Ma tahan elada õiglase kaubanduse linnas!

Page 1

Ma tahan elada 천iglase kaubanduse linnas!


Sisukord

Maailm muutub, kui seda muudetakse!

3

Millega tegu?

5

Mida tähendab õiglase kaubanduse linn?

6

Õiglase kaubanduse linn – ülemaailmne liikumine

8

Õiglase kaubanduse linnad maailmas

10

Millised on nõudmised?

13

Mida tähendab eetiline avalik hange?

14

Õiglase kaubanduse linna kriteeriumid

15

Linn areneb ja toetab tegevusi

20

Nii see käib!

23

Õiglase kaubanduse linna kriteeriumite täitmine

24

Poes, kohvikus, restoranis, hotellis

25

Töökohas

26

Löö kaasa ürituste korraldamisel

28

Hõiva võrgustikud, levita infot

29

Korduma kippuvad küsimused

30


Maailm muutub, kui seda muudetakse! Rohkem kui tuhat õiglase kaubanduse linna ja omavalitsust üle maailma on tõestuseks, et ka avalik sektor võib võtta endale vastutuse kõigi inimeste heaolu eest, keda nende tegevus puudutab. Õiglase kaubanduse linnu ei oleks aga ilma inimesteta, kes oma ideede ja aktiivse tegevusega seda protsessi juhivad ja arendavad. Õiglase kaubanduse linnades teevad kõik koostööd selle aunimetuse saamise nimel. Koostöö kohalikul tasandil avaldub kasvava heaoluna arengumaade talunike ja istanduste tööliste igapäevaelus. Kui meie siin põhjas eelistame õiglase kaubanduse tooteid, on lõunas inimestel rohkem võimalusi end oma tööga ära elatada, oma lapsi koolitada, ise oma tuleviku üle otsustada ja hoolitseda looduskeskkonna eest. Käesolevas juhendis jagame näpunäiteid, kuidas muuta oma kodulinn õiglase kaubanduse linnaks. Väikestest tegudest saab kõik alguse ja igaüks meist saab midagi ära teha. www.fairtrade.ee

Foto: Nathalie Bertrams

3


4

Foto: Didier Gentilhomme


MILLEGA TEGU?

Millega tegu? Õiglase kaubanduse linna aunimetus antakse linnale, kes on võtnud endale kohustuse kasutada eetiliselt avalikke vahendeid ehk maksumaksja raha. Õiglase kaubanduse linna aunimetus võeti kasutusele Suurbritannias linnakodanike algatusel ja tänaseni teevad linnast õiglase linna just aktiivsed kodanikud. Õiglase kaubanduse linnas tegutsevad kohalikud ettevõtted, kodanikuühendused, kogudused ja linnavalitsus ühiselt selle nimel, et avalike hangete puhul lähtutaks eetilistest põhimõtetest Järgnevalt selgitame, mis on õiglase kaubanduse linn ja kuidas selleks saada.

5


Mida tähendab õiglase kaubanduse linn?

Õiglase kaubanduse linn ja õiglase kaubanduse vald on aunimetused linnadele ja valdadele, kes soovivad oma eetiliste avalike hangetega tagada kestliku arengu ja edendada õiglast kaubandust. Aunimetuse saamiseks peavad linnad ja vallad täitma õiglase kaubanduse linna kriteeriume. Õiglase kaubanduse linn tegutseb koostöös kohalike ettevõtete, koolide, koguduste ja kodanikuühendustega selle nimel, et suurendada õiglase kaubanduse tuntust, sertifitseeritud toodete kättesaadavust ja kasutamist ning selleks, et tõsta teadlikkust avalike hangete eetilisusest. Aunimetus näitabki, et erinevad huvigrupid on võimelised edukaks koostööks kestliku arengu põhimõtetele vastavate eetiliste hangete tegemisel. Aunimetuse omistamise üle otsustab õiglase kaubanduse organisatsioon. Aunimetus antakse üheks aastaks korraga ja selle säilitamiseks peab omavalitsus iga-aastases aruandes esitama oma tegevuse tulemused eetilise tarbimise edendamisel.

6


MILLEGA TEGU?

