Maaike Woonmagazine najaar 2021

Page 1

Nummer 11 | 2021

Van stad

naar platteland

Verrassende wending

Een ruimte

die je raakt


Fascinerend samenspel

Gaat u een woning of bedrijfspand bouwen? Ontdek samen met ons het geheim van architectuur: samenspel. Het ontwerp dat bij u een snaar raakt, komt tot stand door samenspel. Tussen u en ons. Kennismaken? Kijk op onze nieuwe website: www.abcv-architectuur.nl.

Alfred Verschuur

Cor de Bruin


COLUMN

Samen thuis

B

ij het voorbereiden van dit Maaike Woonmagazine was ik aanwezig bij één van de inter views. Onze redacteur was voor de rubriek ‘Thuis bij’ te gast bij Richard en Everdina van der Hee. Het gesprek vond plaats in de geweldige leefkeuken van hun woning aan De Kweek 2 in Lunteren. Ter wijl we aan het praten waren - kopje fijne Italiaanse koffie erbij - proefde ik opnieuw wat een huis ten diepste is. De plek waar je samen bent, met je gezin, met vrienden, met kennissen uit de buurt. De plaats waar je het leven samen beleeft. Op weg naar mijn eigen thuis dacht ik er nog even over door. Weten wij als team van Maaike van Doorn Makelaar voldoende wat een woning betekent in het leven van verkopers en kopers? O ver het antwoord op deze vraag hoefde ik gelukkig niet lang na te denken. Ja, wij realiseren ons de emotionele waarde van een huis meer dan goed. We besteden veel tijd en aandacht aan mensen die ons de verkoop van hun woning toevertrouwen. Hetzelfde geldt voor potentiële kopers. Die zijn voor ons geen nummer, maar mensen met plannen en dromen. Wij proberen ze zo goed mogelijk van dienst te zijn, op persoonlijke wijze.

MAAIKE 3

Een geslaagde woning verkoop is een kwestie van goed samenspel tussen verkoper, kopers en het team van Maaike van Doorn Makelaar. Hoe mooi is het dan om tijdens de samenstelling van dit blad van klanten en kopers te horen hoe ze deze samenwerking hebben gewaardeerd. Daar ben ik best een beetje trots op.


12 Maaike van Doorn Makelaar Stationsstraat 49 6741 DH Lunteren 0318 48 37 00

28

info@maaikevandoornmakelaar.nl www.maaikevandoornmakelaar.nl Realisatie: www.iconnectmedia.nl 06-13718969 Fotografie: Fotostudio Arjan van Bruggen

KLANT AAN HET WOORD

Louis Fraanje, Fotix

9

F U N D A-A D D I C TS Z O E K E N O P D E V E L U W E

Huis-aan-huis verspreid in Lunteren, Otterlo,

10

VERRASSENDE WENDING

Ede (Kernhem) en Ederveen.

11

BINNEN EEN HALF UUR

Dit magazine is aan te vragen via

25

L I E F D E O P H E T E E R ST E G E Z I C H T

57

V O LG J E G E V O E L

Harskamp, De Klomp, Wekerom,

www.maaikevandoornmakelaar.nl of gratis bij ons af te halen. Druk- en zetfouten voorbehouden.


INHOUDSOPGAVE

25 18 32 49 SAMEN

IN DE OMGEVING

18

THUIS OP HEIDEKAMP

12

PA N D M E T V E R H A A L R A D I O KO OT W I J K

61

O N D E R S C H E I D E N D E A A N PA K

28

LANDGOED DE KEIBERG

VA N STA D N A A R P L AT T E L A N D

THUIS BIJ

49

DIRECT THUIS

32

53

M A K K E L I J K C O N TA C T

MAAIKE 5

IDEAAL VOOR EEN OPGROEIEND GEZIN


Uw droominterieur start hier! Eindelijk staat er een woning te koop op die gedroomde locatie. Alleen blijkt de inrichting flink gedateerd. De badkamer stamt nog uit de jaren ’70 en ook de keuken is aan vernieuwing toe. Maar hoe ga je dat realiseren? En kan dat wat jij wilt allemaal wel? Zo op het eerste gezicht blijkt het haast onmogelijk. Op dat moment kan Sjaak Hamstra Interieurs uitkomst bieden. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en denken mee in het totale proces, dat kan zijn van het meedenken voor een aankoop tot een realisatie van een verbouwing. Bo-

energiebesparende oplossingen bijvoorbeeld. Wij laten zien welke opties je hebt binnen jouw budget. Samen met jou geven wij vorm aan je wensen. En dat is een stuk goedkoper dan je ideeën wijzigen als de bouw al in volle gang is. Heb je een besluit genomen, dan kunnen wij het project namens jou volledig begeleiden. Wij zorgen voor de beste materialen en beste vakmensen voor de laagste prijs. Tevens Kostenbesparend overzien wij alle disciplines en bewaken Een interieurontwerper betaalt zich terug. jouw belangen. Wij maken van je huis een Door te komen met kostenbesparende of thuis. Een prettig idee!

vendien denken wij ook mee over andere zaken, zoals kleurgebruik of een lichtplan, hoe combineer je verschillende stijlen? Aan de hand van jouw woonwensen maken we samen een plan. Wij verwerken al deze gegevens in een interieurplan en visualiseren het ontwerp in een 3D tekening en zo ontstaat een huis waarin jij je helemaal thuis voelt. Nu en ook nog over twintig jaar.

SJAAK HAMSTRA INTERIEURS

ONTWERP I INTERIEUR I ADVIES I bOUWbEgElEIDINg ONTWERP | INTERIEUR | BOUW | PROJECTREALISATIE

Meer weten? Neem gerust contact met ons op voor het maken van een vrijblijvend gesprek. info@sjaakhamstra-interieurs.nl | www.sjaakhamstra-interieurs.nl | +31 (0)6 - 46624216


WERKEN BIJ MAAIKE

J OAN N E V E R S TE E G, C OMM E RCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST BIJ MAA I K E

Contact met mensen “ I K W I L D E D E H OT E L K A N T O P, M A A R WA S 1 6 E N T E J O N G O M D E O P L E I D I N G T E STA RT E N. O M TO C H D O O R T E K U N N E N B E N I K FA C I L I T Y M A N A G E M E N T G A A N ST U D E R E N I N N I J M E G E N. D A A R N A A ST W E R K T E I K B I J R E STA U R A N T E N PA RT YC E N T RU M K L E I N Z W I TS E R L A N D I N E D E , E E R ST A L S M E D E W E R K E R B E D I E N I N G , L AT E R A L S T E A M L E I D E R. N A M I J N A F ST U D E R E N Z O C H T I K E E N B A A N B U I T E N D E H O R E C A E N H E B I K E E N O P E N S O L L I C I TAT I E G E ST U U R D N A A R M A A I K E VA N D O O R N M A K E L A A R. D E ST I J L VA N H E T K A N TO O R E N H E T J O N G E T E A M S P R A K E N M I J A A N.”

Die sollicitatie van Joanne Versteeg bleef niet zonder gevolgen. Een gesprek volgde en in de zomer van 2020 werd ze aangenomen als commercieel medewerker binnendienst. “Tijdens mijn opleiding Facility Management was vastgoed één van de belangrijkste lesonderdelen en in de horeca draait het om dienstverlening en contact met mensen. In deze functie komt die combinatie heel goed van pas.”

TOP2000 CONCERT Joanne is geboren en getogen in Lunteren en kent bij wijze van spreken iedere straat. “Nee, ik heb weinig affiniteit met steden, hier voel ik

me thuis.” Dat blijkt ook uit haar grote passie: marimba spelen bij muziekvereniging Kunst Na Arbeid in Lunteren. Sinds haar achtste jaar is ze lid en via het jeugdorkest kwam ze in het slagwerkorkest terecht. “Superleuk om samen muziek te maken en na afloop een biertje te drinken. Eerst speelden we veel klassiek, maar de afgelopen jaren spelen we veel meer pop- en rockmuziek. In 2019 gaven we bijvoorbeeld een TOP2000 concert met originele hits en medleys, instrumentaal en vocaal. Vanaf de sixties tot de zero’s. Sinds mei repeteren we voor een nieuw TOP2000 concert dat wat kleiner en exclusiever wordt.”

MAAIKE 7

Inmiddels werkt Joanne al ruim een jaar bij Maaike van Doorn Makelaar en die periode smaakt naar meer. “De woningmarkt is dynamisch en mijn werk is heel afwisselend. Het contact met de klant springt er voor mij echt uit.” Daarnaast waardeert Joanne het teamwork. “Je doet het met z’n allen, gaat samen voor een goed resultaat voor de klant.” Voor iedereen die wil weten hoe afwisselend haar werk is, somt ze een reeks dagelijkse werkzaamheden op. “Mail- en telefooncontact, brochures samenstellen, teksten opstellen, koopaktes maken, met collega’s nieuwe ideeën verzinnen, woningen aan- en afmelden en de administratie rond de dossiers in orde maken.” Wat ze het leukste vindt? “Het begin van een verkoopproces, dan presenteren we de woning zo mooi en goed mogelijk.”


Van Doorn

DAK ZINK

Lunteren 06 20 08 04 88 info@vandoorndakzink.nl www.dakkapelvanzink.nl Open opvrijdag vrijdag9.00 9.00- 17.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur. Overige op afspraak. Open op uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur. Overige dagendagen op afspraak. Open op vrijdag 9.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur. Overige dagen op afspraak.

Mmm.. heerlijk b roo ambachtelijke b d van de akker!


KLANT AAN HET WOORD

FUNDA-ADDICTS

zoeken op de Veluwe “ H E T WO R DT O N S E E R ST E H U I S S A M E N,” V E RT E LT W I N N I E VA N KO L D A M . S A M E N M E T PA RT N E R B E RT VA N D E R L I N G E N Z O C H T Z E E E N G E S C H I K T E P L E K I N N E D E R L A N D O M T E WO N E N. Z E L F WO O N T W I N N I E A L 3 0 J A A R I N H A A R L E M , B E RT H E E F T I N D I E N ST VA N H E T M I N I ST E R I E VA N B U I T E N L A N D S E Z A K E N I N V E L E B U I T E N L A N D E N G E WO O N D. M O M E N T E E L WO O N T E N W E R K T H I J I N A N T W E R P E N, Z I J N L A ATST E P O ST VO O R P E N S I O N E R I N G . O O K W I N N I E H E E F T H A A R W E R K L E V E N A L A F G E R O N D. B E RT L A C H T: “ O N Z E K E U Z E V I E L O P D E V E L U W E , D AT I S E E N C O M P R O M I S. W I N N I E KO M T N A M E L I J K U I T G R O N I N G E N E N I K U I T B R A B A N T, D E V E L U W E L I G T I N H E T M I D D E N !”

verkopende en de aankopende partij tot elkaar brengen en beide partijen met een goed gevoel achter laten. Dat is haar gelukt. Ze is zakelijk en kan heel goed onderhandelen. Zo goed zelfs, dat als we ooit dit pand verkopen, we haar vragen als makelaar!”

“De afgelopen maanden zijn we echte Funda-addicts geworden. Tijdens die zoektocht werd het steeds duidelijker waarnaar we op zoek waren. We wilden in de natuur wonen, maar wel in de buurt van een grote stad. We keken ook naar appartementen, maar toen het huis aan de Compagnie 15 in Ede voorbij kwam, sprak het ons direct aan. Vooral het ontwerp. Alles leek samen te vallen. Bij de bezichtiging wisten we het direct: dit huis zou het worden.”

SOCIAAL Zowel Winnie als Bert zijn sociaal ingesteld. “We ontvangen graag mensen en zien ons al zitten in dit prachtige huis temidden van onze kinderen en vele vrienden. Bovendien willen we contacten opbouwen in de buurt, we blijven zeker niet achter de voordeur zitten.” Bert vult aan: “We verheugen ons erop om in Ede samen een leven op te bouwen. Samen wakker worden en op het mooie balkon een kop koffie te drinken met uitzicht op de Ginkelse Heide. En we houden van fietsen en wandelen, dat gaan we volop doen in die mooie omgeving.”

MAAIKE 9

Over het aankoopproces van de villa zijn Winnie en Bert bijzonder te spreken: “Maaike van Doorn was de verkopend makelaar. De contacten waren vanaf het eerste moment relaxed. Ze wilde echt de


KLANT AAN HET WOORD

Verrassende WENDING

“ W E WA R E N N I E T D RU K O P Z O E K , M A A R W I L D E N W E L G R A A G E E N WAT RU I M E R E WO N I N G ”, V E RT E L L E N L A U R A E N C O R N E L I S VA N R O E K E L . Z E K E R S I N D S D E G E B O O RT E VA N H U N K L E I N E F I E N I N D E Z O M E R VA N 2 0 2 0 WA S E X T R A L E E F RU I M T E M E E R D A N W E L KO M . A L L E E N H U N WO N I N G A A N D E T R O E L ST R A ST R A AT 4 1 I N L U N T E R E N WA S E I G E N L I J K N E T A F. S I N D S D E KO O P E RVA N I N 2 0 1 6 N A M E N Z E H E T VO O R M A L I G E H U U R H U I S ST E V I G O N D E R H A N D E N. “ Z O’ N B E E T J E A L L E S I S V E R N I E U W D. E E N M O D E R N E B A D K A M E R, D E B I J K E U K E N E N E R W E R D E E N V E R A N DA G E B O U W D. D E WC B E N E D E N I S V E R P L A ATST O M E E N G R OT E R E H A L T E K R I J G E N.” De zoektocht naar een andere woning ging niet direct van een leien dakje. Bezichtigingen liepen op niets uit, totdat Laura hoorde dat er aan de Klomperweg 6 een huis te koop zou komen. Ze deed een briefje in de bus, maar de bewoners verwezen haar naar de makelaar. “Maaike nam contact met onsop dat het huis in de verkoop kwam en of we wilden kijken. Nou, dat wilden we natuurlijk. We zagen de mogelijkheden van het huis en deden een bod. Jammer genoeg was er echter een hoger bod.” Einde oefening zou je zeggen, maar toen kwam er toch een verrassende wending. Een paar dagen later werden ze namelijk gebeld dat de verkoop niet doorging. Of ze nog belangstelling hadden voor de Klomperweg 6. “Dat is heel raar, we hadden net besloten te blijven waar we zaten, ons huis was immers helemaal af. Toch zijn we opnieuw gaan bezichtigen. Gewoon om te checken of onze plannen met het huis ook echt mogelijk waren en of we hetzelfde gevoel zouden krijgen.” Twee dagen later besloten Laura en Cornelis dat ze het huis

nog steeds graag wilden en zo werden de handtekeningen gezet.

