Page 1

J채ljet tulevaisuuteen. Maaseuturahasto 2007-2013 Vuosikatsaus 2012 Pohjois-Karjalan ELY-keskus


Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Pohjois-Karjalan tavoitteet - Luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen - Osaamisen ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen sekä - Alueen ja yritysten vahvuuksiin perustuva erikoistuminen

Pohjois-Karjalan ELY-keskus myöntää - tukea maaseudulla toimiville yrityksille - tukea maatilojen sukupolvenvaihdoksiin sekä ympäristö- ja maatilainvestointeihin - tukea maaseudun kehittämishankkeisiin Lisäksi ELY-keskus on mukana paikallisessa Leader-toiminnassa yhtenä rahoittajana.


Pohjois-Karjalan maaseudun kehittäminen lukuina vuonna 2012. Tukimuoto

Euroa

Yritystuet

4 857 500

Maatalouden investointituet

1 580 000

Maatalouden tulotuet*

76 774 000

Erityisympäristötuet

3 654 000

Kehittämishankkeet

2 600 000

Leader-toiminta

1 723 500

Yhteensä

91 189 000

*Maatalouden tulotukiin kuuluvat mm. LFA-tuki, ympäristötuki, tilatuki, kansalliset tuet ja kotieläintuet.

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen, puh 0295 026 107, pekka.tahvanainen@ely-keskus.fi


Maaseudun rahoituskanavat vuonna 2012. Leader-ryhmät 1 723 500 € 2%

ELY-keskus 13 295 700 € 18 %

Kunnat 76 169 800 € 80 %


Maaseudun kehittämishankkeet vuosina 2007-2012. - 15,6 miljoonaa euroa. - 52 hanketta.

Vuoden 2012 aikana kehittämistukia Myönnettiin 11 eri hankkeelle yhteensä 2,6 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, asiantuntija Terho Sirviö, puh 0295 026 103, terho.sirvio@ely-keskus.fi


Maaseudun kehittämishankkeet vuosina 2007-2012. - yhteensä 15,2 miljoonaa euroa. - yhteensä 52 hanketta.

Maaseudun infrahankkeet 11 % Maaseudun kehittäminen ym. 17 %

Perusmaatalousja elintarvikeala 26 %

Erikoismaatalous 5%

Nuoret 4% Maaseudun muun yritystoiminnan kehittäminen 13 %

Bioenergia 12 %

Metsätalous 5%

Matkailu 7%

Vuonna 2012 maaseudun kehittämistukea myönnettiin 11 hankkeelle, yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Hanketukea myönnettiin pääosin elintarvikealalle, maaseudun elinkeinojen kehittämiseen ja investointeihin.


Yritystuet vuosina 2007-2012. - 19,9 miljoonaa euroa. - 479 kohdetta. - 643 uutta työpaikkaa. Vuoden 2012 aikana yritystukia myönnettiin yhteensä 4,9 miljoonaa euroa 75 eri kohteeseen. Uusia työpaikkoja syntyi yhteensä 98.

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, yritysasiantuntija Tapani Mikkonen, puh 0295 026 079, tapani.mikkonen@ely-keskus.fi


Yritystuet toimialoittain vuonna 2012.

- vuonna 2012 yritystukea myönnettiin yhteensä 4,9 miljoonaa euroa 12,7 miljoonan euron investointeihin. - yritystuella on saatu aikaan 97 uutta työpaikkaa. Rakentaminen 47 450 € 1%

Puu 491 900 € 10 %

Muu 230 840 € 5%

Bioenergia 882 130 € 18 %

Palvelut 742 100 € 15 %

Metalli 427 300 € 9%

Elintarvike 485 440 € 10 %

Matkailu 1 118 520 € 23 %

Hoiva 428 730 € 9%

Koneurakointi 3 000 €

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, yritysasiantuntija Tapani Mikkonen, puh 0295 026 0796, tapani.mikkonen@ely-keskus.fi


Yritystuet ja uudet työpaikat kunnittain vuonna 2012. - yritystukea myönnettiin yhteensä 4,9 miljoonaa euroa 75 eri kohteeseen. - uusia työpaikkoja syntyi yhteensä 98. 1 200 000

30 1 087 500 €

1 000 000

25

24

792 500 €

800 000

20

Tuki €

698 000 € 16

16

600 000

392 800 €

381 500 €

400 000

9

10

8 252 400 €

200 000 158 200 € 1 0

15

13

6

206 000 5

4 14 100 € 28 200 € 1

2 700 €

0

Tuki euroina

Uudet työpaikat kpl

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, yritysasiantuntija Tapani Mikkonen, puh 0295 026 079, tapani.mikkonen@ely-keskus.fi

Uudet työpaikat kpl

844 000 €


Yritystuet toimialoittain vuosina 2007-2012.

