Page 1

MA ANDBRIEF EERSTE JAAR APRIL - MEI 2018

RHIZO –

LYCEUM OLV VLAANDEREN Kortrijk


2

RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

M A A N D B R I EF EER STE JA AR AP RIL - M EI 2018

Beste ouders Beste leerlingen

RHIZO –

LYCEUM OLV VLAANDEREN Kortrijk

4 ACTIVITEITEN VOOR LEERLINGEN 7 ACTIVITEITEN VOOR OUDERS 8 OP ZOEK NAAR IDEEËN 9 INFO UIT DE FINANCIËLE DIENST 12 ACHTERAF GEZIEN

Pasen

De lente in je hart toelaten Luiken opengooien Het laatste stof afschudden Met een schone lei beginnen De wereld tegemoet treden Iemand bij de hand nemen Vol vertrouwen Openbloeien Doorgroeien Verder bouwen. Pasen Tijd dat leven Openbarst In alle intensiteit

Kathleen Boedt

17 OPENDEURDAG 18 RHIZO BOUWT ANTWOORDSTROOK 21 HET PRIKBORD 22 KALENDER

Op school werken we, via onze pedagogisch project (http://www.rhizo.be/nl/lyceum/ pages/pages/pedagogisch-project), elke dag opnieuw aan de weg naar Pasen … We schudden het laatste stof af en beginnen met een schone lei door onze leerlingen op school een experimenteercultuur te bieden, om hen zo de ruimte te geven om te falen, te vallen en weer op te staan, een ruimte voor kwetsbaarheid en om te kunnen groeien in kwetsbaarheid. We nemen iemand bij de hand door daar waar nodig onze leerlingen te ondersteunen bij hun leren, leven en kiezen. We laten leerlingen vol vertrouwen openbloeien en doorgroeien en we bouwen samen verder, zodat het leven kan openbarsten in alle intensiteit, door in te zetten op een


RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

respectvolle, hartelijke en warme omgeving, waar iedere dag gewerkt wordt aan een verbindende (leer- en leef) omgeving, waarin iedereen zich thuisvoelt en uitgedaagd wordt om te groeien in kritisch denken, creativiteit en empathie. Zo willen we onze leerlingen voorbereiden op een diverse samenleving, waarin zij als volwassenen verbinding willen maken én verantwoordelijkheid willen opnemen voor de uitbouw ervan tot een nog meer solidaire gemeenschap. Een zalig paasfeest gewenst namens het hele Lyceum OLV Vlaanderen-team!

Franceska Verhenne directeur Lyceum OLV Vlaanderen Goedele Durnez graadcoördinator eerste graad Veerle Durnez beleidsmedewerker administratie en organisatie Jan Labbe pedagogisch beleidsmedewerker Mathilde Vangeel graadcoördinator tweede graad Tim Vuylsteke beleidsmedewerker communicatie en digitale innovatie en graadcoördinator derde graad namens alle personeelsleden van RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen Kortrijk

3


4

RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

ACTIVITEITEN VOOR LEERLINGEN 50 DAGEN vrijdag 27 april Op vrijdag 27 april vieren de zesdejaars de ‘50 dagen’ in het thema ‘1001 oktobernachten in de sprookjesboerderij’. Tussen 8.00 en 8.40 uur tonen de verklede zesdes hun danskunsten op podia op de speelplaats. De andere leerlingen kunnen meegenieten (en stiekem verlangen ...) en gaan bij het speciale belsignaal van 8.40 uur naar de les. De zesdes ontbijten dan samen in de eetzaal en hebben daarna een voormiddagprogramma. Tussen de middag zorgen ze opnieuw voor spektakel met optredens per klas op het podium van de gymzaal. Om 13.30 uur genieten de zesdes van een lekker middagmaal en daarna maken ze de school weer netjes.

LEEFSLEUTELS woensdag 9 mei klas 13 : 8.25 tot 10.05 uur klas 11+12: 10.20 tot 12.00 uur Tijdens de volgende Leefsleutels-les werken we rond het thema gevoelens. We leren verschillende gevoelens onderscheiden en staan eventjes stil bij empathie en zelfbewustzijn. Daarnaast leren we omgaan met stress en woede.

