Page 1


SPIS TREŚCI TEMAT NUMERU:

PRZETARG

Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI Wyższej Szkole Policji grozi odebranie ok. 7 mln zł

4

POWIAT:

ŚWIĘTAJNO: ŚMIECIOWE ZAMIESZANIE

JAK TU SIĘ WYPROMOWAĆ?

Czy obecna formuła dożynek powiatowych już się wyczerpała?

5

8

 Firma wywożąca odpady z terenu gminy zarzuca wójtowi brak współpracy

ROZOGI:

SZCZYTNO:

CHCIAŁOBY SIĘ WIĘCEJ

8 - GOŚCIE Z GRODNA Zaproszenie na XIX Dni Kresowe

JEZIORO

10

ZMARNOWANEJ SZANSY

16

Mistrzostwa w narciarstwie wodnym nie skłaniają turystów do odwiedzania miasta

ULGA

14 - SOŁTYSOWY FINAŁ TUŻ-TUŻ

Już tylko dwa dni pozostały do zakończenia głosowania

SPORT: 27 - BRĄZOWY MEDAL KAROLINY JAKUBOWSKIEJ Sukces zawodniczki Gwardii Szczytno

27 - HALINA BIZIUK GWIAZDĄ W SZCZYTNIE Halina Biziuk najlepsza w kategorii FK 5 STAŁE RUBRYKI:

19 - Gawędy z niskiej grzędy 20 - Ogłoszenia drobne 26 - Sport 30 - Informator USC

NA OKŁADCE: Wójt Rozóg Józef Zapert i radny gminny Krzysztof Więcek fot. archiwum, M.J.Plitt, opr. graf. M.J.Plitt

3

JEDWABNO: PRACĄ MOGĄ SPŁACIĆ DŁUGI

Kurek Mazurski nr 34 (935) 22.08.2012 r.

10

PASYM:

17

WIELBARK:

5 - Post Scriptum 6 - Kronika zdarzeń 15 - Działka bez tajemnic 18 - Kosmetyczne ABC

Wójt dementuje plotki o bankructwie gminy

Propozycja wójta dla tych, którzy zalegają z czynszem

DLA ROWERZYSTÓW Z jednego końca miasta na drugi będzie można bezpiecznie przejechać rowerem

5

12 - DROGIE DPS-Y

Rosną koszty utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej REKLAMA


SPIS TREŚCI TEMAT NUMERU:

CO ZROBIĆ

Z TYM POMNIKIEM? Różne pomysły dotyczące dalszych losów monumentu w Piduniu

8

POWIAT

PASYM

WARUNKI DLA LOTNISKA

85

Blisko 1,5 tys. podmiotów ma prawo do zaskarżenia wydanej właśnie decyzji środowiskowej

DŻUNGLA NA CMENTARZU Zabytkowy obiekt tonie w chaszczach i rozsypuje się ze starości, a gmina zwleka z działaniami

10

16 - PROGNOZY NA SEZON

JEDWABNO

Na razie tłumów turystów nie widać. Czy będzie ich więcej?

ŚLEDZTWO W SPRAWIE HALI

SZCZYTNO

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie postawiła zarzuty autorowi i zatwierdzającemu projekt budowy

REWOLUCJA ZA PIĘĆ DWUNASTA Czy powinniśmy się bać nowej reformy odpadowej?

DŹWIERZUTY BUS KOM DOWIEZIE UCZNIÓW

4

OBYWATELE DRUGIEJ KATEGORII

12

9

Dziecięce zabawy obok ostrych gwoździ

14 - SOBÓTKA NA WIEŻY I PLAŻY Kulturalne powitanie lata

KULTURA 11 - CISOWSKI W LONDYNIE

7

Czy skończą się wreszcie problemy z dowozem dzieci do szkół?

ŚWIĘTAJNO 9 - SOBÓTKOWA INTEGRACJA W Spychowie bawili się wspólnie mieszkańcy i uczestnicy placówek pomocy społecznej REKLAMA

Prace związanego ze Szczytnem malarza w trzeciej największej galerii świata

SPORT 27 - MIOTANIE Z GWIAZDAMI Konrad Bukowiecki rywalizował z Tomaszem Majewskim i międzynarodowymi sławami pchnięcia kulą

27 - SPARTAKIADA Z DOGRYWKĄ W rywalizacji krwiodawców najlepsza była drużyna Klubu HDK ze Świętajna

28 - BŁĘKITNI I ZRYW JUŻ KLASĘ NIŻEJ, MKS JESZCZE WALCZY Piłkarskie rozgrywki ligowe

STAŁE RUBRYKI 5 - Post Scriptum 6 - Kronika zdarzeń 15 - Działka bez tajemnic 15 - Kosmetyczne ABC

19 - Gawędy z niskiej grzędy 20 - Ogłoszenia drobne 26 - Sport 30 - Informator USC

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

3


Czy powinniśmy się bać nowej reformy odpadowej?

REWOLUCJA

- Co z pojemnikami? - Jeżeli ktoś do tej pory korzystał z pojemnika ZUK-u (obecnie ZGK), to dalej będzie mógł go używać poprzez wykup albo dzierżawę. W tym drugim przypadku trzeba będzie podpisać dodatkową umowę z ZGK. Można też będzie kupić nowy pojemnik, ale trzeba pamiętać, aby był on przystosowany do odOd lipca w Szczytnie zmienią się przepisy dotyczące odbierania bierających odpady pojazdów. odpadów. - Odbiorcy nie powinni tego zupełnie odczuć i zauważyć - W jakiej formie będziemy uiszczać opłatę za śmieci? różnicy – zapewnia wiceburmistrz Krzysztof Kaczmarczyk. Czy na - Powinna być ona przelewana pewno? na konto urzędu co miesiąc, tak jak podatek od nieruchomości. Wchodząca właśnie w życie - Czy za worki do segregacji śmieciowa reforma rodzi szereg mieszkańcy domków jednopytań i wątpliwości. Wiadorodzinnych też będą musieli mo już, że niektóre samorządy, zapłacić? jak np. stolica kraju nie zdążą Krzysztof Kaczmarczyk: - Nie, otrzymają je - Wydaje się, na czas. W gminach powiatu bezpłatnie – dwa do że niebezpieczeństwa szczycieńskiego opóźnień nie plastiku i po jednym nie ma będzie, ale czy to znaczy, że do szkła, papieru i, tu żadne problemy nas nie dotkną? nowość, brązowy - do odpadów Rozmawiamy o tym z wiceburbiodegradowalnych. Później mistrzem Szczytna Krzysztoprzy ich odbiorze będą wymiefem Kaczmarczykiem. niane na nowe. - Ile deklaracji wpłynęło od - Co należy gromadzić w worwłaścicieli nieruchomości z kach na odpady biodegradoterenu miasta? walne? - Ponad 90 procent, z czego - Tylko odpady zielone, a więc zdecydowana większość zapotrawę i liście. Odpady kuchenne, wiedziała chęć segregowania np. obierki, czy pozostałości po śmieci. owocach już nie. - Czy informacje zawarte w - Jak będziemy mogli się podeklaracjach dotyczące liczzbyć odpadów wielogabaryby zamieszkujących nierutowych? chomości są wiarygodne? - Należy zgłosić do nas taką po- Na podstawie dotychczasotrzebę i umówić się na konkretwych pobieżnych analiz nie ny dzień, w którym odbierze je stwierdziliśmy prób naciągania, wykonawca bezpłatnie. czyli zaniżania liczby domowni- A co z gruzem i popiołem? ków. Nigdy na 100% nie dowie- Po niewielkim remoncie REKLAMA my się czy liczba zamieszkują- mieszkania będzie można odcych jest faktycznie zgodna z pady przywieźć na specjalnie prawdą. Będziemy prowadzić wyznaczony do tego celu plac jednak rutynowe kontrole. W w naszym zakładzie w Nowym razie zaistnienia nieprawidło- Gizewie. Popiół z kolei należy wości reagować też pewnie będą wrzucać do pojemników na odpady mieszane. sąsiedzi. - A czy segregacja także zosta- - Z pańskich odpowiedzi wynika, że wszystko jest opanonie poddana kontroli? wane i nie powinno być żad- Tak. Pierwszym, który stwiernych zgrzytów. dzi ewentualne nieprawidłowości, będzie operator. On też - Ten system w jakiejś części zgłosi to do naszego urzędu. już u nas działa. Wyłoniony w Właścicielowi zostanie naliczo- drodze przetargu operator znany jest na rynku. Wydaje się, że na wówczas wyższa opłata. - Łatwo będzie wykryć „spraw- niebezpieczeństwa nie ma. Pocę” w przypadku domków jedynczy odbiorca kompletnie jednorodzinnych. W bloko- nie powinien zauważyć różnicy. wiskach to raczej niemożli- Pomijając administrację, bo tu zadań nam dużo przybędzie, to we. - We wspólnotach, gdzie z jedne- dla mieszkańców wszystko pogo „kubła” korzysta wiele rodzin winno przebiegać gładko i niew grę będzie wchodzić zbiorowa odczuwalnie. Rozmawiał: odpowiedzialność. Andrzej Olszewski fot. M.J.Plitt

ZA PIĘĆ DWUNASTA

4

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.


POWIAT: Blisko 1,5 tys. podmiotów ma prawo do zaskarżenia wydanej właśnie decyzji środowiskowej

WARUNKI DLA LOTNISKA

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wydała decyzję środowiskową umożliwiającą rozbudowę regionalnego lotniska w Szymanach. Inwestor – spółka Warmia i Mazury - musi spełnić kilkadziesiąt warunków przyrodniczych, aby ograniczyć negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Chodzi m.in. o wprowadzenie programu minimalizacji wpływu ruchu lotniczego na przyrodę,

Już tylko niecałe

głównie dzi- dwa lata zostały spółce Warmia kie ptactwo. i Mazury do W bezpieczwykonania zadania. Czy nej odległozdąży? ści od płyty lotniska ma zostać stworzona baza żerowiskowa dla bociana białego i orlika krzykliwego. W tym celu inwestor ma wyznaczyć obszar 120 ha łąk, które będą koszone i odkrzaczane. Ze względu na możliwość kolizji samolotów

Post Scriptum

fot. M.J.Plitt

Znane są już warunki, jakie musi spełnić spółka zarządzająca terenem lotniska w Szymanach, aby mogła przystąpić do budowy portu. Trzeba jeszcze liczyć na to, że nie będzie zbyt dużo protestów.

z dzikimi ptakami w okresie wiosennych i jesiennych migracji RDOŚ zaproponowała zastosowanie na lotnisku sokolniczej metody płoszenia poprzez nadawanie przez głośniki odgłosów ptaków drapieżnych. Wskazano też na potrzebę czasowego wyłączania oświetlenia lotniska, aby ograniczyć wabienie owadów, a co za tym idzie żerujących nietoperzy. Nad obszarem Puszczy Napiwodz-

ko-Ramuckiej, na skraju której położone są Szymany, mają też być wprowadzone minimalne pułapy lotów na wysokości 300 m, z wyłączeniem operacji startów i lądowań oraz sytuacji związanych z bezpieczeństwem. Przy rozbudowie lotniska zostanie usuniętych osiem najbliższych bocianich gniazd, które kolidują z inwestycją. W zamian inwestor musi wyremontować 15 innych platform pod gniazda i zbudować kolejnych 15 takich konstrukcji. Aby zrekompensować straty siedliskowe, ma też zawiesić w wyznaczonych miejscach 30 budek lęgowych dla skowronka, zięby i szpaka. Decyzja RDOŚ nie jest prawomocna. Prawo odwołania przysługuje blisko 1,5 tys. podmiotom, które uznano za strony postępowania. Dopiero po uprawomocnieniu decyzji spółka Warmia i Mazury będzie mogła wystąpić do wojewody o wydanie zgody na realizację inwestycji. Aby zarezerwowane na nią unijne dofinansowanie w wysokości 125 mln zł nie przepadło, zadanie musi być wykonane do połowy 2015 r. Gdy już lotnisko rozpocznie działalność przewiduje się, że regularnie będą z niego odlatywały dwa samoloty dziennie, a jego utrzymanie będzie kosztowało 5-6 mln zł rocznie.

TERMINAL Z WĄTPLIWOŚCIAMI Wciąż niewyjaśniona pozostaje sprawa związana z budową terminalu. Do prokuratury i CBA złożono zawiadomienia dotyczące nieprawidłowości przy organizacji konkursu architektonicznego na jego koncepcję. Okazuje się, że zwycięzca i jeden z jurorów wcześniej wspólnie projektowali. Prezes spółki Warmia i Mazury Leszek Krawczyk uważa jednak, że konkurs był przeprowadzony prawidłowo. (pul) Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

5


KRONIKA ZDARZEŃ: Ledwo zaczął się sezon letni, a na drogach znów powiało grozą

TYDZIEŃ PEŁEN WYPADKÓW

Miniony tydzień obfitował w serię niebezpiecznych zdarzeń na drogach powiatu szczycieńskiego. W ich wyniku kilka osób odniosło obrażenia, trafiając m.in. do Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. * W niedzielę 23 czerwca około godziny 15.00 na ulicy Kopernika w Wielbarku, na prostym odcinku drogi, doszło do czołowego zderzenia daewoo matiza z mercedesem. Pierwszym z aut podróżowały dwie osoby, mężczyzna i kobieta. Oboje zostali uwięzieni we wraku.

Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. Kierowcy mercedesa, który podróżował sam, nic się nie stało. * Tego samego dnia w Jedwabnie kierujący kią rio 23-latek wpadł do przydrożnego rowu. Mężczyzna pozostał w pojeździe. Dostęp do niego wykona-

poważniejszych obrażeń. Na miejscu zdarzenia zajął się nim zespół ratownictwa medycznego. * Także w sobotę około godziny 14.00 na trasie Wielbark – Szymany doszło do kolizji z udziałem nissana almery i nissana trail. Przyczyną było

ka z ogólnymi obrażeniami trafiła do szpitala w Szczytnie. Auto, którym jechali, nadaje się tylko do kasacji. * W piątek 21 czerwca na ul. Osiedleńczej w Szczytnie doszło do kolizji forda ka z oplem zafirą. Żaden z uczestników nie doznał obrażeń. Uszkodzone zostały jedynie pojazdy. * W czwartek 20 czerwca w Ja-

Aby ich wydobyć z rozbitego samochodu, strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego. Poszkodowani zostali przekazani zespołowi ratownictwa medycznego. Ranny mężczyzna trafił do szpitala w Szczytnie. Kobieta śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego została przetransportowana do

W

SKUTKI NAWAŁNIC

piątek 21 czerwca nad powiatem szczycieńskim przeszła gwałtowna burza. W jej wyniku wiatr łamał drzewa. Powalone konary utrudniały ruch na wielu odcinkach

W

li strażacy. Również i w tym przypadku konieczne okazało się wezwanie śmigłowca LPR, który zabrał poszkodowanego do olsztyńskiego szpitala. * W sobotę 22 czerwca w Wujakach, gmina Rozogi, kierujący volkswagenem golfem II mężczyzna wpadł do rowu. Podróżował sam i nie odniósł

dróg. Usuwaniem połamanych drzew zajęli się strażacy. Interweniowali oni m.in. w Wałach, na trasie Maliniak – Wielbark, w Grądach, Kolonii, Sawicy, Kocie i Lejkowie.

ZAHACZYŁ O SŁUP

piątek 21 czerwca w Linowie samochód ciężarowy podczas manewru zawracania, zahaczył o słup energetyczny. Obiekt prze-

chylił się na sąsiedni budynek mieszkalny, ale na szczęście nie groził zawaleniem. Na miejsce wezwano strażaków, którzy zabezpieczyli słup.

DAMSKI BOKSER ZA KRATKAMI

3

2-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty od 2011 r. do czerwca br. znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją 33-letnią żoną. Mężczyzna bił ją i upokarzał. W minio-

6

nym tygodniu Sąd Rejonowy w Szczytnie zastosował wobec niego 2-miesięczny areszt. Damskiemu bokserowi grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

fot. „KM” x2

W sobotę w Sędańsku nissan primera uderzył w drzewo (zdjęcie z lewej), a w sobotę w Wielbarku daewoo matiz czołowo zderzył się z mercedesem

niedostosowanie prędkości do panujących warunków. Almerą podróżowały trzy osoby, w tym jedno dziecko. Nie odniosły one obrażeń, podobnie jak kierujący nissanem trail. * Tego samego dnia rano w Sędańsku, na skutek niedostosowania prędkości do panujących warunków, nissan primera czołowo uderzył w drzewo. Samochodem podróżowali 22-letni mężczyzna i 20-letnia kobieta. 22-latek był przytomny, doznał ogólnych obrażeń ciała. Śmigłowcem LPR przetransportowano go do Olsztyna. Jego towarzysz-

W

błonce, gmina Dźwierzuty, na polnej drodze, czołowo zderzyły się nissan i audi 80. Drugim z pojazdów podróżowały cztery osoby. Pasażerka lat 14 została zaopatrzona na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego. Kierowca doznał urazu głowy. Nissanem jechały dwie osoby. 60-letnia pasażerka uskarżała się na ból klatki piersiowej. * Również w czwartek na ul. Wielbarskiej w Szczytnie zderzyły się dwa audi A6. Pojazdami podróżowali tylko kierowcy. Żaden z nich nie odniósł obrażeń.

POŻAR OD PIORUNA

piątek 21 czerwca w Dąbrowach, gmina Rozogi, na skutek uderzenia pioruna, zapalił się budynek gospodarczy kryty eternitem. W chwili przybycia straży pożarnej ogniem objęty był cały dach obiektu. Na poddaszu znajdowało się sia-

no w kostkach. Ogień zagrażał sąsiedniej stodole, budynkowi gospodarczemu i mieszkalnemu. Strażacy ugasili pożar, wynieśli resztki siana i wykonali prace rozbiórkowe nadpalonej konstrukcji. Spaleniu uległ dach obiektu oraz sprasowane siano.

