Page 1

velké / big /болшое m4 architekti


Litochlebský park, administrativní budova / Litochleby Park, retail office building/ Литохлебский Парк, административное здание

návrh, územní rozhodnutí, stavební povolení / proposition, planning permit, building permit / дизайн, зонирование, разрешений на строительство Praha Jižní Město, ČR /Czech Republic / Прага, Чешская рес. stavební povolení / building permit / разрешений на строительство 2013


Litochlebský park, administrativní budova / Litochleby Park, retail office building/ Литохлебский Парк, административное здание

návrh, územní rozhodnutí, stavební povolení / proposition, planning permit, building permit / дизайн, зонирование, разрешений на строительство Praha Jižní Město, ČR /Czech Republic / Прага, Чешская рес. stavební povolení / building permit / разрешений на строительство 2013


Litochlebský park, administrativní budova / Litochleby Park, retail office building/ Литохлебский Парк, административное здание

návrh, územní rozhodnutí, stavební povolení / proposition, planning permit, building permit / дизайн, зонирование, разрешений на строительство Praha Jižní Město, ČR /Czech Republic / Прага, Чешская рес. stavební povolení / building permit / разрешений на строительство 2013


Litochlebský park, administrativní budova / Litochleby Park, retail office building/ Литохлебский Парк, административное здание

návrh, územní rozhodnutí, stavební povolení / proposition, planning permit, building permit / дизайн, зонирование, разрешений на строительство Praha Jižní Město, ČR /Czech Republic / Прага, Чешская рес. stavební povolení / building permit / разрешений на строительство 2013


Litochlebský park, administrativní budova / Litochleby Park, retail office building/ Литохлебский Парк, административное здание

návrh, územní rozhodnutí, stavební povolení / proposition, planning permit, building permit / дизайн, зонирование, разрешений на строительство Praha Jižní Město, ČR /Czech Republic / Прага, Чешская рес. stavební povolení / building permit / разрешений на строительство 2013


„Panna a Bába“ bytový dům Žernovská / „Maiden & Crone“ housing development Žernovska / „Дева и Баба“ жилой дом Жерновская Praha - Strašnice / Prague / Прага návrh / design / дизайн 2012


„Panna a Bába“ bytový dům Žernovská / „Maiden & Crone“ housing development Žernovska / „Дева и Баба“ жилой дом Жерновская Praha - Strašnice / Prague / Прага návrh / design / дизайн 2012


„Panna a Bába“ bytový dům Žernovská / „Maiden & Crone“ housing development Žernovska / „Дева и Баба“ жилой дом Жерновская Praha - Strašnice / Prague / Прага návrh / design / дизайн 2012


„Panna a Bába“ bytový dům Žernovská / „Maiden & Crone“ housing development Žernovska / „Дева и Баба“ жилой дом Жерновская Praha - Strašnice / Prague / Прага návrh / design / дизайн 2012


Lázně Sv. Markéty / St. Margareta Spa / Спа святой Маркеты

wellness hotel / велнес гостиница

Prachatice, ČR / Прахатице Чешская республика návrh, územní rozhodnutí, stavební povolení / design, planing and building permit / дизайн, зонирование, разрешений на строительство stavební povolení / building permit / разрешений на строительство 2011


Lázně Sv. Markéty / St. Margareta Spa / Спа святой Маркеты

wellness hotel / велнес гостиница

Prachatice, ČR / Прахатице Чешская республика návrh, územní rozhodnutí, stavební povolení / design, planing and building permit / дизайн, зонирование, разрешений на строительство stavební povolení / building permit / разрешений на строительство 2011


Lázně Sv. Markéty / St. Margareta Spa / Спа святой Маркеты

wellness hotel / велнес гостиница

Prachatice, ČR / Прахатице Чешская республика návrh, územní rozhodnutí, stavební povolení / design, planing and building permit / дизайн, зонирование, разрешений на строительство stavební povolení / building permit / разрешений на строительство 2011


Dům seniorů Sobín / Retirement home Sobín / Дом для престарелых Собин

Praha Zličín / Prague Zličín / Прага Зличин návrh 2011 / design / дизайн 2011


Dům seniorů Sobín / Retirement home Sobín / Дом для престарелых Собин

Praha Zličín / Prague Zličín / Прага Зличин návrh 2011 / design / дизайн 2011


Dům seniorů Sobín / Retirement home Sobín / Дом для престарелых Собин

Praha Zličín / Prague Zličín / Прага Зличин návrh 2011 / design / дизайн 2011


Dům seniorů Sobín / Retirement home Sobín / Дом для престарелых Собин

Praha Zličín / Prague Zličín / Прага Зличин návrh 2011 / design / дизайн 2011


„Šestka“ / „Шестка“

obchodní centrum, Praha 6 - Ruzyně, ČR / Commercial Center, Prague 6 - Ruzyně, Czech Rep./ Торговый центр, Прага 6 - Рузыне, Чехия. návrh / design / дизайн 2002-2005 realizace / realisation / реализация 2005-2006 náklady / costs / цена 1,3 mld. Kč (EUR 52 mio.