Foto: Kelly H채rmson

7


Õiglase kaubanduse linn – ülemaailmne liikumine

Õiglase kaubanduse linna idee algatajateks olid Suurbritannia arengukoostööorganisatsiooni Oxfam vabatahtlikud. Maailma esimene õiglase kaubanduse linn Garstang sai selle aunimetuse 1999. aastal. Aunimetuse omistas linnale Fairtrade Foundation, õiglase kaubanduse edendamisega tegelev organi-

Foto: Fairtrade Foundation

satsioon Suurbritannias. Garstangist alguse saanud mõte tunnustada linnu nende

„Kui me siin Garstangis esimest korda esitlesime õiglase kau-

eetilise käitumise eest on nüüdseks Suurbritannia ja Euroopa kau-

banduse linna ideed, lootsime, et see inspireerib inimesi ühiselt

du levinud üle kogu maailma. Õiglase kaubanduse linnu on nii

tegutsema arengumaade inimeste hüvanguks. Uskusime, et meil

Euroopas, USAs, Kanadas, Uus-Meremaal kui Austraalias.

õnnestub panna oma linna inimesi kaasa lööma, aga me poleks

2011. aastal sai aunimetuse ka esimene linn Aasias - Kuma-

mingil juhul uskunud, et inspireerime inimesi üle terve maailma!

moto Jaapanis. Kaalumisel on ka Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas

Kui paari inimese algatatud idee võib laieneda ülemaailmseks

tootjate kogukondades seda aunimetust välja andma hakata.

kampaaniaks, võib ükskõik kelle algatus midagi muuta tema oma kodulinnas!“ Bruce Crowther, Garstang

8


MILLEGA TEGU?

Foto: Jonas Lรถvendahl

9


Õiglase kaubanduse linnad maailmas 2013. aastaks oli juba üle 1300 linna maailmas saanud õiglase kaubanduse linna aunimetuse.

kampaaniasündmusi mitte märgata. Londoni ettevõtted löövad innukalt kaasa ja linn ongi kasutanud pidevalt kasvavat vastutustundlike ettevõtete arvu ka trumbina turismimajanduses.

MALMÖ – ÕIGLASE KAUBANDUSE PEALINN ROOTSIS Malmö sai õiglase kaubanduse linna aunimetuse 2006. aas-

2012. aasta olümpiamängude korralduse osas oli London eriti nõudlik. Seekord pakuti olümpiamängude ametlikes toitlus-

tal esimese Rootsi linnana. Sestpeale on õiglane kaubandus saa-

tuskohtades vaid Fairtrade sertifikaadiga kohvi, teed, suhkrut,

nud linnaelanike ja ettevõtete igapäevaelu loomulikuks osaks.

kakaod, apelsine, banaane ja veini.

Praeguseks on linnas üle saja kohviku ja kaupluse, kus pakutakse õiglase kaubanduse tooteid. Linnas tegutseb ka sertifitseeritud kakaost šokolaadi valmistav tehas. 61% linna asutustes kasutatavast kohvist on Fairtrade sertifikaadiga ja näiteks õiglase kaubanduse banaane ostetakse seal igal aastal üle 25 tonni. 2012. aasta kevadel omistati Fairtrade Sverige poolt Malmö linnale täiendav tiitel - Malmö sai Rootsi õiglase kaubanduse pealinnaks.

BRUGGE Brugge linn Belgias sai õiglase kaubanduse linna aunimetuse 2008. aastal. Hakatuseks läks linn üle õiglase kaubanduse kohvi, tee, veini ja apelsinimahla kasutamisele. Aunimetus võeti vastu esindusliku paraadiga ja ka pärast esimese vaimustuse möödumist on leitud innovaatilisi võimalusi, kuidas julgustada ettevõtteid toetama õiglast kaubandust. Linn

LONDON ON MAAILMA SUURIM London on elanike arvult maailma suurim õiglase kaubandu-

on näiteks jaganud õiglase kaubanduse tooteid pakkuvatele väikeettevõtetele tasuta reklaamipinda oma meediakanalites. Linn

se linn. 2008. aastal õiglase kaubanduse linna aunimetuse saa-

on koostanud ka õppematerjale õiglase kaubanduse teemadel

nud London on võtnud endale kohustuse edendada nii praktikas

kohalikele koolidele ja ettevõtetele.

kui strateegias õiglase kaubanduse toodete tarbimist. Linn teeb tõhusat tööd ka meedias, näiteks brittide Õiglase Kaubanduse nädala ajal ei ole võimalik Londonit külastades

10


MILLEGA TEGU?

