Page 1


SPIS TREŚCI

ZAGROŻONA INWESTYCJA 7 - WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Z BAJERAMI Czy nowa inicjatywa władz powiatu jest „pod wybory”?

13 - KTO ZNAJDZIE SIĘ W FINALE? Już za tydzień poznamy finałową piętnastkę Supersołtysów

POWIAT

11 11

6

3

Kurek Mazurski nr 34 (935) 22.08.2012 r.


SPIS TREŚCI TEMAT NUMERU:

MIASTO

Z OBWARZANKIEM Czy dopiero odgórne rozwiązania spowodują, że Szczytno poszerzy swoje granice? DŹWIERZUTY

SZCZYTNO / GMINA SZCZYTNO

ŚMIECI DO POPRAWKI

PRZERWANA INWESTYCJA

Remondis w mieście wygrał, w gminie - przegrał

Po zimie wykonawca nie pojawił się na placu budowy w Orżynach

5

11

WIELBARK

SZCZYTNO

WIELBARK SKASOWANY

DLA SZCZYTNYCH CELÓW Ponad pół tysiąca mieszkańców miasta uczestniczyło w Marszu dla Życia i Rodziny

8

16 16

18

Przewozy Regionalne zawieszają połączenia do Wielbarka

12 - NAKRĘCENI NA POMAGANIE Uczniowie SP w Zabielach przez cały rok uczestniczyli w charytatywnej akcji

9 - XIX DNI KRESOWE

ŚWIĘTAJNO

Świętowanie pod znakiem Grodna

14 - ROLNIK I EMERYTOWANY STRAŻAK

PRZYSTOPOWANY KONSERWATOR Miasto nie zgodziło się na poszerzenie gminnej ewidencji zabytków o proponowane obiekty

Prezentujemy finalistów Plebiscytu na Supersołtysa

KOŚCIÓŁ 10

11 - REMONTY NA DROGACH Zamiast łatania dziur będzie nowa nalewka asfaltowa

7 - MAMY DWÓCH NOWYCH KAPŁANÓW Księża Michał Tyczyński i Adrian Dynda przyjęli święcenia w konkatedrze Świętego Jakuba REKLAMA

12 - ZAPOMNIANI PRZEZ RZĄDZĄCYCH Zygmunt Gołaszewski wybrany ponownie prezesem koła Związku Kombatantów

SPORT 27 - KONRAD Z REKORDEM Konrad Bukowiecki osiągnął najlepszy na świecie wynik w tym roku

STAŁE RUBRYKI 5 - Post Scriptum 6 - Kronika zdarzeń 15 - Działka bez tajemnic 18 - Kosmetyczne ABC

19 - Gawędy z niskiej grzędy 20 - Ogłoszenia drobne 26 - Sport 30 - Informator USC

Na okładce Wójt Rozóg Józef Zapert i radny gminny Krzysztof Więcek fot. archiwum, M.J.Plitt, opr. graf. M.J.Plitt

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

3


R adny uważa, że wójt i urzędnicy narazili go podstępnie na utratę mandatu

fotomontaż M.J.Plitt

Wójt zaprzecza, aby kierował się zemstą i namawiał radnego do złożenia mandatu. Kiedy jednak otrzymał informację o naruszeniu przepisów postanowił mu to przekazać osobiście z przewodniczącą rady. – Uzyskując wiedzę w tej sprawie musiałem podjąć odpowiednie kroki – tłumaczy wójt. W tej chwili badają ją prawnicy, ale wszystko wskazuje na to, że przewodnicząca rady będzie musiała zwołać sesję, na której radni będą głosoRadny Krzysztof wać nad wygaszeniem Więcek (z lewej) ma mandatu Więckowi. żal do wójta Józefa Czy wójt i urzędnicy nie Zaperta mogli ostrzec radnego przed podpisaniem umowy o grożących mu konsekwencjach? - Ja i pracowni-

SŁODKA ZEMSTA WÓJTA?

Radny Krzysztof Więcek na początku roku podpisał umowę na dzierżawę parkingu należącego do gminy. Tak polecili mu urzędnicy, a on, nieświadom ciążących na nim jako radnym ograniczeń, spełnił ich wolę. Teraz ma problem. Krzysztof Więcek, sprawujący od trzech lat mandat radnego, jest wspólnikiem spółki cywilnej „Krystynka”, prowadzącej market w Rozogach. Obok sklepu znajduje się plac parkingowy będący własnością gminy, od 2006 roku dzierżawiony przez spółkę. Do 2009 roku działo się to na zasadzie zawartej umowy. Po tym terminie parking w dalszym ciągu był we władaniu spółki, ale już REKLAMA

4

bez aktualnej umowy, choć spółka swoje należności odprowadzała regularnie. Gdy kilka miesięcy temu któryś z urzędników wykrył brak dokumentu, szybko wezwano wspólników do urzędu, aby złożyli stosowne podpisy. Jednym z nich był radny Więcek. - Umowę podpisałem w dobrej wierze, nie mając żadnych podejrzeń. Nie przyszło mi do głowy, aby pracownik urzędu

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

gminy mógł namawiać mnie do podpisania czegoś, co mogłoby być niezgodne z przepisami. Tym bardziej, że w imieniu gminy umowę podpisał pan wójt – mówi radny Więcek. Dzierżawa komunalnej nieruchomości to działalność na majątku gminy, a tego radnemu, pod groźbą utraty mandatu, zabraniają przepisy. Więcek dowiedział się o tym 2 maja, gdy ponownie został wezwany do urzędu. Tym razem oczekiwali tam na niego przewodnicząca rady Teresa Samsel i wójt Józef Zapert. – W trakcie spotkania wójt zażądał ode mnie zrzeczenia się mandatu – twierdzi radny. Czuje się rozgoryczony, że kierując się dobrą wiarą i zaufaniem do urzędników został postawiony w tak trudnej sytuacji. Według niego została ona wykreowana przez wójta, po to, by pozbawić go mandatu i oczernić w oczach wyborców. Zapert miał powód, bo radny jest członkiem opozycji. W ubiegłym roku podpisał się pod pismem swojego klubu, pytając wójta o powody „umorzenia bądź zaniechania” zaległego podatku od jednej z firm, a potem wobec odmowy wójta złożył wraz z kolegami odwołanie do SKO.

cy wykonujemy to, co do nas należy – odpowiada wójt. Jest przekonany „na 1000 procent”, że radny doskonale wiedział w jakiej stawia się sytuacji tylko liczył, że sprawa nie ujrzy światła dziennego. – Krzycząc teraz, chce wywołać współczucie, a przy okazji atakuje mnie i urzędników. Tymczasem radni biorą w obronę swego kolegę. Stanisław Czujak winę przypisuje urzędnikom i wójtowi, zarzucając im, że jako osoby doskonale obeznane w przepisach, wykorzystali dobrą wolę radnego, nieświadomego ciążących na nim ograniczeń. Czujak wzywa pozostałych radnych, aby sprzeciwili się takiemu działaniu i odmówili przyjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu Więcka, gdy sprawa stanie na forum rady. Z kolei Mieczysław Pardo apeluje do radcy prawnego urzędu, aby pomógł znaleźć wyjście z kłopotliwej sytuacji. - Tego człowieka nie wolno w ten sposób ukarać. Byłoby to ogromną szkodą dla naszego samorządu i wskazywało w jaki sposób polityczne rozgrywki prowadzą do destabilizacji społeczności lokalnej - mówi radny. Także radna Marzanna Świder zauważając, że radny powinien wiedzieć jakie obostrzenia dotyczą wykonywanej przez niego funkcji, zapewnia, że będzie przeciwna odebraniu mu mandatu. Andrzej Olszewski


Remondis w mieście wygrał, w gminie - przegrał

fot. A. Olszewski

ŚMIECI DO POPRAWKI tańsza o kilka milionów od pozostałych. Pilotująca temat z ramienia miasta Krystyna Lis - zastępca naczelnika wydziału gospodarki miejski, wystąpiła do ostrołęckiej firmy o szczegółowe przedstawienie kalkulacji cen. Także konkurenci MPK twierdzili na łamach „Kurka”, że przedstawiona przez nie cena jest rażąco niska, co stawia pod znakiem zapytania realność wykonania zamówienia. I rzeczywiście, wkrótce okazało się, że w ofercie Przedsiębiorca jest błąd, gdyż nie z Czarkowego Grądu zawiera ona kalDariusz Deptuła kulacji dotyczącej pokonał w przetargu wywozu odpadów z olsztyńskiego nieruchomości niepotentata zamieszkałych. Na nich w ciągu roku wytwarzanych jest 1990 ton śmieci, czyli

Przeczucie urzędników nie zawiodło. Zaproponowana przez firmę z Ostrołęki bardzo niska cena za wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta Szczytna została źle skalkulowana. Miasto zdecydowało się więc na podpisanie umowy z olsztyńskim Remondisem, który złożył drugą pod względem atrakcyjności ofertę. PRACOWNIK SIĘ POMYLIŁ Nie MPK z Ostrołęki, a Remondis z Olsztyna zajmie się przez najbliższe dwa i pół roku odbiorem odpadów z terenu miasta Szczytna. Trzy tygodnie temu, gdy miejscy urzędnicy otwo-

rzyli nadesłane oferty, okazało się, że najkorzystniejszą – 4,5 mln zł złożyła firma z Ostrołęki. To jednak zamiast radości wzbudziło obawy organizatorów przetargu. Zadeklarowana przez MPK cena okazała się o połowę niższa od tej, którą szacowało wstępnie miasto i

Post Scriptum

ponad 20% całego zamówienia. - Nasz pracownik popełnił błąd – przyznaje dyrektor ds. strategii i rozwoju w MPK Ostrołęka Marcin Sroczyński. Dodaje też, że z tego powodu jego firma nie przystąpiła do przetargu w gminie Szczytno, bo plan zakładał obsługę obu sąsiednich samorzą-

dów. W tej sytuacji miasto zadecydowało o wyborze kolejnej oferty pod względem atrakcyjności ceny. Tę złożył Remondis z Olsztyna. Opiewa ona na 7,3 mln zł. - Spełnia nasze wymogi – mówi Krystyna Lis, przyznając, że i ta cena jest niższa od tej, którą zakładało miasto (8,9 mln zł). Niestety nie oznacza to, że mieszkańcy mogą spodziewać się obniżki uchwalonych już stawek. Analiza złożonych przez nich deklaracji, wskazuje na to, że liczba osób zamieszkujących nieruchomości w Szczytnie jest mniejsza o ok. 20% od liczby zameldowanych. - Ze wstępnych danych wynika więc, że nasza stawka jest ustalona w sam raz – mówi Krystyna Lis.

MIEJSCOWY POKONAŁ POTENTATA Firma Remondis ubiegała się też o zdobycie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminy Szczytno. Jej oferta w wysokości 1,3 mln zł, za okres półtora roku, okazała się jednak najdroższa. Tańsze złożyli miejscowi przedsiębiorcy firma „Yogi” z Rudki – 1 mln i „Zieleń” z Czarkowego Grądu - 693 tys zł. Wykonawcą zamówienia będzie ten ostatni, który działa na terenie gminy już od 8 lat, obsługując ponad 60% nieruchomości. Wójt Sławomir Wojciechowski zadowolony jest z wyniku przetargu, twierdząc, że przedsiębiorstwo „Zieleń” należące do Dariusza Deptuły dobrze do tej pory wywiązywało się ze swej roli. - Damy sobie radę – zapewnia Dariusz Deptuła. W jego firmie odbiorem nieczystości z terenu gminy zajmuje się 5 osób, a na stanie są m.in. dwie śmieciarki, jeden hakowiec i dwa pojazdy dostawcze. Wstępnie samorząd zakładał, że to zadanie pochłonie ponad 1 mln zł. Mimo korzystnego dla mieszkańców gminy rozstrzygnięcia, za wcześnie jednak mówić o tym czy i kiedy przyjęte już stawki zostaną obniżone. Do tej pory od mieszkańców wpłynęło 2,4 tys. deklaracji z nieruchomości zamieszkałych (90%) i ponad 200 od niezamieszkałych (ponad 50%). (o)

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

5


Mieszkanka Szczytna, która padła ofiarą

przestępstwa, ostrzega:

UWAŻAJCIE NA ZŁODZIEI

W ubiegłym tygodniu, w biały dzień, miało miejsce włamanie do mieszkania pani Reginy ze Szczytna. Łupem sprawcy lub sprawców padła biżuteria oraz pieniądze. Kobieta ostrzega innych mieszkańców, aby zachowywali większą ostrożność.- Pomimo domofonów drzwi wejściowe nie są zamykane, zamki ciągle zepsute, a do tego często wpuszcza się każdego, kto o to poprosi – wylicza pani Regina.

D

o włamania doszło w czwartek 23 maja między 8.00 a 15.00 w jednym z bloków na ul. Bohaterów Września. Właścicielka okradzionego mieszkania, Regina Chmielew-

ska w tym czasie była w pracy. Kiedy wraz z córką wróciła po południu do domu, zastała uszkodzony zamek w drzwiach. Wewnątrz mieszkania wszystko było porozrzucane,

istny chaos. Wyglądało to jak po przejściu tornada – wspomina pani Regina. Złodziej lub złodzieje zabrali złotą biżuterię oraz pieniądze. Wartość skradzionego mienia poszkodowa-

na oszacowała na 2,6 tys. złotych. Kobieta zgłosiła sprawę policji, ale jak dotąd nie udało się ustalić sprawcy. Pani Regina za pośrednictwem „Kurka” chce uczulić innych, aby zachowali ostrożność. - Po części winni są sami mieszkańcy, ponieważ pomimo domofonów drzwi wejściowe na klatki schodowe nie są zamykane, zamki ciągle zepsute – zwraca uwagę kobieta. Dodaje, że nawet jeśli domofon działa prawidłowo, lokatorzy mają zwyczaj wpuszczania każdego, kto o to poprosi. - Co gorsza, nie zwraca się też uwagi na obce osoby pałętające się po klatkach i przed blokami – zauważa.

••• ZNÓW OSZUKUJĄ „NA WNUCZKA”

fot. marchiwum

W

Szczytno i jego okolice oraz gmina Pasym od lat są najbardziej zagrożonymi wypalaniem traw terenami naszego powiatu

PŁONĄCE TRAWY

M

imo apeli o niewypalanie traw, szczycieńscy strażacy w 2013 roku zanotowali już kilkadziesiąt takich zdarzeń. Proceder stanowi śmiertelne zagrożenie dla ludzi i przyrody. Dłuższa zima spowodowała, że wypalacze traw w naszym powiecie przystąpili do dzieła dopiero 15 kwietnia (w ubiegłym roku był to 6 marca). Mimo to nadrobili stracony dla nich czas. Do 8 maja zanotowano łącznie 36 przypadków pożarów traw. Najwięcej w Szczytnie, gdzie doszło do 9 takich zdarzeń. Największy powierzchniowo pożar traw miał miejsce 20 kwietnia w Gromie, gdzie spłonęło 8 ha, i dwa dni wcześniej w Leleszkach, gdzie spłonęło 2,5 ha. Szczytno i jego oko-

W

KRADŁ CO POPADŁO

yjątkową złodziejską aktywnością wykazał się pewien 18-letni mieszkaniec gminy Wielbark. Młodzieniec od września ubiegłego roku do marca br. okradał okoliczne firmy oraz osoby prywatne. Kres jego przestępczej działalności położyli we wtorek 21 maja policjanci szczycieńskiej KPP. Jak ustalili, łupem sprawcy padły m.in. ponton, siatki do łowienia

6

lice oraz gmina Pasym od lat są najbardziej zagrożonymi wypalaniem traw terenami naszego powiatu. W tym roku do liderów tej niechlubnej klasyfikacji dołączyła także gmina Jedwabno, gdzie zanotowano 7 takich przypadków. W całej Polsce wskutek wypalania traw śmierć poniosło w 2013 roku już kilkanaście osób. Niestety, do takiego zdarzenia doszło także w powiecie szczycieńskim. W Jedwabnie w trakcie gaszenia pożaru trawy zasłabła jedna osoba, której mimo intensywnej reanimacji nie udało się uratować. Suche trawy mogą zapłonąć nawet od niedopałka papierosa. Dlatego warto zachować szczególną ostrożność. (ak)

ryb, przewody telekomunikacyjne oraz metalowe pokrywy. Ponadto chłopak wyciął, a następnie ukradł drewno z lasu. Wartość skradzionych przedmiotów oszacowano na 11 tys. złotych. Sprawca usłyszał już część zarzutów, na kolejne oczekuje w areszcie. Policjanci odzyskali też część skradzionego mienia. Za kradzież 18-latkowi grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

ubiegłym tygodniu w Szczytnie znów uaktywnili się przestępcy oszukujący metodą „na wnuczka”. Ich ofiarą padło starsze małżeństwo. Zaczęło się od tego, że 81-letnia kobieta odebrała telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako jej wnuczek. Powiedział, że spowodował wypadek drogowy i aby uniknąć więzienia musi zapłacić policjantom pieniądze. Po pewnym czasie do drzwi kobiety oraz jej 87-letniego męża zadzwonił dobrze zbudowany, krótko ostrzyżony mężczyzna mający ok. 175 – 180 cm wzrostu. Był ubrany w koszulę z krótkim

rękawem w kolorze ciemnym. Starsza kobieta, w obawie o los wnuczka, dała nieznajomemu 13 tys. zł, wierząc, że załatwi on pomyślnie sprawę. Mężczyzna zwrócił jej jednak uwagę, że powinno być 20 tys. złotych. Kiedy usłyszał, że małżonkowie nie dysponują taką sumą, wyszedł z mieszkania. Wkrótce okazało się, że wnuk starszych państwa ma się dobrze i nie brał udziału w wypadku. Obecnie policjanci ustalają okoliczności zdarzenia. Apelują także do starszych osób, aby nie były łatwowierne i nie dawały pieniędzy nieznajomym.

W

nogą … koło od roweru. Po tym odkryciu, 20-latek, nic nie mówiąc mężczyźnie, wyszedł z mieszkania i o znalezisku poinformował policjantów patrolujących ulicę. Funkcjonariusze pod stertą ubrań leżących na podłodze w salonie znaleźli skradziony pojazd. Mężczyzna tłumaczył policjantom, że potrzebował pieniędzy na alimenty. Amator cudzego mienia usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

••• NIETYPOWA SKRYTKA

piątek 24 maja pewien 20letni mieszkaniec Szczytna wybrał się pożyczonym rowerem w odwiedziny do siostry. Pojazd wart 700 zł zostawił na klatce schodowej jednego z bloków mieszkalnych. Po zakończonej wizycie mężczyzna stwierdził, że jednoślad zniknął. Pokrzywdzony na własną rękę zaczął go szukać. W trakcie rozmowy z jednym z mieszkańców bloku, w jego mieszkaniu, pod stertą ubrań wyczuł

Z

••• NOWE METODY OSZUSTÓW

łodzieje wymyślają coraz to nowe metody działania. W minioną sobotę 25 maja przekonał się o tym 52-letni mieszkaniec Szczytna. Do jego drzwi zapukał około 20-letni mężczyzna, który nawiązał z nim rozmowę mówiąc, że kiedyś był mieszkańcem tego bloku. Na potwierdzenie swoich słów podał nawet dane matki. W trakcie konwersacji poprosił 52-latka o pożyczenie 5 złotych. Wówczas

mężczyzna zaprosił go do wnętrza mieszkania. W tym czasie do drzwi ktoś zadzwonił. Gospodarz poszedł więc sprawdzić, kto to jest. W drzwiach stał młody mężczyzna w kapturze w wieku około 20 lat. W tym czasie wpuszczony wcześniej nieznajomy, wykorzystując nieuwagę lokatora, ukradł pozostawione w pokoju 150 złotych. Następnie sprawcy opuścili mieszkanie. oprac. (ew)


Księża Michał Tyczyński i Adrian Dynda przyjęli święcenia

MAMY DWÓCH NOWYCH KAPŁANÓW ... i ks. Adrian Dynda

fot. G. Pietrzyk

Od kilku dni posługę kapłańską sprawują ks. Michał Tyczyński ze Szczytna i ks. Adrian Dynda z Szyman. Obaj nazajutrz po święceniach odprawili niedzielne msze prymicyjne w macierzystych parafiach. - Po raz szósty witamy w naszej parafii neoprezbitera – przypomniał zebranym w szczycieńskim kościele św. Brata Alberta ks. proboszcz Lech Lachowicz. - Jako szósty będzie mógł dawać przykład dla kolejnych ministrantów – to odwołanie to faktu, że nowo wyświęcony ksiądz przez wiele lat należał do służby liturgicznej.

fot. G. Pietrzyk

W olsztyńskiej konkatedrze Świętego Jakuba odbyła się doroczna uroczystość przyjęcia świeceń kapłańskich. Wśród czternastu nowych księży katolickich w Archidiecezji Warmińskiej jest dwóch związanych z naszym powiatem.

W ostatnich dniach maja swoją kapłańską posługę rozpoczęli: ks. Michał Tyczyński i....

- Idź szczególnie tam, gdzie nie chcesz, gdzie ciężko. Idź też czasem na krzyż – takich m.in. wskazówek udzielił ks. Tyczyńskiemu podczas homilii ks. Przemysław Nowak. Sam odprawiał swoją mszę prymicyjną w tej samej parafii dziesięć lat wcześniej. - Życzę ci, żebyś był radosnym księdzem, nie żadnym smutasem - dodawał.

