Page 8

8

RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

OP ZOEK NAAR IDEEËN! Wij zijn bezig met de opmaak van een ‘strategische nota’ voor onze scholengroep. In deze strategische nota formuleren we ontwikkelingslijnen voor de komende vier schooljaren. Om een krachtige en relevante strategische nota uit te werken, betrekken wij zoveel mogelijk leerlingen, medewerkers, ouders, directie- en bestuursleden bij de opmaak ervan. Wij wensen jullie ideeën en verwachtingen met betrekking tot onze scholengroep in kaart te brengen en op die manier verdere inspraak mogelijk te maken. Één van de methodieken die we hiervoor gebruiken, is ‘waarderend onderzoek’. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksmethodiek waarbij we met een positief waarderende bril kijken naar onze scholengroep én de scholen die er deel van uitmaken. We zijn op zoek naar twee leerlingen en twee ouders die bereid zijn om ideeën in te brengen. Tegelijk is deze methodiek een leerkans voor de leerlingen en ouders die zich engageren: −− Als ouder kan je ‘waarderend onderzoek’ mogelijk toepassen in je professionele context. −− Als leerling kan je ‘waarderend onderzoek’ mogelijk gebruiken in je jeugdbeweging of je sportclub. Samengevat: twee keer voordeel: je kan concrete ideeën aanbrengen voor het toekomstproject van onze scholengroep én je leert een boeiende methodiek om erna zelf met een groep van mensen aan de slag te gaan op een waarderende manier. We organiseren deze sessie ‘waarderend onderzoek’ op dinsdagavond 15 mei van 18.30 tot 21.00 uur voor leerlingen en ouders. Wil je met ons meedenken? Wil je aangeven wat je beroert en wat jij verstaat onder ‘beklijvend en pakkend onderwijs’? Aarzel dan niet langer, en schrijf je via het strookje elders in deze Maandbrief in voor het ‘waarderend onderzoek’. De procesbegeleiding van deze methodiek ligt in handen van ‘Domo de Refontiro’.

Maandbrief april - mei 2018 | eerste jaar  
Maandbrief april - mei 2018 | eerste jaar  
Advertisement