INFO OVER HET TWEEDE JAAR Op maandagvoormiddag 7 mei krijgt de eerste Latijnse tijdens een lesuur informatie over de keuzemogelijkheden na het eerste jaar. Daarna vullen de leerlingen een voorlopig keuzeformulier in, dat moet worden ingeleverd tegen vrijdag 18 mei. Op de klassenraden van 22 en 24 mei wordt deze keuze dan besproken. Het advies van de klassenraad wordt meegegeven met de leerlingen naar huis.

STEM-DAG

POËZIEWERKWINKEL

dinsdag 8 mei klas 14 en 15

donderdag 3 mei van 8.25 tot 10.05 uur: klas 14 van 10.25 tot 12.05 uur: klas 13 van 13.30 tot 15.10 uur: klas 12

De leerlingen van klas 14 en 15 krijgen op dinsdag 8 mei een STEM-dag voorgeschoteld. Op deze manier kunnen de leerlingen van klas 14 ook eens kennismaken met de STEMmethode. Op het programma staan zeefdruk en 3D-printen. De leerlingen zorgen voor een wit T-shirt en wat schrijfgerei.

vrijdag 4 mei van 8.25 tot 10.05 uur: klas 15 van 10.25 tot 12.05 uur: klas 11 Op 3 en 4 mei begeleidt auteur Sylvie Marie voor de eerstejaars een poëziewerkwinkel. Als geen ander kan zij de leerlingen poëzie leren lezen en smaken. Zou zij ook – wanneer zij haar publiek een gedicht leert schrijven – een paar dichters/dichteressen in spe ontdekken?


RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

AVONDSTUDIE EN HUISWERKKLAS De eerste week na de paasvakantie is er geen avondstudie of huiswerkklas. De avondstudie en huiswerkklas worden hervat op maandag 23 april.

ACTIEPLAN REMEDIËRING Op dinsdag 17 en donderdag 19 april vinden de toetsen gekoppeld aan een vakantietaak (item 7 uit het actieplan remediëring) en het proefwerk opnieuw maken met open boek (item 14 uit het actieplan remediëring) plaats, telkens om 16.20 uur in lokaal D.202.

BLIKVANGER: VRIJE DAG Maandag 30 april is een lesvrije dag.

INHAALPROEFWERKEN Op dinsdag 17 en woensdag 18 april vinden de inhaalproefwerken plaats voor de leerlingen die een of meerdere proefwerken misten. Alle betrokken leerlingen kregen de nodige info van de vakleerkracht bij hun rapport.

5


6

RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

UITSTAP NAAR OUDENBURG voor de leerlingen van het eerste jaar Latijn dinsdag 24 april van 8.15 uur tot 16.00 uur Op dinsdag 24 april gaan alle leerlingen van de eerste Latijnse naar Oudenburg. Daar bezoeken we het RAM (Romeins Archeologisch Museum). Toen de Romeinen aan de Noordzee versterkingen bouwden om de kust te verdedigen, was Oudenburg een van de belangrijkste castella (legerkampen). Onder begeleiding van een gids zullen de leerlingen kennis maken met de GalloRomeinse bewoning aan onze kust en met het Romeinse kamp dat eeuwen geleden vlakbij Oudenburg gelegen was. De unieke collectie van het museum bevat tal van kunst- en gebruiksvoorwerpen, zoals bekers, potten, wapens, mantelspelden, sieraden ... Na de rondleiding in het museum kunnen de leerlingen ook zelf aan het werk. Een aantal leerlingen knutselen met minutieuze steentjes een kleurrijke Romeinse mozaĂŻek in elkaar. De andere leerlingen gaan in het museum en in de tuin via een educatieve en ludieke speurtocht op zoek naar het armbandje van de dochter van de Romeinse kampcommandant. Zo reconstrueren ze het leven van dit Romeinse meisje. We verzamelen op de speelplaats om 8.15 uur, zodat we met de bus kunnen vertrekken rond 8.30 uur. We zullen terug in Kortrijk zijn tegen 16.00 uur (afhankelijk van het verkeer). De leerlingen kunnen hun eigen picknick eten in het cafetaria van het museum, waar ze een drankje kunnen aankopen. (Zorg dus het best voor wat muntstukken.) De leerlingen die de speurtocht doen, zorgen voor aangepaste kledij. De vermoedelijke kostprijs (toegang museum, gids, workshop, bus) bedraagt 20 euro (schoolrekening).

