Page 12

POWIAT Radni skarżą się na nienależyte utrzymanie dróg powiatowych

ZAROŚNIĘTE POBOCZA Skargi na stan utrzymania dróg powiatowych słychać nie tylko zimą. Jak się okazuje, problemy pojawiają się również w okresie letnim. Tym razem zastrzeżenia budzi sposób, w jaki koszone są pobocza. Radni powiatowi alarmują, że prace te wykonywane są zbyt rzadko, a na dodatek niestarannie. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych odpowiada, że winien temu jest okrojony budżet jego zakładu. KOSZĄ RZADKO I BYLE JAK Poruszanie się po drogach powiatowych nie tylko zimą sprawia kierowcom trudności. Latem również jazda po nich nie należy do bezpiecznych.

Wszystko przez bujną roślinność porastającą pobocza. Sytuacja taka występuje m.in. w gminie Świętajno. Radny powiatowy Wiesław Kozłowski, który niedawno wybrał się na rekonesans po drogach zarządzanych przez ZDP, nie ma

optymistycznych wniosków. - W okolicach Jerut czy Długiego Borku, gdzie są zakręty i łuki, jedzie się tunelem. Jeśli przy prędkości 50 km/h kierowca zastanawia się, czy ktoś mu nie wyjedzie z naprzeciwka, to znaczy, że coś

ten rok pod względem letniego utrzymania dróg jest najgorszy z dotychczasowych. OKROJONY BUDŻET I MAŁO SPRZĘTU Dyrektor ZDP Bogdan Nowak potwierdza, że opisywane przez radnych sytuacje mogą mieć miejsce. - Nie wynika to jednak z naszej złej woli, lecz z ograniczonych możliwości finansowych oraz sprzętowych – mówi. Jego zakład ma do dyspozycji tylko trzy ciągniki i dwie wykaszarki, podczas gdy dróg, którymi zarządza jest aż 500 kilometrów. - Ze względu na okrojony budżet musimy na wszystkim oszczędzać. Poza tym, oprócz koszenia poboczy, w tym sa-

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Świętajno powiat szczycieński

Nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 1617 m², położonej w Świętajnie przy ulicy Żymierskiego 4, o nr ewid. 443/1, KW OL1S/00047040/9, w skład której wchodzą: - Budynek mieszkalno-użytkowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły, 1-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym i strychem nieużytkowym, podpiwniczony, wyposażony w instalacje e.e., wod.-kan., ogrzewanie centr. lokalne (piec olejowy), o łącznej pow. użytkowej 230,4 m². - Budynek gospodarczy o konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły, 1-kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, o łącznej pow. użytkowej 118,0 m². Cena wywoławcza 200 000 zł /słownie: dwieście tysięcy złotych/, wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 20 000 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/. Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2012 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Świętajno /ul. Grunwaldzka 15,12-140 Świętajno/. Wadium płatne w Kasie Urzędu Gminy Świętajno lub przelewem na rachunek bankowy BS Szczytno Oddział Świętajno nr 02 8838 1028 2005 0200 0156 0003 najpóźniej do dnia 17 października 2012 r. Za datę wpłaty uważa się datę uznania naszego rachunku /data wpływu wadium do BS Świętajno/. Cena osiągnięta w przetargu zwolniona jest z podatku VAT. Osoba przystępująca do przetagu przedstawia ważny dokument tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a w przypadku reprezentacji osób prawnych dokumenty potwierdzająch uprawnienie do reprezentacji podmiotu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo notarialne drugiego małżonka na udział w przetargu celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę. Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet kupna, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena sprzedaży podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, której koszty sporządzenia ponosi nabywca. Wadium ulega przepadkowi jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Bliższe informacje udzielane pod nr tel. /089/ 623 20 66.

12

Kurek Mazurski nr 38 (939) 19.09.2012 r.

fot. A. Olszewski

ogłasza nieograniczony przetarg ustny n a s p r z e d a ż:

Zdaniem radnego Wiesława Kozłowskiego ten rok pod względem letniego utrzymania dróg jest jednym z najgorszych

jest nie tak – mówi radny. Dodaje, że „oliwy do ognia” dolał jeszcze widok stojącego przy przejeździe kolejowym w Świętajnie ciągnika z wykaszarką mierzącego w tym miejscu ruch. - Mógłby chociaż wykaszarkę zdjąć i nie denerwować ludzi. To bezczelność – uważa Kozłowski. Uwagi do sposobu utrzymania dróg na terenie powiatu ma także radna Ewa Budna. Według niej pobocza są koszone zbyt rzadko i niestarannie. - Raz było przejechane, a na dodatek brzydko. Chwasty sterczały potem na pół metra. Na zakrętach nic nie widać – relacjonuje radna, sugerując, by np. podpisywać umowy zlecenia z rolnikami na prowadzenie tego typu prac. - Jak mamy przyciągać turystów, mając tak wyglądające drogi? - zastanawia się Budna. Wiesław Kozłowski dodaje, że

mym czasie łatamy jeszcze dziury i ustawiamy znaki – wylicza dyrektor. Dodaje, że większą wagę ZDP przywiązuje do bardziej uczęszczanych odcinków, natomiast te, gdzie panuje mniejszy ruch, muszą poczekać na swoją kolej. Nie widzi nic złego w tym, że pracownik w ciągniku z wykaszarką mierzył ruch. - Jeśli, jadąc na pomiar, po drodze wykosił jakiś fragment drogi, to chyba lepiej, niż gdyby ciągnik stał w bazie – odpiera zarzut radnego Kozłowskiego Nowak. Zdaniem dyrektora zawieranie umów z rolnikami na koszenie byłoby drogie. Obecnie ZDP wykonuje te prace tylko własnymi siłami. - Poza tym musielibyśmy pilnować tych robót i odbierać je – zwraca uwagę Bogdan Nowak. Ewa Kułakowska

jhwqgsdjbhbkl  

bksdhsbhksabkasbhksa, whwhssx