OGIEŃ W PUSTOSTANIE

W

czwartek 20 czerwca się drewniany strop wypełprzed południem doszło niony trocinami. Ogień ugasili do pożaru byłej kuźni na ul. strażacy. Sportowej w Szczytnie. Palił Oprac. (ew)


JEDWABNO: Prokuratura Okręgowa w Olsztynie postawiła zarzuty autorowi i zatwierdzającemu projekt budowy

LISTY DO REDAKCJI:

„INWAZJA SZCZURÓW”

ŚLEDZTWO

W SPRAWIE HALI

BŁĘDY W PROJEKCIE Hala sportowa w Jedwabnie pierwotnie miała być oddana do użytku wiosną 2011 roku. Tak się jednak nie stało, a realizowana niemałym nakładem kosztów przez gminę inwestycja wciąż nie może się doczekać zakończenia. W trakcie prac okazało się, że pękają dźwigary podtrzymujące dach, co może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. W związku z tym na początku lipca ub.r. do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wpłynęły materiały z białostockiej delegatury CBA wraz z protokołem ustnego zawiadomienia o przestępstwie od wójta gminy Jedwabno. Na podstawie tych materiałów wszczęto śledztwo. - Dotyczyło ono sprowadzenia od maja 2010 r. do marca 2012 r. niebezpieczeństwa wystąpienia zawalenia się budynku hali, co zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób – informuje Mieczysław Orzechowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Postępowanie w tej sprawie prowadziła Komenda Wojewódzka Policji. W jego toku zabezpieczono całą dokumentację związaną z inwestycją, w tym także szereg ekspertyz zleconych przez wójta Jedwabna. Powołano również, w charakterze biegłego, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie w celu zbadania

Nieprawidłowości związane z projektem hali bada prokuratura, a obiekt wciąż nie może doczekać się otwarcia

konstrukcji dachu. Wydał on opinię, z której wynika, że miały miejsce błędy w projekcie budowlanym – mówi rzecznik. Mając to na uwadze, na początku czerwca przedstawiono zarzuty dwóm osobom – Maciejowi P., który sporządził projekt wykonawczy oraz Sławomirowi Ch., który projekt konstrukcji zatwierdził. Zarzuty dotyczą nieumyślnego, bezpośredniego sprowadzenia niebezpieczeństwa zawalenia się budynku – mówi Mieczysław Orzechowski. Śledztwo w tej sprawie jeszcze się nie zakończyło.

fot. A. Olszewski

Budowa hali sportowej w Jedwabnie wciąż nie może znaleźć szczęśliwego finału. Nadal nie wiadomo, kiedy zostanie ona oddana do użytku. Tymczasem nieprawidłowości związane z jej powstaniem bada Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. Śledczy postawili już zarzuty nieumyślnego, bezpośredniego sprowadzenia niebezpieczeństwa zawalenia się obiektu autorowi projektu Maciejowi P. oraz zatwierdzającemu go Sławomirowi Ch.

chu. - Wyraziłem zgodę, oczywiście pod pewnymi warunkami. W międzyczasie zakończyła się moja kadencja i nowy projekt zatwierdzał już nowy wójt – wspomina Budny, ubolewając, że hala do tej pory nie została oddana do użytku. Kiedy to nastąpi? - Na razie wolę nie podawać nawet przybliżonej daty – rozkłada ręce wójt Otulakowski. (ew)

Przeczytałam w waszej gazecie artykuł o szczurach na dworcu i jestem trochę przerażona, że władze miasta nic z tym nie robią. Ja mieszkam na ulicy Leyka i w moim bloku w piwnicy od kilku lat są szczury. Zgłaszamy co jakiś czas ten problem do spółdzielni. Jest wykładana trutka, ale to za mało, bo one nadal są. Niedawno, około dwa tygodnie temu, widziałam szczura, który przebiegał przez ulicę Lanca. Moim zdaniem potrzebne jest porządne odszczurzanie w Szczytnie, nie tylko na dworcu. Do tego należy zaangażować fachowców, a nie tylko wykładać zwykłą trutkę, na którą one się uodporniły, bo niedługo będzie ich coraz więcej i będzie trudniej je wytępić. Mam nadzieję, że nie tylko ja zgłaszam ten problem i liczę, że jako redakcja nie zostawicie tej sprawy bez odzewu, bo nie dotyczy ona tylko dworca. Katarzyna Andrzejczak Od redakcji Rzeczywiście, w ostatnich dniach docierają do nas liczne sygnały od mieszkańców zaniepokojonych pojawieniem się gryzoni w ich okolicy. W związku z tym będziemy się tej sprawie przyglądać.

OGŁOSZENIE

„POPRAWKI” WYKONAWCY Wójt gminy Jedwabno Krzysztof Otulakowski lakonicznie komentuje decyzję prokuratury. - Ktoś popełnił błędy i tyle. Na pewno jest to przykre dla tych ludzi i zawodowo, i osobiście – mówi. Dodaje, że naprawianie błędów wymagało wiele determinacji i uporu. Z kolei jego poprzednik, Włodzimierz Budny, za którego rządów przygotowywano inwestycję, przypomina, że projekt dachu był zmieniany. - W pierwszym przewidziano za wysokie dźwigary – mówi Budny. Dlatego olsztyński wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o zmianę konstrukcji daKurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

7


Różne pomysły dotyczące dalszych losów monumentu w Piduniu 

powstać inny pomnik upamiętniający drugą stronę dramatu. W rocznicę tragedii społeczeństwo składałoby kwiaty i zapalało znicze na jednym, Znajdująca się na bądź drugim. A może wspólpomniku tablica, nie na obydwu? – zastanawia dziś leży przy nim się Otulakowski.

kompletnie rozbita

A MOŻE TABLICE

Z TYM POMNIKIEM?

ZADANIE DLA GMINY

fot. A. Olszewski

CO ZROBIĆ

Inny pomysł ma miejscowy radny Szczepan Worobiej, działacz PiS. Od dłuższego już czasu zabiega o to, aby obok pomnika stanęły tablice informacyjne opisujące przebieg tragicznych zdarzeń w Piduniu na podstawie zgromadzonych materiałów historycznych. Jest przeciwny rozbieraniu pomnika, ale też i jego naprawie. - Jego aktualny stan odzwierciedla prawdę historyczną. Należy go zachować, bo on dowodzi tego, że pomnik przedstawia fałszywą historię i dlatego nikt o niego nie dbał - uważa radny Worobiej.

Pomnik upamiętniający tragiczne zdarzenia w Piduniu po drugiej wojnie światowej wciąż wywołuje emocje. Oddaje cześć milicjantom poległym z rąk żołnierzy AK, a to nie wszystkim się podoba. Co zrobić zatem, aby uchronić go przed całkowitą dewastacją? Do tematu wracamy za sprawą naszego czytelnika z Legionowa, który jest częstym gościem na Mazurach. Za każdym razem, kiedy przejeżdża przez Piduń, bulwersuje go widok zdewastowanego pomnika ku czci milicjantów, którzy zginęli tu w 1946 r. z rąk żołnierzy AK. - Tablica upamiętniająca pomordowanych młodych chłopców, którzy na polityce się nie znali, jest doszczętnie rozbita – alarmuje Krzysztof Książek. Dziwi go przy tym brak reakcji ze strony wójta gminy Jedwabno. - Czy on tego nie widzi? A

może jest potomkiem bandziorów, więc nie poczuwa się do obowiązku dbania o pomnik? - pyta mieszkaniec Legionowa.

POSTAWIĆ DRUGI POMNIK Wójt Krzysztof Otulakowski zapewnia, że czynił starania uporządkowania terenu i oczyszczenia pomnika z dodatkowych napisów, ale szybko sytuacja wracała do punktu wyjścia. Jakie jest według niego wyjście z tej sytuacji? - To nasza historia, przed nią się nie ucieknie. Być może obok powinien

MOIM ZDANIEM

Moim zdaniem obok pomnika powinna powstać specjalna tablica informacyjna, która przedstawiałaby fakty dotyczące tego wydarzenia i osób w nim uczestniczących. Bez oceny stron. Taką ocenę należy pozostawić tylko ludziom. Pomnik w Piduniu to bowiem symbol tragicznej historii Polski i losów jej obywateli, którzy chcąc nie chcąc, stanęli do bratobójczej walki. Dlatego mamy dwie strony tego konfliktu. Tak się złożyło, że pod Piduniem po jednej i drugiej stronie stanęli młodzi ludzie z tych samych Kresów Wschodnich, którzy wcześniej służyli jednej sprawie a drogi życia postawiły ich przeciwko sobie. Po stronie milicjantów był dawny żołnierz KOP, który za chwilę odszedł z milicji z powodu swoich wahań moralnych, a inny z zabitych milicjantów był uczestnikiem Powstania Warszawskiego.

8

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

Zdarzenie w Piduniu to bardzo skomplikowana historia i krążyły na jego temat legendarne opowieści z obu stron. Jednak w ciągu ostatnich 10 lat udało się ustalić jego dokładny przebieg, zrekonstruowany z różnych wiarygodnych źródeł i relacji (w tym archiwalnych), który układa się w spójną całość. Fakty są ustalone. Sam „Kurek Mazurski” już o tym pisał 3 razy szczegółowo, „Rocznik Mazurski” też 2 razy. I to właśnie „Kurek” (tak tak!) i „Rocznik Mazurski” oraz autorzy Patryk Kozłowski i ja (brzmi to nieskromnie, ale tak jest) najbardziej przyczynili się do ustalenia tych faktów. Niestety ludzie nie czytają wyników przeprowadzonych badań historycznych, tylko wciąż głoszą własne teorie, często poparte jeszcze nieobiektywnymi PRL-owskimi książkami. Sławomir Ambroziak

Inaczej na sprawę patrzy były wójt Włodzimierz Budny, który z kolei nie kryje lewicowych sympatii. Za jego rządów, jak wspomina, znajdująca się wcześniej na pomniku tablica była trzykrotnie sklejana. - To nasza historia, lepsza czy gorsza – mówi były wójt, protestując przeciwko robieniu z Łupaszki bohatera narodowego. - Moja mama, osoba bardzo pobożna, opowiadała mi co on tutaj i jego ludzie wyczyniali – mówi Budny. Uważa, że obiekt powinien być zabezpieczony i systematycznie doglądany oraz porządkowany. To zadanie, według niego, powinien wziąć na siebie samorząd. Tym bardziej, że zagospodarowanie placu i odnowienie pomnika wpisane jest do aktualnego Planu Odnowy Miejscowości Piduń. - Absolutnie to nie ma sensu. Są bardziej sensowne sposoby na wydawanie gminnych pieniędzy – odpowiada wójt Otulakowski i odbija piłeczkę. - Pomnik nie stoi na gruncie gminnym, nie możemy więc za bardzo wchodzić na czyjąś własność – mówi, odsyłając nas do Nadleśnictwa Szczytno. Tu nadleśniczy Janusz Kleszczewski informuje nas, że według map pomnik stoi w pasie drogowym na styku dróg wojewódzkiej i gminnej. Na wszelki wypadek jednak zlecił geodecie dokładne wyznaczenie granic gruntów lasów państwowych. Praca potrwa ok. dwóch miesięcy. Nadleśniczy jest jednak pewien na 99%, że pomnik w ich obszarze się nie znajduje. Przy okazji zauważa, że ciężar dbania o niego powinna wziąć na siebie Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie, która była jednym z jego fundatorów. Policja odrzuca jednak taką możliwość. - Podmiotem, który powinien nad pomnikiem sprawować pieczę, jest gmina Jedwabno – mówi rzecznik prasowy KPP w Szczytnie asp. Piotr Korczakowski, dodając, że policja może jedynie interweniować w przypadku otrzymania doniesienia o zniszczeniu pomnika. Andrzej Olszewski


Czy skończą się wreszcie problemy z dowozem dzieci do szkół?

BUS KOM DOWIEZIE UCZNIÓW

fot. M.J.Plitt

tras. Otrzyma za to 505 tys. zł, o 113 tys. zł mniej niż chciał jego konkurent. Wan Bus wygrał tylko najkrótszą trasę, deklarując 64 tys. W przyszłym roku szkolnym z dowozem zł, podczas gdy dzieci do szkół nie Bus Kom oferopowinno być już problemów - uważa wał 75,5 tys. zł. wójt Wierzuk Do tej pory całą gminę obsługiwała firma z Tylkowa. Wcześniej dzieliła to zadanie wspólnie Niecałe 570 tysięcy złotych będzie kosztować gminę z przedsiębiorstwem Dariusza Dźwierzuty dowóz dzieci do szkół podstawowych i Lepczaka. Z nim jednak kilgimnazjum w roku szkolnym 2013/14. Do przetargu na ka miesięcy temu wójt zerwał to zadanie nie przystąpiła firma Dariusza Lepczaka, umowę w trybie natychmiastowym ze względu na nieprzektórego obowiązuje pięcioletnia karencja. strzeganie jej zapisów. Kara, Dowóz dzieci do szkół w gminie firmy: szczycieński Bus Kom i którą otrzymał jest dotkliwa, bo Dźwierzuty w roku szkolnym Wan Bus Sławomira Wanowi- towarzyszy jej pięcioletni zakaz 2013/14 odbywać się będzie cza z Tylkowa. startowania w kolejnych przena sześciu trasach. Na każdą z Korzystniejsze oferty przedsta- targach organizowanych przez nich oddzielnie gmina ogłosi- wił ten pierwszy, który będzie gminę. Lepczak traktuje to jako ła przetarg. Zgłosiły się dwie obsługiwał pięć najdłuższych zemstę wójta za jego niepokorną

postawę i krytykę działań włodarza gminy. Zapewnia jednak, że da sobie radę. - Mam kilka tirów, dzięki którym prowadzę transport międzynarodowy – mówi Lepczak. - Na tym polu Wierzuk już mi nie dokuczy. Jak się okazuje, wójt miał też zastrzeżenia do firmy z Tylkowa. - Były pojedyncze upomnienia, pouczenia i wezwania do realizacji umowy. Musieliśmy jednak dociągnąć to jakoś do końca – podsumowuje działalność firmy przewozowej Czesław Wierzuk. Ma nadzieję, że do głównego przewoźnika w nowym roku szkolnym, Bus Komu, nie będzie żadnych zastrzeżeń. Cieszy się też, że za to zadanie gmina zapłaci mniej niż w kończącym się właśnie roku szkolnym. (o)

ŚWIĘTAJNO: W Spychowie bawili się wspólnie mieszkańcy i uczestnicy placówek pomocy społecznej

W imprezie zorganizowanej w filii DPS w Spychowie z okazji nocy świętojańskiej wzięło udział dziewięć placówek pomocy społecznej. Nie mogło zabraknąć puszczania wianków oraz wspólnych tańców w miejscowym amfiteatrze. W czwartek 20 czerwca w filii DPS w Spychowie w ramach cyklicznych spotkań w „Strefie dobrego słowa” odbyła się kolejna już impreza integracyjna dla mieszkańców i uczestników okolicznych placówek pomocy społecznej. Tym razem tematem wiodącym spotkania były „Opowieści Nocy Świętojańskiej”. Każda z dziewięciu placówek uczestniczących w spotkaniu przygotowała krótkie przedstawienie związane z tradycją Nocy Kupały - święta ognia, wody, słońca, urodzaju, płodności, radości i miłości. Wszystkie panny chcące szybko pójść za mąż uplotły własnoręcznie wianki, by je potem puścić na wodę. Zanim wianki trafiły do wody, wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję, żeby się lepiej poznać przy wspólnych tańcach na scenie spychowskiego amfiteatru, mimo że tego dnia temperatura przekraczała 30 stop-

ni C. Nie zabrakło też czegoś do ugaszenia pragnienia oraz na osłodę. Na zakończenie wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali drobne upominki, a młodzi adepci gry na rogu, REKLAMA

fot. DPS w Spychowie

SOBÓTKOWA INTEGRACJA

czyli sygnaliści myśliwscy Nadleśnictwa Spychowo odtrąbili na cześć każdej placówki

Wszystkie panny chcące szybko pójść za mąż uplotły własnoręcznie wianki

z osobna inny utwór z repertuaru braci myśliwskiej. (k)

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

9


PASYM: Zabytkowy obiekt tonie w chaszczach i rozsypuje się ze starości, a gmina zwleka z działaniami

fot. E. Kułakowska

wyrzucania gruzu oraz toaletę pod chmurką. Spacerując po parku trzeba uważać, żeby nie wpaść na „minę”. Nie uświadczy się tu nawet jednej ławki. Tymczasem, jak wspominają znający historię Pasymia mieszkańcy, obiekt ten ma ciekawą przeszłość. W latach 30. w grodzie nad Kalwą gościł gauleiter Prus Wschodnich Erich Koch. Na pamiątkę tego wydarzeWbrew zapowiedziom nia w parku postawiopasymskich urzędników, no kamień. Jest on tam kaplica nie została do tej pory w żaden sposób do dziś, z tym, że napis na nim umieszczony zabezpieczona przed odwrócono do ziemi. osobami postronnymi BRAK KASY TO NIE ARGUMENT Jak dowiedzieliśmy się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie, do tej pory nie

DŻUNGLA NA CMENTARZU Na najstarszym cmentarzu ewangelickim w Pasymiu rośnie istna dżungla. Do tego od lat niszczeje tu zabytkowa kaplica grobowa, której renowację nakazał samorządowi wojewódzki konserwator zabytków. Do tej pory nie została ona choćby prowizorycznie zabezpieczona przed osobami postronnymi i wandalami. Niewiele lepiej prezentuje się też park obok wieży ciśnień, choć tu przynajmniej skoszono trawę. OBRAZ NĘDZY I ROZPACZY Tuż za zabudowaniami dawnego młyna w Pasymiu znajduje się stary cmentarz ewangelicki. Niektóre źródła historyczne podają, że został on założony jeszcze w końcu XVIII wieku. Spoczywa tu kilku burmistrzów miasta z XIX wieku. W centralnym miejscu dawnej nekropolii stoi klasycystyczna, zabytkowa kaplica grobowa rodziny Rutkowskich. Zarówno ona, jak i cały cmentarz, są w opłakanym stanie. Obecnie rośnie na nim istna dżungla. Chaszcze są tak wysokie, że uniemożliwiają spacer po nekropolii. Wiedzie przez nią tylko wąska ścieżka, a przejście i tak trzeba sobie jeszcze torować rękami. Roślinność niemal całkowicie zakrywa resztOGŁOSZENIE

10

ki kutych ogrodzeń grobowych, których zresztą niewiele ocalało. Sama kaplica przedstawia jeszcze gorszy widok. W jej wnętrzu zamiast podłogi zionie wielka dziura. Śladu po spoczywających tu zmarłych od dawna próżno szukać. W zagłębieniu widać tylko puszki i butelki po piwie oraz kawałki betonu i gruzu. Wnętrze wandale pomalowali sprayem, wszędzie dookoła widać pozostałości po obficie zakrapianych spotkaniach. Z dachu kaplicy także nie pozostało wiele – przepróchniałe deski oraz porwane, zwisające kawałki folii położonej widocznie już dość dawno dla prowizorycznego zabezpieczenia. Do niszczejącego obiektu dostęp ma każdy. To z kolei może grozić wypadkiem, z czego osoby spoży-

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

wające w tym miejscu alkohol nie do końca zdają sobie sprawę. MUSZĄ ZROBIĆ RENOWACJĘ W ubiegłym roku wojewódzki konserwator zabytków wezwał władze Pasymia do renowacji obiektu. Te, nie zgadzając się z tym stanowiskiem, odwołały się do ministerstwa kultury, tłumacząc się trudną sytuacją finansową. To jednak niewiele dało. Ministerstwo podtrzymało w mocy decyzję konserwatora, uchylając jedynie jej część. Pełna renowacja obiektu kosztowałaby pasymski samorząd nawet kilkaset tysięcy złotych. Nie ma mowy, by stojące na krawędzi bankructwa miasto wyłożyło taką sumę z własnego budżetu. Tymczasem jeszcze w styczniu tego roku kierownik referatu rozwoju miasta i gminy Pasym, Wiesław Szubka zapewniał nas, że kaplica zostanie zabezpieczona przed osobami postronnymi. „Kurek” odwiedził cmentarz w ubiegły czwartek, ale nic takiego nie dostrzegliśmy. Wcale nie lepiej wygląda zabytkowy pasymski park przy wieży ciśnień. Tu co prawda skoszono przynajmniej trawę, ale na obrzeżach nadal rosną chaszcze. Do tego ktoś urządził sobie w tym miejscu punkt

wpłynęło tam żadne pismo z gminy dotyczące zabezpieczenia czy też renowacji kaplicy grobowej. Zanim inwestor rozpocząłby jakiekolwiek prace, musi wystąpić o pozwolenie. Pasymski samorząd na razie takich działań nie podjął. - Jeżeli decyzja nie zostanie wykonana, rozpocznie się procedura karna – przestrzega urzędniczka WUOZ. Według niej, tłumaczenia o trudnej sytuacji finansowej samorządu nie są wystarczającym argumentem do tego, by nie ratować zabytkowego obiektu. Jak mówi, istnieją możliwości pozyskania środków zewnętrznych na te cele oraz refundacji poniesionych nakładów. OBIETNICE KIEROWNIKA Co na to kierownik Szubka? Zapewnia nas po raz kolejny, że gmina podejmie lada moment stosowne kroki, aby przynajmniej uporządkować teren cmentarza i wyciąć porastające go chaszcze. Będzie to konieczne, aby przeprowadzić inwentaryzację dendrologiczną oraz nagrobków. Szubka obiecuje także zabezpieczenie kaplicy. - Chcemy wymienić na niej dach oraz uchronić mury przed pękaniem – wylicza. Dodaje, że renowację można zacząć dopiero po opracowaniu niezbędnych dokumentów. Ich szacunkowy koszt to ok. 50 tys. złotych. - Na ten rok jednak nie mamy tyle – mówi kierownik. Zapowiada, że samorząd wystąpi do konserwatora o przesunięcie terminów określonych w decyzji. Obecnie Rada Miejska wyraziła zgodę na zabezpieczenie w budżecie części środków na wykonanie niezbędnych prac porządkowych. Ewa Kułakowska


