zodat die hem over kon dragen digde echter toen het vliegtuig in aan de Duitse autoriteiten. In de het Paterswoldsemeer stortte. eerste uren na de crash werd door

arme mensen zijn gestorven, zijn

burgers gezocht naar gewonden.

ze veiliger dan ooit’. De gevangen

Aan boord waren vier beman-

Zij vonden slechts de lijken van

genomen piloot Eric Maskell ten-

ningsleden: de piloot Pilot Officer

de bemanning. De begrafenissen

slotte heeft de oorlog overleefd.

Eric Cyril Maskell (19), de Cana-

vonden snel plaats op de Eshof met

Dirk Munk, die het ongeval heeft

dese navigator Pilot Officer Henry

militaire eer.

onderzocht, heeft nog vragen. Andi

Law (26), en twee boordschutters,

Radiografist George Albert Cowel (21) overleefde niet.

Bij de graven ligt een steen met

Cowell, de neef van George Albert Cowell, is eens hier op bezoek ge-

Barclay Orwin (19), en Sergeant

een gedicht. De tekst werd ge-

weest. Hij heeft toen gesproken

George Albert Cowell (21). De rou-

vonden op een stukje paper in de

met een aantal ex-verzetsstrijders,

te voerde het vliegtuig zo’n 30 ki-

vlieger-overall

van George Al-

weet iemand hier meer van? In 1992 werd het dashboard van de

Flight

Sergeant

Peter

Francis

lometer ten zuiden van Groningen.

bert Cowell. De tekst luidt (vrij

Kort na middernacht kwam het

vertaald):‘Oorlog heeft geen macht,

bommenwerper opgedoken. Weet

daar ergens in het vizier van een

ik zal veilig zijn. Met geheime wa-

iemand wat er mee gebeurd is, en

Duitse nachtjager, een Dornier DO

pens tegen de dood. Veilig, hoewel

215-B5 met aan de stuurknuppel

iedere bescherming is verdwenen

zijn er nog andere onderdelen van de bommenwerper bewaard geble-

Oberleutnant Ludwig Becker. Hij

en mensen sneuvelen. En als deze

ven? Mail: munk@home.nl

was een zeer bekwame piloot, en zou nog hoog gedecoreerd worden vanwege zijn vele overwinningen voordat hij begin 1943 zelf sneuvelde ten noorden van Schiermonnikoog. Hij haalde de Hampden

Caravancontrole zaterdag a.s.

waarschijnlijk zonder veel moeite

Zaterdag 23 april a.s. worden er weer caravans gecontroleerd door deskundigen op het terrein van de brandweer in Haren.

politie, VVN en anderen staan

rijen ten oosten van het Hoornse

klaar voor de checks. De kosten

Diep. Eén van zijn handschoenen

neer. Hulp De Hampden kwam plat op het water terecht. De piloot kwam met zijn parachute terecht in de lande-

zijn slechts 25,00. De caravancon-

werd gevonden in de tuin aan de

troles vinden plaats op het ter-

Rijksstraatweg 32.

rein van de brandweer in Haren,

(Tuinman) van Molen De Helper

De molenaar

Wie zijn caravan wil laten contro-

Westersedrift. Opgave kan tele-

aan de Hoornsedijk was rond 5.00

leren op vitale onderdelen, kan

fonisch bij R. Flanderijn: 06-

uur opgestaan en trof bij zijn huis

zich nog aanmelden. Brandweer,

53237196.

een ontheemde vlieger met zijn handen in de lucht: ‘English’, zei

I.M.

WIJ RUIMEN ONS MAGAZIJN OP! Prachtige producten voor een prachtig klein prijsje. Komt dat zien bij de dames van

Beauty V.o.F. Fournituren

Kerkstraat 6, Haren beautyvof.com - facebook.com/beautyvof

Dirk Munk uit Groningen bij de graven. Hij onderzocht de crash van 1941.

ROMPSLOMP LUMP SUM installatie

montage

Badkamer - Centrale verwarming - Dakwerk - Verbouw - Keuken Tegelwerk - Gas - Water - Elektra Koperen en zinken dakgoten • Gespecialiseerd in badkamers • Haren, telefoon 050-5350062/06-10199085 www.aenh-installaties.nl