RECHTERHANDEN Hun huidige woning moest natuurlijk verkocht worden en het paar nam contact op met Maaike van Doorn Makelaar. “Makelaar Laura Konings kwam bij ons en heeft alles geregeld. We waren blij met de vraagprijs. Er was veel interesse. Na verschillende afwegingen, hebben we een geschikte koper gevonden.” In het nieuwe huis moet nog wel het nodige gebeuren, maar daar zien Cornelis en Laura niet tegenop. Laura: “We zijn gelukkig allebei heel handig, Cornelis heeft altijd zelf veel gedaan met hulp van vrienden. Behalve stuken en loodgieterswerk doen we alles zelf. We hebben twaalf weken de tijd, dan is ons nieuwe huis in ieder geval leefbaar. Sommige zaken pakken we later aan, zoals de garage ombouwen tot slaap- en badkamer. We willen in dit nieuwe huis dezelfde sfeer als in ons huidige huis en dat gaat zeker lukken. We hebben er echt veel zin in!”


KLANT AAN HET WOORD

Binnen EEN HALF UUR

Amanda en haar man Ronald zochten een huis met meer grond en waar ze nog het een en ander konden aanpassen om er een eigen draai aan te geven. “We spraken met Maaike af dat als we iets zouden vinden, zij ons huis mocht verkopen. Jammer genoeg kwam er geen geschikt huis voorbij.” Daarom vroeg het paar offertes voor een verbouwing op. Op de dag dat ze besloten om twee dakkapellen te plaatsen, belde Maaike: “Ik heb hier een huis, dat nog niet in de verkoop is. Volgens mij is het heel geschikt voor jullie. Kunnen jullie binnen een half uur hier zijn?” Amanda belde Ronald die met hun oudste dochter naar zwemles was. Drie kwartier later waren ze

ter plekke. Ze waren enthousiast over dit huis aan de Molenparkweg 29 en besloten een bod uit te brengen. Dat werd geaccepteerd. “Alles ging zo snel, dit huis moest wel voor ons bestemd zijn.”

BUURTBARBECUE Hun huis aan de Maalderij 12 in Lunteren ging kort daarna in de verkoop. “We hadden in één week twee middagen voor bezichtigingen, geïnteresseerden konden voor vrijdag 12 uur een bod uitbrengen. We hebben voor het hoogste bod gekozen, binnen een week was het rond. Dat ging gelukkig snel, want ik vond het toch wel spannend. We hebben een groot vrijstaand huis gekocht, je moet er niet aan denken dat het dan niet lukt met de verkoop.” Amanda en Ronald hebben al kennis gemaakt met hun nieuwe buren op een buurtbarbecue. “Dat was een heel prettige kennismaking, maar ondanks dat gaan we onze buren aan de Maalderij zeker missen. De oudste ging gewoon alle deuren af om te spelen, dat is zo makkelijk. En we laten een heel verdrietig buurjongetje achter dat heel hecht is met onze oudste. Het voelt een beetje alsof we Jip en Janneke uit elkaar trekken.”

MAAIKE 11

“ W E T W I J F E L D E N, V E R H U I Z E N O F V E R B O U W E N ? O M D AT W E G E Z I N S U I T B R E I D I N G K R I J G E N, H A D D E N WE EEN EXTRA KAMER NODIG. IN DE HUIDIGE M A R K T I S H E T M O E I L I J K O M I E TS G E S C H I K TS T E V I N D E N E N M O E T J E S N E L R E A G E R E N. D A A R O M H A D D E N W E A L M E T M A A I K E C O N TA C T O P G E N O M E N O M V R I J B L I J V E N D OV E R D E WA A R D E VA N O N S H U I S T E P R AT E N. Z O W I ST E N W E I N I E D E R G E VA L WA A R W E A A N TO E WA R E N,” V E RT E LT A M A N D A KO E L E W I J N.


In het avondgloren gloeit het rood en oranje door de ramen naar binnen


PAND MET VERHAAL K A R I N D E GR OOT OV ER DE SCHOONHEID VAN RADIO KOOTWIJK

Gewapend beton

prikkelt de creativiteit VA N ‘ B E TO N KO LO S I N H E T B O S ’ TOT D E ‘ K AT H E D R A A L VA N A P E L D O O R N ’, R A D I O KO OT W I J K DW I N G T B E K I J K E R S E N B E Z O E K E R S B I J N A TOT L I T E R A I R E B E WO O R D I N G E N. “ E N D AT I S N I E T Z O V R E E M D”, V I N DT E V E N T M A N A G E R K A R I N D E G R O OT VA N STA ATS B O S B E H E E R. “ J U I ST O M D AT H E T Z O’ N STAT I S C H G E B O U W I S, P R I K K E LT H E T D E C R E AT I V I T E I T. A L S J E N I E TS M A G O P H A N G E N A A N D E M U U R, M O E T J E W E L O P LO S S I N G E N V E R Z I N N E N O M I E TS TO C H T E L AT E N Z I E N.”

kijkt, kan er met enige fantasie de contouren van een sfinx in ontwaren. Architect Julius Luthmann liet zich inspireren door de Amsterdamse school én Egyptische mythologie.

N I E U W E TO E KO M ST Tot 1999 had Radio Kootwijk een functie als zender, daarna is het ontmanteld en kwam het 450 hectare grote terrein in handen van KPN. Die droeg 400 hectare bosgrond over aan Staatsbosbeheer dat het terrein tot 1918 in eigendom had. “In 2009 zijn ook de gebouwen overgedragen aan Staatsbosbeheer ”, vertelt Karin de Groot, en daarmee kreeg dit erfgoed een nieuwe toekomst. “Er is toen

MAAIKE 13

‘Waarom heeft men zo’n gebouw midden in het bos gebouwd? ’ is één van de vragen die medewerkers van Radio Kootwijk vaak gesteld krijgen. “Bij de bouw stonden er helemaal geen bomen”, vertelt Karin de Groot, “Er lag zandgrond die door 150 werklozen uit Amsterdam is geëgaliseerd. Later heeft Staatsbosbeheer er bomen omheen geplant.” In de periode tussen 1918 en 1965 zijn de gebouwen en infrastructuur van Radio Kootwijk gebouwd. Het is een voormalig zenderpark voor verbindingen met Nederlandse koloniën zoals Nederlands-Indië. Voor medewerkers werden er woningen gebouwd en zo ontstond het dorpje Radio Kootwijk. Wie goed naar het hoofdgebouw


CAMPERVERHUUR

DEYS SERVICE B.V. LUNTEREN

Op zoek naar tegels?

! 022 or 2 o v u er n erve Res

1000m² showroom vol inspiratie

BELEEF HET GEVOEL VAN VRIJHEID, HUUR EEN CAMPER 0318 48 22 00 https://www.deysservice.nl/camper-verhuur

Stationsweg 10 6745 XM De Klomp (Gelderland) 0318 - 573 413

www.steenbergentegels.nl

Samen maken we perfectie

Kom binnen bij NDR Keukens en bekijk een wereld aan mogelijkheden. Van de nieuwste looks tot traditioneel. Samen met u maken we een eerste schets. We schaven en schuiven tot we die glimlach op uw gezicht zien. We bouwen uw keuken met de grootste zorg. Alles moet kloppen en de afwerking moet perfect zijn.

ndrkeukens

Dorpsstraat 199 6741 AG Lunteren

T 0318 48 66 56 info@ndrkeukens.nl

www.ndrkeukens.nl


“ Het is een ruimte die je raakt ”

FILMISCH Inmiddels staan er weer diverse evenementen op de planning van Radio Kootwijk. “Een show van een meubelfabrikant, een afscheid van een bestuurder in festivalachtige sferen en natuurlijk weer de nodige filmopnames”, somt Karin op. Dat juist filmmakers en fotografen de weg naar het hoofdgebouw vinden is niet ver wonderlijk, vindt de

eventmanager. “Het is een ruimte die je raakt, het laat niemand onberoerd”. Veel mensen er varen het binnen veel groter dan het van buiten lijkt. Er komt aan alle kanten zóveel licht naar binnen.” Zowel het in- als het exterieur is een decor op zich. Karin de Groot is vijf jaar eventmanager en wie denkt dat ze inmiddels is uitgekeken op ‘haar ’ gebouw heeft het mis. “Het is natuurlijk een statische locatie met al dat gewapende beton. Maar de uitstraling van het gebouw verandert met de weersomstandigheden mee. Echt elke dag kun je het anders zien. In de winter is het magisch, in het avondgloren gloeit het rood en oranje door de ramen naar binnen. Het prikkelt je tot creativiteit en zo is dit statische gebouw, hoe paradoxaal het ook klinkt, heel dynamisch.”

MAAIKE 15

gezocht naar een verdienmodel, je wilt immers zelf je broek ophouden.” Die werd gevonden in de exploitatie als evenementenlocatie. “Voor de coronaperiode hadden we veel events met 80 tot 600 bezoekers. In 2020 telde het grootste event 80 personen, maar er waren ook filmen televisieopnames en fotoshoots. We moesten steeds inspringen op veranderende regelingen die zeker in de eerste tijd vaak onduidelijk waren.”


Alpha Isolatie - WONEN [39]

Alpha Isolatie - WONEN [39]

Behaaglijk wonen met Behaaglijk wonen met Alpha Behaaglijk wonen met AlphaIsolatie Isolatie Alpha Isolatie

Het is dinsdagochtend. Terwijl de meeste Veenendalers nog Hetliggen, is dinsdagochtend. de meeste nog in hun bed vertrekt eenTerwijl team van AlphaVeenendalers Isolatie voor in hun bed liggen, vertrekt een team van Alpha Isolatie voor dag en dauw richting een klant. De mannen hebben het dag en dauw richting een klant. De mannen hebben het druk, dus zedinsdagochtend. maken lange dagen. probleem, want nog ze Het is TerwijlGeen de meeste Veenendalers druk, dus ze maken lange dagen. Geen probleem, want ze in hun bedmet liggen, vertrekt een team van Alpha Isolatie voor doen hun werk plezier. doen hun werk met plezier.

dag en dauw richting een klant. De mannen hebben het druk, dus ze maken langeWouter dagen. Geen probleem, want ze Als we vragen eigenaar Wouter Rijnders zijn bedrijf begon, moet Als wehoe vragen hoe eigenaar Rijnders zijn bedrijf begon, moet doen hun werk met plezier. hij een beetje‘Nou…’ lachen: ‘Nou…’ hij, ‘Toen ik zestien was, bleek hij een beetje lachen: begintbegint hij, ‘Toen ik zestien jaarjaar was, bleek dat ikgeschikt minder geschikt wasde voor de schoolbanken. Ik wilde liever dat ik minder was voor schoolbanken. Ik wilde veelveel liever

Als we vragen hoe eigenaar Wouter Rijnders zijn bedrijf begon, moet

zijn, werken, iets opbouwen. Viavriend een vriend kwam ik bij een bezig zijn,bezig werken, zelf ietszelf opbouwen. Via een kwam ik bij een

hijisolatiebedrijf een beetje lachen: ‘Nou…’ begint hij, ‘Toen ik zestien jaar was, bleek terecht en daar deed ik de nodige ervaring op. Met die

isolatiebedrijf terecht en daar deed nodige ervaring op.veel Metliever die dat ik minder geschikt was voorik dede schoolbanken. Ik wilde

Focus Focusligt ligtopop Focuscontact ligt op persoonlijk persoonlijk contact persoonlijk contact

kennis op zak ontwikkelde ik mijn eigen manier van werken, met oog

kennis op zakzijn, ontwikkelde mijn eigen manier werken, bezig werken, zelfikiets opbouwen. Via eenvan vriend kwammet ik bijoog een voor detail en oog voor klant.’

voor detail en oog voor klant.’ isolatiebedrijf terecht en daar deed ik de nodige ervaring op. Met die kennis op zak ontwikkelde ik mijn eigen manier van werken, met oog Comfort

voor en je oog voor klant.’ Comfort En detail nu heb dus een eigen

isolatiebedrijf. ‘Ja. En het gaat

En nu heb je dus isolatiebedrijf. ‘Ja. Endie hetvóór gaat goed! Er is een veel eigen vraag naar isolatie. Woningen 1995 Comfort zijn gebouwd, doorgaans geïsoleerd. kans dat goed! Er is veel vraagzijn naar isolatie.slecht Woningen die Grote vóór 1995

Maar als een bepaalde ingreep geen meerwaarde heeft, dan zeg ik dat Enernu heb teje behalen dus eenvalt eigen isolatiebedrijf. ‘Ja. En hetwoont. gaat Spouw- ook eerlijk.’ winst als je in een wat ouder huis Maar als een bepaalde ingreep geen meerwaarde heeft, dan zeg ik dat zijn gebouwd, zijn doorgaans slecht geïsoleerd. Grote kans dat goed! Er is veelzorgt vraag naar isolatie. die vóórWe 1995 muurisolatie voor een lagereWoningen energierekening. merken dat

er winst te behalen valt als je in een wat ouder huis woont. Spouw-

ook eerlijk.’

ontwikkeling. Wij kunnen spouwmuren een woning duurzaamheid voor de veel klanten een van belangrijk thema in is. een Een halve goede netjes afgewerkt.