KULTURA: Rozmowa z Jakubem Kusiorem, szczycieńskim gitarzystą, który właśnie wydał płytę

Słoneczny, wakacyjny dzień, rok 2012. Spotkaliśmy się, by zrobić kilka zdjęć. Kuba, nastolatek. Pierwsze wrażenie – wysoki, nieśmiały, ale uśmiechnięty, sprawiał wrażenie pogodnego chłopaka w dodatku zakochanego – w muzyce. Podczas gdy ja fotografowałam, on grał na gitarze. Ludzie przystawali zaciekawieni dźwiękiem gitary, by choć przez chwilę posłuchać oryginalnej gry. Gdy zdjęcia dobiegły końca zapytał, co chciałabym w zamian. Uśmiechnęłam się i powiedziałam: „do końca roku nagraj płytę i przynieś mi darmowy egzemplarz”. On się tylko pobłażliwie uśmiechnął. Żadnej bowiem płyty nie było w planach. A jednak Kuba spełnił moją prośbę. Niedawno przyniósł mi egzemplarz płyty zatytułowanej „Step by Step”. Na okładce były zdjęcia, które zrobiliśmy w poprzednie wakacje. Krążek zawiera 10 naprawdę ciekawych utworów. W minioną niedzielę w Szczytnie odbył się koncert promujący. Z tej okazji przeprowadziłam rozmowę z Kubą. - Jak zaczęła się muzyczna przygoda siedemnastoletniego, szczycieńskiego gitarzysty – Kuby Kusiora? - Wszystko zaczęło się, gdy miałem 8 lat. Zdawałem egzaminy

fot. Paulina Brzozowska

„STEP BY STEP” KU MARZENIOM

Jakub Kusior: - Moim największym marzeniem jest dawać ludziom radość z mojej gry

do szkoły muzycznej, chcąc grać na gitarze, ale nie przyjęli mnie twierdząc, że jestem za młody. Poszedłem na klarnet. Po sześciu latach gry na klarnecie i skończeniu szkoły muzycznej,

postanowiłem spróbować jeszcze raz swoich sił. Poszedłem na egzamin, by znów zdawać na gitarę. Wtedy powiedzieli mi, że jestem za stary. Podziękowałem i powiedziałem, że nauczę się sam. Tata pokazał mi pierwsze chwyty, potem próbowałem uczyć się z internetu, ale ostatecznie nie podobało mi się to, co grałem i po roku postanowiłem rzucić gitarę. Na szczęście w Szczytnie odbywał się Szczycieński Festiwal Gitarowy. Zainteresowałem się tym wydarzeniem. Okazało się, że fingerstyle to jest to, co chciałbym grać. Po festiwalu nawiązałem kontakt z Piotrem Krępeciem i przez pół roku uczyłem się u niego. Pół roku później on się wyprowadził ze Szczytna i od tej pory uczę się sam. - Czym jest fingerstyle? - Fingerstyle polega na tym, by stworzyć iluzję całego zespołu na jednej gitarze. Tzn. grać linię basu, linię gitary rytmicznej oraz solowej a nawet elementy perkusyjne. Pierwszy utwór skomponowałem chyba w dwa tygodnie. Są takie utwory, że siadam pół godziny i mam cały, a są takie, że rozciąga się to w dłuższym czasie. - Czym jest dla Ciebie muzyka? - To dla mnie ponadkulturowy, ponadnarodowy język, który

Nasze propozycje na spędzenie wolnego czasu

RECEPTA NA NUDĘ

Letni czas sprzyja nie tylko wypoczynkowi na łonie przyrody, ale też udziałowi w koncertach lub imprezach plenerowych, których w sezonie nie brak w powiecie szczycieńskim. Oto nasze propozycje na najbliższe dni:

SZCZYTNO

Piątek, 28 czerwca, ruiny zamku krzyżackiego, godz. 20.00 - Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy poezję”. Wystąpią: Hanna Banaszak, Marek Dyjak. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury.

wszyscy rozumieją, ale nie każdy potrafi w nim mówić. Szkolę się po to, by potrafić w nim przemawiać, dawać ludziom radość i poruszać ich serca. Moim największym marzeniem jest dawać ludziom radość z mojej gry, by wychodzili uśmiechnięci z moich koncertów. Chciałbym koncertować na całym świecie i grać z najlepszymi muzykami. - O czym myślisz, gdy grasz? - Staram się przekładać myśli i emocje na dźwięki. Często w swoich kompozycjach staram się opowiedzieć o jakimś wydarzeniu ze swojego życia. - Kto Cię inspiruje? - Najbardziej Tommy Emmanuel oraz Andrea Valeri. Mają wielką osobowość sceniczną, do tego niesamowitą technikę i piękne kompozycje. Płyta nazywa się „Step by Step”, czyli krok po kroku. Odzwierciedla koniec drogi, którą przeszedłeś, by ją nagrać czy jest dopiero pierwszym krokiem ku czemuś większemu? - Płyta jest takim pierwszym krokiem, który uczyniłem w stronę swojego marzenia. I ten właśnie tytuł odzwierciedla moje plany – czyli krok po kroku, do przodu. Rozmawiała: Paulina Brzozowska

SZCZYTNO

Niedziela, 30 czerwca, Miejski Dom Kultury, godz. 15.30 – spektakl „Komnata czasu” w wykonaniu aktorów Teatru Króla.

PASYM

Sobota, 29 czerwca, godz. 18.00, kościół ewangelicko-augsburski. Pierwszy w tym roku koncert w ramach XVI Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej. Wystąpią: Waldemar Krawiec (organy) i Marcin Zieliński (akordeon). Wstęp wolny. Sobota, 29 czerwca, godz. 18.00, Miejski Ośrodek Kultury – wernisaż wystawy malarstwa Ewy Rudnickiej. Oprac. (kee)

REKLAMA

Sobota, 29 czerwca, godz. 16.00, Miejski Dom Kultury, „Dzień Kultury Kurpiowskiej” organizowany przez Stowarzyszenie „Kurpie w Szczytnie”. W programie: degustacja potraw regionalnych, kiermasz plastyki obrzędowej. O godz. 17.00 program artystyczny w wykonaniu zespołów i solistów kurpiowskich: „Jutrzenka” (Jednorożec), „Puszcza Zielona” (Łyse), „Harmoniści” (Myszyniec), „Wystek” (Szczytno), gadki kurpiwskie. Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

11


SZCZYTNO: Dziecięce zabawy obok ostrych gwoździ

OBYWATELE

DRUGIEJ KATEGORII

Przyblokowy ogródek zabaw dla dzieci przy ul. Sobieszczańskiego 5-7 wygląda skandalicznie. Długie i ostre gwoździe sterczą w zbutwiałych elementach pozostawionej obok starej piaskownicy. Matki boją się wypuścić z domu swoje pociechy, aby te się nie pokaleczyły. Na ul. Sobieszczańskiego stoją dwa domy administrowane przez TBS, obok których na przyblokowym podwórzu bawi się przeszło 30-osobowa grupka dzieci. Tyle bowiem ich tu

dziecko może łatwo się wysunąć i spaść na ziemię. A ta zamiast być pokryta piaskiem czy żwirem, tworzy pod huśtawką twarde klepisko, z którego wystają jeszcze spore kamienie.

1,5 m x 1,5 m, więc jak ma się w czymś tak niewielkim bawić choćby kilkoro dzieci. Ale i to nie jest najgorsze. Obok nowej konstrukcji leży stara, zbutwiała. W spróchniałych balach

O czym pisaliśmy 20, 15 i 10 lat temu, czyli ...

Z „KURKOWEGO” ARCHIWUM 20 lat temu

W

Szczytnie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb zajmujących się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Co prawda mafii, według wzorów sycylijskich, jeszcze na terenie Polski nie ma - twierdzili zgodnie dyskutanci – ale istnieje ciągłe zagrożenie. Organy zajmujące się ściąganiem przestępczości zorganizowanej są bezsilne. - Mamy poczucie, że jesteśmy w ciągłym niedoczasie – mówił wiceszef UOP Andrzej Nóżka. Informował, że jego służby zanotowały już fakty tworzenia przez świat przestępczy lobby politycznego i promowania osób, które w przyszłości mogłyby tworzyć gabinet rządowy i parlament. - Prawo jest kulą u nogi naszego państwa - twierdził Komendant Główny Policji Zenon Smolarek. - Nie jest wykluczone, że do 2000 r. mafia w Polsce stanie się rzeczywistością – dodawał.

dot. M.J.Plitt

N mieszka, co jest w przypadku Szczytna ewenementem demograficznym. Jak mówią rodzice, jakieś 3, 4 lata temu miejskie władze obiecały, że za rok pod blokami powstanie elegancki plac zabaw. Niestety, na pierwsze rezultaty przyszło im czekać znacznie dłużej, a urządzenia jakie otrzymali, tylko ich irytują. - To jakieś odrzuty z bogatszych dzielnic miasta, w dodatku nie całkiem sprawne – żalą się mieszkańcy. Chodzą po mieście, więc widzą, że gdzie indziej powstały piękne place z ciekawym sprzętem do dziecięcych zabaw, a u nich jest sam szmelc. - Nas traktuje się jak tych gorszych, jak obywateli drugiej kategorii - uważa pani Elżbieta. Pokazuje nam jedną z dwóch huśtawek, która choć sprawna mechanicznie, ma tę wadę, że pośrodku siedziska brakuje poprzeczki. Wskutek jej braku

12

Dzieci bawiące się w miniaturowej piaskownicy narażone są na skaleczenie o sterczące obok gwoździe

- No, niechby dziecko upadło na coś takiego - niepokoi się jedna z mam. Inni dodają jeszcze, że obiecywano im także ławeczki dla dorosłych, a gdy nie doczekali się takiego sprzętu, zrobili sobie ławkę sami. Z kolei w krzakach, które okalają ów „plac zabaw” typy spod ciemnej gwiazdy urządziły sobie alkoholową pijalnię. - Jaki idzie stąd przykład dla dzieci – martwi się pani Genowefa, babcia kilkorga wnucząt.

OSTRE GWOŹDZIE I KORYTO DLA WIEPRZÓW - Największy cyrk mamy z piaskownicą - mówi zdenerwowana pani Marzena. Przypomina ono bowiem bardziej koryto dla wieprzów. Ma tak na oko

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

sterczą kilkunastocentymetrowej długości ostre gwoździe. Robotnicy, którzy przywieźli nową konstrukcję, „zapomnieli” zabrać szczątki starej. - To zgroza - alarmuje pani Marzena. Mówi nam, że boi się wypuścić swoje dziecko z domu, aby nie zrobiło sobie krzywdy na takim placu zabaw.

SPÓŹNIONA REAKCJA Gdy informujemy o sterczących gwoździach ratusz, Krystyna Lis, zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej, zapewnia nas, że natychmiast wyśle ekipę na miejsce, aby ta zrobiła porządek ze starą piaskownicą. Reakcja urzędników jest jednak, zdaniem mieszkańców, spóźniona. Należało bowiem po prostu dopilnować wywozu starej konstrukcji zaraz po jej zdemontowaniu. To tyle i aż tyle. Marek J.Plitt

15 lat temu

ajpóźniej w lipcu Zakład Oczyszczania Miasta zmieni swą siedzibę i nazwę. Przybierze miano bądź to gospodarki komunalnej, bądź też usług komunalnych. Zmiana wynika z faktu, że w zakres usług obecnego ZOM zostało wpisane administrowanie cmentarzem komunalnym. - Trochę głupio i dwuznacznie brzmi, gdy rachunek np. za pochówek czy sprzedaż miejsca pod mogiłę wystawia Zakład Oczyszczania Miasta – mówi jego dyrektor Andrzej Pleskot.

T

10 lat temu

ak marnego roku jak 2002, pod względem wykonanych inwestycji, jeszcze w historii szczycieńskiego samorządu nie było. Wydano na nie zaledwie 6,4% ogółu wydatków. Najwięcej środków (361 tys. zł) pochłonął drugi etap modernizacji ul. Reja, przy której mieszka były już burmistrz, a obecny radny Henryk Żuchowski. - Brakuje nam środków, musieliśmy 3,5 mln zł dołożyć do zadań, których finansowanie jest obowiązkiem miasta – tłumaczy słaby wynik inwestycyjny skarbnik miasta Hanna Żylińska. oprac. (o)


Kalendarium pielgrzymek z udziałem grupy GALINDIA Szczytno

Dla przypomnienia podajemy, iż spodziewamy się ich przybycia ok. godz. 18.00. Planujemy wspólną Mszę św. o godz. 19.00. W grupie z Ełku przyjdzie ok. 200 osób, a w grupie z Pisza i Mrągowa ok. 250 pielgrzymów (APWN, Ogłoszenia parafialne z 22 VII 1988 r.). cz.II Następnego dnia wymarsz na Jasną Górę pątnicy z „Galindii Szczytno” poprzedzili Mszą Św. o godz. 6.00 w kościele św. Stanisława Kostki. Po otrzymaniu błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem z rąk proboszcza ks. Roberta Dziewiatowskiego z pieśnią: „W drogę z nami wyrusz Panie”, wyruszyli w kierunku Jedwabna. Ustalona trasa zakładała postoje: Janowo – przerwa śniadaniowa, Jedwabno – obiad, Czarny Piec – podwieczorek i nocleg w miejscowości Dąb. Wspomniany Czerwińsk nad Wisłą etap marszu wcześniej ob– gościnnie w grupie jechał rowerem Karol Kliksięża saletyni. Pierwszy od prawej mek. Dzień wymarszu przeprzewodnik ks. J. Sykulski wodnik grupy ks. Klemens - 1989 rok Litwin wspomina: Byłem czy”. Każdy z pielgrzymów dzielił zaskoczony mile spontaniczsię tym, co posiadał. Uzupełnie- nością żegnających nas tłumniem dobroci była nadzwyczaj- nie ludzi. Matki i ojcowie czule na i bezinteresowna gościnność żegnały swoje dzieci. Ks. Robert gospodarzy przyjmujących piel- prosił pielgrzymów o modligrzymów. Taka atmosfera wpływała korzystnie na wszystkich, bowiem smutek po stanie wojennym uwidoczniony w znacznej emigracji na Zachód rozbijał rodziny, niósł niepewność jutra, frustrację i ogólne przygnębienie. Widziałem na twarzach Główny pilot pielgrzymki pielgrzymów entuzjazm i radość ks. Andrzej Zieliński - 1988 rok z tytułu wspólnej możliwości pielgrzymowania i bycia razem. twę za mieszkańców Szczytna i parafie, z których pochodzili pątnicy. Mówił w swoim stylu po ojcowsku: „Bądźcie grzeczni, nie 30 lipca miasto Szczyt- rozrabiajcie, wracajcie zdrowi i no oczekiwało pielgrzymów cali. Będziemy na was czekać.” z Ełku, Mrągowa i Pisza. W ogłoszeniach parafialnych zanotowano: Wpisujmy się dalej na listę osób, które chętnie przyjmą do Rok ten nie był przełoswoich mieszkań pielgrzymów. mowy tylko w polityce. W grupie „Galindia Szczytno” powiało również zmianami. Przewodnikami grupy byli wikariusze parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny: ks. Jarema Sykulski i ks. Jarosław Pierzgalski. Wspomagali ich klerycy. Po raz pierwszy kwatermistrzem była kobieta – Anna Żywica – dzielna niewiasta. „Przebojem muzycznym” grupy została wybrana w głosowaniu demokratycznym, uzyskując 99,9 % poparcia – „Jak morska fala”. Tomasz Siurnicki

W DRODZE NA JASNĄ GÓRĘ

-1987 r.-

drugi - 40 osób, po raz trzeci 24 osoby i po raz czwarty – 9 osób. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż grupa „Galindia Szczytno” w tym roku była trzecią pod względem liczebności pielgrzymów. Cechą charakterystyczną grupy była codziennie odmawiana modlitwa różańcowa w intencji dziękczynnej za drugie nawiedzenie diecezji warmińskiej przez kopię Jasnogórskiego wizerunku Matki Boskiej. Ze wspomnień ks. Andrzeja Krużyckiego warte uwagi są: Dziś, z perspektywy czasu, mile wspominam Szczytno. Grupa pielgrzymkowa „Galindia” była rozmodlona, zdyscyplinowana i bardzo dobrze zorganizowana. W przeciwieństwie do innych grup nie było konieczności wykluczania kogokolwiek z tytułu naruszenia regulaminu. Poza tym widziałem taką prawidłowość „bogactwo dzieli, bieda łą-

Po raz pierwszy pątnicy z dzisiejszego powiatu Szczytno wyruszyli samodzielnie z własnym proporcem jeszcze z Olsztyna na Jasną Górę. W poprzednim roku istniał jedynie jego prototyp przywieziony specjalnie do Radostkowa na ostatni etap pielgrzymki. Proporzec dla każdej grupy stanowi sztandar. Uzupełniony krzyżem nadaje czytelny charakter i identyfikuje pątników z grupą. Proporzec „Galindii Szczytno” wykonały siostry kapucynki ze Szczytna. Rewers przedstawiał wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej na niebieskim tle, a nad nim napis „Galindia”. Brzegi proporca ozdobione były barwami narodowymi i papieskimi, natomiast awers przedstawiał herb Szczytna na żółtym tle oraz napis „Szczytno”. Przewodnikiem grupy był ks. Andrzej Krużycki. Wspomagało go dwóch kleryków, trzy dyplomowane pielęgniarki, kwatermistrzowie Sławomir Sawicki i Krzysztof Mać. Transport bezpłatnie zapewnił p. Łachacz. „Galindia Szczytno” liczyła 254 pielgrzymów, w tym 183 dziewcząt i kobiet, chłopców i mężczyzn 71. Najmłodszy pielgrzym był w wieku 11 lat. Po raz pierwszy w pieszej Okolice Stupska pielgrzymce uczestni- Msza Św. polowa - 1988 rok czyło 181 osób, po raz

– 1988 r. –

– 1989 r. –

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

13


SZCZYTNO: Kulturalne powitanie lata

SOBÓTKA NA WIEŻY I PLAŻY

Otwarciem wieży ratuszowej oraz imprezą plenerową na plaży miejskiej powitano w Szczytnie lato.

na przykładzie oczyszczonych jezior w Szczytnie oraz niecz y n nych Na wieży ratuszowej kopalń w można oglądać m.in. p a r t n e r - wystawę przyrodniczą skim mieście Herten w Niemczech. Trzecia ekspozycja, „Mazurskie jeziora, wernisażu był występ w muzeum pola i lasy”, została przygotowana warszawskiego pianisty Jarosława przez Szczycieńskie Towarzystwo Małysa, którego wokalnie wspierał Przyrodnicze we współpracy z nad- Andrzej Symonowicz. leśnictwami. To szczególna gratka Drugą część sobótkowego wieczodla dzieci i młodzieży, bo dzięki ru wypełniła impreza pt. „Noc Kuniej mogą poznać m.in. tajniki go- pały” przygotowana przez Miejski spodarki leśnej, dzikie zwierzęta Dom Kultury. Młodzież pod kieoraz chronione rośliny występujące rownictwem instruktora Grzegorza na naszym terenie. Ostatnia eks- Drężka zaprezentowała obrzędy i pozycja, znajdująca się na samym pieśni sobótkowe oraz pokazy tańca szczycie wieży, ukazuje Szczytno z ogniem. Nie zabkrało też muzyki na starych fotografiach. Oglądają- na żywo w wykonaniu zespołu mucy współczesną panoramę miasta zyki dawnej działającego pod egidą mogą ją skonfrontować z przedwo- MDK. (kee) jennymi widokami. Zwieńczeniem

fot. E. Kułakowska

W piątek 21 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie wieży ratuszowej oraz prezentowanych na niej wystaw. W tym sezonie są to aż cztery ekspozycje. Pierwsza, „Skarby spod mazurskich strzech”, prezentuje

obiekty pochodzące z prywatnych i społecznych kolekcji z terenu miasta i powiatu. Druga, zatytułowana „Przywrócić naturze”, ukazuje działania, których celem jest odtwarzanie naturalnych siedlisk fauny i flory

fot. E. Kułakowska

Młodzież z pracowni rycerskiej działającej przy MDK-u doskonale wprowadziła widzów w klimat Nocy Kupały

KULTURA: Prace związanego ze Szczytnem malarza w trzeciej największej galerii świata

Wystawa „Polish art now” zorganizowana przez dom aukcyjny Abbey House w Londynie, została otwarta na początku czerwca. W salach Saatchi Gallery zawisły prace 15 polskich artystów, zarówno młodych, jak i tych reprezentujących starszą generację. W sumie można było podziwiać 80 dzieł takich malarzy jak m.in. Stanisław Młodożeniec, Wojciech Fangor czy Aleksander Kobzdej. W tym gronie znalazły się obrazy autorstwa związanego ze Szczytnem artysty Andrzeja Cisowskiego.