EXCURSIE AARDRIJKSKUNDE telkens van 13.30 tot 16.00 uur dinsdag 22 mei: klas 13, 14 en 15 donderdag 24 mei: klas 11 en 12 LANDSCHAPSCOUPES DOOR KORTRIJK De leerlingen uit het eerste jaar maken op dinsdagnamiddag 22 mei of donderdagnamiddag 24 mei een excursie te voet (ongeveer 5 km) in het kader van de lessen aardrijkskunde. De klas wordt in vier groepen verdeeld en een bus van De Lijn brengt ons naar ons vertrekpunt. De leerlingen maken een traject door de bebouwing in de eigen leefruimte, van de open ruimte aan de rand naar het centrale deel. Ons eindpunt is de Grote Markt in Kortrijk. De bedoeling van het terreinwerk is dat de leerlingen bebouwde kernen kunnen onderscheiden en binnen die bebouwde kernen de volgende verscheidenheid kunnen vaststellen: toenemende dichtheid van gebouwen, toenemende ouderdom van gebouwen, toenemend aantal bouwlagen, het dicht bij elkaar voorkomen van handel en diensten in het centrale deel en langs de verkeersassen en een afname in aantal en verscheidenheid van functies in de richting van de rand. Leerlingen brengen die dag de excursiebundel mee, een harde kaft en een potlood, een fototoestel (indien mogelijk), wandelschoenen en niet te vergeten ‌ een fluohesje.


RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

ACTIVITEITEN VOOR OUDERS OUDERRAAD dinsdag 17 april om 20.00 uur Op dinsdag 17 april vindt om 20.00 uur de vierde ouderraad plaats. U bent allen hartelijk uitgenodigd. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via lyceum@rhizo.be. U kunt via dat adres ook vragen doorgeven of agendapunten aanbrengen.

7


8

RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

OP ZOEK NAAR IDEEËN! Wij zijn bezig met de opmaak van een ‘strategische nota’ voor onze scholengroep. In deze strategische nota formuleren we ontwikkelingslijnen voor de komende vier schooljaren. Om een krachtige en relevante strategische nota uit te werken, betrekken wij zoveel mogelijk leerlingen, medewerkers, ouders, directie- en bestuursleden bij de opmaak ervan. Wij wensen jullie ideeën en verwachtingen met betrekking tot onze scholengroep in kaart te brengen en op die manier verdere inspraak mogelijk te maken. Één van de methodieken die we hiervoor gebruiken, is ‘waarderend onderzoek’. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksmethodiek waarbij we met een positief waarderende bril kijken naar onze scholengroep én de scholen die er deel van uitmaken. We zijn op zoek naar twee leerlingen en twee ouders die bereid zijn om ideeën in te brengen. Tegelijk is deze methodiek een leerkans voor de leerlingen en ouders die zich engageren: −− Als ouder kan je ‘waarderend onderzoek’ mogelijk toepassen in je professionele context. −− Als leerling kan je ‘waarderend onderzoek’ mogelijk gebruiken in je jeugdbeweging of je sportclub. Samengevat: twee keer voordeel: je kan concrete ideeën aanbrengen voor het toekomstproject van onze scholengroep én je leert een boeiende methodiek om erna zelf met een groep van mensen aan de slag te gaan op een waarderende manier. We organiseren deze sessie ‘waarderend onderzoek’ op dinsdagavond 15 mei van 18.30 tot 21.00 uur voor leerlingen en ouders. Wil je met ons meedenken? Wil je aangeven wat je beroert en wat jij verstaat onder ‘beklijvend en pakkend onderwijs’? Aarzel dan niet langer, en schrijf je via het strookje elders in deze Maandbrief in voor het ‘waarderend onderzoek’. De procesbegeleiding van deze methodiek ligt in handen van ‘Domo de Refontiro’.


RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

INFO VANUIT DE FINANCIËLE DIENST MAALTIJDKAART

SCHOOLREKENING

Het opladen van de maaltijdkaart gebeurt op het rekeningnummer BE52 7360 3531 2209 (RHIZO maaltijden) Wij vragen om steeds de gestructureerde mededeling/ OGM (+++ xxx/xxxx/xxxxx +++) in te voeren bij de betalingen. Dit maakt de opvolging eenvoudiger. We willen nogmaals vragen om steeds tijdig bij te storten, zodat het bedrag van de kaart nooit onder € 0 gaat. Op het einde van het schooljaar betalen we positieve saldo’s terug via de laatste schoolrekening. Hieronder vind je de werkwijze om via mail op de hoogte te blijven van het verbruik op de maaltijdkaart.