- yritystukea on myönnetty yhteensä 19,9 miljoonaa euroa 45,4 miljoonan investointeihin. - yritystuilla on saatu aikaan yhteensä 479 uutta työpaikkaa. Rakentaminen 649 160 € 3%

Muu 1 193 450 € 6%

Puu 1 520 170 € 8%

Palvelut 4 260 000 € 21 %

Bioenergia 1 947 310 € 10 % Elintarvike 2 089 620 € 11 % Hoiva 2 606 770 € 13 %

Matkailu 3 644 200 € 18 % Muovi 196 670 € Metalli 1% 1 569 970 € 8%

Koneurakointi 269 860€ 1%

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, yritysasiantuntija Tapani Mikkonen, puh 0295 026 079, tapani.mikkonen@ely-keskus.fi


Yritystuet ja uudet työpaikat kunnittain 2007 - 2012.

- vuosina 2007 - 2012 yritystukea on myönnetty yhteensä 19,9 miljoonaa euroa 479 kohteeseen. - yritystuella on saatu aikaan yhteensä 643 uutta työpaikkaa. 3 500 000

120

3 231 500 € 108 100

100 2 340 600 €

2 500 000

80

80

Tuki €

2 118 200 € 2 000 000

1 980 600 € 64

1 953 100 €

Tiedot koko ohjelmakaudelta kunnittain puuttuvat vielä. 1 338 600 € 1 500 000

48 811 300 €

1 000 000

1 460 400 €

34

34

28 625 000 €

500 000

60

1 353 000 € 1 170 200 € 21 39 802 800 € 29 620 600 € 37

17

40

20

131 300 € 4

0

0

Tuki

Työpaikat

Uudet työpaikat kpl

3 000 000


Leader-toiminta.

Vuosina 2007-2012 Leader-tukea on myönnetty yhteensä 382 kohteeseen, joista yritystukia on ollut 162 kappaletta. Yhteensä Leader-tukea on myönnetty 7,87 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 Leader-tukea sai 69 hanketta, joista yrityskohteita oli 25. Vuonna 2012 Leader-tukea myönnettiin yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, asiantuntija Tuomo Hämäläinen, puh 0295 026 053 , tuomo.hamalainen@ely-keskus.fi


Leader-toiminta vuonna 2012.

- Leader-tukea jaettiin yhteensä 1,7 miljoonaa euroa 69 hankkeelle, joista yrityskohteita oli 25.

4 kpl

Vaara-Karjalan Leader ry: 679 600 € 12 kpl

18 kpl Joensuun seudun Leader ry: 763 000 € 22 kpl

3 kpl Keski-Karjalan Jetina ry: 280 800 € 10 kpl 0 Yritystuet

5

10

15

20

25

Hanketuet

Leader-tuki koostuu Euroopan unionin ja Suomen valtion rahoitusosuuksista. Lisäksi Leader-hankkeissa on mukana toimialueen kuntien rahoitusta ja yksityistä rahoitusta sekä soveltuvilta osin talkootyötä. Lisätietoja: Vaara-Karjalan Leader ry, toiminnanjohtaja Hannele Pyykkö, puh 040-104 4905 , hannele.pyykko@lieksa.fi Joensuun seudun Leader –yhdistys, toiminnanjohtaja Antero Lehikoinen, puh 040-508 6416, antero.lehikoinen@joensuu-leader.net Keski-Karjalan Jetina ry, toiminnanjohtaja Ilpo Jorasmaa, puh 050-367 7660, tj@jetina.fi


Leader-toiminta 2007-2012.