„Šestka“ / „Шестка“

obchodní centrum, Praha 6 - Ruzyně, ČR / Commercial Center, Prague 6 - Ruzyně, Czech Rep./ Торговый центр, Прага 6 - Рузыне, Чехия. návrh / design / дизайн 2002-2005 realizace / realisation / реализация 2005-2006 náklady / costs / цена 1,3 mld. Kč (EUR 52 mio.


„Šestka“ / „Шестка“

obchodní centrum, Praha 6 - Ruzyně, ČR / Commercial Center, Prague 6 - Ruzyně, Czech Rep./ Торговый центр, Прага 6 - Рузыне, Чехия. návrh / design / дизайн 2002-2005 realizace / realisation / реализация 2005-2006 náklady / costs / цена 1,3 mld. Kč (EUR 52 mio.


Retail park Vilnius / Торговый центр Вильнюс obchodní centrum, Vilnius, Litva / Commercial Center, Vilnius, Lithuania / Торговый центр, Вульнюс, Литва

návrh / design / дизайн 2007-8 realizace / realisation / реализация - v přípravě / in progress / б подготовке náklady / costs / цена 0,8 mld. Kč (EUR 32 mio.)


Retail park Vilnius / Торговый центр Вильнюс obchodní centrum, Vilnius, Litva / Commercial Center, Vilnius, Lithuania / Торговый центр, Вульнюс, Литва

návrh / design / дизайн 2007-8 realizace / realisation / реализация - v přípravě / in progress / б подготовке náklady / costs / цена 0,8 mld. Kč (EUR 32 mio.)


Retail park Vilnius / Торговый центр Вильнюс obchodní centrum, Vilnius, Litva / Commercial Center, Vilnius, Lithuania / Торговый центр, Вульнюс, Литва

návrh / design / дизайн 2007-8 realizace / realisation / реализация - v přípravě / in progress / б подготовке náklady / costs / цена 0,8 mld. Kč (EUR 32 mio.)


Retail park Vilnius / Торговый центр Вильнюс obchodní centrum, Vilnius, Litva / Commercial Center, Vilnius, Lithuania / Торговый центр, Вульнюс, Литва

návrh / design / дизайн 2007-8 realizace / realisation / реализация - v přípravě / in progress / б подготовке náklady / costs / цена 0,8 mld. Kč (EUR 32 mio.)


Sluneční město / Sun City / Солнечный город návrh obytného celku s využitím solární energie proposal for the housing development equipped with fotovoltaic technologies дизайн жилых домой ц использованием солнечной энергии Horoměřice, Czech Republic návrh / design / дизайн 2008 realizace / realisation / реализация - v přípravě / in progress / в подготовке


Sluneční město / Sun City / Солнечный город návrh obytného celku s využitím solární energie proposal for the housing development equipped with fotovoltaic technologies дизайн жилых домой ц использованием солнечной энергии Horoměřice, Czech Republic návrh / design / дизайн 2008 realizace / realisation / реализация - v přípravě / in progress / в подготовке


Sluneční město / Sun City / Солнечный город návrh obytného celku s využitím solární energie proposal for the housing development equipped with fotovoltaic technologies дизайн жилых домой ц использованием солнечной энергии Horoměřice, Czech Republic návrh / design / дизайн 2008 realizace / realisation / реализация - v přípravě / in progress / в подготовке


DERMATEX / ДЕРМАТЕКС

administrativní a logistické centrum / company office & logistic center / административный и логистическый центер компании Jesenice u Prahy, Czech Republic / Чешская республика návrh / design / дизайн 2007-8, realizace / realisation / реализация - 2008 náklady / costs / 35 mil. Kč (EUR 1,4 mio.)


DERMATEX / ДЕРМАТЕКС

administrativní a logistické centrum / company office & logistic center / административный и логистическый центер компании Jesenice u Prahy, Czech Republic / Чешская республика návrh / design / дизайн 2007-8, realizace / realisation / реализация - 2008 náklady / costs / 35 mil. Kč (EUR 1,4 mio.)