Soomes olid 2012. aasta alguseks õiglase kaubanduse linna aunimetuse saanud Tampere, Joensuu, Espoo, Pori, Riihimäki ja Lohja. Utajärvi vald on Soome esimene õiglase kaubanduse vald. Näiteks 2010. aasta jooksul tarbiti Soome õiglase kaubanduse linnades kokku üle 12 700 kilogrammi sertifitseeritud kohvi. Selle kohvikoguse eest makstud õiglase kaubanduse lisatasu eest oleks näiteks Nepalis võimalik muretseda koolivormid 450 lapsele või Foto: Omnia Espoo

ühe kooliaasta õpikud 200 lapsele. TAMPERE – ESIMENE SOOMES Tampere linnale kuuluva ettevõtte Ateria keskkonnaprogram-

ISEGI JOENSUU ON!

mi põhieesmärgiks on märgitud õiglase kaubanduse ja ökotoodete

„Joensuus sai mõte õiglase kaubanduse linna aunimetus välja

osakaalu tõstmine. Tampere linn on teinud kauaaegset koostööd

teenida alguse linlaste ja linnavolikogu soovist. Aunimetus on

spordiseltsi Ilves jalgpallinaiskonnaga, kes on mängude ajal kand-

äratanud positiivset huvi ning linnakodanikud, ettevõtted ja

nud õiglase kaubanduse sümboolikaga mänguvarustust.

ühingud on mõtteviisi omaks võtnud.“ Jari Horttanainen, linnasekretär, Joensuu linn

„Õiglase kaubanduse linna aunimetus ja tooted on loomulik osa Tampere linna kestliku arengu praktikast ning seda on tunda

ESPOO

kogu linna tegevuses. Vastutustundlike ja keskkonnasäästlike

„Meie kliendid on õiglase kaubanduse toodetega rahul ja need

hangete kriteeriumid on meie pool aktuaalne vestlusteema,

on hästi müügiks läinud. Lisaks õiglase kaubanduse kohvile ja

kuna parasjagu arutatakse just linna uute hanketingimuste

puuviljadele on kohvikutesse müügile tulnud ka toormahlad, mis

rakendamist.“

on osutunud väga populaarseteks.“

Keskkonnateenistuse juhataja Kaisu Anttonen, Tampere linn

Riitta Kotilainen, toitlustusteenuste planeerija, Espoo Catering

11


12

Foto: Frédéric Raevens


MILLISED ON NÕUDMISED?

Millised on nõudmised? Õiglase kaubanduse linna või valla aunimetuse saamiseks peab linn või vald aktiivselt tegutsema õiglase kaubanduse ja hangete vastutustundlikkuse edendamiseks. Õiglase kaubanduse linna kriteeriumite täitmiseks on vaja teha viis sammu: võtta õiglase kaubanduse tooted kasutusele linnavalitsuses ja linna poolt korraldatud üritustel, kutsuda kokku aunimetuse taotlemist toetav töörühm, edendada õiglase kaubanduse toodete müüki kohalikes ettevõtetes, kasutada õiglase kaubanduse tooteid töökohtadel ja kodanikuühendustes ning viimaks on aunimetuse saamise eelduseks ka linna aktiivsus õiglase kaubanduse alases teavitustegevuses. Järgnevatel lehekülgedel peatume õiglase kaubanduse linna kriteeriumitel põhjalikumalt 13


Mida tähendab eetiline avalik hange? Riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus või üksus, avalik õiguslik

hangete osakaalu just avalikus sektoris. Siiani on aga püsinud

juriidiline isik või muu avaliku sektori valitseva mõju all olev isik

arvamus, et hanke puhul on eelised kõige odavama pakkumise

ehk avaliku sektori hankija kasutab oma tegevuseks vajalike asja-

tegijal. Seda on peetud ka takistuseks õiglase kaubanduse toode-

de ostmisel, teenuste või ehitustööde tellimisel avalikke vahendeid

te ostmisel. Lähtuvalt uuest Euroopa Liidu riigihanke direktiivist

ehk maksumaksja raha, seetõttu peab ta riigihanke korraldamisel

peab aga just arvestama hangete korraldamisel lisaks keskkon-

järgima kindlaid põhimõtteid ning tagama oma tegevuse ja otsus-

nanõuetele ka sotsiaalseid ja eetilisi aspekte, võttes arvesse toote

te läbipaistvuse.

või teenuse kogu tarneahelat. See tähendab, et soovi korral võivad omavalitsused pakkumiskutset esitades küsida, kas näiteks