„Słoneczka” zaprezentowały bogaty program artystyczny

DLA MAM I TATUSIÓW Dzieci z przedszkola „Pod Topolą” uroczyście obchodziły Dzień Mamy i Taty. Dla swoich ukochanych rodziców śpiewały, tańczyły oraz recytowały wiersze.

- Mogę podziękować Bogu za to, że nie zemdlałem i nie dostałem zawału ze stresu. Pierwsza Eucharystia nie jest rzeczą prostą - tak brzmiała jedna z żartobliwych, mimo powagi sytuacji, wypowiedzi ks. Tyczyńskiego, które zebrani usłyszeli pod koniec mszy. Ksiądz Michał Tyczyński ma 25 lat. Od dziecka jest związany ze Szczytnem. Tu uczył się kolejno: w Szkole Podstawowej nr 6, Gimnazjum nr 2 i Zespole Szkół nr 2. Drugi z kapłanów z naszego powiatu i jednocześnie dekanatu Szczytno, swoją pierwszą mszę odprawiał w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanach. Obaj duchowni stawiają w swojej posłudze, którą będą sprawowali na terenie Archidiecezji Warmińskiej, na pracę z młodzieżą. (gp)

fot. IZ

OGŁOSZENIE

Rafał Zawalniak wraz z córką Julką śpiewali podczas uroczystości w przedszkolu „Pod Topolą”

W niepublicznym przedszkolu „Pod Topolą” w ostatni piątek uroczyście obchodzono Dzień Mamy i Taty. Dzieci z grupy „Słoneczka” przygotowały przedstawienie, w którym recytowały okolicznościowe wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Niespodzianką dla licznie przybyłych rodziców był występ znanego z osiągnięć bardziej sportowych niż muzycznych siatkarza i trenera Rafała Za-

walniaka, który zaśpiewał razem ze swoją sześcioletnią córką Julką. Oboje otrzymali wielkie brawa. Podczas wręczania bibułkowych kwiatów i serc z piernika niejednemu rodzicowi w oku zakręciła się łezka wzruszenia. Na zakończenie uroczystości wszyscy wspólnie spotkali się na podwieczorku, gdzie mogli skosztować przygotowanych specjałów. (iz) Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

7


 onad pół tysiąca mieszkańców miasta uczestniczyło P w Marszu dla Życia i Rodziny

DLA SZCZYTNYCH CELÓW

fot. M.J.Plitt

Datę wybrano nieprzypadkowo - powiedziała tuż przed wyruszeniem Marzena Zalewska, jedna z organizatorek. Dodała, że organizowane w całej Polsce marsze podkreślają jak ważną jest rola rodziny w społeczeństwie. Ulicami miasta W kolumnie liczącej przemaszerowało przeszło pół tysiąca ponad pół tysiąca osób, którym bliskie osób maszerowasą wartości rodzinne ła m. in. burmistrz i poszanowanie życia Górska, starosta Jarosław Matłach i wójt Wojciechowski. Nad bezpiecznym przebiegiem czuwali harcerze i młodzieżowe służby

fot. M.J.Plitt

W Dzień Matki po ulicach Szczytna i stu innych miast Polski przeszły Marsze dla Życia i Rodziny. Ich uczestnicy chcieli w ten sposób pokazać, że bliskie są im wartości rodzinne oraz poszanowanie życia już od momentu poczęcia.

fot. M.J.Plitt

W marszu wziął też udział nietypowy pojazd, ale z typową rodzinką na pokładzie

W naszym mieście marsz wyruszył z placu Juranda krótko po

godz. 14.00 i przeszedł ul. Odrodzenia, 1 Maja i Konopnickiej

REKLAMA

PCK, a kolumna była eskortowana przez grupę szczycieńskich motocyklistów. - Jest to mój pierwszy marsz – mówi Magdalena SzmiBarwną kolumnę eskortowali gielska, idąca wraz ze szczycieńscy swoimi pociechami. motocykliści Dodaje, że podziela propagowane podczas marszu wartodo placu katechetycznego pod ści, a poza tym chce zaproteparafią Wniebowzięcia NMP. - stować przeciwko prowadzonej przez rząd polityce prorodzinnej, która taka jest tylko z nazwy. W miejscu docelowym, czyli na placu katechetycznym odbył się piknik zorganizowany dla milusińskich i ich rodziców. Był to czas nie tylko na zabawę, ale i poważniejsze sprawy, m. in. na zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ochronie i opiece nad rodziną. - Gdy jest aż tak źle i państwo nie dba o prawdziwą rodzinę, sprawy trzeba brać we własne ręce – tłumaczy nam młoda mama, Anna Fijałkowska. Dodaje, że poza tym było bardzo miło, a marszowi towarzyszyły szczytne cele, więc za rok na pewno znowu się pojawi. Marek J.Plitt więcej zdjęć na: www.kurekmazurski.pl

8

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.


Inwestor podaje nowy termin rozpoczęcia prac na działce po kinie. Czy tym razem dotrzyma słowa?

Świętowanie pod znakiem Grodna

XIX DNI KRESOWE

Gościem tegorocznych Dni Kresowych będzie pochodzący z Grodna na Białorusi Polski Zespół Pieśni i Tańca „Chabry”. Liczy on 40 osób, a w repertuarze ma pieśni i tańce ludowe różnych regionów Polski i polskie tańce narodowe. Kieruje nim Ludmiła Wojkiel, pod której kierownictwem zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień. Wśród gości będą też przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi i Polskiej Macierzy Szkolnej. Teren po zburzonym kinie od blisko siedmiu lat oszpeca centrum Szczytna

WRZÓD

Kiedy wreszcie w samym centrum Szczytna przestanie straszyć dziura po kinie? To pytanie zadaje sobie wielu mieszkańców. Właściciel terenu podawał już kilka terminów rozpoczęcia w tym miejscu inwestycji, ale jak dotąd nic z tego nie wyszło. Teraz zapowiada, że roboty ruszą wiosną przyszłego roku. Na razie prowadzi remont ul. Ogrodowej. Zdaniem burmistrz Górskiej to dobry znak.

WIDOK, KTÓRY DRAŻNI Choć od zburzenia dawnego kina „Jurand” upłynęło już prawie siedem lat, działka, na którym stało, pozostaje niezagospodarowana. Z ziemi wciąż wystają odkryte podczas prac archeologicznych szczątki fundamentów przedwojennych kamienic, na których rosną coraz to wyższe chaszcze. Całość odgradza niezbyt estetycznie wyglądający parkan zalepiany różnego rodzaju ogłoszeniami i reklamami. Taki widok w samym centrum miasta bulwersuje mieszkańców i wywołuje zdumienie wśród turystów. - Kiedy wreszcie ruszą tu prace? Gdy oprowadzam po mieście goszczącą u mnie rodzinę, muszę jej się z tego tłumaczyć, bo nie sposób się na to nie natknąć – dzieli się swoimi doświadczeniami radny Henryk Wilga. - Miała tu być sala kinowa, a są wykopy – dodaje, zastanawiając się, czy władze miasta nie mogłyby wpłynąć na inwestora, aby ten w końcu rozpoczął prace. Sytuacja niepokoi także radną Zofię Żarnoch. - To przecież centrum miasta. Ludzi drażni ten widok – zauważa. Z kolei Ewa Czerw przypomina, że to nie kto inny, a właśnie radni kilka lat temu zmienili przeznaczenie tego

terenu, pierwotnie przewidzianego na cele kulturalne, na usługowe. W rezultacie stanęło na tym, że w mającym tu w przyszłości powstać obiekcie handlowym znajdzie się jedynie niewielka sala kinowa.

MAŁY KROCZEK DO PRZODU Burmistrz Danuta Górska uważa jednak, że zmiana planu była podyktowana chęcią wyjścia naprzeciw inwestorowi. Niedawno uzyskała od niego zapewnienie, że z robotami ruszy wiosną przyszłego roku. Opóźnienia tłumaczył kryzysem oraz koniecznością dokończenia innej inwestycji w Ostrołęce. To kolejna już podawana przez niego data. Czy tym razem ostateczna? - Nie mamy żadnych narzędzi, żeby kogoś przymusić do rozpoczęcia prac – przyznaje Górska, apelując jednocześnie o cierpliwość. - Widać, że temu panu zależy, aby to zagospodarować – mówi. Według niej sygnałem świadczącym o poważnych zamiarach inwestora jest to, że przystąpił on do remontu odcinka ul. Ogrodowej. Inwestycja ma być zrealizowana do końca czerwca. - Na dziś to mały kroczek do przodu – ocenia burmistrz. (ew)

fot. internet

W CENTRUM MIASTA Zespół „Chabry” z Grodna, gość tegorocznych Dni Kresowych

Już po raz 19. w dniach 8-9 czerwca odbędą się w Szczytnie „Dni Kresowe”.Pierwszy dzień święta wypełnią koncert z udziałem gości z Grodna, wystawa fotografii i kiermasz prezentujący wydawnictwa kresowe m.in. „Rocznik Grodzieński.” Na kiermaszu, można też będzie spróbować grodzieńskiego chleba. Drugiego dnia organizatorzy zapraszają na uroczystą kresową mszę świętą w asyście pocztów sztandarowych i ze szczególną pamiątką z Grodna, uratowanym krzyżem z Fary Witoldowej. Po wojnie wielu Polaków z Grodna i Grodzieńszczyzny osiedliło się w Szczytnie. Herb Grodna jest podob-

ny do herbu Szczytna i przedstawia skaczącego przez płot jelenia św. Huberta. Grodno obok Lwowa, Wilna i Łucka odegrało wielką rolę w historii Polski, dlatego Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej postanowiło w tym roku przybliżyć nam właśnie to kresowe miasto. Liczące dziś ok. 300 tys. mieszkańców, położone na terytorium Białorusi Grodno, to miasto zajmujące ważne miejsce w historii Polski. Obecnie to właśnie tam mają swoje siedziby dwie największe na Białorusi polskie organizacje: Związek Polaków na Białorusi i ZS Polska Macierz Szkolna. Wojciech Szewczak

REKLAMY

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

9


SZCZYTNO: M iasto nie zgodziło się na poszerzenie gminnej ewidencji zabytków o proponowane obiekty

O czym pisaliśmy 20, 15 i 10 lat temu, czyli ...

Z „KURKOWEGO” ARCHIWUM 20 lat temu

fot. E. Kułakowska

O

Niekwestionowanym zabytkiem szczycieńskim są pozostałości zamku krzyżackiego

PRZYSTOPOWANY KONSERWATOR

Wojewódzki konserwator zabytków chciał, aby w gminnej ewidencji dotyczącej Szczytna znalazło się aż około tysiąca zaproponowanych przez niego obiektów. Na to nie zgodziły się jednak władze miasta, obawiając się związanych z tym rygorów. - Taki wpis powoduje, że najdrobniejszy remont wymaga uzgodnień, dodatkowych kosztów i wydłuża czas inwestycji – mówi sekretarz miasta Lucjan Wołos. Ostatecznie listę udało się skrócić jedynie do ponad 200 pozycji. Na uciążliwości związane z utrzymaniem zabytków skarży się wiele samorządów. Ich przedstawiciele zwracają uwagę, że państwo nakłada na nie kosztowny obowiązek, a samo przekazuje na ten cel zbyt mało środków. Przykładem może być Pasym, gdzie konserwator nakazał samorządowi renowację zabytkowej kaplicy cmentarnej pochodzącej z połowy XIX w. Według szacunków, koszt przedsięwzięcia to nawet kilkaset tysięcy złotych. Dla tonącego w długach pasymskiego samorządu to niewyobrażalna suma. Problemy z konserwatorem miały też niedawno władze Szczytna. Chciał on, aby w ustanowionej w zeszłym roku gminnej ewidencji zabytków znalazło się około tysiąca obiektów z terenu miasta. Szczycieński samorząd się na to nie zgodził. - Polemizowaliśmy z konserwatorem przez dłuższy czas, broniąc naszego stanowiska – mówi sekretarz miasta Lucjan Wołos. W ewidencji miały się znaleźć obiekty

10

nie tylko komunalne, ale i prywatne. - W przypadku wpisu do rejestru zabytków czy ewidencji na właścicieli nakładane są surowe rygory, nawet przy najdrobniejszym remoncie. Każda inwestycja wymaga uzgodnień, co powoduje dodatkowe koszty i wydłuża czas realizacji – tłumaczy Wołos. Ostatecznie stanowisko w sprawie zajął wojewoda. Stwierdził, że do ewidencji zostaną wpisane obowiązkowo te zabytki, które są już w rejestrze wojewódzkim oraz te, które miasto wyznaczy po uzgodnieniu z konserwatorem. W efekcie na listę zamiast tysiąca trafiło ponad 200 obiektów, w tym 173 budynki indywidualne, 3 zespoły budynków oraz 6 cmentarzy, a także założenie obronne przedzamcza wraz z fosą i jej otoczeniem oraz nawarstwienie kulturowe starego miasta Szczytna obejmujące centrum. - Jeżeli są na tym terenie prowadzone prace budowlane, konserwator narzuca wykonanie badań archeologicznych

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

– mówi Marta Deptuła – Sitarek, naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Prowadzone one były m.in. na przygotowywanych przez miasto do zbycia działkach przy ul. Andersa. W wojewódzkim rejestrze zabytków Szczytno reprezentują 24 budynki, z czego cztery stanowią własność miasta (Gimnazjum nr 1, sala gimnastyczna na ul. Barczewskiego, przedszkole na ul. Polnej, ratusz). W spisie są również zespoły budynków (SP3, browar, WSPol), założenia obronne przedzamcza na ul. Sienkiewicza, zamek z fosami oraz pięć cmentarzy. Do tego jeszcze, co było dla samorządu zaskoczeniem, w październiku ubiegłego roku konserwator wpisał do rejestru zabytków założenie urbanistyczne starego miasta. - To oznacza, że przyszli inwestorzy będą musieli nawiązywać do historycznej zabudowy – tłumaczy naczelnik. (ew)

d roku działa w Szczytnie Społeczna Straż Rybacka. Jej celem jest ochrona środowiska naturalnego lub raczej tego, co z niego zostało. Warunkiem przyjęcia do niej jest nie tylko nienaganna opinia o kandydacie, lecz również jego wysoka sprawność fizyczna (członkowie ćwiczą chwyty samoobrony). Społecznicy ze straży rybackiej zamierzają otoczyć specjalną troską nasze jeziora, w których zaobserwowano już kłusowników ogłuszających prądem ryby. Ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę, że przy takim tempie degradacji naszych akwenów za kilka lat staną się one martwe.

15 lat temu

P

rotest przeciwko warunkom pracy i płacy złożyło 25 lekarzy zatrudnionych w szczycieńskim pogotowiu. Jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione, zapowiadają złożenie wypowiedzenia o pracę. – Lekarz bez specjalizacji zarabia ok. 4,71 zł za godzinę, ze specjalizacją I stopnia – 5,26 zł, zaś z „dwójką” – 6,14 zł. Oczywiście brutto – mówi neurolog Krzysztof Bączek, którego w parze z chirurgiem Adamem Skowrońskim upoważnili koledzy do rozmów z prasą. Dyrektor ZOZ Teresa Paciorkowska-Olbryś przesłała każdemu z protestujących pismo, w którym informuje, że podwyżki płac nie są możliwe. Lekarze nie dają za wygraną. – Jeśli mamy pracować non stop 36 czy więcej godzin, a tak się często zdarza wbrew kodeksowi pracy, to przynajmniej za godziwe pieniądze – tłumaczą.

10 lat temu

S

zczycieńscy radni debatowali nad tym, do której godziny mają być czynne lokale gastronomiczne. – Od słuchania głośnej muzyki przez całą noc może człowieka cholera wziąć – psioczyła radna Zofia Żarnoch, apelując o poszanowanie prywatności ludzi mieszkających w sąsiedztwie lokali. Dobrą receptą na to, by klienci się nie upijali byłaby, jej zdaniem, obowiązkowa konsumpcja. – Kiedyś było nie do pomyślenia, aby alkohol można było kupić bez zakąski czy piwo bez koreczka. A teraz nachlają się jeden z drugim, a potem załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne i wszczynają burdy – utyskiwała radna. oprac. (o)


DŹWIERZUTY: Po zimie wykonawca nie pojawił się

SZCZYTNO: Zamiast łatania dziur będzie nowa nalewka asfaltowa

na placu budowy

Wykonawca inwestycji nie daje znaku życia, gmina musi szukać nowego

- Jeszcze dwa miesiące temu wykonawca zapewniał nas, że wszystko jest w porządku i wkrótce po zimowej przerwie wznowi prace – mówi wójt Czesław Wierzuk. Do dziś jednak plac budowy pozostaje pusty. – Wykonawca nie odpowiada ani na nasze telefony, ani faksy, ani maile. Gminie nie pozostało więc nic innego jak zinwentaryzować wykonane już prace i ogłosić przetarg na dokończenie robót. Jeśli wykonawcę uda się wyłonić do końca czerwca br. jest szansa, że zachowany zoOGŁOSZENIE

stanie termin realizacji inwestycji wyznaczony na koniec br. Nawet gdyby nie udało się go dotrzymanć, nie ma ryzyka utraty rządowego dofinansowania w wysokości 700 tys. zł. Tak przynajmniej zapewnia wójt. Uspokaja też, że gmina na niczym nie straci, większe kłopoty mogą mieć za to podwykonawcy. Co mogło być przyczyną zerwania kontraktu? – Wykonawcy mówili, że ubiegają się o kredyt w banku. Widocznie go nie dostali – przypuszcza wójt.

Wójt Czesław Wierzuk: – Wykonawca nie odpowiada ani na nasze telefony, ani faksy, ani maile

Wszechobecne łaty znikną wkrótce z ulicy Linki

Przypomnijmy, że do przetargu na budowę sali w Orżynach przystąpiło aż dwanaście firm, m.in.

fot. Ł. Łogmin

Gmina Dźwierzuty ma kolejny problem z wykonawcą prowadzonej na jej terenie inwestycji. Kilka miesięcy temu zapaść finansowa Ekomelbudu spowodowała zerwanie przez nią kontraktu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Teraz prawdopodobnie te same czynniki spowodowały przerwanie budowy sali sportowej przy szkole w Orżynach.

fot. M.J.Plitt

PRZERWANA INWESTYCJA

z Białej Podlaskiej, Przasnysza, Olsztyna, Mrągowa i Szczytna. Najkorzystniejszą ofertę – za 2,2 mln zł przedstawiło przedsiębiorstwo CEPROBUD z Ciechanowa. W ramach zadania powstanie sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalno-technicznym i przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej, prądu. Oprócz tego istniejący szkolny budynek i biblioteka zostaną wyposażone w centralne ogrzewanie. Projektowana powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej z zapleczem to ponad 950 m2 . (o)

REMONTY NA DROGACH Cztery odcinki miejskich dróg pełniące ważne funkcje komunikacyjne doczekają się wreszcie remontu. Oprócz nowej nawierzchni asfaltowej pojawią się nowe chodniki. Ulice Solidarności, Kochanowskiego, Linki i Krzywa należą do jednych z najgorszych pod względem stanu nawierzchni w Szczytnie. Już wkrótce to się zmieni. W ubiegłym tygodniu miasto wyłoniło wykonawcę remontu jezdni oraz chodników. Najniższą cenę spośród 4 oferentów – 1,4 mln zł zaproponowała firma Skanska. W przypadku trzech pierwszych ulic roboty dotyczyć będą tylko ich najbardziej zniszczonych odcinków. - Rezerwując środki na naprawę tych dróg, braliśmy pod uwagę nie tylko kiepski stan ich nawierzchni, ale też ważną funkcją komunikacyjną jaką pełnią – mówi wiceburmistrz Krzysztof Kaczmarczyk. Dodaje, że co roku trzeba było przeznaczać coraz większe kwoty na łatanie znajdujących się w nich dziur. W dalszej kolejności przebudowy doczeka się ulica Habandta. Wkrótce miasto ogłosi na te roboty przetarg. (o)

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

11


SZCZYTNO: Zygmunt Gołaszewski wybrany ponownie prezesem koła Związku Kombatantów wspólnego zarządu organizacji

ZAPOMNIANI

fot. E. Kułakowska

PRZEZ RZĄDZĄCYCH

zrzeszających kombatantów postulował także jeden z uczestników zebrania. - Powinniśmy się zjednoczyć i wybrać jedno gremium, które by nas reprezentowało na zewnątrz, bo jesteśmy zapomniani przez rządzących – apelował. Inna uczestniczka zebrania domagała się z kolei od starosty Jarosława Matłacha, by wpłynął na to, aby mieszkańcy z okazji świąt państwowych wywieszali flagi Zygmunt Gołaszewski: na swoich domach. - Podczas kampanii wyborczych Obecnie, jak mówiła, nasłuchaliśmy się wielu prawie ich nie widać obietnic, które nie zostały na budynkach jednozrealizowane. Obok starosta Jarosław rodzinnych czy bloMatłach kach. W odpowiedzi starosta zapowiedział, że postara się wystąpić ze stosowną odezwą do społeczności lokalnej. Zaznaczał jednak, że nie może nikogo zmusić do wywieszenia flagi na prywatnym budynku.