Leader-tukea on jaettu yhteensä 7,87 miljoonaa euroa 382 kohteeseen. Leader-tuki koostuu Euroopan unionin ja Suomen valtion rahoitusosuuksista. Lisäksi Leader-hankkeissa on mukana toimialueen kuntien rahoitusta, yksityistä rahoitusta sekä soveltuvilta osin talkootyötä.

49 kpl 421 100 €

Vaara-Karjalan LEADER ry

75 kpl 2 395 600 €

48 kpl 322 400 €

Keski-Karjalan Jetina ry

39 kpl 1 410 700 €

65 kpl 618 000 €

Joensuun seudun LEADER ry

106 kpl 2 704 500 € 0

500 000

Yritystuet €

1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000

Hanketuet €


Maatalousyrittäjyys 2012.

- Maataloustuet 80,4 miljoonaa euroa. - Maatalouden investointituet 1,6 miljoonaa euroa. - Sukupolvenvaihdoksia maatalousyrityksissä tehtiin 28.

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen, puh 0295 026 107, pekka.tahvanainen@ely-keskus.fi ja tarkastuspäällikkö Hannu Järvinen, puh 0295 026 058, hannu.jarvinen@ely-keskus.fi


Pohjois-Karjalan maatalousyrittäjyys lukuina vuonna 2012.

- Pohjois-Karjalan peltopinta-ala on 87 300 hehtaaria, joista luomutuotannossa on 15 290 ha. - Maataloustukia haki yhteensä 2 441 tilaa, joista luomusopimustiloja on 310. - Maatilojen keskipeltopinta-ala on 35 hehtaaria; luomutilojen keskipeltopinta-ala on 49 hehtaaria ja tavanomaista tuotantotapaa harjoittavien tilojen 33 hehtaaria.

Maataloustukien hakijamäärien ja maatilojen keskipinta-alan kehitys Pohjois-Karjalassa.

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Tukien hakijamäärä (kpl)

4111

3705

3241

3048

2934

2819

2694

2576

2441

Maatilojen keskipeltopinta-alat (ha)

20,0

22,5

25,7

27,9

30,0

30,4

31,7

33,1

35,2

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, tarkastuspäällikkö Hannu Järvinen, puh 0295 026 058, hannu.jarvinen@ely-keskus.fi


Maataloudelle maksetut tuet kunnittain vuonna 2012.

- yhteensä 80,4 miljoonaa euroa; EU-tukea 28,9 miljoonaa euroa ja kansallista tukea 51,5 miljoonaa euroa.

Valtimo

1 812

Tohmajärvi

3 675 3 055

Rääkkylä

5 935

1 760

Polvijärvi

2 731 2 948

Outokumpu

5 158

1 298

Nurmes

1 981

2 191

4 938

Liperi

4 375

Lieksa

6 709

2 245

Kontiolahti

843

Kitee

4 389

1 425 2 795

Kesälahti

785

Juuka

4 425

1 136

1 464

Joensuu

2 816 2 634

Ilomantsi

735 0

4 846

1 325 2 000

4 000

EU-tuet €

€ (1 000)

6 000

Kansalliset tuet €

8 000

10 000

12 000


Maataloudelle maksetut tuet Pohjois-Karjalassa vuosina 1995 - 2012. - vuonna 2012 tuet olivat yhteensä 80,4 miljoonaa euroa.

90000 80000 70000 60000 50000 EU-tuet €

40000

Kansalliset tuet €

30000 20000 10000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Maatalouden investointituet ja korkotukilainat kunnittain vuonna 2012. - tukea 44 investointihankkeeseen, yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. - korkotukilainoja 4,5 miljoonaa euroa. - tuella ja korkotukilainoilla on saatu aikaan yhteensä 7,7 miljoonan euron maatilainvestoinnit.