Riigihangete juhis

arengumaadest pärit toodete valmistamisel on järgitud rahvus-

Eesti Rahandusministeerium 2012

vahelisi töönorme või kas toote eest on makstud tootjale kestliku tootmise kulusid katvat hinda. Ei tohi siiski unustada, et pakkumiskutsed peavad alati vastama võrdse kohtlemise põhimõttele. Kõigil pakkujatel peavad olema võrdsed võimalused oma toodete pakkumiseks, nii välis-

Avalikes hangetes, kus omavalitsused iga päev maksumaksja raha kasutavad, on arengumaadest pärit toodete osakaal pidevalt kasvanud ning suurenenud import arengumaadest suurendab ka toodetega seotud eetilisi riske. Paljude arengumaades valmistatud toodete puhul esineb

tatakse võimalus, et tootelt võiks nõuda ühe kindla kaubamärgi või sertifikaadi alla kuulumist. Õiglase kaubanduse sertifikaat on siiski tõendiks, et tootmisel on täidetud ILO ettekirjutusi või et toote eest on makstud väärilist hinda. Pakkumiskutses võib seega esitada tingimuse, et ostetav

olulisi inimõiguste rikkumisi. Ühe näitena on rahvusvahelise

toode peab olema „õiglase kaubanduse toode või sellega sama-

tööorganisatsiooni (ILO) hinnangul maailmas umbes 215 miljonit

väärne“.

5–14aastast lapstöölist. Suur osa lapstööjõu kasutamisest toimub põllumajanduses. Tänapäeval rõhutatakse vajadust tõsta sotsiaalselt kestlike

14


MILLISED ON NÕUDMISED?

Õiglase kaubanduse linna kriteeriumid 1.

LINN KASUTAB ÕIGLASE KAUBANDUSE TOOTEID

VIHJE!

Õiglase kaubanduse linna aunimetus on märk sellest,

Juba enne aunimetuse taotlemist oleks mõttekas

et linn on võtnud kohustuse olla oma tegevuses

arutada toitlustamise ja teiste hangete eest vastutava-

vastutustundlik ja järgida kestliku arengu põhimõt-

te inimestega, milliseid tooteid eelistada. Pikaajalised

teid. Juba enne aunimetuse saamist peab linn oma

plaanid loovad eelduse pikaajaliseks eduks!

hangetes eelistama selliseid tooteid, mis näitaksid linnaametnikele ja kodanikele, et vastutustundlik ollakse ka praktikas. See tähendab, et: •

Vald või linn võtab volikogu otsusega kasutusele õiglase kaubanduse põhimõtetele vastavalt toodetud tooted, ennekõike kohvi ja teed, nii linnavalitsuses kui kõigil linna üritustel.

Õiglase

Linn suurendab aktiivselt õiglase kaubanduse

kaubanduse tooted

toodete kasutamist, kas võttes kasutusele uusi

tunned ära selle

tooteid või suurendades juba kasutatavate too-

märgi järgi.

dete koguseid.

15


2.

LINNAS TEGUTSEB TÖÖRÜHM Õiglase kaubanduse linnades tegutseb kohalik

Töörühma suurus ei ole piiratud – kõige tähtsam

töörühm. Töörühm jälgib, et aunimetuse saamiseks

on kaasata aktiivseid inimesi, kes tahaksid kaasa

vajalikke kriteeriume täidetaks ka pärast aunimetuse

aidata õiglase kaubanduse arengule.

saamist. Töörühm otsib ka uusi tegevusvõimalusi ja arutab, kuidas õiglase kaubanduse linna aunimetust linna huvides kõige paremini ära kasutada. Pärast aunimetuse andmist jälgib töörühm kriteeriumite täitmist ja esitab selle kohta kord aastas aruande õiglase kaubanduse organisatsioonile. Töörühmas on inimesi kogukonna erinevatest valdkondadest: kohalikest ettevõtetest, kodanikuühendustest, kogudustest ja mujalt. Töörühmas peab olema vähemalt üks linna esindaja.

16

VIHJE!


ÕIGLASE KAUBANDUSE TOOTED ON KÕIGILE KÄTTESAADAVAD

Valla või linna elanike arv

Kui linn või vald soovib aunimetust saada, peab

Õiglase kaubanduse tooteid pakkuvate kohvikute, restoranide või hotellide miinimum

selle elanikel olema võimalus õiglase kaubanduse

alla 5 000

1

tooteid osta kohalikes poodides ja toitlustusettevõtetes.

5 000–10 000

3

10 000–20 000

5

20 000–50 000

8

50 000–100 000

10

piisavalt paljudes kohalikes kohvikutes, restoranides

100 000–200 000

15

ja hotellides pakutaks õiglase kaubanduse tooteid.