Członkowie Koła Powiatowego Związku Kombatantów RP wybrali nowy Zarząd. Na jego czele ponownie stanął Zygmunt Gołaszewski. Podczas zebrania padło wiele gorzkich słów na temat tego, jak władze centralne traktują kombatantów, których szeregi z roku na rok się kurczą. NIESPEŁNIONE OBIETNICE Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się w piątek 24 maja w Zespole Szkół nr 2. Uczestnicy wysłuchali sprawozdania prezesa Zygmunta Gołaszewskiego o działalności Zarządu w kadencji 2009 – 2013. W swoim wystąpieniu nie szczędził on krytycznych słów pod adresem władz centralnych.

- Podczas kampanii wyborczych nasłuchaliśmy się wielu obietnic, które nie zostały zrealizowane – wytykał. Przypomniał, że prace nad ustawą o kombatantach trwają w sejmie już od 2011 r. i na razie nie ma widoków na ich finał. - Pewnie kiedy zostanie ona uchwalona, wielu z nas już nie będzie – mówił z przekąsem prezes Gołaszewski.

Wojewódzkiego Związku Kombatantów Julian Apanel ubolewał, że wśród organizacji kombatanckich nadal istnieją podziały historyczne. - Dziś młodzi politykierzy twierdzą, że ci, którzy przyszli z armią ze wschodu to komuniści. Żołnierz spod Lenino ma teczkę w IPN, jego awansować nie można – żalił się prezes, apelując do kombatantów, by nie dali się podzielić. - Jesteśmy Polakami, przelewaliśmy tę samą krew, bez względu na to, czy szliśmy ze wschodu czy zachodu. Wybór

APEL O JEDNOŚĆ Obecny na spotkaniu prezes Warmińsko-Mazurskiego Zarządu

NOWY-STARY PREZES Głównym punktem obrad było wybranie nowego zarządu koła. Jego prezesem ponownie został Zygmunt Gołszewski. Na wiceprezesa wybrano Jerzego Szczecińskiego, sekretarza – Erykę Mariańską, skarbnika – Barbarę Mulson, na członka Zarządu – Daniela Wąsowskiego. W planach na kolejną kadencję nowe władze mają m.in. wystąpienie do władz miasta o rozważenie zorganizowania izby pamięci gromadzącej pamiątki po kombatantach oraz przekazanie sztandaru pod opiekę wybranej instytucji, która go zabezpieczy i będzie w stanie wystawić poczet w trakcie uroczystości. Członkowie związku podjęli ponadto uchwałę potępiającą głośny ostatnio serial nadawany w niemieckiej telewizji ukazujący żołnierzy Armii Krajowej jako nacjonalistów współpracujących z Niemcami. (ew)

WIELBARK: Uczniowie SP w Zabielach przez cały rok uczestniczyli w charytatywnej akcji

„Nakręcili się na pomaganie” - tak można powiedzieć o trzynaściorgu uczniach ze Szkoły Podstawowej w Zabielach, którzy przez ostatnie kilka miesięcy zbierali plastikowe nakrętki dla Wiktorii na zakup wózka inwalidzkiego. Efekty zbiórki uczniów można było obejrzeć podczas akcji poboru krwi w Wielbarku, kiedy to dostarczano worki wypełnione nakrętkami. Trzynaścioro uczniów przez cały rok

12

chętnie i bezinteresownie je zbierało, by pomóc mieszkance gminy Wielbark. Wielbarski Klub Honorowych Dawców krwi podziękował dzieciom za szczególne zaangażowanie w

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

fot. archiwum HDK Wielbark

NAKRĘCENI NA POMAGANIE

Uczniowie zbierający nakrętki otrzymali specjalne podziękowania

akcję charytatywną. W miniony czwartek (23 maja) na szkolnym apelu uczniowie odebrali podziękowania i drobne upominki.

- Wyróżnione dzieci zaimponowały wielbarskiemu klubowi krwiodawców swoim zaangażowaniem i skromnością – mówi szefowa wielbarskiego klubu HDK Milena Rutkowska. Najwięcej nakrętek zebrało rodzeństwo Paulina i Paweł Prusikowie. Oprócz Szkoły Podstawowej w Zabielach, korki systematycznie zbierają i przekazują również uczniowie z ZS w Lipowcu i Szkoły Podstawowej w Łatanej Wielkiej. (k)


HISTORIA Robert Macht we wspomnieniach córki, cz. I

SPRAWA BANKU MAZURSKIEGO

Dowód osobisty Roberta Machta z 1946 roku. Autor zdjęcia: Wolfgang Thielke.

W latach 1926 - 1938 mieszkałam w Ortelsburgu. Tak nazywało się dzisiejsze Szczytno przez 700 lat, aż do końca II wojny światowej. Jestem córką inżyniera i przedsiębiorcy Roberta Machta, który w dawnych Prusach Wschodnich projektował i budował mosty. Obecnie mam 92 lata i mieszkam w Rzymie. W latach 2002 - 2006 opisałam historię swojego ojca i opublikowałam ją w „Ortelsburger Heimatboten” (Rocznik zrzeszenia byłych mieszkańców Ortelsburga) pod tytułem „Odyseja mojego ojca”. Publikując biografię ojca i rodziny chciałam przekazać swoje wspomnienia szerszemu gronu. Byłam bezpośrednim świadkiem opisywanych wydarzeń. Jest to cenny wkład w historię naszego miasta. Był rok 1925. Mój ojciec był wówczas bezrobotny. Zbieg okoliczności sprawił, że podczas podróży pociągiem z Lyck (obecnie Ełk) do Johannesburg (obecnie Pisz), otrzymał od dwóch współpasażerów, Polaków, propozycję objęcia stanowiska dyrektora tak zwanego Polskiego Banku Ludowego „Bank Mazurski” w Ortelsburgu. Ten dziwny zbieg okoliczności powinien wzbudzić w

nim podejrzenia; zwłaszcza w czasie, kiedy polscy aktywiści szukali na niemieckich terenach współbojowników w sprawie mazurskiej. Lukratywne stanowiska nie leżały wtedy, w czasie najwyższego bezrobocia, na ulicy lub w przedziale wagonu. Jednak nic nie wzbudziło jego podejrzeń. Przynajmniej nie od razu. W 1926 roku przyjął stanowisko. Przecież mój ojciec był Mazurem. Południowa część Mazur to rodzinne strony zarówno dla Niemców jak i Mazurów, Polaków i Litwinów. Dlaczego więc nie miałby pracować dla polskiego pracodawcy? Ojciec mówił i pisał płynnie po polsku oraz był doskonałym matematykiem. Poza tym znał się na rachunkowości i bilansach finansowych. Tę umiejętność nabył w czasie I wojny światowej, jako płatnik w wojsku. Mój ojciec urodził się w 1881 roku w Rostken (dziś Rostki) w powiecie Johannesburg (dzisiaj Pisz). Uczęszczał do szkoły w Johannesburgu. Studiował w Bromberg (obecnie Bydgoszcz) i Strassburgu, gdzie założył własne przedsiębiorstwo. (Zapisy w niektórych polskich bibliografiach podają inne informacje na ten temat. Ich wiarygodność jest bardzo wątpliwa).

Pierwsza wojna światowa skończyła się zagarnięciem Strassburga przez Francję. Mój ojciec wraz z matką Kathariną, która pochodziła z Niemieckiej Nadwołżańskiej Autonomicznej Republiki Radzieckiej, zostali wydaleni ze Strassburga w 1920 roku i wrócili do Prus Wschodnich. W Rostken, gdzie mój dziadek w przeszłości prowadził karczmę, znaleźli skromne mieszkanie. Brakowało jednak środków finansowych do życia. Tam właśnie urodziłam się w 1920 roku. Dzieciństwo spędziłam beztrosko wśród wiejskiej społeczności. Ojciec początkowo pracował jako robotnik dniówkowy. Późnej, jako doradca prawny w procesach, pomagał gospodarzom mówiącym po mazursku. Przy tej okazji dowiedział się wiele o troskach i potrzebach mazurskiej ludności. Wstąpił do stowarzyszenia mazurskiego. Miał nadzieję, że stowarzyszenie będzie reprezentować interesy mazurskiej ludności. W wyniku nacisków ze strony polskiego konsula w Lyck kandydował również w wyborach wojewódzkich i regionalnych do Ludowej Partii Mazurskiej. Po dwóch latach, zorientował się, że obce mocarstwo nadużyło jego zaufania. Nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Wolno mu było udzielać pożyczek bankowych jedynie chłopom, którzy byli lojalni w stosunku do Polski. Uczestniczył w spotkaniach polskich konsulów w Lyck, Allenstein (obecnie Olsztyn) i Königsberg (obecnie Kaliningrad), na których otwarcie opracowywano plany przewrotowe. Dywagowano, jak za pomocą gazet, kalendarzy, banków, zrzeszeń sportowych oraz duchownych zrobić z Mazurów Polaków. Na tych spotkaniach wbrew prawu organizowano przemyt

materiałów propagandowych państwa polskiego, które następnie przewożono w bagażach dyplomatycznych przez granicę. Tutaj decydowano, w jaki sposób pieniądze z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych powinny być rozdzielane wśród w działających w ukryciu polskich aktywistów. Te wywrotowe i zbrodnicze plany zagrażały istnieniu banku, który nieuchronnie musiałby przestać istnieć – tak myślał wówczas mój ojciec. Z uwagi na to, że Bank Ludowy był bankiem spółdzielczym, mój ojciec wezwał na zebraniu legalnych właścicieli do zmiany nazwy banku na Mazurski Bank Ludowy oraz zmiany systemu kredytowania w taki sposób, aby nie tylko polscy klienci mogli otrzymywać pieniądze. W tym samym czasie ojciec napisał „Memorandum o przyczynie, celu i finansowaniu mazurskiego ruchu”. Obecnie „Memorandum” jest przechowywane w archiwum w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie. W tym utworze ojciec zarzuca polskim konsulom i aktywistom tajne, nielegalne działania. Nazywa to zdradą mazurskiej ludności i jej stron rodzinnych. Dowodem na to, że mój ojciec miał rację, jest publikacja dwóch polskich oficerów, Adama Szymanowicza i Artura Gołębiowskiego pt.: „Działalność Ekspozytury nr 2 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego wobec ludności mazurskiej w latach trzydziestych XX wieku”. W pracy tej czytamy: Jako część zorganizowanej pracy, utworzono pięć komórek wywrotowych, dwa w powiecie Stuhm (obecnie Sztum), dwa w powiecie Allenstein i jedną na Mazurach. Zadaniem aktywistów było, aby w razie wojny z Niemcami, szerzyć terror i grozę poprzez napady i sabotaż. Vera Macht (cdn.) OD REDAKCJI: Publikujemy nadesłane przez malarkę Verę Macht wspomnienia dotyczące jej ojca Roberta Machta (1881 - 1952). Zachowaliśmy oryginalną pisownię i styl. Redakcja nie ingerowała w zaprezentowane treści.

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

13


na Supersołtysa

ROLNIK I EMERYTOWANY STRAŻAK

Wielkimi krokami zbliża się finał naszego plebiscytu na Supersołtysa. Do zakończenia głosowania pozostał już tylko nieco tydzień. W tym numerze „Kurka” przybliżamy sylwetki sołtysów z gminy Świętajno, Zdzisława Grzyba z Chochoła i Andrzeja Bełcikowskiego z Długiego Borku. ZDZISŁAW GRZYB – Chochół (DPSUPERSOL13) Ma 55 lat, żonaty, troje dzieci, trzech wnuków. Wraz z żoną, synem i synową prowadzi średniej wielkości gospodarstwo rolne. Jest jednym z trzech sołtysów w gminie Świętajno o najdłuższym stażu jeśli chodzi o pełnienie tej funkcji. Na czele sołectwa stoi już 22 lata. - Po prostu nie ma innych chętnych na sołtysowanie – mówi pan Zdzisław. Nie ma się co dziwić – Chochół to bardzo mała wieś, zamieszkiwana przez około 50 osób. Gospodarzy tu tylko dwóch rolników. Część

mieszkańców dojeżdża do pracy w Szczytnie, część nie ma w ogóle zat r ud n ienia. Jedyne, co w ciągu ostatnich kilku lat udało się tu zmienić, to postawić nowy przystanek autobusowy wraz z zatoczką. - Nasz wieś jest za mała, by budować np. świetlicę – przyznaje otwarcie sołtys.

ANDRZEJ BEŁCIKOWSKI – Długi Borek (DPSUPERSOL12) Ma 62 lata, ż o n a t y, czworo dzieci. Funkcję sołtysa pełni trzecią kadencję, a drugą jest radnym gminy Świętajno. Obecnie na emeryturze, wcześniej był funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Do dziś zresztą ruch strażacki jest mu bardzo bliski. W OSP Długi Borek piastuje funkcję skarbnika, z racji swojego doświadczenia opiekuje się też jednostką od strony merytorycznej. Dwa lata temu miejscowa straż otrzymała sztandar. Uroczystość zbiegła się z oddaniem do użytku wyremontowanej świetlicy. - Takiej imprezy nie było u nas

od czterdziestu lat – wspomina pan Andrzej. Niedawno pod patronatem OSP udało się pozyskać środki zewnętrzne na zakup wyposażenia na plac zabaw. W przyszłości mieszkańcy chcą zagospodarować posiadany już teren pod boisko. Dzięki zaangażowaniu sołtysa i przy wsparciu wójta, udało się skłonić powiat do remontu lokalnej drogi żwirowej. Teraz trwają zabiegi o modernizację odcinka asfaltowego biegnącego przez wieś. - Jest on mocno zniszczony przez samochody ciężarowe jeżdżące do Sarii – mówi sołtys. Pan Andrzej jest członkiem Koła Łowieckiego „Rogacz” w Świętajnie. W wolnych chwilach lubi czytać książki, głównie o tematyce historycznej. (kee)

UWAGA!

Na kupony i SMS-y z nazwiskami kandydatów do tytułu Supersołtysa czekamy do piątku, 7 czerwca.

14

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

Głosować można zarówno za pomocą kuponów, jak i SMSów. Wystarczy wpisać kod umieszczony obok nazwiska kandydata i wysłać go pod numer 72624. Koszt 2 zł + VAT OTO FINAŁOWA PIĘTNASTKA: GMINA DŹWIERZUTY: Kazimierz Malik – Dźwierzuty (DPSUPERSOL1), Agnieszka Rudnicka – Dąbrowa (DPSUPERSOL2) JEDWABNO: Iwona Arbatowska – Lipniki (DPSUPERSOL3), Magdalena Gąsiorowska - Burdąg (DPSUPERSOL4), PASYM: Grzegorz Wanowicz – Dybowo (DPSUPERSOL5), Andrzej Kwiatkowski – Grom (DPSUPERSOL6) ROZOGI: Katarzyna Tyc – Łuka (DPSUPERSOL7), Danuta Ruszczyk – Klon (DPSUPERSOL8) GMINA SZCZYTNO: Andrzej Gers – Szymany (DPSUPERSOL9), Adolf Pasztaleniec – Trelkowo (DPSUPERSOL10), Aneta Kisiel - Wawrochy (DPSUPERSOL11) ŚWIĘTAJNO; Andrzej Bełcikowski – Długi Borek (DPSUPERSOL12), Zdzisław Grzyb – Chochół (DPSUPERSOL13) WIELBARK: Franciszek Klimek – Lejkowo (DPSUPERSOL14), Dorota Kostrzewa – Przeździęk Wielki (DPSUPERSOL15).

Inicjatywa, która ma na celu upamiętnienie byłych mieszkańców

fot. AK

ŚWIĘTAJNO Prezentujemy finalistów Plebiscytu

Stary cmentarz w Starych Czajkach nie jest odwiedzany nawet przez miejscowych

NA RATUNEK STARYM CMENTARZOM

Wójt gminy Świętajno Janusz Pabich wystąpił z inicjatywą zabezpieczenia lokalnych, starych cmentarzy. Potrzebę takich działań uzasadnia chęcią oddania szacunku i hołdu tym, którzy tu kiedyś żyli.

Stare, często zapomniane cmentarze znajdują się niemal w każdej miejscowości w gminie Świętajno. Są one pamiątką pozostałą po dawnych mieszkańcach tych ziem, którzy tu niegdyś żyli, gospodarzyli i zostawili swoje majątki. W połowie maja odbyło się w gabinecie wójta Pabicha specjalne spotkanie poświęcone zachowaniu dziedzictwa kulturowego Mazur poprzez objęcie szczególną pieczą starych cmentarzy. Uczestniczyli w nim m.in. : ks. Mirosław Lango z parafii Spychowo oraz ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelicko- augsburskiej w Szczytnie. W planach gminy jest inwentaryzacja i zabezpieczenie wszystkich starych cmentarzy. Początkowo w grę wchodzić będzie postawienie samych bram, później, jeśli znajdą się środki, pełnych ogrodzeń. Obecnie gmina nie posiada środków zewnętrznych na ten cel. - Postaramy się ubiegać o środki unijne z projektu, jeśli jakiś tematycznie będzie dotyczył tej problematyki – zapowiada przewodniczący Rady Gminy Świętajno Dariusz Rokicki. Włodarze gminy liczą także na to, że znajdzie się osoba, która podejmie się napisania pracy naukowej o lokalnych, starych cmentarzach. Zebrane informacje posłużyłyby pogłębieniu wiedzy na ich temat wśród miejscowych. W dalszych planach jest stworzenie symbolicznego grobu na jednej z nekropolii i oddanie go pod opiekę społeczeństwa, a także umieszczenie tablic pamiątkowoinformacyjnych, które przybliżyłyby każdemu odwiedzającemu cmentarz jego historię. AK


Kolejna wystawa podróżnika, policjanta i fotografika zafascynowanego Ameryką Łacińską

MEKSYKAŃSKI WIECZÓR

Ryszard Sobolewski gościł w szczycieńskim muzeum już po raz drugi. Przed rokiem można tu było obejrzeć wystawę jego zdjęć powstałych podczas wyprawy do Ekwadoru i na Wyspy Galapagos. Najnowsza ekspozycja jest poświęcona Meksykowi. – To pierwszy kraj, do którego marzyłem pojechać – mówił Ryszard Sobolewski podczas wernisażu (24 maja). Podczas otwarcia wystawy towarzyszyło mu zaprzyjaźnione małżeństwo polsko-meksykańskie. Zwiedzający mieli więc okazję, by sfotografować się z rodowitą Meksykanką, z czego zresztą

skwapliwie korzystano. Autor prezentowanych fotogramów przyznawał, że jest to kraj, który szczególnie go fascynuje. – Jeśli ktoś z państwa raz tam pojedzie, na pewno będzie chciał wrócić – mówił pan Ryszard, który przed kilkoma laty został uhonorowany przez prezydenta Meksyku za propagowanie kultury tego kraju. W piątkowy wieczór w ciekawy sposób opowiadał zwiedzającym o niemal każdym prezentowanym zdjęciu. Podróżnik zwiedzał m.in. zabytkowe miasta Majów, takie jak Palenque czy Chichen Itza, gdzie do dziś zachowały się tajemnicze

Jabłonie ozdobne

fot. E. Kułakowska

Nie trzeba wcale jechać do Meksyku, by zetknąć się z bogatą kulturą tego kraju. Wystarczy wybrać się do Muzeum Mazurskiego na wystawę fotogramów Ryszarda Sobolewskiego, z zawodu policjanta, z zamiłowania podróżnika zafascynowanego Ameryką Łacińską. Prezentowane w Szczytnie prace ukazują zarówno zabytki pamiętające czasy Majów, jak i przyrodę oraz mieszkańców Meksyku.

ruiny świątyń oraz piramidy. Opowiadał także o swojej wizycie w Muzeum Antropologicznym w Ciudad Mexico, gdzie znajduje się słynny z powodu zapowiedzi końca świata kalendarz Majów. – Został on wykuty w kamieniu, ma średnicę około czterech metrów. To niesamowity eksponat,

który polecam zobaczyć – zachęcał pan Ryszard. Na zakończenie wieczoru na gości czekał kolejny, tym razem muzyczny akcent związany z Meksykiem. Był to występ zespołu mariachi „Los Amigos”, który zaprezentował znane wszystkim, choć nie zawsze kojarzone jako meksykańskie, piosenki. (ew)

rowego przez wszelkie odcienie różu. Dodatkowym atutem tych jabłoni są obok kwiatów i przebarwiających się liści – kolorowe jabłuszka występujące w bardzo dużych ilościach i zdobiące ogród aż do zimy. Jabłuszka te z powodzeniem mogą być wykorzystywane do robienia przetworów. Chętnie też są zjadane późną jesienią przez drobne ssaki oraz ptaki.