19 800 18 400 0 10 000

Valtimo 3 kpl

Tohmajärvi 2 kpl Rääkkylä 7 kpl

47 000 21 700 6 200 105 000 9 300 106 800 24 800

Polvijärvi 2 kpl Outokumpu 2 kpl Nurmes 2 kpl

240 300

301 500 191 100

Liperi 5 kpl 34 700 42 600 52 400 7 500

Lieksa 3 kpl Kontiolahti 1 kpl Kitee 4 kpl

1 637 300

557 800

Kesälahti 1 kpl

0

139 200

Juuka 4 kpl

1 253 900

429 500

Joensuu 8 kpl

239 500

606 800

0 0

Ilomantsi 0 kpl 0

200 000

400 000

600 000

800 000

Korkotukilaina euroina

1 000 000

1 200 000

1 400 000

Avustus euroina

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, yritysasiantuntija Tapio Leinonen, puh 0295 026 073, tapio.leinonen@ely-keskus.fi

1 600 000

1 800 000


Maatalouden investointituet ja korkotukilainat kunnittain vuosina 2007-2012. - tukea 261 kohteeseen, 191 eri tilalle yhteensä 7,7 miljoonaa euroa. - korkotukilainoja 21 miljoonaa euroa. - tuella ja korkotukilainoilla on saatu aikaan yhteensä 39 miljoonan maatilainvestoinnit.

4 000 000

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0 Avustus

Ilomantsi 440 000

Korkotukilaina 1 184 600

Joensuu

Juuka

285 500

1 077 600

1 114 000

2 703 300

Kesälahti

Kitee

Kontiolahti

Lieksa

Liperi

Nurmes

Outokumpu

Polvijärvi

53 300

775 500

190 600

268 900

237 000

2 503 000

598 200

519 400

1 660 600

970 100

170 800

284 900

198 700

566 900

798 200

3 535 000

2 311 500

456 500

825 400

1 004 300

1 701 600

2 438 800

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, yritysasiantuntija Tapio Leinonen, puh 0295 026 073, tapio.leinonen@ely-keskus.fi

Rääkkylä

Tohmajärvi

Valtimo


Avustukset navetoiden uudisrakentamiseen, peruskorjaukseen ja laajentamiseen ELY-keskuksittain 2012. 2

Uudenmaan ELY-keskus

3 5

Varsinais-Suomen ELY-keskus

4

Satakunnan ELY-keskus H채meen ELY-keskus

7

5 9

3

Pirkanmaan ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus

2

Etel채-Savon ELY-keskus

2

12

4 4 7

Pohjois-Savon ELY-keskus

13

7

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

1

Keski-Suomen ELY-keskus

1

10 11

Etel채-Pohjanmaan ELY-keskus

27

12

Pohjanmaan ELY-keskus

23

2

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

24

6

Kainuun ELY-keskus

5

2 4

Lapin ELY-keskus 0

5

10

Lypsykarjanavetta

15

Lihakarjanavetta

20

25

30


Sukupolvenvaihdokset maatalousyrityksissä 2007 - 2012.

- vuodesta 2007 lähtien Pohjois-Karjalassa on tehty yhteensä 174 sukupolvenvaihdosta. - vuonna 2012 sukupolvenvaihdoksia maatalousyrityksissä tehtiin 28. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on myöntänyt vuoden 2012 sukupolvenvaihdoksiin tukea 795 000 euroa ja korkotukilainaa 3,3 miljoonaa euroa kokonaiskustannusten ollessa 4,9 miljoonaa euroa. 2007

2008

2009

2010

2011

2012

yhteensä

Ilomantsi

-

-

1

-

3

-

4

Joensuu

2

2

2

5

2

3

16

Juuka

2

1

2

-

2

-

7

Kesälahti

-

-

2

-

2

1

5

Kitee

4

2

1

1

4

6

18

Kontiolahti

-

2

-

1

1

1

5

Lieksa

2

4

1

2

4

4

17

Liperi

3

7

10

5

3

5

33

Nurmes

3

6

-

2

1

1

13

Outokumpu

2

4

-

-

-

-

6

Polvijärvi

3

7

-

4

1

2

17

Rääkkylä

2

2

2

3

1

3

13

Tohmajärvi

1

1

1

3

1

-

7

Valtimo

4

2

2

1

2

2

13

28

40

24

27

27

28

174

Yhteensä

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, yritysasiantuntija Mauri Räsänen, puh 0295 026 100, mauri.rasanen@ely-keskus.fi


Maatalousyritysten aloitustukiavustusten lukumäärä ELY-keskuksittain 2012.