- Ta wystawa to wydarzenie bez precedensu. Po raz pierwszy w takim miejscu odbył się pokaz sztuki polskiej – dzieli się swoimi wrażeniami Andrzej Cisowski. - Marzeniem każdego artysty jest wystawiać tam swoje prace – dodaje. Jego zdaniem przyczyni się to do promocji polskich twórców i będzie owocowało w przyszłości, tym bardziej, że na wernisażu pojawiło się wielu ludzi sztuki oraz właściciele galerii, a także kolekcjonerzy. - To dla nas okno na świat. Dzięki temu

WIELBARK: Bawiąc się, przypomnieli słowiańskie obrzędy świętojańskie

ROZŚPIEWANA PALINOCKA Koncert karaoke, konkursy, pokazy strażackie, malowanie twarzy, zabawa taneczna, a przede wszystkim obrzędy świętojańskie w wykonaniu dzieci z zespołu teatralno-wokalnego działającego przy GOK-u – to główne punkty programu wielbarskiej „Palinocki”. W słoneczną sobotę 22 czerwca przy GOK-u w Wielbarku kolejny raz odbyła się „Palinocka”. Rozpoczął ją dziecięcy i młodzieżowy koncert karaoke. Dzieciom tak

14

spodobało się występowanie na scenie, że chciały swój popis powtórzyć. Z kolei strażacy z OSP Wielbark przygotowali konkursy dla najmłodszych, m. in. zakłada-

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

Andrzej Cisowski (w kapeluszu) znalazł się w prestiżowym gronie polskich malarzy prezentujących swoje prace w londyńskiej Saatchi Gallery

mamy szansę zaistnienia w innych prestiżowych miejscach – uważa Andrzej Cisowski. Wystawa odbiła się szerokim echem w brytyjskiej prasie. Relację z wernisażu zamieścił m.in. „The Guardian”. Andrzej Cisowski, choć urodził się w Białymstoku, to dzieciństwo spędził w Szczytnie. W latach 80. studiował w Warszawskiej Akademii Sztuk nie ubrania strażackiego na czas oraz zorganizowali pokaz ratownictwa drogowego. Noc świętojańska kojarzy się z puszczaniem wianków na wodzie, tańcem przy ognisku i szukaniem kwiatu paproci. Tego nie mogło zabraknąć na wielbarskiej imprezie. Dzieci z zespołu teatralno-wokalnego działającego przy GOK-u przygotowały „obrzędy świętojańskie”, wraz z instruktorami wykonały wianki. Dziewczynki ubrane na biało, niosąc wianki, zatańczyły boso przy ognisku. Następnie odbyła się przy śpiewie parada wianków i spławianie ich rzeką Omulew.

Pięknych, a następnie w Düsseldorfie. Ma na swoim koncie wiele wystaw krajowych i zagranicznych, w tym Warszawie, Krakowie, Olsztynie, Düsseldorfie, Essen i Nowym Jorku. Mieszka i tworzy w Targowie. Niedawno otrzymał propozycję wykładania na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. (ew)

fot. GOK w Wielbarku

Andrzej Cisowski znalazł się w elitarnym gronie 15 polskich artystów, których prace były prezentowane na wystawie „Polish art now” w londyńskiej Saatchi Gallery. Była to pierwsza polska zbiorowa ekspozycja w tak znaczącym miejscu.

fot. archiwum Andrzeja Cisowskiego

CISOWSKI W LONDYNIE

Jednym z punktów imprezy była parada wianków

Na zakończenie przygotowano zabawę taneczną i ognisko. (j)


OGŁOSZENIE

W ostatnim czasie kilku moich rozmówców poruszyło problem szkód wyrządzonych w ogródkach przez ślimaki. Szkody te nie są czymś nowym, bowiem już od kilku lat obserwuje się masowe ich pojawianie na wielu roślinach uprawnych. Sprzyja temu zwłaszcza deszczowa i umiarkowanie ciepła pogoda. Działki oraz przydomowe ogrody pełne różnorodnych roślin i kryjówek to dla tych zwierząt wręcz wymarzone miejsce do rozwoju. A na dodatek gdy jest w miarę ciepło i często pada, jak jest obecnie, to wówczas możemy liczyć się z prawdziwą inwazją tych istot. Czy jesteśmy wtedy skazani na porażkę? Otóż chociaż jest to „śliska” sprawa, to wcale w tej walce nie stoimy na straconej pozycji. Ochrona roślin przed tymi szkodnikami jest wprawdzie trudna, ale istnieją sposoby, by liczebność ich zdecydowanie ograniczyć, bo całkowite zniszczenie nie jest możliwe. Charakterystyka ślimaków Ślimaki to najliczniejsza gromada mięczaków. W Polsce występuje

około 175 gatunków lądowych, z których większość nie jest szkodnikami roślin, lecz spełnia pożyteczną rolę, przyspieszając rozkład substancji organicznych. Na naszych działkach jako szkodniki uprawianych roślin występują głównie ślimaki skorupkowe: winniczki, ślimaki ogrodowe oraz zaroślowe. Zdecydowanie rzadszymi gośćmi są ślimaki nagie, pozbawione zewnętrznej muszli i bardzo dobrze, bo są one sprawcami groźniejszych strat. Ślimaki to zwierzęta wszystkożerne, zjadające pokarm roślinny i zwierzęcy. Ślimaki z muszlami są przeważnie roślinożerne, nagie zaś zjadają zarówno rośliny, jak i mięso. Występujące w naszych ogródkach ślimaki zjadają prawie wszystko co na nich się znajduje, a więc warzywa, owoce, rośliny ozdobne zioła, krzewy i drzewa.

fot. internet

Ślimaki niepożądanymi gośćmi naszych ogrodów cz.1

Ślimaki z muszlami są przeważnie roślinożerne

dy mechaniczne oraz metody chemiczne. Profilaktyczne zabiegi nie zwalczają bezpośrednio ślimaków, ale mogą zdecydowanie przyczynić się do ograniczenia ich występowania i rozmnażania. Zabiegi profilaktyczne to nic innego jak intensywne usuwanie chwastów i gromadzenie ich w kompostow-

nikach, przerzedzanie gęstych, płożących się i niskich krzewów, ograniczenie zraszania trawników, gdy występuje inwazja tych zwierząt, nierozkładanie ściółki pod drzewami, usuwanie przedmiotów, które mogą służyć ślimakom za kryjówkę itp. I wreszcie ważnym elementem zabiegów profilaktycznych jest utrzymywanie gleby w jak najlepszej strukturze. Pamiętajmy, że usuwanie chwastów, grabienie, motyczenie powoduje przewietrzenie gleby, dzięki czemu usuwane są młode osobniki ślimaków oraz jaja, które wyrzucane na powierzchnię giną na skutek działania promieni słonecznych. W drugiej części artykułu omówię mechaniczne i chemiczne metody zwalczania ślimaków a także wskażę naturalnych wrogów tych zwierząt. Stanisław Stefanowicz REKLAMA

Sposoby zwalczania ślimaków Skuteczność walki ze ślimakami zależy od zastosowania różnorodnych dostępnych metod. Metody te najogólniej można podzielić na trzy grupy: zabiegi profilaktyczne, metoKurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

15


Na razie tłumów turystów nie widać. Czy będzie ich więcej?

PROGNOZY NA SEZON

fot. fot.M.J.Plitt M.J.Plitt

Sezon turystyczny rozpoczyna się na dobre. Jak co roku powraca więc pytanie, czy będzie on udany i czy powiat szczycieński ma szansę rywalizować z tak obleganymi ośrodkami jak Giżycko czy Mikołajki. Właściciele obiektów turystycznych frekwencję uzależniają głównie od pogody, ale masowego najazdu letników nikt się raczej nie spodziewa.

Szczyt sezonu turystycznego na Warmii i Mazurach przypada zawsze na lipiec oraz sierpień. Wtedy nasz region odwiedza najwięcej gości szukających letniego wypoczynku na łonie przyrody, wśród lasów i jezior. Powiat szczycieński, mimo że ma doskonałe walory przyrodnicze, na tle województwa do turystycznych potęg nie należy. Brak nam takich atutów jak szlak Wielkich Jezior Mazurskich przyciągający co roku tłumy żeglarzy i wodniaków. Do tego jeszcze nasza baza wciąż pozostawia wiele do życzenia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2011 roku, w powiecie szczycieńskim znajdowało się 25 obiektów noclegowych, w tym tylko 8 całorocznych. We wspomnianych punktach goście mieli do dyspozycji niespełna 2 tysiące miejsc noclegowych. Większość z nich (74,6%) zlokalizowana była w

16

trzech gminach: Jedwabno, Pasym i Świętajno. Bolączką naszego powiatu jest mała liczba hoteli. W strukturze wszystkich obiektów noclegowych w 2011 roku zajmowały one jedynie 11,5%, podczas gdy np. w sąsiednim powiecie mrągowskim odsetek ten wyniósł 29,1%. W omawianym okresie z bazy noclegowej na naszym terenie skorzystało łącznie 24,7 tysięcy turystów. W tym gronie bardzo mały był udział cudzoziemców – jedynie 3,2%.

UWAGI DO SAMORZĄDÓW Jak co roku, u progu nowego sezonu powraca pytanie, czy będzie on lepszy od poprzedniego i co zrobić, aby nasz powiat stał się atrakcyjniejszy dla letników. – Na razie proZdaniem Tadeusza gnozy są słabe. Michalskiego, Rezerwacji jest odbywające się na mniej niż w po- naszym terenie imprezy przednich latach są słabo reklamowane

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

fot. M.J.Plitt

TROCHĘ STATYSTYKI

– Myślę, że to efekt kryzysu. Nie bez znaczenia jest też to, że relatywnie tanie są wycieczki zagraniczne w porównaniu do cen obowiązujących u nas w kraju – uważa pan Sławomir. Podkreśla, że w tej branży trzeba nieustannie inwestować, aby przyciągnąć gości. Narzeka jednak, że samorządy traktują turystykę mało poważnie. – Brakuje inwestycji choćby w infrastrukturę. Nie ma u nas przemysłu, więc rozwój turystyki mógłby być alternatywą dla wielu mieszkańców – mówi. Na politykę samorządu narzeka również Teresa Adamska, współwłaścicielka Gospodarstwa Gościnnego „Racibór” w Kolonii. Na razie brak gości jej nie dotyczy, choć, jak zaznacza, są to zorganizowane grupy przyjeżdżające na konne obozy jeździeckie. – Nie wiem, jak by było, gdybyśmy mieli W ośrodku „Posejdon” tylko turystów indynad jeziorem Kalwa wypoczywają głównie widualnych – mówi turyści spragnieni ciszy pani Teresa. Wypoczyi spokoju wający w Kolonii letnicy mają do dyspozycji m.in. szlaki konne, – mówi Sławomir Orzechow- rowerowe i piesze. Sezon na ski prowadzący gospodarstwo Mazurach trwa jednak bardzo agroturystyczne „Orzechowo” krótko, podczas gdy utrzymująw Sasku Małym. Według jego cy się z turystyki podatki z tego szacunków, obecnie liczba re- tytułu muszą płacić przez cały zerwacji jest o połowę mniejsza rok. Zdaniem Teresy Adamniż w identycznym okresie mi- skiej to niesprawiedliwe rozwiązanie. – Zwracaliśmy się nionego roku.


Tadeusz Michalski, właściciel Ośrodka Wczasowego „Posejdon” w Pasymiu zauważa, że naszym atutem są doskonałe warunki przyrodnicze. W Szczytnie główny – Zjeździłem cały świat, plac miasta, zamiast ale takiej przyrody jak służyć jako deptak przyciągający u nas nie ma nigdzie turystów, pełni – zachwala pan Tadeusz. funkcję parkingu Dlatego, jego zdaniem, w naszym powiecie powinTymczasem należałoby te pieno się stawiać na turystykę ro- niądze przeznaczać na coś, dzinną. W jego położnym nad co procentowałoby przez lata jeziorem Kalwa ośrodku wypo- – uważa. Wśród mankamentów czywają ludzie, którzy szukają branży turystycznej wymienia przede wszystkim ciszy i spo- również brak profesjonalnych koju, z dala od gwaru wielkich przewodników oraz animatomiast. Cały lipiec ma już „za- rów aktywnego wypoczynku. bukowany”, mniej jest na razie A ci mieliby pole do popisu, orrezerwacji na sierpień. W maju ganizując choćby letnie szkółki i czerwcu ośrodek odwiedzają żeglarskie. Tymczasem, jak zagłównie grupy organizujące tu uważa pan Tadeusz, w sezonie imprezy integracyjne lub mło- na Kalwie widać tylko pojedyndzież przyjeżdżająca na „zielone cze żaglówki. szkoły”. Właściciel „Posejdona” przyznaje jednak, że obecnie tu- SAMI SOBIE WINNI rystów jest mniej, co ma związek z ekonomią. Jego goście traktują Wanda Kwiatkowska, szefowa ośrodek jako bazę wypadową po Przedsiębiorstwa Turystycznookolicy. Pan Tadeusz podpowia- Usługowego „Mazur – Pol” poda im więc, gdzie warto poje- wodzenie sezonu turystycznego chać i co zobaczyć oraz w jakich uzależnia od pogody. imprezach kulturalnych wziąć – Jeśli będzie ciepło i ładnie, udział. Zauważa, że na naszym to turyści na pewno przyjadą. terenie tego typu wydarzenia są Wydaje mi się, że więcej ludzi słabo reklamowane. Jako przy- zdecyduje się na wypoczynek w kład wymienia choćby sobot- kraju niż za granicą – prognonią imprezę w Pasymiu. Dziwi zuje. Nie zgadza się z zarzutami, go również to, że często są one skumulowane w jednym czasie, co świadczy o braku współpracy i koordynacji poszczególnych podmiotów zajmujących się kulturą. – Jak organizuje się dożynki, to zwykle w kilku Wanda Kwiatkowska: gminach jednocześ- Czasy są takie, nie – mówi pan Tade- że trzeba samemu usz. – Brakuje nam też wychodzić do klienta, a nie czekać, aż sam markowego produktu, przyjdzie który rozsławiałby nas w całej Polsce – dodaje. Nie podoba mu się sposób wykorzystywania środków zewnętrznych pozyskiwanych na różnego rodzaju imprezy. – Są to jednorazowe akcje.

że rozwój turystyki w znacznej mierze zależy od samorządów. Jej zdaniem to przedstawiciele tej branży są zwykle sami sobie winni, bo nie promują się na zewnątrz, a potem narzekają na brak turystów. – Nie jeżdżą na targi, nie wydają folderów czy choćby najzwyklejszych ulotek, a potem się dziwią, że nie ma u nich ludzi – mówi Wanda Kwiatkowska. Sama od dawna regularnie uczestniczy w targach turystycznych i jak zauważa, od kilku dobrych lat w ogóle nie spotyka na nich przedstawicieli Szczytna. Tymczasem bardzo aktywni są reprezentanci m.in. Giżycka, Ostródy czy Mrągowa. – Teraz czasy są takie, że trzeba samemu wychodzić do klienta, a nie czekać, aż sam przyjdzie – przekonuje. Jej zdaniem kwestia infrastruktury nie ma większego wpływu na to, czy ludzie zdecydują się na wypoczynek w danym miejscu. – W

fot. archiwum

SŁABA REKLAMA

fot. E. Kułakowska

do gminy, aby uwzględniono nasze prośby o obniżenie podatków, ale nie spotkaliśmy się z przychylnością – ubolewa nasza rozmówczyni, dodając, że nie pomaga to w rozwoju turystyki, a wręcz przeciwnie – hamuje go. – Znam przypadki gospodarstw agroturystycznych, które z tego powodu zakończyły działalność – mówi pani Teresa.

moim ośrodku w Dolomitach (w Nowym Dworze – przyp. red.) też nie ma kanalizacji, a klient, który tam przyjeżdża w ogóle o to nie pyta – mówi pani Wanda.

CZEGO BRAK SZCZYTNU Według szefowej „Mazur-Polu” Szczytnu brakuje poważnej inwestycji, która przyczyniłaby się do zwiększenia atrakcyjności miasta na turystycznej mapie województwa. – Dopóki nie będzie kanału łączącego nasze jeziora z Saskiem, nie spodziewajmy się cudów – uważa. Wśród poważnych mankamentów obniżających walory turystyczne Szczytna wymienia niewłaściwe zagospodarowanie centrum miasta. – Plac Juranda nie powinien być parkingiem, ale miejscem zachęcającym turystę do pozostania – mówi pani Wanda. Dodaje, że plac mógłby doskonale służyć jako deptak, gdzie mieszkańcy, nawet za symboliczną złotówkę oferowaliby lokalne produkty czy rękodzieło. Tak jest w innych miastach, jak choćby w Rucianem-Nidzie, gdzie już przy wjeździe gości witają liczne stoiska i stragany. Uważa też, że funkcjonujący na pl. Juranda punkt informacji turystycznej powinien być czyny już od maja. – Znajduje się w fajnym miejscu, ale trochę ginie, bo obstawiają go samochody – zauważa Wanda Kwiatkowska. Ewa Kułakowska

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

17


OGĹ OSZENIE

18

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.