by jak parch czy mączniak, a także szkodniki: mszyce, gąsienice. Dlatego choroby te i szkodniki trzeba systematycznie zwalczać, bo przestaną być w pełni dekoracyjne. Większość ozdobnych jabłoni jest w pełni odporna na nasze spadki temperatury zimą i może spokojnie zimować bez osłony. Oczywiście zdarzyć się może, że po zbyt mroźnej zimie przemarznie większość pąków kwiatowych i wtedy kwitnienie będzie mniej obfite. Rajskie jabłonie można uznać za długowieczne, bowiem dożywają do 50 i więcej lat. Zachęcając do uprawy rajskich jabłoni chciałbym podkreślić, by przy zakupie drzewek kierować się zarówno barwą kwiatów i owoców, ale także odpornością, zwłaszcza na parch. Odpornymi na tę chorobę są między innymi: hopa o kwiatach lilaróż i jasnoczerwonych owocach, kobendza – purpuroworóżowe kwiaty i purpurowo-czerwone owoce, Makowiecki – purpurowe kwiaty i purpurowo-czerwone owoce, Ola – różowe kwiaty, purpurowoczerwone owoce, royalty – lilaróżowe do czerwonego kwiaty i czerwone owoce, wintergold – białe kwiaty i żółte owoce. Stanisław Stefanowicz

fot. D. Stefanowicz

Autor artykułu wśród kwiatów rajskiej jabłoni

Jabłonie to drzewa, które kojarzą się nam niemal wyłącznie z sadami. Obecnie istnieje około 10 tysięcy uprawianych odmian łączonych przez niektórych w jeden gatunek – jabłoń domowa. Jabłonie uprawiano już około 10 tys. lat p.n.e. na Bliskim Wschodzie. W Polsce znaleziono ślady owoców w wykopaliskach Biskupina (około 1600 lat p.n.e.). Obok tak wielu odmian jabłoni rosnących w naszych sadach istnieje bardzo duża liczba przepięknych odmian ozdobnych tych roślin, ale nie są one tak popularne na naszych działkach jak inne kwitnące wiosną rośliny. Jabło-

nie ozdobne to zazwyczaj niewielkie drzewa lub krzewy (wysokości 4-6 m), które z powodzeniem mogą rosnąć na niewielkich powierzchniach działki. Ich wielkość i kształt można regulować poprzez systematyczne cięcie. Rośliny te nazywane są potocznie rajskimi jabłuszkami. Znanych jest ponad 400 odmian ozdobnych tych roślin, wśród których są nie tylko te najpiękniejsze, ale też te najbardziej odporne na choroby, bo tych jabłonie mają bardzo dużo. Rajskie jabłonie kwitną w maju, zaraz po magnoliach. Barwa ich kwiatów waha się zwykle od białego do purpu-

Podczas otwarcia wystawy Ryszardowi Sobolewskiemu towarzyszyła zaprzyjaźniona Meksykanka

Pielęgnacja i wymagania

Rajskie jabłonie są łatwe w uprawie. Wystarcza im umiarkowanie żyzna gleba, bowiem w zbyt żyznych mają tendencję do silnego wzrostu i mniejszego kwitnienia. Dobrze znoszą okresy suszy, gorzej reagują na długotrwałe zalewanie korzeni. Najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych, ale i lekki półcień jest dla nich korzystny. Zdecydowanie pomniejsza kwitnienie brak światła. Tak jak odmiany owocowe muszą być w pierwszych latach regularnie cięte. Dla uzyskania odpowiedniego pokroju cięcie należy wykonać późną jesienią lub zaraz po zimie, zaś wczesnym latem usuwajmy „wilki”. Ozdobne jabłonie są wrażliwe na różnego typu choro-

REKLAMA

Marynata z rajskich jabłuszek 1 kg całych, nieobranych jabłuszek z ogonkami dokładnie umyć w ciepłej wodzie, po czym w lekko zakwaszonej kwasem cytrynowym wodzie obgotować 2 minuty, przelać zimną wodą i ułożyć w słoikach. Zalać gorącą zalewą sporządzoną z 1,5 szklanki wody, 0,4 kg cukru, 20 g kwasu cytrynowego, szczypty soli, 1-2 ziaren ziela angielskiego, 2-3 goździków, cynamonu. Pasteryzować około 15 minut.

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

15


Czy dopiero odgórne rozwiązania spowodują, że Szczytno poszerzy swoje granice? Zastrzega jednak, że na poszerzenie

fot. M.J.Plitt

MIASTO

granic czy ewentualne połączenie obu samorządów, trzeba jeszcze poczekać. – Za jakieś dziesięć lat tworzenie większego obszaru inwestowania będzie nieuchronne – prognozuje, wyrażając przekonanie, że samorządowcy po pewnym czasie sami dojdą do takich wniosków. – Na razie nie można tego forsować na siłę – mówi prezes. Zdaniem starosty JaroSzczytno sława Matłacha dziś popod względem łączenie samorządów jest gęstości zaludnienia nierealne. – Mieszkańcy przoduje zbyt mocno utożsamiaw województwie ją się z jednej strony z gminą, a z drugiej – z miastem – uważa. Według niego za połączeniem przemawiają jednak czynniki ekonomiczne. Dlatego byłoby dobrze, gdyby możliwe stało się łączenie pewnych zadań poszczególnych samorządów. Jako przykład podaje choćby wyłanianie jednego wykonawcy na odbiór śmieci. Według starosty na ten temat w pierwszej kolejności powinni się wypowiedzieć mieszkańcy. – To bardzo ważna inicjatywa, dlatego ewentualne zmiany muszą być poprzedzone referendum – mówi Matłach.

Z OBWARZANKIEM

Jak bumerang powraca temat poszerzenia granic Szczytna. Potrzebę taką dostrzegają m.in. miejscy radni, zwracając uwagę, że stolicy powiatu brakuje terenów inwestycyjnych oraz działek budowlanych. Wójt Sławomir Wojciechowski nie chce jednak o tym słyszeć, a zgłaszane pomysły nazywa „poronionymi”. Z kolei burmistrz Górska zachęca radnych miejskich, by prowadzili rozmowy z gminnymi samorządowcami w celu „przygotowania atmosfery”. NIEUDANE STARANIA Problem poszerzenia granic Szczytna nie jest nowy. Starania o to podejmowali już burmistrzowie Henryk Żuchowski i Paweł Bielinowicz. Ten pierwszy wystąpił ze stosownym wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych, ale opór gminy spowodował, że zamiaru nie udało się zrealizować. Jak mówił w rozmowie z „Kurkiem” były burmistrz, jego poprzednicy popełnili poważne błędy zgadzając się na podłączenie podszczycieńskich miejscowości do miejskiej infrastruktury. Stąd, zdaniem Żuchowskiego, dziś sprawa poszerzenia granic miasta może być trudna do przeprowadzenia. – Gmina nie ma żadnego interesu, by oddać nam swoje tereny – uważa były burmistrz. Z kolei Paweł Bielinowicz w czasie swoich rządów zwrócił się do samorządu gminnego o zamianę terenów, na których znajdowały się miejskie inwestycje, takie jak stacja uzdatniania wody (Lipowa Góra Wsch.) oraz oczyszczalnia ścieków (Nowe Gizewo). Także i w tym przy-

16

padku miasto napotkało na stanowczy opór gminy. Według Bielinowicza, obecna sytuacja to niechlubny spadek po epoce PRL-u, kiedy to powstawały wokół miast duże gminy. – To nie służy rozwojowi. Byłoby lepiej graniczyć z kilkoma gminami, a nie jedną, żyjącą kosztem miasta – mówił w rozmowie z „Kurkiem” Paweł Bielinowicz.

LICZY SIĘ SILNIEJSZY Były zastępca naczelnika miasta, a potem, na przełomie lat 70. i 80., naczelnik Bogusław Palmowski uważa, że dziś poszerzanie granic nie ma większego sensu ze względu na malejącą liczbę mieszkańców. – Kiedyś Szczytno było planowane na 35 tysięcy. Teraz ludzie się stąd wyprowadzają do gminy i są zadowoleni – uważa Palmowski. Przypomina, że kiedy on pracował w urzędzie, w planach zagospodarowania przestrzennego znajdowały się 2-3-kilometrowe strefy inwestycji miejskich. – Sprawy te koordynował powiat i w razie

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

potrzeby zawsze można było się dogadać – wspomina. Z drugiej strony jest zdania, że gminy wokółmiejskie powinny być zlikwidowane. – Ograniczyłoby to znacznie koszty administracji – mówi, dodając, że przy obecnych rozwiązaniach to samorząd gminny jest w lepszej sytuacji. – Nie musi ponosić nakładów związanych z utrzymaniem swojej stolicy, podczas gdy inne, mniejsze gminy w naszym powiecie do nich kierują gros środków – mówi Palmowski. Konieczność poszerzenia granic miasta widzi również były poseł, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Adam Krzyśków. – To trudny temat, wymaga konsensusu, ale na dłuższą metę granice powinny być poszerzone – uważa. Podobnego zdania jest także prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” Kazimierz Samojluk. – Obserwując zachodzące zmiany społeczne i przepływ kapitału na rynku widać wyraźnie, że dziś liczy się silniejszy – mówi.

BRONIĄ GRANIC JAK NIEPODLEGŁOŚCI O potrzebie poszerzenia granic Szczytna mówią też miejscy radni. Niedawno temat ten wywołał podczas jednej z komisji wiceprzewodniczący RM Klaudiusz Woźniak z Platformy Obywatelskiej. – Gmina Szczytno bardzo dużo na tym zyska, bo wiele osób mieszkających na jej terenie pracuje w mieście – twierdzi Woźniak. – Myślę, że można rozmawiać, negocjować – dodaje. Uważa, że miasto ma większe możliwości przyciągnięcia inwestorów, o ile dysponuje odpowiednimi terenami. Burmistrz Szczytna Danuta Górska podchodzi do sprawy ostrożnie. Potwierdza jednak, że problem jest, o czym świadczy choćby niedawna dyskusja samorządowców z wiceminister administracji i cyfryzacji, podczas której podnoszono kwestię gmin „obwarzanków”. – Jesteśmy jednym z wielu miast, których ta sprawa dotyka. Każdy jednak broni swoich granic jak niepodległości – mówi burmistrz. Dodaje, że to problem polityczny. – Jeśli ja zaczynam rozmawiać, to jest trochę wywołana wojna, natomiast trzeba pewien grunt polityczny wypracować – uważa Górska, zachęcając miejskich radnych, aby podejmowali rozmowy na ten temat z samorządowcami gminnymi, w celu przygotowania „wstępnej atmosfery”. Przyznaje, że Szczytno ma obecnie bardzo duży stopień zagęszczenia, jeden z najwyższych w województwie. – Mamy mało terenów inwestycyjnych. Gdybyśmy chcieli budować jakieś budynki wielorodzinne, to


fot. archiwum x2

być może trzeba by było kupić na ten cel teren od gminy – nie wyklucza burmistrz. Reprezentant PiS-u, radny powiatowy Szczepan Olbryś. uważa, że do sprawy trzeba podejść poważnie, a nie tylko „rzucić” temat. Według niego Radny Szczepan gminy „obwarzanki” Olbryś (z lewej): - Jeśli mamy być wspólnotą, hamują rozwój miast. działać razem. – Szczytno jest małe musimy Wójt Wojciechowski terytorialnie i za- o poszerzeniu granic mknięte. Gdyby uda- miasta nie chce jednak słyszeć ło się osiągnąć w tej sprawie kompromis, byłoby to z korzyścią i dla miasta, i dla gminy – przekonuje. Wśród potencjalnych korzyści połączenia w przyszłości obu samorządów wymienia obniżenie kosztów utrzymania administracji oraz uniknięcie powielania wielu kompetencji związanych z zarządzaniem. Zastrzega, że ewen- liby przedstawiciele miasta i fortualne działania w tej sprawie muszą sowaliby inwestycje w Szczytnie, być poprzedzone konsultacjami spo- kosztem gminnych miejscowości, łecznymi oraz stosowanym planem. które dziś pod tym względem są w niezłej sytuacji – mówi jeden z samorządowców. Sztywne stanowisko PORONIONY POMYSŁ wójta krytykuje natomiast Szczepan Tymczasem wójt gminy Szczytno Olbryś. – Wójt rządzi już długo i nie Sławomir Wojciechowski na wszel- chce się pozbyć władzy. Jeśli jedkie wzmianki dotyczące poszerze- nak mamy być wspólnotą, musimy nia granic miasta czy połączenia działać razem, a nie tworzyć osobobu samorządów, reaguje nerwowo. ne księstwa – komentuje Olbryś. – To poroniony pomysł radnego – komentuje wystąpienie Woźniaka ZA I PRZECIW ŁĄCZENIU na komisji Rady Miejskiej. Gminni samorządowcy wcale się temu nie Burmistrz Danuta Górska nie wydziwią. Ich obawy budzi m.in. to, że klucza, że być może odgórne wygdyby oba samorządy stały się jed- mogi spowodują, że gmina i miasto nym organizmem, znaczenie gmi- staną się jednym organizmem. W tej ny mogłoby spaść. – Po wyborach chwili ministerstwo administracji i znaczną przewagę w radzie mie- cyfryzacji przygotowuje rozwiązania

SPROSTOWANIE W związku z artykułem „Policyjna żyła złota” zamieszczonym w Kurku Mazurskim nr 20 (972) z 22.05.2013 r. zwracam się do Redaktora Naczelnego na podstawie art. 31a, ust. 1, ustawy Prawo prasowe o sprostowanie w następujących fragmentach: 1. Wymieniany w tekście mł. insp. Andrzej Urban tytułowany jest przez redakcję kanclerzem WSPol. jest: […] kanclerz mł. insp. Andrzej Urban oraz […] ówczesny prorektor ds. badań mł insp. Andrzej Urban, dziś kanclerz uczelni […] sprostowanie: Jest to nieprawda. mł. insp. Andrzej Urban nigdy w przeszłości ani obecnie nie pełnił funkcji kanclerza WSPol. 2. W tekście napisano, że prototypowy pojazd nie brał udziału w EURO 2012 jest: Rok temu przed rozpoczęciem EURO 2012 w mediach pojawiały się informacje, że prototypowy pojazd będzie wykorzystywany do zabezpieczenia turnieju. Tak się jednak nie stało. sprostowanie: Jest to nieprawda. Prototyp pojazdu brał udział w zabezpieczaniu przebiegu EURO 2012 był wy-

dotyczące możliwości dobrowolnego łączenia małych gmin. Według założeń, ma to przynieść ok. 1 mld zł oszczędności. Resort przewiduje, że obniżyłoby to koszty obsługi administracyjnej i zapewniło potencjał społeczno-gospodarczy. Do pomysłu sceptycznie podchodzi Adam Krzyśków. – Idea łączenia wynika z potrzeby oszczędności. Trzeba wyważyć, na ile te zmiany byłyby pozorne i oddalały władze od obywatela, a na ile przyniosłyby wymierny skutek – mówi prezes WFOŚiGW. Obawia się, że proponowane rozwiązania mogłyby skutkować tym, co nazywa „oskubywaniem” powiatów, poprzez likwidowanie w nich siedzib np. firm energetycznych czy gazowniczych. Podobnych obaw nie ma za to wójt

korzystywany przez funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP podczas zabezpieczania antyterrorystycznego całych mistrzostw. W piśmie nadesłanym do WSPol przez dyrektora BOA KGP, oprócz podziękowań policyjni antyterroryści bardzo wysoko ocenili jakość tego pojazdu zarówno od strony technicznej, jak i zawodowej. Pojazd otrzymał także medal na prestiżowych Targach Poznańskich. 3. W tekście napisano, że komendant Letkiewicz pełnił nadzór i kontrolę ogólną nad projektami, kiedy był już zcą komendanta głównego Policji jest: Za nadzór i kontrolę ogólną nad wymienionymi projektami Letkiewicz przez dziewięć miesięcy, do końca czerwca 2012, kiedy już był zastępcą komendanta głównego, zainkasował […] sprostowanie: Jest to nieprawda. insp. dr hab A. Letkliewicz, kiedy pełnił funkcję zastępcy komendanta głównego policji nie sprawował nadzoru i kontroli ogólnej nad projektami. Komendant Letkiewicz, wykonywał prace związane z nadzorem i kontrolą ogólną nad projektami rozwojowymi jedynie do dnia 15 stycznia 2012 r. – czyli do

gminy Świętajno Janusz Pabich. – Będzie to dobre, o ile nie zostanie robione na siłę, nakazowo, tylko stworzy nowe możliwości – mówi. Dzięki temu, jak zauważa, samorządy mogłyby wspólnie dokonywać np. zakupów czy razem prowadzić księgowość, w zamian otrzymując konkretne zachęty finansowe. – Ważne, by nie stwarzać nam głupich ograniczeń, takich jak te dotyczące choćby straży gminnych – zauważa Pabich. Obecnie tworzyć je mogą tylko gminy bezpośrednio ze sobą sąsiadujące. – W naszym przypadku chcieliśmy ją utworzyć ze Szczytnem, ale nie mogliśmy, bo nie zgodził się wójt gminy Szczytno – wspomina Pabich. Ewa Kułakowska

momentu objęcia funkcji z-cy komendanta głównego Policji 4. W tekście napisano o wartości zamówienia związanego z projektem naukowym dla insp. Piotra Bogdalskiego o wartości 15,7 tyś zł. jest: Zamówienie z wolnej ręki na wykonawcę merytorycznego projektu „The house” finansowanego ze środków UE zlecono obecnemu komendantowi rektorowi, insp. Piotrowi Bogdalskiemu. […] wartość tego zamówienia opiewająca na 15,7tyś zł […] sprostowanie: Jest to nieprawda. Łączna kwota otrzymana przez Komendanta-Rektora WSPol. insp. dra Piotra Bogdalskiego z tytułu udziału w projekcie „The house” w roli tylko i wyłącznie wykonawcy wyniosła 5.919, zł. Dotyczy to okresu od października 2012 r. do marca 2013 r. Średnia miesięczna kwota wynosi 986 zł. podinsp. Marcin Piotrowski rzecznik prasowy Komendanta Rektora WSPol w Szczytnie Od Redakcji: Zachowaliśmy oryginalną pisownię. Za tydzień autorka ustosunkuje się do pisma rzecznika WSPol Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

17


Przewozy Regionalne zawieszają połączenia do Wielbarka

WIELBARK SKASOWANY

WĄTPLIWOŚCI OD POCZĄTKU Pomysł uruchomienia kolejowego połączenia między Szczytnem i Wielbarkiem wydawał się bardzo dobry. Pociągami mieli głównie dojeżdżać pracownicy wielbarskiego Swedwoodu, których firma zatrudnia około 1000. Wydawało się zatem, że z zapewnieniem frekwencji nie będzie problemów. Ostatecznie pociągi na linię powróciły w styczniu tego roku po ponad dziesięciu latach przerwy. Niestety od samego początku liczba składów i godziny ich odjazdów budziły wiele wątpliwości. Po pierwsze, dziwiło wyasygnowanie przez Urząd Marszałkowski kwoty pozwalającej na uruchomienie jedynie dwóch par pociągów, co w żadnej mierze nie mogło spełnić oczekiwań pracowników zakładu funkcjonującego w trybie trzyzmianowym. Po drugie, jednym z głównych czynników mających wpływ na niską frekwencję była cena biletów. Przewyższała ona znacznie stawki obowiązujące w kursujących na tej trasie busach, w których bilet kosztuje

około 5 zł. Przypomnijmy, że za bilet kolejowy do Wielbarka należy zapłacić 7,6 zł. Nic zatem dziwnego, że szynobusy jeździły puste. Przewozy ReRadość z otwarcia linii gionalne pró- kolejowej do Wielbarka nie trwała zbyt długo. bowały ratoznikną ze szlaku wać sytuację, Pociągi już 9 czerwca, nieco ponad pół roku wprowadzając od uruchomienia w marcu kopołączenia rektę w godzinach kursowania składów. Choć według wozów jest tymczasowe, a wielu opinii nadal nie były powrót pociągów na tym one dostosowane do potrzeb odcinku jest uzależniony mieszkańców, to w tamtym od dyspozycji organizatoczasie przewoźnik informo- ra przewozów - mówi Marta wał, że choć za wcześnie na Milewska, rzecznik prasowy jednoznaczne oceny, to na warmińsko-mazurskich Przelinii odnotowany został nie- wozów Regionalnych. Jak doznaczny wzrost frekwencji. daje, kursowanie pociągów na Zgodnie z wyjaśnieniami, odcinku Szczytno – Wielbark nowe godziny połączeń miały zostało zawieszone ze względu być głównie wyjściem naprze- na nieosiągnięcie minimalneciw potrzebom … studentów go poziomu rentowności. - Kolej mogła zaryzykować i dojeżdżających do Olsztyna. wprowadzić jakąś specjalną ofertę cenową, która skusiBRAK RENTOWNOŚCI łaby do korzystania z pociąOstatecznie w zeszłym tygo- gów - uważa wójt Wielbarka dniu na stronie Przewozów Grzegorz Zapadka. Dodaje Regionalnych opublikowana przy tym, że gminy nie stać została informacja o zawie- na dokładanie pieniędzy do szeniu tego połączenia od 9 transportu kolejowego. czerwca. - Zawieszenie prze-

KOSMETYCZNE ABC

Dobry koktajl warzywny, czyli pierwszy krok do pięknej cery Koktajle owocowo-warzywne, po pierwsze są pyszne, a ponadto zbawiennie wpływają na problemy z wagą i z cerą. Przeciwutleniacze pochodzenia naturalnego stanowią porządną dawkę energetyczną i wspierają nas podczas walki z pierwszymi objawami starzenia. Jak to się potocznie mówi: lepiej zapobiegać niż leczyć, przedstawiam kilka przepisów na pyszne koktajle, które pomogą nam utrzymać jak najdłużej piękną i zdrową cerę. Skóra poszarzała i przemęczona – ukojeniem będzie bomba jagodowa. 2 szklanki mrożonych owoców

18

mogą to być maliny, jeżyny, jagody, truskawki – najlepiej mieszanka; pestki z granata, 0,5 szklanki mineralnej wody. Wszystko razem zmiksować, koktajl zapewnia nam ogromną dawkę błonnika. Skóra odwodniona – zbawienny kokos i mango. Dwa owoce

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

mango pokrojone w kostkę, 3 łyżki soku z limonki, 2 szklanki kokosowej wody, szczyptę pieprzu „cayenne”. Mieszanka nawadnia skórę i oczyszcza ją z toksyn. Skóra podrażniona – mieszanka z olejem lnianym 1 łyżka oleju lnianego, 2 łyżki masła migdałowego (mogą to również być zmielone migdały), 1 mały banan, 0,5 szklanki soku z jabłek, 1 szklanka kostek lodu. Koktajl niweluje zaczerwienienia i podrażnienia, łagodzi skórę. Skóra trądzikowa: 1 marchewka, 1 łodyga z selera naciowego, 1 burak z liśćmi,

fot. A. Olszewski

Pociągi do Wielbarka zaczęły jeździć w styczniu tego roku. Ich powrót na tę trasę okazał się jednak krótkotrwałym epizodem.