Uudenmaan ELY-keskus

33

1

Varsinais-Suomen ELY-keskus

54

Satakunnan ELY-keskus

2 1

40

Hämeen ELY-keskus

2

38

Pirkanmaan ELY-keskus

1 2

33

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

3

25

Etelä-Savon ELY-keskus

2

3

15

Pohjois-Savon ELY-keskus

35

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

1

25

Keski-Suomen ELY-keskus

11

24

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

58

Pohjanmaan ELY-keskus

2

40

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

5 58

Kainuun ELY-keskus

6

1

7

Lapin ELY-keskus

25

0

10 Nuoren viljelijän aloitustuki

20

30 Tilan vuokraus

40

50

Tilan vastikkeeton saanti

60

70


Maitotilojen ja meijerimaidon m채채r채 1986-2012 Pohjois-Karjalassa. - vuonna 2012 Pohjois-Karjalassa tuotettiin 136 miljoonaa litraa maitoa, maitotiloja oli 679.


Eläinten hyvinvointituki vuonna 2012.

- vuonna 2012 eläinten hyvinvointitukea maksettiin maatalousyrityksille yhteensä 2,1 miljoonaa euroa. - vuonna 2011 eläinten hyvinvointitukea maksettiin 500 000 euroa.

350000

306 140 €

303 790 €

300000

242 080 €

250000 200000 150000 100000 50000

167 770 € 137 880 € 76 170 €

61 260 €

223 990 € 134 790 € 109 850 €

147 070 € 135 820 €

42 800 €

0

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, tarkastuspäällikkö Hannu Järvinen, puh 0295 026 058, hannu.jarvinen@ely-keskus.fi

181 830 e


Ympäristön hoito - erityisympäristötuet.

Erityisympäristötukien tavoitteena on vähentää ympäristön ja vesistöjen kuormitusta ja lisätä maaseudun luonnon monimuotoisuutta. Samalla varmistetaan se, että kuluttajat saavat laadukkaita ja turvallisia elintarvikkeita. Vuonna 2012 ympäristötukia Pohjois-Karjalassa maksettiin yhteensä 13,8 miljoonaa euroa, josta erityisympäristötukien osuus on yhteensä 3,65 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, asiantuntija Kaisa Rummukainen, puh 0295 026 097, kaisa.rummukainen@ely-keskus.fi


Erityisympäristötuet vuonna 2012.

- vuonna 2012 erityisympäristötukia maksettiin yhteensä 3,65 miljoonaa euroa.

Pohjavesialueiden peltoviljely 24 870 € 1%

Suojavyöhykkeet 44 000 € 1% Luonnon ja maiseman monimuotoisuus 96 670 € 2%

Luomusopimukset 2 693 410 € 74 %

Perinnebiotoopit 389 460 11 %

Lisäksi erityisympäristötukiin kuuluvat turvepeltosopimukset, alkuperäiskasvien viljely, säätösalaojitus, laskeutusaltaiden sekä kosteikon hoito. Näitä tukia myönnettiin vuonna 2012 yhteensä 16 700 euroa.

Alkuperäisrotujen kasvattaminen 110 270 € 3% Lietesopimukset 278 744 € 8%


Luomutuotanto suhteessa kokonaispeltopinta-alaan vuonna 2012. - luomun osuus kokonaispeltopinta-alasta Pohjois-Karjalassa oli 17,8 prosenttia. - eniten luomupeltoja kokonaispeltopinta-alaan verrattuna oli Valtimolla, Polvijärvellä ja Tohmajärvellä. 16000

14000

12000

Ha

10000

8000

6000

4000

2000

0

Ilomantsi

Joensuu

Juuka

Kesälahti

Kitee

Kontiolahti

Lieksa

Liperi

Nurmes

Outokumpu

Polvijärvi

Rääkkylä

Tohmajärvi

Valtimo

Luomu

219

961

663

363

1504

469

538

1238

1640

920

2330

652

2220

1570

Kokonaispeltopinta-ala

2199

8387

4537

2261

7720

2778

7468

12671

6429

3630

8771

4802

8957

5137

Prosenttia

10 %

11 %

16 %

19 %

10 %

26 %

25 %

27 %

15 %

17 %

7%

14 %

25 %

31 %


Luomutuotanto kunnittain vuonna 2012. - luomusopimustiloja Pohjois-Karjalassa on yhteensä 310.