Op deonze vraag wat want Alpha bijzonder maakt, reageertvoor Wouter: Flexibel voor klanten, dieIsolatie persoonlijke contacten zijn belangrijk

als een bepaalde ingreep geen meerwaarde heeft, dan zeg ik dat zijn gebouwd, zijnvoor doorgaans slechteen geïsoleerd. Grote kansis.dat duurzaamheid veel klanten belangrijk thema Een goede Maar Flexibel muurisolatie zorgt voor een lagere inenergierekening. Wewoont. merken dat erontwikkeling. winst te behalen valt alsdejespouwmuren een wat ouder huis SpouwWij kunnen van een woning in een halve ook Opeerlijk.’ de vraag wat Alpha Isolatie bijzonder maakt, reageert Wouter: duurzaamheid voorzorgt veel voor klanten belangrijk thema is. goede muurisolatie een een lagere WeEen merken dat Flexibel dag isoleren met isolatieparels ofenergierekening. -schuim. Alles wordt weer keurig ‘Onze focus lig niet op groei. We gaan voor kwaliteit. We willen tijd nemen

dag isoleren met isolatieparels -schuim. Alles wordt weer keurig ontwikkeling. Wij kunnen de of spouwmuren van een woning in een halve

dag isoleren met isolatieparels of -schuim. Alles wordt weer keurig netjes afgewerkt. Terugverdiend

‘Onze focus niet op We kleiner gaan voor kwaliteit. We flexibel, willen tijd Op deBovendien vraagligwat Alpha Isolatie bijzonder maakt, reageert Wouter: ons. zijn wegroei. met een team vakmannen datnemen

‘Onze focus ligklanten niet opwant groei. Wepersoonlijke gaan Lees voor kwaliteit. We willen tijd nemen voor onze klanten, die zijn belangrijk wordt door gewaardeerd. de contacten recensies op onze site er voor netjes afgewerkt. voor onze klanten, want die persoonlijke contacten zijn belangrijk voor dat maar op na.’ Maar is het isoleren van je spouwmuur niet erg duur? Wouter: ‘De prijs ons. Bovendien zijn we met een kleiner team vakmannen flexibel, ons. Bovendien zijn we met een kleiner team vakmannen flexibel, datsite er verschilt uiteraard per situatie. Ik ga graag persoonlijk bij klanten op wordt door klanten gewaardeerd. Lees de recensies op onze Terugverdiend doorvan klanten de recensies opinonze siteeen er Terugverdiend Het team Alphagewaardeerd. Isolatie wenstLees alle huizenbezitters de regio de koffie voor een vrijblijvende prijsopgave. Of het nu gaat om vloer-, wordt

Maar is het isoleren van je spouwmuur niet erg duur? Wouter: ‘De prijs

maar op na.’

op na.’najaar! Maar hetspouwmuurisolatie: isoleren van je spouwmuur niet erg duur? worden Wouter: de ‘Dekosten prijs maar behaaglijk dak-is of in de meeste gevallen verschilt situatie. Ik ga graag persoonlijk bij klanten op binnen uiteraard drie tot vijfper jaar terugverdiend.

verschilt uiteraard per situatie. Ik ga graag persoonlijk bij klanten op

de koffie voor een vrijblijvende prijsopgave. Of het nu gaat om vloer-,

Het team van Alpha Isolatie wenst alle huizenbezitters in de regio een

dak- of dakspouwmuurisolatie: in deinmeeste gevallen worden of spouwmuurisolatie: de meeste gevallen wordendedekosten kosten binnen drie tot vijf jaar terugverdiend. binnen drie tot vijf jaar terugverdiend.

behaaglijk najaar! behaaglijk najaar!

de koffie voor een vrijblijvende prijsopgave. Of het nu gaat om vloer-,

Het team van Alpha Isolatie wenst alle huizenbezitters in de regio een

Alpha Isolatie Kernreactorstraat 15H | 3903 LG Veenendaal | T. (0318) 25 36 82 | E. info@alpha-isolatie.nl | I. www.alpha-isolatie.nl

AlphaIsolatie Isolatie Alpha

Kernreactorstraat 15H | 3903 LG Veenendaal | T. (0318) 25 36 82 | E. info@alpha-isolatie.nl | I. www.alpha-isolatie.nl Kernreactorstraat 15H | 3903 LG Veenendaal | T. (0318) 25 36 82 | E. info@alpha-isolatie.nl | I. www.alpha-isolatie.nl


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Uniek gelegen villa met veel comfort

Ede Heidehoek 1

Vraagprijs: € 1.650.000,- k.k.

MAAIKE 17

Beeld je eens in. Wonen met vrij uitzicht over de landerijen, aan een rustige zijstraat én in een bosrijke omgeving. Een villa die de mooiste woondromen overtreft als het gaat over ligging en sfeer. Via een imposante oprit bereikt u deze uniek gelegen villa met een vrijstaande én inpandige garage. De woning is in 2002 hoogwaardig gebouwd en verkeert in zeer goede staat. Samen met de aanwezige zonnepanelen maakt dat de villa niet alleen comfortabel, maar ook praktisch is. Achter de villa ligt een prachtige ruime tuin. Hier kunt u in alle seizoenen genieten van grote schoonheid. De gehele villa is van alle denkbare comfort voorzien. Denk hierbij aan een sfeervolle living, ruime woonkeuken, riant souterrain en vier slaapkamers waarvan de mastersuite met eigen moderne badkamer op de begane grond is gesitueerd. Dit maakt de villa ook nog eens levensloopbestendig! Dit alles is gelegen op een schitterend ruim perceel van 8.218 m². Dit alles wilt u toch in het echt beleven?


Van kamp eren naar recreëren Met de toename van het autobezit in de jaren ’60 van de vorige eeuw kwam ook het toerisme op de Veluwe in een stroomversnelling. Aan de Koeweg in Otterlo was een kampeerterrein, in eigendom van de familie Van der Post. Zij dienden in 1963 een aanvraag in voor de bouw van 20 kampeerhuisjes. Dat werden er uiteindelijk 10, maar de start van een breder recreatiebedrijf was daar. In 1967 kwamen er professionele sanitaire voorzieningen, in 1983 werd een zwembad aangelegd. De camping was toen in handen van de familie Jager. Vanaf 1987 zwaaiden Jouke en Dolly Duinmeijer de scepter. Onder hun leiding is het park veranderd van camping naar recreatiepark. Vanaf 2012 zijn Marco en Natasja Baijer eigenaar en zij hebben het park vernieuwd en recent uitgebreid met 30 chaletplaatsen. Wat is gebleven door alle decennia heen? De rust op het park die hooguit wordt verstoord door het gefluit van vogels.

Tot rust komen tussen de vogels en eekhoorns


R E C R E ATI E ON D E R N E M E RS IN OTTERL O: MARCO EN NATASJA BAIJER

Thuis op

Heidekamp WO N D E R L I J K , J E G A AT E I G E N L I J K VA N Z E L F WAT Z A C H T E R P R AT E N A L S J E OV E R R E C R E AT I E PA R K H E I D E K A M P I N OT T E R LO WA N D E LT. RU ST, ST I LT E E N N AT U U R B E PA L E N H I E R H E T K L I M A AT, O O K O P D E Z O N OV E R G OT E N N A Z O M E R D A G A L S D E R E D A C T I E VA N M A A I K E WO O N M A G A Z I N E E E N A F S P R A A K H E E F T M E T N ATA S J A B A I J E R. S A M E N M E T E C H TG E N O OT M A R C O I S Z E E I G E N A A R VA N H E T R E C R E AT I E PA R K E N H E L E M A A L O P H A A R P L E K O P H E T T E R R E I N N E T B U I T E N D E B E B O U W D E KO M VA N OT T E R LO.

UITBREIDING Marco en Nastasja zijn sinds 1997 thuis op de Heidekamp. Eerst ‘runden’ ze er de horeca die zich hoofdzakelijk afspeelde rond de kantine. Na de eeuwwisseling gingen ze een v.o.f. aan met de eigenaar om het bedrijf in 2012 volledig in handen te krijgen. Na dit jaar werden veel zaken aangepast en de horecatak werd beëindigd. “Je zit hier zo dicht bij het dorp dat veel gasten daar uit eten gaan. En maaltijdbezorgers weten het park ook te vinden.” De grootste verandering vindt echter momenteel plaats. Na acht jaar geduld is in 2020 de vergunning voor uitbreiding met 30 chalets ontvangen. Deze maand wordt de laatste geplaatst en telt het park in totaal 165 plekken. “Wat het unieke en leuke van ons park is: de ligging. Je bent gelijk in het bos, vlak bij

het dorp en de entree van Nationaal Park De Hoge Veluwe is slechts anderhalve kilometer verderop.”

KLIK De meeste chalets staan op basis van erfpacht op het terrein, maar een deel van de vakantiewoningen is op eigen grond geplaatst. Komen die in de verkoop, dan adviseert Natasja de verkopers om zaken te doen met Maaike van Doorn Makelaar. “Veel makelaars hebben niet zoveel met recreatieparken, maar Laura Konings van Maaike van Doorn Makelaar heeft zich echt helemaal ingeleefd. Er is persoonlijk contact en veel respect over en weer, dat werkt gewoon goed. Onze gasten merken dat ook, vaak is er na het eerste gesprek meteen een klik.” Er komt zo nu en dan een chalet in de verkoop, het recreatiepark zelf zeker niet. Ondanks dat grote marktpartijen overal in Nederland dit type recreatiepark kopen en herontwikkelen. “Ik moet er niet aan denken, dan moeten we deze plaats verlaten”, verzucht Natasja en ze kijkt naar het vele groen rond de beheerderswoning. Nee, zij en Marco zijn helemaal thuis op Heidekamp en dat hopen ze nog heel lang te blijven.

MAAIKE 19

Het zijn veelal hardwerkende mensen die tot rust komen tussen de vogels en eekhoorns” , vertelt Natasja enthousiast. De ligging aan de bosrand zorgt ervoor dat er ook regelmatig reeën langslopen. De palmbomen bij de entree doen echter een tikje uitheems aan. “Klopt”, lacht Natasja, “toen we het bedrijf in 2012 helemaal overnamen van de vorige eigenaar, wilden we het wat meer vakantiegevoel geven, vandaar die palmen. De gasten vinden het hartstikke leuk.”


Uw hypotheek goed, snel en voordelig geregeld? • Hypotheek voor starter, doorstromer of oversluiter

Onafhankelijk advies

Verantwoord en voordelig

Deskundig en oplossingsgericht

• Woningverhuur hypotheek • Hypotheek voor ondernemer vanaf 1 jaar zelfstandig • Hypotheek zonder verzekering • Verzilverhypotheek voor 60+

FINANCIEEL ADVIESBUREAU

Voor passend financieel advies! Bel 0342 421653 Van Ommeren Financieel Adviesbureau Albert Plesmanstraat 2 | 3772 MN Barneveld | 0342 421 653 | www.vanommeren-fa.nl


Kijk, dit is een Pemberton Sun Lounge stacaravan uit 1969. Het exemplaar is in 1976 geplaatst op toen nog camping Heidekamp voor de familie Van Rhee uit Rotterdam. Natasja: “We hebben hem gekocht en bij de entree geplaatst als nostalgische blikvanger.” Wie qua leeftijd 50+ is en de caravan binnenstapt, krijgt direct een déjà vu gevoel. Laag plafond, handige inbouwkasten, tapijt in het zitgedeelte, vinyl bij het keukenblokje, een daglichtvenster erboven. Plus een slaapkamer met een tweepersoonsbed dat krap 180 centimeter lang is.Hubertus Tien jaar lang hebben de bekende natuurliefhebbers Louis en Fransien Fraanje, samen met hun natuurvrienden Florus en Jannie van den Berg uit Harskamp mogen genieten van dit bijzondere edelhert op Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Hubertus was een hert, dat mede door zijn gemakkelijke benaderbaarheid,bij veel mensen bewondering genoot, en zelfs internationale bekendheid verkreeg, waardoor hij al tijdens zijn leven legendarisch was geworden. Dit alles is nu geschiedenis, want hij sneuvelde onlangs tijdens de bronsttijd, doordat hij gedood werd door een rivaal. Meer hierover op: www.de-veluwenaar.nl

foto ©Louis Fraanje

Eerbetoon aan het bekendste edelhert van Nederland


www.lichtkunde.nl

Uw lichtplan Verlichting zorgt voor veel sfeer in een woning en daarom is het

ZODAT JIJ WEER KAN DOEN WAAR JE GOED IN BENT Interim oplossingen voor office, management en organisatieknelpunten

maken van een lichtplan bij nieuwbouw én verbouw zo belangrijk. Het geeft ook duidelijkheid waar de lichtpunten moeten komen en inzicht in de kosten en besparingen. Die combinatie van sfeer en functie maakt een lichtplan geslaagd. Licht maakt dus echt verschil!

CCESVOL SU

ZODAT JIJ WEER KAN DOEN www.mklmanagement.nl WAAR JE GOED IN BENT 2005

2020

RIM

MANA

R

IN

TE

JAAR

G

E

InterimKuppens oplossingen voor office, Marije M: 06 management 53 89 88 54 en organisatieknelpunten E: info@mklmanagement.nl

ODATZODAT JIJ WEER KAN DOEN JIJWEER WEERKAN KANDOEN DOEN ZODAT JIJ ZODAT JIJ WEER KAN DOEN WAARWAAR JE GOED IN BENT ZODAT JIJ WEER KAN DOEN WAAR JE GOED IN BENT JE GOED IN BENT www.mklmanagement.nl ZODAT JIJ WEER KAN DOEN CCESVOL SU

2020

IN

TE

JAAR

R

2005

WAAR GOED IN BENT ZODATJE WEER DOEN WAAR JEJIJ GOED INKAN BENT WAAR JE GOED IN BENT WAAR JE GOED IN BENT RIM

rim oplossingenInterim voor office, management en organisatieknelpunten oplossingen voor office, management en organisatieknelpunten

MANA

G

E

Interim oplossingen voor office, management en organisatieknelpunten Interim oplossingen voor office, management en organisatieknelpunten CCESVCOCELSCVEOSVOL SU SUCSU L nl Marije Kuppens 06 53 89 88 54 en E: info@mklmanagement. Interim oplossingen voor voorM: office, management en organisatieknelpunten organisatieknelpunten Interim oplossingen office, management CESVO L Interim oplossingen voor office, management en organisatieknelpunten SUC CESVO Interim oplossingen voor office, management en organisatieknelpunten 2005 SUUCCCESVO 2020 LL 2020 2005 S 2005

IN IN I N IINN I N IN

2020 CESVO UC JAAR L 2005 S JAAR CESVO 2020 UC LE JAAR T TE S R R R

R

E G2020 2005E R I 2005 GA2020 RIM M M N M A NAA E 2005 T E G2020 RIM A MAN 2005 TT E EE 2020

R R R

IN

JAAR www.mklmanagement.nl TE E www.mklmanagement.nl RIM JAAR AG N M AJAAR ww.mklmanagement.nl www.mklmanagement.nl JAAR www.mklmanagement.nl www.mklmanagement.nl JAAR Marije Kuppens info@mklmanagement. www.mklmanagement.nl Marije Kuppens M:M: 0606 5353 8989 8888 5454 E:E: info@mklmanagement. nlnl www.mklmanagement.nl Marije Kuppens M: 06 53 89 88 54 E: info@mklmanagement.nl ije Kuppens M: 06 53 89 88 54 E: info@mklmanagement.nl

Marije Kuppens Kuppens Marije Marije Kuppens Marije Kuppens

M: 06 06 53 53 89 89 88 88 54 54 M: M: 06 53 89 88 54 M: 06 53 89 88 54

R

G E RR I MM MAANNAAGE TE IM G RIM TE M A NA E G RIM MANA

Voor het maken van een lichtplan gaan we als volgt te werk: allereerst vindt het kennismakingsgesprek plaats. Daarna volgt het eerste ontwerp. Wanneer het ontwerp af is, wordt deze gepresenteerd. Het lichtplan maken we in 3D, zodat u als het ware door uw (toekomstige) woning kunt wandelen en het effect van de verlichting optimaal kan beleven. Is het ontwerp helemaal naar wens? Dan geeft u akkoord en gaan we over tot levering, begeleiding en eventueel montage van de verlichting. Heeft u behoefte aan een lichtplan of advies? Neem dan contact op met Jaco Goudriaan.

