Page 1


กลุ่มเป้าหมาย บุคคลทุกคนที่มีคนที่มีครอบครัว มีคนที่อยากห่วงใย อยากคุ้มครองดูแลเขา ไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กหรือโตซัก แค่ไหนแล้วก็ตาม Key concept เร็ว แรง แต่แฝงด้วยความห่วงใย


LONDON

ณ งานแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องเพชร

โจรนั้นได้หนีขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีไป

ได้มีโจรเข้ามาขโมยเพชรที่ล้าค่าที่สุด ในงานไป

แต่เหล่าร้ายก็ไม่อาจหลีกหนีหน่วยราชการลับที่ออก ปฏิบัติการตามล่าได้


ด้วยเครื่องยนต์ทรงพลังในการขับเคลื่อน ท้าให้รถคันนี้สามารถ ขับทะยานพุง่ ข้ามรถบรรทุกได้ด้วยความเร็วสูง

เมือ่ หน่วยสืบราชการลับสามารถน้าเพชรกลับมาได้แล้ว เฮลิคอปเตอร์ล้านัน้ ได้เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าจนระเบิด

หน่วยสืบราชการลับได้กระโดดขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของโจร เพื่อหวังทีจ่ ะได้เพชรทีล่ ้าค่าที่สุดคืนมา

แต่ยังมีโจรบางคนที่หนีรอดออกมา หน่วยสืบราชการลับจึงต้อง จับตาย


เมื่อเขาจบจากภารกิจ เขาก็กลับมาท้าหน้าที่ผู้น้า ครอบครัวที่ดี

เมื่อเขาดูสื่อกับลูกๆ เขามักจะไม่ลืม สอนเรื่องการประมาทและการป้องกัน ตนเองให้กับลูกๆ

เขาสอนลูกขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งขี่รถ แต่ก็ไม่ลืมเรื่องความปลอดภัย


รายชื่อสมาชิก น.ส.ญาดา น.ส.พัชชา น.ส.กรญา น.ส.นุสรา น.ส.วิรชา

จันทรจ้านง ญาณภิรัตน์ ศิรวัชรินทร์ น้้าดอกไม้ ชมเอ

5210400212 5210401561 5210404064 5210404188 5210404242


Turbo Unexpect  

โฆษณามอเตอร์ไซค์เพื่อสังคม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you