Page 11

Tristes Tropiques

Ronald van Tienhoven & Laurence Aëgerter Foto’s en boek, 2010

During their 2010 residency at Kunsthuis SYB Laurence ­Aëgerter (FR, 1972) and Ronald van Tienhoven (NL, 1956) were mostly preoccupied with historical and documentary applications of photography. They attempted to unify the art historian, anthropologist and documentary photographer. This resulted in the artists’ book Tristes Tropiques: Illustrations hors texte, a re-imagining of the photographic supplement to Claude Lévi-Strauss’ seminal Tristes Tropiques (1955). In the nineteen thirties this French anthropologist studied ethnic Brazilian cultures in order to examine western conceptions of ‘I’ and ’the other’, and concluded that there exists no such thing as a ‘primitive’ culture. Aëgerter and Van Tienhoven portrayed Beesterzwaag’s villagers in a manner identical to Lévi-Strauss’ photos of Brazilian tribesmen. They call their method ‘contraexploration’; getting to know the village through pre-established rules which were not based on local circumstances.

Tristes Tropiques: Illustrations hors texte, fotoboek

Rinnende harren ferbliuw yn Kunsthuis SYB yn 2010 gong de ynteresse fan Laurence Aëgerter (FR, 1972) en Ronald van Tienhoven (NL, 1956) út nei de histoaryske en dokumintêre kontekst fan fotografy, wêrby’t se de keunsthistoarikus, de antropolooch en de dokumintêre fotograaf byinoar bringe woene. Dat late ta it keunstnersboek Tristes Tropiques: Illustrations hors texte, dat in rekonstruksje is fan it fotografyske supplemint fan it boek Tristes Tropiques (1955) fan Claude Lévi-Strauss. Dy Frânske sociolooch bestudearre yn de tritiger jierren yn Brazilië de etnyske folken om it westerske begryp fan ‘ik’ en ‘de oare’ te ûndersykjen. Oan ‘e hân fan fan syn ûnderfinings konkludearre er dat der neat soks bestiet as in ‘primitive’ kultuer. Aëgerter en Van Tienhoven portrettearren doarpsbewenners fan Beetstersweach as de indianen op de foto’s fan Lévi-Strauss. Harren wurkwize neamden se in ‘contraexploratie’: se learden it doarp kennen oan ‘e hân fan ôfsprutsen spulregels dy’t net fuortkomme út de omstannichheden op dat plak sels.

5. Hotel Bilderberg/Landgoed Lauswolt

Tijdens hun verblijf in Kunsthuis SYB in 2010 ging de interesse van Laurence Aëgerter en Ronald van Tienhoven uit naar de historische en documentaire context van fotografie. Het streven was om de kunsthistoricus, de antropoloog en de documentaire fotograaf samen te brengen in één context, wat uitmondde in het kunstenaarsboek Tristes Tropiques: Illustrations hors texte, dat een reconstructie is van het fotografische supplement van het boek Tristes Tropiques (1955) van Claude Lévi-Strauss. Deze Franse cultureel antropoloog vertrok in de jaren dertig naar Brazilië om sociologie te doceren, maar samen met zijn vrouw Dina, een vooraanstaand entnologe, deed hij veldwerk bij diverse Braziliaanse stammen teneinde het westerse begrip van ‘ik’ en ‘de ander’ te onderzoeken. Aan de hand van zijn ervaringen concludeerde hij dat er niet zoiets bestaat als een ‘primitieve’ cultuur, en plaatste hij vraagtekens bij de betekenis van etnologie en etnografie in de westerse cultuur. Tijdens precies geregisseerde re-enactments portretteerden Aëgerter en Van Tienhoven dorpsbewoners van Beetsterzwaag zoals de indianen van diverse volkeren door LéviStrauss werden vastgelegd. De werkwijze van Aëgerter en Van Tienhoven noemden ze een ‘contra-exploratie’: ze leerden het dorp kennen aan de hand van vooraf vastgestelde spelregels die niet voortkomen uit de omstandigheden ter plekke. Laurence Aëgerter (FR, 1972) is gefascineerd door systemen, waarop ze vervolgens het toeval loslaat zodat ze een persoonlijk karakter krijgen. Ronald van Tienhoven (NL, 1956) werkt voornamelijk aan projecten in de publieke ruimte, waarin de geschiedenis en duiding van de visuele cultuur centraal staat.

Publicatie Sfear Fan Ynset  

17,0 x 23,5 mm, 28 pagina's, pantone PMS 3015, Hello gloss 115 g/m2 Triënnale van Beetsterzwaag, kunsthuis SYB

Publicatie Sfear Fan Ynset  

17,0 x 23,5 mm, 28 pagina's, pantone PMS 3015, Hello gloss 115 g/m2 Triënnale van Beetsterzwaag, kunsthuis SYB

Advertisement