E: info@mklmanagement. info@mklmanagement.nl nl E: E: info@mklmanagement.nl E: info@mklmanagement.nl

Meikade 25 6744 TA Ederveen T 0318-487198 M 06-22370769 info@lokhorst-hoveniers.nl

lokhorst-hoveniers.nl


VERKOCHT ZONDER FUNDA

Liefde

OP HET EERSTE GEZICHT

D E S N E L H E I D VA N D E V E R KO O P VA N H U N WO N I N G A A N D E M O L E N W E G 7 4 I N L U N T E R E N, K WA M M I N O F M E E R A L S E E N V E R R A S S I N G VO O R S A B I N E M E I J E R I N K E N H A A R M A N R O G E R V I S S E R. D E A A N KO O P VA N E E N WO O N B O E R D E R I J I N Z U I DW E ST-D R E N T H E WA S E E N L A N G G E KO E ST E R D E W E N S. “ M I J N R O OTS L I G G E N D A A R, M I J N FA M I L I E WO O N T E R N O G . H E T B U I T E N G E B I E D, M E T V E E L RU ST E N RU I M T E S P R E E K T O N S Z E E R A A N. W E W I L D E N H E T L I E F ST E E N WO O N B O E R D E R I J, O P E E N RU I M E K AV E L .” De woonboerderij in Ruinerwold uit 1800 was liefde op het eerste gezicht voor allebei: “We kwamen het erf op en hadden direct een wow-gevoel. We keken elkaar aan en we wisten dat het goed zat.” De huidige huizenmarkt, het thuiswerken en het vinden van hun droomhuis deed het paar besluiten om hun huis aan de Molenweg 74 in Lunteren in de verkoop te doen. “Alle seinen stonden op groen om deze stappen te nemen.” Al eerder vroegen Sabine en Roger Maaike van Doorn om een waardebepaling van hun huis aan de Molenweg. Zo kregen ze een indicatie van de waarde. “Omdat we geen haast hadden, hebben we toen nog geen verkoopopdracht gegeven. Bovendien zaten we niet te wachten op heel veel kijkers over de vloer. We waren bang dat het erg druk zou worden als het op Funda zou staan. Dus hebben we wat losjes gezegd: mocht je iemand weten die interesse heeft, dan horen

we het graag.” Maaike kwam al snel met geïnteresseerden. “Maar die wilden een hele snelle overdracht, dat paste ons niet.” Kort daarna kwam Maaike weer met nieuwe geïnteresseerden, waarmee wel overeenstemming werd bereikt. Ons huis heeft dus nooit op Funda gestaan, wat we wel zo prettig vonden.”

ONTZORGEN Over de dienstverlening van Maaike van Doorn Makelaar zijn Roger en Sabine zeer lovend. “Maaike heeft veel dingen geregeld voor ons, ze heeft ons echt ontzorgd. Wat ons opviel is dat ze de markt echt goed kent en dat haar commerciële gevoel uitstekend is. Mooi dat ze onze losse opmerking ‘als je iemand weet’ zo goed heeft opgepikt. Op deze manier is alles heel vlot verlopen, zonder dat het ons veel tijd heeft gekost. Dat heeft ons veel rust gebracht.”


SOOF MEUBELS BIEDT

ADVIES OP MAAT! KOM LANGS OF MAAK EEN AFSPRAAK

MAAK NU EEN AFSPRAAK VIA TELEFOON 0318 220 206 OF STUUR EEN MAIL NAAR: INFOSOOFMEUBELS.NL

INTERIEUR ADVIES & STYLING ‘S AVONDS EN AAN HUIS OP AFSPRAAK MOGELIJK!

ADVIES OP MAAT

W W W. S O O F M E U B E L S . N L

Winkel: Telefoonweg 137, 6711 NB EDE T 0318 - 220 206 E info@soofmeubels.nl

Vo o r o n ze ( a c t u el e ) o p e ning s t ij d en z ie onze web s ite en faceb ookp ag ina


VERKOCHT ZONDER FUNDA

In weer en wind

N E E , H I J STO P T N I E T M E T W E R K E N, M A A R B R A M VA N L A G E N Z E T A A N H E T E I N D E VA N 2 0 2 1 W E L E E N PUNT ACHTER ZIJN HUIDIGE WERK. “IK HEB EEN T I M M E R- E N M O N TA G E B E D R I J F, G E S P E C I A L I S E E R D I N R E N OVAT I E VA N D A K E N WA N D”, V E RT E LT H I J. “ J E W E R K T A LT I J D I N W E E R E N W I N D E N D AT WO R DT ST E E D S Z WA A R D E R, VO O R A L R E G E N E N KO U Z I J N S L E C H T VO O R M I J N R E U M AT I S C H E K L A C H T E N. I K G A N U B I J E E N N I E U W E N U N I E K B E D R I J F W E R K E N, D AT A L S E E N VA N D E E E R ST E N VA N E U R O PA O U D E PA N E L E N R E C YC L E T. D A A R KO M E N D A N N I E U W E G R O N D STO F F E N Z O A L S P U R E N I S O L AT I E W E E R U I T VO O RT. E E N N I E U W E U I T D A G I N G O P É É N LO C AT I E .”

“Ik vertelde van deze nieuwe plannen aan Maaike van Doorn, zij is een makelaar met een luisterend oor. Niet lang daarna belde ze me op, ze had belangstellenden en wilde met ze langskomen.” Het echtpaar Van Lagen had dit niet zo snel verwacht. “We wilden niet op Funda zodat we nog een tijdje konden genieten van alle verbeteringen die we hebben aangebracht aan dit huis. Zo zijn de keuken en de badkamer vernieuwd, en van alle gemakken voorzien.

gesprekspartner en ze weet wat er speelt in de woningmarkt en kan de situatie goed inschatten. In het verleden heeft ze al een paar keer een huis van ons verkocht. Ze verbaast ons elke keer weer met haar expertise en manier van onderhandelen. Keurig netjes, ik kan niet anders zeggen. Ook het team achter Maaike verdient complimenten, de samenwerking was ook deze keer weer zuiver.”

GOUDEN MOMENTEN…. Of ze bijzondere herinneringen hebben aan het huis aan de Edeseweg? Bram hoeft niet lang na te denken: “Ons 25-jarig jubileum was zeer geslaagd, het weer was prachtig. De kinderen lekker in het zwembad en op het luchtkussen, tussendoor een hapje en een drankje, fantastisch! Het huwelijksaanzoek aan onze oudste dochter blijft ons altijd bij. Ongeveer een jaar geleden landde er een helikopter in het weiland naast onze tuin, wij wisten van niets. Onze toekomstige schoonzoon stapte eruit om onze dochter ten huwelijk te vragen. Ondertussen was zijn hele familie erbij gekomen, zeker een man of 30. Het weer was ook deze keer prachtig, dus met z’n allen in en om het zwembad Een gouden moment. Een paar weken geleden zijn ze getrouwd. Inderdaad vanuit dit huis. Die dag vergeten we nooit.”

We hebben er maar drie jaar gewoond, eigenlijk veel te kort. Maar gezondheid gaat boven alles. We genoten ook zo van de royale tuin met zwembad, maar ja, die vragen wel het nodige onderhoud. De nieuwe bewoners vormen een leuk jong gezin met drie kinderen die hier heerlijk kunnen genieten van de ruimte. De bedrijfsruimte gaan ze gebruiken voor zijn hobby: oldtimers en brommers.”

MAAIKE 27

Inmiddels hebben Bram en Gea een huis gekocht aan het Zwartewater, ook in Lunteren. “Feitelijk ongeveer 500 meter van de huidige locatie. Een vrijstaande woning in een rustige buurt, die aan een doodlopende weg ligt. Aangekocht via Maaike.” Ze hopen bij gezondheid meer tijd over te hebben voor divers vrijwilligerswerk. Bram vervolgt: “Maaike is een fijne


Landgoed

De Keiberg


UNIEK OBJECT

Hier liggen zoveel voetstappen... LANDGOEDEREN KOMEN ZELDEN TE KOOP EN ALS DIT WEL HET GEVAL IS HET MEESTAL PER TWEE OF DRIE GENERATIES. JUIST DAAROM WAS HET ZO BIJZONDER DAT MAAIKE VAN DOORN MAKELAAR DIT JAAR LANDGOED DE KEIBERG AAN DE BOSLAAN 135-137 IN LUNTEREN IN DE VERKOOP MOCHT NEMEN. NA HET OVERLIJDEN VAN HUN MOEDER, MEVROUW MOL-BEDNER, IS HET IN OPDRACHT VAN HAAR DRIE KINDEREN VERKOCHT.

De Keiberg ligt bijna tegen het Wekeromse Zand aan, op een stuwwal ontstaan in de laatste ijstijd. De oerbewoners hebben er hun sporen nagelaten, zichtbaar door de eeuwenoude Celtic Fields in de aangrenzende landbouwpercelen. Het landgoed zelf is ontstaan in 1935 met twee huisjes op de heide, gebouwd door de familie Koolhaas. Inmiddels heeft de heide plaats gemaakt voor bos. In 1976 is De Keiberg aangekocht door de familie Mol. Met respect voor de omgeving is alles zoveel mogelijk in stand gehouden. De Keiberg bestaat uit twee

vrijstaande woningen, een recreatiewoning en twee bijgebouwen. Het geheel ligt op een perceel van ruim 42.000 m2 dat wordt omgeven door natuurgebied in eigendom van het Gelders Landschap.

WESPENDIEF Erik Mol bewaart vele goede herinneringen aan De Keiberg. “Alle jaargetijden beleef je er intens. In de winter als de sneeuw in het dorp al is verdwenen, dan ligt er op De Keiberg altijd nog sneeuw. In de zomer hoor je door de stilte regenbuien aankomen aan het geritsel van de bladeren. En zoveel natuur direct om je woning, van dassen tot edelherten, van nachtegaal tot wespendief, dat maak je zelden ergens mee”. Ondanks de rust ligt De Keiberg centraal in het land, steden als Utrecht en Amsterdam liggen op relatief korte afstand, die combinatie is uniek in Nederland. Er werd dan ook relatief snel een koper gevonden. “Mensen met gevoel voor het verleden die het landgoed in stand houden en begrijpen dat de plek van bijzondere waarde is.”

MAAIKE 29

Eén van hen, Lunteraan Erik Mol, bracht een belangrijk deel van zijn leven op het landgoed door en voelt zich daardoor sterk verbonden met het gebied dat hij kent als geen ander. “Hier liggen zoveel voetstappen. Nee, het was zeker niet mijn eerste keuze om te verkopen, maar je moet wel verder”, blikt hij terug. “We kwamen al snel bij Maaike van Doorn Makelaar voor de verkoop, er zijn eigenlijk geen andere makelaars in beeld geweest.”


De keuken waarin je dag goed begint

Er valt genoeg te beleven in de keuken. Voor kleine keukenprinsessen en bedreven chef-koks. Voor haastige zakenmensen en relaxte seniors. Voor iedereen, kortom, die een plek zoekt om te genieten van het moment. Zullen we zó eens naar uw huis kijken en samen de ideale keuken bedenken? We hebben duizend-en-één ideeën en vinden het leuk om die met u te delen. Welkom in de showroom! VRAAG ONS GRATIS INSPIRATIEMAGAZINE AAN OP VANGINKELKEUKENS.NL

MARCONISTRAAT 8

|

3771 AM BARNEVELD

21_069_GIN.004 Advertentie Drieklomp 28/04.indd 3

|

0342 - 412501

|

INFO@VANGINKELKEUKENS.NL

|

WWW.VANGINKELKEUKENS.NL

28-04-2021 14:26


Groundstone Betonlook

Vloer met beleving Een vloer is een vloer, maar een handgemaakte vloer van Groundstone Betonlook is een vloer met beleving. Een betonnen vloer van Niels Vlastuin biedt zoveel meer. Een betonnen vloer is heel makkelijk schoon te houden en is daardoor hygiënisch en zeer gebruiksvriendelijk. De kleurmogelijkheden zijn eindeloos, het geeft uw huis de ultieme sfeer en daardoor jarenlang woongenot. Uw huis wordt echt een thuis! Ook uw badkamer werken wij graag naadloos af. Wij bieden daarvoor diverse stijlen en kleuren. Wij stemmen uw wensen graag persoonlijk met u af. We beoordelen de vele mogelijkheden en kiezen samen met u voor de beste oplossing. Door onze jarenlange ervaring bieden wij u graag ons vakwerk. Afgewerkt tot het hoogste niveau van perfectie. Bent u geïnteresseerd in een betonlook badkamer of vloer? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via info@groundstone.nl of 06 12 19 69 44

www.jursoetendaal.nl

GOED GEREEDSCHAP

Welkom op onze open dagen: 26 november van 10.00 tot 21.00 uur en 27 november van 10.00 tot 18.00 uur.

www.vanginkelkeukens.nl

Bora X BO:

flexibele oven

Na de revolutionaire afzuigtechnologie komt BORA nu met iets nieuws op de markt. Iets wat niemand verwachtte, maar wat wederom zal leiden tot een keukenrevolutie. Met de nieuwe BORA X BO, de eerste flexibele oven met gelijkmatige stoomopwekking, heb je gegarandeerd perfecte kook- en bakresultaten. De nieuwe BORA X BO is de perfecte aanvulling voor een allesomvattende kookervaring en past perfect bij een modern keukendesign. Deze flexibele oven met automatische stoomafzuiging zorgt ervoor dat er bij het openen van de deur geen hete stoom vrijkomt. Maar dat is nog niet alles… De BORA X BO is waarschijnlijk rond de zomer van volgend jaar te zien in onze showroom. Wij verzorgen regelmatig kookdemonstraties van verschillende merken. Wilt u meer informatie over de nieuwe BORA X BO? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak en bekijk met eigen ogen alle mogelijkheden en combinaties! Welkom in Barneveld!

MAAIKE 31

Noeste arbeid is vorstelijk beloond. Onze prachtige vernieuwde winkel hebben we inmiddels in gebruik genomen. Een mooi modern pand met de nieuwste gazonmaaiers, robotmaaiers, kettingzagen, boormachines, hogedrukspuiten en allerlei gereedschappen. Maar tussen al dat nieuws zijn onze vertrouwde gezichten gelukkig hetzelfde gebleven. Wij staan graag voor u klaar en nemen als altijd de tijd voor u. Zowel zakelijke- als particuliere klanten die met goed gereedschap willen werken, heten wij van harte welkom. Ook bieden wij u optimale service van onderhoud tot reparatie in onze professionele werkplaats. Nieuwsgierig?