üle 200 000

20

Õiglase kaubanduse kohvi, teed või teisi tooteid pakkuvad ettevõtjad on olulised ka õiglase kaubanduse tutvustamise seisukohast ning seetõttu on ettevõtete kaasamine algatusse tähtis. Enne aunimetuse taotlemist kontrollib töörühm, et

Nõutavate kohvikute, restoranide ja hotellide hulk sõltub linna elanike arvust. VIHJE! Igas suuremas poes on nii mõnigi õiglase kaubanduse toode müügil. Õiglase kaubanduse tooteid pakkuvate kohvikute, restoranide ja hotellide arvestusse läheb ka ketti kuuluv teeninduspunkt eraldi.

17

MILLISED ON NÕUDMISED?

3.


4.

ÕIGLASE KAUBANDUSE TOODETE KASUTAMINE Õiglase kaubanduse tooteid kasutavad kodaniku-

Valla või linna elanike arv

ühendused, kogudused, spordiseltsid ja ettevõtted, kes on seeläbi ka õiglase kaubanduse toetajad. Sageli

alla 5 000

on nad oma kodulinnas aktiivsed tegutsejad ja val-

5 000–10 000

10

10 000–20 000

12

20 000–50 000

15

50 000–100 000

20

100 000–200 000

30

üle 200 000

50

mis ka õiglase kaubanduse sõnumit vahendama. Õiglase kaubanduse tooteid, näiteks kohvi ja teed kasutades, on mõistlik see ka oma kodulehel esile tõsta. Nõutavate töökohtade ja ühenduste hulk sõltub linna elanike arvust.

18

Õiglase kaubanduse tooteid kasutavate töökohtade või ühingute miinimum 5


LINN TEGUTSEB JA TEAVITAB Linnas on infopunkt, kust linnaelanikud saavad

MILLISED ON NÕUDMISED?

5.

VIIHJE! Õiglase kaubanduse organisatsioon korraldab igal

teavet õiglase kaubanduse liikumise, sertifitseerimis-

aastal kaks kampaaniat (väiksem toimub mais ja

süsteemi ja toodete kohta. Õiglase kaubanduse linn

oktoobris leiab aset õiglase kaubanduse nädal), mil

korraldab kord aastas õiglase kaubanduse nädalal

linnadele pakutakse valmis ideid ja materjale õiglase

mõne teemaga seotud ürituse.

kaubanduse tutvustamiseks. Seega ei pea keegi kam-

Linn teeb koostöös töörühmaga teavitustööd

paaniaid üksi planeerima ega läbi viima!

meedias ja linnaelanike seas teadlikkuse tõstmiseks eetilisest tarbimisest ja õiglase kaubanduse linna aunimetuse olemusest. Oluline on, et ka õiglase kaubanduse linna kodulehel oleks info õiglase kaubanduse aunimetuse ja linna lubaduse kohta korraldada ainult eetilisi avalikke hankeid. Sealsamas võiks olla ka viited kodulehtedele, kust õiglase kaubanduse kohta lisateavet saada. Linna algatuses osalejate (kohvikud, restoranid, hotellid, töökohad, ühingud, kogudused) nimekiri avaldatakse kas linna enda või selleks eraldi loodud kodulehel.

Õiglase kaubanduse linn

19


Linn areneb ja toetab tegevusi

KESTLIKU ARENGU PÕHIMÕTE Õiglase kaubanduse linna aunimetuse saamisel on põhikri-

ARENGUVÕIMALUSED Linn suurendab ostetavate õiglase kaubanduse toodete

teeriumiks pikaajaline vastutustundlike hangete osa suurenda-

kogust igal aastal ühe tooterühma piires või ostab sisse senisest

mine ja tegevuse arendamine. Aunimetuse säilitamiseks peab

laiemas sortimendis tooteid.

töörühm igal aastal oma aruandes näitama, kuidas õiglase kau-

Õiglase kaubanduse toodete kättesaadavus paraneb kohvi-

banduse toodete osakaal on linna hangetes kasvanud. Aruandes

kutes, restoranides ja hotellides või siis hakkab järjest suurem arv

tuleb ka selgitada, mida on tehtud õiglase kaubanduse tutvusta-

töökohti või ühinguid kasutama õiglase kaubanduse tooteid.

mise ja toodete kättesaadavuse parandamiseks. Ülemineku teeb lihtsamaks see, et kõike ei pea päevapealt