PISZ ZAMIAST WIELBARKA Są też i dobre informacje. Zamiast pociągów do Wielbarka zostaną uruchomione dodatkowe, sezonowe połączenia z Olsztyna do Pisza. Będą one kursowały od 20 czerwca do 1 października. Połączenie relacyjne z i do Olsztyna będzie obsługiwane jednym składem, bez konieczności przesiadki w Szczytnie. - Uruchomiona zostanie jedna para pociągów. Pociąg ze Szczytna będzie wyjeżdżał o godzinie 9:12 i dotrze do Pisza o 10:19, skąd odjedzie ponownie do Szczytna o godzinie 12:45 – informuje Marta Milewska. Łukasz Łogmin 0,5 szklanki rzeżuchy, 2 liście mniszka lekarskiego bądź pietruszki lub szpinaku, 0,5 mm świeżego korzenia z imbiru, 1 ząbek czosnku, plaster ananasa. Mieszanka zapobiega tworzeniu się blizn, oczyszcza organizm z toksyn, działa oczyszczająco, przeciwzapalnie oraz przeciwbakteryjnie. Tak proste i dostępne u każdego z nas w domu, proste składniki a ile radości z własnoręcznego przygotowania mieszanki pielęgnacyjnej. Dzięki tym prostym recepturom pomożemy skórze walczyć z niedoskonałościami, jak również zwiększać jej nawilżenie i niwelować reaktywność. Nie pozostaje nic innego jak tylko blendery w dłoń i do boju! Karolina Wojak kosmetolog


FELIETON

W

miniony piątek odbył się w Muzeum Mazurskim wernisaż fotograficznej wystawy prac Ryszarda Sobolewskiego. Znakomite, kolorowe fotogramy prezentują uroki Meksyku. Dla zaproszonych z tej okazji gości wystąpił trzyosobowy meksykański zespół muzyczno - wokalny el mariachi „Los Amigos”. Mariachi (czyt. mariaczi) oznacza zespół prezentujący utwory regionalne, czyli moglibyśmy powiedzieć - kapela ludowa. Z tym, że oryginalna muzyka meksykańska to melodie z ogromną tradycją, powszechnie znane i wykonywane na całym świecie. Meksykanie są ze swojego folkloru niezwykle dumni. Nasi trzej wykonawcy występujący jako „Los Amigos” (Przyjaciele) to absolwenci wyższych uczelni muzycznych, a jeden z nich (skrzypek) ukończył Warszawską Akademię Muzyczną. Grali i śpiewali wspaniale, ale mnie uwiodło co innego. Otóż miałem wreszcie okazję pogawędzić z prawdziwymi przedstawicielami Meksyku, kraju, w którym nigdy nie byłem. W dodatku porozmawiać po polsku, bo wszyscy trzej muzycy wcale nieźle posługują się naszym językiem. Co do architektury, krajobrazów i zabytków to można je zobaczyć na prezentowanej wystawie. Natomiast moje zainteresowania jako felietonisty, to tamtejszy obyczaj biesiadny, czyli tequila i śpiew, a tym co usłyszałem chętnie podzielę się z moimi czytelnikami. equilę, czyli wódkę z agawy pija się i w Polsce, ale o owym trunku wiemy bardzo niewiele, mimo że produkowany jest od wieków. Był wytwarzany już przez Azteków, natomiast produkcję na skalę przemysłową podjęto w roku 1600. Wiele osób słyszało o dodawaniu do tej wódki robaków, ale nie bardzo wiadomo o co chodzi. Zatem kilka słów o produkcji destylatów z agawy - słynnych na cały świat - w Polsce popularnych raczej marginalnie. arodowa, tradycyjna meksykańska wódka (a nawet wóda) to MEZCAL. Jest to destylat z pnia agawy. Nie z soku, ale z pnia. Trzon rośliny, po obcięciu liści, gotuje się i miele. Później miesza się to z wodą i poddaje destylacji. Do produkcji mezcala używa się różnych gatunków popularnej agawy zielonej. No i tu możemy spotkać się z owym słynnym robakiem. Do niektórych gatunków wrzuca się do butelki gąsienice motyla, które żerują właśnie na liściach agawy. Wbrew pozorom nie robi się tego dla smaku. Otóż taki robal wrzucony do jakiegokolwiek alkoholu spowodowałby jego zmętnienie. Natomiast oryginalny, klasyczny mezcal zachowuje klarowność, co zaświadcza o jego kla-

T

N

Udekorowany plastrem pomarańczy. teraz wróćmy do słynnych meksykańskich piosenek. Kto z nas nie zna popularnej ludowej melodii, którą w Polsce śpiewamy z tekstem „teraz jest wojna, kto handluje ten żyje…”? Pamiętamy także „Cucurrucucu paloma”, no i słynne „Besame mucho”. O tej piosence warto napisać kilka słów. Jest to kompozycja z roku 1940 autorstwa pani Consuelo Velazqez. Autorka była pianistką. Cudownym dzieckiem, które koncertowało od piątego roku życia. Besame mucho oznacza całuj mnie mocno. Trwała wojna. Kompozytorka miała wówczas 24 lata. Tekst piosenki dotyczy wojennych rozstań. Słynną kompozycję wykonywało później ponad stu światowej sławy piosenkarzy. Między innymi Frank Sinatra, Julio Inglesias, Louis Armstrong, Mirelle Mathieu, Nat „King” Cole, czy Trini Lopez. W Polsce Marta Mirska, operowy baryton Andrzej Hiolski, a także Violetta Villas. onsuelo Velazquez była wspaniałą pianistką i kompozytorką, a także przepiękną kobietą. Zmarła stosunkowo niedawno, bo osiem lat temu. W wieku 89 lat. Andrzej Symonowicz

A MEKSYK, TEQUILA i ŚPIEW

Consuelo Velazquez. Autorka słynnego „Besame mucho”

sie. Podobno podrzędni producenci-oszuści podrabiający oryginalne mezcale umieszczają w butelkach gąsienice z plastiku. Są one tak wykonane, że nie można odróżnić ich od prawdziwych. equila różni się od mezcala. Tak jak koniak od wódki. Przede wszystkim jest ona destylowana z czystego soku agawy i to tylko jednego jej gatunku – szlachetnej agawy błękitniej. Ten gatunek rośnie na specjalnych plantacjach. Gotowy napój poddawany jest leżakowaniu w drewnianych beczkach. Często w takich, które uprzednio służyły do przechowywania burbonu (amerykańska whiskey), koniaku lub sherry. Najcenniejsza tequila to ta, która leżakowała 5 lat w beczkach dębowych. Muy anejo, czyli bardzo stara. Pije się ją celebrując identycznie jak francuski koniak. Poza tym pija się tequile oro (złotą) i srebrną. Tę pierwszą najczęściej z cynamonem, zagryzając cząstką pomarańczy. Tequilę srebrną, czyli białą pija się zagryzając kawałkiem cytryny, niekiedy umoczonym w miseczce z solą. Prezentowany w Europie obyczaj zlizywania soli z własnej dłoni, a następnie ssanie cytryny po wypiciu alkoholu jest wynalazkiem agencji reklamowych i biur podróży – zupełnie nieznanym w Meksyku. a zakończenie tematu alkoholowego podaję przepis na dwa narodowe drinki. Pierwszy to koktajl „caramba” = ciemna tequila + likier kawowy + likier ziołowy (benedyktyna). Drugi to popularny

long-drink „tequila sunrise” = tequila + syrop z czarnej porzeczki + sok z limonki oraz woda gazowana. REKLAMY

C

T

N

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

19


OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI, LOKALE Sprzedam

2

* Mieszkanie 50,51 m przy ul. Piłsudskiego w Szczytnie, 668-211-426.

* Nieruchomości - Geodezja, 89624-38-48, w godz. 8.00-16.00, lewandowskitomasz@wp.pl. F-01-255-51

* Duży wybór działek, siedlisk - Biuro Nieruchomości ZDUNEK, Szczytno, ul. Kościuszki 1/15, zgłoszenia zakupu i sprzedaży bezpłatne, 89624-16-99, 602-774-058, www. zdunek-szczytno.gratka.pl FS-1-310-20/13 * O ferty nieruchomości Szczytno i okolice - kupno, sprzedaż. Ponadto świadczymy usługi budowy domów z drewna (bali). Mazury Invest Nieruchomości, Szczytno, plac Juranda 2/1, tel. 89-624-14-20, www.mazury-invest.pl FIN-11-im-51/11 * Tanio atrakcyjne działki przy asfalcie z warunkami zabudowy w Wawrochach i Świętajnie od 10 do 17 arów, działki 12 arów w Romanach, 508-390-788. DIN-11-p-20/13 * Mieszkanie 73 m 2 w Szczytnie 2poziomowe 2600 zł/m 2 , 509-737214. D-1-13383-27/13 * Działki budowlane ul. Pomorska, 665-051-215. DIN-1-13535-32/13+G * Działkę ogrodową, Szczytno, 721033-268. * M ieszkanie 55 m2 , środkowe, I piętro, ul. Piłsudskiego, pilnie, 509045-614. DIN-3-13766-23/13 * Dom ul. Tetmajera 32, 604-42-9174. D-3-13865-22/13 * Działki budowlane Jerutki, Piasutno, Świętajno, 604-42-91-74. * Dom w stanie surowym blisko jeziora i lasu w Piasutnie, 604-42-91-74. D-3-13865-22/13

D-3-13865-22/13

* Tanio szeregowiec lub zamienię na mieszkanie, 605-229-984 (po 16.00). D-3-13873-22/13 * Dom w zabudowie bliźniaczej ul. Tetmajera 2, 602-18-67-93. D-4-139940-26/13+G

* Działkę budowlaną uzbrojoną na obrzeżach Szczytna, 731-713-343.

DIN-5-14171-21/13

DIN-5-p-22/13

* Mieszkanie 57 m 3 pokoje III p. loggia ul. Tetmajera, 728-714-152. 2 * Mieszkanie 48 m I p. ul. Chrobrego, 697-939-646. D-5-14174-21/13

*D ziałkę budowlaną 13 arów Nowe Gizewo, 602-380-652 (po 15.00).

2

D-5-14172-27/13

2

* M -4 62,25 m w Szczytnie, 665256-873. D-5-1481-21/13 * (odstąpię) działkę ogrodniczo-rekreacyjną za WSPol-em, cena do uzgodnienia, 509-996-132. DIN-5-14190-21/13

* Działki rekreacyjno-budowlane, Rańsk, 699-092-569. DIN-5-14199-21/13 * Działkę uzbrojoną, budowlaną 3000 2 m , 30 tys. zł, Wawrochy, 691-795261. D-5-14196-21/13 2

* Bardzo ładne mieszkanie 46 m 190 tys. zł, 885-858-485. d-5-p-21/13 * Działkę rekreacyjną, budowlaną 8,15 ara nad Jeziorem Lemańskim, wszystkie media, 604-056863. DIN-4-14085-22/13+G * Działki budowlane uzbrojone od 1015 arów, cena za ar 3 tys. zł, Nowe Gizewo km od Szczytna, 726-948934. D-5-14208-21/13 2

* Mieszkanie 48,30 m M-3 III piętro, ul. Leyka, 513-700-638. D-5-14154-20/13 2

* Mieszkanie 65 m , II p. 4-pokojowe w centrum, 600-323-513. DIN-05-pl-21/13

*K awalerkę 30 m 2 ul. Pasymska, 691-58-59-30. d-4-14218—27/13 * Dom w Szczytnie 150 m 2 , działka 1000 m 2 , 280 tys. zł, 504-244-150. DIN-14216-22/13

* Kawalerkę 24 m 2 , centrum miasta, 512-870-005. D-5-14220-22/13 * Mieszkanie 28 m 2 w centrum Szczytna, kamienica II p. po remoncie, 85 tys. zł, 506-841-813. DIN-5-14228-22/13

* Rozogi. Działkę budowlano-inwestycyjną (7100 m 2) położoną blisko drogi na Szczytno, 787-630-990. D-5-14234-22/13

DIN-4-1400-23/13

* Działkę w Świętajnie (Mazury) z możliwością zabudowy 54 ary, cena do negocjacji, 602-803-346. DIN-4-14008-23/13

* Dwie działki po 15 arów ul. Leśna, 502-051-971. DIN-4-14077-23/13 2

* Rozogi. Działkę budowlaną (1,97 ha), 787-630-990. D-5-14234-22/13 * Orżyny. Działkę budowlaną (4500 m 2) wszystkie media, położona 200 m od jez. Arwiny, 700 m od jez. Łęsk, 787-630-990. D-5-14234-22/13

* Mieszkanie 62 m II p. ul. Dąbrowskiego, 660-993-443, 608-025-124 . DIN-4-14093-23/13

* Działkę 1043 m koło Szczytna, kanalizacja, prąd, 501-76-10-33.

* Dom komfortowy Nowe Gizewo, cena 430 tys. zł, 602-666-122. DIN-4-14111-27/13

* Tanio dom w zabudowie szeregowej w Szczytnie. Tanio dom w Szczytnie, 501-721-256. DIN-5-1804-25/13

* Dom jednorodzinny ul. Mieszka 1, cena 370 tys. zł, 515-151-786.

* Mieszkanie 73 m 2 , 4 pokoje, ul. Nauczycielska, 698-770-780. DIN-5-p-22/13

* Działkę wszystkie media, domek letniskowy decyzja o zabudowie i projekt na dom całoroczny, ogrodzona, własny zbiornik wodny, 3900 m2 , nieruchomość przynosi zyski, 533-444-106. DIN-p-21/13

* Dom 161 m w Szczytnie, 504-298543. dIN-5-14246-22/13

* Świętajno. Dom ul. Dworcowa 20, 501-737-956. D-5-14164-21/13

* Działkę 30 arów Lipowa Góra Wschodnia, uzbrojona, 120 tys. zł. Działkę 10 arów Lipowa Góra Zachodnia, uzbrojona 38 tys. zł, 60784-17-17. D-5-p-22/13

D.4-14059-21/13

* Działkę 10 arów Płozy 1, 10 tys. zł, 516-798-297. DIN-5-14167-21/13 * Działkę 30 arów Płozy 1, 30 tys. zł, 516-798-297. DIN-5-14167-21/13 * S łoneczne M-3 ul. Polska 42 m2 , balkon loggia, 512-323-949. DIN-5-14170-21/13

20

*D ziałkę budowlaną 26 arów w Trelkowie 56 tys. zł, 512-186-603.

2

DIN-5-14213-22/13

2

* Działkę ogrodniczą, murowany domek, energia, woda w Szczytnie, 691-057-245. DIN-5-14249-22/13

* Mieszkanie 35 m pilnie, ul. Polska, 798-680-454. D-5-14251-22/13 * Folwark + 40 ha ziemi, Sorkwity, 789-422-368. d-5-14253-22/13

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

2

D-14257-22/13

*M ieszkanie 65 m 2 I p. ul. Krótka 5, 513-001-576. DIN-5-14258-22/13 *D om 145 m 2 stan surowy, otwarty, działka 10 arów, media, częściowo podpiwniczony, 175 tys. zł, 602211-863. DIN-k-22/13 *M ieszkanie ok. 70 m 2 w Wałach z działką 8 arów, 512-245-938. *M ieszkanie 65 m 2 , ul. Sienkiewicza 2/2, 512-77-56-28. DIN-5-14272-22/13 *D ziałkę budowlaną 1241 m 2 Lipowa Góra Wschód, 511-528-297. DIN-5-142670-22/13

DIN-5-14280-23/13

*M ieszkanie 62 m 2 , 3 pokoje, Szczytno, loggia, 210 tys. zł, 795-058-754. D-5-1482-23/13

*M ieszkanie po remoncie 50 m 2 2 pokoje, loggia, 170 tys. zł, 506-339775. D-5-14282-23/13 *M ieszkanie 61 m 2 3 pokoje, parter ul. Solidarności, 501-753-303. D-5-14288-23/13

*D omek letniskowy w Kierwiku 100 m od jeziora 190 tys. zł, 602-655953. D-5-14291-23/13 *D ziałki rekreacyjne 11-13 arów nad jez. Sasek Wielki, 500 m od jeziora, 2300 zł/ar, 89-621-03-24 (wieczorem), 89-621-13-47. DIN-5-14292-30/13 *D om 110 m 2 po remoncie osiedle Kochanowskiego, 668-012-874, 693-181-963. DIN-5-14297-23/13 *P asym. Kawalerkę 36 m 2 w bloku, 663-748-031. DIN-5-14301-23/13 *D wa mieszkania na parterze bezczynszowe po 56 m 2 z możliwością połączenia + ogród, 691-523-738, 693-637-441. d-5-14310-30/13 *S asek Wielki. Dom 60 m 2 (poddasze do adaptacji), działka 8 arów, dostęp do jeziora, 180 tys. zł, 726520-444 (po 17.00). DIN-5-14311-23/13 *T anio działki rolne w miejscowości Siedliska gm. Pasym, 607-729-462.

*D om do remontu w Szczytnie przy ul. Robotniczej 140 m 2 z działką, 700 m 2 + budynki gospodarcze, 249 tys. zł, tel. 792-463-601,www. mazury-invest.pl *M ieszkanie na poddaszu w przedwojennym budynku dwurodzinnym o pow. 69 m 2 w Szczytnie przy ul. Partyzantów do kapitalnego remontu. 92 tys. zł, 1330 zł/1m 2 tel. 792463-601,www.mazury-invest.pl *D ziałka rekreacyjna o pow. 1500 m 2 w Linowie, do jez. Sasek Wielki ok. 250 m (widać jezioro z działki), 38 zł/1m 2 tel. 608-463-601. *P ołowa bliźniaka pow. 150 m 2 w Szczytnie przy ul.Padarewskiego (dwa niezależne mieszkania) + działka 400 m 2 , po kap. remoncie 279 tys. zł, tel. 792-463-601 www. mazury-invest.pl *W olno stojący dom z lat przedwojennym po kap. remoncie o pow. 120 m 2 , działka pow. 1358 m 2 w Szczytnie przy ul. Mławskiej, 297 tys. zł, tel. 792-463-601, www.mazury-invest.pl *D ziałkę 15 arów z możliwością budowy, media kolonia Romany. Dom w stanie surowym otwartym na działce 30-arowej, kolonia Romany, 505-352-474. DIN-5-14334-26/13 *D ziałkę 30 arów Nowe Gizewo, media na działalność, 30 tys. zł, 666-287-479. D-5-14319-24/+R 2

*D ziałkę budowlaną 837 m róg ul. Drzymały i Kętrzyńskiego, 604-164-379. DIN-4-1419-29/13 + G+R

Do wynajęcia *M ieszkanie z aneksem kuchennym i łazienką ul. Leyka 60, 501190-805, 89-624-61-92 (10.0018.00), 502-988-867. F-04-1225-16/12 2

*M ieszkanie 42 m w Kamionku I p. 2 pokoje z aneksem kuchennymi łazienką umeblowane od 1 maja na dłuższy czas, 693-24-36-80.

DIN-5-p-23/13

DIN-4-1398-21/13

*D ziałkę budowlaną 11 arów Lipowa Góra Wschód, 602-585-415. DIN-5-14318-23/13

*D ziałki budowlane w Krzywonodze przy drodze powiatowej, blisko jez. Kalwa, 603-769-771. DIN-5-14323-23/13 *D wa domy jeden stary, jeden nowy na bardzo ładnej działce 7500 m 2 przy lesie na kolonii, 8 km od Szczytna, 480 tys. zł lub zamienię na ładne mieszkanie z dopłatą do uzgodnienia, 89-640-53-44. D-5-14326-23/13

*M ieszkanie M-5 w centrum Szczytna przy ul. Ogrodowej o pow. 57 m 2 , III piętro, do remontu, 162 tys. zł, tel. 792-463-601, www.mazuryinvest.pl *D wupokojowe mieszkanie do kapitalnego remontu na parterze w bloku w Szczytnie przy ul. Sobieszczańskiego o pow. 35 m 2 ., 99 tys. zł. tel. 792-463-601, www.mazuryinvest.pl *D ziałka budowlana koło Gromu o pow. 3000 m 2 ładnie położona pomiędzy trzema jeziorami, 35 tys. zł, sprzedam lub zamienię na auto osobowe, tel. 608-463-601 * Działka budowlana w Lipowej Górze Zachodniej pow. 16 arów, prąd, woda, możliwość podziału na dwie działki, 30 zł/1m2, tel. 608-463-601.

