Page 1

Maaseudun kehittäminen 2007 – 2013 ja näkymiä kaudelle 2014-2020

Pohjois-Karjala

Sivu 1

Pekka Tahvanainen (diat 1-13) Esa Ollikainen (diat 14-18) Pohjois-Karjalan ELY-keskusMaaseudun kehitt채minen uudella ohjelmakaudella 2014-2020

Sivu 9


Sivu 10


CAP-tiedonanto: Komission esittämät tavoitteet maatalous- ja maaseutupolitiikalle • elinvoimaisen elintarviketuotannon ylläpitäminen - viljelijöiden tulotason ylläpito, elintarvikeketjun toiminta, EU:n tuotannon kilpailukyky suhteessa 3. maihin, erityisten luonnonhaittojen korvaus

• luonnonvarojen kestävä käyttö - julkishyödykkeiden tarjonta, vihreä kasvu, innovaatiot, ilmastonmuutoksen lievittäminen ja siihen sopeutuminen

• tasapainoinen alueellinen kehitys - työllisyyden ylläpitäminen, elinkeinojen monipuolistaminen, paikallinen tuotanto, bioenergia

Sivu 11


Ehdotetut toimenpiteet maaseudun kehittämiseksi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Osaamisen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet Neuvontapalvelut, tilan hoito- ja lomituspalvelut Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmät Investoinnit [Luonnonmullistusten ennaltaehkäisy ja korvaus] Maatilojen ja liiketoiminnan aloittaminen ja kehittäminen Peruspalvelut ja kylien uudistaminen maaseutualueilla [Metsäalueiden kehittämistä koskevat investoinnit ja metsien elinkelpoisuuden parantaminen]? 9. Tuottajaryhmien perustaminen 10. Maatalouden riskien hallinta 11. Metsien tuottamat ympäristöpalvelut ja metsien säilyttäminen ?

12. Yhteistyön edistäminen 13. Muita: ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet, LUOMU, LFA, eläinten hyvinvointi Sivu 12


Pohjois-Karjalan maaseudun tulevaisuusriihen ajatuksia tulevasta • • • • • • • • • •

Luonnonvarat P-K:n vahvuus Ilmastonmuutos Uusiutuva energia Ruokaa rajalta Ekorationaalinen elintarviketuotanto Biokaasu ja bioaktiiviset aineet Uuteen palveluyhteiskuntaan Hyvä ikääntyminen Verkottunut ja virtuaalinen maaseutu Maaseudun imago

Sivu 13


MMM:n ohjeistus: kehittämisohjelman 2014-2020 valmistelu /strategiavaihe • Eurooppa 2020 –strategia on talous- ja työllisyystrategia • Rahastojen yhteensovitus - Maaseuturahasto + EAKR + ESR + EMKR

• EU:n maaseuturahaston tavoitteet ovat: 1) Tietämyksen siirron ja innovaatioiden edistäminen maa- ja metsätaloudessa sekä maaseudulla; 2) Maatalouden kilpailukyvyn ja maatilojen elinkelpoisuuden lisääminen; 3) Elintarvikeketjun organisoituminen ja maatalouden riskienhallinnan edistäminen; Sivu 14


MMM:n ohjeistus: kehittämisohjelman 2014-2020 valmistelu / strategiavaihe (jatkoa) 4) Maa- ja metsätaloudesta riippuvaisten ekosysteemien ennallistaminen, säilyttäminen ja parantaminen; 5) Luonnonvarojen tehokkaan käytön sekä vähähiiliseen ja ilmastoa säästävään talouteen siirtymisen edistäminen maatalous-, elintarvike- ja metsäsektorilla; ja 6) Sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen maaseutualueella Yleisenä, läpileikkaavina teemoina innovaatiot, ilmaston muutos ja ympäristö

Sivu 15


Prioriteetteja voidaan toteuttaa 17 vapaasti valittavalla toimenpiteellä. 1) Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet; 2) Neuvontapalvelut, tilan hoito- ja lomituspalvelut; 3) Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmät; 4) Aineellisia varoja koskevat investoinnit; 5) Luonnonmullistusten ja katastrofaalisten tapahtumien vahingoittaman maatalouden tuotantokyvyn palauttaminen ja tarkoituksenmukaisten ennaltaehkäisevien toimien käyttöönotto; 6) Maatilojen ja liiketoiminnan kehittäminen; Sivu 16


Prioriteetteja voidaan toteuttaa 17 vapaasti valittavalla toimenpiteellä (jatkoa) 7) Peruspalvelut ja kylien uudistaminen maaseutualueilla; 8) Metsäalueiden kehittämistä koskevat investoinnit ja metsien elinkelpoisuuden parantaminen; 9) Tuottajaryhmien perustaminen; 10) Maatalousympäristö ja ilmasto; 11) Luomutuotanto; 12) Natura 2000 ja vesipuitedirektiivi; 13) Korvaukset alueille, jotka kärsivät luonnonhaitasta tai muista erityisistä rajoituksista; Sivu 17


Prioriteetteja voidaan toteuttaa 17 vapaasti valittavalla toimenpiteellä (jatkoa) 14) Eläinten hyvinvointi; 15) Metsien tuottamat ympäristö- ja ilmastopalvelut ja metsien säilyttäminen; 16) Yhteistyö; ja 17) Riskienhallinta.

Sivu 18

Maaseuturahoitustietoa Rääkkylässä  
Maaseuturahoitustietoa Rääkkylässä  

Esa Ollikainen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta kertoi maaseuturahoituksesta Maakaista-kiertueella Rääkkylässä.

Advertisement