FELIETON

W

notatkach prasowych ostatnich tygodni króluje wątek policyjny. Mamy szanse poczytać sobie o zupełnie nieprawdopodobnych bezeceństwach kalających dobre imię stróżów prawa. Najpierw był film Wojciecha Smarzowskiego „Drogówka”. Zaraz później seks party na komisariacie w Opolu, zdjęcie „tirówki” w policyjnym radiowozie z Bydgoszczy, a u nas w Szczytnie epopeja w odcinkach o kreatywności gospodarczej Wyższej Szkoły Policji. Wszystko to mocno wstrząsające. Tymczasem ja swoje dotychczasowe kontakty z przedstawicielami władzy wspominam jak najlepiej. Nawet w sprawach drogowych. Jeżdżę samochodem od czterdziestu lat, a tylko raz zapłaciłem mandat! I wcale nie jestem jakimś fanatykiem ostrożnej jazdy. Tymczasem mój młody kolega i współpracownik prowadzi auto zaledwie od dwóch lat, a już musiał zapłacić policjantom bodajże trzy razy - w tym jeden raz za używanie podczas jazdy telefonu komórkowego. iedawno w rozmowie z przyjaciółmi przypomniałem sobie zabawne dość wydarzenie związane z komisariatem wówczas jeszcze milicji, w Warszawie przy ulicy Wilczej (Śródmieście). Otóż będąc młodym i zdolnym(!) plastykiem sporo chałturzyłem, zarabiając pieniądze w najróżniejszych spółdzielniach działających na rynku plastycznym. Wypłaty odbierało się w kasie firmy, w określonym dniu. Zawsze tak bywało, że w owym wyznaczonym dniu w kolejce do okienka spotykało się zaprzyjaźnione artystyczne bractwo. Każdy z owych wytrawnych chałturników podchodził do kasy i nagle stawał się bogaty. Taki przypływ gotówki to znakomity pretekst, aby przykasowe spotkanie starych przyjaciół kontynuować. Oczywiście w sympatyczniejszych warunkach, czyli w najbliższej knajpie. amiętnego dnia pieniądze odbieraliśmy z firmowej kasy przy ulicy Foksal. Niedaleko, na Nowym Świecie funkcjonowała popularna wówczas (lata 70.) knajpa rybna. Jak wiadomo rybka lubi pływać i ta właśnie mądrość ludowa stała się naszym biesiadnym hasłem. Samej biesiady, po tylu latach, już nie pamiętam. Za to doskonale zapamiętałem przebudzenie następnego dnia. Rano zadzwonił telefon. Potwornie skacowany podniosłem słuchawkę, a tu wita się ze mną milicyjny oficer z pobliskiego komisariatu,

N

P

DOBRZY GLINIARZE

i żadnych takich „boków” nie biorą. Podziękowałem, wziąłem swój portfel i…pomaszerowałem do sklepu delikatesowego – tuż obok, na Wilczej róg Marszałkowskiej. Tam kupiłem solidną butlę whisky i wróciłem do pokoju moich dwóch funkcjonariuszy. I oto ponownie mnie zaskoczyli. Powiedzieli, że w życiu…, że oni żadnych łapówek nie biorą. Wprawdzie mogliby się ze mną napić, ale nie na służbie. Spytałem do której pracują, zabrałem butlę i poszedłem do domu odespać się. uż przed końcem pracy moich milicjantów ponownie pomaszerowałem na Wilczą i stanąłem przed wejściem do komisariatu. Doczekałem się obu. Podszedłem i powiedziałem – no, teraz chłopaki jesteście po służbie, a ja wyspałem się i mam trochę forsy. I to dzięki wam. Zapraszam. Nie mieli wyjścia. Poszliśmy do „Flisa” (to bliziutko) na flaki z gorzałeczką. Później długo jeszcze utrzymywaliśmy towarzyski kontakt. Dzisiaj są to zapewne zasłużeni emeryci. A może jacyś szczycieńscy wykładowcy? Tych gliniarzy wspominam bardzo fajnie. Andrzej Symonowicz

T

Fotos z filmu „Drogówka”

czyli z ulicy Wilczej i pyta, czy przypadkiem czegoś nie zgubiłem. kąd miałem wiedzieć? Dopiero co obudził mnie. Okazało się, że ma mój portfel, a w nim pełno forsy. Były tam także moje wizytówki – stąd numer telefonu. Wziąłem prysznic, ubrałem się i pomaszerowałem na Wilczą. Mieszkałem bardzo blisko, więc jakoś się dowlokłem. a komisariacie czekało na mnie dwóch milicjantów – sympatycznych chłopaków w moim mniej więcej wieku. Poinformowali mnie, że miałem niebywałe szczęście, ponieważ portfel zgubiłem gdzieś na ulicy, a zauważyły go dwie zupełnie obce sobie panie. Zdaniem moich milicjantów, gdyby tylko jedna z pań zobaczyła zgubę, to bez wątpienia przywłaszczyłaby sobie całość i tyle. Natomiast w zaistniałej sytuacji jedna pani pilnowała drugiej i obie odniosły mój portfel na najbliższy posterunek. Mało tego. Milicjant poprosił je o kontakt telefoniczny z uwagi na to, że być może właściciel portfela będzie chciał przekazać im 10% znaleźnego. Nie podały żadnego telefonu ani adresu twierdząc, że oddać zgubę to ich chrześcijański obowiązek i nie ma mowy o jakichś nagrodach. tej sytuacji zaproponowałem moim milicjantom kwotę znaleźnego – a była to naprawdę dość poważna sum-

S

ka. Chłopaki zdecydowanie odmówili twierdząc, że zawód to zawód, oni dostają za to pensje REKLAMA

N

W

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

19


OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI, LOKALE Sprzedam * Nieruchomości - Geodezja, 89624-38-48, w godz. 8.00-16.00, lewandowskitomasz@wp.pl. F-01-255-51

* Duży wybór działek, siedlisk - Biuro Nieruchomości ZDUNEK, Szczytno, ul. Kościuszki 1/15, zgłoszenia zakupu i sprzedaży bezpłatne, 89624-16-99, 602-774-058, www. zdunek-szczytno.gratka.pl FS-1-310-20/13 * O ferty nieruchomości Szczytno i okolice - kupno, sprzedaż. Ponadto świadczymy usługi budowy domów z drewna (bali). Mazury Invest Nieruchomości, Szczytno, plac Juranda 2/1, tel. 89-624-14-20, www. mazury-invest.pl FIN-11-im-51/11

* Tanio atrakcyjne działki przy asfalcie z warunkami zabudowy w Wawrochach i Świętajnie od 10 do 17 arów, działki 12 arów w Romanach, 508-390-788. DIN-11-p-20/13 * Mieszkanie 73 m 2 w Szczytnie 2poziomowe 2600 zł/m 2 , 509-737214. D-1-13383-27/13 * Działki budowlane ul. Pomorska, 665-051-215. DIN-1-13535-32/13+G * Działkę ogrodową, Szczytno, 721033-268. * Dom w zabudowie bliźniaczej ul. Tetmajera 2, 602-18-67-93. D-4-139940-26/13+G

* Dom komfortowy Nowe Gizewo, cena 430 tys. zł, 602-666-122. DIN-4-14111-27/13 2

* Mieszkanie 57 m 3 pokoje III p. loggia ul. Tetmajera, 728-714-152. * Kawalerkę 30 m 2 ul. Pasymska, 691-58-59-30. d-4-14218—27/13 D-5-14172-27/13

* Tanio dom w zabudowie szeregowej w Szczytnie. Tanio dom w Szczytnie, 501-721-256.

* Działki rekreacyjne 11-13 arów nad jez. Sasek Wielki, 500 m od jeziora, 2300 zł/ar, 89-621-03-24 (wieczorem), 89-621-13-47. DIN-5-14292-30/13

* Dwa mieszkania na parterze bezczynszowe po 56 m 2 z możliwością połączenia + ogród, 691-523-738, 693-637-441. d-5-14310-30/13

* Działkę 15 arów z możliwością budowy, media, kolonia Romany. Dom w stanie surowym otwartym na działce 30-arowej, kolonia Romany, 505-352-474. DIN-5-14334-26/13 * Mieszkanie 2-pokojowe przy ul. 1 Maja 2/18, 43 m 2 , 609-809-301. DIN-5-14344-31/13

* Rudka. Działkę 13 arów, pełne media, ogrodzona, 606-424-008. DIN-5-14347-27/13

* Dom podpiwniczony jednorodzinny z wyposażeniem kuchni w Kamionku, 606-98-68-41. DIN-6-1440-25/13

* Działkę budowlaną w Olszynach 12 arów, 26 tys. zł, 509-956-994. DIN-6-14408-28/13

* Mieszkanie 46 m 2 2-pokojowe z kuchnią II p. ul. Lipperta wyremontowane, 791-40-65-65. D-6-14311-25/13

* Mieszkanie 48 m 2 ul. Ogrodowa, 690-573-350. DIN-6-14412-25/13 * Atrakcyjną nieruchomość 3900 m 2 przynoszącą zyski, domek, woda, 533-444-106. dIN-6-14414-25/13 * Szczytno ul. Leśna działki budowlane od 898 m 2 do 1289 m 2 , 533-610104, 89-624-65-03. DIN-6-14425-25/13

* Dom z działką Wawrochy lub zamienię na kawalerkę, 510-152-547. D-6-1442-25/13

DIN-5-1804-25/13

*D ziałkę rekreacyjną 11,5 ara nad jeziorem w Linowie 50 tys. zł, 509094-786. DIN-6-14430-25/13 *D om 161 m 2 w Szczytnie, 504-298543. DIN-6-14436-25/13 * lub wynajmę mieszkanie wolno stojące, 728-571-695, 864-730-712. DIN-6-14445-25/13

*D ziałkę budowlaną uzbrojoną (prąd, woda, kanalizacja) 10 arów w Rudce, 89-624-64-43. DIN-6-1448-25/13 *P awilon handlowy 100 m 2 ul. Długa 15 lub zamienię na kawalerkę z dopłatą, 504-216-023. D-6-14450-25/13 *D ziałkę 5-arową w Szczytnie przy ul. Łokietka i garaż przy ul. Targowej, 604-14-95-20. D-6-14485-25/13

*D om w Szczytnie 150 m 2 , działka 1000 m 2 280 tys. zł, 504-244-150. DIN-14459-25/13

*M ieszkanie 4-pokojowe w centrum miasta, 600-323-513. DIN-6-pl-25/13 * Dom, 666-833-847.

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczytno został wywieszony wykaz

nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczytno, przeznaczonych do sprzedaży nr RR.6840.3.2013. Wykaz umieszczono też na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytno www.ug.szczytno.pl Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 623 24 02.

20

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

DIN-6-14478-26/13+R

*P ilnie działkę 0,3497 ha w Płozach gm. Szczytno przy nowo położonej drodze Płozy-Rudka, graniczącą z lasem, 89-333-5026. DIN-6-p-26/13+R

Do wynajęcia *M ieszkanie z aneksem kuchennym i łazienką ul. Leyka 60, 501190-805, 89-624-61-92 (10.0018.00), 502-988-867. F-04-1225-16/12 *L okal w centrum miasta o pow. 60 m 2 przy ul. Żwirki i Wigury (przy hotelu „Krystyna”), 602-776-026. DIN-kr(19)-51/13

*M ieszkanie 2-pokojowe blisko centrum niskie opłaty, 602-211-863.

D-6-14469-25/13

DIN-5-14214-25/13

*D om jednorodzinny 120 m 2 , działka 5 arów, ul. Brzozowa, 507-228294 (po 18.00).

*M ieszkanie 2-pokojowe I piętro, ul. Lipperta, 502-034-448.

D-6-14479-25/13+G

*D om całoroczny 120 m z działką 798 m 2 500 m od jeziora Wałpusz, 605-745-853. DIN-6-14480-26/13 *D om w Szczytnie 170 m 2 działka 5 arów lub zamienię na mieszkanie z dopłatą, 668-284-886. 2

DIN-6-14485-26/13

* lub zamienię mieszkanie 48 m 2 na mniejsze, 660-803-219.

DIN-5-14252-25/13

*L okale handlowe, biura, place utwardzone w Szczytnie, atrakcyjne warunki, lokalizacje, ceny i zdjęcia na www.otoszczytno.pl, tel. 697-034913 FIN-mat-31/13 *P okój w centrum dla studentów, internet, 692-919-416. DIN-5-14340-31/13

*P okój, 666-314-372

D-6-14487-26/13

. D-6-14402-28/13

*M -3 2 pokoje kuchnia, łazienka, nowe, wykończone, wysoki parter w Kamionku + garaż, cena do uzgodnienia, 604-895-303.

*M ieszkanie 3-pokojowe, umeblowane, 881-252-543.

DIN-6-14505-26/13

*M ieszkanie 47 m 2 ul. Ogrodowa, I p. 604-663-211. D-6-14509-26/13 *G araż przy ul. Targowej, 508-362227. d-6-14519-26/13 *D wa domy jeden stary, jeden nowy na ładnej działce przy lesie na kolonii o pow. 7500 m 2 (3/4 ha), 8 km od Szczytna (480 tys. zł) lub zamienię na ładne mieszkanie z dopłatą do uzgodnienia, 89-640-53-44. DIN-6-14547-27/13

Wójt Gminy Szczytno

*Ł adnie położoną działkę budowlaną pod lasem 1180 m 2 Nowe Gizewo, 600-83-77-99.

*D om i 1 ha ziemi tanio, Miętkie, 539-089-500. D-6-14549-27/13+G *G araż ul. Pasymska 13, 89-62430-54. DIN-6-27/13 *D ziałkę ogrodniczą, ogrodzoną z domkiem, aleja nr 2, pierwsza z lewej ul. Traugutta, 781-410-106, 663-055-102. DIN-6-14560-27/13 *D om w stanie surowym Romany, 728-855-724. D-6-11561-27/13 * Działkę budowlaną. 26 arów w Trelkowie cena 66 tys. zł, 662-737-312. D-6-p-26/13

D-5-14403-25/13

*K awalerka, parter ul. Lipperta, 660107-773, 89-624-36-40. DIN-5-14404-25/13

*G araż ul. Targowa, 502-857-719. DIN-6-14407-25/13

*L okal 60 m 2 z ogródkiem przed lokalem 90 m 2 przy ul. 1 Maja 14, 2000 zł + opłaty, 660-040-014. DIN-6-14420-25/13

*G araż ul. Targowa, 507-418-700. D-6-14413-25/13

*W arszawa-Wola pokój 2-osobowy w niezależnym mieszkaniu od lipca, 502-396-694. D-5-14415-25/13 *P awilon handlowy 14 m 2 i garaż przy targowisku, 696-373-792. D-6-14417-25/13

*P okoje 1 i 2-osobowe umeblowane, kuchnia, łazienka, taras, 507-823408. DIN-6-14418-25/13

*K awalerka 30 m 2 kuchnia umeblowana, media, 668-364-156, 89672-90-26. D-6-1421-25/13

2

*D ziałkę budowlaną 837 m róg ul. Drzymały i Kętrzyńskiego, 604-164-379. DIN-4-1419-29/13 + G+R

*M ieszkanie 2-pokojowe umeblowane ul. Leyka, 600-159-332. DIN-6-14424-25/13


OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI, LOKALE Do wynajęcia

* Pokój studentom, 514-790-346.

* Pokój z używalnością kuchni i łazienki, blisko centrum, 507-147-276. DIN-6-14427-2513

* 3 -pokojowe, duże mieszkanie umeblowane w centrum Szczytna, 532-407-950.

DIN-6-14464-25/3

*T anio pokój w centrum miasta, 604565-508. DIN-6-14494-26/13

*P okój jednoosobowy ul. Solidarności 11, 607-858-247. DIN-6-14523-26/13

* Mieszkanie dwa pokoje od lipca dla 4 studentów blisko WSPol, 664-374721, 662-148-463.

*M ieszkanie 2-pokojowe 40 m 2 umeblowane parter, 700 zł + opłaty, 731743-888. d-6-14498-26/13

*M ieszkanie 2-pokojowe, parter, ul. Nauczycielska, 505-868-898.

DIN-6-14449-25/13

*P okój z balkonem w domu jednorodzinnym, 791-815-959. D-6-14506-26/13

*G araż w centrum, 508-47-37-64.

*M ieszkanie 2-pokojowe na parterze w bloku naprzeciwko Lidla, 885387-412, 793-698-888.

*P ilnie mieszkanie 41 m 2 w Szczytnie ul. M.C.Skłodowskiej (po remoncie, nieumeblowane, parter, osobne wejście), 605-384-962. DIN-p-26/13

* Mieszkanie 2-pokojowe ul. Sikorskiego 37 m 2 , 694-039-597.

DIN-6-14422-25/13+R

DIN-6-pl-25/13

* Mieszkanie umeblowane 2-pokojowe 47 m 2 w centrum, 668-350274.

* Kawalerka umeblowana, tanio, 602860-536.

DIN-6-14431-25/13+G

* Lokal 80 m 2 ul. 1 Maja 40 B, 502827-892. D-6-p-28+G

* Mieszkanie ul. Pułaskiego 2-pokojowe, kuchnia, umeblowane, tanio, 89-624-29-88. DIN-6-14433-25/13 * Lokal handlowo-usługowy Maja, 505-034-238.

ul.

1

DIN-6-14434-25/13

* 2-pokojowe nieumeblowane mieszkanie ul. Leyka, 606-162-581 (po 16.00). DIN-6-14445-25/13 * Plac handlowy w Szczytnie przy Biedronce, ul. 1 Maja, 691-990-516. DIN-6-14452-25/13

* Mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka od czerwca do września centrum Szczytna, 509-489-400. DIN-6-14456-25/13

* Mieszkanie i pokoje ul. Paderewskiego, 504-244-150. DIN-6-14459-25/13 * Domek wolno stojący z podwórkiem tanio, 506-174-442

DIN-6-14467-25/13

* Tanio M-3 80 m 2 dom wolno stojący ul. Kajki umeblowany dla rodziny, 509-210-402, 604-755-111. DIN-6-25/13

* Mieszkanie 2-pokojowe IV p. ul. Polska, 508-769-157. DIN-6-14473-26/13

* Mały domek z podwórkiem, 509535-052. DIN-6-14474-26/13

* Lokal użytkowy 30 m 2 ul. Żeromskiego, 513-079-608. DIN-6-14482-26/13

* Tanio 2-pokojowe mieszkanie w bloku dla pracowników na wakacje, 668-016-602. DIN-6-14486-26/13 * Kawalerka 2-osobowa 12 m 2 naprzeciwko WSPol, 507-146-492. D-6-14488-26/13

D-6-14508-26/13

*K awalerka po remoncie 30 m 2 , 601227-370. DIN-6-p-26/13 *N iedrogo 3-pokojowe mieszkanie przy ul. Pasymskiej, 782-687-680. D-6-14515-26/13

*M ieszkanie 24 m 2 , III p. lub sprzedam, 514-187-953. D-6-14521-26/13 *M ieszkanie 3-pokojowe umeblowane, TV, internet, ul. Polska, I p. 1300 zł + prąd i gaz, 503-155-798. DIN-6-14522-26/13

*P rzytulne 2-pokojowe mieszkanie od 1 lipca, 601-541-521. DIN-p-26/13

*2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, oddzielne wejście, 662-636185. D-6-14523-26/13 *P okój z kuchnią, 2 pokoje z kuchnią, z garażem, komfort, 603-769-771. DIN-6-14521-26/13

*G araż ul. Ogrodowa lub sprzedam, 692-66-44-39. DIN-6-14522-26/13

. DIN-6-14460-25/13

AUTO-MOTO

* Opla vectrę kombi (98) 1.8 benzyna, 6000 zł, 502-607-740. d-5-14322-26/13

* Mercedesa 200 D (87) 3400 zł, 508581-161. FIN-5-1900-25/13

* V W passata 1.9 TDI (00), (01), (99), (05), skodę octavię 1.9 TDI (04) opla vectrę 2.0 DTI (01), opla zafirę 2,0 DTI (01), (02) i (03), toyotę avensis 2.0 D4D (05) i (10), VW caravelle 2.5 TDI (97), suzuki grand vitarę 4x4 2.0 TDI (01), VW golfa IV 1.9 TDI (01) i (02), VW tourana 1.9 TDI (04), (05), skodę octavię 1.9 TDI (01), renault scenica 1.9 CDTI (04), toyotę rav 4 4x4 2.0 D4D (02), (03), (04) i (05), VW sharana 2.0 TDI (07), toyotę corollę verso 2.0 D4D (05), seata alhambrę 1.9 TDI (01), opla astrę 1,7 TDI (03), audi a6 3.0 TDI qattro (05), audi a4 1.9 TDI (01), (02), (03), mazdę 6 2.0 CDTI (03) i (04), opla meriwę 1.3 (08), seata toledo 1.9 TDI (01), opla astrę III 1.7 CDTI (04), toyotę yaris 1.4 d (05) i inne !!! Raty, kredyt, leasing, skup, sprzedaż, zamiana, złomowanie. www. mg.otomoto.pl Myszyniec, tel. 880126-164.