- luomuhehtaareja on yhteensä 15 290, joka on 17,8 prosenttia Pohjois-Karjalan peltopinta-alasta. Vastaava luku koko valtakunnassa on yhdeksän prosenttia. - luomusopimustukea maksettiin yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. - luomutilan keskikoko on 49 hehtaaria. 2 330 ha, 40 tilaa

Polvijärvi

2 220 ha, 30 tilaa

Tohmajärvi Nurmes

1 640 ha, 28 tilaa

Valtimo

1 570 ha, 28 tilaa

Kitee

1 500 ha, 34 tilaa

Liperi

1 240 ha, 36 tilaa

Joensuu

961 ha, 21 tilaa

Outokumpu

920 ha, 17 tilaa

Juuka

660 ha, 13 tilaa

Rääkkylä

650 ha, 17 tilaa

Lieksa

540 ha, 13 tilaa

Kontiolahti

470 ha, 15 tilaa

Kesälahti

360 ha, 8 tilaa

Ilomantsi

220 ha, 10 tilaa 0

500

1000

1500

2000

2500


Luomutuotanto vuosina 1995 - 2012 Pohjois-Karjalassa. - vuonna 2012 luomusopimustiloja Pohjois-Karjalassa on yhteensä 310. - vuonna 2012 luomuhehtaareja on yhteensä 15 290.

18000 16000

300

14000 250 12000 200

10000

150

8000 6000

100 4000 50

2000

0

0

Luomusopimustilojen lukumäärä (kpl) Luomusopimustilojen pinta-ala (ha)

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Luomu-asiantuntija Merja Ignatius, puh 0295 026 054, merja.ignatius@ely-keskus.fi

Luomusopimusten pinta-ala (ha)

Luomusopimustilojen lukumäärä (kpl)

350


Investointituki kosteikkojen ja perinnebiotooppien perustamiseen.

- vuosina 2007-2012 Pohjois-Karjalaan on haettu rahoitusta 31 kosteikon perustamiseen ja kahteen perinnebiotoopin alkuraivaukseen ja aitaamiseen. - tukea kosteikkojen perustamiseen on myönnetty yhteensä 398 000 euroa. - vuoden 2012 aikana tukea haettiin 18 kosteikon perustamiseen. 120000

108 100 € 100000

80000

68 000 € 62 300 € 60000

42 400 € 40000

20000

19 000 € 15 900 €

20 700 €

17 300 €

16 000 € 7 000 €

16 100 € 5 200 €

0

Monivaikutteinen kosteikko on puron, joen, valtaojan tai muun vesistön yhteyteen tehty alue, joka on suuren osan vuodesta veden peitossa. Perinnebiotooppeja ovat esimerkiksi kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet, joilla on nähtävissä selviä merkkejä esimerkiksi laidunnuksesta. Tuenhakijana voi olla sekä viljelijä että yhdistys.


Ympäristötuki - Typpi-tase.

Typpitase kertoo, kuinka suuri osa kasvustolle annetusta typestä lähtee sadon mukana pois pelloilta. Mitä pienempi typpitaseen arvo on, sitä enemmän typpeä jää peltoon altistumaan huuhtoutumiselle vesistöihin.

kg N/ha

Typen poistuminen pellolta sadon mukana on viljelijälle tärkeää niin ympäristön kuin taloudenkin kannalta. Typpi on kallis tuotantopanos hukattavaksi, joten huuhtoutumista tulee välttää. Satoon sitoutunut typpi kertoo tehokkaasta typen otosta, jolloin typpeä jää peltoon vähemmän lisäämään huuhtoutumisriskejä.


Ympäristötuki - Fosfori-tase.

Fosforitase kertoo lannassa, lannoitteissa ja siemenissä tulevan sekä pellolta poiskorjatussa sadossa poistuvan fosforimäärän erotuksen.

kg P/ha

Kun fosforin lisäys ja poistuma ovat yhtä suuria, fosforitase on nolla. Fosforilannoituksen ja -taseen hienosäätö vaikuttaa maan fosforitilaan ja siitä riippuvaan vesistöjen rehevyyteen.


Jäljet tulevaisuuteen 2012  

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen maaseuturahaston vuosikatsaus 2012.

Jäljet tulevaisuuteen 2012  

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen maaseuturahaston vuosikatsaus 2012.

Advertisement