Page 1

LEADER • "Liason Entre Actions de Developpement l'Economie Rurale" • Suomeksi "yhdyssiteet maaseudun talouden kehittämiseen tähtäävien toimien välillä” • alhaalta ylöspäin, uudet toimintatavat, verkostoituminen, naiset ja nuoret, kestävä kehitys,kansainvälistyminen


TEHTY 2007-2012 (huhtik) • Jetinaan jätetty yhteensä 132 hakemusta • Osa hankkeista peruttu tai hylätty • Tukea myönnetty 90 hankkeelle KeskiKarjalassa • Hankkeista 45 yrityshanketta lisäksi 2 yritysosuuskuntaa ja 1 yritysverkostohanke


RAHOITUS vv. 2007-2011 • Koko kiintiö ml. yksityinen rahoitus n. 5.2 milj. €, josta julkista n. 3,4 milj. € • Julkista rahaa saatu yhteensä n. 2,3 milj. € (EU 1,15milj, valtio 0.89milj ja kunnat 0,27 milj) v. 2011 lopussa


Tohmajärvi vv. 2008-2011 • Yhteensä Jetinassa päätös 19 hankkeesta, joista • 12 on yrityshankkeita ja 7 yleishyödyllisiä hankkeita • Lisäksi yhteisiä koko aluetta koskevia hankkeita • Hankkeisiin yhteensä n. 293 000€


Tohmajärven hankkeet YLEISHYÖDYLLISIÄ: • Luontopolkuja, reittejä, museon kehittäminen, kesäteatteri, perinnetaltiointi, kulttuuritapahtumat, osuuskunnan perustaminen • Yhteisiä mm kyläkumppani, lehmisavusta nykyaikaan(4H), kelkkareitit, ITE-taide, YRITYSHANKKEITA: käännöstoimisto, suunnittelutoimisto, asennuspalvelut, yritysten markkinointi, käsityöala, kahvilatoiminta, hoitoala,


Kiintiön riittävyys vv. 2012-2013 • Vuosikiintiö pienenee ja olemme käyttäneet sitä etupainotteisesti • Tänä vuonna n. 260 000 • Ensi vuonna n.210 000 eli • Yhteensä 470 000 € Lisää tulee jonkin verran mm. keskeytyneistä hankkeista


Joitain rajauksia loppukaudelle • Yrityshankkeista suurimmat suoraan ELY:n • Tuemme pienempiä yrityksiä ja erityisesti uusia avauksia • Yleishyödyllisissä hankkeissa kyläinvestointeja valikoidusti kehittyviin kyliin


UUDEN OHJELMAN VALMISTELUA • • • •

Suunnitelma siitä miten edetään Miten paikalliset tahot kuullaan Kuntaneuvottelut Oman ohjelman suhde muihin ohjelmiin ja suunnitelmiin paikallisesti (seutu, kunnat maakunta)


UUSI OHJELMAKAUSI 2014-2020 1. Leader- metodin kehittäminen ja vahvistaminen paikallisen kehittämisen välineenä 2. Paikallisen kehittämisohjelman vahvistaminen toiminta-alueen kehittämistarpeet kokoavana ohjelmana 3. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen paikallisessa kehittämisessä


Mitä pitäisi tehdä uudella kaudella? • • • • • •

Kuntalaiset - kyläläiset Yrittäjät, uudet yrittämisen muodot Nuoret Ikäihmiset Paikallisdemokratian kehittäminen Kansainvälisyys

Leader-infoa Tohmajärvellä  
Leader-infoa Tohmajärvellä  

Maakaista-kiertue Tohmajärvellä 7.5.2012

Advertisement