* Renault megane coupe sportowe, nieopłacone (96), 607-975-982.

*O pla astrę 1.6 (94) instalacja gazowa, gotowy do jazdy, 797-570-635.

D-6-14477-26/13

DIN-6-pi-27/13

* Silnik 125 cm 3 Sokół + koła, silnik 150 cm 3 SHL, części do Junaka, motorower i motocykle, 606-35-30-86.

*S kuter Baotian (09) stan idealny 800 zł, 503-700-050. D-6-14558-27/13

DIN-6-14490-26/13

* Audi 80 B4 2.0 benzyna (93) stan bardzo dobry, 517-206-100. DIN-6-14493-26/13

* Przyczepkę samochodową z plandeką 120x200 cm, tanio, 793-929977. DIN-6-14514-26/13

* Forda mondeo kombi (96) benzyna + gaz stan bardzo dobry, 793-929977. DIN-6-14514-26/13 * Toyotę yaris (01) 1.0 5-drzwiowa w bardzo dobrym stanie, 696-067544. DIN-6-14495-26/13 * Forda mondeo (98) 1.8 benzyna, tanio, 698-636-748. DIN-6-14496-26/13

* Tico SX (97) 800 cm 3 benzyna, brązowy metalik (zadbany), 609-424288. D-6-14532-26/13

* Rover 416 (99) 1.6 benzyna, garażowany 4900 zł, 608-505-610. D-6-14672-27/13

DIN-6-14531-26/13

*M ieszkanie na okres letni m-ce lipiec, sierpień, wrzesień, 518-587563. dIN-6-14534-27/13

*S tancja w pobliżu WSPol studentom, 518-587-563, 89-621-61-71. dIN-6-14534-27/13

*P okój bardzo dobrze wyposażony blisko WSPol, 608-589-738. DIN-6-14541-27/13

*P okój dla dwóch osób umeblowany. Poszukuję współlokatora do pokoju, 693-181-984, 89-624-57-81. DIN-6-1444-27/13

*L okal 60 m 2 obok dworca PKS i PKP, 728-857-857. DIN-6-14550-27/13

*G araż przy ul. Piłsudskiego, 503987-045. DIN-6014551-27/13 *P okój w bloku z dostępem do kuchni i łazienki ul. Dąbrowskiego, 509668-234. D-6-14554-27/13 *K awalerka wyposażona oddzielne wejście + garaż do dyspozycji, Szczytno, tanio, 609-431-947, 603804-548. DIN-6-14556-27/13

Sprzedam * Opla omegę (95) 2.5 TD, 511-57-6080. D-4-13999-30/13

D-6-14513-26/13

*M ercedesa 220 CDI (XII 99) bogato wyposażony, stan bardzo dobry, 604-897-250. DIN-6-26/13 *O pla corsę C poj. 998 (05) benzyna 3-drzwiowy ciemnoniebieski 12000 zł, 4 koła zimowe, 89-624-62-40. DIN-6-15667-27/13

Kupię *K upię tanie, jeżdżące lub uszkodzone auta, 604-627-967, 607-3999-44. FIN-2290-50/13 *T anie auta – całe, powypadkowe, uszkodzone, jeżdżące, wyrejestrowane. Pomoc w wyrejestrowaniu aut. Transport gratis. Gotówka, 504-298-500. F-1-986-S/13+G *T woje auto całe, uszkodzone, powypadkowe. Dzwoń, na pewno się dogadamy, 603-18-26-18. DIN-1-13447-30/13 *S kup aut, całe uszkodzone 24h gotówka, 518-596-844. D-6-14566-37/13 * SKUP AUT, 728-781-200.

D-1-213551-33/13+R

*M ieszkanie M-1 i M-2 umeblowane, centrum miasta, 697-05-07-06. DIN-6-14557-27/13

*K awalerka w centrum miasta po remoncie, 607-563-012. D-6-27/13

*P okój umeblowany, 501-760-940. DIN-6-11562-27/13

*U twardzony plac i cztery pomieszczenia warsztatowe, 606-741-297. D-6-14540-26/13

*M ieszkanie dla małżeństwa i mieszkanie dla turystów, internet, 89-62441-41 (po 20.00). DIN-6-11564-27/13 *M ieszkanie ul. Kopernika 2, 89-62492-58. DIN-6-14668-27/13 *D omek letniskowy nad jeziorem Kalwa, Pasym, 660-107-773. dIN-6-14435-25/13+R

Zamienię *M ieszkanie 37 m 2 komunalne na większe do 50 m 2 , 789-138-654. D-6-14538-27/13

Kupię *Z iemię w ładnej okolicy, 606-817507. FIN-11-4674-1/14 *K awalerkę na parterze lub I piętro w Szczytnie, 503-599-380. DIN-6-14507-26/13

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

21


OGŁOSZENIA PRACA * Posprzatam, umyję okna, 602-7665-94. F-1299-22-51/13 * Umyję okna, posprzątam, 668-933183. D-4-13983-27/13

* Zatrudnię dekarzy i na elewacje, 888-660-255. D-5-p-25/13

* Przyjmę uczennice do sklepu spożywczego w Szczytnie, 508-737925. DIN-5-1809-35/13

* Mieszkanie lub/i wynagrodzenie za opiekę nad osobą starszą, 510-490793. DIN-5-14335-25/13

* Przyjmę panią do pracy w barze, 668-452-138. F-6-2006-25/13 * Zaopiekuję się dzieckiem, doświadczenie, 508-55-08-49. D-6-14405-25/13

* Zatrudnię tynkarza, murarza, 60698-68-41. DIN-1440-25/13 * Zartudnię panią w sklepie spożywczym, 516-416-048. DIN-6-14451-25/13

* Zatrudnię pielęgniarkę w Pasymiu, 509-420-697. DIN-6-14459-25/13 * Dam pracę na stanowisku sprzedawca-kasjer (student), 695-355-166. DIN-6-14461-25/13

* Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem, 504-022-362. DIN-6-1449-25/13

* Poszukuję opiekunki do rocznego dziecka (pomoc domowa), 509084-363. D-6-14475-25/13

* Przyjmę do pracy na budowę z okolic Rozóg, 693-716-443 (po godz. 18.00). D-6-14476-25/13

* Zatrudnię lub przyjmę na stancję w zamian za pomoc osobie niepełnosprawnej, 660-462-161.

SPRZEDAM

* Firma zatrudni kierowcę kat. C+E do przewozu zwierząt, 696-137-837. D-6-14492-26/13

* Kierowca C+E szuka pracy, 511993-797. DIN-6-1410-26/13

* Zatrudnię do pracy mężczyznę w pieczarkarni wiek do 35 lat, 664034-739. D-6-14497-26/13

* Zatrudnię do prac budowlanych, 665-512-088. dIN-6-14518-26/13

* Zatrudnię panie z okolic Dźwierzut na sezon do sprzątania i do baru, 501-602-003, 89-621-02-92. DIN-6-4520-26/13

* Zatrudnię dekarza, 502-244-948. D-6-14529-26/13

* Zatrudnię lektora języka angielskiego, 606-430-931.

*W ięźbę dachową, konstrukcje, deski, sztachety, opał, 606-962-791, 89-622-64-03.

*1 7 ton żyta dobrej jakości, 604-525856.

DIN-1-2-20/13

*P alety 285 cm, stemple budowlane, 505-033-408.

*D rewno opałowe, kominkowe, olcha, brzoza, dąb, buk i iglaste, działalność, 507-527-821. DIN-5-14181-30/13 *W ięźby dachowe, sztachety, łaty, deski szalunkowe, drewno opałowe. Palety różne wymiary (na zamówienie), 798-128-444. DIN-3-13748-23/13

*D rewno opałowe, kominkowe, meble ogrodowe, budy dla psów, WC drewniane, łodzie drewniane, usługi transportowe, 666-040-544. DIN-4-13919-44/13

*D achówkę z rozbiórki w idealnym stanie ok. 5000 szt., 0,50 zł/szt., impregnat do drewna niemiecki 5 l/50 zł, 534-141-407. dIN-4-14036-30/13

DIN-6-14548-27/13

*C zarną ziemię, 602-236-164, 89624-55-81. DIN-4-14086-26/13

* Przyjmę do pomocy przy hydraulice, 693-63-75-76.

*S adzonki – 4-letni świerk pospolity, 534-141-407.

DIN-6-14555-27/13

DIN-14157-27/13

* Zatrudnię mechanika samochodowego, 694-006-376.

*S przedaż i wynajem rusztowań, 504-903-183.

D-6-pi-27/13

*P rzyjmę do pracy na budowę z okolic Rozóg, 693-716-443 (po godz. 18.00). D-6-14476-25/13 *Z atrudnię mechanika (kierowcę) w gospodarstwie rolnym, 602-10-1032. FIN-6-2203-26/13

*Z atrudnię kucharkę, pomoc kuchenną, Sasek Mały, 89-622-11-60. DIN-6-2203-26/13

OGŁOSZENIA Z OSTATNIEJ CHWILI NA STRONIE 30.

DIN-5-p-27/13

*D rewno tartaczne, altany, meble ogrodowe, 508-581-161. FIN-5-1512-25/13

*D omy drewniane, wykończenia wnętrz, altany, garaże, więźby dachowe, 508-581-161. FIN-5-1512-25/13

*K onstrukcje domków, więźby, deski, sztachety, 606-962-791, 89-62264-03. D-5-14244-25/13 *T arcicę budowlaną, 508-581-161. FIN-5-1900-25/13

*M eble ogrodowe, altany, 508-581161. FIN-5-1900-25/13 *D omy drewniane, 508-581-161. FIN-5-1900-25/13

D-6-14489-29/13

NOWE BIURA OGŁOSZEŃ „KURKA MAZURSKIEGO”

*T arcicę na dom, 602-663-009.

Teraz możesz nadać ogłoszenie drobne w jednym z naszych nowych biur ogłoszeń.

*D rewno na opał, 89-622-00-92.

■ SZCZYTNO * Salonik Prasowy ul. Polska 23, * „Świat Dziecka” ul. Solidarności 6, * Sklep Spożywczo-przemysłowy T. Cesarz, ul. Lanca, * Salonik Prasowy ul. Pasymska (w Biedronce) ■ OLSZYNY * Sklep Spożywczo-przemysłowy A. Bolc

22

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

D-05-14341-24/13

*D rewno, 518-635-896. d-6-14402-29/13

DIN-6-14429-25/13

*Ł ódkę, przyczepkę, 661-854-841 D-6-14435-25/13

*D rewno opałowe, różne rodzaje – brzoza, dąb, sosna oraz bale jesionowe, sosnowe, 604-692-248.

d-6-14498-26/13

D-6-14510-26/13

*S uknię ślubną Pronovias-ALGA (36/38), 601-541-521. DIN-p-26/13

*D ąb, drewno kominkowe, suche, Nowe Gizewo, 504-990-465. d-pl-26/13

*K omputer 2 GB RAM, 3,5-letni, tanio, 509-812-487. D-6-14524-26/13

*P rzyczepkę turystyczną z rozkładanym namiotem, mało używaną, zarejestrowaną, ubezpieczoną, 89624-25-98. D-6-14512-26/13

*S krzynkę elektryczną budowlaną tanio, 784-499-339. D-6-14540-27/13

*P rzyczepę kempingową, kuchenkę elektryczną pod zabudowę, 609066-877. D-6-14543-27/13

*D wie suknie ślubne rozm. 36 i 38, 513-522-101. D-6-14541-27/13

*Y orki, 513-517-606. D-6-14543-26/13

*K ury podwórkowe, 502-89-57-28. D-6-14545-26/13

*B rykiet drzewny KOSTKA RUF 640 zł/tona, ul. Żeromskiego 31/6, 666-53-93-73. D-6-14511-27/13-51 2

*K amień łupany 35 zł/m zdjęcie tablica.pl Romany, 663-828-727. DIN-6-14422-28/13+R

KUPIĘ *A ntyki, meble, zegarki, monety, medale, obrazy, szable, bagnety, hełmy, porcelanę, lampy itp. 60635-30-86. D-6-14490-26/13 *P odnośniki, migomaty, sprężarki, stoły probiercze, testery diagnostyczne, myjki, 518-782-501. DIN-p-26/13

RÓŻNE *M iodobranie – Kamionek – 10 sierpnia, 666-119-314. D-5-14368-32/13

D-6-14464-25/13

*P rzyjmę maskotki dla dzieci na akcję „Lato w Mieście”, 602-61-73-74.

*B iznes rodzinny, różne formy rozliczenia, 502-273-201.

*O ddam pieski w dobre ręce za 1 zł, 607-211-563.

DIN-6-pl-25/13

*S zafę pancerną na broń myśliwską, tanio, 511-608-507. D-6-1448-26/13

* J ałówkę wysokocielną, ładowacz czołowy Tur-3 z osprzętem, 604784-690. DIN-6-14484-26/13

D-6-1443-25/13

*P an pozna panią, ul. Polska 3/11, 12100 Szczytno, 89-623-14-99. D-6-141517-26/13

*O dstąpię prowadzenie sklepu, 502273-201. D-pl-26/13

*O ddam, duży telewizor kineskopowy, 603-355-065.


OGŁOSZENIA

USŁUGI * Żaluzje: do PCV, mini, drewniane, verticale, rolety zewnętrzne, tekstylne, (VAT), ul. Przemysłowa 6/8, 89624-54-68, 502-614-430. FS-01-3941-51/07

* CZYSZCZENIE dywanów i tapicerki u klienta, ul. Korczaka 1/1, 609-664232. D-06-2224-26/11 * CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej sprzętem firmy Karcher, 602462-716, 89-624-60-81. FIN-S-3001-26/13

* Całodobowe usługi weterynaryjne - PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA, specjalista chorób psów i kotów lek. wet. Jarosław Tołoczko, ul. Korczaka 1/5. Komputerowe badanie krwi, USG, zabiegi chirurgiczne, sterylizacja, stomatologia, czipowanie, paszporty. Wizyty domowe. Dojazd w Szczytnie gratis, 89-624-57-06, 604-61-31-61. FINS-06-2077-18/13 * PRZYŁĄCZA 608-515-263.

KANALIZACYJNE, FS-1324-30/12

* Transport przeprowadzki ul. Lipowa 4a, 602-462-716, 89-624-60-81.

* Usługi transportowe przeprowadzki, 605-997-289. DIN-12-r-51/12

FIN-s-1081-16/13

* Remontowo-budowlane, docieplenia budynków, koparko-ładowarką, wykopy i inne prace ziemne, VAT, 502-172-407. FS-11608-6/13

* Transportowe, przeprowadzki, meblowóz, 4 tony, 40 m3, nawiążę współpracę, 89-624-51-69, 692-899-188. FS-2800-51/10

* Instalacje elektryczne, komputery, domofony, pomiary, minikoparka, podnośnik 18 m, 89-624-35-57, 501-502-544. fIN-04-2828-51/11 * POGOTOWIE UBEZPIECZEŃ, DOM - rodzinne, ubezpieczenie inwestycji, komunikacyjne, budynków użyteczności publicznej, zdrowotne - pełen zakres, pobyt w szpitalu, ubezpieczenia grupowe - od 1 osoby, pomoc w zadośćuczynieniach Super Agent 664-007-007, 514007-007. S-01-340-51/10

* Lekarz weterynarii Janusz Bil - Leśny Dwór 66, 89-624-16-71, 604-79-89-56. FS-01-2582-51 * Kominki. Usługi ogólnobudowlane. Stany surowe, 600-991-978, 89624-80-49 (po 17.00). DINS-01-2801-51 * Projektowanie, kosztorysowanie, nadzory budowlane, mgr inż. budownictwa Andrzej Długokęcki, Szczytno, ul. Kochanowskiego 7a, 89-624-40-67, 604-064-661. FS-01-2226-51/11

* Transport ciężarowy: piasek, żwir, od 5 do 25 ton, sprzęt budowlany: koparka, ładowarka, spychacz, wykopy, niwelacja terenu, wywóz gruzu, 602-236-164, 89-624-55-81. FIN-227-51

* Usługi dekarskie, podnośnikiem HDS, 609-73-23-79. FINS-03-993-51/10 * Elektryczne instalacje, pomiary, odbiory, 602-752-122, 89-624-46-22. FIN-306-51/12

* Naprawa pralek. Waldemar Kryszczak, 89-624-21-89, 505-023-970. D-01-13866-38

* PSYCHOLOGICZNE BADANIA KIEROWCÓW Michał Sójka, ul. Linki 4, Szczytno, tel. 501-817639. D-10-3998-51/13+G * Tłumaczenia przysięgłe j. niemiecki, Szczytno, 503-745-042, 89-623-1559. fIN-219-35/13 * Gabinet Weterynaryjny CENTRUM lek. wet. Monika Chrut, ul. Bartna Strona 6. Profilaktyka, zabiegi chirurgiczne, sterylizacja, stomatologia, badanie krwi, badania specjalistyczne, czipowanie, paszporty, wizyty domowe, 792-710-860, www. centrumszczytno.pl F-302-3/14 * POSADZKI MASZYNOWE. Poziomowanie laserowe, zacieranie mechaniczne, 602-130-919. DIN-1-465-49/13 * Budowa domów pod klucz, SSO, 693-716-443. D-2-13657-26/13 * Architektura ogrodowa, skalniaki, koszenie trawników, 607-975-982. D-2-13657-26/13

* Elewacje, wykończenia wnętrz, glazura, regipsy, szpachlowanie, malowanie, VAT, 512-396-758. DIN-2-13696-22/13 * Koszenie, areacja, wertykulacja, nawadnianie i utrzymanie ogrodu, 696-086-003. D-2-136702-30/13 * Ubezpieczenia multiagent, 609-664232, e-mail: bk.ubezpieczenia@ gmail.com D-kor-51/13 * Układanie polbruku granitu ogrodzenia z kamienia łupanego, przyłącza kanalizacyjne, odwadnianie budynków, 509-292-243, 793-449898. D-3-13774-36/13 * Hydrauliczne, wodno-kanalizacyjne, 602-211-863. D-3-hg-51/13 * Tanio i solidnie koparka, wykopy, załadunki, niwelacje, 889-754-191. D-4-14100-30/13

*A le szybka gotówka - nawet 7000 zł. Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident Polska S.A. 600-400-295 (opłata wg taryfy operatora). F-sgl-25/13 *Z akład Stolarski. Cyklinowanie, układanie podłóg, parkietów, schody, drzwi. Meble z drewna, Szczytno ul. Broniewskiego 34, 506-597-582. D-5-kr-22/13 *D rewno tartaczne altany, meble ogrodowe, 508-581-161. FIN-5-1512-25/13 *T arcica budowlana, 508-581-161. FIN-5-1900-25/13

*M eble ogrodowe, altany, 508-581161. FIN-5-1900-25/13 *D omy drewniane, 508-581-161. *T RANSPORT – bus 1,5 t, paczki, meble, kartony, 604-233-816. FIN-5-1900-25/13