*L okal na cele usługowe mieszkalne 2 28 m ul. Polska 36 (od zaplecza), 604-755-111. FIN-4-1591-22/13 *P okój umeblowany, 505-499-261. D-5-14160-21/13

*K uchnia, pokój, łazienka, osobne wejście, 795-460-401. D-5-14161-21/13 *K awalerka ul. Ogrodowa, 662-535046. D-5-14168-21/13 *N owe mieszkanie z widokiem na jezioro, 601-541-521. DIN-5-p-21/13 *C zterem pracownikom firm wynajmę bardzo wygodne mieszkanie, bezpieczne miejsce na smochody, 503-089-485. D-5-114174-21/13 2

*M ieszkanie 30 m umeblowane, 602-860-536. D-5-1483-21/12 *U meblowana kawalerka w centrum, 696-468-397. DIN-5-14193-21/13

*P okoje w domu jednorodzinnym, 509-963-961. FIN-5-sio-21/13 *T anio pokój w centrum miasta, 604565-508. DIN-5-14146-21/13


OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI, LOKALE Do wynajęcia * Mieszkanie 3-pokojowe kuchnia, łazienka z wyposażeniem w Szczytnie, ul. Dąbrowskiego, 602-496-561, 600-805-282. D-5-14197-21/13 2

* Lokal 45 m ul. Leyka 32a (najlepiej na biuro), 512-323-460. dIN-p-21/13 2

* Mieszkanie 70 m umeblowane z internetem, 89-624-41-41 (po 20.00). DIN-14200-21/13

* Mieszkanie Szczytno, ul. M. Kopernika, 89-624-92-58. DIN-5-14206-21/13 * Mieszkanie 2-pokojowe w nowym budownictwie na parterze umeblowane z dużym tarasem, 604-647536. DIN-pl-21/13 * Odstąpię prowadzenie lokalu handlowego z wyposażeniem, 502-273201. DIN-5-pl-21/13 * Mieszkanie 3-pokojowe ul. Boh. Września, czynsz + opłaty + wynajem ok. 1500 zł, 600-362-629. DIN-5-11429-21/13

2

* Lokal 60 m na działalność ul. Leyka 62, 604-167-882. D-5-14029-21/13 * Pokój umeblowany, 798-511-656. dIN-5-14213-21/13 2

* Mieszkanie M-2, 36 m umeblowane w centrum, 503-803-573. D-5-21-13 * Pokoje w centrum miasta studentom, 600-323-513. DIN-05-pl-21/13 * Lokal w centrum miasta o pow. 60 m 2 przy ul. Żwirki i Wigury (przy hotelu „Krystyna”), 602-776-026. DIN-kr(19)-51/13 * Samodzielne mieszkanie w Szczytnie i pokoje, 504-244-150. DIN-5-14217-22/13

* Mieszkanie ul. Polska, M-3 studentom, umeblowane, 606-280-489. DIN-5-14223-22/13

* Pokój, 507-179-776 (po 16.00).

*M ieszkanie IV p. 2-pokojowe ul. Polska, 508-769-157. DIN-5-14266-22/13 *D omek gospodarczy (1 pokój, kuchnia, łazienka), 693-235-204.

* Mieszkanie 2 pokojowe z kuchnią, 798-363-646. D-5-14229-22/13

* Pokój osobie pracującej lub studentce, 796-782-381. DIN-5-14232-22/13 * Mały domek z podwórkiem, 509535-052. D-4233-22/13 * Domek jednorodzinny w Gromie, ogrzewanie piecowe, na dłuższy czas, 666-174-029. D-5-14240-22/13 * Pokój umeblowany z używalnością kuchni i łazienki w domu jednorodzinnym, 693-181-984, 89-624-5781. DIN-5-14211-22/13 * Mieszkanie 2-pokojowe blisko centrum niskie opłaty, 602-211-863. DIN-5-14214-25/13

2

* M ieszkanie 60 m w centrum po remoncie, 600 zł + opłaty, 509-489-4 00. DIN-5-14248-22/13 * Mieszkanie 2-pokojowe I piętro, ul. Lipperta, 502-034-448. DIN-5-14252-25/13 * Mieszkanie ul. Lanca pokój z kuchnią, parter, 666-916-301. D-5-14245-22/13 * 2 pokoiki kuchnia, łazienka urządzone w domku jednorodzinnym od 1 czerwca, 89-624-83-08, 501-247598. DIN-5-14255-22/13 * Pokój studentom, 507-528-131. d-5-14266-22/13 2

* Mieszkanie 40 m (2 pokoje, kuchnia, łazienka) po remoncie, 509-210-89624-34-64. D-5-pl-22/13

Sprzedam DIN-4-1598-23/13

* Opla vectrę 1.8 16V +LPG (96), 602345-732. DIN-5-14169-21/13 * Forda eskorta kombi 1.8 TD (98) 3000 zł, 660-087-080. D-5-14180-21/13 * Przyczepkę turystyczną (lekka) z rozkładanym namiotem na 3-5 osób, zarejestrowana, ubezpieczona, 89624-25-98. D-5-14198-21/13 * Skuter lub motorower w bardzo dobrym stanie, 514-114-756. D-5-15207-21/13 *A udi 80 2.0 z gazem i z pełnym wyposażeniem, 602-31-77-69.D-5-24221-21/13 * Audi A6 (99) 2.5 diesel, kombi, 512324-112. D-14224-22/13 * V W golfa III (93) c. zamek, el. lusterka, alufelgi, el. szyberdach 1.8 benzyna + gaz, tanio, stan bardzo dobry, 606-909-682. D-14227-22/13 * Motocykl kawasaki GPZ 500s (97), 60 KM, nowy akumulator, stan bardzo dobry, 602-152-875. DIN-5-14229-22/13 * Mitsubishi colt (97) 1.3 benzyna, spalanie 5,5 l/100 km, OC i przegląd do maja 2014 r. 4500 zł, 603-18-2618. D-5-14238-22/13

D-5-14312-23/13

d-5-14267-22/13

DIN-5-14226-22/13

*P okoje umeblowane z kuchnią i łazienką, 693-235-204. d-5-14267-22/13 *M ieszkanie 47 m 2 umeblowane, blisko centrum, 515-214-680. D-5-14274-22/13

*M ieszkanie 3-pokojowe ul. Pasymska, 1000 zł + media, 782-687-680. D-5-14289-22/13

*M ieszkanie 44 m z wyposażeniem (meble+AGD) i garażem w budynku mieszkania, 606-758-534. 2

D-5-14275-23/13

*P okoje z dostępem do kuchni i łazienki TV, internet, w domku jednorodzinnym, 726-189-301. d-5-14280-23/13

*M ieszkanie na dole i na parterze w nowym domu 120 m 2 w Korpelach przy trasie na Olsztyn, 89-624-6245. D-5-14289-23/13

*M ieszkanie 2-pokojowe II p. centrum, 503-858-072. D-5-14284-23/13 *K awalerka w śródmieściu III p. samodzielna, umeblowana 692-9842-11. D-5-14292-23/13

*U meblowana kawalerka 33 m 2 ul. Boh. Września, 606-361-072.

* Tico (98) 800 benzyna, ważne OC i przegląd 1200 zł, 603-18-26-18. D-5-14238-22/13

* V W golfa (95) 1.4 benzyna, przegląd i OC do maja 2014 r. 3200 zł, 60318-26-18. D-5-14238-22/13 * Opla vectrę (96) 1.7 diesel, isuzu, opłaty ważne, 3800 zł, 603-18-2618. D-14112-22/13 * Renaulta megane (97), 504-298-5 43. DIN-5-14247-22/13 * Fiata grande punto, 3 drzwi (06) złoty metalik 1.2 + gaz, okazja, 606821-715. 14253-22/13 * Volvo S460 (95) benzyna + gaz, 2600 zł, 510-145-810. DIN-5-14262-22/13 * Opla zafirę 2.0 DTI 101 KM sprowadzony z Niemiec, opłacony, klimatyzacja 11600 zł, 660-683-376. D-5-14277-23/12

* Mazdę 323 F (99) 2.0 diesel, srebrna 9000 zł, 606-483-469. DIN-5-14278-23/13

* Mazdę 3 (03) 1.6 benzyna, srebrna, 505-690-462. DIN-5-14279-23/13

* Audi A4 kombi (96) benzyna + gaz, 501-720-516. DIN-5-14302-23/13

*P okój w mieszkaniu 3-pokojowym, umeblowany po remoncie, 790-527358. DIN-5-14314-23/13

*L okal na aptekę 200 m 2 przy dworcu w Szczytnie, 668-038-420, 89-62497-67. DIN-5-14320-23/13

*P okój z kuchnią, 2 pokoje z kuchnią z garażem, komfort, 603-769-771. . DIN-5-14323-23/13

*L okale handlowe, biura, place utwardzone w Szczytnie, atrakcyjne warunki, lokalizacje, ceny i zdjęcia na www.otoszczytno.pl, tel. 697034-913 FIN-mat-31/13

*D wa pokje z aneksem kuchennym, łazienką, 89-624-26-28, 517-967887. D-5-14331-23/13

Wydzierżawię *D om weselny 2Szczytno-Korpele 12 A, sala 500 m , 18 pokoi, działka 1 ha, możliwość zmiany działalności, 604-931-749. DIN-5-14253-23/13 2

*L okal handlowy I piętro, 300 m , ul. Polska 24 (nad Rossmannem), 604931-749. DIN-5-14255-23/13

D-5-14293-23/13

*G araż przy ul. Lipperta od lipca 2013 r. 607-049-216. DIN-5-14298-23/13

*G S „SCh” wydzierżawi magazyn o 2 pow. 733 m przy ul. Łomżyńskiej 18, 89-624-34-08, 695-888-874. F-5-1897-23+R

*G araż przy rynku, 604-13-95-04. D-5-14300-23/13

AUTO-MOTO * Opla omegę (95) 2.5 TD, 511-57-6080. D-4-13999-30/13 * Audi A6 2.5 TDI (00), 604-064-661.

*M ieszkanie 3-pokojowe ul. Ogrodowa, Szczytno studentom lub rodzinie, 536-203-063, 89-624-56-65.

*S kodę fabię kombi (05/06) 1.2 srebrny bezwypadkowy, przebieg 102 tys. km, 15500 zł, 606-718-794. D-5-p-23/13

*V W polo (02) niebieski bezwypadkowy 11000 zł, 511-556-624. D-5-p-23/13

*S kuter czterokołowy i wózek inwalidzki (2011 r.), 517-395-334. DIN-5-14317-23/13

*O pla vectrę (98) 1.8 benzyna, 6000 zł, 502-607-740. d-5-14322-23/13

*G S „SCh” wydzierżawi pokój do celów administracyjnych, 200 zł + VAT, przy ul. Łomżyńskiej 18, 89624-34-08, 695-888-874. F-5-1897-23+R

*G S „SCh” wydzierżawi lokal han2 dlowy o pow. 187 m przy ul. Łomżyńskiej 18, 89-624-34-08, 695888-874. F-5-1897-23+R

Zamienię *2 -pokojowe, własnościowe, centrum 2 45 m (piece) na mniejsze 2-pokojowe CO, 510-145-964. D-5-14158-21/13

*V W sharana (97) zielony metalik, 7osobowy, 603-604-866.

*M ieszkanie komunalne 48,14 m na wieksze, 512-246-018.

D-5-1432-23/13

DIN-5-14280-23/13

*M ercedesa 200 D (87) 3400 zł, 508581-161. FIN-5-1900-25/13

Kupię *S kupujemy tanie, jeżdżące lub uszkodzone auta, 604-627-967, 607-39-99-44. FIN-2563-26/13 *T woje auto całe, uszkodzone, powypadkowe. Dzwoń, na pewno się dogadamy, 603-18-26-18. DIN-1-13447-30/13 * SKUP AUT, 728-781-200.

D-1-213551-33/13+R

2

Kupię *Z iemię w ładnej okolicy, 606-817507. FIN-11-4674-1/14

Poszukuję

*D o wynajęcia garażu ul. Solidarności, Targowa, 660-79-79-46. *M ieszkania umeblowanego w Szczytnie lub okolicach dla małżeństwa z synem od 1 lipca na okres 4-6 tygodni, 796-499-480. D—5-1483-21/12

DIN-5-p-23/13

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

21


OGŁOSZENIA PRACA * Posprzatam, umyję okna, 602-7665-94. F-1299-22-51/13 * Umyję okna, posprzątam, 668-933183. D-4-13983-24/13 * Rencista ze stopniem umiarkowanym poszukuje pracy, 509-088-692. D-4-14162-21/13

* Posprzątam lub zaopiekuję się dzieckiem w weekendy, 500-103-915. D-5-14175-21/13

* Zatrudnię kierowcę kat. C+E na ciężarówkę i mechanika samochodów ciężarowych, mogą być przed wiekiem emerytalnym, 501-63-33-59.

SPRZEDAM

*P rzyjmę do pracy pełen etat, sklep spożywczy, Szczytno, 510-062-071. D-5-14286-22/13

* Przyjmę uczennice do sklepu spożywczego w Szczytnie, 508-737925. DIN-5-1809-35/13

* Firma ABcan Sp. z o.o. w Szczytnie zatrudni pracownika produkcji, mechanika, ela@abcan.pl F-5-1884-23/13

* Zatrudnię persolnel kuchenny, 791727-479.

F-1682-21/13

DIN-5-11314-23/13

* Zatrudnię fryzjerkę ul. Warszawska 4/3, 510-833-381. DIN-5-14192-21/13

* Zatrudnię pielegniarkę rodzinną, tel. 797-595-812 (w godz. 8.00-15.00).

* Zatrudnię dekarzy i na elewacje, 888-660-255. D-5-p-25/13

* Przyjmę do pracy barmankę (osoba ucząca się), 519-199-551. D-5-14165-21/13 * Podejmę pracę jako operator koparko-ładowarki, doświadczenie, 694649-052. D-5-514236-22 * Zatrudnię dekarza z doświadczeniem, 691-054-558. D-5-142112-22/13 * Firma stolarska zatrudni pracownika do montażu mebli, 604-800-104. DIN-5-f-d-22/13

* Przyjmę trakowego, 606-962-791, 89-622-64-03. D-5-14244-23/13 * Udostępnię miejsce fryzjerce w salonie fryzjerskim, 793-331-186. DIN-5-14256-22/13

* Zatrudnię stażystę z umiejętnością prostego szycia, 693-637-566.

FIN-1894-23/13

* Firma Galindia zatrudni kierowców z kat. B, C, 509-489-316. FIN-5-1899-23/13

* Przyjmę do sklepu na praktykę sprzedwaca-uczeń, 516-416-048. DIN-5-m-23/13

* Zatrudnię pracownika w zakładzie kamieniarskim, Korpele 12B. DIN-5-14322-23/13

* Mieszkanie lub/i wynagrodzenie za opiekę nad osobą starszą, 510-410793. DIN-5-14335-23/13

* Zatrudnię kierowcę C+E wyjazdy weekendowe dobrze płatne, Jurand Promotion, 89-624-97-28 (w godz. 8.00-16.00) . F-1706-21/13+R

D-5-14265-22/12

* Zatrudnię pracownika do warsztatu blacharsko-lakierniczego w Szczytnie, 604-432-681. DIN-14270-22/13 * Zatrudnię pomoc domową z zamieszkaniem, 517-688-021. DIN-14271-22/13

* Poszukuję kobiety (studentki) do pracy na targowicy przy stoisku z obuwiem, 509-084-363. D-g-22/13

* Firma Jurand Promotion zatrudni młodych mężczyzn do pracy w weekendy przy obsłudze imprez plenerowych, 89-624-97-28 (w godz. 8.00-16.00). F-1706-21/13+R

*D rewno opałowe, kominkowe, olcha, brzoza, dąb, buk i iglaste, 507-527821. DIN-5-14181-25/13 *W ięźby dachowe, sztachety, łaty, deski szalunkowe, drewno opałowe. Palety różne wymiary (na zamówienie), 798-128-444. DIN-3-13748-23/13 *D rewno opałowe, kominkowe, brzoza, olcha, dąb, suche, połupane, 509-721-762. DIN-13821-21/13 *D rewno opałowe grab, buk (suche), kominkowe, tarcię sosnową, krokwie, deski łaty, Trelkówko koło Szczytna, 664-029-631. d-3-1076-22/13 *D rewno opałowe, kominkowe, meble ogrodowe, budy dla psów, WC drewniane, łodzie drewniane, usługi transportowe, 666-040-544.

* Zatrudnię diagnostę z uprawnieniami na okręgową stację kontroli pojazdów w Wielbarku z doświadczeniem, 604-997-232. DIN-4-p-23/13+R

Teraz możesz nadać ogłoszenie drobne w jednym z naszych nowych biur ogłoszeń. ■ SZCZYTNO * Salonik Prasowy ul. Polska 23, * „Świat Dziecka” ul. Solidarności 6, * Sklep Spożywczo-przemysłowy T. Cesarz, ul. Lanca, * Salonik Prasowy ul. Pasymska (w Biedronce) ■ OLSZYNY * Sklep Spożywczo-przemysłowy A. Bolc

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

*B ufor CO 750 litrów, grzejniki blaszane, piec elektryczny CO 22 kW, wanna akrylowa rogowa, 608-410812. D-14224-21/13

*Ł ódki blaszane, 2 szt. 608-410-812. D-14224-21/13

*D rewno opałowe, 784-791-615. D-5-14281-23/13

* J ałówkę wysokocielną, 89-640-5152. D-5-14289-23/13

*D rygowicę, karasia żółtego do zarybienia 8zł/kg, 602-655-953. D-5-14291-23/13

*S temple budowlane, drewno opałowe, pocięte, 791-721-166. D-5-14296-23/13

*H uśtawkę i meble ogrodowe dębowe itp. (ręcznie robione), 795-598-631.

DIN-4-13919-44/13

DIN-5-14295-23/13

*D rewno opałowe kominkowe, pocięte, połupane, różne gatunki, 509337-806. d-4-14013-23/13

*D rewno opałowe pocięte, połupane, brzoza, olcha, 794-111-379.

*D achówkę z rozbiórki w idealnym stanie ok. 5000 szt, 0,50 zł/szt., impregnat do drewna niemiecki 5 l/50 zł, 534-141-407. dIN-4-14036-30/13

*D rewno opałowe z działalności rolniczej, 606-66-73-49, 606-66-89-19.