Õiglase kaubanduse nähtavuse ja tuntuse suurendamiseks tehakse aktiivset teavitustööd. Õiglase kaubanduse linna

muutma, vaid võib rahulikult otsida just oma kodulinnale kõige

aunimetus ja õiglane kaubandus on kohalikus meedias senisest

paremini sobivaid tegutsemisviise ja õiglase kaubanduse tooteid.

rohkem esil. LINN TOETAB TÖÖRÜHMA Õiglase kaubanduse organisatsioon pakub tuge valdadele ja linnadele, kes soovivad levitada teavet eetilise tarbimise ja õiglase kaubanduse kohta. Töörühma ülesanne on kriteeriumite täitmisele kaasaaitamine ja nende täitmise kontrollimine.

20


MILLISED ON NÕUDMISED?

Tegevuse tõhustamiseks peaks linn tegema tihedat koos-

Töötatakse aktiivselt õiglase kaubanduse tuntuse tõstmi-

tööd töörühmaga. Õiglase kaubanduse linna algatus põhineb

se nimel nii organisatsiooni enda sees kui ka linnaelani-

vabatahtlikkusel, aga õiglase kaubanduse linnaks saamise soovi

ke hulgas.

kinnitamiseks on kohustuste võtmine oluline. Linnad saavad töörühma toetada mitmel moel. Aunimetuse saanud linnades

toetatakse oma töörühmi näiteks nii:

Võetakse tööle inimesed, kes vastutavad õiglase kaubanduse linna aunimetusega seotud tegevuse ja teavituse eest.

Eraldatakse vahendeid teavitustööks, et töörühm saaks suurendada õiglase kaubanduse tuntust.

Püütakse olla eetiline ka neis hangetes, kus ei ole võimalik hankida õiglase kaubanduse sertifikaadiga tooteid.

Julgustatakse avaliku halduse töökohti kasutama õiglase kaubanduse tooteid nii palju kui võimalik.

Seatakse eesmärgid töörühma tööle ja tarbimise eetilisuse tõstmisele.

21


22

Foto: Nathalie Bertrams


NII SEE KÄIB!

Nii see käib! Oma kodulinna võib õiglase kaubanduse linnaks saamisel aidata just nii ja sellisel viisil nagu tundub õige ning jõukohane. Võimalusi selleks on mitmeid - klubi koosolekutest avalike üritusteni, kohvikutest oma kooli või töökohani. Alustada tasub alati õiglase kaubanduse põhimõtete tutvustamisest. Sageli tuleb silmitsi seista eksiarvamustega ning teadmatusega ühtedel ja samadel teemadel – kui asjad endale põhjalikult selgeks teha, on lihtsam valearvamusi ümber lükata! Järgnevalt toome näiteid, kus ja kuidas on võimalik selleks midagi ära teha.

23


Õiglase kaubanduse linna kriteeriumite täitmine

Õiglase kaubanduse linna aunimetu-

ÕIGLASE KAUBANDUSE LINNA ALGATUSES LÖÖVAD KAASA KÕIK

se saamiseks peavad olema kaasatud kohalikud ettevõtted ja ametiasutused, kodanikuühendused ja spordiseltsid ning kogudused ja koolid. Tööd kriteeriumide

1. Linn või vald Õiglase kaubanduse tooted on kasutusel linnavalitsuses ja linna poolt korraldatud üritustel.

täitmiseks tasub alustada vastutusvald-

Linna esindaja on algatuse töörühmas.

kondade jagamisest. Kellel laabuks

Olemas on ruum teabepunktile ja teavitustegevus on korraldatud.

koostöö kodanikuühendustega? Kellel on kontakte linnavalitsuses? Kõige lihtsam

2. Töörühm

on alustada oma koolist, töökohast või

Töörühmas on esindajaid võimalikult paljudest eluvaldkondadest.

lemmikkohvikust.

Töörühma töös osaleb linna esindaja. 3. Müügikohad ja teenusepakkujad Algatusega on liitunud linna suurusele vastav arv kohvikuid ja restorane. 4. Kodanike toetus Kaasatud on linna suurusele vastav arv ettevõtteid ja kodanikuühendusi.

