Page 1

TAYBEH


WAAROM TAYBEH DRINKEN? De Palestijnse brouwer kan zelf moeilijk instaan voor de export, omdat Israël elk Palestijns economisch initiatief fnuikt. Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) was bereid de distributie van het bier in België mee op poten te zetten. Taybeh wordt volgens het originele recept onder licentie gebrouwen door een brouwerij in Ichtegem. Een Taybeh pintje drinken is een blijk van solidariteit! De opbrengst van de verkoop gaat naar Health Work Committees, een lokale partnerorganisatie van G3W.

POURQUOI BOIRE DE LA TAYBEH? Le brasseur palestinien peut difficilement garantir l’exportation étant donné qu’Israël étouffe dans l’oeuf chaque initiative économique palestinienne. Médecine pour le Tiers Monde (M3M) s’est dès lors engagé à mettre sur pied la distribution de cette bière en Belgique. La Taybeh est brassée selon la recette originale sous licence par une brasserie située à Ichtegem. Boire un verre de Taybeh est un geste de solidarité! Les bénéfices de la vente sont reversés aux Health Work Committees, une organisation partenaire de M3M.

G3W STRIJDT VOOR HET RECHT OP GEZONDHEID EN SOEVEREINE ONTWIKKELING. We ondersteunen de uitbouw van sterke sociale bewegingen die zich organiseren en mobiliseren voor het recht op gezondheid samen met partners in de Filippijnen, Laos, Palestina, de Democratische Republiek Congo, Cuba en Latijns-Amerika. In België steunen we hun politieke strijd door acties, campagnes en internationale netwerking.

M3M AGIT POUR LE DROIT À LA SANTÉ ET LE DÉVELOPPEMENT SOUVERAIN. Nous soutenons la construction de mouvements sociaux forts qui s’organisent et se mobilisent pour le droit à la santé avec nos partenaires aux Philippines, au Laos, en Palestine, en République démocratique du Congo, à Cuba et en Amérique latine. Nous soutenons leur lutte politique par nos actions et nos campagnes en Belgique et notre travail en réseau au niveau international.


WAAROM TAYBEH DRINKEN? De Palestijnse brouwer kan zelf moeilijk instaan voor de export, omdat Israël elk Palestijns economisch initiatief fnuikt. Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) was bereid de distributie van het bier in België mee op poten te zetten. Taybeh wordt volgens het originele recept onder licentie gebrouwen door een brouwerij in Ichtegem. Een Taybeh pintje drinken is een blijk van solidariteit! De opbrengst van de verkoop gaat naar Health Work Committees, een lokale partnerorganisatie van G3W.

POURQUOI BOIRE DE LA TAYBEH? Le brasseur palestinien peut difficilement garantir l’exportation étant donné qu’Israël étouffe dans l’oeuf chaque initiative économique palestinienne. Médecine pour le Tiers Monde (M3M) s’est dès lors engagé à mettre sur pied la distribution de cette bière en Belgique. La Taybeh est brassée selon la recette originale sous licence par une brasserie située à Ichtegem. Boire un verre de Taybeh est un geste de solidarité! Les bénéfices de la vente sont reversés aux Health Work Committees, une organisation partenaire de M3M.

Health Work Committees (HWC) is een van de belangrijkste gezondheidsorganisaties in de bezette Palestijnse gebieden. HWC ijvert voor een toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen. In Oost-Jeruzalem heeft HWC een gezondheidsprogramma in Palestijnse scholen en een netwerk van jongeren die zich organiseren en mobiliseren voor het recht op gezondheid via educatieve en culturele activiteiten. Health Work Committees (HWC) est l’une des organisations de santé les plus importantes des territoires palestiniens occupés. HWC milite pour des soins de santé de qualité accessibles pour tous. A Jérusalem-Est, HWC a un programme de santé au sein d’écoles palestiniennes et a mis sur pied un réseau de jeunes qui s’organisent et se moblisent pour le droit à la santé via des activités éducatives et culturelles.


TAYBEH G3W STRIJDT VOOR HET RECHT OP GEZONDHEID EN SOEVEREINE ONTWIKKELING.

M3M AGIT POUR LE DROIT À LA SANTÉ ET LE DÉVELOPPEMENT SOUVERAIN. Nous soutenons la construction de mouvements sociaux forts qui s’organisent et se mobilisent pour le droit à la santé avec nos partenaires aux Philippines, au Laos, en Palestine, en République démocratique du Congo, à Cuba et en Amérique latine. Nous soutenons leur lutte politique par nos actions et nos campagnes en Belgique et notre travail en réseau au niveau international.

foto/photo: Ferras Essa

We ondersteunen de uitbouw van sterke sociale bewegingen die zich organiseren en mobiliseren voor het recht op gezondheid samen met partners in de Filippijnen, Laos, Palestina, de Democratische Republiek Congo, Cuba en Latijns-Amerika. In België steunen we hun politieke strijd door acties, campagnes en internationale netwerking.

TAYBEH BESTELLEN

COMMANDER DE LA TAYBEH

Taybeh is verkrijgbaar via G3W (een doos Taybeh bevat 24 flesjes van 33cl). La Taybeh est en vente via M3M (une boîte de Taybeh contient 24 bouteilles de 33cl). e-mail: taybeh@g3w.be | tel: +32 2 209 23 65 Haachtsesteenweg 53 Chaussée de Haecht Brussel 1210 Bruxelles www.g3w.be | www.m3m.be


foto/photo: Ferras Essa

TAYBEH BESTELLEN

COMMANDER DE LA TAYBEH

Taybeh is verkrijgbaar via G3W (een doos Taybeh bevat 24 flesjes van 33cl). La Taybeh est en vente via M3M (une boîte de Taybeh contient 24 bouteilles de 33cl). e-mail: taybeh@g3w.be | tel: +32 2 209 23 65 Haachtsesteenweg 53 Chaussée de Haecht Brussel 1210 Bruxelles www.g3w.be | www.m3m.be

Taybeh beer - Drink Palestinian  

Taybeh bier is te koop via G3W. La bière Taybeh en vente chez M3M. g3w.be/taybeh m3m.be/taybeh

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you