Het lijkt zo simpel: een bedrag ineens overeenkomen ter beëindiging van meerdere geschillen. Dat kan echter onvoorziene fiscale consequenties hebben. Dit speelt vaak in echtscheidingssituaties. Men verschilt van mening over de bedragen die de ene (ex-)echtgenoot aan de andere (ex-)echtgenoot moet betalen aan bijvoorbeeld alimentatie, vanwege overname van de woning, verrekening van de waarde van een onderneming, lijfrentepolissen, enzovoorts. Om er uit te komen wordt een lump sum afgesproken; een bedrag waarmee alle geschilpunten als afgehandeld worden beschouwd. Het is dan zaak om duidelijk vast te leggen welk deel daarvan afkoop van alimentatie of ander fiscaal belast onderwerp betreft. Blijft dat in het midden, dan loopt de ontvanger van het bedrag het risico veel minder over te houden dan verwacht. De fiscus kan namelijk een aanslag opleggen, bijvoorbeeld over het bedrag dat volgens de inspecteur als afkoop van alimentatie moet worden aangemerkt.

mr. Susanne Wortmann

familierecht@plasbossinade.nl

PlasBossinade advocaten en notarissen

Paterswoldseweg 804 Groningen - Zuid +31 (0)50 - 521 43 33 www.plasbossinade.nl


APRIL 2016

Piet Teune zwaait af

RUBRIEK

(R)ECHT

uitdenken

Vragen en antwoorden over familierecht

Is het altijd nodig dat ouders die uit elkaar gaan een ouderschapsplan sluiten?

Piet Teune en zijn onafscheidelijke echtgenote Stien…

Een markant ondernemer verlaat

De wet schrijft voor dat ouders

het zakelijke toneel van Haren.

die uit elkaar gaan een ouder-

zelf of ze een ouderschapsplan

Piet Teune (67) zette in 2000 een op-

schapsplan met elkaar moeten

sluiten.

Het is dan vooral aan de ouders

merkelijk ‘knip’ in zijn loopbaan.

sluiten. De essentie van een

Hij was sinds 1967 kapper aan de

ouderschapsplan bestaat uit af-

Vragen

Molenkampsteeg en in 1973 begon

spraken over gezag en de hoofd-

Bij

hij daarnaast met het verkopen

verblijfplaats van kinderen, de

te Groningen kunt u terecht

van

uitvaartverzekeringen.

over

Advocaten

In

zorgregeling en een financiële

voor een voorlichting, advies

regeling voor de kosten van ver-

en bijstand. Hier werken 20

neer en richtte zijn eigen assurantiekantoor op. Teune is diepgewor-

zorging en opvoeding van de kin-

advocaten/juristen. Mr. Anne

deren. Geldt de verplichting een

Kim van Eck en mr. Carla Seip

teld in de Harense samenleving en

ouderschapsplan te sluiten altijd

zijn als advocaat en mediator

kreeg daardoor het vertrouwen

en ook voor ouders die niet met

gespecialiseerd in het fami-

van veel klanten. In 2003 kwam

elkaar getrouwd zijn?

zijn dochter Gerda in de zaak na

uitvoeren?

familierecht?

BoutOveres

2000 legde hij de schaar definitief

lierecht en erfrecht. Zij zijn aangesloten bij de vereniging

eerst enkele jaren bij Unigarant

Wanneer sprake is van getrouw-

Familierecht

gewerkt te hebben. Zij neemt nu de

de ouders moet op grond van de

Scheidingsmediators

zaak, inmiddels uitgebreid met Regiobank, over. Piet Teune ziet niet

wet een ouderschapsplan bij het

en het MfN. Het kantoor is

verzoekschrift tot echtscheiding

naast de rechtbank in Gro-

op tegen een lege agenda, want

worden gevoegd. Soms lukt het

ningen gevestigd aan de Os-

leeg is die niet. Hij heeft het druk

ouders niet om daarover afspra-

senmarkt. Lees meer op www.

genoeg. Toneel, Harener Kerkkoor,

ken te maken. Om te voorkomen

boutoveres.nl

sport, tuinieren in de volkstuin,

dat een ouder op die manier de

kleinkinderen. Op 31 maart werd

echtscheiding kan tegenhouden,

Piet Teune uitgeleide gedaan met

kent de wet een uitzondering

slingers en een taart, waarop zijn

op grond waarvan een getekend

beeltenis prijkte.

ouderschapsplan mag ontbreken.

