Page 1

Pelastuslaitos ja järjestöt turvallisuustyössä Voimistuvat kylät – tilaisuus la 1.12, Joensuu

3.12.2012

palomestari Matti Lamberg

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos


Pelastuslaitos lukuina • • • •

n. 166 000 asukasta 26 paloasemaa 32 000 tehtävää/vuosi 700 työntekijää – 220 päätoimista – 480 sivutoimista

• Toimintavalmiusaika keskimäärin 11 min 3.12.2012

palomestari Matti Lamberg

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos


Pelastuslaki velvoittaa Pelastuslain keskeiset säädökset mm.: • Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät (27§) • Pelastustoiminnan sisältö (32§) • Pelastustoiminnan johtaminen (34§) • Yleinen toimintavelvollisuus (3§) • Velvollisuus osallistua pelastustoimintaan (37§) • Omatoiminen varautuminen (14§) 3.12.2012

palomestari Matti Lamberg

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos


Pelastuslaki velvoittaa Onnettomuuksien ehkäisyn näkökulmasta mm.: • Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisyssä (42§) • Vapaaehtoistoiminta (51§) • Vapaaehtoistoiminnan edistäminen (52§)

Ei pelkkiä viranomaistahoja – yhteisöt, asukkaat ja vapaaehtoiset myös mukaan. 3.12.2012

palomestari Matti Lamberg

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos


Yhteistyö Pohjois-Karjalassa Sopimukset pelastuslaitoksen kanssa: • • • • •

Alueen VPK:t Pohjois-Karjalan pelastusalanliitto Vapepa (SPR) Järvipelastajat Pelastuskoirat

• MPK ry. ( Maanpuolustuskoulutusyhdistys) 3.12.2012

palomestari Matti Lamberg

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos


Pelastus- ja tukitoimintaa • Onnettomuuden alta evakuoidut – muonitus- ja vaatehuolto, majoitus

• Metsäpalot – sammutus, muonitus- ja huoltotoiminnot

• Öljyntorjunta – Maa- ja vesialueiden puhdistus

• Vesipelastustehtävät • Raunioetsintä 3.12.2012

palomestari Matti Lamberg

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos


Varautumista • Pelastuslaitos tavoittaa vuosittain yli 20% Pohjois-Karjalan maakunnan asukkaista turvallisuusviestinnän keinoin • Onnettomuuksien ehkäisyä toteutetaan myös valvontatarkastuksilla • Järjestöjen avulla tavoitamme ihmiset myös harvaan asutulta seudulta - kotikyliltä 3.12.2012

palomestari Matti Lamberg

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos


HARVA-hanke • Lähimmän viranomaispartion periaate – Mukana pelastuslaitos, PKSSK, tulli ja rajavartiolaitos

• Kolmannessa vaiheessa mukaan tulevat järjestöt ja yhdistykset – Liitot, kylätoimikunnat

Luodaan ja ylläpidetään turvallisuutta harvaan asutuilla seuduilla – voima tulee läheltä 3.12.2012 palomestari Matti Lamberg Pohjois-Karjalan pelastuslaitos


Järjestötoiminta • Pelastuslaitos on mukana tällä hetkellä kahdessa hankkeessa – Kiertävä pysäkki • Pohjois-Karjalan sydänpiiri ja PKAMK / Kansainvälisen kaupan ja muotoilun keskus / ISAK – Tämä maa ja oma koti • Pohjois-Karjalan sairaskotiyhdistys 3.12.2012

palomestari Matti Lamberg

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos


Järjestötoiminta • Antaa pelastuslaitokselle paljon – vastavuoroisesti pelastuslaitos on järjestöjen tukena • Auttaa tavoittamaan alueen ihmisiä; tieto, taito ja valmiudet paranevat – turvallisuus paranee • Järjestöjen toiminta ja tarve kasvaa tulevaisuudessa viranomaisyhteistyössä 3.12.2012

palomestari Matti Lamberg

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos


Kaikki k채det tarvitaan!

3.12.2012

palomestari Matti Lamberg

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Pelastuslaitos ja järjestöt turvallisuustyössä  

Matti Lambergin esitelmä Joensuun seudun Voimistuvat kylät tilaisuudessa.