24


TEE MIDAGI! Anna poodidele teada lettidelt puuduvatest õiglase kaubanduse toodetest otse poes või võta ühendust e-posti teel. Küsi mõnda kindlat toodet ja selgita lühidalt, miks on oluline kaubavalikus pakuda rohem õiglase kaubanduse tooteid. Õiglase kaubanduse kohvi küsimine kohviku leti ääres või õiglase kaubanduse veini soovitamine restorani veinikaardile võib tunduda tühise asjana, aga sellel võib olla üllatavalt suur mõju. Kohvikutes ja restoranides pakutav on väga oluline õiglase kaubanduse tutvustamiseks linnaelanikele. TEE MIDAGI ÄRA! Küsi kohvikus, restoranis või hotelli hommikusöögilauas õiglase kaubanduse kohvi, teed, kakaod, suhkrut, veini või mõnd teist toodet. … MIDAGI VEEL! Telli õiglase kaubanduse organisatsioonist infomaterjale ning paku neid poodidesse,

Tagasiside andmine on tõhus moodus

kohvikutesse ja restoranidesse.

muutuste algatamiseks – ettevõtted soovivad ju oma klientide soovidele vastu tulla ja pakkuda parimat teenindust.

25

NII SEE KÄIB!

Poes kohvikus, restoranis ja hotellis


Töökohas Töökohas õiglase kaubanduse tooteid

TEE MIDAGI ÄRA!

eelistades aitame kaasa õiglasema linna

Tee ettepanek, et sinu töökohal võetaks kohvipausidel ja koosolekutel kasutusele õiglase

ehitamisel – õiglase kaubanduse linna

kaubanduse kohv ja tee. Ka paljude kohviautomaatide hooldajatel on õiglase kauban-

kriteeriumites on eetilisi valikuid tegevatel

duse tooteid valikus olemas, tuleb vaid küsida.

ettevõtetel oma kindel koht.

Infomaterjalidega saad kaunistada puhketuba ja jagada ühtlasi töökaaslastele infot

Sel on oluline osa õiglase kaubanduse lin-

õiglase kaubanduse kohta.

na aunimetuse taotlemisel, sest töökohtade kaudu levib teave õiglase kaubanduse

… MIDAGI VEEL!

linna kohta tõhusalt linnakodanikeni.

Tutvusta õiglase kaubanduse tooteid. Valik on suur: kohv, tee, kakao, suhkur, šokolaad,

Õiglase kaubanduse linn on kõigi linna-

vein, puuviljad, lilled... Korralda oma töökohas huvilistele õiglase kaubanduse teema-

elanike ühine algatus.

line arutelu. ... MIDAGI ENAMAT! Kutsu üles ka teisi - sama ettevõtte üksusi, linna ametiasutusi või teisi töökohti, millega sul on sidemeid.

26


NII SEE KÄIB!

Foto: Reilun kaupan edistämisyhdistys ry

27


Löö kaasa ürituste korraldamisel! Kohalikud üritused sobivad hästi õiglase

TEE MIDAGI ÄRA!

kaubanduse linnade liikumise tutvusta-

Paku õiglase kaubanduse tooteid üritustel, kus sa osaled. Levita üritusel teavet õiglase

miseks või ka linna õiglase kaubanduse

kaubanduse kohta.

linnaks muutmise ühispöördumisele allkirjade kogumiseks.

… MIDAGI VEEL! Tutvu kohalike üritustega, kus õiglase kaubanduse linna algatus võiks tähelepanu saada. Pane ürituse raames koos algatusest huvitatutega püsti teabepunkt või korralda esitlus. … MIDAGI ENAMAT! Korralda algatuse tutvustamiseks omaette üritus. Üritusega saab algatuse avatuks kuulutada, osaleda linnaelanikele suunatud teavitustöös või hoopis tähistada õiglase kaubanduse linna aunimetuse saamist. Abi ürituste korraldamiseks leiad õiglase kaubanduse organisatsioonilt fairtrade@fairtrade.ee.

28


NII SEE KÄIB!

Hõiva võrgustikud, levita infot! Internetikeskkonnas kohalolek on

TEE MIDAGI ÄRA!

algatuse edukuse seisukohalt äärmiselt

Süvene ise põhjalikult õiglase kaubandusega seonduvasse, nii saad jagada usaldus-

oluline, sest tänapäeva rahvaliikumised

väärset teavet teistelegi.

tunduvad sündivat ja elavat just seal. Ka ajakirjanikud ja algatusega liituda

... MIDAGI VEEL!

soovivad inimesed otsivad infot kõige

Hakka õiglase kaubanduse klubi fänniks Facebookis või jälgi uudiseid kodulehel

tõenäolisemalt just internetist. Hoolitse siis

www.fairtrade.ee. Nii oled kursis õiglase kaubanduse, sündmuste ja uute toodetega.

selle eest, et algatus oleks nähtav seal,

Räägi õiglasest kaubandusest oma sõpradele-tuttavatele.

kust infot otsitakse. … MIDAGI ENAMAT! Blogi õiglasest kaubandusest või käsitle õiglast kaubandust oma ettevõtte või töökoha kodulehel. Räägi ka oma isiklikest vastutustundlikest valikutest.