*C zarną ziemię, 602-236-164, 89624-55-81. DIN-4-14086-26/13 *B etoniarkę 150 l, mało używana, w dobrym stanie, tanio, 533-665-454. DIN-4-14087-20/13

*S adzonki – 4-letni świerk pospolity, 534-141-407. DIN-14157-24/13 *Ś liczną suknię ślubną 36/38, 601541-521. dIN-5-p-21/13 *W kład kominkowy wraz z obudową, cena do uzgodnienia, 694-504-568. d-5-14178-21/13

*R ozogi. Żyto, 89-722-60-76. *N arożnik, pościel wełna - Merynos, obrazy – tanio, 668-846-259. *R ozrzutnik do obornika, 89-624-2026. D-5-14204-21/13 IN-5-14194-21/13

NOWE BIURA OGŁOSZEŃ „KURKA MAZURSKIEGO”

22

*W ięźbę dachową, konstrukcje, deski, sztachety, opał, 606-962-791, 89-622-64-03. DIN-1-2-20/13

D-5-14299-23/13

DIN-5-14325-23/13

*N owe drzwi „Porta” różne wymiary, 80 zł/sztuka, 501-576-004. d-5-14328-23/13

*W yprzedaż: polbruk, płytki chodnikowe, blaszak, zestaw acetylenowotlenowy, szafki BHP, silnik 1-fazowy, 603-604-866. dIN-5-1432-23/13

*T arcicę budowlaną, 508-581-161. FIN-5-1900-25/13

*M eble ogrodowe, altany, 508-581161. FIN-5-1900-25/13

*D omy drewniane, 508-581-161. FIN-5-1900-25/13

D-5-14195-21/13

*S przedaż i wynajem rusztowań, 504-903-183. DIN-5-p-27/13 *S temple, 662-694-732. DIN-14214-21/13 *D rewno tartaczne altany, meble ogrodowe, 508-581-161. FIN-5-1512-25/13 *D omy drewniane, wykończenia wnętrz, altany, garaże, więźby dachowe, 508-581-161. FIN-5-1512-25/13 *T anio stemple budowlane drewniane, 150 sztuk, europalety, pustaki kominowe z wentylacją, 600-018957. DIN-5-14260-22/13 *G rykę, 89-622-63-89. D-5-14214-22/13 *K onstrukcje domków, więźby, deski, sztachety, 606-962-791, 89-62264-03. D-5-14244-25/13 *S uknię ślubną 2-częściową z trenem rozm. 38-40, 510-102-862. D-5-14264-22/13

* D rewno kominkowe dąb, porąbane, suche jednosezonowe, 504-990-4 65. D-pl-22/13 *K omputer stacjonarny z biurkiem i segment, dużą budę dla psa, 692917-310. D-5-14219-21/13

* Brykiet drzewny KOSTKA RUF 640 zł/tona, ul. Żeromskiego 31/6, 666-53-93-73. D-5-14260-22/13+G+R

BIURO OGŁOSZEŃ „Kurka Mazurskiego” ul. Ogrodowa 30/2 Szczytno poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00 tel. 89 624-21-00, 606-689-246

KUPIĘ *Ł ódkę wiosłową plastikową, 3-osobową, 89-624-33-87. D-5-14197-21/13 *A ntyki, meble, zegary, obrazy, szable, hełmy, bagnety, medale, monety, biżuterię srebra, lampy, żyrandole, pamiątki z wojny i inne, 606-35-3086. D-5-14237-22/13


OGŁOSZENIA

USŁUGI * Żaluzje: do PCV, mini, drewniane, verticale, rolety zewnętrzne, tekstylne, (VAT), ul. Przemysłowa 6/8, 89624-54-68, 502-614-430. FS-01-3941-51/07

* CZYSZCZENIE dywanów i tapicerki u klienta, ul. Korczaka 1/1, 609-664232. F-10-3653-51/11 D-06-2224-26/11 * CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej sprzętem firmy Karcher, 602462-716, 89-624-60-81. FIN-S-3001-26/13 * Transport przeprowadzki ul. Lipowa 4a, 602-462-716, 89-624-60-81. FIN-s-1081-16/13

* Transportowe, przeprowadzki, meblowóz, 4 tony, 40 m3, nawiążę współpracę, 89-624-51-69, 692-899-188. FS-2800-51/10

* Instalacje elektryczne, komputery, domofony, pomiary, minikoparka, podnośnik 18 m, 89-624-35-57, 501-502-544. fIN-04-2828-51/11 * POGOTOWIE UBEZPIECZEŃ, DOM - rodzinne, ubezpieczenie inwestycji, komunikacyjne, budynków użyteczności publicznej, zdrowotne - pełen zakres, pobyt w szpitalu, ubezpieczenia grupowe - od 1 osoby, pomoc w zadośćuczynieniach Super Agent 664-007-007, 514-007007.S-01-340-51/10 *L ekarz weterynarii Janusz Bil - Leśny Dwór 66, 89-624-16-71, 604-79-89-56. FS-01-2582-51 * Kominki. Usługi ogólnobudowlane. Stany surowe, 600-991-978, 89624-80-49 (po 17.00). DINS-01-2801-51 * Projektowanie, kosztorysowanie, nadzory budowlane, mgr inż. budownictwa Andrzej Długokęcki, Szczytno, ul. Kochanowskiego 7a, 89-624-40-67, 604-064-661. FS-01-2226-51/11

* Transport ciężarowy: piasek, żwir, od 5 do 25 ton, sprzęt budowlany: koparka, ładowarka, spychacz, wykopy, niwelacja terenu, wywóz gruzu, 602-236-164, 89-624-55-81. FIN-227-51

* Usługi dekarskie, podnośnikiem HDS, 609-73-23-79. FINS-03-993-51/10 * Elektryczne instalacje, pomiary, odbiory, 602-752-122, 89-624-46-22. FIN-306-51/12

* Naprawa pralek. Waldemar Kryszczak, 89-624-21-89, 505-023-970. D-01-13866-38

* PRZYŁĄCZA 608-515-263.

KANALIZACYJNE, FS-1324-30/12

* Usługi transportowe przeprowadzki, 605-997-289. DIN-12-r-51/12

*C ałodobowe usługi weterynaryjne - PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA, specjalista chorób psów i kotów lek. wet. Jarosław Tołoczko, ul. Korczaka 1/5. Komputerowe badanie krwi, USG, zabiegi chirurgiczne, sterylizacja, stomatologia, czipowanie, paszporty. Wizyty domowe. Dojazd w Szczytnie gratis, 89-624-57-06, 604-61-31-61. FINS-06-2077-18/13 * Remontowo-budowlane, docieplenia budynków, koparko-ładowarką, wykopy i inne prace ziemne, VAT, 502-172-407. FS-11608-6/13 * PSYCHOLOGICZNE BADANIA KIEROWCÓW Michał Sójka, ul. Linki 4, Szczytno, tel. 501-817639. D-10-3998-51/13+G * Tłumaczenia przysięgłe j. niemiecki, Szczytno, 503-745-042, 89-623-1559. fIN-219-35/13 * Gabinet Weterynaryjny CENTRUM lek. wet. Monika Chrut, ul. Bartna Strona 6. Profilaktyka, zabiegi chirurgiczne, sterylizacja, stomatologia, badanie krwi, badania specjalistyczne, czipowanie, paszporty, wizyty domowe, 792-710-860, www. centrumszczytno.pl F-302-3/14 * POSADZKI MASZYNOWE. Poziomowanie laserowe, zacieranie mechaniczne, 602-130-919. DIN-1-465-49/13 * Budowa domów pod klucz, SSO, 693-716-443. D-2-13657-26/13 * Architektura ogrodowa, skalniaki, koszenie trawników, 607-975-982. D-2-13657-26/13

* Elewacje, wykończenia wnętrz, glazura, regipsy, szpachlowanie, malowanie, VAT, 512-396-758. DIN-2-13696-22/13 * Koszenie, areacja, wertykulacja, nawadnianie i utrzymanie ogrodu, 696-086-003. D-2-136702-30/13 * Ubezpieczenia multiagent, 609-664232, e-mail: bk.ubezpieczenia@ gmail.com D-kor-51/13

*M urowanie od podstaw, docieplenia budynków, tynki tradycyjne, ogrodzenia, 515-034-505. dIN-4-14037-21/13 *M eble drewniane w stylu mazurskim, 508-581-161. FIN-4-1480-22/13 *B udowa budynków mieszkalnych remonty i wykończenia, 667-350-003. D-04-14057-21/13

*B ramy, napędy, ogrodzenia, 793726-656. DIN-p-222/13 *O grodzenia betonowe, 12-100 Szczytno, www.mar-bet.pl, 530224-380. D-4-14092-21/13 *T anio i solidnie koparka, wykopy, załadunki, niwelacje, 889-754-191. D-4-14100-30/13

*A le szybka gotówka - nawet 7000 zł. Proste zasady, bez zbędbych formalności. Provident Polsa S.A. 600400-295 (opłata wg taryfy operatora). F-sgl-21/13 *Z akład Stolarski. Cyklinowanie, układanie podłóg, parkietów, schody, drzwi. Meble z drewna, Szczytno ul. Broniewskiego 34, 506-597-582. D-5-kr-22/13

*B udowa domów, ogrodzenia, glazura, terakota, 793-56-87-87.

*P ogotowie komputerowe. Wojciech Grzybowski, 888-090883. D-09-3504-36/13+R

DIN-5-1436-22/13

*D rewno tartaczne altany, meble ogrodowe, 508-581-161. FIN-5-1512-25/13 *T artaczne u klienta z możliwością strugania, 530-514-126. D-5-1807-21,23,25/13 *D ocieplenie i elewacje www.bu-fix. pl, 517-745-759. DIN-5-14287-21-13 *K ancelaria Prawna. Porady, reprezentacja przed sądem, 531-765909. F-5-24/13 *M ycie dachów elewacji, polbruk + malowanie, impregnacja, 533-299118. D-5-14312-23/13 *P rzedłużanie rzęs metodą 1:1. Wizaż: makijaż ślubny, wieczorowy, dzienny, okazjonalny, 782-687-869.

*P rywatny Gabinet Psychoterapii Uzależnień, Szczytno, tel. 500034-408, www.terapie-engram.pl F-1708-28/13+R

*O gólnobudowlane, stany surowe budynków, dachy, docieplenia, wolne terminy od maja i czerwca, 503-378-201. d-4-13448-21/13+R

*S tudentka filologii angielskiej udzieli korepetycji, 797-252-632 . F-9-2295-51(48)/12

D-5-14313-23/13

*T arcica budowlana, 508-581-161. FIN-5-1900-25/13

* Hydrauliczne, wodno-kanalizacyjne, 602-211-863. D-3-hg-51/13

*S ZAMBA BETONOWE WODOSZCZELNE Z ATESTEM PZH, RÓŻNE POJEMNOŚCI, MONTAŻ GRATIS, 666-950-940

* Tynki agregatem, posadzki mixokretem, 509-020-960. F-1707-17/12

*P race ziemne, polbruk, przyłącza kanalizacyjne, drenaż, 608515-263. D-01-1324,17-30/11

*M eble ogrodowe, altany, 508-581161.

FIN-4-1297-22/13

*S TUDIO FOTO-VIDEO – fotografia, videofilmowanie, nagrywanie w wysokiej rozdzielczości (BLURAY) wesela, śluby i inne uroczystości, filmy reklamowe kopiowanie kaset VHS, 8 mm na DVD, sesje indywidualne FOTO Plenery, możliwość nagrania wielokamerowego, kontakt: Szczytno, ul. Borowa 7a, www.marcinluniewski. pl, 668-11-00-79 FIN-1933-25/11

*K oparko-ładowarką, transport, piasek, żwir, 797-695-509. D-5-14225-223/13

* Układanie polbruku granitu ogrodzenia z kamienia łupanego, przyłącza kanalizacyjne, odwadnianie budynków, 509-292-243, 793-449898. D-3-13774-36/13

* Domy drewniane, wykończenia wnętrz, altany, garaże, więźby dachowe, 508-581-161.

BIURO RACHUNKOWE SKONTO mgr Beata Łuniewska: - k ompleksowa obsługa księgowopodatkowa podmiotów gospodarczych, - r ozliczanie zwrotu VAT z budownictwa mieszkaniowego, - zeznania roczne. Szczytno, ul. Barczewskiego 4. Budynek ZUS pokój nr 10. Zapraszamy od 8-16, tel. 89-651-21- 03, 794636-633. FIN-2-670-51/12 + R+T

FIN-5-1900-25/13

*D omy drewniane, 508-581-161.

FIN-5-1900-25/13

*P rofesjonalnie – drobne remonty, malowanie, szpachlowanie, 881513-032. DIN-3-886-27/13

RÓŻNE *D am 3000 zł za odzyskanie długu, 512-988-878. DIN-4-14111-23/13

F-5-20/14

*Z gubiono telefon dotykowy Sony xperia w okolicach Habany, dla znalazcy nagroda., 660-953-909.

*R adca Prawny: porady, pozwy, sprawy sądowe, 601-057-435.

*P ieski szczeniaki bardzo ładne, sympatyczne oddam, 504-144-207.

D-5-14230-21/13

F-5-1709-23/13+R

DIN-5-14324-23/13

EXODUS DOM POGRZEBOWY

Justyna Lichnerowicz - Dajewska

Szczytno ul. Broniewskiego 2a,

tel. 89-624-41-59, tel. kom. 606-908-731 całodobowe usługi pogrzebowe, kaplica klimatyzowana, chłodnia, akcesoria pogrzebowe, oprawa muzyczna, kremacje, ekshumacje, załatwianie formalności pogrzebowych

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

23


POŻĄDANE ULICZKI Z NAZWAMI

N

asi Czytelnicy z Nowego Gizewa nie bardzo są zadowoleni z tabliczek, które stoją u wlotów, czy też wylotów licznych uliczek na tym rozległym osiedlu. Ich zdaniem dość tajemnicze oznakowanie cyfrowe nie ułatwia

mionku w ogóle brak jakichkolwiek oznakowań istnego labiryntu uliczek. Na dobrą sprawę nie wiadomo nawet, które domki stoją na terenie Kamionka, a które już na Szczycionku, bo oba osiedla się stykają. Wielki kłopot w 3

1 dotarcia do konkretnej posesji samym mieszkańcom osiedla, a co dopiero służbom ratowniczym, np. pogotowiu czy straży pożarnej - fot. 1. Chcieliby oni tabliczek z konkretnymi nazwami, jak np. ul. Piaskowa (od rodzaju nawierzchni), czy coś w tym rodzaju, jak to jest np. w miejscowości Narty. Z tymi tabliczkami to problem nie tylko w Gizewie, bo np. na podobnym i ciągle rozrastającym się osiedlu na Ka-

związku z tym mają tam listonosze, nic już nie mówiąc o wspomnianych wcześniej służbach ratowniczych. Problemu jednak nie rozwiąże „Kurek”, bo sprawa leży w gestii gminnej rady. Ta może ustanowić nazwy ulic, ale trzeba też wiedzieć, że pociąga to za sobą rozmaite dalsze biurokratyczne procedury, m. in. wymianę dowodów osobistych, gdyż zmieniają się wówczas dane adresowe, itp. itd.

nie jest w stanie się na nim „wyrobić”, czyli zatoczyć tak wąskiego okręgu. W jakim celu je zatem wybudowano - wie pewnie tylko sam projektant. Ponadto, co obecnie modne, wokół ronda postawiono szereg barierek, które, jak się domyślamy, mają zapewnić bezpieczeństwo pieszym. O ile część owych konstrukcji spełnia swoje zadanie, o tyle postawienie barierki od strony lasu wydaje się być pozbawione sen-

su - fot. 3. O co tu chodzi? - można by zapytać, barierka ma bronić pieszym wstępu do lasu? Chyba nie takie były założenia projektu. Gdyby konstrukcja stała kawałek dalej, tak jak to pokazuje czerwona strzałka na fot. 3., wszystko byłoby w porządku. Uniemożliwiałaby ona wejście na szosę, a piesi poruszaliby się wtedy za nią po poboczu drogi, stanowiącym namiastkę chodnika (żółta strzałka na fot.3).

TAJNE NUMERY I ADRES

P

rzy opisywanym przystanku, jak to widać na fot. 2, ustawiono pojemnik na używaną odzież, buty i zabawki. Jest to bez wątpienia pożyteczna rzecz, a poza

Poza tym świadczy o rzetelnym podejściu firmy do sprawy, ale niestety, nie do końca. Dlaczego? Oto na pojemniku zamieszczone są też dodatkowe informacje o tym kto i jak

OSOBLIWE RONDO

N

ieco dalej za Gizewem, jeśli poruszamy się od strony Szczytna, mamy Rudkę. Zaraz za tą miejscowością w ubiegłym roku położono asfalt na drodze do Płozów. W miejscu skrzyżowania z szosą wiodącą do

Wawroch zbudowano coś w rodzaju pobocznego ronda, przy którym usytuowano przystanek autobusowy fot. 2. Rondo ma charakter pętli autobusowej, ale jest miniaturowe i to do tego stopnia, że większy pojazd

2

24

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

4 tym na pojemniku została umieszczona lista osób (z wiadomych powodów personalia nie są pełne), które otrzymały zakupiony ze sprzedaży zebranej odzieży sprzęt rehabilitacyjny, m. in. wózki inwalidzkie. Taka informacja przekonuje, że warto przeszukać własne szafy i komody, aby to i owo, co nam zbywa, oddać potrzebującym

odbiera złożone do wnętrza rzeczy. Jest też „wymieniona” nazwa firmy odpowiadającej za terminowe wybieranie zawartości oraz stan techniczny pojemnika. Cudzysłów w poprzednim zdaniu nie jest omyłką, bo oto jak wyglądają rzeczone informacje - fot. 4. No, niestety, tak jak to u nas często bywa. Jak coś powstaje cennego i pożytecznego,


to towarzyszy temu jakaś taka niemożność wykonania wszystkiego rzetelnie do końca. Gdzieś tak dwa, trzy lata temu pisaliśmy o podobnych pojemnikach w Szczytnie, które zostały wypełnione po brzegi i część odzieży składano potem obok, wprost na

chodniku. W tamtym czasie były jednak na pojemnikach adresy i telefony do firmy, bodajże z Olsztynka, która zajmowała się wybieraniem odzieży. Zadzwoniliśmy pod wskazany numer i poskutkowało. No tak, ale gdzie interweniować, gdyby podobna sytuacja zdarzyła się teraz?

EGZOTYCZNE KACZKI NAD LEMANAMI

N

asz stały Czytelnik Bolesław Zaborowski dostarczył do redakcji zdjęcia ciekawych wodnych ptaków, które niedawno przyleciały na Jezioro Lemańskie. Wylądowały na jednej z kładek, pochodziły to tu, to tam a potem pluskały się w wodzie - fot. 5. Niestety, drugiego dnia gdzieś odleciały i odtąd słuch wszelki po nich zaginął. Pan Bolesław prawidłowo zidentyfikował je jako kaczki mandarynki, których naturalnym środowiskiem są Chiny, Japonia i Mandżuria.

w całej Europie. W jakiś czas potem zbiegłe osobniki utworzyły osiadłe populacje, głównie w pobliżu dużych miast, gdzie bytują do dziś i są spotykane także w Polsce. Dodajmy jeszcze, że jaskrawe barwy, takie jak na fot. 5, mają tylko samce. Samiczki są szarobrunatne i posiadają charakterystyczny wąski biały pas wokół oczu i na podgardlu. Mandarynki, co ciekawe, gnieżdżą się chętnie w dziuplach oraz budkach lęgowych, takich jakie zawieszają na drzewach

6 planie (fot. 7), są tu kosze na śmieci (dość licznie rozstawione), brakuje natomiast ławeczek. To co bowiem stoi, znajduje się w stanie szczątkowym i przysiąść na czymś takim nie sposób. Miejscami park jest też nieco zdziczały – widać uschłe i powalone drzewa. Z kolei niegdyś okazały pomnik-fontanna upamiętniający kanclerza Otto Bismarcka obecnie powoli się rozpada – fot. 7. Na zdjęciu mamy widok od tyłu resztek pomnika, gdzie rozciąga się zaciemniony zakątek zaśmiecony butelkami i puszkami na napojach procentowych.

kwitnącą roślinnością odbywały się pikniki w Zielone Świątki, ale obchodzone ówcześnie jako rolnicze święto pod patronatem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Dziś tak po mostkach, jak i kwiatach nie ma najmniejszego śladu. Warto jeszcze dodać, że przed wojną park był znacznie większy niż obecnie. Rozpościerał się na sporej części dzisiejszych ogródków działkowych i sięgał od szkoły do ul. Kochanowskiego. Poza tym funkcjonował w nim mały amfiteatr, boiska do gier zespołowych oraz kort tenisowy. Jak wynika z

5 Skąd zatem tak egzotyczne ptaki u nas na Mazurach? Rozwiązanie tej przyrodniczej zagadki można znaleźć m. in. w Wikipedii. Otóż już od stuleci, a dokładnie od XVIII wieku kaczki mandarynki z powodu pięknego upierzenia były hodowane

leśnicy. Pisklęta opuszczają gniazdo zaraz po wykluciu, ale umiejętność latania zdobywają dopiero po 4045 dniach. Ich puch jest tak gruby i lekki, że chroni pisklęta przy upadkach z gniazd na ziemię nawet z wysokości 10 metrów.

ZAPOMNIANY PARK

M

amy w mieście dość specyficzny, nastrojowy, ale zaniedbany park przy SP nr 3. Miejsce jest piękne i z racji wiekowych drzew, i panującej tu specyficznej, można by rzec majestatycznej aury, zupełnie innej niż na skwerze nad małym jeziorem – fot.

6. Tutaj niepotrzebne, wręcz niepasujące byłyby alejki brukowane nowoczesną kostką. Wystarczyłyby ziemne, czy żwirowe, zaakcentowane jedynie jakimiś odpowiednimi krawężnikami. No, ale te trzeba dopiero urządzić. Na razie, jak widać na pierwszym

7 W powietrzu unosi się tu przykra woń odchodów i to wcale nie zwierzęcych. Co nieco zmieni się w tym parku - niedługo zostaną ustawione nowe, eleganckie ławeczki. Jak nas informuje Krystyna Lis z UM, obecnie dobierany jest ich wgląd (i cena), aby pasowały do miejsca. Sam pamiętam z dzieciństwa małe, ale efektowne mostki drewniane przerzucone przez tamtejsze rowy. W parku wtedy jeszcze obsadzonym piękną, rzadką

zapisów historycznych, park stanowił chlubę miasta i należał do najpiękniejszych obiektów tego typu na Warmii i Mazurach. Powstał w 1906 r., a jego fundatorem był miejscowy fabrykant Richard Anders. Do niego należały grunty, na których utworzono park dla wszystkich. W obecnych czasach taka postawa obywatelska – oddanie części własnych włości na cele ogólne byłaby chyba nie do pomyślenia. tekst i foto: M.R.Plitt tekst i foto: M.R.Plitt

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

25


OGŁOSZENIA

GMINA ROZOGI zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozogi Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozogi w dniach od 10 czerwca 2013 r. do 1 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rozogi w godzinach od 9.00 do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy Rozogi o godz. 10.00. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do wójta gminy Rozogi z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2013 r. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej. Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest wójt gminy Rozogi. WÓJT GMINY /-/ Józef Zapert

26

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.


