Page 25

Dry Cleaning Series № 7. Beetsterzwaag, Netherlands Savage

Foto, 2013

Begin 2013 was kunstenaar Savage (GB, 1971) te gast in Kunsthuis SYB, gevolgd door Lola Lasurt Bachs en Andrea Galliazo, destijds alle drie student aan het Hogere Instituut voor Schone Kunsten (HISK) in Gent. Bij wijze van experiment was elk van hen slechts één week aanwezig in Beetster­zwaag voor het realiseren van een specifiek werk. Wat zou er gebeuren als een kunstenaar slechts beperkte tijd heeft om aan een project werken? In het geval van Savage leidde dit tot de vrijheid een paar dagen ongestoord Dry Cleaning Series Nº 7. Beetsterzwaag, Netherlands, foto, courtesy Galerie Marion De Cannière rond te dwalen in de omliggende bossen, met enkel zijn hond als gezelschap. Op zijn derde wandeldag trof Savage een natte zwarte jas Keunstner Savage (GB,1971) in de struiken, die hij besloot af te geven bij de dichtstbijwie begjin 2013 te gast zijnde stomerij in Drachten. Drie dagen later haalde hij de yn Kunsthuis SYB. By wize jas weer op, gereinigd en verpakt in een plastic hoes, en fan eksperimint wie hy mar bracht het kledingstuk terug naar de oorspronkelijke vindien wike oanwêzich yn plaats in het bos. Opgehangen aan een haak wacht de jas Beetstersweach. Dat betsjutte hier geduldig op een nieuwe eigenaar. foar Savage dat er in pear Deze simpele, maar poëtische ingreep in de natuur is dagen frij omdoarmje koe yn vastgelegd op de foto getiteld Dry Cleaning Series Nº 7. de bosken yn de omjouwing, Beetsterzwaag, Netherlands. Met zijn werk bevraagt mei inkeld syn hun as Savage begrippen als materialisme en eigendom, en selsskip. verleent hij een nieuwe status aan dingen die niet langer als Op de tredde dei dat er dêr waardevol worden beschouwd. op in paad wie fûn Savage in wiete swarte jas yn de In the beginning of 2013, the coat, clean and wrapped strûken, hy besleat om dy Savage (GB, 1971) resided in the customary plastic cover, nei de stomerij yn Drachten at Kunsthuis SYB. As an and brought it back to the te bringen. Trije dagen letter experiment, he spent only one place where he originally helle er de jas wer op, skjin week in Beetsterzwaag. This found it. There, hung up on a en ferpakt yn in plastik hoes, allowed him the freedom to coat hanger, the coat is hy brocht de jas werom nei it freely explore the forests waiting for a new owner. plak yn ‘e bosk dêr’t er him around Beetsterzwaag, with This simple yet poetic inter­ oantroffen hie. Oan in heakje only his dog to keep him vention was recorded photo­ wachtet de jas dêr geduldich company. graphically and titled Dry op in nije eigner. On his third day of strolling, Cleaning Series No.7. Dy simpele, mar poëtyske Savage found a wet, black Beetster­zwaag, Netherlands. yngreep yn de natoer is coat in the bushes. He Savage’s work questions fêstlein op de foto mei de titel decided to have it cleaned at concepts such as materialism Dry Cleaning Series Nº 7. the nearest dry cleaners. and ownership. Beetsterzwaag, Netherlands. Three days later he picked up Mei syn wurk giet Savage yn op begrippen as materialisme en eigendom.

Publicatie Sfear Fan Ynset  

17,0 x 23,5 mm, 28 pagina's, pantone PMS 3015, Hello gloss 115 g/m2 Triënnale van Beetsterzwaag, kunsthuis SYB

Publicatie Sfear Fan Ynset  

17,0 x 23,5 mm, 28 pagina's, pantone PMS 3015, Hello gloss 115 g/m2 Triënnale van Beetsterzwaag, kunsthuis SYB

Advertisement