KOMWAG, podnik čistoty města/ KOMWAG city facilities / КОМВАГ , центер обслуживания города

návrh stavby, dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu řízení/ development design, planning permit, building permit/ дизайн, зонирование, разрешений на строительство Praha, ČR / Prague, Czech Republic / Прага, Чешскайа респ.. územní rozhodnutí / зонирование, 2013 realizace / realisation / реализация - v přípravě / in progress / в подготовке


KOMWAG, podnik čistoty města/ KOMWAG city facilities / КОМВАГ , центер обслуживания города

návrh stavby, dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu řízení/ development design, planning permit, building permit/ дизайн, зонирование, разрешений на строительство Praha, ČR / Prague, Czech Republic / Прага, Чешскайа респ.. územní rozhodnutí / зонирование, 2013 realizace / realisation / реализация - v přípravě / in progress / в подготовке

01

02

03

04


KOMWAG, podnik čistoty města/ KOMWAG city facilities / КОМВАГ , центер обслуживания города

návrh stavby, dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu řízení/ development design, planning permit, building permit/ дизайн, зонирование, разрешений на строительство Praha, ČR / Prague, Czech Republic / Прага, Чешскайа респ.. územní rozhodnutí / зонирование, 2013 realizace / realisation / реализация - v přípravě / in progress / в подготовке


řešení Masarykova stadionu a VRÚ Strahov / proposal for the Masaryk Stadium and Strahov development area / розрешение для области Страгов и цтадиону имени Масарыка veřejná ideová urbanistická soutěž, oceněný návrh / open urbanistic competition, winning proposal / открытий конкурс, , победивший проєкт Praha, ČR / Prague, Czech Republic / Прага, Чешская респ. návrh / design / дизайн 2008


řešení Masarykova stadionu a VRÚ Strahov / proposal for the Masaryk Stadium and Strahov development area / розрешение для области Страгов и цтадиону имени Масарыка veřejná ideová urbanistická soutěž, oceněný návrh / open urbanistic competition, winning proposal / открытий конкурс, , победивший проєкт Praha, ČR / Prague, Czech Republic / Прага, Чешская респ. návrh / design / дизайн 2008


dostavba usedlosti Břetislavka/Břetislavka Bowery Annex / реконструкция села Бретиславка

návrh rekonstrukce usedlosti Břetislavka a její dostavby, přírodní park Šárka-Lysolaje, Proposal for the annexion of the old Břetislavka bowery, inside the nature park/ дизайн реконструкции цела Бретиславка, прыродный парк Шарка-Лысолае

návrh stavby, územní rozhodnutí, stavební povolení / design, planing permit, building permit / дизайн, зонирование, разрешений на строительство Praha, ČR / Prague, Czech Republic / Прага, Чешская респ. stavební povolení / building permit / разрешений на цтроителство 2013


dostavba usedlosti Břetislavka/Břetislavka Bowery Annex / реконструкция села Бретиславка

návrh rekonstrukce usedlosti Břetislavka a její dostavby, přírodní park Šárka-Lysolaje, Proposal for the annexion of the old Břetislavka bowery, inside the nature park/ дизайн реконструкции цела Бретиславка, прыродный парк Шарка-Лысолае

návrh stavby, územní rozhodnutí, stavební povolení / design, planing permit, building permit / дизайн, зонирование, разрешений на строительство Praha, ČR / Prague, Czech Republic / Прага, Чешская респ. stavební povolení / building permit / разрешений на цтроителство 2013


dostavba usedlosti Břetislavka/Břetislavka Bowery Annex / реконструкция села Бретиславка

návrh rekonstrukce usedlosti Břetislavka a její dostavby, přírodní park Šárka-Lysolaje, Proposal for the annexion of the old Břetislavka bowery, inside the nature park/ дизайн реконструкции цела Бретиславка, прыродный парк Шарка-Лысолае

návrh stavby, územní rozhodnutí, stavební povolení / design, planing permit, building permit / дизайн, зонирование, разрешений на строительство Praha, ČR / Prague, Czech Republic / Прага, Чешская респ. stavební povolení / building permit / разрешений на цтроителство 2013


obytný soubor Kněžina / housing development Kněžina / жилой комплекс Кнежина obecní startovní byty / municipal starting flats / муниципалные квартири Týnec nad Sázavou návrh / design / дизайн 2004, realizace / realisation / реализация 2006


obytný soubor Kněžina / housing development Kněžina / жилой комплекс Кнежина obecní startovní byty / municipal starting flats / муниципалные квартири Týnec nad Sázavou návrh / design / дизайн 2004, realizace / realisation / реализация 2006