Konrad Bukowiecki po raz kolejny poprawił rekord życiowy, ustanawiając jednocześnie najlepszy tegoroczny wynik na świecie w swojej kategorii wiekowej.

fot. archiwum

NAJLEPSZY NA ŚWIECIE

Na linii startowej stanęło 80 zawodników

NIEGOŚCINNNY GOSPODARZ

Konrad Bukowiecki z dumą prezentuje osiągnięty wynik. Na zdjęciu wraz ze swoim ojcem i jednocześnie trenerem Ireneuszem

Wszystko zaczęło się nieco pechowo. W odbywającym się w niemieckim Halle 39. mityngu Erdgas Werfertage mieli wziąć udział Andrzej Regin i Konrad Bukowiecki. Niestety z powodu olbrzymiej ulewy drugi dzień zawodów został odwołany i udział w nich zdążył wziąć jedynie ten pierwszy. Z wynikiem 19,30 m zajął drugie miejsce w swojej kategorii. W czasie powrotu do Polski ekipa zdecydowała się niejako przy okazji zajechać do Warszawy i wziąć udział w odbywającym się tam mityngu lekkoatletycznym. Konrad po 7-godzinnej podróży, niemal z marszu już w pierwszej próbie poprawił swój rekord życiowy, rzucając 5-kilogramową kulą o siedem centymetrów dalej, osiągając wynik 20,61. To jednak nie był koniec jego popisów tego dnia. W czwartej próbie rzucił jeszcze

fot. archiwum

W minioną sobotę brzegi dużego jeziora zostały opanowane przez biegaczy. Mimo niesprzyjającej pogody na linii startowej pojawiło się bardzo wielu zawodników.

dalej, przekraczając nie tylko 21 metrów, ale nawet granicę 22 metrów. Rzucona przez niego kula przeleciała 22,33 m. - Próba była perfekcyjna pod każdym względem - mówi trener Ireneusz Bukowiecki. Tym samym młody zawodnik Gwardii osiągnął najlepszy tegoroczny wynik na świecie w swojej kategorii, wyprzedzając o ponad metr dotychczasowego lidera reprezentującego chorwackie barwy. Poza tym wynik osiągnięty przez Konrada daje mu 5. miejsce na liście all-time wśród juniorów młodszych w historii światowej lekkoatletyki. Do sukcesów z tego weekendu należy dodać triumf międzynarodowym mityngu w Schwechat (41. Franz-Schuster Memorial), który odbył się 19 maja pod Wiedniem. Tam Konrad zwyciężył, osiągając wynik 20,39 m. (ll)

Zawody zostały zorganizowane przez szczycieński klub biegacza AKB. Udział w nich wzięło 80 osób z całej Polski. Na liście startowej widniały osoby nawet z Krakowa czy Opola. - Taka frekwencja to duży sukces. Tym bardziej, że w tym samym czasie w całym kraju odbywało się ponad 80 innych biegów – mówi Krzysztof Wilczek, jeden z organizatorów biegu. Sprzymierzeńcem organizatorów nie była także deszczowa aura, choć tę jak zaznacza nasz rozmówca lubią sami biegacze. Ostatecznie w zawodach biegowych w klasyfikacji open na dystansie 15 kilo-

metrów zwyciężył szczytnianin Mateusz Kazek. Osiągnął on bardzo dobry wynik 0:52:01, wyprzedzając drugiego na mecie Pawła Pałata z Węgorzewa o ponad 5 minut. Ostatni stopień podium zajął Karol Kuleszo z Suwałk. Wśród najlepszych mieszkańców naszego miasta w pierwszej dwudziestce znaleźli się także: 6. Zenon Klinik, 9. Marcin Herman, 11. Krzysztof Sadowski, 12. Wojciech Szydlik. Po pięciu najlepszych zawodników z każdej kategorii otrzymało statuetki, poza tym każdemu z uczestników wręczono pamiątkowy medal zawodów. (ll)

REKLAMA

REKLAMA

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

27


* IV-ligowe derby dla wielbarczan * Przełamanie Zrywu * MKS z piątką w Orzyszu *Kolejny strzelecki festiwal GKS-u Dźwierzuty

IV LIGA 26. kolejka

OMULEW LEPSZA

Omulew Wielbark 2:0 (1:0)

OD BŁĘKITNYCH

1:0- Michał Kwiecień (45.), 2:0 – Kamil Dębek (47.) Omulew: Przybysz, J. Miłek (75. Mikulak), Włodkowski, C. Nowakowski, M. Miłek, Berk (65. S. Nowakowski), Domżalski (58. Remiszewski), Rudzki, Kwiecień, Kujtkowski, Szczygielski. Błękitni: Malanowski, Młotkowski, B. Nosowicz, D. Kruczyk, Staszewski, K. Miłek, Opaliński, A. Foruś, Kędzierski, Mikołajewski, M. Kruczyk. Omulew zrewanżowała się pasymianom za jesienną porażkę na boisku rywala. Losy tego derbowego pojedynku rozstrzygnęły się w ciągu paru minut rozdzielonych przerwą. Tuz przed zejściem do szatni Kwiecień wykorzystał dośrodkowanie Domżalskiego z rzutu rożnego i głową skierował piłkę do siatki. Wkrótce po wznowieniu gry w drugiej połowie dał o sobie znać świeżo wprowadzony na boisko Dębek. Warto zaznaczyć, że asystę przy tej bramce zaliczył... Przybysz, który popisał się dalekim i celnym podaniem piłki. - Na uznanie zasługuje dobra postawa bramkarza gości, który uchronił zespół Błękitnych od wyższej porażki – Daniel Włodkowski z Omulwi komplementuje Malanowskiego. Zdaniem trenera Błękitnych Sławomira Opalińskiego gospodarze odnieśli zasłużone zwycięstwo. POZOSTAŁE MECZE 26. kolejka Vęgoria Węgorzewo – Znicz Biała Piska 0:8, Orzeł Janowiec Kościelny – Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 3:1, Polonia Iłowo – Rominta Gołdap 1:3, DKS Dobre Miasto – Barkas Tolkmicko 0:3, Zatoka Braniewo – GKS Wikielec 0:1, Mamry Giżycko – Start Nidzica 2:2, Stomil II Olsztyn – Pisa Barczewo 0:0.

28

fot. G. Pietrzyk

Błękitni Pasym

Michał Kwiecień często wykonuje rzuty rożne dla Omulwi - teraz sam wykorzystał dośrodkowanie. Kamil Dębek z kolei zaliczył w niedzielę prawdziwe „wejście smoka”

Tabela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Barkas Znicz Rominta Wikielec Pisa Stomil II Omulew Drwęca Vęgoria Mamry Start Dobre M. Polonia Orzeł Zatoka Błękitni

25 25 24 25 24 25 24 24 24 24 24 24 25 24 25 24

66 59 52 48 46 41 30 29 27 27 25 22 21 19 18 14

74-10 74-23 44-20 50-27 46-27 54-36 28-36 38-36 39-52 34-50 29-44 21-44 24- 57 27-56 25-56 23-56

KLASA OKRĘGOWA 26. kolejka

Zryw Jedwabno

W Jedwabnie czekali, czekali i się doczekali. Piłkarze Zrywu wykorzystali słabość piskiej obrony i zaaplikowali gościom aż pięć bramek. - Pierwszą połowę zagraliśmy rewelacyjnie – komentuje kierownik Andrzej Obrębski. - Wydaje mi się, że potem trochę opadliśmy z sił. Po godzinie było już 5:1 i zanosiło się na pogrom przyjezdnych. Bramki dla Zrywu padały po zespołowych akcjach, a jeszcze w pierwszej odsłonie dwie doskonale okazje zmarnował Górecki. Potem do głosu doszli piłkarze Mazura, których stać było tylko na zmniejszenie rozmiarów porażki.

Tabela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Victoria Mazur Czarni Warmia Tęcza Wilczek Orlęta Polonia Leśnik Granica Łyna Start Kłobuk Jeziorany Mazur P. Zryw

26 24 24 25 24 24 25 25 25 25 24 24 25 25 25 25

62 50 46 46 40 38 37 37 37 35 35 31 26 25 17 4

83-21 73-32 61-33 48-36 66-44 54-43 50-41 36- 38 50-57 45-49 39-54 51-48 40-53 43-56 37-93 20-98

KLASA A 19. kolejka

Śniardwy Orzysz

5:3 (4:1)

POZOSTAŁE MECZE

5:0 (4:0)

Mazur Pisz

26. kolejka Polonia Lidzbark Warmiński – Victoria Bartoszyce 0:4, Leśnik Nowe Ramuki – Orlęta Reszel 4:2. Start Kozłowo – Wilczek Wilkowo 0:0, Tęcza Biskupiec- Warmia Olsztyn 0:4, Czarni Olecko – Kłobuk Mikołajki 4:2, Granica Bezledy – Łyna Sępopol 2:4, Mazur Ełk – MKS Jeziorany 4:3.

MKS Szczytno

1:0, 2:0 – Sylwester Modrzejewski (6.), 2:1 – (16.), 3:1 – Sebastian Sznajder (36.), 4:1, 5:1 – Grzegorz Olszewski (45., 60.), 5:2 – (75.), 5:3 – (89.) Zryw: Grabowski, Sznajder, Cikacz, Rosiński, Krajza, Olszewski, Dąbrowski, Modrzejewski, Górecki, Trzciński, Olbryś (65. Worobiej).

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

MKS: Mikulak, Głodzik, Łoński, Zaborowski, A. Magnuszewski, Dudziec, Gregorczyk, Świderski, Kuchna, Pietrzak, Zyśk. Śniardwy w latach 70. i 80. podobnie jak ówczesna Gwardia Szczytno grały w III lidze, mającej zasięg makroregionalny. Piłkarskie dno osiągnęły w sezonie 2006/2007,


Olimpia Miłki – Mrągowia II Mrągowo 2:1, Salęt Boże – Reduta Bisztynek 0:1, MKS Ruciane -Nida– Mazur Wydminy 0:2, Jurand Barciany - Start Kruklanki 1:1. Pauzowało Pojezierze Prostki. Wynik zweryfikowany: Olimpia Miłki – Salę Boże 0:3 wo. (na boisku 3:3).

Tabela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Śniardwy Pojezierze Ruciane-N. Jurand Start Mazur Mrągowia II Reduta Salęt Olimpia Szczytno

16 15 16 15 15 15 15 16 16 16 15

37 34 32 26 24 21 19 17 16 8 5

54-10 38-16 31-16 28-16 36-29 22-24 27-34 13-32 27-35 16-46 13-47

KLASA B 15.kolejka Kormoran Lutry – Perkun Orżyny 0:3 wo. Wałpusza 07 Jesionowiec - GKS Szczytno 3:1 (0:0) Bramki: dla Wałpuszy 07 – Damian Burdyński (54.), Przemysław Szulkowski (64.), Daniel Gołaszewski (80.), dla GKS-u – Konrad Majewski (50.) Wałpusza 07: Kuciński, Matras, Szulkowski, Zarzycki, Sitarski, Wróblewski (79. Pliszka), Sęk, Kisiel, Zapadka (50. Burdyński), Niksa (48. Bagiński), Gołaszewski. GKS: Wiśniewski, Pilecki, Gołota (70. Zapadka), M. Nowakowski, Rapacki, Kozon, Majewski, B.. Nowakowski, Ł. Nowakowski, Brzuzy, Sikorski (46. Majewski). Zespół Wałpuszy pozbierał się po laniu w derbowych pojedynku w Dźwierzutach i w konfrontacji z GKS-em ze Szczytna zaprezentował się znacznie lepiej. Wprawdzie w pierwszej połowie skuteczność pozostawiała sporo do życzenia, ale po zmianie stron pretensji do poczynań ofensywnych było już mniej.

Bramki dla GKS-u: Adrian Bazych (10., 15.), Arkadiusz Sokołowski (20.), Łukasz Tatyrata (35.), Sebastian Frejlich (70.), Andrzej Kołodziejczuk (82.) GKS: Granicki, Malewicz, Cieślik , Więcek, Hołod, Tatyrata, Elsner (85. Jaskuła), Kołakowski, Wójcik (Kołodziejczuk), A. Bazych, Sokołowski (60. Frejlich). Goście chyba za szybko uwierzyli, że mecz jest już wygrany i z 4:0 zrobiło się tylko 4:2. Po czerwonej kartce Więcka (58. min) sytuacja zaczęła wyglądać niewesoło, jednak GKS zmobilizował się , strzelił kolejne dwie bramki i wrócił do domu z efektownym zwycięstwem. KP Purda - Żagiel Piecki 1:2, Pisa II Barczewo – Hetman Baranowo 4:1

Tabela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pisa II Hetman Żagiel Wałpusza Dźwierzuty Szczytno Perkun Purda Tempo Kormoran

15 15 15 14 15 15 15 15 14 15

41 35 27 25 21 19 19 11 10 1

54-13 45-21 26-20 39-36 33-27 29-28 31-38 25-40 26-48 5-48

LIGA WOJEWÓDZKA JUNIORZY MŁODSI 18. kolejka (zaległa) Reda Szczytno – Warmia Olsztyn 0:1 (0:0) 25. kolejka Reda Szczytno -UKS Rona 03 Ełk 3:0 wo. TRAMPKARZE 12. kolejka (zaległa) Reda Szczytno – Mamry Giżycko 4:2 (1:2); br.: Adrian Jarema -3, Mateusz Lech – 1. 20. kolejka Reda Szczytno pauzowała. KLASA OKRĘGOWA JUNIORZY 18. kolejka Grunwald Gierzwałd - Omulew Wielbark 6:0 (3:0) JUNIORZY MŁODSI 19. kolejka Jonkovia Jonkowo – Błękitni Pasym 0:5 (0:4); br.: Kamil Kuck (2., 7. 33.), Marcin Brzdonkiewicz (39.), Bartosz Lossa (70.) Grunwald Gierzwałd – Omulew Wielbark 2:2 (1:1); br. Patryk Płoski (8.), Jakub Tabaka (68.) TRAMPKARZE MŁODSI 17. kolejka Reda Szczytno – OKS Stomil Olsztyn 0:19 (0:9) Zryw Jedwabno pauzował. Informacje piłkarskie opracowali: (gp), (dob)

fot. G. Pietrzyk

POZOSTAŁE MECZE 19. kolejka

Tempo Wipsowo - GKS Dźwierzuty 2:6 (1:4)

MKS jak co roku walczy o utrzymanie - tym razem w klasie A

GWIAZDA MAZURSKA ZNÓW W SZCZYTNIE Miłośnicy rowerowych wyścigów MTB ze Szczytna i okolic po raz kolejny mają okazję oglądać firmowany przez Cezarego Zamanę maraton – Gwiazdę Mazurską. Początek rywalizacji już w Boże Ciało, a trasą 5-kilometrowej jazdy indywidualnej na czas będzie ścieżka wokół szczycieńskiego Jeziora Domowego Dużego. Start o godz. 16.00 w okolicach bazy wodnej MOS-u. W piątek 31 maja kolarze będą ścigać się w Jedwab-

nie, później przeniosą się do Purdy, a całość zakończy się w Nidzicy. W Jedwabnie, Purdzie i Nidzicy zawodnicy mają do wyboru dystanse: 15, 35 i 60 km. Bardziej szczegółowe informacje na stronie www. mazoviamtb.pl. (orz)

II BIEGI PRZEŁAJOWE

fot. archiwum

gdy w ogóle nie uczestniczyły w rozgrywkach. Klub z Orzysza powoli odbudowuje swoją pozycję – teraz z powodzeniem walczy o awans do klasy okręgowej. Kiedy w podobnym miejscu znajdzie się MKS? Na razie może uczyć się piłki od Śniardw, drużyny, która futbolu uczyła się kiedyś od szczycieńskiej Gwardii.

II edycja biegów przełajowych już za nami

W czwartkowe popołudnie w parku przy jeziorze małym odbyła się druga edycja biegów przełajowych. Organizatorem zawodów był Klub Sportowo – Rekreacyjny TKKF w Szczytnie. W poszczególnych kategoriach najlepsze czasy osiągnęli: kat. przedszkola 35 lat, dziewczęta: 1. Sandra Kirkuć, kat. przedszkola 5-7 lat; dziewczęta: 1. Patrycja Dąbrowska, chłopcy: 1. Krystian Wiśniewski, kat. szkoły podstawowe, dziewczęta kl.

I-III: 1. Wiktoria Wróblewska, 2. Julia Goździewska, chłopcy: 1. Michał Olbryś, 2. Olaf Wróblewski. Klub Sportowo - Rekreacyjny TKKF serdecznie zaprasza na kolejne zawody w biegach przełajowych, które zostały zaplanowane na najbliższy piątek (31.05) o godzinie 17.00. Zapisy będą prowadzone od godziny 16:45 w parku przy jeziorze małym przy salonie łazienek. (ll)

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

29


INFORMATOR / OGŁOSZENIA Urodzenia

SZCZYTNO 18.05 Amelia Mróz 20.05 Wojciech Wiśniewski 21.05 Zuzanna Bakoń GMINA SZCZYTNO 17.05 A natola Drężek - Olszyny GMINA DŹWIERZUTY 10.05 Adrian Tomasz Abramczyk - Zalesie

GMINA ROZOGI 7.05 Dawid Górski Dąbrowy GMINA WIELBARK 20.05 Wojciech Zyśk Lesiny Wielkie

Zgony

SZCZYTNO 25.05 Sławomir Śmieciński 23.05 Jerzy Jewtuch (64) (61) - Kamionek 24.05 Marek Krawczyk (55) GMINA DŹWIERZUTY 25.05 Bolesław Wasilow 21.05 Krystyna Cichaczewska (85) (62) - Zalesie GMINA SZCZYTNO GMINA JEDWABNO 24.05 Zenon Tamborski (88) 24.05 Jerzy Kawiecki (62) - Janowo - Lipniki

Serdeczne podziękowania ordynatorowi doktorowi Tomaszowi Jania oraz wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i personelowi pomocniczemu

Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Szczytnie za okazaną troskę i opiekę w czasie ciężkiej choroby

śp. JERZEGO WASILEWSKIEGO składa pogrążona w żałobie rodzina

Ankieta Internetowa (www.kurekmazurski.pl)

Wszystkim, którzy okazali nam wsparcie i życzliwość w tak trudnych dla nas chwilach i uczestniczyli w ostatniej drodze naszego

Kochanego Męża, Ojca i Dziadka

śp. JERZEGO WASILEWSKIEGO

Czy podoba Ci się pomysł budowy elektrowni słonecznej w Trelkowie?

TAK - 87% Dyżury aptek

serdeczne podziękowania składa rodzina

29.05 - VITA - ul. Ogrodowa, 30.05 - ELMED - ul. Gnieźnieńska, 31.05 NOWA - ul. Solidarności. 1.06 - DBAM O ZDROWIE - ul. Chrobrego. 2.06 - REMEDIUM - ul. Polska, 3.06 „KAUFLAND” - ul. Chrobrego, 4.06 SŁONECZNA - ul.- Żeromskiego 5.06 - LWOWSKA – ul. Odrodzenia.

Rodzinie zmarłego doktora

Z ostatniej chwili

śp. JERZEGO WASILEWSKIEGO

wyrazy głębokiego współczucia składają Pracownicy Eskulap sp. z o.o. w Szczytnie

Redaguje zespół: Biuro Ogłoszeń:

On-line

30

*Z aginął czarny kot (Maciek) w pobliżu ul. Akacjowej, 602-61-73-74. D-5-z-21/13

*S przedam. Segment młodzieżowy z biurkiem, lodówkę, 514-417-920. D-5-14337-23/13

*S przedam. Kolumny pasywne LDM 600 W, powermixer Alto 1000 W, 730-334-013. D-5-14338-23/13 Andrzej Olszewski (redaktor naczelny) tel. 89-623-18-12 Ewa Kułakowska (sekretarz redakcji, korekta) Marek Plitt Łukasz Łogmin (skład komputerowy)

Magda Borowska tel. 89-624-21-00, fax 89-623-18-12 ul. Ogrodowa 30/2 12-100 Szczytno „Ka-eM” Spółka z o. o. w Szczytnie ul. Ogrodowa 30/2, zaBiuro czynne: 8:16 rejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospponiedziałek - piątek odarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisana do rejestru numer e-mail: gazeta@kurekmazurski.pl www.kurekmazurski.pl

KRS: 0000104206. Numer identyfikacji podatkowej 7450008399. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego wynosi 50.000 złotych.

Kurek Mazurski nr 21 (973) 29.05.2013 r.

NIE - 13%

Zbigniew Dobkowski Daniel Filipowicz Stali Kazimierz Napiórkowski współpra- Grzegorz Pietrzyk cownicy: Andrzej Symonowicz Grażyna Saj-Klocek Stanisław Stefanowicz

Druk

*A uto-Moto. Sprzedam. Mercedesa 220 CDI (XII 99) bogato wyposażony stan bardzo dobry, 604-897-250. DIN-5-23/13

*P raca. Przyjmę glazurnika lub osobę umiejącą układać płytki, 508950-029. d-5-1903-23/13

Adres wydawcy i redakcji

Zakład Poligraficzny Józef Skrajnowski, Biskupiec Nakład 3.500

„Ka-eM” spółka z o.o. ul. Ogrodowa 30/2 12-100 Szczytno tel. 89-624-21-00 89-623-18-12 606-689-246 fax 89-623-18-12 numer konta: 89883800052001 000014690001

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania.


Kochanemu Dziadkowi NORBERTOWI OGŁOSZENIE NOWIŃSKIEMU najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, radości oraz spełnienia marzeń skłdają wnuczkowie Sylwia, Kamil, Natalia, Adam i Kuba

Tu kupisz stare „Kurka Mazur za 1,50 - Salonik Prasowy, ul. Polsk - „Świat Dziecka” ul. Solidarno - Redakcja „Kurka Mazurskieg

śp

śp

W piątek 25 stycznia na ul. Mławskiej znaleziono rudą suczkę, która przebywa obecnie w schronisku.

KONTAKT: 694-497-374


dassadutgsad  
dassadutgsad  

bsahbibhksaja, wihbsbhisabhsabh

Advertisement