MAAIKE THUIS BIJ

Een fantastische plek om te wonen


MAAIKE THUIS BIJ TH U I S B I J R I CHARD EN EVERDINA VAN DER HEE

Ideaal voor een

opgroeiend gezin

“EEN SUPERFUNCTIONEEL HUIS, IDEAAL VOOR EEN GEZIN MET OPGROEIENDE KINDEREN. DAT IS EEN INTENSIEVE FASE IN JE LEVEN, MET VAAK VEEL VRIENDEN OVER DE VLOER. IN DIT HUIS IS DAAR GENOEG RUIMTE VOOR, JE KUNT HIER WONEN MET EEN GROOT GEZIN ZONDER LAST VAN ELKAAR TE HEBBEN”, CONCLUDEERT RICHARD VAN DER HEE HALVERWEGE HET GESPREK. WE ZITTEN MET HEM EN ECHTGENOTE EVERDINA OP DÉ ONTMOETINGSPLAATS IN HUIS: DE OPMERKELIJK RUIME LEEFKEUKEN. de wanden gestuukt, de keuken een andere kleur gegeven en minstens 50 bomen in de tuin gerooid”, lacht Richard. Maar dit was niet meer dan een voorbode van een totale metamorfose. Die volgde zeven jaar later, in 2009.

DOE EENS GEK In dit jaar woonde het gezin zes maanden in een huur woning elders in Lunteren, om plaats te maken voor een grondige renovatie. Omdat de indeling niet erg praktisch was, werd de woning van binnen volledig gestript, nieuw ingedeeld en ingericht. Everdina: “Alles

MAAIKE 33

Het huis waarover we spreken? Hun vrijstaande woning aan De Kweek 2 in Lunteren die momenteel in de verkoop staat bij Maaike van Doorn Makelaar. “We hebben ons huis bijna twintig jaar geleden gekocht ”, vertelt Everdina een stukje historie. “Nummer 10 was te koop maar al weg, de makelaar vertelde zijdelings dat ook nummer 2 in de verkoop zou komen. Die hebben we bezichtigd en tijdens de bezichtiging de vraagprijs geboden. Het voelde meteen als thuis.” De woning, gebouwd eind jaren zeventig van de vorige eeuw, was grotendeels in oorspronkelijke staat. Met veel schoon metselwerk en gekleurde tegels. “We hebben


MAAIKE THUIS BIJ

werd eruit gesloopt, als je binnenkwam zag je de nok van de zolder.” Aanstichter van deze metamorfose was architect Bertram Beerbaum van het Gooise Architectenbureau Kabaz. “Hij was destijds één van de gezichten van het televisieprogramma Stay or Go, waarin bewoners de keuze hadden om te verbouwen of verhuizen. Wat hij bedacht was telkens zó leuk, dat we hem hebben gebeld. Toen hij ons huis binnenstapte, zag hij meteen wat er moest gebeuren.” Richard: “Hij maakte drie schetsen, een budgetversie, iets ertussenin en de variant ‘doe eens gek ’. Die laatste is het geworden...”

WO O N G E L U K Het resultaat van de verbouwing is een woning met een zeer functionele en doordachte indeling. In de inrichting komen drie thema’s terug: luxe, comfort en ruimte. “Meer dan 260 m² woongeluk, een fantastische plek om te wonen”, noemt makelaar Maaike van Doorn het en die woorden zijn niet overdreven. De woning is tot in detail gemaakt voor gezinnen. Een lange leefkeuken, royale woonkamer, tv-kamer, poolkamer, vijf slaapkamers én twee badkamers. “Zo is het ’s ochtends niet dringen, een groot voordeel”, vindt Everdina. Vorig jaar is er aan de buitenzijde nog een veranda toegevoegd. “Dan ga je vanzelf vaker buiten zitten”, weet Richard inmiddels uit er varing.

GOUDEN TIP Inmiddels leggen we de waarom vraag op de keukentafel. Waarom verhuizen als je in een huis woont dat letterlijk om jezelf en je gezin heen is ontworpen? “De kinderen zijn of gaan de deur uit. Dat is een mooi moment om een keuze te maken voor de komende 25 jaar ”, stelt Everdina nuchter vast. Richard: “In 2009 zeiden we: verbouwen, dat doen we nooit meer. We hebben onlangs een huis buitenaf gekocht, Maaike gaf ons de gouden tip. We gaan dit huis niet verbouwen, maar platschuiven en een nieuwe woning bouwen. Nieuwbouw hebben we nog nooit gedaan, dat vinden we een mooie uitdaging. Kabaz is al op bezoek geweest en aan het schetsen.”

EVEN SLIKKEN Wie verhuist laat bijna altijd veel achter. “Wat wij achterlaten in dit huis? ”, vraagt Everdina. “Herinneringen, maar die laten we niet achter, die nemen we mee. Ja, onze kinderen moesten best even slikken, het is echt hun thuis. Maar ze begrijpen onze keuze voor de toekomst hoor.” “En in het nieuwe huis komen op de bovenverdieping vier slaapkamers, voor alle kinderen één”, besluit Richard. Ook op hun nieuwe plek staat het gezin centraal.


MAAIKE 35


volledig op maat

kasten & wandmeub volledig op maat kasten & wandmeubels volledig op maat

meer inspiratie?

100+ projecten online elkekastopmaat.nl

meer inspiratie? meer inspiratie?

100+ projecten

100+ online projecten online elkekastopmaat.nl elkekastopmaat.nl

UW BETROUWBARE PARTNER IN HOUT Een combinatie van kwaliteit, duurzaamheid en ambacht geeft een schitterend resultaat. Ons vakmanschap laat u op deze manier optimaal genieten van dit mooie natuurproduct.

06 253 450 50 - henry@vanasseltparket.nl www.vanasseltparket.nl

Unieke showroom

Eigen productie

Unieke showroom

Eigen productie

Uitstekende service Uitstekende service

Scherpe prijzen Scherpe prijzen

Bellstraat 20 • Barneveld • (0342) 423 404 • info@elkekastopmaat.nl

Bellstraat 20 • Barneveld • (0342) 423 404 • info@elkekastopmaat.nl

Unieke showroom

Eigen productie

Uitstekende service

Scherp

Bellstraat 20 • Barneveld • (0342) 423 404 • info@elkekastopmaat.nl


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Historische villa met karakter

Ede Oude Bennekomseweg 14

Vraagprijs: € 1.075.000,- k.k.

MAAIKE 37

Een pand met historie! Villa Oase is al meer dan 90 jaar een architectonische eyecatcher in het straatbeeld van de Oude Bennekomseweg in Ede. Recentelijk is dit icoon van de kunststroming ‘De Stijl’ vakkundig gerenoveerd en aan de buitenzijde weer in volle glorie hersteld. Een plaatje om te zien! Villa Oase is onder architectuur gebouwd naar een ontwerp van Gerrit Feenstra. Deze geboren Fries heeft een enorme stempel gedrukt op de architectuur in Gelderland. Zijn stijl hield het midden tussen traditioneel en modern, maar voor Villa Oase liet hij zich met de rechthoekige, verspringende bouwvolumes en breed overstekende platte daken sterk inspireren door het Nieuwe Bouwen van Gerrit Rietveld en De Stijl. In 2019 is de villa in originele staat teruggebracht. Hiervoor hebben de eigenaren onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke kleuren en is ook de tuin in oude luister hersteld, inclusief de toenmalig gebruikte beplanting. Ook dakoverstekken werden exact nagemaakt. Het biedt veel mogelijkheden, waaronder een kantoorfunctie. Hier woont en/of werkt u groots met karakter!


Welkom!

Deskundig advies door onz e specialiste n

SFEERVOLLE TUINKAMERS

ULTIEM GENIETEN VAN HET BUITENLEVEN

Voor een betrouwbaar advies bent u van harte welkom in onze inspirerende toonzaal!

0342 425 745

info@vanmanenzonwering.nl

vanmanenzonwering.nl

Met onze stijl- en sfeervolle tuinkamers kunt u het héle jaar buiten genieten. U kunt zelfs kiezen voor een glazen dak dat volledig automatisch open kan schuiven! Onze specialisten laten u graag alle mogelijkheden zien.


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Charmante vrijstaande woning met garage Otterlo Harskamperweg 4 Genieten is gegarandeerd in deze charmante, vrijstaande woning in Otterlo! De woning heeft een gezellige woonkamer, een half open keuken, drie slaapkamers en een badkamer op de begane grond. Voor en achter de woning is een fraaie tuin aangelegd. Een fijne plek om van het buitenleven te genieten onder de boom of in de veranda. Naast de woning is er nog een ruime garage met bergzolder. De woning staat op loopafstand van het centrum van Otterlo en ook Nationaal Park De Hoge Veluwe is op korte afstand te bereiken. Een ideale locatie dus!

Vraagprijs: k.k. Vraagprijs:€€649.000,00.000,- k.k.

Moderne vrijstaande woning met kantoorfunctie Lunteren Hullerpad 26

Vraagprijs: € 595.000,k.k. 00.000,- k.k.

MAAIKE 39

Licht, fris en stijlvol! Deze moderne vrijstaande woning met kantoorfunctie heeft alles wat je nodig hebt. Het is een bedrijfsmatig object waar wonen en werken gecombineerd kunnen worden. Er is een ruime, lichte living met mooie open keuken, drie kamers die je naar eigen smaak kan inrichten, twee badkamers en een heerlijk besloten terras waar je in alle seizoenen volop kunt genieten. Ook de locatie, op bedrijventerrein De Stroet, is ideaal! Net buiten het centrum van Lunteren en op nog geen minuut afstand van de snelweg.


KAASSCHIETER

1 GLAS CADEAU IN JE EXTRA BRIL

Vraag naar de voorwaarden

D o r p s s t r a a t 1 3 3 , 6 7 4 1 A E L u n t e re n . Te l e f o o n 0 3 1 8 4 8 5 1 8 8


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Riante recreatiewoning vol luxe en comfort Lunteren Immenweg 15 26 Alles voor de perfecte vakantie! Deze vrijstaande recreatiewoning op Landgoed De Scheleberg is the place to be. De recreatiewoning is van buiten strak wit gestuukt en heeft mooie, donkere kozijnen. De ruime living met luxe open keuken, vier slaapkamers en een moderne badkamer zorgen voor een aangename sfeer. Bovendien is er een geweldige tuin waar je heerlijk kunt ontspannen. Dit alles is gelegen op een mooi perceel van 588 m². Door de bosrijke ligging op de Veluwe word je omgeven door een goede sfeer, rust en heel veel groen.

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

Fraaie recreatiewoning op ruim perceel Otterlo Koeweg 16 R204

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

MAAIKE 41

Op het keurig onderhouden recreatiepark Heidekamp, gelegen tussen de bossen, staat deze fraaie recreatiewoning. De recreatiewoning is gelegen op een rustige plek van het park waardoor er optimaal van de rust en privacy genoten kan worden. Een hele fijne plek om te genieten van al het moois dat deze groene omgeving te bieden heeft. De recreatiewoning heeft een royale woonkamer, een mooie slaapkamer en badkamer op de begane grond. Het geheel is gelegen op een ruim perceel van 430 m² eigen grond. Zie jij jezelf hier al genieten? Meer informatie zie pagina 18.


SlaapTest weken

bij Beddenspecialist.nl

Doe ook

de gratis

SlaapID®-slaaptest en vind het bed dat écht bij jou past!

Van Veldhuizen Beddenspecialist

Kies bewust voor je nachtrust

Uniek slaapgedrag inzicht met SlaapID® thuismeting

Deskundig en onafhankelijk advies

Jouw persoonlijke slaapoplossing op maat

Uitstekende slaapgarantie en slaapservice

Beddenspecialist

VAN VELDHUIZEN Garderbroekerweg 146, 3774 JH Kootwijkerbroek 0342 441 224 www.beddenspecialist-vanveldhuizen.nl

Wij zijn onderdeel van de Beddenspecialist.nl formule!


PARTNER IN WONEN

Nét dat andere alternatief “SAMEN MAKEN WE PERFECTIE.” HET IS AL JAREN DE SLOGAN VAN NDR KEUKENS EN EIGENAAR NICO DE ROOIJ VINDT HEM NOG STEEDS ‘DE SPIJKER OP DE KOP’. “WE WERKEN MET EEN VAST TEAM EN IEDEREEN DENKT PRECIES ZOALS WIJ: DE PUNTJES OP DE I ZETTEN, DAT IS HET DNA VAN ONS BEDRIJF.”

Het dna van

Nico werkte als keukenmonteur in loondienst, begon voor zichzelf keukens te monteren en kreeg gaandeweg aanvragen om de gehele keuken te leveren. In 2001 zette hij samen met echtgenote Marjan de stap naar zelfstandig ondernemen, opende in 2005 zijn showroom die in eind 2018 een metamorfose onderging. Nee, die staat niet op een bedrijventerrein, maar in de Dorpsstraat in Lunteren. “Een bewuste keuze”, zegt Nico te midden van de showroomkeukens, “we staan graag dicht bij de klant en daar past een winkelpand het beste bij.” Dat hij jaren als keukenmonteur werkte heeft in de praktijk grote voordelen. “Je hebt heel veel kennis en weet hoe je zaken moet oplossen. We kijken niet alleen naar de keuken, maar ook de ruimte er omheen. Soms verzetten we een deur of stukje wand om de perfecte keuken te ontwerpen. Ja, die verbouwing regelen we ook, klanten hebben bij ons één aanspreekpunt.” Het mooiste vindt hij opdrachten waarbij de keuken qua stijl aansluit bij het gehele interieur.

COMBINEREN

Verwacht als klant bij NDR Keukens geen standaard keuken. “Ons denkpatroon is maatwerk. We stellen veel vragen aan klanten en gaan vaak even bij hen thuis kijken.” Op basis van de klantwensen volgt een ontwerp dat vaak onverwachte combinaties van materiaal, indeling en apparatuur bevat. “We werken met heel veel leveranciers dus kunnen onbeperkt combineren.” Hout, staal en leer in één keuken? NDR Keukens heeft het toegepast. “De uitdaging is steeds nét dat andere alternatief te maken”, vertelt Nico over zijn drijfveer. Zoon Jens de Rooij is sinds enkele jaren iedere zaterdag actief in de showroom. Hij ziet de rol van de keuken veranderen. “De keuken wordt groter en loopt vloeiender over in andere ruimten. Het is echt de ontmoetingsplek in huis en daarbinnen creëren we steeds vaker een flexibele werkruimte. Veel mensen werken meer thuis en zoeken een plek om dat comfortabel te doen. De keuken, bijkeuken of woonkamer in dezelfde stijl biedt volop creatieve mogelijkheden.”