D-5-14421-32/13

*T ynki gipsowe cementowo-wapienne agregatem, 517-206-116. DIN-6-14416-26/13

*M urowanie kamienia łupanego – fundament, ścieżka, podjazd itp. Zdjęcia tablica.pl Romany, 663828-727. DIN-6-14422-28/13 *B ramy, napędy, ogrodzenia, 793726-656. D-6-p-32/13 *Ż wir, piasek. Ładowarka o wysięgu 13 m, 604-641-451. D-6-14468-25/13 *Z akładanie, projektowanie ogrodów, sadzenie, wertykulacja, nawadnianie, zakładanie trawników, 606-269295. F-6-14471-28/13 *E lewacje, wykończenia wnętrz, glazura, regipsy, szpachlowanie, malowanie VAT, 512-396-758. DIN-6-14472-28/13 *Ł adowarka wys. 7 m JCB, łyżka 3 m 3 , 663-914-401. D-6-14491-25/13 *B udowa, remonty, prace wykończeniowe, VAT, Godlewski, 609-619460. DIN-6-2199-50/13 *S KUP ZŁOTA I SREBRA. Dobra cena. Jubiler „Juliana” ul. Warszawska 4/1 naprzeciwko kościoła ewangelickiego, NON STOP 690-133928. F-6-2105-27/13 *S zpachlowanie, malowanie, układanie glazury, terakoty, 665-259-794. D-6-2204-28/13

*B udowa domów, ogrodzenia, terakota, glazura, 793-56-87-87. DIN-6-14546-27/13

*P sychoterapia zaburzeń lękowych, depresji, ofiar przemocy domowej ht tp://majasniezynska.blogspot. com/ tel. 884-169-906. D-6-p-25/13 *P romocja! „Wulkanizacja u Mroza”. Przekładki opon od 40 zł/ komplet, 606-495-652 ul. Śniadeckiego 5A. D-611563-27+R

*B IURO RACHUNKOWE Maria Czyżyk – pełen zakres usług. Dojazd do klienta!!! tel. 609444-794. F-6-2104-25/13+R

BIURO RACHUNKOWE SKONTO mgr Beata Łuniewska: - k ompleksowa obsługa księgowopodatkowa podmiotów gospodarczych, - r ozliczanie zwrotu VAT z budownictwa mieszkaniowego, - zeznania roczne. Szczytno, ul. Barczewskiego 4. Budynek ZUS pokój nr 10. Zapraszamy od 8-16, tel. 89-651-21- 03, 794636-633. FIN-2-670-51/12 + R+T *S TUDIO FOTO-VIDEO – fotografia, videofilmowanie, nagrywanie w wysokiej rozdzielczości (BLURAY) wesela, śluby i inne uroczystości, filmy reklamowe kopiowanie kaset VHS, 8 mm na DVD, sesje indywidualne FOTO Plenery, możliwość nagrania wielokamerowego, kontakt: Szczytno, ul. Borowa 7a, www.marcinluniewski. pl, 668-11-00-79 FIN-1933-25/11 *P race ziemne, polbruk, przyłącza kanalizacyjne, drenaż, 608515-263. D-01-1324,17-30/11 *P ogotowie komputerowe. Wojciech Grzybowski, 888-090883. D-09-3504-36/13+R *P rywatny Gabinet Psychoterapii Uzależnień, Szczytno, tel. 500034-408, www.terapie-engram.pl F-1708-28/13+R

*S ZAMBA BETONOWE WODOSZCZELNE Z ATESTEM PZH, RÓŻNE POJEMNOŚCI, MONTAŻ GRATIS, 666-950-940 F-5-20/14

*S tudentka filologii angielskiej udzieli korepetycji, 797-252-632 . F-9-2295-51(48)/12 *R adca Prawny Norbert Witulski. Porady, pozwy, sprawy sądowe, ul. Chrobrego 4/36, tel. 601-057435. F-6-2201-28/13+R *P rofesjonalnie – drobne remonty, malowanie, szpachlowanie, 881513-032. DIN-3-886-27/13 * Tynki agregatem, posadzki mixokretem, 509-020-960. F-1707-17/12

EXODUS DOM POGRZEBOWY

Szczytno ul. Broniewskiego 2a,

tel. 89-624-41-59, tel. kom. 606-908-731 całodobowe usługi pogrzebowe, kaplica klimatyzowana, chłodnia, akcesoria pogrzebowe, oprawa muzyczna, kremacje, ekshumacje, załatwianie formalności pogrzebowych

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

23


UFF, JAK GORĄCO!

W

iosna w ostatnim swoim dniu uraczyła nas upałami nie lada. A najciekawsze było to, że Szczytno z temperaturą przekraczającą 30o C było jednym z najcieplejszych

na głucho. Jednak mały biznes na miejskiej plaży zaistniał. Oto obok nieczynnej budki z lodami usadowił się stragan z akcesoriami plażowymi – okularami słonecznymi, dmu-

3

1 miast Europy! Nic więc dziwnego, że miejska plaża zaroiła się, a największy tłok panował po godz. 16.00, gdy młodzi skończyli już naukę w szkołach, a starsi wrócili z pracy. Ratowników na molo jeszcze nie było, ale za to, tak trochę cichaczem, bo z boku (od strony bazy MOS-u) stanęła sobie budka z lodami. Ta plażowa nowinka miała być otwarta już w miniony piątek, czyli na powitania lata. Niestety, tego dnia, jaki i przez cały weekend, wbrew nadziejom plażowiczów, pozostawała zamknięta

chanymi pływaczkami itp. Przydałaby się pewnie i mała gastronomia, ale to już nie przy samej plaży, aby nie zalatywało smażeniną. Kiedyś, za burmistrza Bielinowicza, powstał pomysł na zbudowanie kawiarenki obok zamkowych ruin, może warto byłoby do niego wrócić? Mamy mogłyby wówczas pójść sobie na kawkę i z góry obserwować co też robią ich dzieci. Potopić się i tak by nie potopiły, bo przecież wody kąpieliska już wkrótce będą strzegli ratownicy i to nie lada, bo mistrzowie kraju.

latarnię i barierki ochronne, wygląda naprawdę porządnie. Nadarzyła się też okazja do sprawdzenia stromizn dla rowerzystów. Tak na oko trudno bowiem ocenić, czy nachylenie ramp jest właściwe i czy da się prowadzić po nich dwukołowy pojazd bez kłopotów. Widoczna na zdjęciu mieszkanka Kamionka powiedziała nam, że rower pcha się lekko i bez wysiłku, że takie zejście to fajna spra-

wa. Co ciekawe, wójt Sławomir Wojciechowski planuje budowę kolejnego zejścia, a właściwie pasażu łączącego szlak pieszo-rowerowy z Korpelami (od strony szosy olsztyńskiej). Tym razem ma to być skromniejsza inwestycja o nawierzchni żwirowej. Są jednak problemy wynikające z tego, że planowany pasaż będzie biegł po terenach prywatnych, co wymaga dogadania się z właścicielem.

ŚLEPA ŚCIEŻKA

B

a, gdy jedna ścieżka jest ustawicznie dopiesz-

z ul. Korczaka istnieje zejście wyposażone nawet w

czana, druga nad małym jeziorem już nie. Czy to została zapomniana, czy są też tego inne powody – nie wiadomo. Dość dodać, że mimo naturalnych zejść do niej z ul. Konopnickiej, nic przez te lata, jak szlak istnieje, nie zostało zrobione. Wskutek tego zejście nad małe jezioro jest ryzykowne, zwłaszcza dla starszych osób. Przy skrzyżowaniu

szerokie schody, co prawda nie pierwszej już młodości, przez co miejscami wyszczerbione, ale jednak zawsze to schody. Cóż jednak z tego, gdy urywają się one w połowie drogi. Osoby w starszym wieku mają tu kłopoty i jak powiedziała nam jedna ze spacerowiczek, na górze powinien stać odpowiednik znaku - uwaga ślepa uliczka!

4

2

ZEJŚCIE Z BAJERAMI

P

isaliśmy niedawno, że szlak pieszo-rowerowy nad dużym jeziorem wzbogacił się o nowe i cenne, a postulowane przez naszych Czytelników, elementy. Na-

24

leżą do nich drewniane ławeczki oraz efektowne zejście w Kamionku. Wcześniej pokazywaliśmy je jeszcze w fazie nie całkiem skończonej. Teraz wyposażone w

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.


MIEJSCE NA ALEJKĘ

ZAGŁADA OFICJALNEGO RYNKU?

O

5

K

awałek dalej, gdybyśmy szli w kierunku kościoła WNMP trafimy na inne naturalne zejście, tym razem całkowicie trawiaste.

Nachylenie stoku w tym miejscu jest tak małe, że aż się prosi o urządzeniu tutaj już nawet nie brukowanej, a żwirowej alejki.

TRUTKA DLA PALACZY!

J

akoś tak się dziwnie złożyło, że tego lata nie możemy się wprost opędzić od gryzoni z rodzaju szczurów. Są to dość obrzydliwe stwory, wyposażone przez naturę w ostre szpony i długie, żółte zębiska. Nie dość, że panoszą się one ostatnio w okolicy szczycieńskich dworców (PKP i PKS), wzbudzając obrzydzenie wśród przechodniów i przyjezdnych, to ostatnio odnotowano ich związek z ... papierosami. Przy czym chodzi o konkretną markę rosyjską - Jin Ling, zwaną przez palaczy „koziołkami”. Są one produkowane w Obwodzie Kaliningradzkim i jako jedyny produkt tytoniowy z przeznaczeniem tylko i wyłącznie do nielegalnego, przemytniczego obrotu. U nas w Szczytnie koziołki są

dnosząc się do powyższego, należy dodać, że każdy inny papieros także zawiera wymienione wcześniej chemikalia. Cała różnica sprowadza się do tego, że te w banderolkach są badane na zawartość szkodliwych substancji (co jest jednak raczej teorią), a „koziołki” po prostu nie, bo są poza oficjalnym obiegiem. Dodajmy, że przemyca się je nie tylko do Polski, ale i Niemiec, Francji, Litwy, Łotwy, Belgii, także Włoch i na Wyspy Brytyjskie (największy rynek wśród młodzieży). Bardziej poważne tytuły prasowe piszą zgod-

WYSTAWA POD CHMURKĄ

D

obrych kilka lat temu, po wojażach w świe-

do nabycia za halą targowiskową „Manhattan” w cenie

nie, że opinie co do trujących właściowości „koziołków” są grubo przesadzone, a cała nagonka wynika z prostego faktu – duże koncerny tytoniowe, zwłaszcza angielskie, robią wszystko (łącznie z przekupywaniem dziennikarzy), aby zepsuć opinię wzmiankowanych Jin Ling, co jest zresztą i tak nieskuteczne. Wysokie ceny wyrobów tytoniowych – ostrzegają eksperci - mogą spowodować to, że alternatywny rynek sprzedaży „spod lady” wyprze i całkowicie zmarginalizuje rynek oficjalny, i to już w ciągu najbliższych 5 – 10 lat!

wreszcie działań wandali. Słowem pociągałoby to do-

6 5 – 7 zł. Przy okazji warto odnotować, że nazwa hali została w końcu poprawiona i już mamy tak jak w oryginale dwie literki „tt”, brawo! Jing Ling zawierają aceton, amoniak, kwas pruski i arsen, czyli składniki zwykłej trutki na szczury – podają co bardziej sensacyjne tytuły prasowe, ostrzegając palaczy, że po wypaleniu paczki mogą oni paść trupem, niczym ów gryzoń.

7

8 cie, postulowaliśmy, aby w Szczytnie, wzorem miast europejskich, szczególnie w okresie letnim, pokusić się o jakąś wystawę „pod chmurką”. Chodziło nam o to, aby porzucić wnętrza MDK-u, czy szacowne mury muzeum, a pójść z wystawą prosto do ludzi, tj. przechodniów oraz turystów i urządzić ją w tłumnie odwiedzanym miejscu, np. na placu Juranda. Niestety, tak ówczesna dyrekcja MDK-u, jak i muzeum twierdziły zgodnie, że byłyby z tym kłopoty. Wystawiane na powietrzu obrazy, fotogramy, itp. musiałyby być zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, od kradzieży, czy

datkowe koszty, a wiadomo, pieniędzy tak jak brakowało wówczas, tak i brakuje także dzisiaj. Może nawet w większym stopniu dzisiaj. I co? Okazuje się, że jednak można. Oto na płocie wodnej bazy MOS-u, a więc pod chmurką, zawisły fotogramy Ferdynanda Sosnowskiego, znanego szczycieńskiego pasjonata i miłośnika fotografii makro. Jakoś dało je się zabezpieczyć przed deszczem, co wcale nie pochłonęło bajońskich sum. Jednak naszym zdaniem fotogramy powinny wisieć nie za siatką, a na niej, gdyż druciane oczka zasłaniają detale, arcyważne akurat w makrofotografii.. tekst i foto: M.R.Plitt

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

25


SPORT Pięć medali reprezentantów szczycieńskiej uczelni w policyjnych mistrzostwach

WSPOL DRUGI W KRAJU

Zawodnicy szczycieńskiego WSPol zajęli drużynowo 2. miejsce w Mistrzostwach Polski Policji w Judo, które odbyły się w Legionowie. Nasi judocy wywalczyli indywidualnie pięć medali, w tym jeden krążek złoty.

fot. Ł. Łogmin

Drużynę WSPol uzupełnili zawodnicy specjalizujący się w ju-jitsu i to również dzięki nim ekipa ze Szczytna mogła się cieszyć z miejsca na podium w klasyfikacji drużynowej. Indywidualnie medale wywalczyli: Jacek Funkcja chorążego szczycieńskiej ekipy Szewczak (złoty, 90 powierzona została kg), Martyna Dudek Tadeuszowi Dymerskiemu (srebrny, +63 kg), Tadeusz Dymerski (brązowy, +81 kg, +40 lat), Marek Rybka (brązowy, 81 kg, +40 lat), Kamil Hornowski (brązowy, 66 kg). Do podium niewiele zabrakło Magdalenie Kobylarz (63 kg), która zajęła 4. miejsce. -Je-

RATOWNICTWO WODNE

stem zadowolony jako trener – podsumowuje mistrzostwa Tadeusz Dymerski. - O ile dobrze pamiętam, tak wysokiego miejsca jeszcze nie było. Dla pana Tadeusza dodatkowym powodem do satysfakcji jest fakt, że w branżowych mistrzostwach wywalczył już dziesiąty medal. Zasługi szczycieńskiego judoki i trenera docenili organizatorzy, powierzając mu funkcję chorążego policyjnej ekipy - w mistrzostwach uczestniczyli także reprezentanci Służby Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. W hali legionowskiego CSP nie zabrakło znanych osobowości. Pojawili się w niej: Komendant Główny Policji Marek Działoszyński i zasłużeni polscy judocy – olimpijczycy, m.in. Paweł Nastula i Piotr Kamrowski. (gp)

Trzy medale MP naszych ratowników

JÓŹWIK Z BRĄZEM MISTRZOSTW POLSKI Maciej Jóźwik zajął trzecie miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Boksie, które odbyły się w Wałczu. Do Wałcza pojechała dwójka zawodników Gwardii. Zarówno Maciej Jóźwik (52 kg), jak i Jan Klimek (91 kg) znaleźli się w swoich kategoriach w ósemce najlepszych zawodników wyłonionych w drodze eliminacji w cyklu Grand Prix. Z medalem wrócił Maciej Jóźwik, który w półfinale przegrał po wyrównanej walce (1:2) z aktualnym mistrzem Polski seniorów i tym samym sięgnął po brąz. Jan Klimek uznał wyższość swojego REKLAMY

26

NIEPOKONANI W SERC

Maciej Jóźwik zajął 3. miejsce w MP

rywala już w pierwszej rundzie i odpadł z rywalizacji. Zawodnicy Gwardii startowali w miniony weekend w Podlaskim Korycinie w turnieju z okazji dni Truskawki. Bardzo dobrze spisali się Szymon Gleba (43 kg) i Sebastian Zjety (75 kg), którzy wygrali swoje kategorie. (gp)

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

Wyjazd do Drzonkowa położonego koło Zielonej Góry nie ostudził zapału reprezentacji SRW4K Szczytno. Przywiozła ona z Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym trzy medale. Szczytnianie pojechali w męskim składzie: Jakub Badysiak, Wojciech Kosiński, Jarosław Ćwikliński i Emil Barnowski. Ekipa z naszego miasta była od 2009 r. niepokonana w symulowanej akcji ratowniczej (SERC) i tradycję tę w Drzonkowie podtrzymała, zdobywając złoty medal. Drugi krążek z tego kruszcu wywalczył duet Jakub Badysiak – Emil Barnowski startujący w rzucie liną. Ostatnią ze zdobyczy był brąz Jakuba Badysiaka w konkurencji 100 m

Jakub Badysiak zdobył brązowy medal w konkurencji 100 m holowanie manekina w płetwach

holowanie manekina w płetwach (kategoria juniorów). Warto dodać, że po raz pierwszy od 6 lat start wodniaków był dofinansowany przez szczycieński Urząd Miejski. (orz)


Konrad Bukowiecki rywalizował z Tomaszem Majewskim i międzynarodowymi sławami pchnięcia kulą

MIOTANIE Z GWIAZDAMI O rywalizacji w takim towarzystwie mógłby pomarzyć niejeden młody sportowiec. Konrad Bukowiecki podczas mityngu Orlen Cup stanął obok sław pchnięcia kulą. Szczytnianina zaproszono do udziału w mityngu w Płocku jako nadzieję polskiej LA. Konrad Bukowiecki miotał kulą 5 kg i uzyskał 20,14 m. W nietypowym kole, umieszczonym w środku miasta, stawali uczestnicy i medaliści igrzysk olimpijskich: Tomasz Majewski, Dylan Armstrong, Marco Fortes i Georgi Ivanov. Mityng wygrał Tomasz Majewski, uzyskując 20,70 m (kula była oczywiście cięższa od tej używanej przez szczytnianina). Zawody relacjonowała TVP Sport. Warto dodać, że ze względu na specyfikę miejsca, w których przeprowadzono zawody, kula kilka razy wylądowała w fontannie (tak było m.in. przy jednej z prób Bukowieckiego) *** Kilka dni wcześniej Konrad Bukowiecki wystartował w Mistrzostwach Podlasia Juniorów i Juniorów Młodszych. Szczytnianin rywalizował tu w dysku i

wygrał wynikiem 55,26 m. W Łomży z powodzeniem zaprezentowało się dwoje innych zawodników Gwardii. Karolina Jakubowska zwyciężyła w biegu na 100 m ppł (15,61), natomiast Andrzej Regin był drugi w kuli (18,82). Gwardzistów nie zabrakło również podczas przeprowadzonych w minioną sobotę zawodów Energa Athletic Cup. Konrad Bukowiecki wygrał i kulę (20,36 m) i dysk, a wynik w tej drugiej konkurencji (57,18) to nowy rekord życiowy szczytnianina. Andrzej Regin zwyciężył w pchnięciu kulą juniorów (19,15), Paweł Regin był drugi w rywalizacji seniorów (17,10). Na drugim miejscu zakończyła swoje zmagania również Karolina Jakubowska, która 100 m ppł przebiegła w 15,41 s. Szczycieńscy miotacze stawali na rzutni również w niedzielę. Podczas mityngu w Warszawie Konrad

Konrad Bukowiecki ­­w Płocku rywalizował z najlepszymi

Bukowiecki wygrał kulę i rzut dyskiem (20,98; 53,45). Andrzej Regin najdalej pchnął kulą 6 kg w rywalizacji juniorów (19,10), a jego starszy brat Paweł seniorskie zmagania zakończył na miejscu drugim (17,28 m, kula 7,26 kg). (orz)

W rywalizacji krwiodawców najlepsza była drużyna Klubu HDK ze Świętajna

SPARTAKIADA Z DOGRYWKĄ

W sobotni poranek w Klonie odbyła się już dwudziesta czwarta Spartakiada Klubów Honorowych Dawców Krwi. Zwycięska drużyna ze Świętajna będzie wkrótce reprezentowała powiat szczycieński na spartakiadzie wojewódzkiej w miejscowości Kręsk koło Olsztyna. - Celem spartakiady jest propagowanie krwiodawstwa i integracja klubów honorowych dawców krwi - mówi Małgorzata Dragun, prezes Klubu HDK przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonie. - Nie o wyniki nam chodziło czy bicie rekordów, ale o to, aby się spotkać i dobrze bawić z krwiodawcami z innych klubów – dodaje Sławomir Staszak, przewodniczący Powiatowej Rady HDK.Uczestniczące w spartakiadzie dru-

żyny (Świętajno, Dźwierzuty, Lipowiec, Szczytno, Klon) konkurowały ze sobą w pięciu dyscyplinach sportowych: rzucie do kosza, rzucie do tarczy strzałkami, skakaniu w worku, slalomie z taczką oraz slalomie piłkarskim między pachołkami. Po emocjonującej dogrywce zwyciężyło Świętajno przed Klonem. Zwycięzcy zawodów będą reprezentować powiat szczycieński w wojewódzkiej spartakiadzie w miejscowości Kręsk koło Olsztyna.