Statenice Golf resort / Статенице голф-курорт

Statenice ČR / Statenice CZ / Статенице Чешская респ. residenční a golfový areál / residential golf resort / голф-курорт návrh 2009 / design 2009 / дизайн 2009


Statenice Golf resort / Статенице голф-курорт

Statenice ČR / Statenice CZ / Статенице Чешская респ. residenční a golfový areál / residential golf resort / голф-курорт návrh 2009 / design 2009 / дизайн 2009


administrativní budova U Pilotů / U Pilotů office building / У Пилоту, администартивное здание Praha -Ruzyně / Prague Ruzyně / Прага Рузыне soutěžní návrh na budovu exekutorského úřadu / competition proposal for executor office / архитектурный конкурс на здание исполнительа návrh / design / дизайн 2009


administrativní budova U Pilotů / U Pilotů office building / У Пилоту, администартивное здание Praha -Ruzyně / Prague Ruzyně / Прага Рузыне soutěžní návrh na budovu exekutorského úřadu / competition proposal for executor office / архитектурный конкурс на здание исполнительа návrh / design / дизайн 2009


Centrum Nové Háje / New Haje shopping & office center / Новое Гайе тарговый центер

Praha -Jižní Město / Prague Jižní Město / Прага návrh / design / дизайн 2009


Centrum Nové Háje / New Haje shopping & office center / Новое Гайе тарговый центер

Praha -Jižní Město / Prague Jižní Město / Прага návrh / design / дизайн 2009


dostavba hotelu Ski / Ski hotel extension / разширение гостиници Ски

dostavba ubytovací kapacity, hotelové lobby a wellness centra, room capacity extension, lobby, wellness / разширение номер, лоббы, велнес Nové Město na Moravě, ČR /Czech Republic / Чешская респ. návrh, projekt 2006 - 2008 / design, project / дизайн, проєкт 2006 - 2008 realizace 2008 - 2009 / realisation / реализация 2008 - 2009


dostavba hotelu Ski / Ski hotel extension / разширение гостиници Ски

dostavba ubytovací kapacity, hotelové lobby a wellness centra, room capacity extension, lobby, wellness / разширение номер, лоббы, велнес Nové Město na Moravě, ČR /Czech Republic / Чешская респ. návrh, projekt 2006 - 2008 / design, project / дизайн, проєкт 2006 - 2008 realizace 2008 - 2009 / realisation / реализация 2008 - 2009


dostavba hotelu Ski / Ski hotel extension / разширение гостиници Ски

dostavba ubytovací kapacity, hotelové lobby a wellness centra, room capacity extension, lobby, wellness / разширение номер, лоббы, велнес Nové Město na Moravě, ČR /Czech Republic / Чешская респ. návrh, projekt 2006 - 2008 / design, project / дизайн, проєкт 2006 - 2008 realizace 2008 - 2009 / realisation / реализация 2008 - 2009


MARS - výrobna cukrovinek a administrativní centrum Master Foods Czech / MARS - Master Foods Sugar factory and National office center / МАРС - Мастер Фоодс завод для конфет и адмнинистратива

příprava území, výstavba areálu o rozloze cca 6ha / preparation of land and realization of area approx. 6ha / подготовка земли и реализация Poříčí nad Sázavou, ČR /Czech Republic návrh, projekt / design, project / дизайн, проєкт 1996 - 2002 realizace / realisation / реализация 1997 - 2002 náklady / costs / цена 700 mio CZK (28 mio EUR)


MARS - výrobna cukrovinek a administrativní centrum Master Foods Czech / MARS - Master Foods Sugar factory and National office center / МАРС - Мастер Фоодс завод для конфет и офицы

příprava území, výstavba areálu o rozloze cca 6ha / preparation of land and realization of area approx. 6ha / подготовка земли и реализация Poříčí nad Sázavou, ČR /Czech Republic návrh, projekt / design, project / дизайн, проєкт 1996 - 2002 realizace / realisation / реализация 1997 - 2002 náklady / costs / цена 700 mio CZK (28 mio EUR)


MURTFELDT Plasty, administrativní a výrobní centrála / MURTFELDT Plastics, factory and administrative center / МУРТФЕЛД Пластмассы, офицы и завод architektonická soutěž, competition / конкурс Měšice, ČR /Czech Republic / Чешская респ. návrh / design / дизайн 2005

m4 architekti  

m4 architekti