De derde schoolrekening zal uitzonderlijk net na de paasvakantie verstuurd worden. Schoolrekeningen betaal je op het rekeningnummer BE63 7360 2915 2608 (RHIZO schoolrekeningen). Wij vragen om steeds de gestructureerde mededeling = OGM (+++ xxx/xxxx/xxxxx +++) in te voeren bij de betalingen.

Via de volgende stappen ontvang je een mail en krijg je zicht op het verbruik op de maaltijdkaart.

STAP 1

STAP 2

Klik op “Login page”.

Registreer je als gebruiker.

9


10

RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

Na een paar tellen kom je op een volgende pagina terecht. De knop E-Moneysafe verschijnt links in de zwarte balk.

STAP 3 Bepaal de instellingen: klik op “Instellingen�.

Vul hier de codes in die op de brief staan die je ontvangen hebt.

RHIZO8500 + eeste klantencode + tweede klantencode. Klik op het kruisje (+) om extra kinderen toe te voegen.

Heb je de brief met de codes niet meer? Stuur een mail naar severine.demuynck@rhizo.be met de vermelding van de naam van je zoon/ dochter. Je zoon/dochter kan de brief ook afhalen op het leerlingensecretariaat.


RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

STAP 4 Stel een waarschuwing in.

Vink het keuzevakje aan en vul in vanaf welk bedrag je een mail wenst te ontvangen en om de hoeveel dagen je een herinneringsmail wenst.

STAP 5 Raadpleeg de consumpties.

SOCIALE DIENST Wens je ondersteuning bij het betalen van schoolrekeningen, het opladen van de maaltijdkaart of de aanvraag van een studietoelage? Neem dan contact op met Herlinde Vanwynsberghe, de verantwoordelijke van de Sociale dienst. Dit kan via de nummers 056 24 97 72 en 0490 42 42 41 of via mail: sociale.dienst@rhizo.be.

11


12

RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

ACHTERAF GEZIEN CWRM eerste, tweede, derde, vierde en vijfde jaar Tijdens het schooljaar 2015-2016 hebben we met de hele school massaal meegewerkt om beeldjes te maken voor het Coming World Remember Me-project. Op 8 maart 2018 was het dan zover: we mochten de beeldjes gaan plaatsen in de land-artinstallatie. We vertrokken richting Palingbeek met een aantal leerlingen van het middelbaar en ook met een klas van het vijfde leerjaar. Rond 9.15 uur kwamen we aan en gingen we naar een schuur die tijdelijk was omgebouwd tot hoofdgebouw. We kregen er een warm onthaal met chocolademelk en koffie terwijl er een korte briefing werd gegeven over wat er van ons verwacht werd. Daarna gingen we van start. In het begin regende het en moesten we de karren met beeldjes zeulen door de modder. Nadat we de eerste lading beeldjes hadden geplaatst, hadden we al middagpauze. We kregen in de cafetaria een stukje verderop een gratis lunch met soep en brood. Daarna zijn we met drie leerlingen van het middelbaar mee een wandeling gaan maken met het vijfde leerjaar en de anderen waren vrij om iets anders te doen. Na deze lange pauze konden we er weer met volle moed aan beginnen. In de namiddag was het weer veel beter, want de zon begon te schijnen. Op het einde van die dag hadden we dan ook 11 520 beeldjes gezet en we waren zelfs vroeger klaar dan verwacht. Het was een heel leuke dag en we zijn trots te kunnen zeggen dat we meegewerkt hebben aan zo’n indrukwekkend en historisch project. Ondertussen staan alle 600 000 beeldjes al allemaal op hun plaats. Justine Himpens (klas 54) en Ariana Iacopucci (klas 51)

VLAAMSE WISKUNDE OLYMPIADE derde, vierde, vijfde en zesde jaar Op woensdag 17 januari was het weer olympiadedag: leerlingen uit verschillende Vlaamse scholen namen deel aan de eerste ronde van de Junior Wiskunde Olympiade en de Vlaamse Wiskunde Olympiade. Aan de eerste ronde namen 28 leerlingen uit de tweede graad en 44 leerlingen uit de derde graad deel. Acht van hen mochten op woensdag 7 maart naar de tweede ronde, die plaatsvond op de Kulak: Lotte Geldof, Nicolas Meersman, Sophie Michiels, Ruben Ryckaert, Sara Verleyen, Bram Lauwers, Paul Michiels en Lukas Vandeweege. Proficiat aan alle deelnemers!


RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

VORMINGSDAGEN 6de jaar Aanvankelijk wist ik niet zo goed wat te verwachten van de ‘vormingsdagen’, maar na deze drie fantastische dagen kan ik wel een antwoord bieden op wat ze inhouden. We werden als het ware ‘gevormd' op verschillende vlakken, zowel sociaal als financieel, cultureel en politiek, aan de hand van verschillende workshops. Voor het sociale aspect kregen we workshops van De Vaart (voedselbedeling aan kansarmen), een Palestijnse vluchteling en een medewerker van een vluchtelingencentrum die kwamen spreken, de getuigenis van Krista Bracke over hoe de vleesetende bacterie haar leven trof en Steven Bladt, een blindgeborene. Het was superfascinerend om Steven te horen vertellen over hoe hij zijn leven beheerst. Hij demonstreerde hoe hij zijn smartphone gebruikt in het dagelijkse leven (sms’jes typen aan de hand van een morseklavier (zonder puntjes)), iets zoeken, iemand bellen ... Nog een erg leuke activiteit was het schrijven in elkaars boekjes, wat een mooi aandenken is. Voor het financiële kregen we uitleg over allerlei verzekeringen en soorten bankkaarten, maar dat was wat te schools op deze vormingsdagen. Op het politieke vlak was er het gesprek over geopolitiek waarvan we zelf het onderwerp mogen kiezen. Hier kun je ook de vluchteling bij rekenen. Ten slotte was er ook nog cultuur, met de excursie naar de commandobunker uit de Koude Oorlog in het kader van de lessen geschiedenis. We hadden er de kans om enkele foto's te nemen met geweren en legeroutfits. 's Avonds trokken we dan met z'n allen naar de plaatselijke kerk om te luisteren naar een optreden van De Koordendraaiers, met liedjes en duiding rond de oorlog. Voor de aardrijkskunde-excursie was het te koud. De bodem was letterlijk bevroren en het was dus onmogelijk om een grondboring uit te voeren. We aten allemaal onze buikjes rond in De Lork, waar we de laatste middag zelfs barbecue met frietjes kregen, en dat smaakt altijd. Soms was er 's avonds nog tijd om nog een beetje te babbelen en te kaarten en die hype blijf nog steeds hangen … . Alicia Boone (klas 62)

13


14

RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

SID-IN EN BEROEPENMARKT Zesde jaar De zesdejaars staan binnenkort voor een heel belangrijke keuze. Ze moeten immers een studierichting kiezen voor het hoger onderwijs. Op 2 maart trokken ze naar Kortrijk Xpo voor de SID-in (studieinformatiedagen). Op 16 maart stond dan weer de Beroepenmarkt op het programma, waar ze info konden sprokkelen bij studenten/oud-leerlingen en beroepsmensen. We verzamelden enkele reacties:

"Al bij al vond ik dat de Beroepenmarkt ervoor zorgde dat ik nu nog meer twijfel tussen mijn twee richtingen, maar het was wel interessant om de studenten een keer aan het woord te horen.”

“Ik vond de SID-inbeurs heel interessant, maar wel een beetje kort. Ik ben nu wel zeker van mijn keuze door naar al mijn beste opties te gaan luisteren. Op de Beroepenmarkt werd die keuze dan nog eens bevestigd.”

“Het was erg interessant om eens te luisteren naar mensen met dezelfde interesses.”

“De SID-inbeurs gaf ons de volledige vrijheid om op ons eigen tempo de wereld na het middelbaar te verkennen en een selectie te maken van wat voor ons interessant was. Ik persoonlijk heb daar veel bevestiging gekregen van mijn studiekeuze en universiteitskeuze.”

“Bij de Beroepenmarkt had je de kans om een halfuur met een student van een bepaalde richting te praten en met iemand die de studie al voltooid had en dus nu een beroep rond die richting heeft. Als je vragen had voor die mensen, gingen ze daar uitgebreid en eerlijk op antwoorden.”

“Het inkijken van de ingevulde cursussen met studietips en info over 'struikelvakken' van de studenten was nuttig, maar ook het gesprek met de afgestudeerden over werkgelegenheid en eventuele moeilijkheden om werk te vinden was leerrijk.”