Jedną z konkurencji spartakiady było skakanie w workach

WYNIKI Dorośli: 1 Świętajno, 2. Klon, 3. Szczytno, 4. „Radar” Lipowiec, 5. Dźwierzuty Młodzież: 1. Gimnazjum Dźwierzuty, 2. SIM PCK Szczytno, 3. Klon AK

REKLAMY

3

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

27


* W Wielbarku bez bramek, ale z emocjami * Spadek Błękitnych * Koniec męczarni Zrywu * Wyjazdowe zwycięstwo MKS-u Szczytno

IV LIGA 17. kolejka - zaległa

BŁĘKITNI I ZRYW JUŻ KLASĘ NIŻEJ,

Omulew Wielbark

MKS JESZCZE WALCZY

0:0

Zatoka Braniewo

Wprawdzie bramek kibice w Wielbarku nie oglądali, ale mecz do najgorszych nie należał. Przy nieco lepszej koncentracji i łucie szczęścia gospodarze powinni pojedynek wygrać. Już w 6. min Berk otrzymał idealne podanie od Murawskiego i znalazł się przed bramkarzem Zatoki. Piłkę posłał jednak i nad nim, i nad bramką. Po tej sytuacji Omulew wypracowała co najmniej pięć okazji do zmiany wyniku. Dwa razy piłkę z linii wybijali obrońcy, dwa razy Dębek, zamiast uderzać piłkę głowa, próbował futbolówkę przyjmować. W 66. min. Po strzale z bliska Kwietnia, gości uratował słupek. W końcówce niewykorzystywanie sytuacji mogło się zemścić. Berk stracił piłkę, ale niebezpieczeństwo zażegnał Włodkowski. - Goście nastawili się na nieprzegranie meczu, bo jeden punkt dawał im w zasadzie utrzymanie w IV lidze – komentuje trener Omulwi Mariusz Korczakowski.

Rominta Gołdap 3:1 (2:1)

Błękitni Pasym 1:0 – (2.), 2:0 – (30.), 2:1 Marcin Kruczyk (43. - k.), 3:1 - (82.) Błękitni: Malanowski, Młotkowski, B. Nosowicz, Staszewski, Kędzierski, D. Kruczyk, P. Mikołajewski, A. Foruś, Miłek, Opaliński, M. Kruczyk. Parę lat temu pasymianie włączali się w walkę o III ligę, teraz, grając w osłabionym składzie, żegnają się z IV ligą. Spotkanie w Gołdapi nie ułożyło się najlepiej - już w 2. min gospodarze uzyskali prowadzenie. Pasymianie mieli potem swoje szanse, ale w 30. min miejscowi podwyższyli wynik. Gości, którzy pojechali do Gołdapi w jedenastu, stać było tylko na honorową bramkę zdobytą z rzutu karnego.

POZOSTAŁE MECZE 17. kolejka Barkas Tolkmicko - Vęgoria Węgorzewo 5:0, Drwęca Nowe Miasto Lubawskie – GKS Wikielec 1:4, Znicz Biała Piska- Start Nidzica 8:4, Orzeł Jano-

28

fot. A. Olszewski

Omulew: Przybysz, C. Nowakowski, Włodkowski, Mikulak, Murawski (79. J. Miłek), Rudzki (65. S. Nowakowski), Remiszewski (60. Domżalski), Berk, Kujtkowski, Dębek (55. Szczygielski), Kwiecień.

W IV lidze cieszą się inni. Błękitni po pięciu sezonach żegnają się z tą klasą rozgrywkową wiec Kościelny – Pisa Barczewo 4:4, Polonia Iłowo - Stomil II Olsztyn 2:1, DKS Dobre Miasto – Mamry Giżycko 0:1. Mecz awansem z 30. kolejki: Vęgoria Węgorzewo – Rominta Gołdap 1:3.

Tabela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Barkas Znicz Rominta Wikielec Pisa Stomil II Mamry Omulew Vęgoria Drwęca Dobre M. Zatoka Start Orzeł Polonia Błękitni

29 29 30 29 29 29 29 29 30 29 29 29 29 29 29 29

78 68 64 58 52 41 36 35 34 33 32 28 25 24 24 19

88-11 88-30 59-28 59-29 60-37 58-52 44-62 33-41 48-65 46-49 27-47 32-60 35-63 39-69 26-68 32-64

KLASA OKRĘGOWA 17. kolejka - zaległa

Tęcza Biskupiec 6:1 (3:1)

Zryw Jedwabno Bramka dla Zrywu: Grzegorz Olszewski (35.-k.) Zryw: Mateusiak, Cikacz, Modrzejewski, Świercz, Dąbrowski, Olszewski, Górecki, Olbryś, Zapadka, Krajza, Teske.

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

Zryw zakończył swoje zmagania w klasie okręgowej (na ostatni mecz do Olecka zespól nie jedzie) mało efektownie. - Tęcza to jedna z najlepszych drużyn w lidze – komplementuje rywali trener Andrzej Świercz. Gospodarze zagrali składnie i skutecznie. Zryw odpowiedział tylko golem z rzutu karnego, podyktowanego po faulu na Olbrysiu. 17. kolejka MKS Jeziorany – Wilczek Wilkowo 1:1, Warmia Olsztyn – Polonia Lidzbark Warmiński 3:1, Orlęta Reszel – Kłobuk Mikołajki 12:0, Start Kozłowo - Granica Bezledy 2:3, Mazur Ełk – Czarni Olecko 2:2, Leśnik Nowe Ramuki – Łyna Sępopol 4:2, Victoria Bartoszyce – Mazur Pisz 8:0 (spotkanie odbyło się 30 marca).

Tabela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Victoria Mazur Czarni Warmia Tęcza Orlęta Wilczek Granica Leśnik Polonia Łyna Jeziorany Start Kłobuk Mazur P. Zryw

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

69 63 55 55 49 45 44 44 41 40 38 35 32 29 18 4

90-24 94-37 74-40 56-42 78-54 69-45 60-48 55-60 56-66 45-48 46-64 53-57 56-57 41-78 40-102 24-115

KLASA A 13. kolejka - zaległa

Mazur Wydminy 0:1 (0:0)

MKS Szczytno Bramka dla MKS-u: Maciej Dudziec (54.) MKS: Jędraś, Gregorczyk, P. Pietrzak, Dawid, Zaborowski, Głodzik, Kuchna, Dudziec, Świderski, Goździewski, Kacprzak.

MKS umie zadziwić w obie strony. Po klęsce tydzień temu w Mrągowie teraz nie dość, że nie stracił bramki na boisku rywala, to jeszcze po uderzeniu w okienko z 20 m (M. Dudziec) odniósł historyczne wyjazdowe zwycięstwo w klasie A. Dzięki temu walka o utrzymanie będzie się toczyć do ostatniej kolejki, w której szczytnianie podejmą Redutę Bisztynek. MKS Ruciane-Nida – Mrągowia II Mrągowo 4:1, Pojezierze Prostki – Śniardwy Orzysz 1:3, Jurand Barciany – Salęt Boże 4:1, Start Kruklanki – Olimpia Miłki 2:2. Pauzowała Reduta Bisztynek.


Tabela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Śniardwy Pojezierze Ruciane-N. Start Jurand Mrągowia II Mazur Reduta Salęt Olimpia Szczytno

19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 19

TABELA KOŃCOWA 46 40 38 31 29 25 24 23 19 12 11

63-13 54-24 39-23 49-40 36-35 42-42 26-34 21-35 37-48 25-53 19-64

KLASA B 10. kolejka – mecz zaległy

Tempo Wipsowo – Wałpusza 07 Jesionowiec 3:1 (3:0) Bramka dla Wałpuszy 07: Daniel Gołaszewski (76.). Wałpusza 07: Wilkop, J. Gut, Matras, Szulkowski, Zarzycki, B. Gut (59. Burdyński), Sęk, Pliszka, Bagiński, Bieniek (46. Niksa), Gołaszewski. Czerwiec nie był najszczęśliwszym miesiącem dla zespołu Wałpuszy. Przegrała ona wszystkie cztery mecze, tracąc w nich aż 19 bramek. Drużyna Tempa wykorzystała niemoc drużyny z Jesionowca i zrewanżowała się choć częściowo za pogrom (1:8) z rundy jesiennej. REKLAMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pisa II 18 Hetman 18 Żagiel 18 Dźwierzuty 18 Szczytno 18 Wałpusza 07 18 Tempo 18 Perkun 18 Purda 18 Kormoran 18

47 44 33 30 26 25 20 19 14 1

65-18 59-22 31-24 45-29 40-30 45-55 36-60 34-49 31-52 5-57

LIGA WOJEWÓDZKA JUNIORZY MŁODSI 30. kolejka Jeziorak Iława - Reda Szczytno 0:3 wo. TRAMPKARZE Sokół Ostróda – Reda Szczytno 5:2 (3:1) Piłkarze Redy zajęli 4. miejsce w województwie. KLASA OKRĘGOWA JUNIORZY Omulew Wielbark zakończyła rozgrywki przed tygodniem. Zespół z Wielbarka uplasował się z dorobkiem 24 p. na 4. miejscu na 9 zespołów. JUNIORZY MŁODSI Oba nasze zespoły udały się przed tygodniem na wakacyjną przerwę. Omulew Wielbark zajęła w gronie 12 zespołów 3. miejsce (48 punktów, br. 109-30), natomiast Błękitni Pasym zakończyli sezon na 9. pozycji z dorobkiem 22 punktów (59-101). Informacje piłkarskie opracowali: (gp), (dob)

Piłkarski Klub Sportowy REDA w Szczytnie wzywa wszystkich wierzycieli Klubu do zgłoszenia w ciągu 1 miesiąca wszystkich wymagalnych wierzytelności i innych istniejących zobowiązań.

III TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN

Po turnieju przyszedł czas na współne zdjęcie

Wysokie miejsca zajęły zespoły z Dźwierzut startujące w III Turnieju Dzikich Drużyn, który odbył się w dniach 22-23 czerwca. Ekipa z Dźwierzut występująca w składzie: A. Bazych, P. Bazych, K. Granicki, D. Kujtkowski, D. Mikulak, S. Hołod, P. Więcek, Ł. Śniadach, M. Kwiecień, J. Malewicz zajęła drugie miejsce. W zawodach wzięły udział 24 zespo-

ły. Michał Kwiecień, zdobywając w turnieju 13 bramek, został najlepszym strzelcem. Nieco gorzej wypadła młoda ekipa z rocznika 1999. Zespół w składzie: Bartek Szpyrka, Kuba Bednarek, Daniel Sitek, Kuba Furtak, Szymon Chrzanowski, Ola Chudzik zajął piąte miejsce wśród 20 ekip bioracych udziałw turnieju. (ll)

AKCJA LATO PO RAZ XVIII

W najbliższą sobotę rozpocznie się już osiemnasta edycja Akcji Lato. Poniżej prezentujemy terminarz imprez na najbliższy tydzień: 29.06.2013 r. (sobota) – I spławikowe zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. Miejsce: Jez. Domowe Małe przy Biedronce, zbiórka 8.30, rozpoczęcie zawodów 9.00 29.06 - I zawody strzeleckie z wiatrówki dla dzieci i młodzieży. Miejsce: strzelnica LOK przy ul. Mrągowiusza (za cmentarzem), zbiórka 13.30, rozpoczęcie zawodów 13:45 1.07 (poniedziałek) - VII rowerowy tor przeszkód, miejsce: kort przy ul. Lipperta, godz. 13:00 1.07 - VII zawody strącania kręgów plastikowych, park przy „Grocie”, godz. 17:00

REKLAMA

2.07 (wtorek) - VI zawody rzutu lotką do tarczy na magnes, park przy „Grocie”, godz. 17:00 2.07 - VI zawody rzucania obręczami do celu, park przy „Grocie”, godz. 18:00, 3.07 (środa) - V zawody w minigolfa, park przy „Grocie”, godz. 17:00, 3.07 - X zawody kapsel plaż tour, park przy „Grocie”, godz. 17:00, 4.07 (czwartek) - X zawody łowienia rybek na magnes na czas, park przy „Grocie”, godz. 17:00, 4.07 - zawody strzelania z łuku do tarczy, godz. 18:00 5.07 (piątek) - VII spływ zapałek łódek, ul. Akacjowa przy Chacie Mazurskiej, godz. 13:00 6.07 (sobota). - VI Biegi Przełajowe w ramach IV GRAND PRIX 2013, godz. 17:00, park nad Jez. Małym Domowym. (ll)

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

29


INFORMATOR / OGŁOSZENIA Urodzenia SZCZYTNO 9.06 Filip Zabielski 14.06 Hanna Stulgis GMINA DŹWIERZUTY 17.06 M artyna Bujko Nowe Kiejkuty

Dyżury aptek

GMINA ŚWIĘTAJNO 10.06 Nikodem Jerzy Łoś - Kolonia 16.06 Marcelina Anna Sochacka - Świętajno GMINA WIELBARK 9.06 Alicja Kucińska Wielbark

Śluby

26.06 - „NOWA” - ul. Solidarności, 27.06 - „DBAM O ZDROWIE” - ul. Chrobrego, 28.06 - „PROMOCYJNA” - ul. Chrobrego, 29.06 - „REMEDIUM” - ul. Polska, 30.06 - „LWOWSKA” – ul. Odrodzenia, 1.07 - „LWOWSKA” – ul. Odrodzenia, 2.07 - „ARNIKA” – ul. Odrodzenia, 3.07 - „PROMOCYJNA” - ul. Chrobrego.

15.06 Jolanta Bojarska (Kipary) i Tomasz Nowak (Wielbark) 20.06 Karola Banaszek (Wielbark) i Andrzej Staszewski (Wielbark) 22.06 Paulina Ziółkowska (Targowska Wólka) i Krzysztof Rubak (Marksewo)

Zgony

SZCZYTNO 15.06 Zofia LewandowskaPołniak (101) 17.06 Kazimierz Waciakowski (87) 19.06 Agnieszka Czajkowska (59) GMINA SZCZYTNO 20.06 B ronisław Rydelin (87) - Małdaniec

GMINA DŹWIERZUTY 20.06 Barbara Płotast (61) - Rogale GMINA JEDWABNO 23.06 C zesław Kłoskowski (65) - Rekownica GMINA ŚWIĘTAJNO 21.06 Stefan Ałaj (77) - Spychowo

Ankieta Internetowa (www.kurekmazurski.pl) Czy z budżetu powiatu powinny być pokrywane bieżące straty szpitala?

TAK - 42%

NIE - 58% Z ostatniej chwili

* Nieruchomości. Do wynajęcia. Mieszkanie 2-pokojowe blisko centrum, 602-211-863. DIN-6-27/13

* Sprzedam. Prosiaki, 665-386-560. D-6-14571-27/13

* Praca. Szukam opiekunki do dziecka, 516-227-029. D-6-14573-27/13

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA NA STRONACH 20-23

ZAGINIONA Dnia 13 . 0 6 . 2 013 r. (czwartek) około godz. 19.00 zaginęła w Szczytnie w okolicy ul. Broniewskiego, Działkowej suczka rasy Shih-tzu. Piesek koloru czarnego z białą krawatką i białymi łapkami. Miała na szyi obrożę koloru różowego z kwiatkami. Reaguje na imię Dafnezja. Znalazcę proszę o kontakt pod numerem tel. 89-624-51-47. Dzieci bardzo tęsknią za swoim pupilem.

Redaguje zespół: Biuro Ogłoszeń:

On-line

30

Andrzej Olszewski (redaktor naczelny) tel. 89-623-18-12 Ewa Kułakowska (sekretarz redakcji, korekta) Marek Plitt Łukasz Łogmin (skład komputerowy)

Magda Borowska tel. 89-624-21-00, fax 89-623-18-12 ul. Ogrodowa 30/2 12-100 Szczytno „Ka-eM” Spółka z o. o. w Szczytnie ul. Ogrodowa 30/2, zaBiuro czynne: 8:16 rejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospponiedziałek - piątek odarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisana do rejestru numer e-mail: gazeta@kurekmazurski.pl www.kurekmazurski.pl

KRS: 0000104206. Numer identyfikacji podatkowej 7450008399. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego wynosi 50.000 złotych.

Kurek Mazurski nr 25 (977) 26.06.2013 r.

Zbigniew Dobkowski Daniel Filipowicz Stali Kazimierz Napiórkowski współpra- Grzegorz Pietrzyk cownicy: Andrzej Symonowicz Grażyna Saj-Klocek Stanisław Stefanowicz

Druk

Adres wydawcy i redakcji

Zakład Poligraficzny Józef Skrajnowski, Biskupiec Nakład 3.500

„Ka-eM” spółka z o.o. ul. Ogrodowa 30/2 12-100 Szczytno tel. 89-624-21-00 89-623-18-12 606-689-246 fax 89-623-18-12 numer konta: 89883800052001 000014690001

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania.


Pani

Mariannie DUDEK wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

MĘŻA EDWARDA DUDEK składają koleżanki i koledzy z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

Paniom

Zofii CZECZKA Małgorzacie CZECZKA i Magdalenie WOJCIECHOWSKIEJ

Kochanemu Dziadkowi NORBERTOWI OGŁOSZENIE NOWIŃSKIEMU najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, radości oraz spełnienia marzeń skłdają wnuczkowie Sylwia, Kamil, Natalia, Adam i Kuba

Tu kupisz stare „Kurka Mazur za 1,50 - Salonik Prasowy, ul. Polsk - „Świat Dziecka” ul. Solidarno - Redakcja „Kurka Mazurskieg

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA I OJCA składa

Wójt Gminy Szczytno z pracownikami Urzędu Gminy

śp

Magdalenie Wojciechowskiej z powodu śmierci

29.05 - VITA - ul. Ogrodowa, 30.05 - ELMED - ul. Gnieźnie NOWA - ul. Solidarności. 1.06 - DBAM O ZDROWIE - ul. Ch - REMEDIUM - ul. Polska, 3.06 „KAUFLAND” - ul. Chro SŁONECZNA - ul.- Żeromskiego 5.06 - LWOWSKA – ul. Odro

TATY

śp

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach składają Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie wraz z pracownikami

5.06 - „LWOWSKA” - ul. Odrodzenia, 6.06 - „ARNIKA” – ul. Odrodzenia, 7.06 - „PROMOCYJNA” - ul. Chrobrego, 8.06 - „PRZYJAZNA” – ul. Piłsudskiego, 9.06 - „SUPERAPTEKA” – ul.Lwowska, 10.06 - „ELMED” - ul. Gnieźnieńska, 11.06 - „VITA” - ul. Ogrodowa, 12.06 - „STARA” - ul. Lipperta.

W piątek 25 stycznia na ul. Mławskiej znaleziono rudą suczkę, która przebywa obecnie w schronisku.

KONTAKT: 694-497-374


25 13  
25 13  
Advertisement