Page 23

Terra Nova, №3

Sjoerd van Leeuwen & Harald den Breejen Foto’s, installatie en performance, 2015

Tijdens hun residency in Kunsthuis SYB in 2012 lieten Den Breejen (NL, 1983) en Van Leeuwen (NL, 1985) zich Terra Nova, detail installatie inspireren door de expeditie van ontdekkingsreiziger Sir Robert Scott. Deze trok in 1912 met zijn team en enkele honden, pony’s en (voorlopers van) sneeuwtanks naar de Zuidpool. Toen alle dieren stierven van de kou, trokken de reizigers hun sleeën met mankracht over het ijs. Geen van de deelnemers is levend van de reis teruggekeerd. Wat overblijft, zijn de sterke verhalen vol nostalgie en zelfverheerlijking, menen de kunstenaars. Kom luisteren naar hun inmiddels mythische avonturen.

Terra Nova, Nº3 is comprised of two parts that can be found in two locations. In 2012, the artists made a journey with a self-built sled from Kunsthuis SYB to the middle of the Wadden Sea. The remnants and footage of this journey are on display in café de Posthoorn. Dressed in traditional costumes, the art­ ists also share their stories and a bottle of Wadden whiskey with the audience. In the former town hall, photos of the artists reminiscing about their journey are on display. During their residency, Den Breejen (NL, 1983) and Van Leeu­ wen (NL, 1985) were inspired by explorer Sir Robert Scott. In 1912, Sir Robert and his team, along with some dogs, ponies and (predecessors of) snow tanks, went on an expedition to the South Pole. After all the animals froze to death, the explorers used manpower to drag their sleds over the ice. None of the travellers made it back alive.

Terra Nova, Nº3, besteande út twa parten, leit op twa lokaasjes. Yn kafee de Posthoorn binne de oerbliuwsels en is byldmateriaal oanwêzich fan de tocht dêr ‘t de keunstners yn 2012 harren sels- boude slide meiskuorden fan Kunsthuis SYB oant it middelpunt fan de Waadsee. De keunstners sille hjir ek, klaaid yn orizjineel habyt, in flesse waadwhisky diele mei it publyk en harren sterke ferhalen foar it ljocht bringe . Yn it eardere Gemeentehûs binne foto’s fan de keunstners te sjen, dy’t fan harren hjoeddeistige perspektyf werom sjen op de tocht. Under harren residinsje lieten Den Breejen (NL, 1983) en Van Leeuwen (NL, 1985) harren ynspi-rearje troch de ekspedysje fan ûntdekkingsreiziger Sir Robert Scott. Dy luts yn 1912 mei syn team en in pear hûnen, ponys en (foarrinners fan) snietanks nei de Súdpoal. Doe’t alle bisten stoaren fan ‘e kjeld, loeken de reizgers harren sliden mei mankrêft oer it iis. Net ien fan de dielnimmers is libben fan de reis weromkommen.

11. Het voormalige Gemeentehuis - Eja Siepman van den Berg / Kunstruimte Wagemans

Terra Nova, Nº3 onderzoekt hoe de herinneringen aan een zware expeditie rooskleuriger worden, naarmate de tijd verstrijkt. Het werk, bestaande uit twee delen, bevindt zich op twee locaties. In café de Posthoorn zijn de ‘relieken’ van hun oorspronkelijke werk Terra Nova aanwezig. We zien overblijfselen en beeldmateriaal van de tocht in 2012 waarop de kunstenaars hun zelfgebouwde slee meesleurden van Kunsthuis SYB tot aan het middelpunt van de Waddenzee. Ook zullen de kunstenaars hier, gekleed in origineel kostuum, een fles waddenwhisky delen met het publiek en hun sterke verhalen ten gehore brengen. In het voormalig Gemeentehuis zijn foto’s van de kunstenaars te zien, die vanaf hun huidige perspectief terugkijken op de tocht.

Publicatie Sfear Fan Ynset  

17,0 x 23,5 mm, 28 pagina's, pantone PMS 3015, Hello gloss 115 g/m2 Triënnale van Beetsterzwaag, kunsthuis SYB

Publicatie Sfear Fan Ynset  

17,0 x 23,5 mm, 28 pagina's, pantone PMS 3015, Hello gloss 115 g/m2 Triënnale van Beetsterzwaag, kunsthuis SYB

Advertisement