Page 1

Maaseudun kehittäminen 2007 – 2013 ja näkymiä kaudelle 2014-2020

Pohjois-Karjala Lieksa 27.9.2012

Pekka Tahvanainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Sivu 1


Sivu 2Sivu 5


Sivu 6


Sivu 7


BioKymppi Oy

Yrittäjyyttä Yhteistyötä Luomulannoitteita Uusiutuvaa energiaa Energia- ja ravinneomavarainen maatalous


BioKymppi Oy – Kiteen biokaasulaitos


MTY Partanen ja Tolonen Naudanlihaa


Koivikon kartano OY Maidontuotantoa


Koneurakointi


Jätteet kiertoon – turvallisia kierrätyslannoitteita ja uusiutuvaa energiaa!


Koivikon kievari OY Kartanoravintola ja matkailua


Risteilyt Karjalan Pyh채j채rvell채


”Kiteen Koivikon yritysrypäs” Koivikon lähiliha OY Biokymppi OY

Koivikon kartano OY

MTY Partanen & Tolonen

Koivikon kievari OY

Risteilyt Pyhäjärvellä

Luomujuustola ja meijeri

Ratsutalli ja maneesi

Koivikon tukikodit OY

Ammatti -opisto Kitee ja P-K AMK


Maaseudun kehitt채minen uudella ohjelmakaudella 2014-2020

Sivu 17


POHJOIS-KARJALAN MAASEUTUSTRATEGIA 2014 - 2020

”ENERGINEN PUHTAIDEN LUONNONVAROJEN JA …IHMISTEN MAAKUNTA”


Komission esittämät tavoitteet maatalous- ja maaseutupolitiikalle 2014 - 2020 A. Elinvoimaisen elintarviketuotannon ylläpitäminen - viljelijöiden tulotason ylläpito, elintarvikeketjun toiminta, EU:n tuotannon kilpailukyky suhteessa 3. maihin, erityisten luonnonhaittojen korvaus

B. Luonnonvarojen kestävä käyttö - julkishyödykkeiden tarjonta, vihreä kasvu, innovaatiot, ilmastonmuutoksen lievittäminen ja siihen sopeutuminen

C. Tasapainoinen alueellinen kehitys - työllisyyden ylläpitäminen, elinkeinojen monipuolistaminen, paikallinen tuotanto, bioenergia

Sivu 19


Maaseuturahaston kuusi prioriteettia Tiedonvälityksen ja innovaatioiden edistäminen maaja metsätaloudessa sekä maaseutualueilla Maatalouden kilpailukyvyn ja maatilojen elinkelpoisuuden lisääminen Elintarvikeketjun organisoitumisen ja maatalouden riskienhallinnan edistäminen Maa- ja metsätaloudesta riippuvaisten ekosysteemien säilyttäminen ja parantaminen Luonnonvarojen tehokkaan käytön ja matalahiilitalouteen siirtymisen edistäminen maatalous-, elintarvike- ja metsäsektoreilla Talouden ja sosiaalisen osallisuuden kasvattaminen ja köyhyyden vähentäminen maaseutualueilla. INNOVAATIOT – ILMASTON MUUTOS - YMPÄRISTÖ Sivu 20


Ehdotetut toimenpiteet maaseudun kehittämiseksi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Osaamisen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet Neuvontapalvelut, tilan hoito- ja lomituspalvelut Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmät Investoinnit [Luonnonmullistusten ennaltaehkäisy ja korvaus] Maatilojen ja liiketoiminnan aloittaminen ja kehittäminen Peruspalvelut ja kylien uudistaminen maaseutualueilla Metsäalueiden kehittämistä koskevat investoinnit ja metsien elinkelpoisuuden parantaminen 9. Tuottajaryhmien perustaminen 10. Maatalousympäristö ja ilmasto 11. Luomutuotanto 12. Natura 2000 ja vesipuitedirektiivi 13. Korvaukset luonnonhaitasta ja erityisistä rajoituksista 14. Eläinten hyvinvointi 15. Metsien tuottamat ympäristö- ja ilmastopalvelut ja metsien säilyttäminen 16. Yhteistyö 17. Riskienhallinta + Paikallinen kehittäminen/Leader (min 5 %) ja ”ympäristötoimenpiteet” min 25 % Sivu 21


POHJOIS-KARJALAN MAASEUTUSTRATEGIA 2014 - 2020 Tausta-aineistoja Ohjelmakauden 2007-2013 arviointi

Maaseudun Tulevaisuusriihi 2030

Alueellinen tulevaisuustyöpaja

Maakaistahankkeen kuntaja kyläkierros

P-K ELY strategia ym.


POHJOIS-KARJALAN MAASEUTUSTRATEGIA 2014 - 2020 Luonnonvarat ovat Pohjois-Karjalalle keskeinen taloudellinen menestystekijä ja hyvinvoinnin lähde. Osaavat ihmiset ja yritykset hyödyntävät kestävästi ja älykkäästi alueelle ominaisia voimavaroja ja ulkopuolista kysyntää. Pohjois-Karjalan maaseutu on innostavan yhteisöllisen toiminnan ja laadukkaan asumisen paikka. Maaseudun tulevaisuutta tehdään hyvässä yhteistyössä sen perusrakenteet turvaten sekä uusiutumiseen ja kasvuun rohkaisten.


POHJOIS-KARJALAN MAASEUTUSTARATEGIA 2014 - 2020

Yrittäminen Osaaminen Osallistaminen

Vesi Energia Ruoka Palvelut

KASVU

Yhdessä Kestävästi Älykkäästi


POHJOIS-KARJALAN MAASEUTUSTRATEGIA 2014 – 2020 PAINOPISTEET 1. 2. 3. 4.

5.

Luonnonvarojen kestävä ja älykäs hyödyntäminen Kilpailukykyiset ja uusiutuvat maatilat ja maaseutuyritykset Osaamisen vahvistaminen ja uusiutumisen edistäminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen, yhteistyön syventäminen ja sosiaalisen osallisuuden lisääminen Asuin- työ- ja vapaa-ajan ympäristöjen ylläpitäminen ja kehittäminen


POHJOIS-KARJALAN MAASEUTUSTRATEGIA 2014 - 2020 Tärkeää/keskeistä: • Vesien tila vähintään hyvä v. 2015 • Maito 150/2015, tuotanto kilpailukykyistä • Luomutuotanto maan kärkitasoa • ”Öljy”/fossiilipolttoaineista vapaa maakunta 2030 • Maatalouden parempi ravinne- ja energiaomavaraisuus, (torjunta-aineettomuus) • Bioenergiaa koskevat muut tavoitteet • Tietoliikennerakenteet kilpailukykyiset • Mikroyritykset • Maaseutuasuminen ja paikallinen kehittäminen • Pohjois-Karjalan Maaseutubrändin tunnettuus


Kiitos !

Pekka Tahvanainen Yksikön päällikkö Maaseutu ja energia Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kauppakatu 40 B, PL 69, 80101 JOENSUU Puh. 02950 26107 tai 044 246 4550

pekka.tahvanainen@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala

Sivu 27

Maaseuturahasto Pohjois-Karjalassa  

Pekka Tahvanainen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta kertoi Manner-Suomen maaseuturahastosta Lieksassa Maakaista-kiertueella.

Maaseuturahasto Pohjois-Karjalassa  

Pekka Tahvanainen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta kertoi Manner-Suomen maaseuturahastosta Lieksassa Maakaista-kiertueella.

Advertisement