NDR Keukens B.V. Dorpsstraat 199, 6741 AG Lunteren www.ndrkeukens.nl

MAAIKE 43

NDR Keukens


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Ruime en luxe vrijstaande gezinswoning

Lunteren De Kweek 2 Design, luxe en ruimte: deze vrijstaande woning met meer dan 260 m² woongeluk is gegarandeerd een fantastische plek om te wonen. Een gezinswoning op en top; je hebt hier een leefkeuken om van te dromen, een royale woonkamer, tv-kamer, poolkamer, vijf slaapkamers én twee badkamers. In 2009 is de woning compleet gerestyled door interieurdesigner Bertram Beerbaum van Architectenbureau Kabaz uit Laren en dat kunt u zien. Het interieur is in een strakke maar warme stijl ontworpen en het resultaat is subliem. De tuin is een plek om volledig tot rust te komen met enkel het geluid van fluitende vogels om u heen. Groene hagen zorgen voor privacy en de beplanting in de borders is heel divers: taxussen, ilexen, varens, steeneiken en andere beplantingen in verschillende hoogtes. Verder vindt u op het perceel van maar liefst 855 m² nog klinkers, tegels, grind, gazon en taxuswolken. En heeft u de veranda al gezien? Net alsof u in de vakantie op het terras zit! Een unieke woonbeleving is hier gegarandeerd!

Vraagprijs: € 1.250.000,- k.k.


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Driekamerappartement in hartje centrum Barneveld Nieuwstraat 5 Optimaal genieten in hartje centrum! In dit driekamerappartement heb je alle ruimte om te genieten van je eigen thuis. Het appartement heeft een zeer ruime living met open keuken, twee slaapkamers en een keurige badkamer. Buiten zijn er twee plekken om van de zon te genieten; op het terras of op het balkon! In de omgeving word je omarmd door een fijne sfeer en veel gezelligheid. Een perfecte combinatie om het optimale thuisgevoel te ervaren. Wanneer je het appartement uitloopt sta je gelijk in de gezellige winkelstraat van Barneveld, ideaal!

Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

Ruime twee-onder-een-kapwoning Harskamp Dorpsstraat 197

Vraagprijs: € 350.000,- k.k.

MAAIKE 45

Altijd al op een mooie centrale locatie willen wonen met alle voorzieningen binnen handbereik? In deze twee-onder-eenkapwoning woon je ruim én centraal! Deze praktisch ingedeelde woning is voorzien van een ruime woonkamer en keuken en heeft maar liefst vijf slaapkamers. Door de mooie grote raampartijen ervaar je in alle kamers een prettige lichtinval. Ook buiten is er voldoende ruimte. De tuin is netjes bestraat en er is ruimte voor het parkeren van meerdere auto’s. Deze woning biedt volop mogelijkheden. Realiseer jij hier jouw droomwoning?


VOORKOM VERSTOPTE DAKGOTEN Dakgootpreventie Lunteren Klimt u ieder jaar een keer op een wankele

Dakgootpreventie: Passen op elke dakgoot

ladder om uw dakgoten te reinigen? Wij hebben

Weren marters, vogels en ratten

de definitieve oplossing: dakgootpreventie.

Zijn 100% onderhoudsvrij

Bladwering voorkomt dat takjes, blad en mos zich

Voorkomen sneeuwophoping

ophopen in de dakgoten. Vogel/marterwering wordt geplaatst onder de dakpannen tegen ongedierte.

Verkleinen de kans op vocht- en sneeuwschade Beschermen uw goten tegen UV-straling en bijtende zuren door rottende bladeren Zorgen voor ongehinderde afvoer van regenwater Nooit meer een verstopte dakgoot 10 jaar garantie op materiaal, 5 jaar op montage

Solarwering Geen vogels, ongedierte of vervuiling onder uw zonnepanelen? Solarwering beschermt uw zonnepanelen én uw dak!

Nooit meer zelf uw goten reinigen op een wankele trap of ladder, met gevaar voor een onfortuinlijke val. Wacht niet maar neem contact op via

0318-253044

De Stroet 14 - 6741 PT Lunteren | lunteren@dakgootpreventie.nl | www.dakgootpreventie.nl/lunteren


ACTIEF OP DE VELUWE

Prachtige wandeling... Vanaf de parkeerplaats bij Restaurant Planken Wambuis loopt u zo het bos in en start u de wandeling. Deze wandeltocht is ongeveer 5 km lang en laat locaties zien die voor de onoplettende wandelaar verborgen liggen. De route is gemarkeerd met rode pijlen. De route is niet online beschikbaar, maar op deze manier gemakkelijk te volgen. Een mooie wandeling met een steeds afwisselend landschap langs heide en door oude bossen.

MAAIKE 47

Zelf een wandelroute op de Veluwe plannen? Deze wandelroute is een aanrader. Maar misschien plant u liever zelf uw wandelroute. Bijvoorbeeld met de Wandelplanner van VisitVeluwe.nl. Klik op de knooppunten die u graag op uw route ziet en de wandelplanner maakt hier van een wandeltocht. Een wandelroute uitstippelen is hiermee wel heel makkelijk. Veel plezier!


Niet zomaar een keuken, maar dé keuken die bij jullie past. Gouttière heeft aandacht voor persoonlijke wensen en vertaalt deze naar een unieke keuken met karakter. Wij gaan graag net een stapje verder, om jullie unieke droomkeuken te realiseren. Gouttière │ Lunteren │ 0646790847 │ www.gouttiere.nl


VAN STAD NAAR PLATTELAND

Huis voor morgen, elementen van gisteren

Direct

Thuis

“WE WOONDEN MIDDEN IN ARNHEM, AAN EEN DRUKKE WEG. NA DE GEBOORTE VAN ONZE TWEEDE DOCHTER KREGEN WE BEHOEFTE AAN MEER RUIMTE, IN HUIS ÉN BUITEN. EEN RUSTIGERE LEEFOMGEVING VOOR ONZE

TWEE DOCHTERS, DAT ZOCHTEN WE.” AAN HET WOORD IS JELLE KOEKKOEK, SINDS EEN PAAR MAANDEN TROTSE EIGENAAR VAN EEN MOOI KARAKTERISTIEK PAND AAN DE DORPSSTRAAT 21 IN LUNTEREN. SAMEN MET PARTNER

“In Arnhem zijn er in de stad nauwelijks huizen met een ruime tuin te vinden. We woonden in een monumentaal pand, met een patioachtige tuin. We begonnen onze zoektocht in de omgeving van Oosterbeek, Ede, Bennekom en Wageningen. Vrienden van ons wonen in Bennekom en Lunteren, dus we kenden de omgeving al een beetje. De afstand tot hun werkplekken was geen probleem: “Mandy werkt in Renswoude, ik in Rotterdam, dus qua reistijd zijn we erop vooruit gegaan.”

DOKTERSWONING De keuze voor Lunteren was niet per se bewust. “We vielen als een blok voor de voormalige doktersvilla aan de Dorpsstraat én voor de omgeving. We houden van antiek en kunst en juist in zo’n pand komt dat goed tot zijn recht. De allure van vroeger, dat is waar we toch altijd

weer enthousiast van worden. Daarnaast heeft Lunteren een leuk centrum en de karakteristieke Dorpsstraat is prachtig. We hebben ruim drie maanden verbouwd om het pand zo veel mogelijk terug te brengen naar de originele staat, dat vonden we belangrijk.” Dus terug naar de sierplintjes, ornamenten plafonds en authieke vloeren. Tijdens de verbouwing maakten Jelle en Mandy al kennis met veel dorpsbewoners: “Veel mensen kwamen een praatje maken en vertelden over de historie van de dokterswoning. Er waren buren die meteen aanboden om te helpen en om op te passen. De mensen hier hebben een open houding en zijn ongedwongen en gemoedelijk. Ik kom zelf oorspronkelijk ook uit een dorp, maar toen we naar Arnhem verhuisden, merkten we dat we daar veel anoniemer leefden. Sinds we hier in Lunteren wonen voelen we ons direct thuis.”

MAAIKE 49

MANDY EN HUN TWEE DOCHTERS VERKASTEN ZE VAN DE STAD NAAR HET PLATTELAND.


MIX & MATCH MET STUC & STEEN

GEHEEL IN EIGEN STIJL

Badkamer, living of zakelijk interieur. Groundstone vervaardigt hoogwaardige vloeren en combineert ze met ambachtelijk gestucte wanden. Meesterlijk mooi handwerk met als resultaat: interieurs die tot in perfectie zijn afgewerkt. Kijk op onze website of Instagram voor inspirerende voorbeelden.

KERKEWIJK 190, 3904 JK VEENENDAAL | 06 1219 6944 | INFO@GROUNDSTONE.NL | WWW.GROUNDSTONE.NL | @GROUNDSTONEBETONLOOK


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Hoogwaardig gebouwde woning op toplocatie

Lunteren Honskamperweg 58

Vraagprijs: Vraagprijs:€€1.300.000,00.000,- k.k. k.k.

MAAIKE 51

Alles wat u zich kunt wensen en meer! Een woning in boerderijstijl die de sfeer en het karakter van de jaren ‘30 uitademt, maar met alle wooncomfort van nu. De woning is in 1995 hoogwaardig gebouwd met oog voor detail en is een fantastische plek voor een gezin. Het prachtige uitzicht op de groene omgeving in combinatie met de rustige en centrale ligging onderschrijven de kwalificatie als toplocatie. Authentieke luiken, ramen met roedeverdeling en de mooie rieten deken voorzien de woning van de juiste sfeer. Op het onder architectuur aangelegde perceel van 1.035 m² wordt u omgeven door rust en privacy. Binnen is het interieur in een strakke, maar warme stijl ontworpen. Een ruime woonkamer, luxe woonkeuken, een whiskykamer en vier slaapkamers vormen de prachtige kern van deze woning. Aan ruimte heeft u hier zeker geen gebrek. U wordt niet alleen de eigenaar van de stijlvolle woning, maar ook van het bijgebouw dat met smaak is verbouwd tot een volwaardig kantoor. Zo behoort ook thuiswerken tot de mogelijkheden. Dit alles wilt u toch in het echt beleven?


C r e a t i e f

b u r e a u

v o o r

l i c h t o n t w e r p

Waarom een lichtplan? Met een doordacht en uitgebalanceerd creatief lichtplan van Lichtkunde creëert u een fijne sfeer en een gevoel van warmte. Legt u het accent op die elementen in uw interieur die aandacht verdienen. Zo wordt elke functie in een ruimteCafzonderlijk, r e a t i e f b

passend en optimaal verlicht. Helder licht om bij te lezen, zacht diffuus licht om te ontspannen. Warme sfeerverlichting boven de eettafel en functionele verlichting in de keuken. Licht maakt verschil.

Jaco Goudriaan Jaco Goudriaan 085 1044664

085 1044664 Kauwenhoven 38

u r e a u

v o o r

6741 PW Lunteren

Waarom Lichtkunde? Lichtkunde combineert vakbekwaamheid en ervaring met een goed gevoel voor design. Desgewenst wordt het hele traject voor u verzorgd. Van ontwerp in 3D, tot levering en uitvoering. Met oog voor energiekostenbesparing l i c h en t oduurzaamheid. n t w e r p www.lichtkunde.nl www.lichtkunde.nl

info@lichtkunde.nl


VAN STAD NAAR PLATTELAND

Huis voor morgen, elementen van gisteren

Makkelijk

Contact

“WE WOONDEN IN EEN KLEINE HUURWONING IN AMSTERDAM EN WILDEN GRAAG GROTER WONEN. ZEKER TOEN ER EEN BABY OP KOMST WAS. WE ZOCHTEN LANG NAAR EEN KOOPWONING, EERST IN DE RANDSTAD, WANT HET BRUISENDE STADSLEVEN SPREEKT ONS AAN. MAAR VOOR ONS ALS STARTERS WAS HET GEEN DOEN, DE PRIJZEN ZIJN ZO BIZAR GESTEGEN! DAAROM BESLOTEN WE OM BUITEN DE RANDSTAD TE GAAN ZOEKEN, ROND DE VELUWE. DAT VINDEN WE EEN MOOIE OMGEVING.” YVONNE KRABBE EN HAAR VRIEND DAAN TROMMEL WISTEN UITEINDELIJK EEN MOOIE EENGEZINSWONING AAN DE WORMGOORLAAN 19 IN HARSKAMP TE BEMACHTIGEN.

BOERDERIJWINKEL Inmiddels wonen Daan en Yvonne twee maanden in Harskamp. “We zijn de afgelopen tijd heel druk geweest en nog steeds aan het opbouwen. We genieten van de extra ruimte en zeker ook van de tuin.

Veel buren kwamen ons welkom heten. Onze dochter Lily-Rose gaat naar de opvang hier in het dorp en heeft het daar erg naar haar zin. We willen hier ook gaan sporten.” Nog meer voordelen aan het wonen op een dorp? “Parkeren!”, roept Daan onmiddellijk. “Hier is altijd plek en is het gratis, in Amsterdam kost parkeren 6 euro per uur.” Yvonne: “We doen regelmatig inkopen bij een boerderijwinkel, eieren halen we bij de boer. Leuk om dat lokaal te doen. Binnenkort gaan we de omgeving verkennen, op de fiets, samen met Lily-Rose natuurlijk.” Nog een voordeel: “Je legt hier makkelijker contact dan in Amsterdam, daar is iedereen meer op zichzelf. We hebben al verschillende keren bij de buren aangebeld om iets te lenen en zelfs om even kort op te passen. Zo fijn dat dit kan, terwijl we ze nog niet eens op de koffie hebben gevraagd. Dat gaan we binnenkort doen. Het lijkt ons een fijne omgeving om onze dochter groot te brengen.”

MAAIKE 53

Hoewel Yvonne en Daan houden van het stadse leven, vonden ze het minder leuk dat er in hun straat veel huizen werden opgekocht die vervolgens verhuurd werden aan studenten. “Dat gaf veel geluidsoverlast, zeker in de coronatijd toen ze niet mochten uitgaan. Natuurlijk hebben we er goed over nagedacht hoe het zou zijn om de stad te verlaten. Zelf kom ik uit Zwartsluis, dus ik durfde die stap wel te zetten. Bovendien woont mijn familie in de buurt van Zwolle, dus dat scheelt een stukje rijden. Ook Daan zag de voordelen.” Beiden werken op de IC, Yvonne in Amsterdam, Daan in Hilversum. Het op en neer rijden vinden ze goed te doen.


