Page 1

Lasse Larsen

GGƄƕ dj`EƆ

Byggefirma since 1975

materiale beskrivelse: Ï Trægulv er planke gulv fra Haro til kr. 600 kr. /m2

Ï Eksklusive huse isoleret efter kravene i 2015 bygnings reglementet.

Ï I rum med klinkebelægning er der 60x60 cm klinker afsat 350 kr./m2

Ï Alle facader opføres som illustreret i kataloget med teglsten fra Strøjer Teglværk.

Ï Vægoverflader er udført med malet glasfilt.

Ï Alt murværk opmures med Funktionsmørtel.

Ï Eksklusive inventar løsninger fra Svane. Afsat til køb af inventar og hvidevarer 220.000-255.000 kr. afhængig af hus model.

Ï Zink arbejde udføres af blikkenslager. Ï Huset udføres med energi optimeret Uponor gulvvarmesystem i hele huset.

Ï Der leveres eksklusiv sanitets pakke fra Hans Grohe.

Ï Vinduer er fra Velfac model 200 Energy med 3 lags glas samt sikkerhedspakke fra velux.

Ï Huset er naturligvis udstyret med Nilan varme genindvindings anlæg, med fugt styring.

Ï Lofter udføres med gips med akustik felter i Køkkenalrum og stue.

Ï Komplet el-installation inkl. 15 stk. Spots med Led fatning samt 6 færdigt monterede antennestik.

Ï Indvendige døre er naturligvis massive hvide døre fra Swedoor.

Ï Alle kendte byggeomkostninger er inkluderet i prisen. Stikledninger, (el, vand og kloak). Køreplader, omfangsdræn, jordbundsanalyse, afsætning af hus via landmåler.

Ï Døre udføres uden gerigter med minimalistisk 14 mm. karm.

#ƏÁƌƌƆƄ”Ƌƈ‹ƆƏ ‹Ɔ••ƆƌƌƆƏƆƆ•ƗƢƣ¦Ə

ALL inklusive #ƆƐ9ƆƏèƆƏƗƆƐ9Ƈ¦Ə‘ dƈ•ƅƆơÖƣǀ

1 plan j“‹

L”ƗƆƋ

Huspris Vognport Samlet pris

2 fulde plan L”ƗƆƋ

Form 155

Form 173

Form 191

Form 234

j“‹

ƾêƠÖǀêơƠơ

ƾêƢƢƤêÕƠƤ

ƾêƿƤƢêÕƣƣ

ƾêƤǀÕêƿƾƾ

Huspris

ƤƤêǀƠƠ

ƤƾêǀƠƠ

ƤƿêǀƠƠ

ƤƿêǀƠƠ

ƾêơƤƢêÕƠơ

ƾêƿƾơêơƠƤ

ƾêǀÕƣêÕƣƣ

ƾêÖƿƠêÖƾƾ

Form 166

Form 178

ƾêƿƾƾêơƣƤ

ƾêǀƿƾêÕƣƤ ƾƾǀêƠƠƠ

Vognport Samlet pris

ƾêƿƾƾêơƣƤ

ƾêƣÕƣêÕƣƤ

^ƏƈƆƏ•ƆƏƆƏ‹àƋƗƆ•ƗƆƇ”ƏCƕƋƋ“•ƗèƌƆƗƌ“ƐƆƏƈ“ƋƆƏ”‹ƋÁ•ƈ•‹ƆƏƉƒƇêƌ“ƐƆƏƈ“ƋƆƄƆƊƏƈƒƆƋƆ•

Se mere om LLB by STARCKe på www.lasselarsenbyg.dk

Lasse Larsen Byggefirma A/S Egsagervej 6 | 8230 Åbyhøj | tlf. 86 15 63 11 Kirke Værløsevej 38 | 3500 Værløse | tlf. 40 95 55 55 ll@lasselarsenbyg.dk

Prisblad a4 2014 jylland  

- m2plus - starcke - LLB by starcke - nulenergi - arkitekttegnet typehus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you