Advocaten

&

(vFAS)

ontwerp, aanleg en onderhoud (050) 406 19 91 www.bartelds.nl

Uw vertrouwde Voor bedrijf adres voor o.a.: én particulier Schilderwerken Beglazing Houtrot reparaties Wandbekleding

De rechtbank zal op verzoek van

Colofon

19

de ouder(s) dan een beslissing nemen over de meest belangrijke zaken. Wanneer niet getrouwde

Jaargang 21 nummer 4

ouders uit elkaar gaan, volgt niet

april 2016

altijd een procedure. Er is nie-

Oplage:

ouderschapsplan wordt gesloten.

sinds 1886

mand die toets of er dan wel een 40.000 exemplaren

Potklei 22a 9351 VS Leek

Telefoon 0594 - 51 61 00 info@schildersbedrijf-hrafman.nl

www.afmanleek.nl

Volgende uitgave 25 mei 2016 www.harendekrant.nl Redactie/uitgever: Hein Bloemink Close-Up Media, Groningen, tel: 050-5276133 redactie@harendekrant.nl

Wilsonbekwame bejaarde uitgebuit: 22 maanden cel

Adverteren? Zie www.harendekrant.nl

gens haar huisarts niet meer wils-

(over ons/adverteren)

bekwaam was.

Opmaak: Baskwadraat, Zuidlaren

Omwonenden waarschuwden de politie omdat zij bange vermoe-

Tarieven v.a. 75,00 Website v.a. 24,95

gen van de wilsonbekwame vrouw.

‘Mijn geld’

dens kregen. Bovendien vinden

Doordat zij de bejaarde dame als

zij dat het stel nauwelijks zorg

mantelzorgers ondersteunden was

verleende. Tijdens de rechtszit-

de vrouw in een afhankelijke posi-

ting in maart werd het stel ook be-

tie gekomen. Zij vertrouwde nie-

schuldigd van verduistering van

Druk:

mand, behalve Henk L. Toen deze

600.000 van een stichting waar zij

Hoekstra Krantendruk

in 2010 overspannen raakte was de

bestuursleden waren en van een

Emmeloord

oude dame onthutst. Toen ook nog

bejaard echtpaar in Drenthe. De

eens bleek dat hij financiële pro-

rechter veroordeelde het stel tot

Verslaggeving: Gonneke Bonting Desirée Boerema Verspreiding in: Haren, Onnen, Glimmen, Noordlaren, Zuidlaren, Vries, Eelde, Paterswolde, Groningen-Zuid (o.a. Oosterpoort, Wijert, Wijert-Zuid, Corpus, Helpman, Ter Borch, Piccardthof, Klein Martijn)

Op 8 april veroordeelde de recht- laan al veertig jaar en was er vroe- blemen had heeft zij gezegd dat hij 22 maanden cel en er loopt nog een bank Harenaar Henk L. en zijn ger kind aan huis. op haar kon rekenen. ‘Mijn geld is ontnemingsprocedure ter grootte vrouw Marian tot 22 maanden jouw geld’ zou ze hebben gezegd. van 800.000 euro. Het is nog niet cel. Zij hebben de afgelopen jaren Van haar bankrekening werd En hierin zit volgens Henk L. het duidelijk of de Harenaars in hoger bijna 300.000 gestolen van een door het echtpaar volgens onder- bewijs dat zij instemde met zijn beroep gaan. demente, hoogbejaarde dame uit zoek tussen 2010 en 2013 ongeveer gedrag later. Hij deed boodschapHaren. Het stel had toegang tot 290.000 euro overgeboekt naar ei- pen met haar pinpas, deed dure In Haren de Krant van mei een de goedgevulde bankrekening van gen rekeningen of onduidelijke aanschaffen, ging van haar geld reconstructie waarin aandacht de oude dame dankzij een machti- doelen. Dat kon L. doen omdat hij op vakantie, kocht een auto voor voor de rol van omwonenden, ging. Met name Henk L. kende de sinds 2009 gevolmachtigde was zijn zoon en zijn kinderen kregen die alarm sloegen. bejaarde dame aan de Botanicus- voor mevrouw Rosingh, die vol- duizenden euro’s aan schenkin-


20

APRIL 2016

Loewe One 55 Ultra HD. De nieuwe Loewe One 55 Ultra HD biedt u alles wat u verwacht van Smart Home Entertainment: ’s werelds snelste zap- en opstarttijden, een vlijmscherp beeld, een gebruiksvriendelijkheid om U tegen te zeggen - eenvoudigweg een volmaakte kijkervaring, tegen een scherpe prijs. Loewe One 55 UHD: €2.199 - €200 prijsvoordeel: €1.999 Test dit gloednieuwe, prachtige toestel zelf uit bij uw Loewe-vakhandelaar. Ontdek meer op www.loewe.tv en op www.facebook.com/LoeweBenelux

In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn, mag niet groter zijn dan het Loewe-logo en dient binnen de stippellijntjes geplaatst te worden. De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden: u moet ze verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars adverteert, mogen geen logo‘s gebruikt worden én moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.