Page 19

RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

ANTWOORDSTROOK voornaam en naam : ...................................................................................................................................

klas : ..............................

klasnummer : ...................

Waarderend onderzoek …… Wij schrijven de volgende personen (leerlingen en/of ouders) in voor het waarderend onderzoek’ op dinsdag 15 mei van 18.30 tot 21.00 uur: …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………........... …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………................................................

handtekening ouders :

Gelieve dit blad ten laatste op maandag 16 april 2018 ondertekend aan de klassenleerkracht terug te bezorgen.

19

Maandbrief april - mei 2018 | eerste jaar  
Maandbrief april - mei 2018 | eerste jaar  
Advertisement