“Ik vond het een meerwaarde om eens te kunnen spreken met studenten op de Beroepenmarkt. Zij konden duidelijk zeggen wat er van je verwacht wordt in een specifieke richting en op welke manier je het best zou studeren. Ook hebben ze vlot vragen beantwoord over de combinatie van school en vrije tijd.”

“De SID-in was een leerrijke namiddag die mijn laatste twijfels heeft weggenomen. De studenten en profs waren niet alleen enthousiast over hun vak, maar ook over hun school, wat ik als heel leuk en nuttig heb ervaren!”

"Voor mij heeft de SID-in zeker geholpen om meer inzicht te krijgen. Ook om de verschillende universiteiten en hogescholen te vergelijken is het handig als alles eens bij elkaar gezet wordt.”

“De SID-inbeurs vond ik heel impressionant. In het begin voelde ik mij wat verloren tussen al die studierichtingen, maar vooral de mensen van de Kulak hebben mij heel goed geholpen. Uiteindelijk heb ik zelfs enkele nieuwe, heel interessante richtingen leren kennen door die beurs.”


RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

BEDRIJFSBEZOEKEN Vijfde jaar LEMAN CAKE DECORATIONS Op dinsdagnamiddag 13 maart gingen de leerlingen van klas 51 ZEMT en 55 EW6 in het kader van de lessen economie op bedrijfsbezoek naar Leman Cake Decorations. Leman Cake Decorations biedt een uitgebreid en creatief gamma aan van taartdecoraties in chocolade, marsepein, suiker, hostie en plastic. De nieuwe site in Moeskroen is pas sinds 2017 in gebruik en behelst een oppervlakte van 10 000m2. Bij aankomst stonden meneer en mevrouw Leman ons op te wachten. In het democenter kregen we uitleg over het ontstaan en de evolutie van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten zelf. Ook de bedrijfsfilm werd voorgesteld. Daarna kregen we (in beschermkledij) een interessante rondleiding in het bedrijf. De volledige productie van decoraties in chocolade, vanaf het ontwerp tot het verpakken van de artikelen, gebeurt in Moeskroen. In Nong Prue, Chonburi, Thailand worden alle suiker- en marsepeindecoraties geproduceerd. Wist je dat 15 % van het gamma jaarlijks wordt vernieuwd, om mee te zijn met de nieuwe trends en de evoluerende markt? Na een leerrijke namiddag keerden we allemaal met een doosje gepersonaliseerde chocolaatjes terug naar school. En lekker dat het was!

CORTĂˆS Op dinsdagnamiddag 20 maart gingen de leerlingen van klas 51 EMT en 52 EWE in het kader van de lessen economie op bedrijfsbezoek naar Cortès in ZwevegemMoen. We werden vriendelijk onthaald door de heer Joeri Haverbeke, Director Operations. Na een uiteenzetting over de business en een korte videovoorstelling kregen we een rondleiding in de productiehallen. Ondanks het feit dat de sigaren op andere vestigingen worden gemaakt, is er toch veel activiteit in Moen omdat daar het verpakken en de sigarencontroles plaatsvinden. Wist je dat er sigaren gemaakt worden met een extra smaakje? Wat denk je van een sigaar met vanille-aroma? Nadat we de mogelijkheid kregen om vragen te stellen en met de zekerheid weer iets bijgeleerd te hebben, zijn we huiswaarts gekeerd. Bedankt!

15


16

RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

OPROEP: SCHL. ZKT. MDWRKRS. We zijn op zoek naar medewerkers om nieuwe leerlingen en hun ouders rond te leiden op de opendeurdag van 5 mei. Jouw taak bestaat erin de ouders mee te nemen van lokaal naar lokaal, en daar het woord te geven aan de aanwezige leerkrachten. Er −− −− −−

wordt in shifts gewerkt van: 14.00 uur tot 15.30 uur; 15.00 uur tot 16.30 uur; 16.30 uur tot 18.00 uur.

Wens je mee te werken? Je kunt je naam doorgeven aan je klassenleerkracht! Op donderdag 3 mei om 12.05 uur (voor de eerste graad) of om 12.40 uur (voor de tweede en derde graad) krijg je in lokaal C.123 de nodige info voor het rondleiden. Op de opendeurdag bedanken we alle medewerkers met een extra drankje!


RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

OPENDEURDAG zaterdag 5 mei van 14.00 tot 18.00 uur We hebben de goede gewoonte om elk jaar in de lente de deuren van de school open te zetten voor het publiek. Iedereen die interesse heeft om de school eens van binnen te zien, is welkom. We ontvangen elk jaar een grote groep ouders, leerlingen en andere sympathisanten. De rondleidingen op de opendeurdag worden hoofdzakelijk gegeven door leerlingen van onze school. Voor hen is dat een mooie oefening in spreekvaardigheid en presentatie. De leerkrachten in de lokalen geven de ouders graag bijkomende uitleg. Ouders die op 5 mei door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn op onze opendeurdag, kunnen op vrijdagavond 4 mei of op een ander moment een rondleiding krijgen door een leerkracht. Hiervoor nemen de ouders het best contact op met de school via lyceum@rhizo.be.

OPROEP Wil je graag onze school helpen uitdragen? Dat kan! Je kon eerder al een affiche meenemen naar huis. Hang je die thuis op? Er zijn nog steeds extra affiches te verkrijgen op het secretariaat.

17


18

RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

RHIZO BOUWT AAN DE TOEKOMST In deze rubriek houden we je elke maand op de hoogte van de voortgang van de bouwwerken op onze school.

In de week van 12 maart (en het begin van de volgende week) werd het daktimmerwerk voltooid. In de tweede helft van maart moesten enkel nog de details (goten, lichtstraten) worden afgewerkt. Eveneens in de week van 12 maart werd de vloer in de gang hersteld. Rond 22 maart werd het dampscherm geplaatst. Deze werken zouden klaar moeten zijn tegen de paasvakantie. Dan zit de constructie droog. Na de paasvakantie worden de isolatie en de pvc-dakdichting geplaatst. Tegelijk worden de technieken geplaatst. Aansluitend (eind april, begin mei) zullen de dakramen worden geĂŻnstalleerd.


RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

ANTWOORDSTROOK voornaam en naam : ...................................................................................................................................

klas : ..............................

klasnummer : ...................

Waarderend onderzoek …… Wij schrijven de volgende personen (leerlingen en/of ouders) in voor het waarderend onderzoek’ op dinsdag 15 mei van 18.30 tot 21.00 uur: …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………........... …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………................................................

handtekening ouders :

Gelieve dit blad ten laatste op maandag 16 april 2018 ondertekend aan de klassenleerkracht terug te bezorgen.

19


20

RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018


RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

HET PRIKBORD Nieuwe gezichte

n

18

loop 20

Levens

tember 23 sep n e 2 2 ast itie van Hou alv uwe ed ie n n ve e re sportie vrij voo . Op dit P O ertoe O n L S mense n LEVEN e rd o nde 24 ent w gedure evenem h ic z ur tot et om 15.00 u aangez g a voor rd n zate zetten uur (va r) in te u u r 0 o o .0 15 ker d zondag en Kan g n te le g e n hti wand de Stic en of te urs). p o lo rc a te p ieuwd n rondjes r e kelijk (v nafhan e Leie taalt, o langs d e b r e f elnem eters o Elke de e legde m e hierme fg t a n e u van d e en ste d 0 1 m o â‚Ź , ters erzoek d n o kilome jk r li mme chappe r we ja wetens te, waa k ie z e e l me te vreselijk allemaa a n ij n en te b egrijpe b genoeg te , ordt n ngst w krijge maken e opbre d t rnaast e a M a en. aan. D d e g bestrijd e nti ven n preve initiatie ook aa allerlei k o n o a v r e n worden het leve aken. men om er te m o jk n r li e g d a ra on d n patiĂŤnte kanker vind je ierover h fo op. in Meer evenslo /www.l :/ n in s e p 8 tt op h k-201 /kortrij s y f. la ie r re b be/ aand ende M lg o v n ee

Mevrouw Sophie Vermeulen vervan gt de heer Tom Hooren s.

en ietoelag d u t s g rin Herinne 018 2017 - 2

rwijs en an Onde v e een ri te is toelage Het Min et deze m n. u e il v e w g de rug Vorming wtje in en u n d l re e e li ie financ gformu a . ra v n a op www de a U vindt formatie in et o e m ig tt g t nu anvraa heel wa e. Uw a it z .b e n b e g t e ela 8 in h studieto juni 201 . n 1 e p g o la e te Studieto ten laats g n li e n, de afd g vrage zijn van trent no m ro e ie d h tot Hebt u richten de t u zich O: Herlin IZ H dan kun R n a v t s . dien 42 41 sociale 490 42 erghe, 0 b s n y w Van

Openingsuren paasvakantie Tijdens de paas vakantie is er permanentie op woensdag 4 en woensdag 11 april, telkens van 8.30 tot 12.0 0 uur.