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Imposant landhuis vol domotica en wellness

Ede Hessenweg 30 Bewonder de pure schoonheid, de luxe materialen en de uitstekende afwerking van deze stijlvolle gezinsvilla op een perceel van maar liefst 10.591 m². Dit imposante landhuis vol domotica en wellness is een echte eyecatcher! Design, luxe, licht en ruimte; deze villa met meer dan 500 m² woongeluk verspreid over vier etages is een fantastische plek om te wonen. Geniet van het fenomenale uitzicht vanuit de woonkamer, bereid een heerlijk diner in de luxe woonkeuken, neem een duik in het binnenzwembad of blaas stoom af in de fitnessruimte. Hier raakt u nooit uitgekeken! In de onder architectuur aangelegde tuin kunt u genieten van de jacuzzi, diverse terrassen en een royaal gazon. De tuin is een plek om volledig tot rust te komen met enkel het geluid van fluitende vogels om u heen. Dit is een unieke plek waar u op slag verliefd wordt.

Vraagprijs: € 3.700.000,- k.k.


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Vrijstaande woning met schitterend uitzicht Lunteren Zwartewater 9 Een unieke woonbeleving is gegarandeerd in deze vrijstaande woning met inpandige garage in Lunteren. Op het prachtig aangelegde perceel van maar liefst 873 m² ervaart u ultieme rust en privacy. U woont hier groots en vol sfeer! Niet alleen buiten, maar ook binnen is er ruimte in overvloed. Een royale living, vier slaapkamers en een badkamer zorgen voor voldoende mogelijk-heden. Door de ligging aan de rand van Lunteren wordt u omgeven door een goede sfeer, rust en heel veel groen. Daarmee is het de ideale plek voor een groot gezin en natuurliefhebbers. Wordt dit uw nieuwe (t)huis?

Vraagprijs: € 950.000,- k.k.

Vrijstaande woning nabij het centrum Lunteren Berkhofweg 5

Vraagprijs: € 475.000,- k.k.

MAAIKE 55

Altijd al de droom gehad om een woning te verbouwen naar je eigen smaak en wensen? Dan is deze vrijstaande woning nabij het centrum van Lunteren een perfecte optie! De woning heeft een ruime living, keuken en een badkamer op de begane grond. Daarnaast zijn er op de verdieping drie slaapkamers en een tweede badkamer. De ruime oprit biedt voldoende parkeergelegenheid voor jou en je bezoekers. Daarnaast is de woning op loopafstand gelegen van het gezellige dorpscentrum met alle dagelijkse voorzieningen. Maak jij dit jouw eigen paleisje?


SUCCESVOL VERKOCHT

Rondneuzen OP FUNDA

“ W I J WA R E N N I E T E C H T O P Z O E K , M A A R H I E L D E N O N Z E O G E N W E L O P E N VO O R A L S E R I E TS PA S S E N D S L A N G S Z O U KO M E N. R E G E L M AT I G R O N D N E U Z E N OP FUNDA EN WE KIJKEN OOK GRAAG NAAR P R O G R A M M A’ S OV E R H E T KO P E N E N O P K N A P P E N VA N H U I Z E N. W E H A D D E N A L L A N G E R H E T G E VO E L D AT H E T S E I Z O E N B A R N E V E L D E R O P Z AT VO O R O N S, D A A R O M K E K E N W E N A A R A N D E R E W I N D ST R E K E N. E E N B U N G A LOW I N S O E ST, E N Z E K E R D E LO C AT I E , S P R A K O N S D I R E C T E R G A A N,” V E RT E LT S A N D R A L A G E RW E I J. Sandra en Gert begonnen de onderhandelingen voor de bungalow in Soest en namen contact op met twee makelaars voor de verkoop van hun huis aan de Notarisappel 21 in Barneveld, onder wie Maaike van Doorn Makelaar. “We wilden eerst de financiering van ons nieuwe huis rond hebben, voordat we de Notarisappel

in de verkoop gingen zetten. We hadden de verkoopprijs voor de zekerheid wat lager ingeschat.” Toen de financiering eenmaal rond was, vroegen ze Maaike van Doorn het huis in de verkoop te nemen. “We vonden de kennismaking met haar heel prettig, spontaan en ontspannen.” De woning werd snel verkocht aan mensen die Sandra en Gert er graag in zien wonen. “We vonden een mooie match in de mensen die ons huis kochten.”

KANTOORPERSONEEL Het bevalt Sandra, Gert en hun 11-jarige zoon David meer dan uitstekend in Soest. “We wilden graag buiten wonen, maar toch dicht bij het centrum. Als we de tuin uitlopen, zijn we zo op de Soester Eng. We hebben nu ruim 1.600 m 2 tuin.” Overigens gaat de band met Barneveld niet verloren: het bedrijf van Gert is daar gevestigd. Vol lof zijn Sandra en Gert over het kantoorpersoneel van Maaike van Doorn Makelaar: “Ze belden nog om te vragen of we tevreden waren over de oplevering en of ze verder nog iets konden doen.”


SUCCESVOL VERKOCHT

Volg je GEVOEL En daar bleef het niet bij: het huis aan de Meerberg in Ede kreeg een portaal aan de achterkant met inbouwkasten, de muren en het plafond werden gedaan en er kwamen nieuwe deuren en vloerverwarming. De hele benedenverdieping werd onder handen genomen, totdat het helemaal naar hun zin was. Ondertussen bleef Ellen wel kijken naar andere koopwoningen, ook om een beetje de markt te volgen. In januari besloot het echtpaar om toch maar eens een makelaar uit te nodigen voor een waardebepaling.

“We hebben Maaike van Doorn gebeld en haar de situatie uitgelegd. De contacten waren heel prettig, het viel ons op dat ze goed kan luisteren. Maaike kan heel goed inschatten hoe een volgende stap eruit moet zien. Of ze het vreemd vond dat we eerst verbouwd hadden? Volg je gevoel was haar advies.” De zoektocht naar een vrijstaande woning werd daarom voortgezet.

NIET HET HOOGSTE BOD In januari tekenden Ellen en haar man Laurens Koelewijn voor een nieuwbouwhuis, ook in Ede. “De run op de markt was toen volop aan de gang. Maaike adviseerde ons om met de verkoop tot het voorjaar te wachten. Ze maakte de brochure alvast klaar, de prijs voegde ze op het laatste moment toe. Er was zoveel belangstelling voor dit huis dat we al snel overgingen op een wachtlijst voor bezichtigingen. Na de kijkdagen hebben we met Maaike de biedingen doorgenomen en daarbij goed op de voorwaarden van de bieders gelet. In overleg hebben we de kopers met het op een na hoogste bod gekozen, hun voorwaarden pasten goed bij onze wensen. In februari is de overdracht, dat geeft ons de tijd om het nieuwe huis in alle rust af te werken!”

MAAIKE 57

“ W E Z O C H T E N E E N V R I J STA A N D H U I S, B I J VO O R K E U R N I E U W B O U W, M A A R H E T V I E L N I E T M E E O M D AT T E V I N D E N. VO R I G J A A R B E S LOT E N W E D I E W E N S T E PA R K E R E N E N O N Z E H U I D I G E T W E E- O N D E RE E N-K A P T E V E R B O U W E N. W E WO N E N H I E R S I N D S 2 0 1 0 , H E T I S E E N F I J N E P L E K VO O R O N S G E Z I N M E T D R I E T H U I S WO N E N D E K I N D E R E N. I K VO N D D E V LO E R A LT I J D A L N I E T M O O I, D U S D I E G I N G E RU I T. E N TO E N W E TO C H B E Z I G WA R E N, H E B B E N W E D E WO O N K A M E R O O K U I TG E B O U W D,” V E RT E LT E L L E N VA N E C K .


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Luxe villa met inpandige garage

Lunteren Goorsteeg 49 Deze prachtige, royale en vrijstaande villa is gelegen op een prachtige plek in Lunteren. De villa is op een sublieme wijze gerenoveerd en heeft een hoog afwerkingsniveau en is van alle luxe voorzien. Via de lange oprijlaan is de villa te bereiken. De begane grond heeft een royale woonkamer en een schitterende woonkeuken. Ook is er een master bedroom met eigen badkamer en een tweede slaapkamer aanwezig. In het souterrain zijn er twee (slaap)kamers, een badkamer, een heerlijk binnenzwembad, jacuzzi, barruimte en de inpandige garage te vinden. De tuin is parkachtig aangelegd met twee prachtige vijvers, mooie beplanting en bestrating. Er zijn meerdere terrassen aanwezig, zodat je op elk moment van de dag kan genieten van de zon. Dit alles is gelegen op een perceel van maar liefst 4.440 m². Sfeer, optimaal woongenot en ruimte zijn samengebracht in deze schitterende villa in Lunteren.

Vraagprijs: € 2.600.000,- k.k.


STAGE BIJ MAAIKE

AF ST U DE E R OP D R A C H T J E N S DE ROOIJ GERICHT OP L UNTEREN EN OMGEV I NG

Nieuwbouw in kaart

“ E R WO R DT I N D E R E G I O W E I N I G G E B O U W D VO O R STA RT E R S ” I S E E N O P M E R K I N G D I E J E W E L B I J N A D A G E L I J K S H O O RT. H O E H O O G I S D E U R G E N T I E N A A R N I E U W E WO N I N G E N ? E N WAT Z E G G E N D E F E I T E N E N C I J F E R S H I E R OV E R ? D E Z E E N A N D E R E V R A G E N G A AT J E N S D E R O O I J B E A N T WO O R D E N I N Z I J N A F ST U D E E R S C R I P T I E M E T B E T R E K K I N G TOT N I E U W B O U W I N L U N T E R E N E N O M L I G G E N D E D O R P E N. I N H E T L A ATST E H A L F J A A R VA N 2 0 2 1 I S D E ST U D E N T A A N D E I VA B U S I N E S S S C H O O L I N DRIEBERGEN DAGELIJKS AAN DE SLAG BIJ MAAIKE VA N D O O R N M A K E L A A R. Wacht even, IVA Driebergen, dat is toch een opleiding voor studenten die in de automotive sector gaan werken? “Dat beeld klopt niet helemaal meer ”, vertelt de in Ede geboren Jens de Rooij. “De helft van de studenten maakt carrière buiten de automotive sector. Het is een veel bredere opleiding gericht op bedrijfskunde en ondernemen. Van jongs af aan heb ik interesse in interieur, architectuur en vastgoed: de leefomgeving van mensen. Vandaar mijn keuze voor een afstudeeropdracht in de makelaardij.”

STA RT E R S afnemen om de veronderstellingen te onderbouwen met cijfers.” Naast dit onderzoek draait Jens de Rooij ook mee in de dagelijkse processen bij Maaike van Doorn Makelaar. “Ik houd niet van stilzitten, moet altijd bezig zijn en leer graag nieuwe dingen.”

MAAIKE 59

Jens de Rooij gaat in het laatste halfjaar van 2021 een onderzoek doen naar de behoefte en mogelijke kansen met betrekking tot nieuwbouw in Lunteren en omgeving. “Nieuwbouwplannen komen moeizaam van de grond, ter wijl er wel veel behoefte lijkt te zijn aan nieuwe woningen, met name van starters. Ik ga data verzamelen en enquêtesSERVICE IN BEELD

Onderscheidende aanpak

in social media werkt

B I J D E S U C C E S VO L L E V E R KO O P VA N E E N WO N I N G I S H E T B E L A N G R I J K O M D E J U I ST E KO P E R S G R O E P T E B E R E I K E N. D A A R O M Z E T M A A I K E VA N D O O R N M A K E L A A R A C T I E F I N O P S O C I A L M E D I A Z O A L S YO U T U B E , FA C E B O O K , I N STA G R A M E N L I N K E D I N. N I E T D O O R E E N WO N I N G T E P R E S E N T E R E N M E T I N F O R M AT I E D I E J E O P F U N D A L E E ST, M A A R M E T E E N E I G E N C R E AT I E V E A A N PA K . “ D A A R M E E B E R E I K E N W E N A A ST D E Z O E K E R S O P F U N D A O O K A N D E R E D O E LG R O E P E N. B I J VO O R B E E L D M E N S E N D I E H E L E M A A L N I E T VA N P L A N Z I J N O M T E V E R H U I Z E N ”, V E RT E LT L A R I S S A S C H I M M E L . Wie de website van Maaike van Doorn Makelaar opent, ziet op de homepage een teller. Daaruit blijkt dat het kantoor op Facebook meer dan 2.600 volgers heeft en op Instagram bijna 5.000. Het onlangs gestarte YouTube-kanaal heeft ook al een paar honderd actieve abonnees en groeit dagelijks. Samen met het zakelijke LinkedIn profiel heeft Maaike van Doorn Makelaar meer dan 8.500 volgers op social media. Binnen Maaike van Doorn Makelaar is Larissa verantwoordelijk voor de social media kanalen. De medewerker Marketing en Communicatie zoekt continu naar kansen om een woning en het kantoor zo verrassend mogelijk te presenteren. “De woningmarkt is zo hectisch dat mensen er als eerste bij willen zijn als een woning te koop komt. Daarom kondigen wij een woning al ruime tijd vóór publicatie op Funda aan op onze social media kanalen. Onze volgers op YouTube, Facebook en Instagram hebben zo altijd een voorsprong.

voor een woning. Daarom maakt ze vaak ook zelf filmpjes en foto’s bij een woning. “Zo krijgen kopers meer feeling bij een huis. Doordat er meestal een collega meegaat, leren we zelf de woning ook beter kennen en kunnen we deze informatie goed overbrengen naar de klant. Deze interactie tussen ons en de verkoper maakt het verkoopproces ook persoonlijk. Door zelf content te maken, creëer je meer enthousiasme voor een woning en worden volgers op social media echt meegenomen naar én in het huis. Dit levert vaak ook leuke reacties op.”

PERSOONLIJK CONTACT Het voordeel voor de verkopers is duidelijk: veel belangstelling en meer serieuze interesse voor hun woning. Voor de medewerkers van Maaike van Doorn Makelaar is het leuk dat geïnteresseerden zich vaak persoonlijk melden. “Zo bouwen we direct een band op met de potentiële kopers, je leert ze beter kennen en dat is erg prettig bij een woningverkoop.”

NIET OP ZOEK Op deze sneak previews wordt veel gereageerd, mensen delen de berichten of taggen vrienden. Mensen die meer informatie of een bezichtiging willen plannen, melden zich direct. Onder die eerste belangstellenden vanuit social media bevinden zich ook mensen die niet actief op zoek zijn naar een ander huis en zelden op Funda kijken. Nu zien ze opeens dat er een interessante woning in de verkoop komt.”

