Page 1

Sopimuksellisuus palvelujen tuottamisessa Simo Palviainen YTT yrittäjä

Matkailu- ja ympäristövalmennus Entra Ky Joensuu www.entra.fi 050 584 5587


Sopimuksellisuuden idea Sopimuksellisuus on toimintatapa, jonka avulla [maaseudun palveluita] suunnitellaan ja sovitaan paikallisesti ja joustavasti

Perustuu Luottamukseen, Kommunikaatioon, Oikeudenmukaisuuteen sekä siihen että ymmärretään asioiden (tilanteiden, maailman) jatkuva muutos eli Prosessiluonteeseen Keskeistä todellinen osallistuminen ja vaikuttaminen Joensuu 1.12. 2012

Palviainen / Entra Ky


Joensuu 1.12. 2012

Palviainen / Entra Ky


Miksi 

Kolmen sektorin työnjako muuttuu kovaa vauhtia

Työn luonne samoin

Paikallistoimijoiden merkitys vahvistuu erityisesti maaseudulla Keskittämisen ja suuruuden ihannoinnin maassa pienet, mutta kaikkialla tehtävät omatoimiset ja asukkaiden yhteisiin tavoitteisiin perustuvat ratkaisut välttämättömiä

Tukevat koko maan selvitytymistä (eivät vain maaseudun) Joensuu 1.12. 2012

Palviainen / Entra Ky


Sopimuksellinen toiminta 

Keskeistä toimijoiden yhteistyö

Kaikki sektorit mukana

Resurssit yhdistetään

Tilanteet kartoitetaan

Mahdollisuudet saadaan esiin 

Ansiolähteet

Paikallistalous

Palvelutarjonta

Elinkelpoisuus

Joensuu 1.12. 2012

Palviainen / Entra Ky


Soveltamiskohteita 

Käytännössä kaikki palvelut (vapaa-aika, hoiva, hyvinvointi jne.) Ympäristöjen säilyttäminen, hoito ja kehittäminen (kulttuuri- ja luonnonympäristöt) Reittien (tiet, retkeily- ja kelkkareitit ym.) hoito ja kunnostus

Lähiruoka

Vesien käyttö ja hoito

Joensuu 1.12. 2012

Palviainen / Entra Ky


Yleiset hyödyt 

Laita-alueiden palvelutarjonta helpottuu

Palveluiden tuottamisen hinta laskee

Työllisyys paranee

Käyttäjien näkemykset esille

Yrityksille ja yhdistyksille uusia mahdollisuuksia

Juuri sinun alueesi palvelut (lähipalvelut) paranevat tai ainakin niiden huonontuminen hidastuu Viihtyisyys ja asumiskelpoisuus paranee

Joensuu 1.12. 2012

Palviainen / Entra Ky


Hyödyt eri sektoreille •

Kunnille –

palvelujen tarjoaminen kunnan laita-alueille helpottuu

palvelut paranevat tai säilyvät

säästöt palvelujen tuotannossa

käyttäjien näkemysten esilletulo

Yrityksille –

Joensuu 1.12. 2012

Mahdollisuus uuteen liiketoimintaan

Palviainen / Entra Ky


Hyödyt eri sektoreille •

Asukkaille –

paremmat lähipalvelut

viihtyisyyden kasvu

työllistymismahdollisuus

vaikuttamismahdollisuus

Yhdistyksille –

tulonhankintamahdollisuus

toiminnan viriäminen

jopa palkattua henkilökuntaa

Joensuu 1.12. 2012

Palviainen / Entra Ky


Esimerkit •

Kyrönmaan patikkareitistö –

kunnat sopivat yhdistysten kanssa niiden tekemästä työstä ja siitä maksettavasta korvauksesta

yhdistykset vastaavat reitistön ylläpidosta ja sen kunnon raportoinnista •

kullakin oma osuus reitistöstä

toiminut vuodesta 2006 → kaikki tyytyväisiä

¿Kuntaliitosten vaikutukset? (Vaasa ja Vähäkyrö) Joensuu 1.12. 2012

Palviainen / Entra Ky


Esimerkit •

Suomut ry –

suomussalmelainen yhdistys, joka muodostuu alueen yhdistyksista (yhdistysten yhdistys)

kun jäsenyhdistys palkkaa henkilökuntaa, Suomut ry hoitaa kaikki hallinnolliset (lue: ikävät) asiat

kunta maksaa Suomut ry:n kahden työntekijän palkan → toiminta on kannattavaa kunnan säästäessä mm. pitkäaikaistyöttömistä maksettavista Kela-maksuista

Joensuu 1.12. 2012

Palviainen / Entra Ky


Esimerkit •

Someron liikunta ry –

Someron kaupunki ostaa liikuntapalvelunsa yhdistykseltä

yhdistyksen jäseninä kaupunki ja liikkuntaseurat

perustettu v. 1995

henkilöstöä vähän, voimavarana liikuntaseurat

saavutettu miljoonien säästöt → investoitu

yhdistyksille maksuttomat liikuntapaikat, päätösvalta ja tapahtumakoordinointia

Joensuu 1.12. 2012

Palviainen / Entra Ky


Materiaalia •

Sopimalla palveluita 2010

Sopimuksellisuuskäsikirja: Vastuuta, vuorovaikutusta ja välittämistä YTR 2009

Sopimuksellisuusstrategia 2009

Maaseudun palvelusopimusprosessit Kyrönmaan kokeilussa, Levón instittuutti 2006

Uusi sopimuksellisuus ympäristöpolitiikan välineenä, Palviainen 2004

GOOGLETA: SOPIMUKSELLISUUS Joensuu 1.12. 2012

Palviainen / Entra Ky


”...osaan sanoa kymmenellä kielellä kiitos..” kiitos tack vielen Dank dziękuję gracias merci grazie köszönöm teşekkür ederim ευχαριστώ (efcharistó) (dōmo arigatō) Joensuu 1.12. 2012

Palviainen / Entra Ky

Sopimuksellisuus palvelujen tuottamisessa  

Simo Palviaisen esitelmä Joensuun seudun Voimistuvat kylät tilaisuudessa.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you