21


22

RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

KALENDER 2018/04 ZO 01

Pasen

MA 02

Paasmaandag paasvakantie (tot en met 16 april)

MA 09 VR 13

tweede jaar: avonturenkamp (vrijwillig)

MA 16

geen avondstudie

DI 17 20.00 uur

geen avondstudie inhaalproefwerken ouderraad

05.00 uur 08.30 uur 10.20 uur

inhaalproefwerken vijfde jaar: studiereis Parijs klas 33 + 34: bezoek rechtbank klas 31 + 32: uitleg rechtsysteem

WOE 18

DO 19

geen avondstudie vijfde jaar: studiereis Parijs

VR 20

vijfde jaar: studiereis Parijs

ZA 21 ZO 22 MA 23

16.30 uur 16.30 uur

tweede jaar: selectief oudercontact vierde jaar: selectief oudercontact

DI 24

08.15 uur 08.25 uur 08.25 uur

eerste jaar L: Oudenburg vierde jaar: Waterloo derde jaar: Brugge

WO 25 DO 26 VR 27

zesde jaar: 50 dagen

ZA 28 ZO 29 MA 30

vrije dag


RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

23

KALENDER 2018/05 DI 01

Dag van de Arbeid (vrije dag)

WOE 02 DO 03

06.15 08.25 10.25 12.05 13.30

uur uur uur uur uur

VR 04

tweede jaar: bezoek aan Trier klas 14: poëziewerkwinkel klas 13: poëziewerkwinkel vijfde jaar: infobeurs seminaries klas 12: poëziewerkwinkel

08.25 uur 08.25 uur 10.25 uur

tweede jaar: bezoek aan Trier klas 64 WE8: projectdag eiwitten klas 15: poëziewerkwinkel klas 11: poëziewerkwinkel

11.00 uur 14.00 uur

oud-leerlingenontmoeting opendeurdag

MA 07

8.25 uur 10.25 uur 12.05 uur

klas 41: drugspreventie klas 44: drugspreventie vierde jaar: infobeurs seminaries

DI 08

08.25 08.25 08.25 10.25 11.15 13.30

klas 14 + 15: STEM-dag zesde jaar: Breendonk klas 43: drugspreventie vijfde jaar: vredesdag klas 42: drugspreventie klas 42: drugspreventie

WOE 09

08.25 uur 10.20 uur 20.00 uur

ZA 05 ZO 06

uur uur uur uur uur uur

klas 13: Leefsleutels klas 11 + 12: Leefsleutels Bal van Vlaanderen

DO 10

Hemelvaartsdag (vrije dag)

VR 11

vrije dag

ZA 12 ZO 13 MA 14 DI 15

08.00 uur 08.25 uur 18.30 uur

klas 64: vipbezoek Eruopees Parlement klas 23: peilingsonderzoek wiskunde traject Domo de Refontiro: waarderend onderzoek leerlingen en ouders

WOE 16

08.25 uur

klas 23: peilingsonderzoek wiskunde

DO 17 VR 18 ZA 19 ZO 20

Pinksteren

MA 21

Pinkstermaandag (vrije dag)

DI 22

13.30 uur

klas 13 + 14 + 15: excursie aardrijkskunde

WO 23

10.20 uur

2 GL: creatief project Grieks

DO 24

13.30 uur

klas 11 + 12: excursie aardrijkskunde

VR 25

meirapport en maandbrief juni

ZA 26 ZO 27

ZIE OMMEZIJDE


24

RHIZO | LYCEUM OLV VLAANDEREN KORTRIJK | MAANDBRIEF APRIL - MEI 2018

MA 28 DI 29

20.00 uur

ouderraad

WOE 30 DO 31

DE VOLLEDIGE PLANNING VINDT U DIGITAAL VIA RHIZO.SMARTSCHOOL.BE OF WWW.RHIZO.BE/LYCEUM

Maandbrief april - mei 2018 | eerste jaar  
Maandbrief april - mei 2018 | eerste jaar  
Advertisement