MAAIKE 61

Een bericht op social media is meer dan het delen van een selectie uit de fotopresentatie. Larissa wil vooral mensen enthousiast maken


TOILETTEN - BADKAMERMEUBELS - TEGELS - BADEN & DOUCHES - SPIEGELS - ACCESSOIRES

Barneveld Anthonie Fokkerstraat 6 3772 MR Barneveld 0342 – 224077 barneveld@sani4all.nl

maken een persoonlijk Ma t/m Vr Zaterdag

09:30 - 17:00 10:00 - 16:00


SERVICE IN BEELD

Gratis

WAARDEBEPALING VAN UW WONING WI J K OME N GR A A G BIJ U L ANGS VOOR AL UW WOONVRAGEN. U I TE R A A R D B E N T U OOK VAN HARTE WEL KOM BIJ ONS OP KANTOOR . Weten wat de huidige waarde van uw woning is? Vraag een gratis waardebepaling aan bij Maaike van Doorn Makelaar. Vul de bon hieronder in en stuur deze op naar Stationsstraat 49, 6741DH Lunteren. Bellen (0318-483700) of mailen (info@maaikevandoornmakelaar.nl) mag natuurlijk ook. We komen bij u op bezoek, lopen door de woning en geven op basis van marktinformatie een realistisch vraagprijsadvies. Natuurlijk vertellen we ook meer over verkoopkansen en onze aanpak en strategie. Dat is bij iedere woning maatwerk, want geen huis is hetzelfde!

BON VOOR EEN GRATIS WAARDEBEPALING

Ja,

wij komen graag in aanmerking voor de gratis waardebepaling.

Naam: Straat:

Telefoonnummer:

MAAIKE 63

Woonplaats:


HUIDIGE WONINGMARKT

De woningtransfer van Harm en Roelien Bosma

“LEUKE BUURT, RUIM HUIS, VOORZIENINGEN OM DE HOEK.” ZO BESCHRIJFT HARM BOSMA HET HUIS IN VEENENDAAL WAAR HIJ EN ROELIEN INMIDDELS TWEEËNHALF JAAR WONEN. GEEN ENKELE REDEN OM TE VERHUIZEN, ZOU JE DENKEN... Maar verhuizen, dat is wat Harm en Roelien tóch gaan doen, van Veenendaal naar Ede om precies te zijn. “Ik heb in het verleden lang in Ede gewoond, mijn vrienden wonen er, ik sport er”, motiveert Harm de beslissing om te verkassen. Voor Roelien was een andere woonplaats niet zo belangrijk, een ander huis wel. Harm: “Ons huis in Veenendaal voelt nog niet als iets van onszelf. Het is bovendien wat ouder en ik heb twee linkerhanden. Ik word onrustig omdat er op den duur van alles moet gebeuren aan onderhoud.” Het paar startte de zoektocht naar een ander huis bij Maaike van Doorn Makelaar. “Ze is op bezoek geweest en heeft voor ons huis een waarde afgegeven. Zo wisten we in welke prijsklasse we konden zoeken. Daarnaast hebben we met een hypotheekadviseur gepraat.” Vervolgens startte de zoektocht en die gaat in de huidige markt niet vanzelf. “We brachten verschillende keren een bod uit, echt serieuze biedingen. Maar steeds werden we overboden. In de vakantie overwogen we om toch maar in ons huis te blijven.”

BEETJE GELUK Juist op dat moment kwam er een aantrekkelijk huis in Ede op Funda en daar reageerden Harm en Roelien direct op. “Je moet snel zijn.” Deze keer was hun bieding winnend. “Overbieden is een must en flink ook, maar we bleven wel nuchter. Er moet ruimte blijven voor leuke dingen, toch? Wat helpt is dat wij al een huis hebben, dat maakt het makkelijker. En je moet een beetje geluk hebben. Komt er een koper uit Amsterdam met veel geld, dan ben je kansloos.”

GOED GEVOEL Maaike van Doorn begeleidt de woningtransfer van Harm en Roelien, als aankoopmakelaar én verkoopmakelaar. “Een aankoopmakelaar is belangrijk, anders kom je er niet tussen. Je hebt net meer voorsprong

in de markt en krijgt advies over de biedingsstrategie. Soms adviseerde Maaike om net iets lager te bieden”, aldus Harm Bosma. Aan de samenwerking hebben Roelien en Harm een goed gevoel overgehouden. “Ook omdat je de medewerkers altijd kunt bellen en dat deed ik regelmatig. Het was nooit een probleem.” Een uur voor het interview is hun woning in Veenendaal op Funda gekomen en inmiddels al honderden keren bekeken. Zeker, Harm en Roelien horen ook van anderen dat ze hun huis zo kwijt zijn. “Maar als het je eigen huis is, blijft het toch spannend.”

Zie voor meer informatie pagina 69 van dit magazine.


SERVICE IN BEELD

Nieuw energielabel

geeft inzicht in besparingskansen VOOR GEBOUWEN DAT HET OUDE, EENVOUDIGE LABEL VERVANGT. DIT NIEUWE LABEL GEEFT KOPERS VAN EEN WONING VEEL INZICHT IN DE ENERGIEZUINIGHEID. DE BEKENDE ENERGIELABELLETTER BESTAAT NOG STEEDS, DE METHODE HOE DEZE WORDT BEPAALD IS ECHTER VERANDERD. HET ZELF ONLINE AANVRAGEN VAN EEN VEREENVOUDIGD ENERGIELABEL IS NU NIET MEER MOGELIJK. Voor het vaststellen van uw nieuwe energielabel komt een energieadviseur aan huis. Maaike van Doorn Makelaar werkt hiervoor samen met Van Roemburg & Woning Diagnose, dat gediplomeerde EPA-U & EPA-W adviseurs inzet. Hoe dit werkt in de praktijk? De

energieadviseur komt op afspraak langs, neemt de woning op en berekent hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling. Aan de hand van de berekening stelt hij een energielabelletter vast. Deze labelletter wordt door Maaike van Doorn Makelaar in de verkoop- of verhuurdocumentatie vermeld.

PRAKTISCHE TIPS Het nieuwe energielabel is meer dan een letter. De woningeigenaar krijgt een uitgebreid boekwerk in handen vol praktische tips en aanbevelingen. Bijvoorbeeld over de verbetering van isolatie en de aanpassing van installaties. Zo krijgt men inzicht in de kansen op energiebesparing en in het verlengde daarvan het bijdragen aan de CO2-reductie.

Goed om te weten: een energielabel blijft 10 jaar geldig. Dit geldt ook voor energielabels die zijn geregistreerd vóór 1 januari 2021.

MAAIKE 65

SINDS 1 JANUARI 2021 IS ER EEN NIEUW ENERGIELABEL


ADVERTORIAL

Klaar voor duurzame toekomst S I N D S 1 9 6 6 P R O D U C E R E N W I J H O O G WA A R D I G E E N D U U R Z A M E B E TO N P R O D U C T E N

Dikkenberg Beton Bruinhorsterpad 22 6741 PP Lunteren T 0318 57 22 25 E info@dikkenbergbeton.nl I www.dikkenbergbeton.nl

Al meer dan 50 jaar kiezen klanten voor Dikkenberg vanwege de kwaliteit van de betonproducten en de snelle en persoonlijke service. Het assortiment van Oud Hollandse tegels en toebehoren is in de loop der jaren flink uitgebreid. Daarnaast is er een scherpere focus op duurzaamheid. Iets waar Dikkenberg Beton zich in onderscheidt. Zonder aan uitstraling in te leveren spelen we in op een veranderende markt. Naast standaardproducten in vele maatvoeringen, kunt u bij ons ook terecht voor maatwerk dat perfect past in uw ontwerp.

HISTORIE 1966 – Start Dikkenberg Beton Ons verhaal start in 1966. ‘Opa’ Job van den

Dikkenberg begon met het maken van de eerste betonnen roosters voor boerenbedrijven in de buurt. Gewoon vanuit huis, achter in de schuur, werd begonnen met een klein handeltje. Langzaam maar zeker groeide het aantal klanten en het aantal producten, maar ‘gewoon’ bleef centraal staan. Gewoon goeie producten maken, en gewoon goed omgaan met de klanten.

1986 - Specialisatie Oud Hollandse Tegels In 1986 heeft Opa Job het bedrijf verkocht aan zoon Kees. Al vrij snel daarna heeft Kees zich gericht op de productie van de originele Oud Hollandse Tegels. Oerdegelijke betonnen tegels met een unieke uitstraling. In de 30 jaar die


2021 – Een duurzaam familiebedrijf In 2021 heeft Kees het bedrijf verkocht aan schoonzoon Wim. “We willen vasthouden aan alle dingen die goed zijn”, vertelt Wim. “We zijn en blijven bijvoorbeeld een familiebedrijf. Dat verandert niet. We willen op een persoonlijke manier met onze klanten om blijven gaan. Gewoon, dat we elkaar kennen, dat we weten wat we

aan elkaar hebben. Niet dat mensen een nummertje worden. En de kwaliteit van onze producten, dat blijft ook gewoon centraal staan. Onze klanten, vooral steenhandelaren, aannemers en hoveniers, kiezen voor ons vanwege de kwaliteit en het brede assortiment van onze originele Oud Hollandse tegels en diverse andere producten van beton, en dat zal ook niet veranderen.” Wat wel verandert is de scherpere focus op duurzaamheid. Iets waar Dikkenberg Beton zich in onderscheidt. Wim legt uit: “Voor steeds meer klanten is het belangrijk om projecten in te richten met zogenaamde circulaire tegels. Betonnen tegels die voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal bestaan. En dat zonder uitstraling in te leveren. Dat is iets waarmee we steeds beter in kunnen spelen op een veranderende markt.” Kortom, Dikkenberg Beton is als ouderwets familiebedrijf helemaal klaar voor een duurzame toekomst.

MAAIKE 67

volgden heeft Kees hard gewerkt om een compleet assortiment aan te kunnen bieden aan een groeiende groep trouwe klanten. Van agrarische roosters en lateien tot een unieke range Oud Hollandse tegels, bielzen, keerwanden, traptreden, bloembakken en nog veel meer. Hoewel het bedrijf in deze jaren flink is gegroeid bleef Dikkenberg Beton ook altijd nog ‘gewoon een familiebedrijf ’. Korte lijntjes, snelle antwoorden, weten wie je aan telefoon hebt, dat soort dingen zijn altijd belangrijk gebleven, ook nu er een nieuwe fase is aangebroken voor het bedrijf.


KLEINE BEESTJES,

GROTE SCHADE Loedeman bestrijdt houtworm en boktor Ziet u gaatjes in hout en komt u fijn zaagsel tegen? Grote kans dat uw hout vol zit met houtworm! Een houtwormkever legt per keer 20 tot 40 eitjes in naden en kieren van onbehandeld droog

Vaak wordt houtworm laat ontdekt omdat de larf vooral in het hout actief is. Jarenlang boren de larven talloze gangetjes in het hout. Heeft u een vermoeden van houtworm? Bel direct Loedeman Ongediertebestijding. Onze diensten:

Na twee tot drie jaar ontpoppen ze en

Houtworm- en boktorinspectie Inspectierapport Professionele bestrijding

maken ze een gaatje naar buiten om uit te

Zowel oppervlaktebehandeling

vliegen en een paringspartner te vinden.

als injectie

hout. Komen deze uit, dan boren de larven direct een gang door uw hout.

Om vervolgens weer 20 tot 40 eitjes te leggen… met alle gevolgen van dien! Uw hout, constructie of meubelen worden sluipend aangetast.

Loedeman behandelt alle houtproducten: constructies zoals daken, spanten en balken, maar ook meubels, decoratie en tafelbladen. 5 jaar garantie op de behandeling. Onze specialisten zijn binnen twee weken ter plaatse.

Grote schade voorkomen? Wacht niet maar neem contact op via

0318-253044

De Stroet 14 - 6741 PT Lunteren

| Info@loedeman-ongediertebestrijding.nl | www.loedeman-ongediertebestrijding.nl


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Royaal appartement in het centrum Lunteren Otterlaan 16 In het mooie en ruime appartementencomplex ‘de Posthoorn’ in Lunteren is dit royale driekamerappartement gesitueerd. Het beschikt over een royale woonkamer, een nette keuken, twee verzorgde badkamers, twee slaapkamers, een grote berging en nog een extra berging in het souterrain. Vanaf de twee balkons heeft u een leuk uitzicht op de wijk. Dankzij de ideale ligging in het centrum van Lunteren bent u te voet of met de fiets overal snel ter plaatse. Uw auto kunt u overigens parkeren in de parkeerkelder. Het genieten kan hier beginnen!

Vraagprijs: € 849.000,- k.k.

Goed onderhouden tussenwoning Veenendaal Kamgras 37

Vraagprijs: € 375.000,- k.k.

MAAIKE 69

Een nette woning vol sfeer en ruimte! Deze goed onderhouden tussenwoning is een fijne plek om thuis te komen na een lange dag. De strakke afwerking, de uitgebouwde woonkamer en de vier slaapkamers maken het plaatje compleet. Al deze pluspunten vind je in deze heerlijke woning met een woonoppervlakte van maar liefst 137 m². Ruimte gegarandeerd! De achtertuin is gelegen op het westen: een heerlijke ruimte met voornamelijk middag- en avondzon waardoor je heerlijk kan genieten van lome lange zomeravonden. Dat is veel om blij van te worden toch?


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Royale woning op ruim perceel Otterlo Arnhemseweg 66 Ziet u hier uzelf al zitten? Privacy en rust zijn gegarandeerd op het perceel van maar liefst 1.860 m² waarbij de tuin rondom op het zonnige zuidwesten is gesitueerd. Vanuit alle hoeken van de tuin kunt u de bijzondere vormgeving van de woning bewonderen en in alle seizoenen genieten van grote schoonheid. Ruimte komt u hier zeker niet tekort, ook binnen niet. Een royale leefkeuken met aansluitend een riante woonkamer, vijf slaapkamers en een multifunctionele garage bieden mogelijkheden te over. 265 m² puur woongeluk! Wat wilt u nog meer?

Vraagprijs: k.k. Vraagprijs:€€995.000,89.000,- k.k.

Driekamerappartememt in hartje Ede Ede Piet Heinstraat 2-3 Woongeluk in hartje Ede! Altijd al centraal willen wonen in een gezellig apartementencomplex met een heerlijk balkon op het zuiden? Het kan aan de Piet Heinstraat 2-3 in Ede! Dit netjes onderhouden driekamerappartement met een woonoppervlakte van maar liefst 114 m² is van alle gemakken voorzien. De ruime living met open keuken, twee slaapkamers en een badkamer met separaat toilet zorgen ervoor dat u hier prima kan vertoeven. Verder heeft u een eigen parkeerplaats en berging. Dit alles op loopafstand van het bruisende centrum van Ede!

Vraagprijs: k.k. Vraagprijs: €€ 395.000,89.000,- k.k.


EEN GREEP UIT O

N

G N I N O W E T H C O K ZE RECENT VER

EN


WWW. MAAI KEVANDOORNMAKE LAAR. NL

Willem

Maartje

Joanne

Laura

Jens

G ary Maaike

Irma

Larissa

Nick


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.