29


Korduma kippuvad küsimused KAS ÕIGLASE KAUBANDUSE MÄRK ON KAUBAMÄRK? KAS

KAS LINN PEAB AUNIMETUSE SAAMISEKS KÕIK VÕIMALIKUD

KINDLA KAUBAMÄRGI EELISTAMINE POLE HANKESEADUSEGA

TOOTED KORRAGA ÕIGLASE KAUBANDUSE TOODETE VASTU

VASTUOLUS?

VAHETAMA?

Õiglane kaubandus on üldmõiste kaubandusele, kus tootjale

Õiglase kaubanduse linna kriteeriumites nõutakse, et aunimetu-

muu hulgas makstakse kestliku tootmise kulusid katvat hinda

se saavas linnas kasutataks õiglase kaubanduse kohvi ja teed

ning tootmisel täidetakse ILO konventsioonidel põhinevaid

kõigis linnaga seotud ettevõtmistes ja linnavalitsuses. Peale selle

kriteeriume. Hangetes ei tohi otseselt nõuda õiglase kaubanduse

tuleb regulaarselt kasutada veel mõnda õiglase kaubanduse

sertifitseerimismärki, aga sertifitseerimismärk võib olla tõendiks,

toodet. Seega ei pea linn aunimetuse saamiseks vahetama kor-

et tootmisel on arvestatud õiglase kaubanduse kriteeriumitega

raga kõiki võimalikke tooteid õiglase kaubanduse sertifikaadiga

määratud eetilisi ja ökoloogilisi aspekte.

toodete vastu.

Õiglase kaubanduse märgisüsteem on avatud kõigile ettevõtetele ja õiglase kaubanduse märgi võib saada iga toode, mille

KAS ÕIGLASE KAUBANDUSE LINNALT NÕUTAKSE, ET TA OLEKS

valmistamisel on arvestatud süsteemis sätestatud kriteeriumitega.

SEOTUD ÜHE KINDLA ÜHENDUSE TEGEVUSEGA? KAS LINN EI

Nende kriteeriumite hulka kuuluvad muu hulgas kestliku toot-

PEAKS OLEMA SÕLTUMATU INSTANTS?

mise kulusid kattev hind, spetsiaalne õiglase kaubanduse lisa ja

Õiglase kaubanduse linnalt ei eeldata ühegi ühenduse liikmeks

mitmed keskkonnakaitsega seotud ettekirjutused.

astumist. Õiglase kaubanduse linna aunimetus ei seo ka linna

Märgiga sertifitseeritakse alati üksiktooteid, mitte kunagi ettevõt-

õiglase kaubanduse organisatsiooniga ega selle tegevusega

teid.

muul moel, kui iga-aastase aruande ja kohustuse kaudu osaleda õiglase kaubanduse nädalal. Õiglase kaubanduse linna aunimetust välja andev õiglase kaubanduse organisatsioon on parteipoliitiliselt ja religioosselt sõltumatu organisatsioon, kes teeb koostööd nii ettevõtete, avaliku sektori kui kodanikuühendustega. Õiglase kaubanduse organisatsioon ei ole ka äriettevõte.

30


NII SEE KÄIB!

Foto: Merli Jürisoo

31


KASULIKKE LINKE: Fairtrade Eesti www.fairtrade.ee Fairtrade International www.fairtrade.net Fairtrade Towns www.fairtradetowns.org Fairtrade Foundation www.fairtrade.org.uk European Fair Trade Association (EFTA)

www.eftafairtrade.org

World Fair Trade Organisation (WFTO)

www.wfto.com

Rahvusvaheline tööorganisatsioon (ILO)

www.ilo.org

VÕTA ÜHENDUST! Fairtrade Eesti Kalevi 17, 51010 Tartu fairtrade@fairtrade.ee

See väljaanne on valminud Euroopa Liidu toetusel. Selle sisu eest vastutab Fairtrade Eesti. Trükises esitatut mitte käsitleda Euroopa Liidu ametliku seisukohana